S \J A w,t)f

a "nv~m ...

carte de colorat

S ii invdtiim ...

,

Animale si pasari

,

demestiee

carte de colorat

text si llustratii de Dana Popescu

EDITURA ROXEL CART

OI1el~ ~orel

Face po;m.e fel de fel. E ,i foatte mineicios, Ar roade oocAnd un os.

Avem ,i un motinel, Nimeni nu mai e eI'1. Toati ziua bea lIptAc Si se spall pe bode.

Purcelusului Matei Ii stl bine rotofei. Toata ziua ar papa,

~i burtica si-ar umfla.

Pe paji~tea Caii-alea.rgi ~i s~jo8d ,i U~JIJ.~CW:.a.. ~a ovlz ei tot ~I5Caza.

MIt "VO)D §t-\Vl mlih C~if~jue~.

(J:Q mechite de-un cot UfeCh..t: e prea de tot.

\

\ \

o clprili cam. sprintara, Toplie din ca1e-afari. Cu cornitele impunge

Daci vrea "'_'_'_ ................. "

Oita cu linl deB Behtie e41fd wlIallMl " §i4f~griji'~ mjelu, Ca d ~AI._ .. 1!J,~~t!

R.ltufca innotltoare De api e amatoare. Toatl ziua stl pe lac

~i ne cinti "mae-mac-mac".

Ct c::: 5

Ditninea;ttane treze§te

tIJi oooof ea am .m>veste. "Cucudgu P' de-a cintat, Jos din. pat, vioi, ne-am dat..

Mai avem in bltlturl i-Ult-etlreamccamii flu de .--,.~

De cmnva nu te-ai ferit, picior te-a ,i ciupi

Si el are ,i 0 """aTa

o curca '~:;Wi"'*

Din colectille: cARp DE COLORAT

cARp ILUSTRATE

ISBN 973~7927-25~7

EDITURA ROXEL CART tel: 0740-024777; 0740-311770

~ 789737 927255

~ .-