Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL TRANSPORTURILOR TELECOMUIICATIIUR

DEPARTAMENTUL CAILOR FERATE


Nr. 4

DE
SEMNALIZARE
d. Con,i1iul
Departamentului ferate
la. 20.XII.1974 eu Nr. 1170
1875
OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARI
PENTRU TRANSPORTURI TELECOMUNICATII
Tehnoredactor : ION ZAMAN
Buntetipar ZO.OZ.1975. Coli de tipar 550
armat 3ZI7IJXl00. Hirtie Rata B
Tira] 135Of#; exemplare te'
A = ZS 8Z41974 .
___ 6S6.Z(IJ.83.9): 656.Z5
!;j
..
R - a a Scmteil nr 1
epubllca Romnia
. Comanda nr. 50 047
-
CAPITOLUL 1
GENERALE
domeniul de aplicare a
Ari. 1. Semnalele servesc pentru realizarea sigumn-
precum pentru organizarea a
trenurilor a de
Prin semna1 se sau mijlocul pre-
n de semnalizare, cu ajutorul
se transmit sau se primesc ordine de
personalul de cale
Ordinele da.te de semnale truie nde-
plinite imediat prin toate mijloacele
posibile.
Fiecare al femate, care lacir-
manevm trenurilor, precum la alte activi-
n eu este obligat
.respectentocmai de semna-
lizare.
Este iIllterzis a se ela a se face
ori privind de semna-
lizare.
10 cazuri cu totul acestea se VOT face
numai .cu aprobarea Consiliului DepartamenJtutlui
Ferate.
Fiecare al ferate este obligat dea
semnale de oprire unui tren sau unui convoi de ma-
n toate ca7JUrile in care oamenilor este
sau este
3
CAPITOLUL 2
SEMNALE fiXE
Clasifitcarea semnalelor fixe
Amt. 2. desUnatia lor semnalele fl'xe s.e
part in : ., im-
1. Semnalepentru
a) de intrare pentru't .
unui n erea sau Interzicerea in-
b) de . . ,
. '.. pentru permiterea sau . te .
unui tren din li . In rzlCe.rea
,In nIe .
c
)
de parcurs pentru 'te '
trecerii unui reaWsau
d) de ntru 1? a a zona a
trecerii unui tren o r int:rzicerea
linie o traversaream1 ..1el sau din
d
e ImI a 'acelasi . I
mca de l' .. . nIve, o
peste un pod cu grinzi -ecartamentdiferit,sau
e) detrecere pentru .' .
cerii Unui tren': pe111nIterea sau Interzicereatre-
- dintr-un sector d bl d "
sectorde,bloc de lini-e e ac e lI.m.e automat n alt
automat. automat, pe IImecu bloc de linie
- dintr-unsectorde re' .
zare, pe linie sau In altsectorde
u cu post de reavlzare.
4
f) prevestitoare, pentru prevestirea sem-
:1alelor de intrare, de de parcurs, de trecere
e
2. Semnale!pentru triere:
a) de pentru permiterea sau interzicerea
de
b) de triere, pentru permitereasau interzicerea trie-
ii vagoanelor.
3. Semnale repetitoare, ,pentru repetarea
5emnalelor de intrare, de de de tre-
cere de triere, cnd nu este vizibilitatea
a semnalului pe care l preced.
Art. 3. lor, semnalele fixe, pot fi:
- mecanice
- luminoase
Art. 4. Semnalele fixe pot ndeplini mai multe func-
ca de exemplu: de de
. sitrieresi altele.
Airt. 5.'Semnalelede se in:sta-
pe partea a n sensul de mers al
trenurilor sau n cazul cind nu este posilbB, cel mult
deasupraaxei desemnal.
De la caz lacaz, cu aprobarea conducerii fe-
rate, se admite montarea semnalelor pe partea
a n sensul de mers al trenurilor.
Semafoarele de intrare, de trecere semnalele me-
canice prevestitoare, care intrarea in sta-
de pe linii cuecartament diferit de cel normal, sau
acestor linii n linie fiind
n profil cu semnalele liniei
cu ecartament normal, se deoselbesc de acestea, avind
... au
5
stuJ.ipilor mai tn cazul centra-
lizate electrodinamic precum pe linii nzestrate CU
bloc de linie automat, se poate u1J.iliza semnal
-att pentru lini'a cu ecartament normal cit pentru
linia cu ecartament diferit de cel normal.
Viltezme date de -semnale
A'l'It. 6. Vitezele date de
semnale snt :
1. Viteza care viteza de
n livret sau prin ordin
de pentru trenul de linie res-

