Sunteți pe pagina 1din 3

Statutul auditorilor de justiie

+,-nd .n ,edere Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciar, Legea nr. 303/2004, privind statutul judectorilor i procurorilor, egula!entul "nstitutului #aional al $agistraturii, adoptat prin Hotrrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127 din 1 martie 2007 cu *odi/ic0rile i co*1let0rile ulterioare, Strategia %or!&rii "niiale 'n "nstitutul #aional al $agistraturii, a1robat0 .n edina 2onsiliului 3tiini/ic de la data de %4 dece*brie $##5 "6ot0r-rea nr. %$7$##5&, 8u-nd .n considerare necesitatea stabilirii dre1turilor i obligaiilor auditorilor de 9ustiie, .n absena unei regle*ent0ri e(1rese, .n ,ederea corel0rii acestora cu dre1turile i obligaiile 9udec0torilor i 1rocurorilor, "nstitutul #aional al $agistraturii ado1t0 1re:entul

S(A()( al auditorilor de 9ustiie 2a1itolul I *ispoziii generale Art. 1 Statutul auditorilor de 9ustiie ur*0rete s0 asigure co*1etena, res1onsabilitatea i anga9a*entul 1ro/esional care, .n *od legiti* i re:onabil, constituie cerine /unda*entale ale acti,it0ii de /or*are iniial0. Art. 2 ;re:entul Statut cu1rinde interdiciile si inco*1atibilit0ile stabilite 1rin lege, 1recu* i dre1turile si obligaiile auditorilor de 9ustiie, .n con/or*itate cu i*1ortana social0 a /unciei lor. 2a1itolul II "nterdicii +i inco!pati,ilit&i Art. 3 +uditorilor de 9ustiie le este inter:is0 des/0urarea de acti,it0i 1ublice cu caracter 1olitic sau *ani/estarea con,ingerilor 1olitice .n e(ercitarea atribuiilor ce le re,in. Art. 4 -1. +uditorii de 9ustiie 1ot des/0ura acti,it0i re*unerate, .n li*itele 1re,0:ute de lege, nu*ai cu res1ectarea obligaiilor ce decurg din calitatea 1e care o au cu 1ri,ire la /rec,ena la cursuri i la 1artici1area la acti,it0ile de /or*are, 1recu* i la 10strarea con/idenialit0ii datelor i in/or*aiilor de care iau cunotin0 .n cadrul 1rocesul de instruire. -2. +uditorii de 9ustiie 1ot des/0ura acti,itate 1ublicistic0 .n do*eniul de s1ecialitate, 1recu* i .n do*eniile literar, tiini/ic sau social, ori 1ot 1artici1a la e*isiuni audio,i:uale, cu e(ce1ia celor cu caracter 1olitic.

Institutul Naional al Magistraturii Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: ! "#$%& 3%#.$%.%# 'a(: ! "#$%& 3%%.#$.3! ))).in*-le(.ro

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

2a1itolul III *repturi +i o,ligaii Art. 5 +uditorii de 9ustiie au dre1tul de a bene/icia de o 1reg0tire unitar0 1entru /uncia de 9udec0tor sau 1rocuror. Art. / +uditorii de 9ustiie au dre1tul de a utili:a *i9loacele de docu*entare 1use la dis1o:iie de Institut. Art. 0 +uditorii de 9ustiie bene/icia:0 de o burs0 a,-nd natura i regi*ul 9uridic al unui dre1t salarial, 1re,0:ut0 de art. %< din 8egea 3#37$##!, 1ri,ind statutul 9udec0torilor i 1rocurorilor, nu*ai 1e durata .n care .i 10strea:0 i calitatea de cursant al Institutului. Art. 8 +uditorilor de 9ustiie li se 1ot acorda :ile libere 1l0tite 1entru e,eni*ente /a*iliale deosebite. E,eni*entele /a*iliale deosebite i nu*0rul :ilelor libere 1l0tite sunt stabilite 1otri,it dre1tului co*un .n *aterie. Art. 1 -1. +uditorii de 9ustiie au dre1tul, 1otri,it regle*ent0rii 1ri,ind concediile i inde*ni:aiile de asigur0ri sociale de s0n0tate, 1e 1erioada .n care au do*iciliul sau reedina 1e teritoriul Ro*-niei, la concediile *edicale i inde*ni:aiile de asigur0ri sociale de s0n0tate, res1ecti,: a. concedii *edicale i inde*ni:aii 1entru inca1acitate te*1orar0 de *unc0, cau:at0 de boli obinuite sau de accidente .n a/ara *uncii= ,. concedii *edicale i inde*ni:aii 1entru 1re,enirea .*boln0,irilor i recu1erarea ca1acit0ii de *unc0, e(clusi, 1entru situaiile re:ultate ca ur*are a unor accidente de *unc0 sau boli 1ro/esionale= c. concedii *edicale i inde*ni:aii 1entru *aternitate= d. concedii *edicale i inde*ni:aii 1entru .ngri9irea co1ilului bolna,= e. concedii *edicale i inde*ni:aii de risc *aternal. -2. +uditorii de 9ustiie, 1otri,it regle*ent0rii 1ri,ind concediul i inde*ni:aia lunar0 1entru creterea co1iilor, 1ot bene/icia o1ional de ur*0toarele dre1turi: a. concediu 1entru creterea co1ilului .n ,-rst0 de 1-n0 la un an, 1recu* i de o inde*ni:aie lunar0= ,. concediu 1entru creterea co1ilului .n ,-rst0 de 1-n0 la $ ani, 1recu* i de o inde*ni:aie lunar0. Art. 10 +uditorii de 9ustiie 1ot /i *e*bri ai oric0ror 1ersoane 9uridice de dre1t 1ri,at /0r0 sco1 1atri*onial. Art. 11 -1. Relaiile dintre auditorii de 9ustiie, 1recu* i relaiile acestora cu 1ersonalul de instruire, res1ecti, 1ersonalul Institutului Naional al Magistraturii trebuie s0 /ie ba:ate 1e res1ect i bun0 credin0. -2. +uditorilor de 9ustiie le este inter:is0 orice *ani/estare contrar0 /unciei ori de natur0 s0 a/ecte:e 1restigiul acesteia. Art. 12 Re1re:entanii de gru10, de an i .n 2onsiliul 3tiini/ic ai auditorilor de 9ustiie se aleg 1rin ,ot secret .n cadrul /iec0rui ni,el de re1re:entare.

