Sunteți pe pagina 1din 16

L 25/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.1.2011

REGULAMENTE
REGULAMENT (UE) NR. 65/2011 AL COMISIEI din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului n ceea ce privete punerea n aplicare a procedurilor de control i a ecocondiionalitii n cazul msurilor de sprijin pentru dezvoltare rural
COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

avnd n vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) (1), n special articolul 51 alineatul (4), articolul 74 alineatul (4) i articolul 91,

gestionare i control prin Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, respectndu-se totodat principiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1975/2006. De asemenea, pentru asigurarea coerenei, claritii i simplificrii, anumite dispoziii din Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 trebuie modificate pentru a limita la minimul necesar trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 trebuie abrogat i nlocuit.

(3)

ntruct:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului n ceea ce privete ecocondiionalitatea, modularea i sistemul integrat de administrare i control n cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevzute de regula mentul respectiv, precum i de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului n ceea ce privete ecocondiionalitatea n cadrul schemei de ajutoare prevzute pentru sectorul vitivinicol (2) a abrogat i a nlocuit Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiionrii, a modulrii i a sistemului integrat de gestionare i control, prevzute de Regulamentele (CE) nr. 1782/2003 i (CE) nr. 73/2009 ale Consiliului, precum i de aplicare a ecocondiionalitii prevzute de Regula mentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului (3).

Statele membre trebuie s instituie un sistem de control care s garanteze efectuarea tuturor controalelor necesare pentru verificarea eficace a respectrii condiiilor de acordare a ajutorului. Este necesar ca toate criteriile de eligibilitate prevzute de legislaia Uniunii sau de legislaiile naionale ori stabilite prin programele de dezvoltare rural s poat fi controlate pe baza unui set de indicatori verificabili.

(4)

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 al Comisiei din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regu lamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului n ceea ce privete punerea n aplicare a procedurilor de control i a ecocondiionalitii n ceea ce privete msurile de sprijin pentru dezvoltare rural (4) conine mai multe trimiteri la normele de gestionare i control prevzute de Regula mentul (CE) nr. 786/2004 abrogat. Trebuie s se in seama de modificrile aduse respectivelor norme de
JO JO JO JO L L L L 277, 316, 141, 368, 21.10.2005, p. 1. 2.12.2009, p. 65. 30.4.2004, p. 18. 23.12.2006, p. 74.

Experiena demonstreaz c sistemul integrat de admi nistrare i control (denumit n continuare IACS), prevzut n titlul II capitolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori n cadrul politicii agricole comune i de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (5) s-a dovedit un mijloc eficient i eficace pentru punerea n aplicare a schemelor de pli directe. Prin urmare, n ceea ce privete msurile pe suprafa i pe numr de animale din cadrul axei 2, prevzute n titlul IV capitolul I seciunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, normele de administrare i control, precum i dispoziiile conexe privind reducerile sau excluderile n caz de declaraii false trebuie s respecte principiile prevzute de IACS, n special de Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.

(5)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Cu toate acestea, n cazul anumitor msuri de sprijin din cadrul axei 2 i a msurilor echivalente din cadrul axei 4, prevzute n titlul IV capitolul I seciunea 2 i, respectiv, seciunea 4 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, normele de administrare i control trebuie adaptate n funcie de caracteristicile acestora. Acelai lucru se

(5) JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

28.1.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/9

aplic i msurilor de sprijin din cadrul axelor 1 i 3, prevzute n seciunea 1 i, respectiv, seciunea 3 din acelai capitol, precum i msurilor de sprijin echivalente din cadrul axei 4. Prin urmare, este necesar s se adopte dispoziii specifice pentru aceste msuri de sprijin.
(14) (6)

articolului 72 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Este necesar s se precizeze baza i coninutul acestor controale. Pentru a-i permite Comisiei s-i ndeplineasc obligaiile privind gestionarea msurilor, statele membre trebuie s informeze Comisia cu privire la numrul de controale efectuate i la rezultatele acestora. Este necesar s se stabileasc anumite principii generale n materie de control, inclusiv n ceea ce privete dreptul Comisiei de a efectua controale. Statele membre trebuie s se asigure c ageniile de pli menionate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanarea politicii agricole comune (1) dispun de sufi ciente informaii privind controalele efectuate de alte servicii sau organisme pentru a-i ndeplini obligaiile care le revin n conformitate cu regulamentul respectiv. Pentru a se evita probleme de contabilitate care ar putea aprea dac n anul calendaristic 2011 ar trebui aplicate proceduri de control diferite, prezentul regulament trebuie s se aplice ncepnd cu 1 ianuarie 2011. Msurile prevzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rural,

Pentru ca administraiile toate naionale s poat organiza un control integrat eficient al tuturor supra feelor pentru care se solicit pli n cadrul axei 2 i n cadrul schemelor de ajutor pe suprafa prevzute de Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cererile de plat pentru msurile pe suprafa n cadrul axei 2 trebuie s respecte acelai termen limit ca i n cazul cererii unice prevzute n partea II titlul II capitolul I din regulamentul respectiv. n scopul asigurrii efectului preventiv al controalelor, ca regul general, nu trebuie efectuate plile nainte de finalizarea controalelor privind eligibilitatea. Cu toate acestea, este oportun autorizarea plilor pn la un anumit plafon dup finalizarea controalelor adminis trative. Atunci cnd se stabilete plafonul respectiv, trebuie s se in seama de riscul unor pli excedentare. Normele de control prevzute de prezentul regulament trebuie s in seama de caracterul special al msurilor prevzute n cadrul axei 2. Pentru claritate, trebuie, aadar, stabilite unele norme specifice. Statele membre pot utiliza dovezi primite de la alte servicii, organisme sau organizaii pentru a verifica respectarea criteriilor de eligibilitate. Cu toate acestea, ele trebuie s se asigure c serviciile, organismele sau organizaiile respective opereaz la standarde suficient de ridicate pentru a verifica respectarea criteriilor de eligi bilitate. Experiena a dovedit c este necesar s se clarifice anumite dispoziii, n special n ceea ce privete stabilirea numrului de hectare i de animale, precum i reducerile, excluderile i recuperrile. n conformitate cu articolul 50a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, plile efectuate n temeiul anumitor msuri prevzute de regulamentul respectiv sunt condi ionate de respectarea cerinelor privind ecocondiiona litatea, prevzute n titlul II capitolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Prin urmare, este oportun alinierea normelor privind ecocondiionalitatea cu normele prevzute de Regulamentele (CE) nr. 73/2009 i (CE) nr. 1122/2009. Experiena a dovedit c, n cazul unor anumite msuri de sprijin, sunt necesare dispoziii speciale privind controlul. Trebuie efectuate controale ex post ale operaiunilor de investiii pentru verificarea conformitii cu dispoziiile

(15)

(16) (7)

(17)

(8)

(18)

(9)

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

PARTEA I DOMENIU DE APLICARE I DISPOZIII GENERALE Articolul 1 Domeniul de aplicare Prezentul regulament stabilete normele de punere n aplicare a procedurilor de control i a ecocondiionalitii n cazul msurilor cofinanate de sprijin pentru dezvoltare rural stabilite n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. Articolul 2 Definiii n sensul prezentului regulament: (a) cerere de ajutor nseamn o cerere de acordare a unui ajutor sau de participare la o schem de ajutor n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005; (b) cerere de plat nseamn o cerere depus de un beneficiar pentru efectuarea unei pli de ctre autoritile naionale;
(1) JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(10)

(11)

(12)

(13)

