Sunteți pe pagina 1din 2

expresia:

{ }={ }
n

x(t) n nDn(t)
(22) Daca se considera numai modul fundamental de vibratie, expresia devine:

{x(t)}= {}11D1(t)
(23) Pentru un moment dat relatia intre deplasarea la varf a acoperisului xt si deplasarea corespunzatoare primului mod este:
,1 1 ,1 1 1 1

==
N t t N

x D D x
(24)
ceea ce permite legarea deplasarilor punctului de control al curbei push-over de deplasarile corespunzatoare ale sistemului cu un grad de libertate Fig.7a. Pentru obtinerea unei corespondente intre forta taietoare de baza a curbei push-over si acceleratia corespunzatoare unui sistem cu un grad de libertate, se pot considera fortele laterale echivalente static {F}n pentru un mod n: {F(t)}n = [K]{x(t)}n = {S}nAn(t) = n 2{S}nDn(t) (25) unde, An(t) sunt pseudo-acceleratiile modale. In general, daca se doreste, un raspuns n(t) se poate obtine plecand de la rezultatele n st ale unei analize statice echivalente de forte {F}n: n(t)= n stA(t) (26) In aceasta aproximare forta taietoare de baza Vb poate fi obtinuta in functie de efortul Vb,n st indus de {S}n pentru un moment dat:

{}{}{}{}*
2 , 1 , ,

1 1 [ ]

n st n b n N j n t n n t j n st b n

M L V M S S V = = = = ==

(27)
unde Mn * este masa efectiva modala asociata modului n. In final forta taietoare de baza Vb poate fi aproximata dupa cum urmeaza: