Sunteți pe pagina 1din 32

2011

S.C Design Conf S.R.L


Atelier confectii
Infiintarea societatii comerciale

Ceochina Catalina Zinica S.C. Design Conf S.R.L. 12/10/2011

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

Anul I Student:!eoc"ina !atalina #inica Materie:Economia Intreprinderii

Proiect: Infiintarea unei societati comerciale

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

1.Prezentarea firmei
S.!. Design !onf S. .$ este o societatea comerciala cu raspundere limitata cu sediul in orasul do!esti"Str.Meteor"nr #$"%ud.&rancea"ce a fost infiintata la data de '$.11.('1'"cu capital pri)at"romanesc"capital o!tinut prin aportul acociatului unic !atalina #inica !eoc"ina"cetatean roman"de se* feminin "nascuta in +ocsani la data de ($.',.1,,( "domiciliata in do!esti"str.Stefan cel Mare "nr #$."%ud &rancea Societatea este inscrisa la ficiul Registrului Comertului cu : -.,/1'(1/('1'"a)and codul de identificare fiscala R (0.'.0, . In toate actele" scrisorile" pu!licatiile" anunturile si alte documente emise de societate" denumirea societatii )a fi urmata de mentiunea 1societate cu raspundere limitata1 sau de initialele 1S.R.L.1" de sediu" de codul unic de inregistrare" de capitalul social.

(.Sloganul si sigla
S.!. Design !onf S. .$. este companie dedicata stilului si calitatii.Marca pe care o promo)am pe piata este caracterizata printru2un raport calitate2pret foarte !un"dar si printr2un design in concordanta cu tendintele international.Suntem un !rand mediu" unul rom3nesc" 4i ne place s5 spunem c5 nu lucr5m confec6ii" ci colec6ii. Asta pentru c5 suntem prezen6i 7n domeniul produc6iei 4i comercializ5rii de produse )estimentare de dam5. Sigla societatii )a fi urmatoarea:

Am ales aceasta sigla deoarece am considerat2o cea mai potri)ita domeniului nostru de acti)itate8diferitele sc9ite de roc9ii ne duce cu gandul la produsele pe care le )om promo)a" linia eleganta in care se )or incadra colectiile noastre"dar si la segmental de clienti )izati:

Design for woman

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

.. !iect de acti)itate
Societatea comerciala Design !onf S. .$ este specializata in productia de confectii te*tile pentru femei"e*ecutand toata gama de produse incepand cu fuste"roc9ii si pantaloni femei pana la sacouri"%ac9ete si mantouri de inalta comple*itate. +irma are in prezent 11 anga%ati care isi desfasoara acti)itatea in atelierul de productie "din care $ persoane lucreaza cu norma intreaga8$ 9/zi"; zile/saptamana: si ( persoane care lucreaza in regim part time.Structura detaliata apersonalului )a fi detaliata in Ane*a 1. Anga%atii isi desfasoara acti)itatea in sediul social al firmei situate in rasul do!esti"Str Meteor"nr #$"%ud &rancea.Sc9ita detaliata a sediului )a fi prezentata in Ane*a (.

Ane*a 12<a!el personal societate =r crt 1 ( . 0 ; @ # $ , 1' 11 < <AL +unctia/Calitatea Director >eneral Director E*ecuti) Manager >eneral Sef sectie Psi9olog Secretara Specialist e)aluator Confectioner Confectioner Confectioner Personal curatenie 11 =umele ocupantului de post Ceoc9ina Catalina ?inica -ig9ir Sil)ia Munteanu <oader Pruteanu >a!riel Alina Cristudor Anton Mi9aela Popescu Mariana Ion Carmen >rigore Loredana Lazar >eorge Dima Ioana Calificarea8e*perienta: DA DA DA DA =A DA DA DA DA =A

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

Ane*a (2Sc9ita punctului de lucru


S ati" !e o(itare Atelier ro!"ctie #iro" manager

$ol EXIT $ol )estiar Secretariat #iro" Director E&ec"ti' %r" sanitar ersonal %r" sanitar #iro" Director %eneral
Intrar ee

