Sunteți pe pagina 1din 24

BILET NR. 1 3.

S se completeze articolul contabil: majorarea capitalului social prin ncorporarea rezervei statutare n valoare de 1000 lei, conform procesului-verbal A A nr. !. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui mijloc de transport cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 ,200 lei, durata de utilizare 2 ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc documentul 5bonul de consum6 7i articolul contabil. Se dau n consum urmtoarele materii prime pentru a ob.ine produsul finit 5p/ine6: a4 8in 10 93 # !,00 lei:93 b4 $rojdie 10 buc # 0,20 lei:buc c4 Secar ! 93 # 1,00 lei:93

BON DE CONSUM
numar document zi ;r. crt 1 ! 3 , denumire materie prima data luna *:+ produs sau lucrare an cantitatea necesara cantitatea eliberata pret unitar valoarea

'<'A=
"S'&<;A) .......................................... >ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 2 3. S se completeze articolul contabil: se ncaseaz conform contractului nr. 10? de la %() un credit bancar pe termen lun3 n sum de 2000 lei.

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unei instala.ii de lucru cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 10.@00 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal 7i articolul contabil privind v/nzarea produsului finit 5cozonac6 A 100 buc # 10 lei:buc B '.0.A. C!,D4 unei persoane fizice.
8urnizor S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare l:E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. 8acturii GGG90045GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 ;r. Aviz insotire a marfii GGGGGGGGGGG Cdaca este cazul4 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 8A('*)A 8&S(A=A (umparator:GGGG..GGGGG..GG (odul fiscal:GGGGGGGGGGGG. Sediul Clocalitatea, str., nr.4: G...GGGG GGGGGGGGGGGGGGGGG. Eudetul:GGGGGGGGGGGGGG. (ontul:GGGGGGGGGGGGGG. %anca:GGGGGGGGGGGGGG. 0aloarea '.0.A. - lei ?

;r. (rt. 0

$enumirea produselor sau a serviciilor 1

*.+. !

(antitatea 3

0aloarea - lei 2 C3#,4

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 3 3. S se completeze articolul contabil: conform ordinului de dele3a.ie nr. 2 se acord din casierie unit.ii suma de 1000 lei, dele3atului societ.ii. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui sistem de alarm cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 J.!00 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal 7i articolul contabil privind v/nzarea semifabricatului 5aluat de pizza6 A 20 buc # ! lei:buc B '.0.A. C!,D4 unei persoane fizice.
8urnizor S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare l:E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. 8acturii GGG90045GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 ;r. Aviz insotire a marfii GGGGGGGGGGG Cdaca este cazul4 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 8A('*)A 8&S(A=A

(umparator:GGGG..GGGGG..GG (odul fiscal:GGGGGGGGGGGG. Sediul Clocalitatea, str., nr.4: G...GGGG GGGGGGGGGGGGGGGGG. Eudetul:GGGGGGGGGGGGGG. (ontul:GGGGGGGGGGGGGG. %anca:GGGGGGGGGGGGGG. 0aloarea '.0.A. - lei ?

;r. (rt. 0

$enumirea produselor sau a serviciilor 1

*.+. !

(antitatea 3

0aloarea - lei 2 C3#,4

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 4 3. S se completeze articolul contabil: conform raportului de reevaluare nr. 10 se stabile7te valoarea de reevaluare a cldirii la !20.000 lei 7tiind c valoarea contabil este de !,0.000 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui ec-ipament te-nolo3ic cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 @?,0 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1

b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1


An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal 7i articolul contabil privind v/nzarea mrfurilor unei persoane fizice: a4 8in 10 93 # ! lei:93 b4 <rez 10 93 # 3 lei:93 c4 Ka-r 10 93 # ? lei:93
8urnizor S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare l:E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , ;r. 8acturii GGG90000GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 8A('*)A 8&S(A=A (umparator:GGGG..GGGGG..GG (odul fiscal:GGGGGGGGGGGG. Sediul Clocalitatea, str., nr.4: G...GGGG GGGGGGGGGGGGGGGGG. Eudetul:GGGGGGGGGGGGGG. (ontul:GGGGGGGGGGGGGG. %anca:GGGGGGGGGGGGGG. 0aloarea '.0.A. - lei ?

