Sunteți pe pagina 1din 12

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.

2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

REGULAMENTUL privind inventarierea Introducere 1. Regula entul pri!ind in!entarierea "#n $%ntinuare & Regula ent' este ela(%rat #n (a)a *egii $%nta(ilit+ii, pre$u ,i a $erinel%r %(ligat%rii pri!ind e-e$tuarea peri%di$+ a in!entarierii patri %niului pers%anel%r -i)i$e ,i .uridi$e pentru $%n-ir area !eridi$it+ii ,i autenti$it+ii datel%r $%nta(ilit+ii ,i rap%artel%r -inan$iare. 2. /n pre)entul Regula ent s#nt pre)entate detaliat %dul de e-e$tuare a in!entarierii patri %niului, a$ti!el%r ,i pasi!el%r, de deter inare ,i re-le$tare a re)ultatel%r in!entarierii, pre$u ,i -%r ularele utili)ate $u %$a)ia in!entarierii. Obiectiv 3. O(ie$ti!ul pre)entului Regula ent $%nst+ #n sta(ilirea situaiei reale a patri %niului #ntreprinderii. 4. 0ar$inile de (a)+ ale in!entarierii s#nt1 a' sta(ilirea e2istenei e-e$ti!e a i.l%a$el%r -i2e, terenuril%r, a$ti!el%r ne ateriale, in!estiiil%r -inan$iare, st%$uril%r de +r-uri ,i ateriale, i.l%a$el%r (+ne,ti, !%lu ului pr%du$iei #n $urs de e2e$uie, $reanel%r ,i dat%riil%r et$.3 (' $%ntr%lul asupra integrit+ii a$ti!el%r prin $% pararea e2istenei e-e$ti!e a a$est%ra $u datele $%nta(ilit+ii3 $' sta(ilirea (unuril%r $are parial ,i-au pierdut $alitatea iniial+ sau a %delil%r #n!e$4ite3 d' depistarea (unuril%r neutili)ate #n s$%pul !#n)+rii l%r ulteri%are3 e' !eri-i$area respe$t+rii regulil%r ,i $%ndiiil%r de p+strare a st%$uril%r de +r-uri ,i ateriale, i.l%a$el%r (+nesti, pre$u ,i a regulil%r de #ntreinere ,i e2pl%atare a a,inil%r, utila.el%r ,i a alt%r i.l%a$e -i2e3 -' !eri-i$area realit+ii !al%rii de (ilan a a$ti!el%r pe ter en lung, st%$uril%r de +r-uri ,i ateriale, i.l%a$el%r (+ne,ti din $asierie ,i pe $%nturile instituiil%r -inan$iare, dat%riil%r ,i $reanel%r, pr%du$iei #n $urs de e2e$uie, $4eltuielil%r anti$ipate ,i alt%r p%sturi de (ilan. Domeniu de aplicare 5. 6re)entul Regulament se e2tinde asupra tutur%r pers%anel%r -i)i$e ,i .uridi$e, indi-erent de tipul de pr%prietate ,i -%r a .uridi$+ de %rgani)are "#ntreprinderi de stat ,i #ntreprinderi uni$ipale, s%$iet+i $% er$iale, $%%perati!e, %rgani)aii ne$% er$iale, alte pers%ane .uridi$e ,i -i)i$e $are pra$ti$+ a$ti!itate de #ntreprin)+t%r, de a!%$at sau n%tarial+ ,i a -ilialel%r l%r', $are $%n-%r *egii $%nta(ilit+ii s#nt %(ligai s+ e-e$tue)e in!entarierea i.l%a$el%r -i2e, in!estiiil%r,

$%nstru$iil%r $apitale #n $urs de e2e$uie ,i a reparaiil%r $apitale, pr%du$iei #n $urs de e2e$uie, st%$uril%r de +r-uri ,i ateriale, i.l%a$el%r (+ne,ti, de$%nt+ril%r et$. 6. 6ers%anele -i)i$e ,i .uridi$e spe$i-i$ate #n pun$tul 5 s#nt %(ligai s+ e-e$tue)e in!entarierea general+ a patri %niului1 a' la #n$eputul a$ti!it+ii, s$%pul prin$ipal -iind sta(ilirea ,i e!aluarea ele entel%r patri %niale $e $%nstituie ap%rtul la $apitalul s%$ial3 (' $el puin % dat+ pe an, de regul+, la s-#r,itul anului, pe par$ursul a$ti!it+ii #ntreprinderii. In!entarierea anual+ a ele entel%r patri %niale se -a$e, de regul+, $u %$a)ia #n$4eierii e2er$iiului -inan$iar. *a #ntreprinderile $u a$ti!itate $% ple2+ in!entarierea p%ate -i e-e$tuat+ ,i p#n+ la data de 31 de$e (rie, $u $%ndiia e!alu+rii $%re$te ,i re-le$t+rii re)ultatel%r in!entarierii #n (ilanul $%nta(il #nt%$ it pentru anul respe$ti!3 $' #n ter enele sta(ilite de $+tre $%ndu$+t%rul #ntreprinderii #n $%n-%r itate $u *egea $%nta(ilit+ii3 d' #n $a) de s$4i (are "#nl%$uire' a gesti%narului #n )iua pri irii-pred+rii gestiunii3 e' #n $a) de -urturi, delapid+ri, sustrageri sau a(u)uri, pre$u ,i deteri%r+ri ale (unuril%r & i ediat la depistarea a$est%ra3 -' #n $a) de in$endii sau $ala it+i naturale "inundaii, $utre ure de p+ #nt et$.' & i ediat dup+ stingerea in$endiil%r sau #n$etarea $ala it+ii naturale3 g' la ree!aluarea i.l%a$el%r -i2e, st%$uril%r de +r-uri ,i ateriale et$.3 4' #n $a)ul re%rgani)+rii sau li$4id+rii #ntreprinderii3 i' #n $a)ul %di-i$+rii preuril%r3 .' #n (a)a 4%t+r#rii %rganel%r de $%ntr%l, #n $a)ul e-e$tu+rii unui $%ntr%l sau #n (a)a 4%t+r#rii alt%r %rgane pre!+)ute de lege3 7' #n $a)ul $#nd s#nt indi$i, pre$u $+ e2ista lipsuri sau plusuri, $are p%t -i sta(ilite $u $ertitudine nu ai prin in!entariere. 7. In!entarierii se supun, de ase enea, (unurile $are nu aparin #ntreprinderii, dar e2ist+ #n gestiune "#n $ust%die, $%nsignaie, arend+, pri ite pentru prelu$rare et$.', pre$u ,i $ele ne#nregistrate din di-erite %ti!e. 8. In!entarierea aterialel%r prei%ase ,i a dia antel%r, a aterialel%r ,i pr%dusel%r agri$%le, a aterialel%r de $%nstru$ie et$. se e-e$tuea)+ $%n-%r pre)entului Regulament ,i a Regula entului de u) intern, $%%rd%nat ,i apr%(at #n %dul sta(ilit de legislaie, reie,ind din spe$i-i$ul a$estei ra uri a e$%n% iei. 8. /n $a)ul gestiunii $%le$ti!e, in!entarierea este %(ligat%rie la s$4i (area "#nl%$uirea' gesti%narului-se- al gestiunii "se$iei, dep%)itului' ,i9sau la $ererea unui sau ai ult%r gesti%nari din a$eea,i gestiune "se$ie, dep%)it'. 10. *a pri irea re$la aiei de la $u p+r+t%r pri!ind lipsurile de +r-uri ,i ateriale, se e-e$tuea)+ in!entarierea sele$ti!+ sau integral+ a +r-uril%r ,i aterialel%r, la $are s#nt enunate re$la aiile date.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

Definiii 11. /n pre)entul Regula ent s#nt utili)ate ur +t%arele n%iuni: Inventariere un ansa (lu de %peraiuni prin $are se $%nstat+ e2istena tutur%r ele entel%r de a$ti! ,i de pasi!, #n e2presie $antitati!-!al%ri$+ sau nu ai !al%ri$+, dup+ $a), #n patri %niul sau gestiunea #ntreprinderii la data e-e$tu+rii a$est%ra. Control inopinat & $%ntr%l $are se e-e$tuea)+ pe nea,teptate, adi$+ nu este anunat. Valoare de bilan & su a $u $are un a$ti! sau pasi! este e!aluat la data #nt%$ irii (ilanului $%nta(il. Valoare de inventar & !al%area sta(ilit+ la e!aluarea ele entel%r patri %niale la % entul in!entarierii, #n -un$ie de utilitatea lui la #ntreprindere ,i preul pieei. Metod cantitativ-valoric & inerea e!idenei $antitati!e pe $ateg%rii de (unuri la l%$ul de dep%)itare, iar #n $%nta(ilitate & a e!idenei $antitati!-!al%ri$e. Metod global-valoric & inerea e!idenei analiti$e nu ai #n e2presie !al%ri$+, at#t la ni!elul gestiunii, $#t ,i #n $%nta(ilitate. Modul general de efectuare a inventarierii 12. In!entarierea i.l%a$el%r -i2e, ateriei pri e, aterialel%r, pr%dusel%r -inite, +r-uril%r, i.l%a$el%r (+ne,ti ,i alt%r (unuri se e-e$tuea)+ pe -ie$are l%$ de dep%)itare a a$est%ra ,i pe -ie$are gesti%nar, #n p+strarea $+ruia se a-l+ a$este (unuri, pre$u ,i pe dein+t%ri de (unuri. 13. ;eri-i$area s%lduril%r e-e$ti!e se e-e$tuea)+ $u parti$iparea %(ligat%rie a gesti%naril%r "$asieri, ad inistrat%ri de g%sp%d+rii, #ntreprinderi, se$ii, aga)ii, pun$te de a$4i)ii%nare et$.' 14. /n peri%ada dintre d%u+ in!entarieri la #ntreprinderi p%t -i e-e$tuate $%ntr%ale siste ati$e ,i in!entarieri sele$ti!e "prin s%nda.' ale (unuril%r, la l%$ul de p+strare ,i prelu$rare a a$est%ra. <$estea se e-e$tuea)+, $%n-%r disp%)iiei $%ndu$+t%rului #ntreprinderii, de $+tre e (rii $% isiei de in!entariere $are s#nt salariai ai #ntreprinderii sau de $% isii spe$iale, #n $% p%nena $+r%ra se in$lud pers%ane $% petente. 0ar$ina de (a)+ a $%ntr%alel%r ,i in!entarieril%r prin s%nda. % $%nstituie e-e$tuarea $%ntr%lului asupra integrit+ii (unuril%r, respe$tarea de $+tre gesti%nari a %dului sta(ilit de inere a e!idenei pri are ,i a regulil%r de p+strare. 15. In!entarierea (unuril%r, de regul+, tre(uie s+ se e-e$tue)e $%n-%r aran.+rii l%r #n #n$+perea dat+. /n ti pul in!entarierii se inter)i$e tre$erea 4a%ti$+ de la un -el de (unuri la altele.

