Sunteți pe pagina 1din 16

118

AiI't. 114. Inaintea tuturor indioatoarelor pentru sem-


nalizarea pe zonele neutre ale liniei de contact.
trebuie se instaleze balize avertizoare de
de culoare cu dungi albastre in
forma literei V care dau :
J
2
f
Fig. 134. Balize avertizoare
a disjunctorul
Ui este
indicatorul
de deconectare

1.
la 300 ro
disjunctorUl
ui este
a
indicatorul
de deconeetare

2.
la 200 m
a disjunctorului este
3.
indicatorul
de deconectare

la 100 m
Amplasareaindica.toa-relor pentruzona
Art. 115.Indi,catoorde ;pentru :vona balizele
avertizoare se pe stlpii liniei de contact,
stilpi n cazul cind mai multe li .
paralele, pe traversele rigide de a suspensi
catenare p
al trenui ' e partea
a liniei, in sensul d
e mers
UI.
la care
se indicat
zele avertizoare ale zonei neutre snt bali-
cee dm figura

IIOO.! ISm I I I
I I 1. 40m :. '"'Om 40m
l-IInI t_ I I I
H...J L. Zono I
/,o'ref
re/?J/une
Fig. 135. Exemplu d
av t' e amplasare a ' d'
er zzoare ale zonei ne t m z.ca,toarelor si bal' l
u re a lmzei d . zze ar
r e contact
f cazul unei dubl
sau pe linia din ti e, pentru circulatia pe r .
tizoare a baiizele
: liniei 1: lmilei d.e
. . ' ace
Indicatoare mobile d acopenre . a .... e
COIlltad defecte mnu hmei de
.Al1t. 116 Semnalizarea
t unde 1 I?or lUnilor din linl'a d
ocomotlvel l' e con-
. etoarecupantograful cobort sefeectnce trebuie cir-
ca: ' e ace cu
v ln-
- pregateste c b '
_ pantograIul;
- pantograful. '
cobori pantograful"
a) Indicatorul

. 136.
7
cobori
Flg.
pantografu.
Ziua noaptea - cu
cu
avind desenate doua dungi
scurte orizontale, albe, d,:pla-
sate n una de
alta, care nu se
- to raiul" n-
b) Indicatorul "coboara pan gre nueste permisase
cepU'tul unui sector de cale, pe 't
circula dect cu pantograiul co OrI .
. tografele trebuie
1
tn dreptul indicatoruUI, pan d- te'
complet coborte. pe care o a es .
Fig. 137. pantograful
Ziua noaptea - r?mb cl!
cu margm:
a-vnd o dunga Ori-

c) Indicatorul pantograful" sfr-
unui sector de cale, pe care trebuie se circule
cu pantografele coborte.
Indicatorul pantografele coborte pot fi ridi-
cate din nou, numai ce locomotiva l-a
pe care o este:
Fig. 138. pantograful
Ziua noaptea - romb cu
avnd
o
Schema liniei de contact de-
fecte :
i
I
I
I
I
I
I g
I I
I
C,I in (',,1pu!in
f()()m
aDDm
Fig. 139. Exemplu ele amplasare a indicatoarelor de acope-
rIre a liniei de contact defecte
Art. 117. .cazuri urgente, la instalarea indica-
toarelor mobile de acoperire, personalul de
liniei de contact va da semnale de
pantograful".
120
121
_____ ......;__;..aIIiIi.
CAPITOLUL 9
SEMNALE ACUSTICE
. t'
AJrt 135 lndioatiile semnalelor acus 1,ce d'f'
v , b' sunetelordedura 1 en .
prin numarul marea cu instru-
Semnalele acustIce se dau
mente: t' ,
1. Cufluierul sau sirena,locomo
2 De cuflUIerul de ,
3.' Prm, 1OVI'tun'de clopot sau sonerll extenoare.
4. Capse pocnitoare.
Semnale da,te cu fluieirUiI sau siren.a locomotivei
. 1 u si-
AI1 136. Semnalele l8.eustice date cu. flUIeru sa 1 .
v
rena.iocomotivei sau a altor vehicule smturmatoaree.
1 Porniresau - unsunetlung.
2' Strngefrna- trei sunete
3' frina- sunetelung!.
4' Pericol - treisunetescurte,repetaie. ,
5.. Trenu1 s-a rupt - un sunet scurt, unul ung
unulscurt, repetate, t ului plece la acoperirea
6, Agentul de laurma ren .
obstacolulU'i- patrusunetelungl. l .
Art. 137. Folosireasemnalelor a'custke date cu f, Ule-
rul sausirenalocomotiveiseface : '. .
1 S luI se lumd m tImp
emna " 1 cazurI' v
impuse de n urmatoaree ,
140
a) Lapornirea trenurilor, nainte de a pune trenul n

- cnd remorcarea trenuri'lorseface cu o
n capultrenului;
- cind remorcarea se face cu
mecanicul locomotivei semnalul
care esterepetatde mecanici, incepnd dela cap
spre urma trenului, iar meCanicul ultimei locomotive
prinsemnalul frna".
In cazul cind unul din mecanicii trenuluinuestegata
de plecare atunci dnd i vine rindul, semnalul
"strnge frina", la auzul nu se mai nici un
semnal de la celelalte locomotive.
neajunsului, locomotiva care a dat semnalul "strnge
frna", va da Un semnal de care loco-
motiva din cap V,a dadin nou semnalul de.pornire, care
va fi repetatdecelelaltelocomotive.
b) Laindicatorul defluier.
c) Cind vederea n este (de
viscol, treceri prin etc); mecanicul
afost despre unui vehicul care se
scoate cu depelinie; n astfelde sevor
da semnalerepetate.
d) Cind pelinie, naintea trenuh.,1i se oamenisau
animale. .
e) La cu altetrenuri pecale n linie