2. Viteza care viteza ad-
pentru trecerea peste de cale n
abatere, 30 kmjh, sau mai mare. peste
de cale n abatere cu mai mare
de 30 km/h este la semnalul de intrare sau de
prin semnalului sau printr-un in-
dicator fix.
culorHolr de folosite
lIl semnalizare
Art. 7. culorilorde folosite insem-
nalizare, in cu trenurilor execu-
tarea de este :
- oprirea;
- galben, permite trenurilor ordon'nd re-
ducerea vitezei in opririi la
sau continuarea mersulUI in oazul cin
nu oprirea; OI cu viteza sta- o
_ verde, permite trenurior
:Ubastru, oprirea pentru de ma-
; .t de sau cir-
- alb-lunar, e :t v in
ale trenurIlor, cu Vi eza ,

6
SEMNALE MECANICE
Semaforul de intrare
Arf..8.Semaforuldeintrare :
Fig. 1. a semnalul
Ziua - de sus, orizontal, spre dreapta sensului
de mers
Noaptea - o spre tren
"
F
' 2 LIBER pe linia
19. ' 1 45 pre dreapta sen-
Ziua - de sus ri'Clkat a s
sului de mers
Noaptea - o verde, spre tren
.. cu
Fig. 3, LII!ER pe la 450 spre dreapta sen-
Ziua _ doua n le
suIui de mers - tren

verde una galbena spre
Noaptea - O
8
9
Art. 10. de "liiber" a semafOlarelor de
pennite sau trecerea:
- cu viteza cind toate de
cale snt la n pe
- cu viteza ond unul sau mai multe schim-
de cale sint atacate n abatere.
Sem-.fonIil de
Art. 11. Din punct de 'vedere constructiv, semaforul
de este cu semaforul de
sau intrare.
Art. 12. Semaforul de are dnd
este pe la virf. De asemenea
semaforul are onq pe la vrf o jonc-
din linie iar peste
se face in abatere.
Semafrorul de ramificatie are un brat cnd ramifica-
s'au din linie este' pe la
sau cind din linie este acope-
pe la vrf, iar peste se face
numai pe
De asemenea semaforul are un cind o
traversare de linii la nivel, o
care de linii cu ecartament diferit sau un pod cu grinzi
mobile.
'a) Semaforul de cu un are aspectul
din fig. 4 5"
rb) Semaforul de cu are as-
pectul din fig. 1, 2 3.
de "liber" a unui semafor de cu
Un permite trecerea:
- cu vi teza stabIlIta,
" "- . d t

te
_
de
cm
t t . pozitia pe dIrecta; .
cale smt a aca e m . 1 ai multe schlm-
- cu viteza

cind u,?u viteza
cal: de
se semnalIzeaza "m aces emai'or de cu
de "lIber" a unUl s
d b te nPnnite trecerea: . d' t
V
oua
v
ra, r- b'l"t-' directia I pe lime IrOC a ,
"teza sta 1 1 a, In " ".
- cu VI _ d" II pe IIme a a .
- cu viteza redu5a, m lroc la ,
Semaforul de trecere
"Airrt. 13. Semaforul :de trecere are aspectul ind.i-
din fig. 4 5. " forului de trecere permite
de "liiber a .. Y
trenului cu Viteza
SemaforUiI de parcurs
Art 14 In unele cu ymeca:
trecerilor dintr-o zona m alta
, . . t f' cu semaforul de parcurs
a se p'?a e ace vi d aspectul si dind
sau doua a 'Il .
de la artA 8 sau art. 9.
Semnalul mecani.c prevestifur
Art. 15. Semnalele meoanke
naintea semafoarelor de Intrare, de par ,
de. pe care semnalul meca-
numaTul m wa,l1 I
. t:tor le acestea mnt . . ..
mc pr,eves ] , . estitor cu
- semnalul mocaIllC pre'V
13
12
28
Semnale JlUInJnoase de
Art. 25. Semnalele luminoase de dau indica'
diferite, .cum este p
a) 'Cu bloc de linie automart;, la -care indi
snt cu ale semnalelor luminoase d
intrare;
ib) cu bloc de linie automat, la care in
date snt
- - a semnalul;
verde - LIBER cu viteza
- verde galben - LIBER cu viteza
Semnale lumiiUoase de
Airt. 26. Semnalele luminoa.s de da.u i
diferite cum este

a) cu bloc de linie automat, la care in
snt cu ale semnalelor luminoase de i
trare;
b) cu bloc de linie automat, la care "
date snt :
- - a semnalul;
- verde - LIBER cu viteza
verde galben - LIBER,cu viteza
Semnale lumiooase de trecere
AI1t. 27. Semnalele luminoase de trecere ale blocul
de linie automat dau :
Fig. 33. LIBER
cu viteza sta-