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

0.Acti)itatea principala
Acti)itatea reprezentati)a a S.C. Design Conf S.R.L este productia de confectii de dama in care include in principal roc9ii dama"alaturi de toate celelalte produse din gama de confectii dedicate femeilor. Pentru a satisface cerintele si e*igentele populatiei tre!uie sa se tina seama" permanent" de e)olutia modei. &arietatea sortimentelor de confectii cu marea lor di)ersitate de caracteristici estetice si te9nice" impune pregatirea te9nica a productiei fiecarui model" inainte de intrarea lui in fa!ricatie. Pregatirea te9nica a produsului insemneaza totalitatea lucrarilor de creatie si a documentatiei te9nice aferente.Constructia im!racamintei este partea cea mai importanta a proiectarii constructi)e si consta in doua etape succesi)e: etapa de creatie" pentru realizarea constructi)a a modelului finalizat cu ela!orarea tiparelor etapa te9nica care include elemente precum" modelul creat" sa!loanele" normele interne" consumul specific si procesul te9nologic de confectionare.

%. Alegerea sortimentului de articole si a modelului Prezentarea sc9itei modelului ales Prezentarea elementelor structurale si a caracteristicilor lor E*:Bluza femei Bluza pentru femei face parte din categoria im!racamintei cu spri%in pe umeri. Bluza se poate realiza din di)erse materiale.In tema initiala !luza este formata dintr2un detaliu spate" doua detalii fata si un detaliu maneca scurta.Este realizata dintr2un material su!tire" usor transparent care ne ofera le%eritate la purtare.Bluza nu are guler" este cu maneca scurta fara mansete" cu sapte nasturi. Aceasta !luza se poate purta in sezonul cald. Ea se poate asorta cu fuste sau pantaloni fiind si acestea realizate dintr2un material su!tire.Aceasta !luza este foarte usor de im!racat si foarte usor de dez!racat datorita nasturilor care sunt usor de inc9eiat sau desc9eiat.Pentru confectionarea !luzei )om folosi:
2 2 2 2 masina de cusut simpla masina sulfilat triploC masina de cusut !utoniere fier de calcat

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

&.!onstructia tiparului clasic Construirea tiparului de !aza precum si prelucrarea acestuia.


2 inaltimea corpului Ic D 1@$ cm 2 lungimea taliei Lt D 01 cm 2 lungimea produsului Lpr D @; cm 2 inaltimea !ustului I! D (@ cm 2lungimea taliei in fata Ltf D 0;"; cm 2 latimea spatelui Ls D 1# cm 2 latimea !ustului L! D 1, cm 2 circumferinta !ustului C! D ,( cm 2 circumferinta taliei Ct D #' cm 2 cimcumferinta soldului Cs D 1'' cm 2 lungimea manecii Lm D ;$ cm

'. !alculul suprafetei sa(loanelor Suprafata sa!loanelor difera ca forma si marime de la produs la produs si de la o marime la alta. Suprafata sa!loanelor se o!tine prin insumarea suprafetelor tuturor detaliilor care constituie produsul respecti). Pentru calculul suprafetei sa!loanelor se folosesc trei metode: 1: Metoda calculului geometric care se !azeaza pe impartirea sa!loanelor in figuri geometrice. Calculul ariei suprafetei sa!loanelor prin metoda geometrica prezinta a)anta%ul ca rezultatele sunt mai apropiate de realitate si pot fi controlate dar prezinta deza)anta%ul ca necesita un )olum mai mare de munca. (: Metoda planimetriei consta in determinarea ariei sa!loanelor cu a%utorul unui aparat numit: PLA=IME<RA.