;r. (rt. 0

$enumirea produselor sau a serviciilor 1

*.+. !

(antitatea 3

0aloarea - lei 2 C3#,4

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGnr. ................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 5 3. S se completeze articolul contabil: conform raportului de produc.ie se ob.in semifabricate n valoare de J.000 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui fond comercial cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 J!0 lei, durata de utilizare 3 ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1

An

(l

Amortizare anual

Amortizare lunar

Amortizare cumulat

0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal 7i articolul contabil privind v/nzarea unui mijloc de transport Cactiv fi#4 n valoare de !000 lei B '.0.A. C!,D4 unei persoane fizice:
8urnizor S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare l:E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. (rt. 0 $enumirea produselor sau a serviciilor 1 *.+. ! (antitatea 3 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , ;r. 8acturii GGG90000GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 8A('*)A 8&S(A=A

(umparator:GGGG..GGGGG..GG (odul fiscal:GGGGGGGGGGGG. Sediul Clocalitatea, str., nr.4: G...GGGG GGGGGGGGGGGGGGGGG. Eudetul:GGGGGGGGGGGGGG. (ontul:GGGGGGGGGGGGGG. %anca:GGGGGGGGGGGGGG. 0aloarea - lei 2 C3#,4 0aloarea '.0.A. - lei ?

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 6 3. S se completeze articolul contabil: conform bonului de predare-transfer se trimit spre prelucare la ter.i materii prime n valoare de J00 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui ec-ipament de protec.ie cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 F?00 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal 7i articolul contabil privind nc-irierea unui spa.iu comercial unei persoane fizice Cclient4 A Popescu Dan pentru suma de 1000 lei B '.0.A. C!,D4
8urnizor S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare l:E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. 8acturii GGG90000GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 ;r. Aviz insotire a marfii GGGGGGGGGGG Cdaca este cazul4 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 8A('*)A 8&S(A=A

(umparator:GGGG..GGGGG..GG (odul fiscal:GGGGGGGGGGGG. Sediul Clocalitatea, str., nr.4: G...GGGG GGGGGGGGGGGGGGGGG. Eudetul:GGGGGGGGGGGGGG. (ontul:GGGGGGGGGGGGGG. %anca:GGGGGGGGGGGGGG. 0aloarea '.0.A. - lei ?

;r. (rt. 0

$enumirea produselor sau a serviciilor 1

*.+. !

(antitatea 3

0aloarea - lei 2 C3#,4

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 7 3. S se completeze articolul contabil: conform e#trasului de cont se ac-it dob/nda aferent creditului bancar pe termen lun3 n valoare de 200 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unei licen.e cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 1!00 lei, durata de utilizare ! ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal 7i articolul contabil privind repararea unui autoturism Cprestri servicii4 unei persoane fizice Cclient4 A Popescu Dan pentru suma de 200 lei B '.0.A. C!,D4

8urnizor S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare l:E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. 8acturii GGG90000GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 ;r. Aviz insotire a marfii GGGGGGGGGGG Cdaca este cazul4 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 8A('*)A 8&S(A=A

(umparator:GGGG..GGGGG..GG (odul fiscal:GGGGGGGGGGGG. Sediul Clocalitatea, str., nr.4: G...GGGG GGGGGGGGGGGGGGGGG. Eudetul:GGGGGGGGGGGGGG. (ontul:GGGGGGGGGGGGGG. %anca:GGGGGGGGGGGGGG. 0aloarea '.0.A. - lei ?

;r. (rt. 0

$enumirea produselor sau a serviciilor 1

*.+. !