16. =2istena (unuril%r la in!entariere se sta(ile,te prin $al$ule %(ligat%rii, +sur+ri ,i $#nt+riri. *a in!entarierea (unuril%r prin $#nt+rire, situaia de $al$ul este $% pletat+ de un e (ru al $% isiei de in!entariere ,i de gesti%nar. 0e inter)i$e $ateg%ri$ de a intr%du$e date #n listele de in!entariere din spusele gesti%naril%r sau $%n-%r datel%r e!idenei, -+r+ !eri-i$area e2istenei e-e$ti!e a ele entel%r patri %niale. 17. >enu irea (unuril%r in!entariate, %(ie$tel%r ,i $antit+il%r se re-le$t+ #n lista de in!entariere, $%n-%r n% en$lat%rului ,i #n unit+ile de +sur+ a$$eptate #n e!idena $%nta(il+. ?nit+ile de +sur+ s#nt sta(ilite $%n-%r @lasi-i$at%rului Repu(li$ii M%ld%!a A?nit+i de +sur+ ,i $al$ulB apr%(at ,i pus #n apli$are la 01.01.1888 prin C%t+r#rea M%ld%!astandard nr.336-0D din 03.10.1887. 18. In!entarierea e-e$ti!+ se ateriali)ea)+ prin #ns$rierea (unuril%r in!entariate #n -%r ularele-tip IE;-2 Lista de inventariere "<ne2a 6' ,i9sau IE;2< Lista de inventariere "<ne2a 17', #n ur a !eri-i$+rii e2istenei -i)i$e a -ie$+rui (un in!entariat. *ista de in!entariere IE;-3 Balana de verificare a rezultatelor inventarierii ser!e,te $a d%$u ent pentru sta(ilirea lipsuril%r ,i plusuril%r de (unuri $%nstatate $u %$a)ia in!entarierii, prin preluarea din listele de in!entariere "IE;-2 ,i9sau IE;-2<' nu ai a p%)iiil%r $u di-erene. 6entru (unurile, la $are $% isiile de in!entariere au $%nstatat de-e$tare, se #nt%$ es$ liste de in!entariere distin$te "IE;-2 ,i9sau IE;-2<' $are se tre$, de ase enea, #n listele de in!entariere "IE;-3'. /n lista de in!entariere "IE;-1' pentru gestiunile $are in e!idena prin et%da gl%(al-!al%ri$ se sta(iles$ di-erenele !al%ri$e. <$east+ et%da se apli$+ pentru e!idena +r-uril%r ,i a (ala.el%r a-late #n unit+ile de des-a$ere $u a +nuntul. *istele de in!entariere se #nt%$ es$ #n trei e2e plare, din $are un e2e plar & de $+tre gesti%nar, iar d%u+ e2e plare & de un e (ru al $% isiei de in!entariere, pe gestiuni ,i (unuri ,i se se nea)+ pe -ie$are -il+ de e (rii $% isiei de in!entariere, de gesti%nar ,i de $%nta(ilul $are ine e!idena gestiunii. /n $a)ul pred+rii-pri irii gestiunii, listele de in!entariere se #nt%$ es$ #n $in$i e2e plare, din $are1 un e2e plar & de gesti%narul $are pred+, un e2e plar & de gesti%narul $are pri e,te gestiunea, iar trei e2e plare & de un e (ru al $% isiei de in!entariere. *a s-#r,itul -ie$+rei )ile se $% par+ datele din lista de in!entariere #nt%$ it+ de gesti%nar $u $ele #ns$rise de e (rul $% isiei de in!entariere. *istele de in!entariere p%t -i $% pletate anual sau $u a.ut%rul i.l%a$el%r te4ni$e de $al$ul. *istele de in!entariere #nt%$ ite anual se $% pletea)+ $u $erneal+ sau pi2, $ite ,i $lar ,i nu se ad it $%re$t+ri sau ,ters+turi.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

@%re$tarea gre,elil%r ur ea)+ s+ se e-e$tue)e #n t%ate e2e plarele listel%r de in!entariere prin anularea eniunil%r in$%re$te "se (area)+ $u % linie' ,i deasupra #ns$rierii anulate se s$rie $ea $%re$t+. @%re$t+rile !%r -i stipulate ,i se nate de $+tre t%i e (rii $% isiei de in!entariere ,i de gesti%nari. /n listele de in!entariere nu se ad ite a l+sa r#nduri ne$% pletate. ?lti ele r#nduri ne$% pletate ale listel%r de in!entariere se (area)+. 18. In!entarierea st%$uril%r de ateriale, i.l%a$el%r (+ne,ti, -%r ularel%r $u regi spe$ial ur ea)+ s+ se e-e$tue)e, de regul+, in%pinat, iar a i.l%a$el%r -i2e, $%nstru$iil%r $apitale #n $urs de e2e$uie ,i pr%du$iei #n $urs de e2e$uie, de$%nt+ril%r ,i a alt%r p%sturi de (ilan & #n pri a )i a lunii. 20. In!entarierea (unuril%r e2pediate, nea$4itate #n ter en de $+tre $lieni sau $are se a-l+ #n dep%)itele alt%r #ntreprinderi, $%nst+ #n !eri-i$area inui%as+ a in-%r aiil%r #nregistrate #n $%nturile respe$ti!e. /n $%nturile respe$ti!e " +r-uri e2pediate, trans ise la p+strare et$.' p%t r+ #nea nu ai su ele $%n-ir ate de d%$u entele .usti-i$ati!e1 pentru (unurile a-late #n ti pul transp%rt+rii & disp%)iia de plat+ a -urni)%rului sau alte d%$u ente $are le su(stituie3 pentru (unurile e2pediate & $%piile -a$turil%r pre)entate de $u par+t%ri ,i $%piile disp%)iiil%r de plat+ $%n-ir ate ulteri%r de (ene-i$iari. 21. >a$+ (unurile in!entariate, gesti%nate de % singur+ pers%an+, s#nt dep%)itate #n l%$uri di-erite sau gestiunea are ai ulte $+i de a$$es, atun$i e (rii $% isiei s#nt %(ligai s+ sigile)e t%ate a$este l%$uri ,i $+ile de a$$es, $u e2$epia l%$ului #n $are a #n$eput in!entarierea, $are se sigilea)+ nu ai #n $a)ul $#nd re)ultatele in!entarierii nu s-au $%nstatat #ntr-% singur+ )i. *a reluarea lu$r+ril%r se !eri-i$+ da$+ sigiliul este inta$t, #n $a) $%ntrar, a$est -apt se $%nse nea)+ prin rocesul-verbal de sigilare "<ne2a 3', $are se se nea)+ de $+tre $% isia de in!entariere ,i de gesti%nar, lu#ndu-se +surile $%respun)+t%are. /n $a) de #ntrerupere a in!entarierii "la pr#n), pe ti p de n%apte, din alte %ti!e', d%$u entele #nt%$ ite de $% isia de in!entariere r+ #n #n $adrul gestiunii in!entariate, #n -i,iere, $asete, dulapuri et$. #n$uiate ,i sigilate. 0igiliile se p+strea)+, pe t%at+ durata in!entarierii, de $+tre resp%nsa(ilul ",e-ul' $% isiei de in!entariere. 22. Funurile, $are aparin alt%r intreprinderi "luate #n $4irie, #n (a)+ de leasing, #n $ust%die, $u !#n)are #n $%nsignaie, spre prelu$rare et$.', se in!entaria)+ $%n$% itent $u (unurile pr%prii. 6entru a$este (unuri se #nt%$ es$ liste de in!entariere separate, $are $%nin in-%r aii $u pri!ire la nu +rul ,i data a$tului de $ust%die ,i d%$u entului de li!rare "-a$tur+', $antitatea, !al%area ,i alte in-%r aii utile. <$este liste se tri it pers%anei -i)i$e sau .uridi$e, $+reia #i aparin (unurile. 6r%prietarul (unuril%r ur ea)+ s+ $% uni$e e2a$titatea datel%r. Ee$%n-ir area presupune re$un%a,terea e2a$tit+ii datel%r #ns$rise #n listele de in!entariere, iar #n $a) de nep%tri!iri, #ntreprinderea dein+t%are $lari-i$+ di-erenele ,i $% uni$+ $%nstat+rile pers%anei -i)i$e sau .uridi$e, $+reia #i aparin (unurile.

Funurile ateriale, $are s#nt la p+strare #n dep%)itele alt%r #ntreprinderi, se tre$ #n listele de in!entariere separat #n (a)a d%$u entel%r $e $%n-ir + predarea a$est%r (unuri la p+strare. /n a$estea se indi$+ denu irea, $antitatea, $alitatea, !al%area e-e$ti!+ "$%n-%r datel%r e!idenei', data trans iterii #n$+r$+turii la p+strare, l%$ul p+str+rii, nu +rul ,i data d%$u entel%r. *a pri irea de la #ntreprinderi, unde se a-l+ (unurile la p+strare, a $%piil%r listel%r de in!entariere, $% isia $% par+ e2istena e-e$ti!+ a (unuril%r "$%n-%r datel%r din $%piile listel%r de in!entariere' $u $antitatea sta(ilit+ #n listele de in!entariere. 23. /n listele de in!entariere a (unuril%r, $are se a-l+ spre prelu$rare #n alte #ntreprinderi, se indi$+ denu irea #ntreprinderii prelu$r+t%are, denu irea (unuril%r, $antitatea, !al%area e-e$ti!+ $%n-%r datel%r e!idenei, data trans iterii (unuril%r la prelu$rare, nu +rul ,i data d%$u entel%r de #ns%ire. 24. 6aralel $u in!entarierea (unuril%r, $%nta(ilitatea #ntreprinderii ur ea)+ s+ !eri-i$e #nregistr+rile #n t%ate $%nturile respe$ti!e #n $% paraie $u $%nturile $%resp%ndente. >e e2e plu, la i.l%a$ele -i2e "#n $%n-%r itate $u $%nturile respe$ti!e ale in!estiiil%r $apitale' este ne$esar de sta(ilit, da$+ t%ate %(ie$tele s#nt puse #n e2pl%atare ,i #nregistrate #n e!iden+3 la st%$urile de +r-uri ,i ateriale & da$+ a$estea s#nt pri ite ,i tre$ute #n e!iden+3 la pr%du$ia #n $urs de e2e$uie & da$+ t%ate $4eltuielile s#nt #nregistrate la pr%du$ia lansat+ et$. 25. I ediat dup+ in!entariere, p#na la des$4iderea gestiunii "dep%)itului, aga)inului et$.', se pr%$edea)+ la un $%ntr%l de !eri-i$are prin s%nda. "pentru $%n-ir area e2a$tit+ii' a (unuril%r de $+tre $% isia de $%ntr%l de in!entariere #n pre)ena $% isiei de in!entariere ,i gesti%narul gestiunii respe$ti!e, #n l%$ul unde s-a e-e$tuat in!entarierea. /n pri ul r#nd se !eri-i$+ $ele ai !al%r%ase ,i s%li$itate (unuri, #ns$rise #n liste. >atele $%ntr%lului de !eri-i$are se #nregistrea)+ #n rocesul-verbal de verificare a inventarierii bunurilor "<ne2a 15'. *a depistarea dis$%rdanel%r dintre datele din lista de in!entariere ,i datele $%ntr%lului de !eri-i$are, la 4%tar#rea $% isiei $entrale sau a $%ndu$+t%rului #ntreprinderii, in!entarierea se repet+ pentru $%n-ir are sau, da$+ este $a)ul, se nu e,te % n%u+ $% isie pentru in!entarierea repetat+ a (unuril%r. D%ate $%ntr%alele de !eri-i$are, in$lusi! re)ultatele a$est%ra, se #nregistrea)+ #n !egistrul de eviden a controlului de verificare a inventarierii "<ne2a 16'" 26. /n $a)ul in!entarieril%r in%pinate t%ate (unurile se preg+tes$ #n pre)ena $% isiei de in!entariere, #n $elelalte $a)uri & din ti p. <$estea tre(uie s+ -ie grupate, s%rtate ,i aran.ate dup+ denu iri, +ri i, #ntr-% anu it+ %rdine $% %d+ pentru $al$ularea $antit+ii l%r. 27. @%ndu$+t%rul #ntreprinderii p%art+ r+spundere de $%re$titudinea ,i %p%rtunitatea e-e$tu+rii in!entarierii patri %niului. @%ndu$erea #ntreprinderii este

