Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2013 Proba E. d) Geografie Model Filiera teoretic, rofilul umani!t, ! eciali"rile# filologie, $tiine !ociale% filiera te&nologic, rofilul !er'icii, toate ! eciali"rile% Filiera 'ocaional# rofil arti!tic, ! eciali"rile# mu"ic, coregrafie, arta actorului, ar&itectur, arte ambientale $i de!ign, arte la!tice, arte decorati'e% rofil ! orti', toate ! eciali"rile% rofil edagogic, ! eciali"rile# (n'tor)educatoare, bibliotecar*documentari!t, in!tructor*animator, in!tructor entru acti'itile extra$colare, edagog $colar% rofil ordine $i !ecuritate ublic +,icee ale Mini!terului -dmini!traiei $i .nternelor) ! eciali"area $tiine !ociale% rofil teologic, toate ! eciali"rile. /oate !ubiectele !unt obligatorii. 0e acord 10 uncte din oficiu. /im ul efecti' de lucru e!te de 3 ore. 012.E3/1, . +30 de uncte)

4arta de mai !u! !e refer la !ubiectul . - 5 E. Pe &art !unt marcate !tate cu litere $i ora$e * ca ital cu numere. -. Preci!ai" 1. numele statului marcat, pe #art, cu litera F$ 2. numele ora ului%capital marcat, pe #art, cu numrul 11& 6 uncte 2. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completea! afirmaiile de mai 'os" 1. (ra ul marcat, pe #art, cu numrul 7 este capitala statului numit&&& 2. Statul marcat, pe #art, cu litera 2 se nume te&&&
Prob scris la geografie Model

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

3. (ra ul marcat, pe #art, cu numrul 10 se nume te &&&

8 uncte

3. Scriei, pe foaia de examen, litera corespun!toare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de mai 'os" 1. *luviul +unrea strbate ora ele%capital marcate, pe #art, cu numerele" a. ,, - i b. ., , i c. ., / i , d. ,, , i - 2 uncte 2. Statul marcat, pe #art, cu litera 9 se nume te" a. 0elgia b. +anemarca c. 1uxemburg d. (landa 2 uncte 3. Minereu de fier, ga!e naturale i crbuni se exploatea! pe teritoriul statului marcat, pe #art, cu litera" a. 2 b. C c. + d. * 2 uncte 6. Capitala situat la cea mai mare latitudine din Europa este marcat, pe #art, cu numrul" a. ) b. 3 c. 4 d. ) 2 uncte :. (ra ul marcat, pe #art, cu numrul 13 se nume te" a. 0erna b. 1'ubl'ana c. 5oma d. San Marino 2 uncte 9. Preci!ai trei deosebiri 6ntre clima statului marcat, pe #art, cu litera 3 i clima statului marcat, pe #art, cu litera ;& Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: factori genetici, tip de clim, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termic, precipitaii medii anuale/vara/iarna, vnturi cu frecven ridicat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu separat. 8 uncte E. 1. Pre!entai o premis natural care favori!ea! cultura viei de vie 6n statul statul marcat, pe #art, cu litera G& 2. Preci!ai numele a dou dintre statele marcate pe #art cu litere, 6n care este caracteristic fenomenul de 6mbtr7nire a populaiei& 6 uncte 012.E3/1, al ..*lea +30 de uncte)

4arta de mai !u! !e refer la !ubiectul .. - 5 E. Pe &art !unt marcate uniti de relief cu litere, ora$e cu numere de la 1 la 8 $i r<uri cu numere de la = la 12.
Prob scris la geografie ) Model

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

-. Preci!ai" 1. numele ora ului marcat, pe #art, cu numrul :$ 2. numele r7ului marcat, pe #art, cu numrul 11&