(antitatea 3

0aloarea - lei 2 C3#,4

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 8 3. S se completeze articolul contabil: conform scaden.arului de credit se nre3istreaz dob/nda aferent creditului bancar pe termen lun3 n valoare de 1.000 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unei amenajri terencunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 3@,0 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal 7i articolul contabil privind efectuarea unui studiu de piat unei persoane fizice Cclient4 A Popescu Dan pentru suma de ?00 lei B '.0.A. C!,D4
8urnizor S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare l:E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ 8A('*)A 8&S(A=A

(umparator:GGGG..GGGGG..GG (odul fiscal:GGGGGGGGGGGG. Sediul Clocalitatea, str., nr.4: G...GGGG

Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. 8acturii GGG90000GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 ;r. Aviz insotire a marfii GGGGGGGGGGG Cdaca este cazul4 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei ,

GGGGGGGGGGGGGGGGG. Eudetul:GGGGGGGGGGGGGG. (ontul:GGGGGGGGGGGGGG. %anca:GGGGGGGGGGGGGG. 0aloarea '.0.A. - lei ?

;r. (rt. 0

$enumirea produselor sau a serviciilor 1

*.+. !

(antitatea 3

0aloarea - lei 2 C3#,4

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 9 3. S se completeze articolul contabil: conform listei de avans c-enzinal se acord avansuri salariale n valoare de !.000 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui aparat de msur 7i control cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 1F!0 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal 7i articolul contabil privind v/nzarea unui aparat de msur 7i controlCactiv fi#4 n valoare de 3000 lei B '.0.A. C!,D4 unei persoane fizice.
8urnizor S( S'A+H H)"S' S)= ;r. de inmatriculare in )e3istrul (omertului:anul:E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: GGGGG..G. GGS'"8A; ("= +A)" ;). @GG.GG. Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG1FG D ;r. 8acturii GGG90045GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.02.2009 ;r. Aviz insotire a marfii GGGGGGGGGGG Cdaca este cazul4 8A('*)A 8&S(A=A Seria AS( nr.F00!,

(umparator:GGGG..GGGGG..GG (odul fiscal:GGGGGGGGGGGG. Sediul Clocalitatea, str., nr.4: G...GGGG GGGGGGGGGGGGGGGGG. Eudetul:GGGGGGGGGGGGGG. (ontul:GGGGGGGGGGGGGG. %anca:GGGGGGGGGGGGGG.

;r. (rt. 0

$enumirea produselor sau a serviciilor 1

*.+. !

(antitatea 3

Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei ,

0aloarea - lei 2 C3#,4

0aloarea '.0.A. - lei ?

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 10 3. S se completeze articolul contabil: conform statului de plat total fond de salarii n valoare de !.000 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma nre3istrrii c-eltuielilor de cercetrii dezvoltrii cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 ,@0 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc c-itan.a nr !000 7i articolul contabil n urma ncasrii de S( "="0 S)= a contravalorii facturii nr. 1000:!,.0,.!011 de la S( (=&< S)= n valoare de 200 lei.
Unitatea S( "="0 S)= Codul fiscal )<,,,,3,,3 Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/anul E0,:1F@:!00, Sediul (localitatea, str., nr.) STEFAN CEL #udetul $ACAU

ARE ;). @

Seria .. NA..... Nr. ..!"""...

CHITANTA Nr. ___2000______


%ata.......!&."'.!"((. Am )rimit de la .................................................................................................................................

Adresa ............................................................................................................................................... Suma de ........................... adica ................................................................................................


...............................................................................

re)re*entand .....................................contra+aloare factura nr.

Casier,

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 11 3. S se completeze articolul contabil: conform actului constitutiv se nre3istreaz aportul n numerar al asociatului n valoare de 1.000 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unei cldiri cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 1!000 lei, durata de utilizare 2 ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc c-itan.a nr !!0 7i articolul contabil n urma ncasrii de S( "="0 S)= a contravalorii facturii nr. 300:!2.0,.!011 de la S( %&< S)= n valoare de 1200 lei.
Unitatea S( "="0 S)= Codul fiscal )<,,,,3,,3 Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/anul E0,:1F@:!00, Sediul (localitatea, str., nr.) STEFAN CEL #udetul $ACAU

ARE ;). @

Seria .. NA..... Nr. ..!!"...