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

.: Metoda cantaririi se !azeaza pe proportia dintre masa sa!loanelor confidentiale si aria suprafetei acestora. Pentru produsul BLA?A +EMEI am efectuat calculul suprafetei sa!loanelor prin metoda geometrica a carei rezultate sunt prezente in ta!elul urmator: '. )regatirea si croirea materialelor In cadrul acestei etape de lucru se urmareste transformarea materiei prime tn semifa!ricate. Procesul de transformare cuprinde operatii de pregatire si de croire propriu2zisa.Procesul de pregatire si croirea propriu2zisa cuprinde urmatoarele operatii: 1: Calcarea si decatareaE (: Controlul si sortareaE .: Sa!lonarea si spanuireaE 0: Sectionarea spanului si decuparea detaliilor

*.!onfectionarea produsului Procesul te9nologic de confectionare cuprinde totalitatea operatiilor de transformare a semifa!ricatelor in produse finite.Aceasta se desfasoara pe etape" dupa cum urmeaza:

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

=r.

Denumirea operatiei

Continutul operatiei 2 se )erifica fiecare detaliu in parte" sa nu ai!a defecte 2 se surfileaza partile laterale 2 se surfileaza partile laterale 2 se e*ecuta pensile de austere pe linia

<imp 8min.: Atila% folosit ."'' ("'' 1"'' 1";' 1"'' '";' '";' ("'' 0"'' 1";' ("'' 1";' 1"'' ("'' ("'' ;"'' 1"'' ;"'' (";' 1".' 1".' Masa Masina triploc Masina triploc Masina simpla Masina simpla Masina triploc +. C. A. Masina simpla Masina simpla +. C. A. Masina simpla Masina triploc Masina triploc Masina simpla Buoniera Masa Masa +. C. A. Masa Pistol de etic9etat Masa

Crt. 1. &erificarea detaliilor (. .. Prelucrare spate Prelucrare fata

0. ;.

Prelucrarea manecii Prelucrare

!ustului 2 se inc9eie la partea interioara 2 se surfileaza ti)ul manecilor

@.

2 se lipeste I. B. =. pe dosul materialului stirt 2 se inc9eie pe linia umarului la '"; mm Ansam!larea detaliilor2 se inc9eie partile laterale si linia umarului cu o rezer)a de cusatura de 1 cm 2 se descalca rezer)ele de cusatura 2 se aplica stirtul cu rezer)a de '"; cm 2 se aplica manecile cu o rezer)a de Cusatura de 1 cm 2 se surfileaza manecile 2 se e*ecuta ti)ul la terminarea produsului 2 se e*ecuta !utonierele 2 se cos nasturii

#.

+inisarea produsului 2 se curata de ate 2 se calca produsul finit 2 se controleaza de catre C. <. C. 2 se etic9eteaza 2 se onduleaza

< <AL: 0'"@' min

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

Etapa & + ,A-I#A EA ) +!ESU$UI DE ) +DU!TIE %. Defalcarea planului de productie pe perioade calendaristice Luna Ianuarie +e!ruarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septem!rie ctom!rie =oiem!rie Decem!rie =umar de zile lucratoare (' (' (. (' (1 (( (( 0 (( (1 (( (( Productia lunara 1''' 1''' 11;' 1''' 1';' 11'' 11'' ('' 11'' 1';' 11'' 11''

A)and o norma zilnica de ;' de !ucati pe $ ore lucrate" putem determina productia saptamanala" lunara si anuala.Saptamana de lucru este de ; zile a cate $ ore pe zi" de unde deducem ca" saptamanal" se o!tin (;' de !luze pentru femei. < <AL: 1.''' !uc/an

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

;. rganigrama S.! Design !onf S. .$.


Director general

Manager general

Secretara

Director executiv

Sef Atelier(Maistru) Psiholog Specialis t evaluator

Confectioner Confectioner Confectioner Confectioner

Personal curatenie

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

;.1 +isa postului +isa postului 2Manager general


Cod C. .R. 1(1'11 rganizatia: S.C Design Conf S.R.L Departamentul:E*ecuti) <itular:Munteanu <oader <itulatura postului imediat superior: Director e*ecuti) $imite salariale: Asistent manager Data intocmirii: '$.11.('1' Intocmita de Director general: Ceoc9ina Catalina ?inica Atri(utii si responsa(ilitati: 1. Sta!ileste anual" impreuna cu directorii de departamente" o!iecti)ele generale de dez)oltareE (. Comunica fiecarui director o!iecti)ele generale si specifice pre)izionate pentru fiecare departament si urmareste ca acestea sa fie comunicate personalului din cadrul fiecarui

