Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicat de pres

Adunarea UE a reprezentanilor locali i regionali COR/12/20 Bruxelles, 23 martie 2012

Declaraia de la Copenhaga: nainte de Summitul Rio+20 !uropa "e anga#ea$% n direcia unor ora&e mai ecologice mai inclu$i'e &i mai competiti'e

(n pre$ena pre&edintelui )arlamentului !uropean &i a prim*mini"trului dane$ primari &i pre&edini de con"ilii regionale din toate "tatele mem+re ale ,! au adoptat a"t%$i Declaraia de la Copenhaga anga#-ndu*"e "% tran".orme ora&ele pentru a de'eni mai ecologice mai inclu$i'e din punct de 'edere "ocial &i mai competiti'e din punct de 'edere economic/ 0cea"t% declaraie re.lect% 'oina politic% a ora&elor &i regiunilor europene de a n"crie de$'oltarea ur+an% dura+il% printre temele principale ale Summitului )%m-ntului Rio+20 care 'a a'ea loc n ace"t an ntre 20 &i 22 iunie/ De a"emenea ora&ele &i regiunile au "olicitat ,niunii !uropene "% .ac% "chim+ de +une practici la ni'el glo+al cum ar .i Con'enia primarilor "au Capitalele europene 'er$i/ n sesiunea de nchidere a Summitului european al regiunilor i oraelor, care a avut loc la Copenhaga, pe 22 i 23 martie, 1ercede" 2re""o, preedinta Comitetului Regiunilor CoR!, a su"liniat mesa#ul principal al summitului$ %viitorul &uropei depinde de oraele i localit'(ile noastre)* +iind con,runtate cu schim"'rile climatice i consumul excesiv de resurse naturale, oraele i localit'(ile noastre se a,l' n linia nt-i a de.volt'rii dura"ile* &le tre"uie s' reali.e.e acest lucru prin politici privind locuin(ele, producerea de energie din surse regenera"ile, reducerea emisiilor de ga.e cu e,ect de ser' i a consumului de ap', o mai "un' gestionare a apei i un transport pu"lic mai pu(in poluant* /,l-ndu0se la un nivel esen(ial al procesului democratic, oraele au de #ucat un rol extrem de important n crearea unei pun(i ntre 1& i cet'(eni* /st,el, ele de(in cheia unei autentice %renateri) europene* 1artin Schul$, preedintele 2arlamentului &uropean, care s0a adresat i el summitului, a insistat asupra ,aptului c' oraele tre"uie s' ,ie centre de inovare care s' poat' totodat' satis,ace nevoile de "a.' ale cet'(enilor lor$ %3raele sunt sisteme de inovare)* %&le se a,l' ntr0un proces constant de trans,ormare i tre"uie s' ndeplineasc' nevoile de "a.' ale cet'(enilor, cum ar ,i locuin(ele, traiul, colile, apa curat', spitalele, precum i un transport sigur i ,ia"il* /cesta este motivul pentru care condi(iile egale, deschise i li"ere de acces la serviciile pu"lice repre.int' piatra de temelie a modelului social european* 4re"uie s' cre'm urgent un cadru european al serviciilor pu"lice menit s' asigure securitatea #uridic', garant-nd n acelai timp autonomie i condi(ii sigure pe plan local, n special n aceste vremuri de cri.' economic'*) n ncheierea cuv-nt'rii sale, 3elle 4horning*Schmidt, prim0ministrul 5anemarcei i preedinte n exerci(iu al Consiliului 1&, a vor"it cu interes despre ,aptul c' de.voltarea dura"il' este modalitate de a dep'i cri.a economic'$ %n acest context de cri.', poate &uropa s'0i permit' cu adev'rat tran.i(ia c'tre o economie ecologic'6)* %2entru oamenii care stau la coad' la o,iciile de ocupare a ,or(ei de munc', de.voltarea dura"il' poate p'rea un o"iectiv destul de ndep'rtat* 5ar acest lucru ar ,i o mare greeal'* 7u, &uropa nu i poate permite s' nu discute despre creterea economic' nepoluant'* 8ar contri"u(ia oraelor i regiunilor &uropei este esen(ial', dac' dorim ca tran.i(ia c'tre economia ecologic' s' devin' o realitate concret' n via(a noastr' de .i cu .i* 3raele i regiunile se a,l' n linia nt-i a de.volt'rii dura"ile)*