CHITANTA Nr. ___220______


%ata.......!,."'.!"((. Am )rimit de la ................................................................................................................................. Adresa ............................................................................................................................................... Suma de ........................... adica ................................................................................................
...............................................................................

re)re*entand .....................................contra+aloare factura nr.

Casier,

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 12 3. S se completeze articolul contabil: conform statului de plat se nre3istreaz plata drepturilor salariale n valoare de !.200 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui ec-ipament de birou cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 ,@00 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc statul de plat privind contribu.ia an3ajatului la asi3urrile sociale 7i articolul contabil 7tiind c venitul brut lunar al an3ajatalui Stancu $aniel este de 1000 lei. ;umele 7i prenumele Hopescu 0asile Stancu $aniel %arbu &on
-

func.ia "conomist Lofer 0/nztor

0enitul brut lunar

Asi3urri sociale

Asi3urri de sntate

Asi3urri de 7omaj

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 13 3. S se completeze articolul contabil: Salariul de baz @00 lei, spor de vec-ime F0 lei, prime 10 lei, dou persoane n ntre.inere, s se nre3istreze contribu.ia salariatului la asi3urrile sociale. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui fond comercial cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 ?00 lei, durata de utilizare 2 ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc dispozi.ia de plat nr. 1!:10.0,.!011 7i articolul contabil de ctre administratorul societ.ii privind suma de 1000 lei reprezent/nd avansul acordat dele3atului societ.ii.
____________________________________________________________________________ | DISPOZIIE DE*) ......................................... CTRE CASIERIE | | nr. ............... din .................. | | Numele i prenumele ...................................................... | | Fun !i" # "li$"$e") ...................................................... | | Sum" .................... lei ............................................ | | #%n i&re) #%n li$ere) | | S 'pul %n "()rii * pl)!ii ................................................ | |____________________________________________________________________________| | | | +i," de 'n$r'l | C'mp"r$imen$ | | |C'ndu )$'rul uni$)!ii| &in"n i"r*pre-en$i- | &in"n i"r* 'n$".il | | Semn)$ur" |_____________________|_____________________|____________________| | | | | | | | | | | | | | | | |___________|_____________________|_____________________|____________________| *) Se -" %n( rie /0NCASARE/ ("u /P1AT/2 dup) ", 34*4*4 A5 $6

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 14 3. S se completeze articolul contabil: Salariul de baz @00 lei, spor de vec-ime F0 lei, prime 10 lei, dou persoane n ntre.inere, s se nre3istreze contribu.ia salariatului la asi3urrile sociale de sntate. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui autoturism cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 ?000 lei, $ 1 2 ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc dispozi.ia de ncasare nr. 11:10.0,.!011 7i articolul contabil de ctre administratorul societ.ii privind suma de @00 lei reprezent/nd avansul nedecontat al dele3atului societ.ii.
____________________________________________________________________________ | DISPOZIIE DE*) ......................................... CTRE CASIERIE | | nr. ............... din .................. | | Numele i prenumele ...................................................... | | Fun !i" # "li$"$e") ...................................................... | | Sum" .................... lei ............................................ | | #%n i&re) #%n li$ere) | | S 'pul %n "()rii * pl)!ii ................................................ | |____________________________________________________________________________| | | | +i," de 'n$r'l | C'mp"r$imen$ | | |C'ndu )$'rul uni$)!ii| &in"n i"r*pre-en$i- | &in"n i"r* 'n$".il | | Semn)$ur" |_____________________|_____________________|____________________| | | | | | | | | | | |___________|_____________________|_____________________|____________________| *) Se -" %n( rie /0NCASARE/ ("u /P1AT/2 dup) ", 34*4*4 A5 $6

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 15. 3. S se completeze articolul contabil: Salariul de baz @00 lei, spor de vec-ime F0 lei, prime 10 lei, dou persoane n ntre.inere, s se nre3istreze contribu.ia salariatului la fondul de 7omaj. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui aparat de msur 7i control cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 J!00 lei, durata de utilizare 2 ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal Cdin punct de vedere al v/nztorului4 nr @0:10.0,.!011 7i articolul contabil Cdin punct de vedere al cumprtorului4 n urma nre3istrrii unei asi3urri (AS(< n valoare de 100 lei B '.0.A. C0D4
8A('*)A 8&S(A=A (umprtor: S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* ;r. 8acturii GGG80GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 0aloarea '.0.A. - lei ?