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

departament. F comunica o!iecti)ele generale" specifice si operationale ale organizatiei catre/intre personalul de conducere" cu mentiunea ca acestia sa transfere la ni)ele ierar9ice inferioare aceste informatiiE Apro(. (ugetul de venituri /i c"eltuieli 0B!12 /i rectific.rile acestuia F ela!orareza planificarile de in)estitii financiare si/sau te9nologice si/sau de resurse umaneE F intocmirea planurilor manageriale anuale si semestriale pe !aza analizelor efectuateE F organizarea departamentelor si a ec9ipelor de proiect in functie de necesitatile organizatiei si de acti)itatile planificateE F asigurara coordonarea intre diferitele departamente din cadrul organizatieiE F ela!orareaza proiectul de !uget si proiectul de ac9izitii te9nologice in )ederea satisfacerii dezideratelor de renta!ilitate si competiti)itate pe piata ale organizatieiE Identific. oportunit.3i de afaceri F intocmirea si/sau a)izarea documentatiei pentru in)estitiiE F reprezinta organizatia in relatiile cu terte persoane fizice sau %uridice in conformitate cu imputernicirea acordata de A.>.A.E F inc9eie actele %uridice in numele si pe seama organizatiei" conform imputernicirii acordate de catre A.>.A.E Asigur. managementul firmei:F negociaza contractul colecti) de munca si contractele indi)iduale de muncaE F urmarirea indeplinirii conditiilor igienico2sanitare" de protectie a muncii" de pre)enire si stingere a incendiilor si de protectie a mediului" pre)azute de reglementarile si normele legislati)e in )igoareE F preocuparea pentru conser)area si dez)oltarea !azei materiale a organizatieiE F controlul si super)izarea acti)itatii departamentelor de cercetare2proiectare" de productie" de marCeting" financiar2conta!il" administrati)" resurse umane si/sau a altor departamente din cadrul organizatieiE F )alorificarea o!ser)atiilor si a concluziilor cu pri)ire la di)ersele segmente ale acti)itatii organizatiei si aplicarea controlului ameliorati) al autoritatii aferente functiei ocupateE F a)izarea primelor" !onificatiilor sau promo)arilor doar pe considerente de merit profesionalE F acordarea de feed!acC tuturor celor )izati de acti)itatea decizionala" atat personalului din cadrul organizatiei" cat si persoanelor din e*teriorul organizatiei cu care se sta!ilesc raporturi economice. elatii la locul de munca: F de su!ordonare: administrator societate comerciala sau alta )arianta F de cola!orare/ functionale: personalul de la orice ni)el ierar9ic care are

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

ne)oie de consultanta sau super)izareE persoane fizice sau %uridice din e*teriorul organizatiei cu care se sta!ilesc raporturi economice" %uridice sau alte forme de cola!orare )rogram de lucru: F $ ore/zi" ; zile/saptamanaE F posi!ilitate de prelungire peste program in situatii e*ceptional 8inc9eieri de contracte" primirea de delegatii:E )osi(ilitati de promovare: F in sfera de acti)itate actuala nu e*istaE F transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de ne)oile organizatiei Cerinte pentru e*ercitare: 2 Cerinte medicale: 2 rezistenta la o!oseala si solicitari efecti)e si intelectualeE 2acuitate auditi)a normalaE 2 )or!ire normala. (. Cerinte psi9ologice: 2inteligenta peste ni)elul mediu 8capacitate de analiza si sinteza" memorie dez)olatata" %udecata rapida" capacitate de deductie logica:E 2 usurinta in e*primarea ideilor" deprinderea de a )or!i in pu!licE 2 creati)itateE 2 spirit antreprenorialE 2asumarea responsa!ilitatilorE 2 capacitate de relationare interumanaE 2 adapta!ilitate la sarcini de lucru sc9im!atoare" la situatii de crizaE 2 ec9ili!ru emotionalE 2 empatie si recepti)itate fata de pro!lemele socio2umaneE 2asumarea responsa!ilitatilorE 2 tip de personalitate: I.S.I G In)estigati)" social" intreprinzator 8clasificarea Holland:. .. Educatie si pregatire profesionala: 2cursuri de managementE 2cunostinte in domeniul economicE 2cunostinte in domeniul %uridicE 2cunostinte de operare pe calculatorE 2cunoasterea a cel putin o lim!a straina de circulatie internationala. 0. Deprinderi transfera!ile: 2acordare si transmitere de informatiiE 2 culegere" clasificare si interpretare a informatiilorE 2planificare si organizare a operatiilor si acti)itatilorE