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

%(ligat+ s+ $ree)e $%ndiiile, $are asigur+ un $%ntr%l $% plet ,i e2a$t al e2istenei reale a (unuril%r ,i #n ter ene restr#nse1 - %rgani)area dep%)it+rii (unuril%r grupate pe s%rt%- ,i tip%-di ensiuni, $%di-i$area a$est%ra ,i #nt%$ irea eti$4etel%r de ra-t3 - e2istena nu erel%r de in!entar pentru %(ie$tele a-late #n e2pl%atare3 - inerea la )i a e!idenei te4ni$%-%perati!e la gestiunile de (unuri ateriale ,i a e!idenei $%nta(ile, e-e$tuarea lunar+ a $%n-runt+rii datel%r din a$este e!idene3 - asigurarea $u pers%nalul ne$esar pentru anipularea (unuril%r $are se in!entaria)+, respe$ti! pentru s%rtare, $#nt+rire, +surare et$. - asigurarea parti$ip+rii la identi-i$area (unuril%r in!entariate "$alitate, s%rt, pre et$.' a un%r pers%ane $% petente din #ntreprindere sau din a-ara a$esteia, la s%li$itarea $% isiei de in!entariere, $are au %(ligaia de a se na listele de in!entariere pentru $%n-ir area datel%r #ns$rise #n ele3 - d%tarea $u un nu +r su-i$ient de aparate ,i instru ente ade$!ate pentru +surare, $#nt+rire et$., $u i.l%a$e de identi-i$are "$atal%age, %stre, s%nde et$.', pre$u ,i $u -%r ulare ,i re$4i)ite ne$esare3 - d%tarea $% isiei de in!entariere $u i.l%a$e te4ni$e de $al$ul ,i de sigilare a spaiil%r in!entariate3 - d%tarea gestiunil%r " aga)inel%r, dep%)itel%r et$.' $u d%u+ #n$uiet%ri di-erite. @%nta(ilul-,e-, $%ndu$at%rii su(di!i)iunil%r ,i ser!i$iil%r respe$ti!e s#nt %(ligai s+ !eri-i$e respe$tarea regulil%r sta(ilite pentru e-e$tuarea in!entarierii. 28. 6e t%at+ durata in!entarierii, pr%gra ul ,i peri%ada in!entarierii se a-i,ea)+ la un l%$ !i)i(il. 28. ;al%area de #ntrare "de (ilan' a (unuril%r in!entariate se e!aluea)+ la pre de pia+, nu it+ ,i !al%are de in!entar, $are se #ns$rie #n $%l%ana $%respun)+t%are din Balana de verificare a rezultatelor inventarierii "<ne2a 7' nu ai #n $a)ul $%nstat+rii depre$ieril%r. *a deter inarea !al%rii de in!entar se apli$+ prin$ipiul prudenei, p%tri!it $+ruia nu se ad ite suprae!aluarea ele entel%r de a$ti! ,i a !enituril%r, respe$ti! su(e!aluarea %(ligaiunil%r ,i a $4eltuielil%r. /n $a)ul #n $are se $%nstat+ $+ !al%area de in!entar sta(ilit+ #n -un$ie de utilitatea (unului pentru unitate ,i preul pieei este ai are de$#t !al%area $u $are a$esta este #nregistrat #n $%nta(ilitate "!al%area de (ilan', #n listele de in!entariere se #ns$rie !al%area din $%nta(ilitate. /n $a)ul #n $are !al%area de in!entar este ai i$+ de$#t !al%area re-le$tat+ #n $%nta(ilitate "!al%area de (ilan', #n listele de in!entariere se #ns$rie !al%area de in!entar "!al%area a$tual+ deter inat+ #n -un$ie de utilitatea (unului ,i preul de pia+'. >i-erenele dintre !al%area de in!entar ,i !al%area de (ilan "#n $a)ul $#nd apare a$east+ di-eren+' se #nregistrea)+ #n $%nta(ilitate $%n-%r regulil%r sta(ilite de

0tandardele Eai%nale de @%nta(ilitate "#n $%ntinuare - 0E@' ,i alte a$te n%r ati!e #n !ig%are. Comisia de inventariere 30. 6entru e-e$tuarea ne i.l%$it+ a in!entarierii patri %niului se -%r ea)+ % $% isie de in!entariere $%nstituit+ din1 ,e-ul $% isiei ,i e (rii $% isiei. *a #ntreprinderile i.l%$ii ,i ari $% isia este -%r at+ din $el puin $in$i pers%ane $u preg+tire te4ni$+ ,i e$%n% i$+ $%respun)+t%are, $are s+ asigure e-e$tuarea %p%rtun+ ,i $alitati!+ a in!entarierii patri %niului, in$lusi! e!aluarea ele entel%r patri %niale, iar la #ntreprinderile i$i & din $el puin trei pers%ane. >in $% p%nena $% isiei de in!entariere nu p%t -a$e parte gesti%narii dep%)itel%r supuse in!entarierii ,i ni$i $%nta(ilii $are in e!idena gestiunii respe$ti!e, $u e2$epia #ntreprinderil%r i$i. *a #ntreprinderile i$i, pers%anele -i)i$e sau .uridi$e, al $ar%r nu +r de salariai este de p#n+ la d%u+ pers%ane, iar (unurile ateriale supuse in!entarierii nu dep+,es$ pla-%nul sta(ilit de ad inistrat%rii #ntreprinderii, in!entarierea p%ate -i e-e$tuat+ de % singur+ pers%an+. In!entarierea patri %niului p%ate -i e-e$tuat+ at#t prin inter ediul salariail%r pr%prii, $#t ,i pe (a)+ de $%ntra$te de prest+ri ser!i$ii #n$4eiate $u pers%ane -i)i$e sau .uridi$e. 31. <$ti!itatea $% isiil%r de in!entariere este $%%rd%nat+, dup+ $a), de $+tre % $% isie $entral+ #n ur +t%area $% p%nen+1 - $%ndu$+t%rul #ntreprinderii sau ad.un$tul lui "pre,edintele $% isiei'3 - $%nta(ilul-,e-, iar la #ntreprinderile, unde e!idena se ine de % -ir + de audit & repre)entantul -ir ei de audit3 - ,e-ii su(di!i)iunil%r "ser!i$iil%r' stru$turale3 - spe$iali,ti $% peteni. 32. @% isia $entral+ ,i $% isiile de in!entariere s#nt nu ite printr-% #ecizie $ordin% de inventariere "<ne2a 2' e is+ de $%ndu$at%rul #ntreprinderii. @% isia $entral+1 - %rgani)ea)+ e-e$tuarea in!entarierii ,i instruie,te e (rii $% isiei #n !ederea (unei %rgani)+ri a in!entarierii3 - e2er$it+ $%ntr%ale de !eri-i$are a $%re$titudinii e-e$tu+rii in!entarierii, pre$u ,i a in!entarierii prin s%nda. a (unuril%r #n l%$urile de p+strare ,i prelu$rare #n peri%ada dintre d%u+ in!entarieri3 - #n $a)uri de ne$esitate "#n $a) de sta(ilire a dis$%rdanel%r #ntre datele din lista de in!entariere ,i datele $%ntr%lului de !eri-i$are et$.' ,i la de$i)ia $% isiei $entrale sau $%ndu$+t%rului #ntreprinderii in!entarierile se !%r repeta integral pentru $%n-ir are3 - e2a inea)+ e2pli$aiile pri ite #n s$ris de la pers%anele, la $are s-au $%nstatat lipsuri ,i9sau plusuri, (unuri deteri%rate, pre$u ,i alte -raude ,i pre)int+

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

pr%puneri pri!ind %dul de regle entare a lipsuril%r depistate ,i pre.udi$iil%r $au)ate #n ur a deteri%r+rii (unuril%r. 33. @% isiile de in!entariere1 - e-e$tuea)+ in!entarierea (unuril%r #n l%$urile de dep%)itare ,i pr%du$ere3 - parti$ip+ #n $% un $u $%nta(ilitatea #ntreprinderii la deter inarea re)ultatel%r in!entarierii ,i ela(%rea)+ pr%puneri pri!ind $% pensarea lipsuril%r ,i plusuril%r la in!entariere, pre$u ,i #nt%$ irea d%$u entel%r respe$ti!e pentru tre$erea la pierderi a lipsuril%r #n li ita n%r el%r de perisa(ilitate natural+3 - pre)int+ pr%puneri pri!ind p+strarea (unuril%r, pre$u ,i $% er$iali)area (unuril%r neutili)ate3 - p%art+ r+spundere pentru1 %p%rtunitatea ,i respe$tarea %dului de e-e$tuare a in!entarierii, #n $%n-%r itate $u de$i)ia $%ndu$+t%rului #ntreprinderii3 plenitudinea ,i e2a$titatea intr%du$erii #n liste a datel%r e-e$ti!e a-erente st%$uril%r de +r-uri ,i ateriale, i.l%a$el%r (+ne,ti, dat%riil%r ,i $reanel%r et$.3 $%re$titudinea indi$+rii #n liste a $ara$teristi$il%r distin$te ale (unuril%r "tip, $alitate, ar$+, +ri e, nu +rul $urent #n list+, arti$%l, nu +r de in!entar et$.', $%n-%r $+r%ra se deter in+ !al%area l%r3 $%re$titudinea ,i %p%rtunitatea per-e$t+rii d%$u entel%r in!entarierii p%tri!it %dului sta(ilit. 34. Me (rii $% isiei de in!entariere s#nt tra,i la r+spundere, $%n-%r legislaiei, pentru intr%du$erea pre editat+ a datel%r in$%re$te pri!ind s%ldurile e-e$ti!e ale (unuril%r, dat%riil%r ,i $reanel%r, #n s$%pul as$underii lipsuril%r ,i delapid+ril%r sau a plusuril%r de (unuri ateriale ,i !al%ri. 35. /nainte de a #n$epe in!entarierea, e (ril%r $% isiei de in!entariere li se #n #nea)+ $%ntra se n+tur+ #ecizia $ordin% de inventariere "<ne2a 2', iar pre,edintelui $% isiei & sigiliul de $%ntr%l. /n de$i)ie se indi$+ $% p%nena $% isiei, %dul de e-e$tuare a in!entarierii, su(di!i)iunile "dep%)it, se$ii, gestiuni' supuse in!entarierii, data #n$eperii ,i ter in+rii %peraiunil%r de in!entariere. >e$i)iile #n $au)+ se #nregistrea)+ #n $%nta(ilitate #n !egistrul de control pentru e&ecutarea deciziilor de inventariere "<ne2a 14'" 36. 0e inter)i$e e-e$tuarea in!entarierii #n $a)ul $% p%nenei in$% plete a $% isiei de in!entariere. Me (rii $% isiei de in!entariere p%t -i #nl%$uii nu ai #n $a)uri .usti-i$ate ,i nu ai #n (a)a de$i)iei e ise de $%ndu$+t%rul #ntreprinderii. 37. /n $a)ul #n $are gesti%narul lipse,te, $% isia de in!entariere apli$+ sigiliul la %(ie$tele "dep%)itele' supuse in!entarierii ,i $% uni$+ despre a$easta $%ndu$+t%rului #ntreprinderii, $are este %(ligat s+-l #n,tiine)e i ediat #n s$ris pe