Semnalul ur-

oprirea
mul sector de
bloc din
este liber, dar
al doilea este
ocupat)
Ziua noap-
tea - o lumi-

spre tren
Fig. 34. LIBER
cu viteza sta-
semna-
lul es-
te pe liber cu
viteza
(cel pri-
mele sec-
toare de bloc
din snt li-
bere)
Ziua noap-
tea - o lumi-
verde, spre
tren
29
30
. Semnalele luminoase de trecere ale blocului de li
ilie care. fac de sem/lale preves'
toare dau m plus de gal'hen clipitor.
Fig. 35. LIBER cu viteza stabil"
semnalul este pe liber
vlteza
Ziua - o galbeni
chpltoare, spre tren
un semnal luminos de trecere
. . le mIe automat o rosie O'
Sau este stins, mecanicul Va tI
nul .semnalului,
?upa Oprirea trenului in semna'luJui mov> .
pnve t '. . , =.oamc
. e cu hma vede, sau este n
sectorul de hloc respectiv este ocu at i
IOterzI'Ce continue mersul . p :
sectorul de bloc. ' pma nu se V'a ehbe
admit pentru cazurile cnd
alt mod, prIn ordin de circulatie.
Du . .
pa opnrea trenului mecani'Cul 3 '
. mm.
acest timp, nu se se va
la semnal reperul de culoare
care va conduce tre-
cu; vi1leza de cel mult 15 km/h la semnalul
-tor, n la art. 32, aliniatele 4
5.
ceste snt obligatorii la
al de bloc, indiferent de acestuia.
semnal luminos de trecere va in-
o o sau este stins,
se va face n mod.
Cind mecanicul un semnal luminos de tre-
al blocu1ui de linie automat, cu o o
sau stins, va aviza impiegatul de
din prima n care trenul are oprire itinera-
. - sau
ewul in care mecanicul sau mai
semnale luminoase de trecere ale blocului de li-
tomat cu o o sau
va opri trenul pentru a aviza pe impiegatul de
la prima chiar mersul trenului sau
il! de nu prevede oprire.
29. Cnd mecanicul 'B fost prin ordin
blocul de linie automat este scos din
e trenului se va face pe baza
erii telefonice (cale nu va lua n conside-
date de semnalele de trecere ale blocu-
linie automat, care sint cu placa de
CIe culoare prin ordinul de nu
31
34
Semnale luminoase- repetitoare
AlI'1. 31. semnalelor luminoose repetito
snt : .
Fjg. 39. Sem-
nalul 'urmdtor
e$te pe oprire
Ziua' noap-
tea - o
culu-
a-
vInd la
de sus o dun-

cu al-

spre dreapta
sensului de
mers
Fig. 40. Semna-
lul e$-
te pe liber cu
viteza
Ziua noap-
tea - o
cu lu-

avnd la
tul de sus o

cu al

In jos spre
dreapta sensu-
lui de mers
Repetitoarele semnalelor de trecere ale blocul
linie automat au aspect ca semrral\l1 lumin
.petirt:or dau :
- Semnalul luminos este pe !ni
are aspectul din figura 39.
- Semnalul luminos este pe galben sau
ben clipitor. are aspectul din figura 40.
36
Gu semnal de chemare se mai pot dota semn
luminoase de din aflate pe de .
pe cale eu sau bloc de linie automat.
cale bloc de linie automat, precum
,nalele de parcurs
Pe cu cale atunci cnd se
baza bl'Oeului de linie automat, semnalul de chem
semnalului luminos de sau pe
trenului cu viteza de cel mult 15 km/h
la semnalul Pe
cu cale ct pe cele cu cale bl
linie automat, semnalul de chemare al semnalului l
nos de sau permite tren
cu viteza de cel mult 15 km/h cu
de cale.
Semnalul de chemare al semnalului luminos de
curs, permite treI1JUlui eu viteza de cel
15 km/h cu la semnalul
In toate cazurile, mecanicul va conduce tren
supraveghind continuu linia
glnd viteza in de de vizibilitate,
incit imediat trenul cnd calea este
sau cnd lipsa de gabarit, semn
fine de tren, semnale mobile de care o
oprirea trenului sau vreun alt obstacol, care impi
continuarea
Pe timp de sau vi:z;iblitate se va
cu farul central al locomotivei aprins.
Semnale luminoase de
33. date de semnalul luminos de ma-
sint :

Fig. 44. Manevra din-
colo de semnal
Ziua noaptea - o
alb-lunar, spre convoiul de

umite semnalul luminos de pe
pitic poate fi cu in loc

e luminoase la care arde o nu
ite nici la efectuarea de
37

S-ar putea să vă placă și