Sunteți pe pagina 1din 1

- Sindromul Li-F'raun:reni

, Faciorii fizi.ii
R.adiat

- Cancerul de colcn familial.

- Radiaiiiie ionizantc

iile ,;ltra',

ir-rle'"e

(U\')

- Az'*estul

" Agenfii clrimici

caticerului pulmonar: tutunul, ars*n';1, azbestill, cristalele de siIiciu. benzpirenul, 1,3-butaciicna, *ompugii de e r*l:':"
ur E' l 111,-rp11

[.

n ic

irelui_

'Agenlii viraii
Virwsarile

cancerele cavitagii

nichel.

bucale: tutunul aitcolul, courpLigii


I

de

ca:r**rui gastric: aliment*le sEr*te gi afunralc, ea,neerul hepatic: allirtcxine, clorura de vinil, tul*n, a.icool cancerul r*nal: tutunul gi f*r:acetina

caiicsrui vezicii urinare: tui';rrul. henziiiir-ra. r,aifilamira.


f'enacetina

cafl(erui culanal: arserl, benzpi.ren, glidrr:n" ul*iuri


i:ninerale, ciclosporini.

Virusitl Ie Lrcemiei umare cu celrile T tip I (HT'LV- I - Virusul ieucen:iei Lmlar,e cir celule T tip Ii (HTLV-2) - Virusul inrunodeficienlei umane lHtV) - Virusul Hepatirei f IVHCl Virusuritre cu ABN steu oncodna+,irusuri -Vinrsul hepatitei ts (Ir'I-fB) - Papiir:rravirusurile umane ilJ IIV)
- VinisLrl Epstein-Balr

ut AllN

sau

r*asvirasuri

, $'a*f*::!

Cianillcarstr iaetoril*r efiillugici in fume{ie d* comdi{iil* de expunerc cl* ffiediu


- allatcxina
_ rr ^-'^^;1,.1 iurr!lLlt

Bl pradusi de AspergilLrs

flavus

- radontr I - radia{iilor sol. re

t't

I i\)