gesti%nar despre 4%t+r#rea e-e$tuarii in!entarierii, indi$#nd l%$ul, )iua ,i %ra #n$eperii in!entarierii. >a$+ gesti%narul sau repre)entantul s+u legal nu se pre)int+ la l%$ul, data ,i %ra -i2at+, in!entarierea se e-e$tuea)+ de $+tre $% isia de in!entariere #n pre)ena altei "alt%r' pers%ane, $are s+-l "s+-i' repre)inte pe gesti%nar, nu it+ "nu ite' printr% de$i)ie s$ris+ a $%ndu$+t%rului. 38. /n $a)ul gestiunii $%le$ti!e, in!entarierea se e-e$tuea)+ $u parti$iparea %(ligat%rie a gesti%narului-,e- sau a ad.un$tului ,i e (ril%r gestiunii. 38. @% isia de in!entariere este %(ligat+1 a' s+ s%li$ite %(ligat%riu #nainte de #n$eperea %peraiunil%r de in!entariere de la gesti%narul "gesti%narii', resp%nsa(il "i' de gestiunea (unuril%r ,i !al%ril%r #eclaraia de inventar "ane2a 4' din $are re)ult+ ur +t%area in-%r aie1 - gesti%nea)+ a$esta "a$e,tea' sau nu de (unuri ,i #n alte l%$uri de dep%)itare3 - #n a-ara (unuril%r ateriale ale #ntreprinderii respe$ti!e are "au' sau nu #n gestiune ,i alte (unuri, aparin#nd teril%r, pri ite $u "sau -ar+' d%$u ente3 - are "au' plusuri sau lipsuri de (unuri #n gestiune, despre a $+r%r $antitate sau !al%are are "au' $un%stin+3 - are "au' (unuri nere$epi%nate sau $are tre(uie e2pediate "li!rate', pentru $are s-au #nt%$ it d%$u entele respe$ti!e3 - a "au' pri it sau a "au' eli(erat (unuri -ar+ d%$u ente pri are3 - deine "dein' nu erar sau alte 4#rtii de !al%are re)ultate din !#n)area (unuril%r a-late #n gestiunea sa "l%r'3 - are "au' d%$u ente de pri ire-predare $are nu au -%st %perate #n e!idena gestiunii sau nu au -%st predate #n $%nta(ilitate, et$. Gesti%narul "gesti%narii' indi$+ #n de$laraia s$ris+ -elul, nu +rul ,i data ulti ului d%$u ent de intrare ,i de ie,ire a (unuril%r #n9din gestiune. >e$laraia se datea)+ ,i se se nea)+ de $+tre gesti%narul "gesti%narii' r+spun)+t%r "i' de gestiunea (unuril%r ,i $% isia de in!entariere $are atest+ $+ a -%st dat+ #n pre)ena sa "l%r'3 (' s+ identi-i$e t%ate l%$urile "#n$aperile', #n $are e2ist+ (unuri ateriale $e ur ea)+ a -i in!entariate3 $' s+ asigure #n$4iderea ,i sigilarea intr+ril%r de a$$es ale tutur%r #n$+peril%r, #n pre)ena gesti%narului, #n $a)urile $#nd se #ntrerup %peraiunile de in!entariere ,i se p+r+se,te gestiunea3 d' s+ (are)e ,i s+ se ne)e la ulti a %peraiune -i,ele de aga)ie, indi$#nd data, la $are s-au in!entariat (unurile ateriale3 s+ !i)e)e d%$u entele pri!ind intr+rile sau ie,irile de (unuri ateriale e2istente #n gestiune, dar ne#nregistrate3 s+ e-e$tue)e #nregistrarea a$est%ra #n -i,ele de aga)ie ,i predarea l%r #n $%nta(ilitate #n (a)a !egistrului de pri'ire-predare a docu'entelor , ast-el #n$#t situaia s$ripti$+ a gestiunii s+ re-le$te realitatea. *a #ntreprinderile de des-a$ere $u a +nuntul $are

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

utili)ea)+ et%da gl%(al-!al%ri$+ gesti%narul asigur+ #nainte de #n$eperea in!entarierii #nt%$ irea rap%rtului #n $are se #ns$rie !al%area tutur%r d%$u entel%r de intrare ,i de ie,ire a +r-uril%r, nu erarul depus la $asierie, #nt%$ ite p#n+ la % entul #n$eperii in!entarierii, pre$u ,i predarea a$estui rap%rt #n $%nta(ilitate3 e' s+ !eri-i$e nu erarul deinut de gesti%nar ,i s+ sta(ileas$+ su a #n$as+ril%r din )iua $urent+, s%li$it#nd #nt%$ irea d+rii de sea + " %netarului & la gestiunile de !#n)are $u a +nuntul' ,i depunerea nu erarului la $asieria #ntreprinderii3 s+ ridi$e (en)ile de $%ntr%l de la aparatele de $as+ ,i ,ta pila #ntreprinderii "gestiunii, se$iei, dep%)itului', da$+ este $a)ul, ,i s+ le p+stre)e #n siguran+ p#n+ la sta(ilirea re)ultatel%r in!entarierii. 40. @% isia de in!entariere #nt%$ e,te un pr%$es-!er(al #n $are se re-le$t+ re)ultatele in!entarierii, pre$u ,i re)ultatele $%ntr%lului st+rii dep%)itel%r ,i asigur+rii integrit+ii (unuril%r ateriale. >upa in!entariere t%ate aterialele "listele de in!entariere, situaiile de $al$ul et$.' ,i pr%$esul-!er(al se trans it pentru e2a inare la $% isia $entral+, da$+ este $a)ul, sau la $%ndu$+t%rul #ntreprinderii pentru in-%r aii ,i luarea de$i)iil%r. Inventarierea activelor materiale pe termen lung 41. 6#na a #n$epe in!entarierea este ne$esar de $%ntr%lat1 - e2istena ,i starea pa,ap%artel%r te4ni$e sau a altei d%$u entaii te4ni$e3 - e2istena d%$u entel%r a-erente i.l%a$el%r -i2e date sau luate #n arend+ de $+tre #ntreprindere ,i a $el%r date sau luate la p+strare ,i #n -%l%sin+ te p%rar+. /n $a)ul lipsei d%$u entel%r este ne$esar de asigurat pri irea sau per-e$tarea l%r. /n $a) de sta(ilire a dis$%rdanel%r sau ine2a$tit+il%r #n registrele de e!iden+ $%nta(il+ sau #n d%$u entaia te4ni$+, ele ur ea)+ s+ -ie $%re$tate $u datele $%respun)+t%are. 42. *a in!entarierea i.l%a$el%r -i2e, $% isia de in!entariere e-e$tuea)+ #n %d %(ligat%riu $%ntr%lul e-e$ti! al i.l%a$el%r ,i #ns$rie #n listele de in!entariere denu irea $% plet+, destinaia, nu +rul de in!entar, nu +rul de -a(ri$are "nu +rul indi$at #n pa,ap%rtul te4ni$' ,i unele $ara$teristi$i te4ni$e sau de e2pl%atare. 43. /n $a)ul depist+rii i.l%a$el%r ne#nregistrate #n e!iden+ sau indi$+rii in$%re$te a datel%r $e le $ara$teri)ea)+, $% isia tre(uie s+ le in$lud+ #n listele de in!entariere, in$lusi! $u datele $%re$tate ,i $ara$teristi$ile te4ni$e ale a$est%ra. >e e2e plu1 - pentru $l+diri & se indi$+ destinaia l%r, aterialele de (a)+ din $are s#nt $%nstruite, !%lu ul " +surarea din e2teri%r ,i interi%r', supra-aa "supra-aa util+ t%tal+', nu +rul eta.el%r "-+r+ su(s%luri', anul $%nstru$iei et$.3 - pentru $anale & lungi ea, ad#n$i ea ,i l+i ea "pe -und ,i supra-a+'3 - pentru p%duri & l%$ul a plas+rii, tipul aterialel%r ,i di ensiunile de (a)+3

- pentru dru uri & tipul dru ului ",%sea et$.', lungi ea, l+i ea, gr%si ea ,i aterialele de a$%perire3 - pentru utila.e & tipul, %delul, destinaia, nu +rul de -a(ri$are, nu +rul de in!entar et$. <$ti!ele ne#nregistrate #n e!iden+, $are au -%st depistate la in!entariere, s#nt iniial e!aluate $%n-%r $erinel%r 0.E.@. 16 H@%nta(ilitatea a$ti!el%r ateriale pe ter en lungH. 44. Mi.l%$ul -i2 supus resta(ilirii, re$%nstruirii, e2tinderii sau reutil+rii, #n ur a $+r%ra s-a %di-i$at destinaia lui de (a)+, se intr%du$e #n list+ $u denu irea $are $%respunde destinaiei n%i. 45. >a$+ $% isia a $%nstatat $+ lu$r+rile e-e$tuate au un $ara$ter $apital "ridi$area eta.el%r, $%nstru$ia n%il%r #n$+peri et$.', de %larea parial+ a $%nstru$iil%r ,i instalaiil%r "de %larea un%r ele ente de $%nstru$ie' $are nu au -%st re-le$tate #n e!iden+ $%nta(il+, ea ur ea)+, p%tri!it d%$u entel%r respe$ti!e, s+ deter ine su a a.%r+rii sau redu$erii !al%rii de intrare a %(ie$tului ,i s+ indi$e #n lista de in!entariere %di-i$+rile e-e$tuate. D%t%dat+, $% isia tre(uie s+ sta(ileas$+ pers%anele !in%!ate ,i %ti!ele nere-le$t+rii %di-i$+ril%r $%nstru$ti!e ale un%r sau alt%r %(ie$te #n registrele de e!iden+. 46. Ma,inile, utila.ele ,i instalaiile de -%r+ se tre$ #n listele de in!entariere indi!idual, indi$#ndu-se nu +rul de in!entar, u)ina pr%du$+t%are, nu +rul pa,ap%rtului te4ni$, anul pr%du$erii, destinaia, $apa$itatea et$. 47. Mi.l%a$ele -i2e $are #n peri%ada in!entarierii se a-l+ #n a-ara #ntreprinderii "na!ele arine ,i -lu!iale, aterialul rulant -er%!iar, a!i%anele, a,inile aut%, utila.ele energeti$e, instalaiile de lu$ru, aparatele ,i instalaiile de +surare, $%ntr%l ,i reglare, i.l%a$ele de transp%rt date pentru reparaii #n a-ara #ntreprinderii', se e-e$tuiea)+ in!entarierea #nainte de ie,irea l%r din #ntreprindere. 48. Mi.l%a$ele -i2e neutili)a(ile pentru e2pl%atare ,i $are nu se supun resta(ilirii se in$lud #ntr-% list+ de in!entariere separat+ $u indi$area % entului s$%aterii din e2pl%atare ,i %ti!el%r $are au $au)at neutili)a(ilitatea l%r "deteri%rarea, u)ura $% plet+ et$.'. 48. Derenurile se in!entaria)+ pe (a)a d%$u entel%r $are atest+ pr%prietatea a$est%ra ,i a s$4iel%r de a plasare. @l+dirile se in!entaria)+ prin identi-i$area l%r $u titlurile de pr%prietate, d%sarul a$est%ra, inspe$tarea ,i $% pararea $%nstat+ril%r $u datele pre!a)ute #n d%$u entele respe$ti!e. @%nstru$iile ,i e$4ipa entele spe$iale, $u s#nt reelele de energie ele$tri$+, ter i$+, ga)e, ap+ ,i $anali)aie, tele$% uni$aii, $+i -erate et$., se in!entaria)+ p%tri!it regulil%r pre)entului Regula ent ,i a Regula entului de u) intern,

