Sunteți pe pagina 1din 5

Lecia 14.

Efectuarea calculelor cu funcii

Lecia 14. Efectuarea calculelor cu funcii


Obiectivele leciei:
n aceast lecie vei nva s efectuai calcu1e cu funcii i s folosii vrjitorul Function Wizard din Excel, pentru a insera rapid funcii n celule.

Ce sunt funciile?
Funciile sunt formule complexe preformatate, folosite pentru executarea unei serii de operaii cu un grup specificat de valori. De exemplu, pentru a calcula suma unei serii de numere din celulele Al H1, putei folosi funcia !"#$A1%Hl& 'n loc s( introducei formula Al)*1)+l ,i a,a mai departe. Funciile pot folosi referine la domenii de celule $cum ar fi *l%*-&, denumiri de domenii $de exemplu ./01234& sau valori numerice $de exemplu 565.67&. 8rice funcie este format( din urm(toarele trei elemente% !emnul arat( c( ceea ce urmea9( este o funcie $o formul(&. Denumirea funciei, de exemplu !"#, arat( ce operaie va fi efectuat(. Argumentul, cum ar fi $Al%H1&, indic( adresele celulelor cu valorile afectate de funcie. Argumentul este adeseori un domeniu de celule, dar poate fi ,i mult mai complex. :utei s( introducei funciile fie scriindu;le 'n celule, fie cu a<utorul vr(<itorului Function =i9ard, dup( cum vei vedea 'n aceast( lecie. >n ta?elul 14.1 sunt pre9entate funciile Excel pe care le vei folosi cel mai des. Funcie A.E3A@E +8"0B Exemplu A.E3A@E$*4%*A& +8"0B$A-%AC& Tabelul 14.1 Funciile Excel cel mai des folosite escriere +alculea9( o medie +uantific( valorile numerice dintr;un domeniu. De exemplu, dac( un domeniu conine cDteva celule cu text ,i alte celule cu numere, putei s( aflai cDte numere sunt 'n grupul respectiv 0um(r( toate celulele din grup care nu sunt goale. De exemplu, dac( un grup cuprinde cDteva celule care conin text ,i alte celule care conin numere, putei afla cDte celule din grup conin text. .( permite s( punei o condiie 'ntr;o formul(. >n acest exemplu, dac( A- este mai mare sau egal cu 1EE, este folosit( formula A-GH. Dac( A- este mai mic( de 1EE, este folosit( formula AHGH. 3ed( valoarea maxim( dintr;un grup de celule. 3ed( valoarea minim( dintr;un grup de celule. +alculea9( suma care tre?uie acJitat( periodic pentru un 'mprumut, dac( indicai do?Dnda, num(rul perioadelor de plat( ,i avansul ca argumente. Exemplu% :#B$.E6H5K1H,-7E,16EEEE& pentru un 'mprumut pe -E de ani cu do?Dnda 8,25% ,i avans de 16E.EEE L. +alculea9( depo9itul care tre?uie constituit 'n fiecare perioad( pentru a o?ine o anumit( valoare 'n viitor. Exemplu% :#B$.ECK1H,7EM1EEEE& calculea9( depo9itul 71

+8"0BA

+8"0BA$*4%*1E&

4F

4F$A-F 1EE,A-GH, AHGH&

#AI #40 :#B

#AI$*4%*1E& #40$*4%*1E& :#B$rate,nper,pv&

:#B

:#B$rate,nperMfv&

Lecia 14. Efectuarea calculelor cu funcii necesar pentru reali9area de 1E.EEEL1a o do?Dnd( de % cu pl(ti lunare timp de 5 ani $7E de luni&. +alculea9( totalul pentru un domeniu de celule. +alculea9( totalul 'ntr;un domeniu r! pentru fiecare celul( din sumr! care corespunde criteriilor specificate. De exemplu, !"#4F$AH%A4,1EE,*H% *4& adun( celulele din grupul AH%A4 pentru care celula corespondent( din coloana * este mai mare decDt 1EE.

!"# !"#4F

!"#$A1%A1E& !"#4F$rg,criteria, sumrg&

E!cel "n reeaua #eb E nou( funcie, HN:E3L40O$&, este folosit( pentru crearea de leg(turi cu siturile =e? plasate direct 'n foaia de calcul. De exemplu, HN:E3L40O$Jttp%KKPPP.microsoft.com,M.isit #icrosoftM& va afi,a cuvintele M.isit #icrosoftM 'ntr;o celul(. +Dnd utili9atorul execut( clic pe celul(, este conectat la pagina sursa #icrosoft. :utei s( folosii aceast( facilitate ,i pentru legarea la foi de calcul din reeaua intranet a firmei la care lucrai. $olosii %o&ul corect &e intro&ucere a te!tului +Dnd introducei text 'ntr;o formul(, avei gri<( s(;4 'ncadrai 'ntre gJilimele, ca 'n M!eattleM.

