Sunteți pe pagina 1din 12

Contabilitatea, are un obiect de cercetare si o metoda specifica de lucru pentru indeplinirea sarcinilor ce decurg din obiectul sau.

Obiectul contabilitatii prezinta ceea ce trebuie studiat, in tip ce metoda arata cum trebuie studiate fenomenele si preocesele economice supuse atentiei.

Definitie. Metoda contabilitatii cuprinde un ansamblu de procedee, modalitati si tehnici aflate intr-o stransa interdepen-denta prin care se cerceteaza starea si miscarea elementelor patrimoniale, se realizeaza calculul, analiza si controlul activitatii desfasurate, a situatiei financiare si a rezultatelor unitatii respective.
O alta trasatura a metodei contabilitatii consta in folosirea de procede tehnice de lucru.

Metoda contabilitatii procedee Metoda contabilitatii este unica, ea cuprinzand mai multe procedee tehnice de lucru:

1. Procedee generale tuturor stiintelor; 2. Procedee comune si altor discipline economice; 3. Procedee specifice contabilitatii.

1. Procedee generale tuturor stiintelor


In categoria acestor procedee se includ : Observatia; Rationamentul; Comparatia; Clasificarea; Analiza; Sinteza.

Observatia - este prima faza a cercetarii obiectului de studiu al unei discipline. Rationamentul are la baza judecati logice care permit obtinerea de concluzii cu privire la fenomenele si procesele studiate. Comparatia procedeu prin care se stabilesc asemanarile si deosebirile dintre fenomenele si procesele economice. Clasificarea - inseamna repartizarea, gruparea, distribuirea obiectelor si fenomenelor in clase, domenii, subdomenii, in functie de anumite criterii etc. Analiza consta in cercetarea amanuntita a unui proces, fenomen , prin studierea amanuntita a fiecarei componente ale acestuia. Sinteza se refera la trecerea de la simplu la complex, de la particular la general, la gruparea si centralizarea datelor cu scopul generalizarii concluziilor ce decurg din analiza acestora.

2.Procedee comune si altor discipline economice;

Aici se cuprind: a) Documentarea; b) Evaluarea; c) Calculatia; d) Inventarierea.

a) Documentarea Orice operatie economica si financiara desfasurata de unitatea patrimoniala trebuie sa fie consemnata intr-un document care sa ateste infaptuirea ei. Intocmirea documentelor pentru fiecare operatie in parte constituie o cerinta necesara pentru cunoasterea si conducerea reala a activitatii, a modului de gestionare a activitatii.

b) Evaluarea Evaluarea consta in exprimarea unitatii monetare a marimii elementelor patrimoniale (active, pasive, venituri si cheltuieli ) precum si a operatiilor economice si financiare (adica a modificarilor care intervin in structura elementelor patrimoniale ). In contabilitate, toate elementele patrimoniale sunt inregistrate in unitati monetare. In Romania unitatea de masura este leul.

c) Calculatia Calculatia presupune stabilirea in expresie baneasca a marimii cheltuielilor ce revin pe unitate de produs, pe serviciu prestat sau lucrare executata, pe baza carora urmeaza sa se evalueze costul acestora. d) Inventarierea Inventarierea este operatia de constatare reala a existentei si starii elementelor patrimoniului sub aspect cantitativ si calitativ. In urma inventarierii bunurilor vor primi valoarea de inventar care se mai numeste si valoare actuala. De obicei aceasta valoare de inventar nu coincide cu valoarea lor inscrisa in documentele contabile (valoarea de inregistrare ), rezultand astfel diferente cantitative si valorice

3. Procedee specifice contabilitatii

Acestea sunt:

a) Contul; b) Balanta de verificare; c) Bilantul contabil.

a) Contul este un procedeu reprezentativ al metodei contabilitatii, de o forma speciala, folosit pentru gruparea si sistematizarea informatiilor, pentru evidenta si calculatia scrisa, valoric, in ordine sistematica si cronologica a existentei si miscarii elementelor patrimoniale pe o perioada de timp. Reprezinta cel mai important mijloc de lucru al contabilitatii, ce asigura reflectarea distincta a fiecarui element in parte. Ex: contul ,, clienti, contul ,, casa in lei, contul ,, capital social . b) Balanta de verificare reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se asigura gruparea, centralizarea si verificarea exactitatii datelor din conturi, controlul egalitatii bilantiere, legatura dintre bilantul initial si conturi si intre conturi si bilantul final.

c) Bilantul contabil este un procedeu specific metodei contabilitatii, prin care se prezinta generalizat activul si pasivul unitatii patrimoniale in etalon banesc, precum si rezultatele obtinute de o intreprindere la un moment dat.

Articolul 1 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 arata ca bilantul contabil este documentul oficial de gestiune al unitatilor patrimoniale, care se intocmeste obligatoriu anual sau in cazul fuzionarii ori incetarii activitatii .