L 25/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.1.2011

(c) alt declaraie nseamn orice declaraie sau document, n afara celor menionate la literele (a) i (b), care trebuie prezentat sau pstrat de ctre un beneficiar sau de ctre o ter parte pentru a respecta cerinele specifice ale anumitor msuri de dezvoltare rural. Articolul 3 Cereri de ajutor, cereri de plat i alte declaraii 1. Statele membre instituie proceduri corespunztoare pentru depunerea cererilor de ajutor. 2. Pentru msurile care implic angajamente multianuale, beneficiarul depune o cerere de plat anual. Cu toate acestea, statele membre pot renuna la cererile de plat fizice anuale, cu condiia instituirii de proceduri alternative eficace pentru efectuarea controalelor administrative prevzute, dup caz, la articolul 11 sau la articolul 24. 3. Orice cerere de ajutor, cerere de plat sau alt declaraie poate fi, n orice moment, retras total sau parial. Autoritatea competent nregistreaz dovada oricrei astfel de retrageri. n cazul n care autoritatea competent a informat deja benefi ciarul cu privire la existena unor nereguli n documentele menionate la primul paragraf sau autoritatea competent a notificat beneficiarul cu privire la intenia sa de a ntreprinde un control la faa locului i acest control a dus la constatarea unor nereguli, nu se autorizeaz retragerile pentru acele pri din cererea de ajutor la care se refer aceste nereguli. Odat cu efectuarea unor retrageri conform celor prevzute la primul paragraf, beneficiarii revin n situaia n care se aflau nainte de depunerea documentelor n cauz sau a unora dintre acestea. 4. Cererile de ajutor, cererile de plat i alte declaraii pot fi adaptate n orice moment dup depunerea acestora n caz de erori evidente identificate de autoritatea competent. Articolul 4 Principii generale privind controlul 1. Statele membre instituie un sistem de control care s garanteze efectuarea tuturor controalelor necesare pentru veri ficarea eficace a respectrii condiiilor de acordare a ajutorului. 2. Fr a aduce atingere dispoziiilor speciale ale prezentului regulament, statele membre se asigur c toate criteriile de eligibilitate prevzute de legislaia Uniunii sau de legislaiile naionale ori stabilite prin programele de dezvoltare rural pot fi controlate pe baza unui set de indicatori verificabili care urmeaz s fie stabilii de ctre statele membre. 3. Statele membre asigur aplicarea unui sistem unic de iden tificare pentru toate cererile de ajutor, cererile de plat i alte documente depuse de acelai beneficiar. Sistemul respectiv de

identificare trebuie s fie compatibil cu sistemul de identificare a fiecrui agricultor, menionat la articolul 15 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

4. Atunci cnd lucru este posibil, controalele la faa locului prevzute la articolele 12, 20 i 25 din prezentul regulament, precum i alte controale prevzute de normele Uniunii privind subveniile agricole se efectueaz simultan.

5. Rezultatele controalelor efectuate n temeiul articolelor 11, 12, 24 i 25 trebuie evaluate pentru a stabili dac eventualele probleme survenite pot, n general, implica riscuri pentru alte operaiuni similare, ali beneficiari sau alte organisme. Prin evaluare se identific, de asemenea, cauzele situaiilor respective, eventuale verificri ulterioare care se impun, precum i aciunile corective i preventive necesare.

6. n cazul n care beneficiarii sau reprezentanii acestora mpiedic efectuarea controalelor, cererile de ajutor, cererile de plat i alte declaraii se resping. Orice sume deja pltite pentru operaiunea n cauz se recupereaz lund n considerare criteriile stabilite la articolul 18 alineatul (2) din prezentul regu lament.

7. Fr a aduce atingere articolului 20 alineatul (4) din prezentul regulament i cu condiia de a nu compromite obiectivul controlului, controalele la faa locului pot fi anunate. Preavizul este strict limitat la durata minim necesar i nu depete 14 zile. Cu toate acestea, n cazul controalelor la faa locului cu privire la msurile pe numr de animale, preavizul nu depete 48 de ore, cu excepia cazurilor justificate n mod corespunztor.

8. Fr a aduce atingere dispoziiilor speciale, nu se efec tueaz nicio plat ctre beneficiari n cazul crora s-a stabilit c au creat n mod artificial condiiile necesare pentru a obine aceste de pli n scopul obinerii unui avantaj care contravine obiectivelor schemei de ajutor.

9. Reducerile sau excluderile aplicate n temeiul prezentului regulament nu aduc atingere eventualelor sanciuni suplimentare aplicabile n temeiul altor dispoziii din legislaia Uniunii sau din legislaiile naionale.

Articolul 5 Recuperarea sumelor pltite necuvenit 1. n cazul efecturii unei pli necuvenite, beneficiarul ramburseaz suma respectiv mpreun cu dobnda aferent acesteia, calculat n conformitate cu alineatul (2).

2. Dobnda se calculeaz pentru perioada dintre data noti ficrii beneficiarului cu privire la obligaia de rambursare i data rambursrii efective sau a deducerii sumei care trebuie rambursat.

28.1.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/11

Rata dobnzii aplicabile se calculeaz n conformitate cu legislaia naional, dar nu poate fi mai mic dect rata dobnzii aplicabile prevzut de dispoziiile naionale pentru recuperarea sumelor necuvenite. 3. Obligaia de rambursare prevzut la alineatul (1) nu se aplic n cazul n care plata a fost efectuat ca urmare a unei erori a autoritii competente sau a unei alte autoriti i atunci cnd eroarea nu ar fi putut fi depistat de beneficiar n mod rezonabil. Cu toate acestea, n cazul n care eroarea este legat de date faptice pertinente pentru calculul ajutorului n cauz, primul paragraf se aplic numai n situaiile n care decizia de rambursare nu a fost comunicat n termen de 12 luni dup efectuarea plii. PARTEA II NORME DE ADMINISTRARE I CONTROL
TITLUL I SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE RURAL N CEEA CE PRIVETE ANUMITE MSURI N CADRUL AXEI 2 I AL AXEI 4 CAPITOLUL I

Articolul 7 Norme aplicabile 1. Articolul 2 al doilea paragraf punctele (1), (10) i (20), articolul 6 alineatul (1), articolul 10 alineatul (2), articolele 12, 14, 16 i 20, articolul 25 alineatul (1) al doilea paragraf, precum i articolele 73, 74 i 82 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 se aplic mutatis mutandis n sensul prezentului titlu. Cu toate acestea, n ceea ce privete msurile menionate la articolul 36 litera (b) punctele (iii), (iv) i (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre pot institui sisteme alter native adecvate pentru a permite identificarea unic a terenurilor care urmeaz s beneficieze de ajutor. 2. n sensul prezentului titlu, trimiterile la agricultori din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 se interpreteaz ca fiind trimiteri la beneficiari. Articolul 8 Cererile de plat 1. Pentru orice angajament sau contract care intr n vigoare dup 1 ianuarie 2007, cererile de plat aferente msurilor pe suprafa se depun n conformitate cu termenele stabilite la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. Cu toate acestea, statele membre pot decide s aplice aceast dispoziie numai ncepnd cu anul de cerere 2008. 2. n cazul n care un stat membru aplic dispoziiile arti colului 3 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regu lament, se consider c cererea de plat se depune n confor mitate cu termenele stabilite la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. 3. Articolele 22 i 23 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 se aplic mutatis mutandis cererilor de plat care intr sub incidena prezentului titlu. n afara informaiilor menionate la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din regulamentul menionat anterior, cererea de plat include, de asemenea, informaiile prevzute de dispoziia respectiv cu privire la terenurile neagricole pentru care se solicit ajutor. Articolul 9 Plile 1. Nu se efectueaz nicio plat legat de vreo msur sau de vreun ansamblu de operaiuni care intr n sfera de aplicare a prezentului titlu nainte de finalizarea controalelor asupra msurii sau a ansamblului de operaiuni n cauz cu privire la criteriile de eligibilitate prevzute n capitolul II seciunea I. Cu toate acestea, innd seama de riscul unei pli excedentare, statele membre pot decide s plteasc pn la 75 % din ajutor la finalizarea controalelor administrative prevzute la articolul 11. Acest procent din ajutor este identic pentru toi beneficiarii unei msuri sau ai unui ansamblu de operaiuni. 2. n cazul n care controalele privind ecocondiionalitatea prevzute n capitolul II seciunea II nu pot fi ncheiate nainte de efectuarea plii, orice plat necuvenit se recupereaz n conformitate cu articolul 5.

Dispoziii generale Articolul 6 Domeniu de aplicare i definiii 1. Prezentul titlu se aplic:

(a) ajutoarelor acordate n conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; (b) ajutoarelor acordate n conformitate cu articolul 63 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, n ceea ce privete operaiunile aferente msurilor din cadrul axei 2. Cu toate acestea, prezentul titlu nu se aplic msurilor menionate la articolul 36 litera (a) punctul (vi) i litera (b) punctele (vi) i (vii) i la articolul 39 alineatul (5) din Regula mentul (CE) nr. 1698/2005, nici msurilor prevzute la articolul 36 litera (b) punctele (i), (ii) i (iii) din regulamentul respectiv, cu privire la costurile de instalare. 2. n sensul prezentului titlu, se aplic urmtoarele definiii:

(a) msur pe suprafa nseamn msur sau submsur pentru care ajutorul se bazeaz pe dimensiunea suprafeei declarate; (b) msur pe numr de animale nseamn msur sau submsur pentru care ajutorul se bazeaz pe numrul de animale declarate. (c) suprafa determinat nseamn suprafaa terenurilor sau parcelelor pentru care se solicit ajutorul, identificat n conformitate cu articolul 11 i articolul 15 alineatele (2), (3) i (4) din prezentul regulament. (d) numrul de animale determinat nseamn numrul de animale stabilit n conformitate cu articolul 11 i articolul 15 alineatul (5) din prezentul regulament.

L 25/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.1.2011

CAPITOLUL II

Controale, reduceri i excluderi Articolul 10 Principii generale 1. Statele membre utilizeaz sistemul integrat de administrare i control (denumit n continuare IACS) prevzut n titlul II capitolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. 2. Verificarea respectrii criteriilor de eligibilitate const n controale administrative i controale la faa locului. 3. Respectarea cerinelor de ecocondiionalitate se verific prin controale la faa locului i, dac este cazul, prin controale administrative. 4. Pe parcursul perioadei de ndeplinire a unui angajament, parcelele pentru care se acord ajutor nu pot fi schimbate dect n cazurile prevzute n mod special n programul de dezvoltare rural. Seciunea I Respectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor i a obligaiilor conexe
Subseciunea I Controlul

aplicare a prezentului titlu. Cu toate acestea, n cazul msurii prevzute la articolul 36 litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, acest procent de 5 % trebuie atins la nivelul msurii. Solicitanii considerai neeligibili pentru primirea ajutoarelor n urma controalelor administrative nu se includ n numrul minim de beneficiari controlai n conformitate cu primul paragraf. 2. n cazul n care, n urma controalelor la faa locului, se constat nereguli semnificative n cadrul unei anumite msuri sau ntr-o regiune sau o parte a unei regiuni, autoritatea competent mrete n consecin numrul controalelor la faa locului pentru anul n curs, precum i procentul beneficiarilor care trebuie s fac obiectul unui control la faa locului n anul urmtor. 3. Eantioanele pentru controalele la faa locului care trebuie efectuate n temeiul alineatului (1) din prezentul articol se selecteaz n conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. n urma analizei riscurilor prevzut la articolul respectiv, statele membre pot selecta msuri specifice ale beneficiarilor pentru controalele la faa locului. 4. n cazul beneficiarilor msurilor multianuale care implic pli care se deruleaz pe o durat de peste cinci ani, statele membre pot decide, dup cel de-al cincilea an de plat, s efectueze controale asupra a cel puin 2,5 % dintre respectivii beneficiari. n sensul alineatului (1) primul paragraf, nu se iau n consi derare beneficiarii controlai n temeiul primului paragraf al prezentului alineat. Articolul 13 Raportul de control Controalele la faa locului efectuate n conformitate cu dispo ziiile prezentei subseciuni fac obiectul unui raport de control care trebuie ntocmit n conformitate cu articolul 32 din Regu lamentul (CE) nr. 1122/2009. Articolul 14 Principii generale privind controalele la faa locului 1. Controalele la faa locului se repartizeaz pe parcursul anului n funcie de o analiz a riscurilor prezentate de diferitele angajamente asumate din cadrul fiecrei msuri de dezvoltare rural. 2. Controalele la faa locului privind msurile selectate pentru controlul prevzut la articolul 12 alineatul (3) din prezentul regulament vizeaz totalitatea angajamentelor i a obligaiilor unui beneficiar care pot fi controlate n momentul vizitei.

Articolul 11 Controalele administrative 1. Controalele administrative se efectueaz pentru toate cererile de ajutor, cererile de plat i alte declaraii necesare a fi depuse de beneficiar sau de o ter parte i cuprind toate elementele al cror control prin mijloace administrative este posibil i oportun. Procedurile asigur nregistrarea activitilor de control, a rezultatelor verificrilor i a msurilor luate privind neconcordanele constatate. 2. Controalele administrative includ controale ncruciate, printre altele, cu datele din IACS, ori de cte ori acest lucru este posibil i oportun. Aceste controale ncruciate se aplic cel puin parcelelor i animalelor care fac obiectul unei msuri de ajutor, pentru a se preveni orice plat necuvenit a ajutorului. 3. Se verific respectarea angajamentelor pe termen lung.

4. Comunicarea neregulilor constatate n urma controalelor ncruciate este urmat de procedurile administrative adecvate i, dup caz, de un control la faa locului. 5. Controalele administrative privind eligibilitatea in seama, dac este cazul, de rezultatele verificrilor efectuate de alte servicii, organisme sau organizaii care efectueaz controale ale subveniilor agricole. Articolul 12 Controalele la faa locului 1. Numrul total de controale la faa locului privind cererile de plat depuse n cursul fiecrui an calendaristic acoper cel puin 5 % din totalul beneficiarilor care intr n domeniul de

28.1.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/13

Articolul 15 Elemente ale controalelor la faa locului i determinarea suprafeelor 1. Statele membre stabilesc criterii i metode de control care s permit controlarea diferitelor angajamente i obligaii ale beneficiarului, n vederea ndeplinirii cerinelor prevzute la articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei (1). 2. n cazul n care statele membre prevd c anumite elemente ale controlului la faa locului pot fi puse n aplicare pe baza unui eantion, acesta trebuie s asigure un nivel de control fiabil i reprezentativ. Statele membre stabilesc criteriile de selecie a eantionului. n cazul n care, n urma controlului asupra eantionului, se constat nereguli, dimensiunea i baza eantionului sunt extinse n mod corespunztor. 3. n ceea ce privete verificarea msurilor pe suprafa, controalele la faa locului acoper toate parcelele agricole i terenurile neagricole pentru care se solicit ajutor. 4. Cu toate acestea, determinarea efectiv a dimensiunii suprafeelor realizat n vederea unui control la faa locului poate s se limiteze la un eantion care reprezint cel puin 50 % din suprafee, cu condiia ca eantionul s garanteze un nivel de control fiabil i reprezentativ n ceea ce privete att suprafaa verificat, ct i ajutorul solicitat. n cazul n care, n urma controlului asupra eantionului, se constat nereguli, dimensiunea i baza eantionului sunt extinse n mod cores punztor. 5. Determinarea suprafeelor i teledetecia se realizeaz n conformitate cu articolul 34 alineatele (1)(5) i cu articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. Cu toate acestea, pentru msurile menionate la articolul 36 litera (b) punctele (iii), (iv) i (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre pot s stabileasc tolerane adecvate, care nu pot depi n niciun caz dublul celor prevzute la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. 6. n ceea ce privete controalele asupra msurilor pe numr de animale, controalele la faa locului se efectueaz n confor mitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.
Subseciunea II Reduceri i excluderi