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

2pregatire de materiale si rapoarteE 2deprinderea de a lucra in ec9ipaE 2deprinderi de cercetare si in)estigare. Competen6ele postului de munc5: 2 cunostin6e si deprinderi: 2Cuno4tin6e de management organiza6ional" financiar" )3nz5riE 2. Cunoa4terea 7n profunzime a pie6ei locale de afaceri 2 Cunoa4terea unei lim!i de circula6ie interna6onal5 2 lim!a englez5 2 la un ni)el mediu 2 a)ansat 8scris" citit" )or!it:E 2st5p3nirea unor te9nici 4i instrumente financiar2conta!ileE Prezentul document se constituie 7n ane*a la contractul indi)idual de munca si a fost 7ntocmit 7n . 8trei: e*emplare originale" unul pentru salariat" unul pentru dosarul sau de personal si unul pentru Inspectoratul <eritorial de Munca al Mun./-ud. +ocsani/&rancea. Apro!at" Director >eneral Ceoc9ina Catalina ?inica Data '$.11.('1'

Fisa postului 4!onfectioner


Cod C. .R. 1(1'11 rganizatia: S.C Design Conf S.R.L Departamentul:Personal productie <itular:>rigore Loredana <itulatura postului imediat superior: Sef atelier8Maistru: $imite salariale2=u e*ista. Data intocmirii: '$.11.('1' Intocmita de Manager >eneral:Munteanu <oader Scopul postului: 2asigura asam!larea semifa!ricatelor" urmarind procesul te9nologic p3na la e*ecutarea finala a produsului

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

Atri(utiile principale si sarcinile specifice: Aplicarea corecta a documentatiei te9nice8fisa te9nica a produsului" fisa de program" procesul te9nologic" fisa te9nologica pe operatie" fisa te9nica a utila%ului" produsul etalon:: Respectarea/reglarea parametrilor de lucru conform documentatiei te9nice E E*ecutarea operatiilor conform documentatiei te9nice. Croirea reperelor articolelor de 7m!racaminte: Pregateste materialele pentru croire 8operatii de calcare"control" spanuire" sa!lonare" )erificare cantitati)a si calitati)a:E E*ecuta croirea reperelor 7n sisteme de croire simpla sau com!inata. Prelucrarea manuala sau mecanica a reperelor: 7nsemnarea" 7ndoirea marginilor" !ordarea"e*ecutarea penselor" cutelor. Asam!larea reperelor pe masini simple sau automate speciale +inisarea produselor:E*ecuta operatii de coasere a !utonierelor "c9eitelor"nasturilor" etc. esponsa(ilitatile postului: Legat de acti)itatile specifice" raspunde de: 2 calitatea lucrarilor efectuate la locul de munca si se preocupa permanent de 7m!unatatirea lorE 2 e*ecutarea corecta si 7n termenele sta!ilite a confectionarii produsuluiE 2 pastrarea 7n !una stare a materialelor de lucru" utilizarea si 7ntretinerea utila%elor conform parametrilor de functionare. Legat de disciplina muncii" raspunde de : 7m!unatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitateE pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firmaE pastrarea 7n !une conditii a utila%elor si utilizarea resurselor e*istente e*clusi) 7n interesul firmeiE respecta pre)ederile normati)elor interne si procedurile de lucru pri)itoare la postul sauE respecta normele de sanatate" securitate si igiena 7n munca" normele de pre)enire si stingere a incendiilor si actiune 7n caz de urgenta" normele de protectie a mediului 7ncon%uratorE 2 utilizarea" pastrarea si 7ntretinerea ec9ipamentelor de protectie si a ec9ipamentelor de inter)entie 7n caz de urgenta. Autoritatea postului: Atilizeaza materiale si ec9ipamente puse la dispozitie de firma Atila%ele folosite: masini de cusut simple" masini de cusut automate" masini de cusut speciale. !onditiile de munca:

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

2$ ore/zi" ; zile/saptamana 2Munca se desfasoara 7n ateliere de croitorie/ 7n fa!rici de confectii. 2Mane)rele se e*ecuta manual si / sau automatizat" indi)idual/ 7n ec9ipa. 2Mediul de lucru este poluat fonic. Specificatiile postului: =i)el de studii: liceu sau scoala profesionala 7n domeniu sau curs de calificare Cursuri de pregatire a: specifice domeniului de lucru: proceduri specifice de croire si confectionare" modalitati de am!alare" pliere si etic9etare" tipuri de utila%e" modul de folosire al dispoziti)elor specifice" etape de lucru si norme de timp alocate fiecareia. !: 7n domeniul sanatatii si securitatii 7n munca: 2 legislatia generala si specifica pri)ind: sanatatea si securitatea 7n munca" pre)enirea si stingerea incendiilor" regulile de sanatate si igiena specifice locului de muncaE 2 sim!olurile de a)ertizare a pericolelor la locul de munca 2 ec9ipamentul de protectie specificE 2 ec9ipamentul de stingere a incendiilorE 2 planul de e)acuare al atelierului" fa!riciiE 2 procedurile de urgenta" de prim a%utor si de e)acuare.

!aracteristici de personalitate5 aptitudini si deprinderi necesare : 2 capacitatea de a selecta" structura si utiliza informatiile din documentatia te9nicaE 2 7ndem3nare" precizie si rigurozitate 7n efectuarea operatiilor specificeE 2 capacitatea de selectare a detaliilorE 2 atentie deose!ita 7n )erificarea detaliilorE 2 acuratete ma*ima necesara realizarii detaliilorE 2 !une a!ilitati de lucru 7n ec9ipaE 2 comunicare interacti)a la locul de muncaE 2 planificarea acti)itatii si a timpului de muncaE Prezentul document se constituie 7n ane*a la contractul indi)idual de munca si a fost 7ntocmit 7n . 8trei: e*emplare originale" unul pentru salariat" unul pentru dosarul sau de personal si unul pentru Inspectoratul <eritorial de Munca al Mun./-ud +ocsani/&rancea

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

Apro!at Director >eneral Ceoc9ina Catalina ?inica Data '$.11.('1'

@.Capitalul social
Conform Actului Costituti) al societatii"capitalul social este de &67 777 +- su!scris si )arsat
integral in numerar" la constituirea societatii. Acesta este di)izat in (' de parti sociale a cate %& 677 +- fiecare" apartinand integral asociatului unic !eoc"ina !atalina #inica.

#.Calcule finaciare #.1Determinarea pragului minim de renta!ilitate


Am considerat pragul minim de renta!ilitate ca fiind egal cu c9eltuielile totale lunare.Estimarea acestor c9eltuieli este prezentata in Ane*a ..Pentru a atinge acest preg de renta!ilitate este necesara o plasare de 1'' de personae pe luna

C9eltuielile pentru o persoana plasata pe luna sunt de 1; Euro"suma ce include: 2salariile personalului8calculate estimati) la ora de lucru: 2tel/fa*.electricitate/incalzire/intretinere8utilitati: 2materii prime si materialele necesare 2c9eltuieli de protocol C9eltuielile totale lunare:c9eltuieli cu persoana plasataDnumar persoane plasate lunar2I 1;'' Euro/luna:1; euroD1'' D1'' persoane plasate pe luna necesare pentru a atinge pragul de renta!ilitate. Ane*a nr .2C9eltuieli totale lunare

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

C9eltuieli %. esurse umane Salarii8sume !rute"personal local: Personal te9nic Personal administrati) Su(total esurese umane

Costuri8euro:

!ser)atii

#'' .'' %777

&.Birou Consuma!ile Alte ser)icii8utilitati: Su(total Birou local 0' 1(' %87

'.Alte costuri5servicii Pu!licitate"promo)are Ser)icii financiare Costuri cu asigurari ptr acti)ele corporale ac9izitionate Su(total Alte costuri5servicii 0' 1'' (''

'*7

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

Total costuri

%677 Euro

#.( Cifra de afaceri a S.C.Design Conf.S.R.L.