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

$%%rd%nat ,i apr%(at #n %dul sta(ilit de legislaie, reie,ind din spe$i-i$ul a$estei ra uri a e$%n% iei. 50. @%n$% itent $u in!entarierea i.l%a$el%r pr%prii se !eri-i$+ i.l%a$ele -i2e arendate sau a-late la p+strare. *istele de in!entariere $u i.l%a$ele arendate ,i a-late la p+strare se #nt%$ es$ separat pe -ie$are arendat%r ,i #ntreprindere $are le-a trans is la p+strare. /n a$estea, #n a-ar+ de datele sta(ilite, se indi$+ de ase enea denu irea arendat%rului sau ,i ter enul arendei sau p+str+rii. ?n e2e plar al listei de in!entariere a i.l%a$el%r arendate sau a-late la p+strare se e2pedia)+ arendat%rului pentru $%n-ir are. Inventarierea activelor nemateriale 51. @% isia de in!entariere !a !eri-i$a1 - e2istena d%$u entel%r $are $erti-i$+ dreptul #ntreprinderii de a utili)a a$ti!ele ne ateriale3 - $%re$titudinea ,i re-le$tarea %p%rtun+ #n (ilan a !al%rii a$ti!el%r ne ateriale $are se re-er+ la %(ie$tele pr%priet+ii industriale "O6I' ,i aparin #ntreprinderii #n (a)a dreptului de pr%prietate. /n $a)ul #n $are se depistea)+ un a$ti! ne aterial ne$%nta(ili)at, $% isia are dreptul s+ aleag+ et%da de e!aluare iniial+ $%n-%r $erinel%r 0.E.@. 13 H@%nta(ilitatea a$ti!el%r ne aterialeH ,i s+ sta(ileas$+ durata p%tenial+ n%r ati!+ de -un$i%nare util+ #n $%n-%r itate $u para etrii te4ni$%-e$%n% i$i ai a$estui a$ti!. 52. @%nstatarea -aptului de utili)are a a$ti!ului ne aterial se e-e$tuea)+ #n te eiul ur +t%arei liste de d%$u ente $are se $%n$reti)ea)+ separat pentru -ie$are $a) de esti are a !al%rii a$ti!ului ne aterial1 - %riginalul sau $%pia autenti-i$at+ de n%tar a (re!etului, $erti-i$atului de #nregistrare3 - $%pia des$rierii a$ti!ului ne aterial3 - a$tul pri!ind utili)area a$ti!ului ne aterial3 - -%l%sirea +r$ii de pr%duse ,i ser!i$ii3 utili)area denu irii de %rigine a pr%dusului pentru dese narea pr%dusului3 utili)area s%iuril%r de plante $reate $a re)ultat al sele$iei3 utili)area rasel%r de ani ale $reate $a re)ultat al sele$iei ,i su( in-luena s$4i (+rii $%ndiiil%r de 4ran+, #ntreinere ,i e2pl%atare3 - d%$u entul $are $%n-ir + su a i.l%a$el%r (+nesti a$4itate sau !al%area depistat+ a altei -%r e de $% pensare, utili)ate la a$4i)ii%narea sau $rearea a$ti!el%r ne ateriale3 - $%ntra$tul de $esiune "trans itere' $+tre #ntreprindere a dreptului asupra titlului de pr%te$ie #nregistrat la <genia pentru 6r%te$ia 6r%priet+ii Industriale3 - $%ntra$tul de li$en+ pentru dreptul de -%l%sire a %(ie$tel%r pr%priet+ii industriale #nregistrat la <genia pentru 6r%te$ia 6r%priet+ii Industriale, et$.

Inventarierea stocurilor de mrfuri i materiale 53. In!entarierea st%$uril%r de +r-uri ,i ateriale se e-e$tuea)+ $%n-%r aran.+rii l%r #n #n$+perea dat+. 0e inter)i$e #n ti pul in!entarierii tre$erea 4a%ti$+ de la un -el de +r-uri ,i ateriale la altele. /n $a)ul p+str+rii st%$uril%r de +r-uri ,i ateriale #n di-erite #n$+peri i)%late de unul ,i a$ela,i gesti%nar, in!entarierea se e-e$tuea)+ #n %d su$$esi!, dup+ l%$ul de dep%)itare. >up+ e-e$tuarea in!entarierii unei #n$+peri, intrarea #n ea se sigilea)+ ,i $% isia tre$e #n ur +t%area. 54. 0t%$urile de +r-uri ,i ateriale se #nregistrea)+ #n listele de in!entariere pe -ie$are denu ire separat, $u indi$area $%dului sau nu +rului de in!entar, $alit+ii ,i $antit+ii. 55. Me (rii $% isiei #n pre)ena ,e-ului de dep%)it " aga)ie' ,i alt%r gesti%nari $%ntr%lea)+ e2istena e-e$ti!+ a +r-uril%r ,i aterialel%r prin et%da nu +r+rii %(ligat%rii, $#nt+ririi sau +sur+rii. 0e inter)i$e $ateg%ri$ de a intr%du$e date despre st%$urile de +r-uri ,i ateriale din spusele gesti%naril%r sau $%n-%r datel%r e!idenei, -+r+ !eri-i$area e2istenei e-e$ti!e a a$est%ra. 56. M+r-urile ,i aterialele, intrate #n gestiune #n ti pul e-e$tu+rii in!entarierii, se pri es$ de gesti%nari #n pre)ena e (ril%r $% isiei de in!entariere. <$este st%$uri de +r-uri ,i ateriale se tre$ #ntr-% list+ de in!entariere separat+. /n list+ se indi$+ data pri irii a$est%ra, de la $ine au -%st pri ite, data ,i nu +rul d%$u entului de intrare, denu irea, $antitatea, preul ,i !al%area. D%t%dat+, pe d%$u entul de intrare, dup+ se n+tura pre,edintelui $% isiei de in!entariere, se -a$e eniunea ( ri'ite )n ti'pul inventarierii(. 57. *a dep%)itele ari, #n $a)ul e-e$tu+rii in!entarierii pe par$ursul unui ti p #ndelungat, #n $a)uri e2$epi%nale ,i nu ai $u per isiunea #n s$ris a $%ndu$+t%rului ,i a $%nta(ilului-,e- al #ntreprinderii, p%t -i eli(erate (unuri de $+tre gesti%nari nu ai #n pre)ena e (ril%r $% isiei de in!entariere. <$este (unuri se tre$ intr-% list+ de in!entariere separat+ $u eniunea (*liberate )n ti'pul inventarierii(. /n d%$u entele de ie,ire se -a$e a$eea,i eniune $%ntrase nat+ de pre,edintele $% isiei de in!entariere. 58. 0t%$urile de +r-uri ,i ateriale $are aparin alt%r #ntreprinderi "#n $ust%die, la !#n)area #n $%nsignaie, spre prelu$rare et$.' se in!entaria)+ $%n$% itent $u st%$urile de +r-uri ,i ateriale pr%prii. 6entru a$estea se #nt%$ es$ liste de in!entariere separate, $are $%nin in-%r aii $u pri!ire la nu +rul ,i data a$tului de $ust%die, a $%ntra$tului de $%nsignaie ,i d%$u entului de li!rare "-a$turii', $antitatea, !al%area ,i alte in-%r aii utile. 58. /n $a)ul ne#nregistr+rii st%$uril%r de +r-uri ,i ateriale intrate se s%li$it+ e2pli$aii #n s$ris de la pers%anele $are le-au pri it, #n $a) $%ntrar, $a)ul se trans ite %rganel%r de an$4et+.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

60. 0t%$urile e-e$ti!e de +r-uri ,i ateriale eter%gene se in!entaria)+ prin nu +rare, $#nt+rire sau $u(are. Funurile a-late #n a (ala.e inta$te se des-a$ sele$ti!. /n $a)ul $#nd desigilarea l%r $%ndu$e la s$+derea $alit+ii sau la deteri%rarea l%r, atun$i a$estea nu se des-a$. *i$4idele, a $+r%r $antitate e-e$ti!+ nu p%ate -i deter inat+ prin trans!a)are sau +surare, $antitatea !asel%r se sta(ile,te #n -un$ie de !%lu , densitate, $% p%)iie et$. ,i se !eri-i$+ prin s$%atere de pr%(e din !ase3 prin +surare sau pr%(e de la(%rat%r atun$i $#nd se $%nstat+ densitatea, $% p%)iia ,i alte $ara$teristi$i ale li$4idel%r. Materialele de !%lu "$i ent, %el, (et%n, pr%duse de $arier+ ,i (alastier+, ateriale ,i pr%duse agri$%le et$.', a $+r%r in!entariere prin $#nt+rire ,i +surare ne$esit+ $4eltuieli $%nsidera(ile sau $%ndu$e la degradarea (unuril%r, p%t -i in!entariate pe (a)a de $al$ule te4ni$e sau ate ati$e "<ne2a 1'. /n listele de in!entariere a aterialel%r eni%nate ai sus se indi$+ %dul de e-e$tuare a in!entarierii, pre$u ,i datele te4ni$e $are au stat la (a)a $al$ulel%r. Mai #nt#i se in!entaria)+ (unurile $u un grad are de perisa(ilitate natural+. 61. Greutatea -ura.el%r !%lu in%ase "-#nului #n st%guri, paiel%r #n $l+i, r+d+$in%asel%r din gr+ e)i sau din gr%pi #n p+ #nt, sil%)ului din turn et$.' se deter in+ $%n-%r $al$ulel%r de sta(ilire a greut+ii pe (a)a !%lu ului #n $%n-%r itate $u instru$iunile de ra ur+. 6entru gr#u "gra inee' ,i $%n$entratele de nutre se pr%$edea)+ la % !eri-i$are e-e$ti!+ at#t a $antit+ii, $#t ,i a $alit+ii "tip, $alitate, $ateg%rie'. Ei!elul $alit+ii se sta(ile,te #n $%n-%r itate $u $erinele standardel%r de $alitate. 62. < (ala.ul se #nregistrea)+ #n list+ dup+ tipuri, destinaie spe$ial+ ,i starea $alitati!+ "n%u, #n u), $are ne$esit+ reparaie et$.'. 6entru a (ala.ul deteri%rat $% isia de in!entariere #nt%$ e,te un a$t $u indi$area %ti!el%r ,i pers%anel%r resp%nsa(ile de a (ala.. 63. @antitatea de ateriale ,i +r-uri p+strate #n a (ala.ele sigilate ale -urni)%rului, p%ate -i sta(ilit+ $a e2$epie, #n (a)a d%$u entel%r sau prin !eri-i$area sele$ti!+ a unei p+ri din a$este (unuri. Greutatea sau !%lu ul aterialel%r #n (al%turi se ad ite s+ se deter ine #n (a)a +sur+ril%r ,i $al$ulel%r te4ni$e. 0ituaiile de +sur+ ,i $al$ul se ane2ea)+ la listele de in!entariere. *a in!entarierea un%r $antit+i ari de +r-uri ,i ateriale prin $#nt+rire, situaia de $al$ulare se $% pletea)+ de $+tre un e (ru al $% isiei de in!entariere ,i gesti%nar. *a s-#r,itul )ilei de lu$ru "sau dupa ter inarea $#nt+ririi' datele a$est%r situaii se !eri-i$+ ,i t%talul se intr%du$e #n lista de in!entariere. 64. O(ie$tele de i$+ !al%are ,i s$urt+ durat+, $are se a-l+ #n e2pl%atare, se in!entaria)+ la l%$ul a-l+rii l%r ,i se tre$ #n liste separate, $u spe$i-i$area pers%anel%r resp%nsa(ile de p+strarea a$est%ra. In!entarierea se e-e$tuea)+ prin et%da e2a in+rii -ie$+rui %(ie$t.