suprafaa declarat, valoarea global a ajutorului n cadrul msurilor pe suprafa pltibil ctre respectivul beneficiar pentru anul respectiv se reduce cu pn la 3 %, n funcie de gravitatea omisiunii. Primul paragraf nu se aplic n cazul n care toate suprafeele agricole n cauz au fost declarate la autoritile competente: (a) n cadrul sistemului integrat prevzut la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau (b) n cadrul altor proceduri de administrare i de control care asigur compatibilitatea cu sistemul integrat, n conformitate cu articolul 26 din regulamentul respectiv. 2. n sensul prezentului articol, se consider c suprafeele declarate de un beneficiar, pentru care acesta primete acelai cuantum de ajutor n cadrul unei anumite msuri pe suprafa, constituie o grup de culturi. n cazul n care valorile ajutorului sunt descresctoare, se ia n considerare media acestor valori n raport cu suprafeele declarate respective. 3. Dac se constat c suprafaa determinat pentru o grup de culturi este mai mare dect suprafaa declarat n cererea de plat, se utilizeaz suprafaa declarat pentru calcularea ajutorului. Dac suprafaa declarat n cererea de ajutor este mai mare dect suprafaa determinat pentru grupa de culturi respectiv, ajutorul se calculeaz pe baza suprafeei determinate pentru grupa de culturi n cauz. Cu toate acestea, n cazul n care diferena dintre suprafaa total determinat i suprafaa total declarat n cererea de plat pentru o msur este mai mic sau egal cu 0,1 hectare, suprafaa determinat se consider a fi egal cu suprafaa declarat. Pentru a face acest calcul, se iau n considerare numai supradeclarrile suprafeelor la nivelul grupei de culturi. Dispoziia celui de-al treilea paragraf nu se aplic n cazul n care diferena reprezint mai mult de 20 % din suprafaa total declarat pentru plat. n cazul n care s-a stabilit o limit maxim sau un plafon pentru suprafaa eligibil pentru ajutor, numrul de hectare declarat n cererea de plat se reduce pn la limita sau plafonul respectiv. 4. n cazul n care aceeai suprafa servete drept baz pentru o cerere de plat n cadrul mai multor msuri pe suprafa, suprafaa respectiv este luat n considerare separat pentru fiecare dintre msurile n cauz. 5. n cazul menionat la alineatul (3) al doilea paragraf, valoarea ajutorului se calculeaz pe baza suprafeei determinate, din care se scade dublul diferenei constatate, n cazul n care aceasta depete 3 % sau dou hectare, dar fr a depi 20 % din suprafaa determinat. n cazul n care diferena este mai mare de 20 % din suprafaa determinat, nu se acord niciun ajutor pentru grupa de culturi n cauz.

Articolul 16 Reduceri i excluderi care vizeaz mrimea suprafeei 1. n cazul n care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declar toate suprafeele agricole, iar diferena dintre suprafaa agricol total declarat n cererea de plat, pe de o parte, i suprafaa declarat plus suprafaa total a parcelelor agricole nedeclarate, pe de alt parte, este mai mare de 3 % din
(1) JO L 368, 23.12.2006, p. 15.

L 25/14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.1.2011

n cazul n care diferena depete 50 %, beneficiarul este exclus, de asemenea, de la primirea ajutorului pn la diferena dintre suprafaa declarat n cererea de plat i suprafaa determinat. 6. n cazul n care diferenele dintre suprafaa declarat n cererea de plat i suprafaa determinat, menionate la alineatul (3) al doilea paragraf, provin din supradeclarri intenionate, beneficiarului nu i se acord ajutorul la care ar fi avut dreptul n temeiul paragrafului menionat anterior pentru anul calenda ristic n cauz n cadrul respectivei msuri pe suprafa, dac diferena este mai mare de 0,5 % din suprafaa determinat sau mai mare de un hectar. n cazul n care diferena depete 20 % din suprafaa deter minat, beneficiarul este, de asemenea, exclus de la primirea ajutorului pn la valoarea egal cu suma corespunztoare dife renei dintre suprafaa declarat i suprafaa determinat. 7. Suma care rezult din excluderile prevzute la alineatul (5) al treilea paragraf i la alineatul (6) al doilea paragraf din prezentul articol se recupereaz n conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei (1). n cazul n care suma respectiv nu poate fi recuperat integral n conformitate cu articolul respectiv n decursul celor trei ani calendaristici care urmeaz anului calendaristic al constatrii, soldul se anuleaz. Articolul 17 Reduceri i excluderi care vizeaz numrul de animale 1. n sensul prezentului articol, bovinele, ovinele i caprinele sunt considerate separat. n ceea ce privete alte animale n afara celor menionate la primul paragraf, statul membru stabilete un sistem adecvat de reduceri i excluderi. 2. n cazul n care se aplic o limit individual sau un plafon individual, numrul animalelor declarat n cererea de plat se reduce la limita sau la plafonul fixat pentru beneficiarul respectiv. Ajutorul nu poate fi acordat n niciun caz pentru un numr de animale mai mare dect cel declarat n cererea de plat. n cazul n care numrul de animale declarat n cererea de plat este mai mare dect numrul de animale determinat n urma unor controale administrative sau a unor controale la faa locului, ajutorul se calculeaz pe baza numrului de animale determinat. 3. Un animal din specia bovin care i-a pierdut una din cele dou crotalii se consider ca fiind determinat cu condiia s poat fi identificat n mod clar i individual cu ajutorul altor elemente ale sistemului de identificare i nregistrare a bovinelor. n cazul unor nereguli legate de nregistrri incorecte n registrul pentru bovine sau n paapoartele animalelor, animalul din specia bovin n cauz se consider ca fiind nedeterminat
(1) JO L 171, 23.6.2006, p. 90.

numai dac aceste erori se constat n cadrul a cel puin dou controale efectuate pe parcursul unei perioade de 24 de luni. n orice alt caz, animalul respectiv se consider ca fiind nede terminat dup prima constatare. Articolul 3 alineatul (4) din prezentul regulament se aplic nregistrrilor i notificrilor din sistemul de identificare i nre gistrare a bovinelor. 4. n cazul menionat la alineatul (2) al treilea paragraf, suma total a ajutorului la care beneficiarul are dreptul n cadrul msurii se reduce cu o valoare procentual care urmeaz a fi stabilit n conformitate cu alineatul (6), dac neregulile vizeaz maximum trei animale. 5. n cazul n care neregulile se refer la mai mult de trei animale, suma total a ajutorului la care beneficiarul are dreptul n cadrul msurii se reduce: (a) cu o valoare procentual care urmeaz a fi stabilit n conformitate cu alineatul (6), dac aceast valoare nu depete 10 %; (b) cu dublul valorii procentuale care urmeaz a fi stabilit n conformitate cu alineatul (6), dac valoarea respectiv este mai mare de 10 %, dar nu mai mare de 20 %. n cazul n care valoarea procentual respectiv este mai mare de 20 %, nu se acord niciun ajutor n cadrul msurii n cauz. n cazul n care procentual respectiv depete 50 %, benefi ciarul este exclus, de asemenea, de la primirea ajutorului pn la valoarea egal cu suma corespunztoare diferenei dintre numrul de animale declarat i numrul de animale determinat n conformitate cu alineatul (2) al treilea paragraf. Suma care rezult din excluderi se recupereaz n conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006. n cazul n care suma respectiv nu poate fi recuperat integral n confor mitate cu articolul respectiv n decursul celor trei ani calenda ristici care urmeaz anului calendaristic al constatrii, soldul se anuleaz. 6. Pentru a stabili procentele menionate la alineatele (4) i (5), numrul animalelor n care prezint nereguli se mparte la numrul de animale determinat. n cazul aplicrii articolului 16 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, animalele potenial eligibile care au fost identificate sau nregistrate incorect n sistemul de identificare i nregistrare a bovinelor sunt luate n considerare ca animale care prezint nereguli. 7. n cazul n care diferena dintre numrul de animale declarat i numrul de animale determinat n conformitate cu alineatul (2) al treilea paragraf rezult din nereguli comise inten ionat, nu se acord ajutor n cadrul msurii n cauz.

