Sunteți pe pagina 1din 6

3. Procedee de depoluare in situ a solurilor 1.

Striparea cu aer Introducerea de aer sub presiune este o tehnic de depoluare utilizat pentru eliminarea COV din sol (BTEX (benzen, toluen, etilbenzen xileni), tricloretilena i tetracloretilena)! "n sistem tipic de su#lare de aer const $n unul sau mai multe pu%uri, $n care sunt amplasate central conducte, prin care se in&ecteaz aer $n zona saturat, aerul antreneaz din #aza apoas compu ii 'olatili circul(nd spre supra#a%, cel mai probabil sub #orm de bule, prin spa%iul dintre peretele pu%ului i conducta de alimentare cu aer! )rocesul de in&ec%ie de aer in situ este un proces de introducere de aer comprimat $n condi%ii controlate $n solurile saturate $n ap! *educerea contaminrii cu COV are loc prin+

stripare n situ a COV dizol'a%i, adic dezlocuirea compu ilor din #az lichid

$n #aza ,azoas prin barbotarea de aer sub presiune

'olatilizarea contaminan%ilor nemiscibili cu ap a#la%i $n #az lichid sau

adsorbi%i sub ni'elul apei subterane (zona saturat) sau $n zona de #r(na& capilar

de,radarea aerob at(t a compu ilor dizol'a%i c(t i a celor adsorbi%i!

2. Splarea solului in situ .plarea solurilor este o metod #izic sau #izico/chimic, utilizat pentru eliminarea poluantului imobilizat $n sol! )rincipiul / separarea poluan%ilor din sol i trans#erul acestora $n #az lichid sau ,azoas, sub ac%iunea apei i a ener,iei

mecanice! 0ceast metod este uneori completat cu alte metode de depoluare+ strippin,, #lota%ie sau biode,radare! 0cest procedeu permite extrac%ia poluan%ilor din sol #r exca'area acestuia! .e aplic numai $n cazul solurilor permeabile! Ea se bazeaz pe un sistem de in#iltrare $n sol a apei de splare care are ca e#ect antrenarea mecanic i solubilizarea poluan%ilor, sistem urmat de colectarea $n a'al i pomparea la supra#a% a apei purttoare de poluan%i! 1a supra#a% apa este supus unui proces de decontaminare, dup care poate #i din nou reintrodus $n sol! .olul de la supra#a%a zonei poluate este stropit prin aspersiune cu ap curat sau cu o solu%ie diluat care con%ine reacti'i de splare (a,en%i dispersan%i, tensioacti'i)!

3. Oxidarea in situ 2n procesele de decontaminare a solurilor i a apelor subterane, oxidarea este pro'ocat de un oxidant puternic, care intr $n reac%ie cu poluan%ii din materialul supus tratrii! Oxidan%i+ ozonul i apa oxi,enat! 0dministrarea oxidan%ilor $n procesele de decontaminare trebuie s se #ac cu precau%ie, %in(ndu/se cont de compozi%ia solului i de prezen%a $n mediu a altor substan%e $n a#ara poluan%ilor!

4. Vitrificarea (ViS) )rocedeul de 'itri#icare in situ const $n topirea solului la temperaturi $nalte i trans#ormarea acestuia, dup rcire, $ntr/un material 'itros, inert i stabil! 3uziunea solului se ob%ine prin introducerea $n zona contaminat a 4 electrozi dispu i $n careu i alimenta%i la o surs de curent electric! 5eoarece $n stare uscat, solul nu este bun conductor de electricitate, $ntre electrozi se pune la supra#a% un strat
2

de #oi%e de ,ra#it i sticl! 0cest strat are rolul de a demara i acti'a reac%ia termic din sol! 6ona contaminat este supus unor temperaturi de 78889C! 1a aceast temperatur, solul, #ormat preponderent din aluminosilica%i, se trans#orm $ntr/o sticl silicatic, $n care to%i compu ii prezen%i sunt topi%i sau 'aporiza%i! 0cest procedeu este aplicabil numai $n #aza de laborator i pilot! Instala%ia este mobil i include un trans#ormator de curent, un sistem de tratare a ,azelor colectate i o hot con#ec%ionat din o%el, a#lat sub o u oara depresiune, care este amplasat deasupra topiturii pentru captarea ,azelor de,a&ate $n timpul procesului! Tratarea ,azului consta $n rcire, splare $n dou etape, condensarea 'aporiior, $nclzire i separarea pra#ului $n una sau dou trepte! )rin Vi., au #ost tratate soluri i nmoluri cu con%inut ridicat de umiditate (:;8<)!

