Sunteți pe pagina 1din 1

UZ DIDACTIC

CONTRACT DE INCHIRIERE
Incheiat intre: Scoala GRUP SCOLAR SEVER BOCU, cu sediul in localitatea LIPOVA, jud ARAD, str BUGARIU nr 5, repre entat de pro!esorul BER"OVA# $ELICIA CORI#A in calitate de pro!esorul coordonator si Firma de exercitiu SELEC%RO &OBI SA , repre entata de ele'ul CER#A% CAR&E# IOA#A , din clasa (I B in calitate de AD&I#IS%RA%OR , do)iciliat*a+ in localitatea &ILOVA, jud ARAD ,strada PRI#CIPALA , nr ,-., posesor al C/I/0 B/I/ seria AR nr .12.53, prin pre entul contract, scoala GRUP SCOLAR SEVER BOCU in calitate de locator, da spre inc4iriere spatiul5 LABORA%OR $/E/ din cadrul scolii,oras LIPOVA ,jud ARAD, strada BUGARIU nr 5 , !ir)ei de e6ercitiu SELEC%RO &OBI SA pe durata de un an/ $ir)a de e6ercitiu $/E SELEC%RO &OBI SA in calitate de c4irias, are o7li8atia sa plateasca lunar su)a de ,- RO# cu titlul de c4irie/ Plata c4iriei se 'a !ace in ulti)a i a !iecarei luni/ Contractul a !ost inc4eiat a i ,-/,-/2-,, in doua e6e)plare, !iecare parte pri)ind un e6e)plar/

Locator9,BERI#DEI OVIDU%A 9*Se)natura si sta)pila+

C4irias,AD&I#IS%RA%OR CER#A% CAR&E#