'tili(area funciei )uto*u%


Deoarece !um este una dintre funciile cel mai frecvent folosite, Excel v( ofer( o metod( introducere rapid( executai clic pe ?utonul Auto!um de pe ?ara cu instrumente standard. :ornind de la celula selectat( 'n acel moment, Auto!um MgJice,teM care sunt celulele pe care vrei s( 'nsumai. Dac( Auto!um selectea9( gre,it un grup de celule, putei s( editai selecia respectiv(. :entru a folosi funcia Auto!um, efectuai pa,ii urm(tori% !electai celula 'n care vrei s( inserai suma. >ncercai s( alegei o celul( la cap(tul rDndului sau al coloanei cu dateQ 'n acest fel, funcia Auto!um va putea sesi9a mai u,or care sunt celulele pe care vrei s( adunai. Executai clic pe ?utonul )uto*u% de pe ?ara cu instrumente standard. Auto!um va insera !"# ,i adresa grupului de celule din stDnga sau de deasupra celulei selectate $ve9i figura 14.1&. Dac( grupul selectat de Excel nu este corect, tragei mouse;ul peste grupul pe care vrei s(;1 folosii, sau executai clic pe ?ara de formule ,i editai formula. Executai clic pe ?utonul Enter de pe ?ara de formule, sau ap(sai tasta Enter. Excel va calcula totalul pentru grupul selectat. +nsu%are ra,i&- :entru a insera rapid funcia de 'nsumare, selectai celula 'n care vrei s( fie inserat( suma ,i executai du?lu clic pe ?utonul )uto*u% de pe ?ara cu instrumente standard. +Dnd executai du?lu clic pe ?utonul Auto!um, evitai pasul 'n care Excel afi,ea9( 'n celul( formula !"# ,i argumentele acesteia. >n scJim?, vei vedea totalul 'n celul( ,i formula !"# pe ?ara de formule. :ro?lema legat( de utili9area acestei metode este faptul c( nu avei posi?ilitatea s( MgJiciiM grupul de celule folosit de Auto!um pentru 'nsumare.

7H

Lecia 14. Efectuarea calculelor cu funcii

Funcia !"# apare in celula selectata si pe ?ara de formule

Auto!um selectea9( un grup de celule de deasupra sau din stDnga celulei selectate @rupul selectat devine argumentul funciei

Figura 14.1 "uto#um insereaz funcia #$% i selecteaz celulele pentru nsumare.

'tili(area funciei )utoCalculate


>n versiunile anterioare ale programului Excel, cDnd vroiai s( verificai rapid totalul, foloseai un calculator, sau introduceai formule temporare 'n foaia de calculR Dac( da, vei constata c( facilitatea Auto+alculate din Excel AC este foarte util(. Auto+alculate v( permite s( verificai rapid un total sau o medie, s( num(rai intr(rile sau numerele, ,i s( g(sii num(rul maxim sau pe cel minim dintr;un grup. 4at( care este modul de lucru al funciei Auto+alculate. :entru a verifica un total, selectai grupul pentru care vrei s( calculai o sum(. Excel va afi,a automat r(spunsul 'n seciunea Auto+alculate $ca 'n figura 14.H&. Dac( vrei s( folosii alt( funcie pentru un grup de numere, selectai grupul ,i executai clic cu ?utonul din dreapta pe seciunea Auto+alculate pentru a descJide un meniu de comen9i rapide. Apoi selectai o funcie din meniu. De exemplu, selectai +ount pentru a num(ra valorile numerice din grup. 3e9ultatul va ap(rea 'n seciunea Auto+alculate. 'n&e este bara &e atare? Dac( ?ara de stare nu este afi,at(, descJidei meniul .ieP ,i executai clic pe !tatus *ar, pentru a o activa.

7-

Lecia 14. Efectuarea calculelor cu funcii

!eciunea Auto+alculate

Figura 14.2 &u "uto&alculate putei vedea rapid o sum

'tili(area vr-.itorului $unction /$unction #i(ar&0


De,i putei s( introducei o funcie direct 'n celul(, la fel ca 'n ca9ul formulelor, poate fi mai u,or s( folosii vr(<itorul Function =i9ard, care v( gJidea9( prin procesul de introducere a unei funcii. 4at( cum putei folosi Function =i9ard% !electai celula 'n care dorii s( inserai funcia. $:utei s( inserai o funcie 'n mod independent sau ca parte a unei formule.& !criei sau executai clic pe ?utonul E&it $or%ula de pe ?ara cu instrumente de formatare. :e ecran va ap(rea Formula :alette, ca 'n figura 14.-. !electai funcia pe care vrei s( o inserai din lista $unctions, executDnd clic pe ?utonul $unctions $ve9i figura 14.-&. Dac( nu vedei 'n list( funcia dorit(, selectai 1ore $unctions de la sfDr,itul listei. Ce rol are aceast- funcie? Dac( vrei s( aflai mai multe lucruri despre o anumit( funcie, executai clic pe ?utonul 2el, din Formula :alette. +Dnd apare 8ffice Assistant pe ecran, executai clic pe 2el, 3it4 t4e $eature. :e urm(, executai clic pe 2el, on *electe& $unction.

74

Lecia 14. Efectuarea calculelor cu funcii Lista Functions *utonul Edit Formula Formula :alette *utonul +ollapse Dialog

Figura 14.3 'rjitorul Function Wizard v ajut s introducei funciile. 1. 4ntroducei argumentele pentru formul(. Dac( vrei s( selectai un domeniu de celule ca argument, executai clic pe ?utonul Colla,se 5ialo6 din figura 14.-. H. Dup( ce selectai domeniul de celule, executai clic din nou pe ?utonul Colla,se 5ialo6, pentru a reveni la Formula :alette. -. Executai clic pe O7. Excel va insera funcia ,i argumentul 'n celula selectat(, ,i va afi,a re9ultatul. :entru a edita o funcie, executai clic pe ?utonul E&it $or%ula. :e ecran va ap(rea Formula :alette. Dac( este ca9ul, modificai argumentele ,i executai clic pe O7. >n aceast( lecie ai 'nv(at cDteva noiuni generale legate de utili9area funciilor, ,i ai 'nv(at cum s( folosii vr(<itorul Function =i9ard pentru a introduce rapid funcii. De asemenea, ai v(9ut cum putei calcula rapid suma pentru o serie de numere cu a<utorul funciei Auto!um ,i cum s( verificai suma numerelor cu Auto+alculate. >n lecia urm(toare vei 'nv(a s( formatai valorile 'n foaia de calcul.

75