6 uncte

2. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completea! afirmaiile de mai 'os" 1. (ra ul marcat, pe #art, cu numrul 1 se nume te&&& 2. 57ul marcat, pe #art, cu numrul 7 se nume te&&& 3. Cel mai mare ora , ca numr de locuitori, pe care 6l strbate r7ul marcat, pe #art, cu numrul > se nume te &&& 8 uncte 3. Scriei, pe foaia de examen, litera corespun!toare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de mai 'os" 1. 0raul +unrii marcat, pe #art, cu numrul 12 se nume te" a. C#ilia b. Sf7ntu 9#eorg#e c. Sulina d. Tulcea 2 uncte 2. Cele mai mari cantiti anuale de precipitaii se 6nregistrea! 6n unitatea de relief marcat, pe #art, cu litera" a. 2 b. 0 c. * d. 9 2 uncte 3. 5elief glaciar s%a format 6n unitatea de relief marcat, pe #art, cu litera" a. 0 b. + c. E d. : 2 uncte 6. (ra ul marcat, pe #art, cu numrul 8 se nume te" a. 0acu b. 07rlad c. (ne ti d. 5oman 2 uncte :. 57ul marcat, pe #art, cu numrul = strbate ora ul" a. 0oto ani b. Miercurea Ciuc c. Piatra Neam d. ;aslui 2 uncte 9. Preci!ai trei deosebiri 6ntre relieful unitii marcate, pe #art, cu litera - i relieful unitii marcate, pe #art, cu litera 9& Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orientarea culmilor i a vilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu separat. 8 uncte E. Pre!entai" 1. un factor natural care favori!ea! cultivarea cerealelor pe suprafee extinse 6n unitatea de relief marcat, pe #art, cu litera F& 2. o cau! care explic absena amena'rilor #idroenergetice pe r7urile din unitatea de relief marcat, pe #art, cu litera 2& 6 uncte 012.E3/1, al ...*lea 5epre!entarea grafic alturat se refer la subiectul ... - 5 2 i pre!int procentul populaiei ocupate 6n agricultur 6n c7teva state europene& -. Preci!ai" 1. dou state 6n care procentele populaiei ocupate 6n agricultur au valori egale$ 2. procentele populaiei ocupate 6n agricultur 6n Suedia i 6n 5om7nia& 6 uncte
Prob scris la geografie 8

+30 de uncte)
B
:0

Procentul o ulaiei ocu ate (n agricultur

60

30

20

10

0 -lbania -ndorra Germania ,uxemburg @or'egia Aomania ?landa Franta 0uedia

Model

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

2. 1. Explicai procentul ridicat al populaiei ocupate 6n agricultur 6n 5om7nia& 2. Preci!ai o unitate de relief din *rana 6n care se practic cultivarea plantelor& 3. Explicai procentul redus al populaiei ocupate 6n agricultur 6n 2ndorra& 6. Preci!ai o unitate de relief din 9ermania 6n care se practic cultivarea plantelor& 8 uncte 3. Pentru -u!tria, preci!ai" & numele a dou state vecine, membre ale <niunii Europene$ )& numele a dou state vecine, care nu sunt membre ale <niunii Europene$ 8& numele a dou uniti de relief$ ,& numele unui curs de ap$ -& numele a trei ora e& 9. 2vei 6n vedere urmtorul tabel" @r. crt. ) 0tatul 0elgia *inlanda 0u rafaa =>m?@ 8A&-)3 883& ,Po ulaia =loc&@ A&8/4&AAA -&)8 &AAA

10 uncte

!ursa: "#e $orld %actboo&, estimri la nivelul anului '(() Not: Datele referitoare la populaie au fost rotunjite

1. Calculai densitatea medie a populaiei 6n 0elgia& 2. Calculai densitatea medie a populaiei 6n *inlanda& 3. Pre!entai o cau! a diferenei dintre valorile densitii medii a populaiei din statele 0elgia i *inlanda& 8 uncte E. 1. 1ondra este situat la - olat& N, iar Moscova este situat la --olat& N& +e i sunt situate la latitudini apropiate, la 1ondra temperatura medie anual este B A, oC, iar la Moscova temperatura medie anual este de B-, oC& Explicai aceast diferen de temperatur& 2 uncte 2. Pre!entai un avanta' i un de!avanta' al utili!rii combustibililor fosili =crbuni, petrol, ga!e naturale@ pentru obinerea energiei electrice& 2 uncte

Prob scris la geografie ,

Model

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2013 Proba E. d) Geografie Barem de evaluare i de notare Model iliera teoretic!" #rofilul umani$t" $#eciali%!rile& filologie" tiine $ociale' filiera te(nologic!" #rofilul $ervicii" toate $#eciali%!rile' iliera vocaional!& #rofil arti$tic" $#eciali%!rile& mu%ic!" coregrafie" arta actorului" ar(itectur!" arte ambientale i de$ign" arte #la$tice" arte decorative' #rofil $#ortiv" toate $#eciali%!rile' #rofil #edagogic" $#eciali%!rile& )nv!!tor*educatoare" bibliotecar+documentari$t" in$tructor+animator" in$tructor #entru activit!ile extra colare" #edagog colar' #rofil ordine i $ecuritate #ublic! ,-icee ale Mini$terului .dmini$traiei i /nternelor) $#eciali%area tiine $ociale' #rofil teologic" toate $#eciali%!rile. 0e #unctea%! oricare alte modalit!i de re%olvare corect! a cerinelor. 1u $e acord! #uncta2e intermediare" altele dec3t cele #reci%ate ex#licit #rin barem. 1u $e acord! fraciuni de #unct. 0e acord! 10 #uncte din oficiu. 1ota final! $e calculea%! #rin )m#!rirea #uncta2ului total acordat #entru lucrare la 10. 04B/E564- / .. Se acord c"te #p pentru fiecare rspuns corect$ !% & Portugalia' #% 11 & erlin% B. Se acord c"te #p pentru fiecare rspuns corect$ !% (rlanda' #% Ce)ia' *% Madrid% 5. Se acord c"te #p pentru fiecare rspuns corect$ !% c' #% b' *% a' +% a' ,% c% ,30 de #uncte) 6otal ,172) 8 9 #uncte 6otal ,17273) 8 : #uncte 6otal ,17273797;) 8 10 #uncte