28.1.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/15

n cazul n care procentul stabilit n conformitate cu alineatul (6) depete 20 %, beneficiarul este exclus, de asemenea, de la primirea ajutorului egal cu suma corespunztoare diferenei dintre numrul de animale declarat i numrul de animale determinat n conformitate cu alineatul (2) al treilea paragraf. Suma care rezult din excluderi se recupereaz n conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006. Dac suma nu poate fi recuperat integral n decursul celor trei ani calen daristici care urmeaz anului constatrii, soldul se anuleaz. Articolul 18 Reduceri i excluderi n cazul nerespectrii criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor i a obligaiilor conexe 1. Ajutorul solicitat se reduce sau se refuz n cazul neres pectrii urmtoarelor obligaii i criterii: (a) pentru msurile prevzute la articolul 36 litera (a) punctele (iv) i (v) i la litera (b) punctul (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, standardele obligatorii relevante, precum i cerinele minime privind utilizarea ngrmintelor i a produselor fitosanitare, alte cerine obligatorii relevante menionate la articolul 39 alineatul (3), articolul 40 alineatul (2) i articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 i angajamentele care depesc respec tivele standarde i cerine; sau (b) criteriile de eligibilitate altele dect cele privind mrimea suprafeei declarate sau numrul de animale declarat. n cazul angajamentelor multianuale, reducerile, excluderile i recuperrile se aplic, de asemenea, sumelor deja pltite n anii precedeni pentru angajamentul respectiv. 2. Statul membru recupereaz i/sau refuz ajutorul sau stabilete cuantumul reducerii ajutorului, n special n funcie de gravitatea, de amploarea i de persistena neconformitii constatate. Gravitatea neconformitii depinde n special de importana consecinelor acesteia, avnd n vedere obiectivele urmrite prin criteriile care nu au fost respectate. Amploarea neconformitii depinde n special de efectul acesteia asupra operaiunii n ansamblu. Caracterul persistent al neconformitii depinde n special de durata pe parcursul creia se manifest efectele acesteia sau de posibilitatea de a pune capt acestor efecte prin mijloace rezo nabile. 3. n cazul n care neconformitatea rezult din nereguli comise intenionat, beneficiarul este exclus de la msura respectiv att pe durata anului calendaristic al constatrii, ct i pe durata anului calendaristic urmtor.

Seciunea II Ecocondiionalitate
Subseciunea I Controlul

Articolul 19 Reguli generale 1. Fr a aduce atingere articolului 51 alineatul (3) din Regu lamentul (CE) nr. 1698/2005, ecocondiionalitate nseamn respectarea cerinelor legale n materie de gestionare i a bunelor condiii agricole i de mediu menionate la articolul 50a alineatul (1) primul paragraf din regulamentul menionat anterior, precum i a cerinelor minime privind utilizarea ngrmintelor i a produselor fitosanitare menionate la articolul 51 alineatul (1) al doilea paragraf din acelai regu lament. 2. Articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum i articolul 2 paragraful al doilea punctul (2) i punctele (32)(37), articolele 8, 47, 48 i 49, articolul 50, cu excepia alineatului (1) primul paragraf, articolul 51 alineatele (1), (2) i (3), articolele 52, 53 i 54, articolul 70 alineatele (3), (4), (6) i (7) i articolele 71 i 72 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 se aplic mutatis mutandis n ceea ce privete ecocondiiona litatea. 3. n scopul calculrii reducerii menionate la alineatul (21) al prezentului regulament, cerinele minime privind utilizarea ngrmintelor i a produselor fitosanitare menionate la articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se consider ca aparinnd domeniului mediu i, respectiv, domeniului sntate public, sntatea animalelor i a plantelor, definite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Ambele cerine minime se consider a fi un act n sensul articolului 2 al doilea paragraf punctul (33) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. Articolul 20 Controalele la faa locului 1. Cu privire la cerinele i standardele care intr n respon sabilitatea sa, autoritatea de control competent efectueaz controale la faa locului asupra a cel puin 1 % din totalul beneficiarilor care depun cereri de plat n conformitate cu articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) i cu articolul 36 litera (b) punctele (i), (iv) i (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. 2. Eantioanele de beneficiari care urmeaz s fie controlate n conformitate cu alineatul (1) pot fi selectate fie dintre ean tioanele de beneficiari care au fost deja selectate n temeiul articolului 12 din prezentul regulament i crora li se aplic cerinele sau standardele relevante, fie din rndul ntregii populaii de beneficiari care depun cereri de plat n confor mitate cu articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) i cu articolul 36 litera (b) punctele (i), (iv) i (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 i care au obligaia de a respecta cerinele i stan dardele respective. 3. Se poate utiliza o combinaie a procedurilor prevzute la alineatul (2), n cazul n care o astfel de combinaie crete eficacitatea sistemului de control.

L 25/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.1.2011

4. n cazul n care actele i standardele privind ecocondiio nalitatea impun efectuarea controalelor la faa locului fr preaviz, aceeai cerin se aplic i controalelor la faa locului pentru verificarea ecocondiionalitii.
Subseciunea II Reduceri i excluderi

CAPITOLUL II

Controale, reduceri i excluderi Seciunea I Controlul


Subseciunea I Dispoziii generale

Articolul 21 Reduceri i excluderi Fr a aduce atingere articolului 51 alineatul (2) din Regula mentul (CE) nr. 1698/2005, atunci cnd se constat un caz de neconformitate, se aplic reducerile i excluderile menionate articolul 19 alineatul (2) din prezentul regulament la suma total a ajutorului acordat sau care trebuie acordat beneficiarului n cauz n conformitate cu articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) i cu articolul 36 litera (b) punctele (i), (iv) i (v) din Regula mentul (CE) nr. 1698/2005, pe baza cererilor de plat pe care acesta le-a depus sau le va depune n cursul anului calendaristic n care s-a fcut constatarea. Seciunea III Ordinea reducerilor Articolul 22 Ordinea reducerilor n cazul n care sunt aplicabile mai multe reduceri, acestea se aplic n ordinea urmtoare: se aplic nti reducerile n conformitate cu articolul 16 alineatele (5) i (6) i articolul 17 alineatele (4) i (5) din prezentul regulament, apoi reducerile n conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament i apoi reducerea pentru depunerea cu ntrziere n confor mitate cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, apoi reducerea n conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din prezentul regulament, apoi reducerile n conformitate cu articolul 21 din prezentul regulament i n final, reducerile n conformitate cu articolul 16 alineatul (7) i articolul 17 alineatul (7) din prezentul regulament.
TITLUL II SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE RURAL N CADRUL AXELOR 1 I 3 I PENTRU ANUMITE MSURI N CADRUL AXELOR 2 I 4 CAPITOLUL I