8urnizor S( S'A+H H)"S' S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<1222!!3, Sediul Clocalitatea, str., nr.4: F +ai nr. 10 Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110111111 %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG0G D ;r. (rt. 0 $enumirea produselor sau a serviciilor 1 *.+. !

(antitatea 3

0aloarea - lei 2 C3#,4

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 16 3. S se completeze articolul contabil: la 31.1!.; societatea comercial nre3istreaz un profit impozabil de 10.000 lei. &mpozitul calculat pentru tremele trei trimestre este de F00 lei. S se nre3istreze impozitul pe profit aferent trimestrului patru. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A H impozabil 1 &mpozit pe profit 1 &mpozittrim &0 1

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unei licen.e cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 1!00 lei, durata de utilizare 2 ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc statul de plat privind contribu.ia an3ajatului pentru asi3urrile sociale de sntate 7i articolul contabil 7tiind c venitul brut lunar al an3ajatalui Hopescu vasile este de @00 lei. ;umele 7i prenumele Hopescu 0asile Stancu $aniel %arbu &on func.ia "conomist Lofer 0/nztor 0enitul brut lunar Asi3urri sociale Asi3urri de sntate Asi3urri de 7omaj

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 17 3. S se completeze articolul contabil: la 31.1!.; societatea comercial nre3istreaz un profit impozabil de 10.000 lei, cifra de afaceri de @.000 lei, impozitul calculat !00 lei, s se nre3istreze impozitul pe venit aferent trimestrului patru. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui ec-ipament te-nolo3ic cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 3@,0 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare.

(alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1


An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc statul de plat privind contribu.ia an3ajatului pentru asi3urrile de 7omaj 7i articolul contabil 7tiind c venitul brut lunar al an3ajatalui Hopescu vasile este de @00 lei. ;umele 7i prenumele Hopescu 0asile Stancu $aniel %arbu &on func.ia "conomist Lofer 0/nztor 0enitul brut lunar Asi3urri sociale Asi3urri de sntate Asi3urri de 7omaj

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 18 3. S se completeze articolul contabil: se cumpr n numerar bilete de tratament n valoare de !.000 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unei instala.ii de lucru cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 3@,0 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1

An

(l

Amortizare anual

Amortizare lunar

Amortizare cumulat

0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal Cdin punct de vedere al v/nztorului4 nr 100:10.0,.!011 7i articolul contabil Cdin punct de vedere al cumprtorului4 n urma cumprrii unui calculator n valoare de !000 lei B '.0.A.C!,D4.
8urnizor S( S'A+H H)"S' S)= ;r. de inmatriculare in )e3istrul (omertului:anul:E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<1222!!3, Sediul Clocalitatea, str., nr.4: F +ai nr. 10 Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110111111 %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. (rt. 0 $enumirea produselor sau a serviciilor 1 *.+. ! (antitatea 3 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 0aloarea - lei 2 C3#,4 0aloarea '.0.A. - lei ? ;r. 8acturii GGG100GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 ;r. Aviz insotire a marfii GGGGGGGGGGG Cdaca este cazul4 8A('*)A 8&S(A=A (umprtor: S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 19 3. S se completeze articolul contabil: se ac-izi.ioneaz n numerar timbre po7tale n valoare de 100 lei, "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii licen.e cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 F?0 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal Cdin punct de vedere al v/nztorului4 nr 10F:10.0,.!011 7i articolul contabil Cdin punct de vedere al cumprtorului4 n urma cumprrii unui birou n valoare de !00 lei B '.0.A.C!,D4.
8urnizor S( S'A+H H)"S' S)= ;r. de inmatriculare in )e3istrul (omertului:anul:E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<1222!!3, Sediul Clocalitatea, str., nr.4: F +ai nr. 10 Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110111111 %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. (rt. 0 $enumirea produselor sau a serviciilor 1 *.+. ! (antitatea 3 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 0aloarea - lei 2 C3#,4 0aloarea '.0.A. - lei ? ;r. 8acturii GGG109GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 ;r. Aviz insotire a marfii GGGGGGGGGGG Cdaca este cazul4 8A('*)A 8&S(A=A (umprtor: S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 20 3. S se completeze articolul contabil: cu ocazia v/nzrii, se scade din 3estiune un aparat de msur 7i control 7tiind c valoarea de intrare 1 3.000 lei, valoarea amortizat 1 1?00 lei, valoarea de v/nzare 1 3.!00 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A 0i 1 0amortizat 1 0neamortizat1