<. Se acord c"te #p pentru fiecare deosebire corect formulat -ntre clima .reciei i clima /egatului 0nit al Marii ritanii i (rlandei de Nord% Pentru rspunsuri parial corecte se acord c"te !p% Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: factori genetici, tip de clim, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termic, precipitaii medii anuale/vara/iarna, vnturi cu frecven ridicat. Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi tratate comparativ i nu separat. Pentru tratarea separat a celor dou state se acord jumtate din punctaj. Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe art, fie cu denumirile lor reale. 6otal : #uncte E. 1. Se acord #p pentru o premis natural pre1entat corect% Pentru rspuns parial corect se poate acorda puncta2 intermediar 3!p4% 2. Se acord c"te !p pentru fiecare stat corect preci1at% 6otal 9 #uncte 04B/E564- al // +lea .. Se acord c"te #p pentru fiecare rspuns corect$ !% = & Suceava' #% 9 & u1u% B. Se acord c"te #p pentru fiecare rspuns corect$ !% ra ov' #% Some ' *% Timi oara% 5. Se acord c"te #p pentru fiecare rspuns corect$
Prob scris la geografie arem de evaluare i de notare Model !

,30 de #uncte) 6otal ,172) 8 9 #uncte 6otal ,17273) 8 : #uncte

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

!% b'

#% a'

*% c'

+% b'

,% c%

6otal ,17273797;) 8 10 #uncte

<. Se acord c"te #p pentru fiecare deosebire corect formulat -ntre relieful Munilor 5puseni i relieful Subcarpailor .etici% Pentru rspunsuri parial corecte se acord c"te !p% Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor i a vilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi pre!entate comparativ i nu separat. Pentru tratarea separat a celor dou uniti de relief se acord jumtate din punctaj. Nota 2: Se poate face referire la unitile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe art, fie cu denumirile lor reale. 6otal : #uncte E. !% Se acord #p pentru un factor natural corect pre1entat% Pentru rspuns parial corect se poate acorda puncta2 intermediar 3!p4% #% Se acord #p pentru o cau1 corect pre1entat% Pentru rspuns parial corect se poate acorda puncta2 intermediar 3!p4% 6otal 9 #uncte 04B/E564- al ///+lea ,30 de #uncte)

.. Se acord +p astfel$ !% .ermania i 6uxemburg sau 7landa i Norvegia & 2#' #% Suedia$ +8 & 1#' /om"nia$ se accept orice valoare cuprins -ntre #9 i *:8 & 1#% 6otal ,172) 8 9 #uncte B. Se acord c"te #p pentru fiecare rspuns corect$ !% explicarea procentului ridicat al populaiei ocupate -n agricultur -n /om"nia & 2# 3puncta2 intermediar !p4' #% o unitate de relief din ;rana -n care se practic cultivarea plantelor & 1#' *% explicarea procentului redus al populaiei ocupate -n agricultur -n 5ndorra & 2# 3puncta2 intermediar !p4' +% o unitate de relief din .ermania -n care se practic cultivarea plantelor & 1#% 6otal ,1727379) 8 : #uncte 5. Se acord c"te !p pentru fiecare element$ !% # state vecine, membre ale 0niunii Europene & 2#' #% # state vecine, care nu sunt membre ale 0niunii Europene & 2#' *% # uniti de relief & 2#' +% un curs de ap & 1#' ,% * ora e & 3#% 6otal ,17273797;) 8 10 #uncte <. Se acord <p astfel$ !% elgia **9,9= loc%>?m# 3se accept orice valoare cuprins -ntre **9 i *+: loc%>?m#4 & 2#' #% ;inlanda !,,+< loc%>?m#3se accept orice valoare cuprins -ntre !, i !< loc%>?m#4 & 2#' *% o cau1 a diferenei dintre valorile densitii medii a populaiei din statele elgia ;inlanda & 2# 3puncta2 intermediar !p4% 6otal : #uncte

E. !% Se acord #p pentru o explicaie corect% Pentru rspuns parial corect se poate acorda puncta2 intermediar 3!p4% #% Se acord !p pentru un avanta2 i !p pentru un de1avanta2 al utili1rii combustibililor fosili -n obinerea energiei electrice% 6otal 9 #uncte

Prob scris la geografie arem de evaluare i de notare

Model #

S-ar putea să vă placă și