f) Cindtrenula opritlaunsemnal.
g) Laapropiereadesemnaluldeintraren
h) Lapaletadesemnalizare a echipei.
i) La pornirea vehiculelor care izolat.
2. Semnalul acustic "strngefrina" se cndtrebuie
mult viteza trenului, cnd trebuie oprit tre-
141
nul sau cnd, oprire, trenul trebuie fie
pe loc, precum la proba frnei. . . .
3. Semnalul frina" se da m urmatoarele
cazuri:
a) La pornirea trenurilor n locul semnalului "aten-
cnd : .
- trenul este frnat de sau mIxt;
- pornirea are loc dintr-un unde :r:nului
i s-a pe loc cu frmele de mma.
b) In timpul mersului cnd:
- trenul este remorcat de sau mai multe
locomotive si mecanicul pe me-
canici o dnd sunete lungi
frna" la care a fost
- locomotiva a de lI,.
nie pentru ca trenul viteza eu
10 krn/h, n cazul cnd trenul nu are mpin-
. .
- locomotiva mpingatoare a
de linie pentru Ca trenul reia viteza sta-

c) La proba frnei.
4. Semnalul "pericol" se de mecanicul
trenului, numai n caz de pericol.
5. Semnalul "trenul S-a rupt" se de mecanicul
trenului, atunci cnd trenul s-a rupt.
6. Semnalul "argentul de la urma trenului plece la
acoperirea obstacolului" se atunci cnd trenul s-a
oprit n linie pe linia

7. Toate semnalele care se dau de locomotive
trebuie fie date de vagoanele automotoare dre-
zinele motor.
Semn-ale date prin lovitUri de clopot sau SOIlerii
Art. 138. Semnalele acustice date prin lovituri de
clopot sau sonerii snt
Semnalul 1. Un tren n sensul de la Bucuresti:
00-00-00 .
sunete repetate de trei ori.
Semnalul 2. Trenul nu mai n sensul de la
Bucuresti;
00-0-00:'0-00_0
sunete unnate de Un sunet izolat,
repetate de trei ori.
Semnalul 3. Un tren n sensul spre ;
000-000-000
trei Sunete repetate de trei ori.
Semnalul 4. Trenul nu mai n sensul spre
Bucuresti;
000-0-000-0-000_0
trei sunete urmate de un sunet izolat
repetate de trei ori. '
Semnalul 5. toate trenurile;
000-00-000-00-000_00_000_00
trei sunete urmate de sunete, re-
petate de patru ori.
Semnalul 6. Vagoane fugite ;
a) n sensul de la ;
0000-0000-0000-0000_00
patru sunete repetate de patru ori, ur-
mate de alte sunete;
b) n sensul Spre :
0000-0000-0000-0000_000
patru sunete repetate de patru ori, ur-
mate de alte trei sunete.
143
Semnalul 1 si 3 unui tren m-
tre statii' vecine. Atunci cnd un tren
circule 'la un anumit punct din de
unde continue mersul dupa o
mai mare de 10 min sau se inapoieze n de ple-
care, semnalizarea lui prin clopot sau sonerii nu se
mai face.
Despre acest lucru mecanicul trebuie fie
prin n de ..
Semnalele 1 si 3 se dau cel cu un mmut cel
mult 10 minute 'nainte de expedierea trenului.
Semnalele 1 3 sint valabile la trecerea sau so-
sirea trenului semnalizat, respectiv la anularea
semnalului dat, prin semnalele 2 sau 4.
Semnalele 2 sau 4 anularea semnalelor
1 si 3 si se dau atunci cind :
:.- pentru un tren s-au dat semnalele 1 sau 3, iar
trenul nu a putut fi expediat intr-un interval de 10 min
de la darea semnalului;
- un tren care a fost oprit n mod in
parcurs oprirea lui a 10 min ;
- pentru un tren s-a dat un semnal de mers
In toate aceste cazuri, nainte de plecarea trenului se
va da semnalul 1 sau 3 caz.
Trenurile oprite n linie apoi remorcate n
vor semnaliza mersul numai la ulti-
mei
Semnalul 5 toate trenurile" un
pericol se caz, de personalul de sau
de linie.
Acest semnal se atunci cnd se mpreju-
care trenurilor, din
care trebuie oprite toate trenurile care s-ar
1a un moment dat pe dintre
Impiegatul de trebuie dea imediat semnalul
toate trenurile" :
a) au fost expediate din trenuri, unul
contra altuia, pe linie;
b) s-au auzit semnale de mers, contrare, pe
linie ;
c) plecarea trenului s-a primit des-
pre ivirea unui pericol care impune oprirea tuturor
trenur.ilor ;
d) n orice alt caz, cnd trenuri-
lor este
Cantonierii, de de stnci sau puncte
periculoase trebuie dea imediat semnalul
toate trenurile"
a) au fost auzite semnale de mers, contrare, pe
linie
b) au fost observate de stnci, fugiri de teren,
sau, n orice alte cnd starea liniei
pune 'n pericol trenurilor;
c) personalul de linie, de sau personalul de
tren a dat semnale de oprire, iar mecanicul nu
trenul;
d) s-au observat la trenul n defecte (ru-
peri de sau osii, deraieri de vagoane, incendiu etc.)
de a periclita trenului, iar mecanicul
in urma semnalelor de oprire date, nu a oprit trenul;
e) n orice alt caz, cnd trenuri-
lor este
Atunci cnd la auzirea semnalului toate tre-
nurile" nu se pot stabili cauzele Care au impus darea
acestui semnal, reluarea poate avea loc nu-
mai in :
144
145