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unei concesiuni cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 1,,0 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal Cdin punct de vedere al v/nztorului4 nr 110:10.0,.!011 7i articolul contabil Cdin punct de vedere al cumprtorului4 n urma cumprrii unei licen.e <ffice !00J n valoare de 200 lei B '.0.A.C!,D4.
8urnizor S( S'A+H H)"S' S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<1222!!3, Sediul Clocalitatea, str., nr.4: F +ai nr. 10 Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110111111 %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. (rt. 0 $enumirea produselor sau a serviciilor 1 *.+. ! (antitatea 3 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 0aloarea - lei 2 C3#,4 0aloarea '.0.A. - lei ? ;r. 8acturii GGG110GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 8A('*)A 8&S(A=A (umprtor:S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 21 3. S se completeze articolul contabil: conform contractului de leasin3 se primi7te un mijloc de transport n valoare de !0.000 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui brevet cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 1!00 lei, durata de utilizare 2 ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal Cdin punct de vedere al v/nztorului4 nr 1!0:10.0,.!011 7i articolul contabil Cdin punct de vedere al cumprtorului4 n urma reparrii sistemului de iluminat n valoare de 1000 lei B '.0.A.C!,D4.

8urnizor S( S'A+H H)"S' S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<1222!!3, Sediul Clocalitatea, str., nr.4: F +ai nr. 10 Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110111111 %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. (rt. 0 $enumirea produselor sau a serviciilor 1 *.+. !

8A('*)A 8&S(A=A

(umprtor: S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A*

;r. 8acturii GGG120GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011

(ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 0aloarea '.0.A. - lei ?

(antitatea 3

0aloarea - lei 2 C3#,4

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 22 3. S se completeze articolul contabil: din procesul de produc.ie materiale recuperabile Cde7euri de metale feroase4 evaluate la suma de ,00 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui fond comercial cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 F?0 lei, durata de utilizare , ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal Cdin punct de vedere al v/nztorului4 nr 1!0:10.0,.!011 7i articolul contabil Cdin punct de vedere al cumprtorului4 n urma ac-izi.ionrii mrfurilor: a4 Suc )&< 10 buc # !,00 lei:buc B '.0.A.C!,D4 b4 Ap %ucovina !0 buc # 1,20 lei:buc B '.0.A.C!,D4
8urnizor S( S'A+H H)"S' S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<1222!!3, Sediul Clocalitatea, str., nr.4: F +ai nr. 10 Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110111111 ;r. 8acturii GGG120GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 8A('*)A 8&S(A=A (umprtor: S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!!

%anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. (rt. 0 $enumirea produselor sau a serviciilor 1 *.+. ! (antitatea 3 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei ,

%anca (<+")(&A=A )<+A;A 0aloarea '.0.A. - lei ?

