Sunteți pe pagina 1din 1

in care si reprezinta numarul articulatiilor plastice de la stalpi respectiv grinzi pentru domeniul de performanta i .

i . IndicrleV constituie astfel o masura a vulnerabilitatii generale a constructiei. Valoarea mare a indicelui V reflecta o performanta slaba a elementelor structurale ( adica un risc ridicat) asa cum a fost obtinut din analiza pushover. La structurile de tip dual , tinand seama de aportul peretilor ( diafragmelor) factorul de importanta pentru stalpi considerat 1,5 ar putea fi redus dar in prezent este greu de cuantificat aceasta pondere. 6. Compararea codurilor 7. Concluzii ingineresti privind proiectarea ( de rezistenta, rigiditate , ductilitate) rezultate in urma analizariiunor studii de caz pe cladiri reale supuse unei excitatii seismice reale.

BIBLIOGRAFIE
1. A l d e a A. , A r i o n C. , V a c a r e a n u R. , L u n g u D. Evaluarea

vulnerabilitatii la cutremur a cladirilor.Metode de calcul si prioritati de consolidare , Buletin AICPS


nr. 1/2003, pag 14-25. 2. C h e n A. C., C h e n F . W. Constitutive Relationship for Concrete, Journal of the Engineering Mechanics Division, vol. 101, nr. EM 4, 1975 , pp. 465-481. 3. C h o p r a A. K. Dynamics of structures. Theory and applications to earthquake engineering, Englewood Cliffs, N.J. Pretience Hall, 1995. 4. C i s m i g i u A l. Dupa cutremurul moldavic din 4 Martie 1877.Spre noi tipuri

de structuri antiseismice, Arhitectura, nr.4, 1977, pag. 1-23. 5. C o m b e s c u r e D. Modlisation des structures de gnie civil sous chargement sismique laide de CASTEM 2000, Rapport CEA-DEMT/EMSI/RT/01-008, 2001. 6. G i n j u S. Contributii la analiza numerica neliniara a structurilor industriale tinand cont de efectul amortizarii si degradarea structurala, Teza de doctorat, Universitatea
Tehnica de Constructii Bucuresti, 2004. 7. G u l k a n P., S o z e n M. A. Inelastic Responses of Reinforced Concrete

Structures to Earthquake Motions, Journal of the American Concrete Inst., 71(12), 604-10, 1974.