Articolul 24 Controalele administrative 1. Controalele administrative se efectueaz pentru toate cererile de ajutor, cererile de plat i celelalte declaraii necesare a fi depuse de beneficiar sau de o ter parte i cuprind toate elementele al cror control prin mijloace adminis trative este posibil i oportun. Procedurile includ nregistrarea activitilor de control efectuate, a rezultatelor verificrilor i a msurilor luate cu privire la eventualele neconcordane constatate. 2. Controalele administrative asupra cererilor de ajutor vizeaz n special urmtoarele elemente: (a) eligibilitatea operaiunii pentru care se solicit ajutorul; (b) respectarea criteriilor de selecie stabilite n programul de dezvoltare rural; (c) conformitatea operaiunii pentru care se solicit ajutorul cu normele naionale i ale Uniunii Europene aplicabile, privind n special, dup caz, achiziiile publice, ajutorul de stat, precum i cu celelalte standarde obligatorii relevante prevzute de legislaia naional sau de programul de dezvoltare rural; (d) caracterul rezonabil al costurilor prezentate, care se evalueaz printr-un sistem de evaluare adecvat, cum ar fi utilizarea costurilor de referin, compararea diferitelor oferte sau un comitet de evaluare; (e) ncrederea pe care o prezint solicitantul, pe baza opera iunilor cofinanate ntreprinse anterior, ncepnd cu 2000. 3. Controalele administrative asupra cererilor de plat includ, n special i n msura n care acest lucru este relevant pentru cererea n cauz, verificarea urmtoarelor elemente: (a) furnizarea produselor i a serviciilor care fac obiectul cofi nanrii; (b) veridicitatea cheltuielilor declarate; (c) operaiunea realizat, prin compararea acesteia cu opera iunea pentru care a fost solicitat i acordat ajutorul.

Dispoziii introductive Articolul 23 Domeniul de aplicare Prezentul titlu se aplic cheltuielilor efectuate n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 i care nu intr n domeniul de aplicare al titlului I din prezentul regulament.

28.1.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/17

4. Controalele administrative privind operaiunile de investiii includ cel puin o vizit la locul de desfurare a operaiunii pentru care se acord ajutor sau la locul investiiei, pentru a verifica realizarea investiiei. Cu toate acestea, statele membre pot decide s nu efectueze astfel de vizite cnd exist motive ntemeiate, precum: (a) operaiunea este inclus n eantionul pentru un control la faa locului care urmeaz s se efectueze n conformitate cu articolul 25; (b) operaiunea n cauz reprezint o investiie mic; (c) statul membru consider c riscul nendeplinirii condiiilor pentru primirea ajutorului este sczut sau c riscul de a nu fi fost realizat investiia este sczut. Decizia menionat la al doilea paragraf, precum i justificarea acesteia se nregistreaz. 5. Controalele administrative includ proceduri care permit evitarea unei duble finanri nereglementare prin alte scheme ale Uniunii sau naionale i cu alte perioade de programare. n cazul n care exist finanri din alte surse, controalele respective asigur faptul c ajutorul total primit nu depete plafonul maxim autorizat. 6. Plile efectuate de ctre beneficiari se atest prin facturi i dovezi de plat. n cazul n care acest lucru nu este posibil, plile se atest prin documente doveditoare cu valoare echi valent. Articolul 25 Controalele la faa locului 1. Statele membre organizeaz controale la faa locului ale operaiunilor aprobate, pe baza unui eantion adecvat. n msura n care acest lucru este posibil, controalele respective se efectueaz nainte de efectuarea ultimei pli pentru o anumit operaiune. 2. Cheltuielile care fac obiectul controalelor la faa locului reprezint cel puin 4 % din cheltuielile menionate la articolul 23 care sunt finanate prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i care trebuie pltite de ctre agenia de pli n fiecare an calendaristic. Se iau n considerare numai controalele efectuate pn la sfritul anului n cauz. Pe parcursul ntregii perioade de programare, cheltuielile care fac obiectul controalelor respective reprezint cel puin 5 % din cheltuielile finanate prin FEADR. 3. n ceea ce privete eantionul operaiunilor aprobate care trebuie s fac obiectul unui control n conformitate cu alineatul (1), se ine seama n special de urmtoarele aspecte: (a) necesitatea de a controla operaiuni de tipuri i dimensiuni suficient de variate; (b) orice factori de risc identificai n urma controalelor naionale sau a controalelor efectuate de Uniunea European;

(c) necesitatea de a menine un echilibru ntre axe i msuri; (d) necesitatea de selecta n mod aleatoriu ntre 20 % i 25 % dintre cheltuieli. 4. Inspectorii care efectueaz controalele la faa locului trebuie s nu fi fost implicai n controale administrative ale aceleiai operaiuni. Articolul 26 Coninutul controalelor la faa locului 1. Prin efectuarea controalelor la faa locului, statele membre depun eforturi pentru a verifica: (a) dac cererile de plat depuse de ctre beneficiar sunt susinute de documente contabile sau de alte documente, inclusiv, dac este necesar, o verificare a exactitii datelor din cererea de plat, pe baza datelor sau a documentelor comerciale deinute de tere pri; (b) n cazul unui numr adecvat de cheltuieli, dac natura i data efecturii acestora respect dispoziiile Uniunii Europene i caietul de sarcini aprobat pentru operaiunea n cauz i concord cu lucrrile executate efectiv sau cu serviciile prestate efectiv; (c) dac destinaia real sau prevzut a operaiunii corespunde obiectivelor descrise n cererea de ajutor; (d) dac operaiunile care fac obiectul unei finanri publice au fost puse n aplicare n conformitate cu regulile i politicile Uniunii Europene, n special cu regulile privind licitaiile deschise i cu standardele obligatorii relevante prevzute de legislaia naional sau de programul de dezvoltare rural. 2. Controalele la faa locului privind cererile de plat selectate pentru controlul prevzut la articolul 25 alineatul (3) din prezentul regulament vizeaz totalitatea angajamentelor i a obligaiilor unui beneficiar care pot fi controlate n momentul vizitei. 3. Cu excepia circumstanelor excepionale nregistrate i justificate n mod corespunztor de ctre autoritile naionale, controalele la faa locului includ o vizit la locul de desfurare a operaiunii sau, n cazul n care este vorba de o operaiune necorporal, la promotorul operaiunii. 4. Numai controalele care ndeplinesc toate cerinele prezentului articol pot fi luate n considerare pentru ndeplinirea ratei de control stabilite la articolul 25 alineatul (2). Articolul 27 Raportul de control 1. Pentru fiecare control la faa locului i control ex post efectuate n temeiul prezentei seciuni se ntocmete un raport de control care prezint detaliile verificrilor efectuate. Acest raport indic n special:

L 25/18

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.1.2011

(a) msurile i cererile asupra crora s-au efectuat verificri; (b) persoanele prezente; (c) dac beneficiarul a primit un preaviz cu privire la vizit i, dac da, care a fost termenul preavizului; (d) rezultatele verificrilor i orice observaii speciale, dac este cazul; (e) orice alt msur de control care urmeaz s fie pus n aplicare. 2. Beneficiarului i se ofer oportunitatea de a semna raportul pentru a atesta prezena sa la control i de a aduga observaii. n cazul constatrii unor nereguli, beneficiarul primete o copie a raportului de control.
Subseciunea II Dispoziii suplimentare privind pentru anumite msuri controlul

raport cu planul de dezvoltare conform alineatului (2) din articolul menionat prin efectuarea unor controale adminis trative i, pe baz de eantioane, a unor controale la faa locului. Articolul 28d Grupuri de productori Pentru msura prevzut la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre recunosc grupul de productori dup verificarea respectrii de ctre grupul respectiv a criteriilor stabilite la alineatul (1) din articolul menionat i a normelor naionale. Dup recunoaterea grupului de productori, se verific, printr-un control la faa locului, respectarea continu a criteriilor de recunoatere cel puin o dat n cursul perioadei de cinci ani. Articolul 28e Exploataii n curs de restructurare Pentru msura prevzut la articolul 35a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre evalueaz progresele nregistrate n raport cu planul de dezvoltare conform alineatului (2) din articolul menionat prin efectuarea unor controale adminis trative i, pe baz de eantioane, a unor controale la faa locului. Articolul 28f Leader 1. Statele membre implementeaz un sistem adecvat de supraveghere a grupurilor de aciune local. 2. n cazul cheltuielilor efectuate n temeiul articolului 63 literele (a) i (b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre pot delega, prin act oficial, atribuia de a efectua controalele administrative prevzute la articolul 24 din prezentul regulament unor grupuri de aciune local. Cu toate acestea, statele membre i pstreaz responsabilitatea de a verifica dac respectivele grupuri de aciune local dispun de capacitatea administrativ i de control necesar ndeplinirii acestei atribuii. n cazul delegrii menionate la primul alineat, statele membre efectueaz controale periodice asupra operaiunilor grupurilor de aciune local, inclusiv verificri contabile i repetarea controalelor administrative pe baz de eantioane. Statele membre efectueaz, de asemenea, controale la faa locului conform articolului 26 din prezentul regulament. n cadrul eantionului de operaiuni aprobate care urmeaz s fac obiectul controalelor la faa locului n conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din prezentul regulament, cheltuielile privind Leader au cel puin aceeai pondere pe care o au n cadrul cheltuielilor menionate la articolul 23 din prezentul regulament. 3. n cazul cheltuielilor efectuate n temeiul articolului 63 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, controalele se efectueaz de ctre persoane independente de grupul de aciune local n cauz.

Articolul 28 Tineri agricultori Pentru msura prevzut la articolul 22 alineatul (1) din Regu lamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre verific respectarea planului de dezvoltare conform articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, prin efec tuarea unor controale administrative i, pe baz de eantioane, a unor controale la faa locului. Articolul 28a Pensionarea anticipat Pentru msura prevzut la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre verific respectarea cerinelor prevzute la articolul 23 alineatul (2) litera (b) i la articolul 23 alineatul (3) din acelai regulament dup cedarea fermei. Statele membre pot renuna la controalele la faa locului dup prima plat a ajutorului, atta timp ct controalele admi nistrative, care includ i controale ncruciate adecvate, n special cu informaii din baza de date electronic menionat la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, ofer garanii suficiente n ceea ce privete legalitatea i regularitatea plilor. Articolul 28b Sprijin pentru sistemele de calitate alimentar recunoscute de statele membre Pentru msura prevzut la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, ageniile de pli pot, dup caz, s utilizeze dovezile primite de la alte servicii, organisme sau organizaii pentru a verifica respectarea criteriilor de eligibilitate. Cu toate acestea, ele trebuie s se asigure c serviciile, organismele sau organizaiile respective opereaz la standarde suficient de ridicate pentru a verifica respectarea criteriilor de eligibilitate. Articolul 28c Agricultura de semisubzisten Pentru msura prevzut la articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre verific progresele nregistrate n

28.1.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/19

Articolul 28g Subvenii la dobnd n cazul cheltuielilor efectuate n temeiul articolului 49 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, se efectueaz controalele administrative i controalele la faa locului asupra beneficiarului i n funcie de realizarea operaiunii n cauz. Analiza de risc efectuat n conformitate cu articolul 25 alineatul (3) litera (b) are ca obiect, cel puin o dat, operaiunea n cauz, pe baza valorii actualizate a subveniei. De asemenea, statele membre se asigur, prin controale admi nistrative i, dac este necesar, prin vizite in situ la instituiile financiare de intermediere i la beneficiar, c plile efectuate ctre instituiile financiare de intermediere sunt n conformitate cu legislaia Uniunii Europene i cu convenia ncheiat ntre agenia de pli a statului membru i instituia financiar de intermediere astfel cum se prevede la articolul 49 din Regula mentul (CE) nr. 1974/2006. Articolul 28h Alte aciuni de inginerie financiar n cazul cheltuielilor efectuate n temeiul articolului 50 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, statele membre se asigur, prin controale administrative i, dac este necesar, prin vizite in situ la fonduri sau la comanditarii acestora, c sunt respectate condiiile prevzute la articolele 51 i 52 din regulamentul menionat. Statele membre verific n special corecta utilizare a fondurilor i ncheierea la sfritul perioadei de programare.
Subseciunea III Controalele ex post

Statul membru examineaz cererea de plat primit de la bene ficiar i stabilete sumele eligibile pentru ajutor. Acesta stabilete: (a) suma pltibil beneficiarului numai pe baza cererii de plat; (b) suma pltibil beneficiarului dup verificarea eligibilitii cererii de plat. n cazul n care suma stabilit n conformitate cu litera (a) depete cu peste 3 % suma stabilit n conformitate cu litera (b), se aplic o reducere sumei stabilite n conformitate cu litera (b). Valoarea reducerii este dat de diferena dintre cele dou sume. Cu toate acestea, nu se aplic nicio reducere dac beneficiarul poate demonstra c nu se afl n culp pentru includerea sumei neeligibile. 2. n cazul n care se constat c un beneficiar a fcut n mod deliberat o declaraie fals, operaiunea n cauz se exclude de la acordarea sprijinului din FEADR, iar orice sume deja pltite pentru operaiunea respectiv se recupereaz. De asemenea, beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului n cadrul aceleiai msuri pe durata anului calendaristic n care s-a fcut constatarea i a anului calendaristic urmtor. 3. Reducerile i excluderile menionate la alineatele (1) i (2) se aplic mutatis mutandis cheltuielilor neeligibile identificate cu ocazia controalelor efectuate n temeiul articolelor 25 i 29. PARTEA III DISPOZIII FINALE Articolul 31 Raportarea Statele membre trimit Comisiei n fiecare an, pn la 15 iulie, un raport care cuprinde: (a) rezultatele controalelor cu privire la cererile de plat depuse n temeiul titlului I n cursul anului calendaristic precedent, cu referire, n special, la urmtoarele elemente: (i) numrul cererilor de plat pentru fiecare msur, suma total supus controlului pentru aceste cereri, precum i suprafaa total i numrul total de animale care au fcut obiectul controalelor n temeiul articolelor 11, 12 i 20; (ii) n cazul ajutoarelor pe suprafa, suprafaa total defalcat pe fiecare schem de ajutor; (iii) n cazul msurilor pe numr de animale, numrul total de animale defalcat pe fiecare schem de ajutor; (iv) rezultatele controalelor efectuate, cu precizarea redu cerilor i a excluderilor aplicate n conformitate cu arti colele 16, 17, 18 i 21;

Articolul 29 Controalele ex post 1. Se efectueaz controale ex post pentru operaiunile de investiii pentru a verifica respectarea angajamentelor n confor mitate cu articolul 72 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau prevzute de programul de dezvoltare rural. 2. Controalele ex post acoper n fiecare an calendaristic cel puin 1 % din cheltuielile FEADR pentru operaiunile de investiii care fac nc obiectul angajamentelor menionate la alineatul (1) i pentru care s-a efectuat plata final din FEADR. Se iau n considerare numai controalele efectuate pn la sfritul anului n cauz. 3. Eantionul de operaiuni care urmeaz a fi controlate n conformitate cu alineatul (1) se bazeaz pe o analiz a riscurilor i a impactului financiar ale diferitelor operaiuni, grupuri de operaiuni sau msuri. O parte a eantionului se selecteaz n mod aleatoriu. Seciunea II Reduceri i excluderi Articolul 30 Reduceri i excluderi 1. Plile se calculeaz n funcie de ceea ce se constat a fi eligibil cu ocazia controalelor administrative.