2entru a0i demonstra anga#amentul pentru de.voltarea ur"an' dura"il', mem"rii CoR au adoptat %Declaraia de la Copenhaga), care prevede o"iective clare pentru oraele europene$ e,orturi c'tre un echili"ru climatic, inclu.iune social', investi(ii mai mari n capitalul uman, educa(ie i s'n'tate, in,rastructura ,i.ic' i noile tehnologii, precum i o mai "un' integrare n mediul ncon#ur'tor* 2rimarii i preedin(ii de consilii regionale au solicitat 1& s' asigure un spri#in ,inanciar adecvat pentru o politic' ur"an' ori.ontal' i pentru politici europene care s' acorde o prioritate mai mare cooper'rii teritoriale dintre oraele europene* 5e asemenea, declara(ia eviden(ia.' nevoia de consolidare a rolului oraelor i regiunilor n direc(ionarea politicilor europene, cum ar ,i strategiile integrate pentru o de.voltare regional' dura"il' i pentru o economie ,'r' emisii de dioxid de car"on* n preg'tirea Summitului 2'm-ntului Rio920, la care CoR va participa n cadrul unei delega(ii a 1&, regiunile i oraele europene solicit' spri#inirea i promovarea politicii ur"ane i a modelului social european n contextul strategiei glo"ale de de.voltare dura"il'* 5ot% n atenia redactorilor: Su" titlul %Structura ur"an' european' n secolul ::8), al cincilea Summit european al regiunilor i oraelor a ,ost organi.at de CoR n parteneriat cu oraul Copenhaga i cu Regiunea Capitalei din 5anemarca* Summitul a reunit peste 300 de primari i preedin(i de consilii regionale din cele 2; de state mem"re, mpreun' cu arhitec(i de renume, ur"aniti i cercet'tori n domeniul de.volt'rii ur"ane, pentru a asigura o pre.en(' mai clar' a de.volt'rii ur"ane dura"ile pe agenda european' i pe cea mondial'* Conven(ia primarilor este ini(iativa european' central' prin care autorit'(ile locale i regionale sunt implicate n com"aterea schim"'rilor climatice i crearea unui viitor energetic mai dura"il pentru oraele noastre* &a repre.int' un anga#ament voluntar prin care p'r(ile semnatare i propun s' ndeplineasc' i chiar s' dep'easc' o"iectivul 1& de reducere cu 20< a emisiilor de C3 2 prin m"un't'(irea e,icien(ei energetice i de.voltarea surselor de energie regenera"il'* 5e la lansarea ei n 200=, peste 3 000 de primari, autorit'(i locale i consilii regionale au semnat Conven(ia* 2remiul %Capitala european' verde) repre.int' o recunoatere a e,orturilor locale de m"un't'(ire a mediului, a economiei i a calit'(ii vie(ii popula(iilor ur"ane n cretere* 2remiul se acord' n ,iecare an unui ora nu neap'rat unei capitale! a,lat printre cele ,runtae n materie de via(' ur"an' ned'un'toare mediului i care poate ,unc(iona ca model pentru alte orae* n 2012, premiul a ,ost acordat oraului >itoria0?astei.* n 2013, premiul va ,i acordat oraului 7antes* 6n.ormaii "uplimentare: Summitul european an regiunilor i oarelor$ cola"or-nd pentru de.voltarea ur"an' dura"il' comunicat de pres' @ 22A03A2012! /8C8 pot ,i desc'rcate ,otogra,ii reali.ate la Summit*

>i.ita(i site0ul Be" al CoR$ 777/cor/europa/eu* Comitetul Regiunilor Comitetul Regiunilor este /dunarea 1& a repre.entan(ilor locali i regionali* Cisiunea celor 3DD de mem"ri din toate cele 2; de state mem"re ale 1& este de a implica autorit'(ile locale i regionale i comunit'(ile pe care acestea le repre.int' n procesul deci.ional al 1& i de le in,orma cu privire la politicile 1&* Comisia &uropean', 2arlamentul &uropean i Consiliul au o"liga(ia de a consulta Comitetul n domeniile politice care privesc regiunile i oraele* Comitetul se poate adresa Cur(ii de Eusti(ie a 1niunii &uropene, dac' drepturile sale nu sunt respectate sau dac' este de p'rere c' o lege a 1& ncalc' principiul su"sidiarit'(ii sau nu respect' competen(ele regionale sau locale* 2entru in,orma(ii suplimentare, v' rug'm s' contacta(i persoanele urm'toare$ 5athalie 8andelle 9:R !5;
4el$ 932 0!2 2=2 2D DFF 4el* mo"il$ 932 0!D;3 =G 0H 30 nathalie*vandelleIcor*europa*eu

+ace(i clic aici pentru a citi comunicatele de pres' anterioare* Da'id :rench 9!5;
4el$ 932 0!2 2=2 2H3H 4el* mo"il$ 932 0!D;3 =HD ;HF david*,renchIcor*europa*eu