6entru %(ie$tele de i$+ !al%are ,i s$urt+ durat+ deteri%rate $% isia de in!entariere #nt%$ e,te a$te dup+ %delele sta(ilite, $u indi$area peri%adei de e2pl%atare, $au)el%r deteri%r+rii, p%si(ilit+il%r utili)+rii a$est%r %(ie$te #n s$%puri g%sp%d+re,ti. Inventarierea activelor n curs de execuie Producia n curs de execuie 65. In!entarierea pr%du$iei #n $urs de e2e$uie are $a s$%p s+ $%nstate1 - st%$ul e-e$ti! de pr%duse $are nu au tre$ut prin t%ate -a)ele "stadiile' prelu$r+rii i puse de pr%$esul te4n%l%gi$ de pr%du$ie3 - st%$ul e-e$ti! de pr%duse $are, de,i au -%st ter inate, nu au tre$ut t%ate pr%(ele de re$epi%nare te4ni$+ sau nu au -%st $% pletate $u t%ate piesele ,i a$$es%riile ne$esare3 - !%lu ul ,i $%stul e-e$ti! al lu$r+ril%r ,i ser!i$iil%r #n $urs de e2e$uie. 66. *a #ntreprinderile industriale este ne$esar de deter inat1 - e2istena e-e$ti!+ a st%$uril%r de se i-a(ri$ate "piese, agregate' ,i a arti$%lel%r $are se a-l+ #n pr%$es de $%n-e$i%nare ,i asa (lare3 - re(utul $are nu a -%st tre$ut #n e!idena3 - pr%du$ia #n $urs de e2e$uie $%n-%r $% en)il%r anulate, pre$u ,i a $% en)il%r, e2e$utarea $+r%ra este suspendat+3 - $%stul e-e$ti! al se i-a(ri$atel%r "piesel%r, agregatel%r', $are se a-l+ #n pr%du$ie #n pr%$es de $%n-e$i%nare sau asa (lare. 67. *a #ntreprinderile de $%nstru$ii- %nta. #n listele de in!entariere a pr%du$iei #n $urs de e2e$uie se in$lud1 - $ateg%riile de lu$r+ri ,i ele entele de $%nstru$ii, la $are nu a -%st e2e$utat #ntregul !%lu de lu$r+ri pre!+)ute #n indi$at%arele n%r el%r de de!i)3 - lu$r+rile e2e$utate "ter inate', dar nere$epi%nate de (ene-i$iar. 68. Materiile pri e, aterialele, pre-a(ri$atele, piesele de s$4i (, se i-a(ri$atele et$., a-late la l%$urile de un$+, nu se $%nsider+ pr%du$ie #n $urs de e2e$uie. <$estea se in!entaria)+ separat ,i se tre$ #n $%nturile de st%$uri, di inu#ndu-se $4eltuielile respe$ti!e, iar dup+ ter inarea in!entarierii se #nregistrea)+ #n $%nturile iniiale de $4eltuieli. 68. *a #ntreprinderile agri$%le #n $ateg%ria pr%du$iei "lu$r+ril%r' #n $urs de e2e$uie se in$lud1 ar+tura de t%a n+, #ngr+,+ intele, se +n+turile de t%a n+, se +n+turile ultianuale, deselinirea p+ #ntului, preg+tirea serel%r pentru r%ada anului !iit%r, alte se +n+turi de iarn+ "#n sere, pepeniere' et$.3 #n a!i$ultur+ & $%nsu urile a-erente in$u(+rii %u+l%r puse la in$u(are dup+ 11 de$e (rie a anului de gestiune3 #n pis$i$ultur+ & $%stul pe,til%r de !ar+ din ia)urile de iernare $are tre$ pe anul ur +t%r3 #n api$ultur+ & $%stul ierii l+sate pe iarn+ #n stupi #n $alitate de 4ran+ pentru -a iliile de al(ine.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

/n pr%du$ia -init+ a serel%r se in$lude aterialul s+dit%r "(uta,ii, puieii, r+sadul' $are au atins !#rsta de plantare #n p+ #nt sau s#nt destinate !#n)+rii. 70. /nainte de #n$eperea in!entarierii este ne$esar s+ se predea la aga)ii ,i dep%)ite t%ate piesele, ansa (lurile ,i agregatele, a $+r%r prelu$rare a -%st ter inat+3 s+ se $%le$te)e din se$ii sau ateliere t%ate pr%dusele re)iduale ,i de,eurile, #nt%$ indu-se d%$u ente de $%nstatare, ,i s+ se pre)inte la $%ntr%l se i-a(ri$atele, utili)area $+r%ra nu $%respunde standardel%r. 71. 0e i-a(ri$atele pr%du$iei #n $urs de e2e$uie ,i se i-a(ri$atele a-late #n se$ii ur ea)+ s+ -ie aran.ate #n %rdine pentru asigurarea $%re$titudinii ,i u,urinei la nu +rarea $antit+ii a$est%ra. ;eri-i$area st%$uril%r de se i-a(ri$ate ale pr%du$iei #n $urs de e2e$uie "piese, su(ansa (luri, agregate' se e-e$tuea)+ prin et%da nu +r+rii, $#nt+ririi ,i +sur+rii e-e$ti!e. 72. *istele de in!entariere se #nt%$ es$ separat pentru -ie$are se$ie "se$t%r, gestiune', $u indi$area denu irii se i-a(ri$atel%r, etapei sau gradului de preg+tire, $antit+ii sau !%lu ului a$est%ra. 73. Re(uturile de-initi!e nu se in$lud #n $% p%nena pr%du$iei #n $urs de e2e$uie ,i se #nregistrea)+ separat. 74. 6entru pr%du$ia neter inat+, $are repre)int+ % as+ ne% %gen+ sau un a este$ "#n ra urile $%respun)+t%are ale e$%n% iei', #n listele de in!entariere, pre$u ,i #n situaia de $% paraie se re-le$t+ d%i indi$at%ri $antitati!i1 $antitatea a$estei ase sau a este$ ,i $antitatea ateriei pri e sau a aterialel%r "pe denu iri distin$te' $e intr+ #n $% p%nena ei. @antitatea ateriil%r pri e sau a aterialel%r se deter in+ $%n-%r $al$ulel%r te4ni$e sta(ilite prin instru$iunile de ra ur+. 75. /n listele de in!entariere a a$ti!el%r pe ter en lung #n $urs de e2e$uie se indi$+ pentru -ie$are %(ie$t #n parte, pe (a)+ $%nstat+rii la -aa l%$ului, denu irea %(ie$tului, des$rierea a +nunit+ a stadiului #n $are se a-l+ a$esta, pe (a)a !al%rii din d%$u entaia e2istent+ "de!i)e', pre$u ,i #n -un$ie de !%lu ul lu$r+ril%r e2e$utate la data in!entarierii. Construcii capitale n curs de execuie 76. @% isia de in!entariere tre(uie s+ !eri-i$e1 a' da$+ #n $% p%nena $%nstru$iei $apitale #n $urs de e2e$uie nu -igurea)+ utila.ele de $%nstru$ie date #n %nta., dar e-e$ti! %nta.ul a$est%ra nu a -%st e2e$utat. Materialele ,i utila.ele pri ite de la (ene-i$iari pentru %nta. ,i nein$luse #n lu$r+rile de $%nstru$ie se in!entaria)+ separat3 (' starea $%nstru$iil%r $%nser!ate ,i a $el%r $are % peri%ad+ %are$are nu !%r -un$i%na. 6entru %(ie$tele n% inali)ate este ne$esar a depista %ti!ele ,i te eiul $%nser!+rii l%r.

77. *iste de in!entariere separate se #nt%$ es$ pentru %(ie$tele -inali)ate $are din di-erite %ti!e nu au -%st date #n e2pl%atare. /n a$tele respe$ti!e este a(s%lut ne$esar de indi$at %ti!ele de reinere a d+rii #n e2pl%atare a %(ie$tel%r #n $au)+. 78. 6entru $%nstru$iile #n $urs de e2e$uie, pre$u ,i lu$r+rile de pr%ie$tare $er$etare la $%nstru$iile #n $urs de e2e$uie, supuse li$4id+rii din (ilan, se #nt%$ es$ a$te, $are re-le$t+ $ara$terul lu$r+ril%r e2e$utate ,i !al%area l%r, indi$#nduse %ti!ele sist+rii $%nstru$iei. /n a$est s$%p !a -i utili)at+ d%$u entaia te4ni$+ respe$ti!+ "planuri, de!i)e, de$%nt+ri ,i de!i)e -inan$iare', a$tele pri!ind punerea #n -un$iune, etapele, registrele de e!iden+ a lu$r+ril%r e2e$utate la %(ie$tele de $%nstru$ie et$. ucrri de reparaii capitale n curs de execuie 78. In!entarierea reparaiil%r $apitale #n $urs de e2e$uie se e-e$tuea)+ prin et%da !eri-i$+rii lu$r+ril%r e2e$utate. *u$rarile de reparaii $apitale #n $urs de e2e$uie ale $l+diril%r, instalaiil%r, a,inil%r, utila.el%r, i.l%a$el%r de transp%rt ,i alt%r %(ie$te, #n $a)ul #n $are are l%$ a.%rarea !al%rii a$est%ra sau $re,terea duratei de -un$i%nare, se $%nse nea)+ #n liste de in!entariere separate, #n $are se indi$+ denu irea %(ie$tului supus reparaiei, gradul de e2e$utare a reparaiei, $%stul de de!i) ,i $el e-e$ti! al lu$r+ril%r e2e$utate. 80. O(ie$tele date #n e2pl%atare t%tal sau parial, pentru $are nu au -%st #nt%$ ite -%r ele de #nregistrare $a i.l%a$e -i2e, se #ns$riu #n liste de in!entariere separate. 81. O(ie$tele la $are lu$r+rile de in!estiii nu se ai e2e$ut+, se #ns$riu #n liste de in!entariere separate, indi$#ndu-se $au)ele sist+rii sau #n$et+rii lu$r+ril%r, $%n-ir area lu$r+ril%r pri!ind sistarea ,i +surile pr%puse. Inventarierea animalelor 82. <ni alele tinere, ani alele la #ngr+,at, p+s+rile, iepurii de $as+, ani alele $u (lan+ prei%as+ ,i -a iliile de al(ine se in!entaria)+ nu ai rar de % dat+ pe tri estru. <ni alele pr%du$ti!e ,i de un$+, $are pre)int+ $ireada sau tur a de (a)+, se #nregistrea)+ #n listele de in!entariere #n $are se indi$+ nu +rul ani alului " ar$a, danga', anul na,terii, rasa, greutatea !ie a ani alului "$u e2$epia $ail%r, $at#ril%r, greutatea $+r%ra nu se indi$+' ,i !al%area de intrare sau ree!aluat+, dup+ $a). 83. Rasa se indi$+ #n (a)a (%nit+rii respe$ti!e a ani alel%r. 84. ;itele ari $%rnute, ani alele de un$+, p%r$inele "-e elele ,i !ierii', %!inele prei%ase ,i alte ani ale "de pr+sil+' se #nregistrea)+ separat. <lte ani ale din $iread+ de (a)+, $%nta(ili)ate #n grup, se #nregistrea)+, indi$#ndu-se nu +rul de $apete ,i greutatea !ie pentru -ie$are grup #n parte.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