Institutul Naional al Magistraturii Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: ! "#$%& 3%#.$%.%# 'a(: ! "#$%& 3%%.#$.3! ))).in*-le(.ro

Art. 13 +uditorii de 9ustiie au orice alte dre1turi 1re,0:ute de lege, regula*ente i acte ale organelor de conducere ale Institutului Naional al Magistraturii Art. 14 +uditorii de 9ustiie au obligaia de a res1ecta orarul /i(at de conducerea Institutului. Art. 15 +uditorii de 9ustiie au obligaia de a a,ea o atitudine ec>idistant0, /0r0 in/luene legate de ras0, se(, religie, naionalitate, 1recu* i de statutul socio-econo*ic, 1olitic i cultural al unei 1ersoane ori alte ase*enea criterii discri*inatorii. Art. 1/ +uditorii de 9ustiie au obligaia de a nu de:,0lui sau /olosi 1entru alte sco1uri dec-t cele legate direct de e(ercitarea 1ro/esiei in/or*aiile 1e care le-au obinut .n aceast0 calitate. Art. 10 ?n ca:ul .n care, 1otri,it legii, lucr0rile au un caracter con/idenial, auditorii de 9ustiie au obligaia de a 10stra *aterialele res1ecti,e .n incinta Institutului, instanei, 1arc>etului sau altei instituii i de a nu 1er*ite consultarea lor dec-t .n ca:ul 1re,0:ut de lege sau regula*ent. Art. 18 +uditorii de 9ustiie au obligaia de a /olosi resursele i *i9loacele *ateriale care le sunt 1use la dis1o:iie con/or* destinaiei lor, e(clusi, .n interesul dob-ndirii de cunotine 1ro/esionale. Art. 11 +uditorii de 9ustiie au .ndatorirea de a in/or*a Institutul Naional al Magistraturii cu 1ri,ire la *odi/ic0rile rele,ante a10rute .n acti,itatea 1ro/esional0 i cu 1ri,ire la orice alte .*1re9ur0ri de natur0 a .*1iedica sau .ngreuna 1artici1area, c>iar i te*1orar0, la acti,it0ile de /or*are. Art. 111 +uditorii de 9ustiie ,or r0s1unde cu serio:itate, la ter*enele stabilite .n acest sens de conducerea INM i 1rin co*1letarea tuturor rubricilor, la c>estionarele de e,aluare a 1ersonalului de instruire al INM, a 1rogra*elor de /or*are iniial0, 1recu* i a oric0ror alte acti,it0i. Art. 20 +uditorii de 9ustiie au obligaia de a .nde1lini cu co*1eten0 i corectitudine .ndatoririle 1ro/esionale i 1e cele cu caracter ad*inistrati,, stabilite 1rin lege, regula*ente i acte ale organelor de conducere ale Institutului Naional al Magistraturii. .

Institutul Naional al Magistraturii Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: ! "#$%& 3%#.$%.%# 'a(: ! "#$%& 3%%.#$.3! ))).in*-le(.ro