0aloarea - lei 2 C3#,4

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 23 3. S se completeze articolul contabil: se ac-it o datorie de 1000 euro fa. de furnizor la cursul de sc-imb valutar de ,,!0 lei:euro. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui pro3ram informatic cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 ?00 lei, durata de utilizare 2 ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal Cdin punct de vedere al v/nztorului4 nr 1!0:10.0,.!011 7i articolul contabil Cdin punct de vedere al cumprtorului4 n urma nc-irierii unui spa.iu comercial de 2m! # 100 lei:m! B '.0.A. C!,D4.
8urnizor S( S'A+H H)"S' S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<1222!!3, Sediul Clocalitatea, str., nr.4: F +ai nr. 10 Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110111111 %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. (rt. 0 $enumirea produselor sau a serviciilor 1 *.+. ! (antitatea 3 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 0aloarea - lei 2 C3#,4 0aloarea '.0.A. - lei ? ;r. 8acturii GGG120GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 8A('*)A 8&S(A=A (umprtor: S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 24 3. S se completeze articolul contabil: conform ordinului de plat se ncaseaz o crean. comercial n valoare de 1000 euro la cursul de sc-imb valutar de ,,20 lei:euro. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui mijloc de transport cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 3?00 lei, durata de utilizare 3 ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal Cdin punct de vedere al v/nztorului4 nr 1!0:10.0,.!011 7i articolul contabil Cdin punct de vedere al cumprtorului4 n urma ac-izi.ionrii de lzi pentru depozitare 100 buc # !,00 lei:buc B '.0.A. C!,D4
8urnizor S( S'A+H H)"S' S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<1222!!3, Sediul Clocalitatea, str., nr.4: F +ai nr. 10 Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110111111 %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. (rt. 0 $enumirea produselor sau a serviciilor 1 *.+. ! (antitatea 3 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 0aloarea - lei 2 C3#,4 0aloarea '.0.A. - lei ? ;r. 8acturii GGG120GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 8A('*)A 8&S(A=A (umprtor:S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG

'otal din care: accize

+ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

Semnatura de primire

'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A

BILET NR. 25 3. S se completeze articolul contabil: Se realizeaz cu for.e proprii o amenajare de teren n valoare de 10.000 lei. "#plicatia $"%&' ()"$&' S*+A

,. S se ntocmeasc planul de amortizare n urma ac-izi.ionarii unui mijloc de transport cunosc/nd urmtoarele date: 0aloarea de intrare 1 3?00 lei, durata de utilizare 2 ani, re3imul liniar de amortizare. (alculul amortizrii a4 (ota liniar 1 b4 Amortizarea anual 1 c4 Amortizarea lunar 1
An (l Amortizare anual Amortizare lunar Amortizare cumulat 0aloare rmas

2. S se ntocmeasc factura fiscal Cdin punct de vedere al v/nztorului4 nr 1!0:10.0,.!011 7i articolul contabil Cdin punct de vedere al cumprtorului4 n urma ac-izi.ionrii unui aparat de msur 7i control n valoare de !000 lei B '.0.A. C!,D4
8urnizor S( S'A+H H)"S' S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<1222!!3, Sediul Clocalitatea, str., nr.4: F +ai nr. 10 Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110111111 %anca (<+")(&A=A )<+A;A. (ota '.0.A. GG!,G D ;r. (rt. 0 $enumirea produselor sau a serviciilor 1 *.+. ! (antitatea 3 Hretul unitar Cfara '.0.A.4 - lei , 0aloarea - lei 2 C3#,4 0aloarea '.0.A. - lei ? ;r. 8acturii GGG120GGGG.. $ata Cziua, luna, anul4 GG10.04.2011 8A('*)A 8&S(A=A (umprtor: S( "="0 S)= ;r. de inmatriculare :E0,:1F@:!00, (odul fiscal:)<,,,,3,,3 Sediul Clocalitatea, str., nr.4: S'"8A; ("= +A)" ;). @ Eudetul:%A(A* (ontul:)<3,);(%11111!!33110001!! %anca (<+")(&A=A )<+A;A

Semnatura si stampila furnizorului

$ate privind e#peditia ;umele dele3atului GGGGGGGGGGGGGG %uletinul:cartea de identitate seriaGG..nrGGGGGGeliberatCa4GGGGGG +ijlocul de transportGGGGGGGGGGGGGGG nr. ..................................................................................... "#pedierea s-a facut in prezenta noastra la data de .............................................ora ........................... Semnaturile ......................................................................

'otal din care: accize Semnatura de primire 'otal de plata Ccol.2Bcol.?4

>ntocmirea articolului contabil

"#plicatia

$"%&'

()"$&'

S*+A