<ni alele tinere din $ateg%ria !itel%r ari $%rnute, $ail%r de ras+ ,i ani alel%r de lu$ru se #nregistrea)+ indi!idual, indi$#ndu-se nu +rul de in!entariere, nu ele, genul, rasa et$. 85. <ni alele la #ngr+sat, p%r$inele, %!inele ,i $aprinele, p+s+rile tinere ,i alte tipuri de ani ale se #nregistrea)+ #n grup, indi$#ndu-se nu +rul de $apete ,i greutatea !ie separat pentru -ie$are grup. 86. *istele de in!entariere se #nt%$ es$ separat pe -er e, se$ii, se$t%are reparti)ate pe grupe ,i pe pers%ane resp%nsa(ile. Inventarierea mi!loacelor bneti i a formularelor cu regim special 87. *a in!entarierea i.l%a$el%r (+ne,ti se utili)ea)+ rocesul-verbal de inventariere a nu'erarului "<ne2a 8%, iar a -%r ularel%r ,i d%$u entel%r $u regi spe$ial & Lista de inventariere a valorilor +i a for'ularelor cu regi' special "<ne2a 8'" 88. *a in!entarierea $asieriei se !eri-i$+ nu erarul e-e$ti! de i.l%a$e (+ne,ti ,i alte !al%ri e2istente #n $asierie. 0i ilar se !eri-i$+ ,i -%r ularele $u regi spe$ial. 88. Mi.l%a$ele (+ne,ti #n lei ,i #n !alut+ din $asieria #ntreprinderii se in!entaria)+ in%pinat. 80. Mi.l%a$ele (+ne,ti reale e2istente #n $asierie $uprind #nse nele %netare, +r$ile p%,tale, ti (rele -is$ale et$. M+r$ile p%,tale ,i ti (rele -is$ale se #ns$riu #n listele de in!entariere la !al%area n% inal+, $u e2$epia +r$il%r $u !al%are -ilateli$+. 81. @%ntr%lul e-e$ti! al d%$u entel%r (+ne,ti "(ilete de trata ent ,i %di4n+, +r$i p%,tale ,i ti (re -is$ale' presupune deter inarea !al%rii, autenti$it+ii -ie$+rui d%$u ent #n parte ,i $%re$titudinii per-e$t+rii lui. @%ntr%lul se e-e$tuea)+ pe tipuri de d%$u ente, indi$indu-se #n list+ denu irea, nu +rul, seria ,i su a t%tal+ a a$est%ra. 82. F%r ularele $u regi spe$ial se #ns$riu #n listele de in!entariere dup+ $%duri, serii, nu ere pentru a sta(ili $u u,urin+ integritatea a$est%ra, $%n-%r a$tel%r n%r ati!e. 83. C#rtiile de !al%are "a$iunile, %(ligaiunile et$.' se #nregistrea)+ #n listele de in!entariere, indi$#ndu-se denu irea, nu +rul, $%dul, seria, tipul, $antitatea ,i !al%area a$est%ra. /n %d %(ligat%riu se #ns$rie pri ul ,i ulti ul nu +r al pa$4etului respe$ti!. 84. In!entarierea i.l%a$el%r (+ne,ti se e-e$tuea)+ prin et%da !eri-i$+rii su el%r e2istente #n $%ntul respe$ti!1 a' #n$as+rile & $u datele din e2trasul de $%nt al instituiei -inan$iare, %-i$iului p%,tal, $%piile d%$u entel%r de #ns%ire a #n$as+ril%r #n $asierie ,. a.3

(' su ele trans-erate de p+rile legate & $u datele %(inute din a!i)ele l%r "a!i)%', indi$#ndu-se data, nu +rul disp%)iiei de plat+, su a ,i denu irea instituiei -inan$iare sau %-i$iului p%,tal, $are a pri it trans-erul. 85. In!entarierea i.l%a$el%r (+ne,ti, $are se a-l+ #n $%nturile de de$%ntare, !alutar ,i $urent, #n a$rediti!e spe$iale ,i alte $%nturi, se e-e$tuea)+ prin $%n-runtarea s%lduril%r din e2trasele de $%nt e ise de instituiile -inan$iare $u $ele din $%nta(ilitate. Inventarierea creanelor i datoriilor 86. In!entarierea de$%nt+ril%r $u -%ndat%rii, instituiile -inan$iare, (ugetul, $u p+r+t%rii, -urni)%rii, parile legate, salariaii pr%prii, dep%nenii ,i ali de(it%ri ,i $redit%ri $%nst+ #n depistarea, $%n-%r d%$u entel%r respe$ti!e, a s%lduril%r ,i $%ntr%lului rigur%s al .usti-i$+rii su el%r e2istente #n a$este $%nturi. @% isia sta(ile,te ter enul #nregistr+rii $reanel%r ,i dat%riil%r, realitatea e2istenei a$est%ra ,i pers%anele !in%!ate de tre$erea ter enului de pres$ripie #n $a)ul e2istenei ei. 87. Dutur%r de(it%ril%r, $u $are de$%nt+rile nu se e-e$tuea)+ prin siste ul Hin$as%H, #ntreprinderile $redit%are le e2pedia)+ e2trase din $%nturile analiti$e pri!ind dat%riile a$est%ra. *&trasele de cont "<ne2a 11' $%n-ir ate se pre)int+ $% isiei de in!entariere pentru $%n-ir area e2istenei dat%riil%r. 88. /ntreprinderile de(it%are s#nt %(ligate s+ $%n-ir e #n de$urs de 5 )ile din )iua pri irii e2trasel%r s%ldul $reanel%r ,i9sau s+ $% uni$e %(ie$iile l%r. 88. 0u ele re-le$tate #n $%nturile de dat%rii ,i $reane $u $u par+t%rii, p+rile legate ,i -urni)%rii, $u ali de(it%ri ,i $redit%ri tre(uie s+ -ie $%n-ir ate. /n $a)ul $#nd p#n+ la s-#r,itul peri%adei de gestiune nu s-a reu,it a se li$4ida t%ate $%ntradi$iile sau di!ergenele ne$lari-i$ate, de$%nt+rile $u de(it%rii ,i $redit%rii se re-le$t+ asupra -ie$+rui p%st din (ilan $e reiese din #nregistr+rile $%nta(ile. 6artea interesat+ p%ate apela la %rganele $% petente, pre)ent#nd aterialele .usti-i$ati!e pri!ind di!ergenele #n !ederea s%lui%n+rii a$est%ra. 100. /n $adrul de$%nt+ril%r $u salariaii pr%prii se !eri-i$+ su a salariil%r ne$erute, pre$u ,i su ele ,i %ti!ele apariiei pl+ii #n plus e-e$tuat+ salariail%r. 101. *a in!entarierea a!ansuril%r se !eri-i$+ rap%artele titularil%r pri!ind eli(erarea a!ansuril%r, in#nd $%nt de utili)area l%r $u destinaie spe$ial+, pre$u ,i su ele a!ansuril%r eli(erate -ie$+rui titular, data eli(er+rii ,i destinaia utili)+rii. 102. @% isia de in!entariere sta(ile,te prin et%da !eri-i$+rii d%$u entare1 a' !eridi$itatea de$%nt+ril%r $u instituiile -inan$iare, parile legate $are #nt%$ es$ de sine st+t+t%r (ilanul $%nta(il ,i $u %rganele ierar4i$ superi%are3 (' $%re$titudinea ,i .usteea su ei dat%riil%r pri!ind lipsurile ,i delapid+rile e2istente #n (ilan, +surile #ntreprinse pentru redu$erea a$est%r dat%rii3

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

$' $%re$titudinea ,i .usteea su el%r dat%riil%r ,i $reanel%r, pre$u ,i +surile luate pentru per$eperea -%rat+ a $reanel%r, ne#n$asate prin inter ediul instituiei -inan$iare. 6entru $reanele la $are a e2pirat ter enul de pres$ripie, se #nt%$ e,te % n%t+ #n $are se indi$+ pers%anele !in%!ate de % iterea a$est%r ter ene. 103. 6entru tipurile indi$ate de $reane ,i9sau dat%rii, #n Lista de inventariere a creanelor +i datoriilor "<ne2a 10' se ane2ea)+ % n%t+ in-%r ati!+, #n $are se indi$+ denu irea ,i adresa de(it%ril%r ,i $redit%ril%r, su a $reanel%r ,i9sau dat%riil%r, %ti!ele, % entul apariiei ,i #n te eiul $+r%r d%$u ente au ap+rut a$este $reane ,i9sau dat%rii. 104. Re)ultatele in!entarierii $reanel%r ,i dat%riil%r se #ns$riu #n Lista de inventariere a creanelor +i datoriilor #n (a)a datel%r din e2trasul de $%nt $%n-ir ate de de(it%ri sau $redit%ri, iar #n $a) de ne$%n-ir are & #n (a)a d%$u entel%r .usti-i$ati!e. Determinarea re"ultatelor inventarierii Compararea datelor inventarierii cu cele din contabilitate 105. Re)ultatele in!entarierii se sta(iles$ prin $% pararea datel%r $%nstatate e-e$ti! ,i #ns$rise #n listele de in!entariere $u $ele din e!idena analiti$+ "-i,ele de aga)ie' ,i $%nta(ilitate. 106. 6entru deter inarea re)ultatel%r in!entarierii se pr%$edea)+ la1 - $%ntr%lul e2a$tit+ii st%$uril%r din -i,ele de aga)ie ,i s%lduril%r din $%nta(ilitate pentru (unurile in!entariate. =r%rile des$%perite se $%re$tea)+ %perati!3 - $%n-runtarea $antit+il%r $%nse nate #n listele de in!entariere $u e!idena analiti$+ pentru -ie$are p%)iie #n parte3 - preluarea p%)iiil%r $u di-erene #n Balana de verificare a rezultatelor inventarierii "<ne2a 7'3 - %(inerea de $+tre $% isia de in!entariere a e2pli$aiil%r s$rise "n%ta e2pli$ati!+' de la pers%anele $are p%art+ r+spundere pentru plusurile, lipsurile ,i depre$ierile $%nstatate, pre$u ,i pentru pagu(ele $au)ate de e2pirarea ter enel%r de pres$ripie a $reanel%r sau din alte $au)e3 - sta(ilirea, pe (a)a e2pli$aiil%r pri ite ,i d%$u entel%r $er$etate, a $ara$terului lipsuril%r, pierderil%r, pagu(el%r ,i depre$ieril%r $%nstatate, pre$u ,i a plusuril%r3 - ela(%rarea pr%puneril%r pri!ind %dul de regulari)are a di-erenel%r dintre datele $%nta(ilit+ii ,i $ele e-e$ti!e $%nstatate #n ur a e-e$tu+rii in!entarierii3 - #nregistrarea #n $%nta(ilitate a plusuril%r ,i lipsuril%r #n !ederea punerii #n a$%rd a e!idenei $%nta(ile $u a$ti!ele ,i pasi!ele in!entariate.