L 25/20

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.1.2011

(b) controalele i rezultatele controalelor cu privire la cererile de plat, efectuate n temeiul articolelor 24 i 25, pentru plile efectuate n cursul anului calendaristic precedent; (c) controalele i rezultatele controalelor efectuate n temeiul articolelor 28 i 29 n cursul anului calendaristic precedent. Articolul 32 Controale efectuate de ctre Comisie Dispoziiile articolului 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se aplic ajutoarelor pltite n temeiul Regula mentului (CE) nr. 1698/2005. Articolul 33 Raportarea ctre ageniile de pli a controalelor efectuate 1. n cazul n care controalele nu se efectueaz de ctre agenia de pli competent, statul membru se asigur c aceasta primete suficiente informaii privind controalele efectuate i rezultatele acestora. Este de competena ageniei de plat s i defineasc nevoile de informare n acest sens. Informaiile pot consta ntr-un raport privind fiecare control efectuat sau, dup caz, se pot constitui ntr-un raport de sintez. 2. Se pstreaz o pist de audit suficient. O descriere cu titlu indicativ a cerinelor unei piste de audit suficiente figureaz n anexa I.

3. Agenia de pli are dreptul de verificare a calitii controalelor efectuate de ctre alte organisme i de a primi toate informaiile care i sunt necesare pentru a-i ndeplini funciile. Articolul 34 Abrogare 1. Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 se abrog de la data de 1 ianuarie 2011. Cu toate acestea, regulamentul se aplic n continuare pentru cererile de plat depuse pn la 1 ianuarie 2011. 2. Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 se inter preteaz ca trimiteri la prezentul regulament i se citesc n conformitate cu tabelul de coresponden din anexa II la prezentul regulament. Articolul 35 Intrare n vigoare Prezentul regulament intr n vigoare n prima zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplic de la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2011. Pentru Comisie Preedintele


Jos Manuel BARROSO

28.1.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/21

ANEXA I Descriere cu titlu indicativ a cerinelor privind informaiile pentru o pist de audit suficient Se consider c exist o pist de audit suficient, n sensul articolului 33 alineatul (2), atunci cnd, pentru o anumit intervenie: (a) permite reconcilierea sumelor globale declarate Comisiei cu facturile, documentele contabile i cu alte documente justificative deinute de agenia de pli sau de un alt serviciu, pentru toate operaiunile sprijinite prin FEADR; (b) permite verificarea plii ctre beneficiar a cheltuielii publice; (c) permite verificarea aplicrii criteriilor de selecie la operaiunile finanate prin FEADR; (d) conine, atunci cnd este cazul, planul financiar, rapoartele de activitate, documentele privind acordarea ajutorului, documentele privind procedurile de licitaie public i rapoartele privind controalele efectuate.

L 25/22

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.1.2011

ANEXA II Tabel de coresponden


Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 Prezentul regulament

Articolul 1 Articolul 2 Articolul 3 Articolul 4 Articolul 5 Articolul 6 Articolul 7 Articolul 8 alineatul (3) Articolul 9 Articolul 10 alineatele (1) i (2) Articolul 10 alineatele (3)-(6) Articolul 11 Articolul 12 alineatele (1), (3) i (4) Articolul 12 alineatul (2) Articolul 13 Articolul 14 Articolul 15 Articolul 16 alineatul (1) Articolul 16 alineatul (2) Articolul 16 alineatul (4) Articolul 16 alineatele (5) i (6) Articolul 17 alineatul (1) Articolul 17 alineatul (2) Articolul 17 alineatul (3) Articolul 17 alineatul (4) Articolul 18 Articolul 19 alineatul (1) Articolul 19 alineatul (2) Articolul 20 alineatul (1) Articolul 20 alineatul (2) Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 1 Articolul 4 alineatele (3), (6) i (7), articolul 5, articolul 7 alineatul (1) Articolul 2 Articolul 3 Articolul 4 alineatele (2), (4) i (8) Articolul 6 Articolul 7 alineatul (1), articolul 8 alineatul (3), articolul 16 alineatul (1) Articolul 7 alineatul (1), articolul (8) alineatul (3) Articolul 9 Articolul 4 alineatul (1) Articolul 10 alineatele (1)-(4) Articolul 11 Articolul 12 alineatele (1), (3) i (4) Articolul 12 alineatul (2) i articolul 15 alineatul (3) Articolul 13 Articolul 14 Articolul 15 Articolul 16 alineatele (2) i (3) Articolul 16 alineatul (5) Articolul 16 alineatele (6) i, respectiv, (7) Articolul 17 alineatele (2) i (3) Articolul 17 alineatele (4), (5) i (6) Articolul 17 alineatele (5) i (7) Articolul 17 alineatul (1) Articolul 18 Articolul 19 alineatul (1) Articolul 19 alineatul (2) Articolul 20 alineatul (1) Articolul 19 alineatul (2) Articolul 19 alineatul (2)

28.1.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/23

Regulamentul (CE) nr. 1975/2006

Prezentul regulament

Articolul 21 alineatele (2) i (3) Articolul 21 alineatul (4) Articolul 22 Articolul 23 alineatul (1) primul paragraf Articolul 23 alineatul (1) al doilea i al treilea paragraf Articolul 23 alineatul (2) Articolul 24 Articolul 25 Articolul 26 alineatele (1), (2), (3) i (4) Articolul 26 alineatul (5) Articolul 26 alineatul (6) Articolul 26 alineatul (7) Articolul 27 alineatele (1), (2) i (3) Articolul 27 alineatul (4) Articolul 28 Articolul 28a Articolul 29 Articolul 30 alineatele (1) i (2) Articolul 30 alineatul (3) Articolul 30 alineatul (4) primul paragraf Articolul 30 alineatul (4) al doilea paragraf Articolul 31 alineatul (1) primul, al doilea i al treilea paragraf Articolul 31 alineatul (1) al patrulea paragraf Articolul 31 alineatul (2) Articolul 32 Articolul 33 Articolul 34 litera (a) Articolul 34 literele (b) i (c) Articolul 34 litera (d) Articolul 35 Articolul 36 alineatul (1) Articolul 36 alineatele (2), (3) i (4) Articolul 37

Articolul 20 alineatul (2) Articolul 20 alineatul (3) Articolul 19 alineatul (2) Articolul 21 Articolul 19 alineatul (2) Articolul 19 alineatul (3) Articolul 22 Articolul 23 Articolul 24 alineatele (1), (2), (3) i, respectiv, (4) Articolul 24 alineatul (6) Articolul 24 alineatul (5) Articolul 28b Articolul 25 Articolul 4 alineatul (5) Articolul 26 Articolul 27 Articolele 28a i 28c Articolul 29 alineatul (1) Articolul 29 alineatul (2) Articolul 29 alineatul (3) Articolul 30 alineatul (1) primul, al doilea i, respectiv, al treilea paragraf Articolul 30 alineatul (3) Articolul 30 alineatul (2) Articolul 28f alineatul (3) Articolul 28f alineatul (2) Articolul 31 litera (a) Articolul 31 litera (b) Articolul 31 litera (c) Articolul 32 Articolul 19 alineatul (2) Articolul 33 alineatele (1), (2) i (3) Articolul 35