5. Solidificarea i stabilizarea Solidificarea sau inertarea se bazeaz pe amestecarea solului poluat cu anumite produse ad&u'ante (ciment, 'ar, cenu a de termocentral, as#alt), $n scopul ob%inerii unui material compozit solid, impermeabil i nereacti'! Stabilizarea const $n trans#ormarea unui poluant solubil $n compus insolubil pe baza unei reac%ii chimice sau $n 'irtutea absorb%iei pe o matrice neutr nebiode,radabil (ar,ile, zeoli%i, ,ips, crbune acti', silicat de sodiu)! .olidi#icarea i stabilizarea sunt dou metode $nrudite ca principiu i ca mod de aplicare! Ele pot #i utilizate at(t pentru soluri poluate, c(t i pentru de euri! i

4. Procedee de depoluare in situ a solurilor 1. Biore edierea ex situ 0ceste metode sunt destinate $n exclusi'itate materialelor solide, #iind de cele mai multe ori utilizate pentru depoluarea pe amplasament a solurilor contaminate cu produse or,anice! )rincipiul de baz al biode,radrii $n 'rac const $n exca'area solului poluat i dispunerea acestuia $n 'ecintatea locului de exca'are, $n condi%ii tehnice care #a'orizeaz biode,radarea aerobic natural! .ursa de microor,anisme pro'ine $n mod obi nuit din #lora bacterian prezent $n sol, dar exist i situa%ii $n care se procedeaz la un adaos suplimentar de microor,anisme din exterior! Compostarea / este cea mai 'eche i cea mai simpl tehnic de biode,radare $n 'rac a solurilor contaminate! )entru aplicarea acestei metode solul contaminat este exca'at i amestecat cu materiale or,anice ,rosiere (paie, resturi de scoar%, ,unoi de ,ra&d) care $ndeplinesc un rol nutriti' i #a'orizeaz aerarea! )rincipalele condi%ii care accelereaz procesul de de,radare+ aerarea, umiditatea i aportul de nutrimente! )entru accelerarea procesului de biode,radare a poluan%ilor se $ntorc periodic ,rmezile cu un utila& mecanizat! Lucrarea solului

Metoda land farming / const $n tratarea solului contaminat, prin executarea unor lucrri cu speci#ic a,ricol! 5up exca'are, solul poluat este depus pe o supra#a% plan $ntins! 2n continuare, se procedeaz la tratarea solului cu $n,r minte sau cu ,unoi de ,ra&d, opera%ie urmat de amestecul acestora cu solul contaminat! 0portul de #ertilizan%i amelioreaz echilibrul nutrimente = surs de carbon (poluan%i), iar $n cazul ,unoiului de ,ra&d cre te cantitatea de microor,anisme disponibile! 1a inter'ale re,ulate solul contaminat este spat i $ntors $n 'ederea aerrii i omo,enizrii!! >etodele de depoluare prin compostare i ?land #armin,@ sunt adaptate pentru de,radarea hidrocarburilor cu 'olatilitate redus (combustibil lichid, motorin etc!)! )rocesul dureaz c(te'a luni! Metoda biopile / se aplic $n cazul depolurii solurilor cu con%inuturi relati' ridicate $n substan%e 'olatile!

2. !e edierea fizico"c#i ic

Extracia cu solveni - se bazeaz pe separarea poluan%ilor de mediul

contaminat cu a&utorul unor reacti'i chimici adec'a%i tipului de poluare (sol'en%i), opera%ie urmat de recuperarea reacti'ilor i distru,erea poluan%ilor prin procedee con'en%ionale! .olul contaminat este amestecat cu sol'entul extractant $ntr/un 'as extractor $n scopul dizol'rii contaminan%ilor! 3aza lichid rezultat este trans'azat ulterior $ntr/un sistem de separare pentru recuperarea sol'entului $n 'ederea recirculrii.

Oxidarea i reducerea c imic!" 2n procesele de decontaminare a solurilor i a apelor subterane, oxidarea este pro'ocat de un oxidant puternic, care intr $n reac%ie cu poluan%ii din materialul supus tratrii! 2n procesele de decontaminare a solurilor i a apelor subterane, oxidarea este pro'ocat de un oxidant puternic, care intr $n reac%ie cu poluan%ii din materialul supus tratrii! Oxidan%i+ ozonul i apa oxi,enat! 0dministrarea oxidan%ilor $n procesele de decontaminare trebuie s se #ac cu precau%ie, %in(ndu/se cont de compozi%ia solului i de prezen%a $n mediu a altor substan%e $n a#ara poluan%ilor! Reducerea corespunde prin de#ini%ie reac%iei in'erse oxidrii i reprezint un #enomen #izico/chimic natural! 2n consecin%, adaosul de a,en%i reductori pentru decontaminarea solurilor nu #ace dec(t s accelereze #enomenul de reducere natural! Sp!larea ex situ este o metod #izic sau #izico/chimic, utilizat pentru eliminarea poluantului imobilizat $n sol! Este un procedeu utilizat pentru $ndeprtarea compu ilor or,anici i anor,anici din solurile contaminate, nmoluri i sedimente! )rincipiul / separarea poluan%ilor din sol i trans#erul acestora $n #az lichid sau ,azoas, sub ac%iunea apei i a ener,iei mecanice! 0ceast metod este uneori completat cu alte metode de depoluare+ strippin,, #lota%ie sau biode,radare! .olul contaminat este exca'at cu mi&loace mecanizate, #iind $n continuare transportat la o instala%ie de splare dotat cu echipamente speci#ice, $n care se ob%ine un produs splat i un concentrat de poluan%i!