Compensarea lipsurilor cu plusurile constatate 107. >i-erenele depistate la in!entariere se regle entea)+ #n -elul ur +t%r1 a' plusurile de (unuri ,i di-erenele !al%ri$e #n ur a $% pens+rii lipsuril%r $u plusuri se #nregistrea)+ la a.%rarea !enituril%r3 (' lipsurile de (unuri se tre$ la $4eltuielile peri%adei3 $' lipsurile de (unuri $are dep+,es$ n%r ele perisa(ilit+ii naturale, pre$u ,i pre.udi$iile legate de deteri%rarea l%r, se #n$asea)+ de la pers%anele !in%!ate, #n +ri ea sta(ilit+ de legislaia #n !ig%are3 d' #n $a)ul $#nd nu s#nt sta(ilite pers%anele !in%!ate, pierderile legate de deteri%rarea (unuril%r sau lipsurile $are dep+,es$ n%r ele perisa(ilit+ii naturale se tre$ la $4eltuielile peri%adei. 108. /n $a)urile #n $are lipsurile din gestiune nu s#nt re$un%s$ute in-ra$iuni, la sta(ilirea !al%rii de(itului se ia #n $%nsideraie p%si(ilitatea $% pens+rii lipsuril%r $u e!entualele plusuri $%nstatate, da$+ s#nt #ndeplinite ur +t%arele $%ndiii1 - e2istena ris$ului de $%n-u)ie #ntre s%rturile a$eluia,i (un aterial, din $au)a ase +n+rii #n $eea $e pri!e,te aspe$tul e2teri%r1 $ul%area, desenul, %delul, di ensiunile, a (ala.ul sau alte ele ente. *istele $u s%rturile de pr%duse, +r-uri, a (ala.e ,i alte (unuri $are #ntrunes$ $%ndiiile de $% pensare dat%rit+ ris$ului de $%n-u)ie se apr%(+ anual la pr%punerea $% isiei de $+tre ad inistrat%ri ,i se #nregistrea)+ #n p%liti$a de $%nta(ilitate a #ntreprinderii3 - di-erenele $%nstatate #n plus sau lips+ tre(uie s+ se re-ere la a$eea,i peri%ad+ de gestiune, a$eea,i gestiune ,i a$ela,i gesti%nar3 - lipsurile $%nstatate $u %$a)ia in!entarierii nu tre(uie s+ pr%!in+ $a sustragere sau degradare a (unuril%r respe$ti!e din !ina pers%anel%r resp%nsa(ile de gesti%narea l%r. 108. 6entru e-e$tuarea $% pens+ril%r pers%anele resp%nsa(ile pre)int+ e2pli$aii detaliate. @% isia de in!entariere pre)int+ pr%puneri pri!ind p%si(ilitatea e-e$tu+rii $% pens+rii. C%t+r#rea de-initi!+ % de$ide $%ndu$+t%rul #ntreprinderii $are, dup+ studierea inui%as+ a tutur%r aterialel%r pre)entate, ia de$i)ia respe$ti!+. 110. @% pensarea res%rtului se -a$e pentru $antit+i egale #ntre plusurile ,i lipsurile $%nstatate la s%rturile supuse $% pens+rii. /n $a)ul $#nd $antit+ile s%rturil%r supuse $% pens+rii, la $are s-au $%nstatat plusuri, s#nt ai ari de$#t $antit+ile s%rti entel%r ad ise la $% pensare la $are sau $%nstatat lipsuri, se !a pr%$eda la sta(ilirea egalit+ii $antitati!e prin e2$luderea din $al$ul a di-erenei #n plus. <$east+ e2$ludere se -a$e #n$ep#nd $u s%rturile $are au $ele ai s$+)ute preuri unitare, #n %rdine $res$#nd+3 /n $a)ul $#nd $antit+ile s%rturil%r supuse $% pens+rii, la $are s-au $%nstatat lipsuri, s#nt ai ari de$#t $antit+ile s%rturil%r ad ise la $% pensare, la $are s-au

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea

Ordinul MF nr.27 din 28.04.2004, Ministerul Justiiei nr.376 din 12.07.2004

M.O. din 27.07.2004, nr.123-124, p.III, art.268

$%nstatat plusuri, se !a pr%$eda la sta(ilirea egalit+ii $antitati!e prin e2$luderea din $al$ul a $antit+ii $are dep+,e,te t%talul $antitati! al plusuril%r, #n$ep#nd $u s%rturile $are au $ele ai s$+)ute preuri unitare, #n %rdine $res$#nd+. #tabilirea lipsurilor recuperabile 111. >i-erena-lips+ sta(ilit+ #n ur a $% pens+rii re$%rtului ,i apli$+rii tutur%r n%r el%r de perisa(ilitate natural+, $are $au)ea)+ pre.udi$ii #ntreprinderii, se re$uperea)+ de la pers%anele !in%!ate #n +ri ea sta(ilit+ de legislaia #n !ig%are. 112. >a$+ dup+ ter inarea in!entarierii nu s#nt sta(ilite pers%anele !in%!ate de (unurile res%rtate, di-erenele de !al%are se tre$ la $4eltuielile peri%adei peste n%r ele de perisa(ilitate natural+ ,i se $asea)+ #n %dul pre!+)ut #n arti$%lul 108 al pre)entului Regula ent. /n $a)ul (unuril%r $%nstatate lips+ $e ur ea)+ a -i re$uperate, dar $are nu p%t -i $u p+rate de pe pia+, !al%area de re$uperare se deter in+ de % $% isie -%r at+ din spe$iali,ti #n d% eniul respe$ti!. Funurile lips+ p%t -i re$uperate de la pers%anele !in%!ate ,i su( -%r + de alte (unuri si ilare "la a$eea,i !al%are', $u a$%rdul $%ndu$+t%rului #ntreprinderii. M%delele #eciziei de recuperare ,i ,nga-a'entului de plat s#nt pre)entate respe$ti! #n <ne2ele 12 ,i 13. $plicarea normelor de perisabilitate 113. E%r ele de perisa(ilitate p%t -i apli$ate d%ar #n $a)ul deter in+rii lipsuril%r e-e$ti!e. 0e inter)i$e $asarea (unuril%r, #n li itele n%r el%r de perisa(ilitate, p#n+ la sta(ilirea lipsuril%r e-e$ti!e. E%r ele de perisa(ilitate nu se apli$+ anti$ipat, $i nu ai dup+ $%nstatarea e2istenei e-e$ti!e a lipsuril%r ,i nu ai #n li ita a$est%ra, pe $ateg%rii de (unuri la $are s-au $%nstatat lipsuri. >e ase enea, n%r ele de perisa(ilitate nu se apli$+ aut% at la t%ate (unurile, $i nu ai la (unurile la $are se apli$+ n%r ele de perisa(ilitate natural+, #n %dul sta(ilit de legislaia #n !ig%are. <$este n%r e s#nt $%nsiderate drept li ite a2i e. Re"ultatele inventarierii 114. Re)ultatele in!entarierii se #ns$riu de $% isia de in!entariere #ntr-un pr%$es-!er(al, dup+ $%n-ir area de $+tre $%nta(ilitate a s%lduril%r s$ripti$e. 115. rocesul-verbal privind rezultatele inventarierii $%nine ur +t%arele ele ente1 - data #nt%$ irii3 nu ele ,i prenu ele e (ril%r $% isiei de in!entariere, nu +rul ,i data de$i)iei "%rdinului' de #nstituire a $% isiei de in!entariere, gestiunea in!entariat+, data #n$eperii ,i ter in+rii %peraiunii de in!entariere3 - re)ultatele in!entarierii3

- $%n$lu)iile ,i pr%punerile $% isiei pri!ind $au)ele plusuril%r ,i inusuril%r $%nstatate ,i pers%anele !in%!ate, pre$u ,i +surile luate "pr%puse' #n leg+tur+ $u a$estea3 - !%lu ul (unuril%r depre$iate, -+r+ i,$are, $u i,$are lent+, greu !anda(ile, -+r+ des-a$ere asigurat+ ,i pr%puneri de +suri #n !ederea reintegr+rii l%r #n $ir$uitul e$%n% i$3 - pr%punerile pri!ind s$%aterea din u) a %(ie$tel%r de in!entar ,i de$lasarea "tre$erea dintr-% $ateg%rie #n alta' sau $asarea un%r (unuri3 - $%nstat+rile pri!ind p+strarea, dep%)itarea, $%nser!area, asigurarea integrit+ii (unuril%r din gestiune3 - alte aspe$te legate de a$ti!itatea gestiunii in!entariate. 116. 6r%punerile $uprinse #n pr%$esul-!er(al "pr%$esele-!er(ale' al $% isiei de in!entariere se pre)int+, #n ter en de 3 )ile de la data #n$4eierii %peraiunil%r de in!entariere, dup+ $a), pe gestiuni aparte, $%ndu$+t%rului #ntreprinderii. <$esta, $u a!i)ul ser!i$iului $%nta(il ,i ,e-ului ser!i$iului .uridi$, de$ide, #n ter en de $el ult 5 )ile, asupra s%lui%n+rii pr%puneril%r #naintate. Re)ultatele in!entarierii !%r -i #nregistrate at#t #n e!idena te4ni$%-%perati!+, $#t ,i #n $%nta(ilitate, #n ter en de $el ult 5 )ile de la data lu+rii de$i)iei pri!ind re)ultatele in!entarierii. Publicitatea informaiei 117. /n n%ta e2pli$ati!+ la rap%artele -inan$iare se de)!+luie ur +t%arele in-%r aii $u pri!ire la1 a' $%n-ir area datel%r re-le$tate #n rap%artele -inan$iare prin inter ediul in!entarierii3 (' e-e$tuarea t%tal+ sau parial+ a in!entarierii patri %niului ,i indi$area gestiunil%r $are nu au -%st in!entariate3 $' re)ultatele in!entarierii "plusurile ,i lipsurile -inale, $% pens+rile e-e$tuate, !al%area (unuril%r supuse perisa(ilit+ii naturale et$.'3 d' re-le$tarea re)ultatel%r in!entarierii #n e!idena $%nta(il+1 e' +surile luate pentru #nl+turarea lipsuril%r $%nstatate3 -' inusurile ,i plusurile $%nstatate din !ina pers%anel%r, %dul de re$uperare de la a$e,tia "a$4itarea pe l%$, reineri din salariu, prin .ude$at+ et$.'3 g' re$uperarea de la pers%anele !in%!ate #n anul $urent a su el%r a-erente pierderil%r re)ultate din anii pre$edeni.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Regulamentul privind inventarierea