&olumul de )anzari estimate la sfarsitul urmatorilor .8trei:ani pentru produsele si ser)iciile realizate ca rezultat al proiectului nostrum"in cazul in care se realizeaza: ('11:(; ''' euro ('1(:.' ''' euro Am considerat cifra de afaceri minima ca fiind egala cu pragul minim de renta!ilitate"adica 1;''euro/luna"ceea ce inseamna ca )aloarea cifrei de afaceri minime anuale este de 1$''' euro/an.Diferenta pana la (;''' euro/an reprezinta profitul estimat de noi in anul respecti).

#..Completarea unei facturi fiscale


Specimen factura fiscala:Ane*a 08atasata document:

#.0.Completarea unei c9itante


Specimen c9itanta:Ane*a ;8atasata document:

#.;.Model de stampila:
S C Design Conf S.R.L. *!o+esti R

(0.'.0,

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

A!T !+-STITUTI1 al Societ.tii !omerciale Design !onf S. .$.


Su(semnata5 !eoc"ina !atalina #inica cet5tean roman" n5scuta la data de .($.',.1,,( 7n +ocsani -ud.&rancea" domiciliat 7n rasul do!esti "str Stefan cel Mare"nr.#$" " %ude6ul/sectorul &rancea " posesoare a !uletinului/pa4aportului/c5r6ii de identitate seria&= nr..;(,$#" eli!erat de Pol.+ocsani" la data de 1'.'#.('1' cod numeric personal (,('.($.,$#0@"7n calitate de asociat unic fondator am 9ot5r3t s5 constitui" 7n conformitate cu pre)ederile art. ; alin. 8(:" din Legea nr. .1/1,,' pri)ind societ56ile comerciale" o societate comercial5 cu capital integral (;' ''' Ron:" dup5 cum urmeaz5:

!apitolul I F+ MA5 DE-UMI EA5 SEDIU$ SI EMB$EMA S+!IET9:II Art. %. 2 Societatea se )a constitui 7n forma %uridic5 de societate cu r5spundere limitat5.

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

Art. &. 2 Denumirea societ56ii )a fi S.! Design !onf S. .$." persoan5 %uridic5 rom3n5" desemnat5 7n cuprinsul prezentului act constituti) 4i cu termenul de 1societatea1. Art. '. 281: Sediul social principal al societ56ii )a fi 7n do!esti. Str Meteor nr #$ %ude6ul/&rancea codul po4tal @(@;'' Art. *. 2 81: Em!lema societ56ii reprezint5: 4i este redat5 7n ane&, la re(ent"l act constit"ti'e. 8diferitele sc9ite de roc9ii ne duce cu gandul la produsele pe care le )om promo)a" linia eleganta in care
se )or incadra colectiile noastre"dar si la segmental de clienti )izati:

8(: Jn orice act" scrisoare sau pu!lica6ie care eman5 de la societate se )or men6iona: denumirea acesteia urmat5 de forma %uridic5" sediul" num5rul de 7nmatriculare 7n registrul comer6ului" codul fiscal 4i capitalul social .

!apitolul II +BIE!TU$ DE A!TI1ITATE A$ S+!IET9:II Art. 6. 2 Societatea )a a)ea 7n o!iectul s5u urm5toarele acti)it56i: !od !AE- ; %*% Fa(ricarea articolelor de im(racaminte5 cu e<ceptia articolelor din (lana 1011 +a!ricarea articolelor de im!racaminte din piele 101( +a!ricarea de articole de im!racaminte pentru lucru 101. +a!ricarea altor articole de im!racaminte 8e*clusi) len%eria de corp: 1010 +a!ricarea de articole de len%erie de corp 101, +a!ricarea altor articole de im!racaminte si accesorii n.c.a. !od !AE-; %*& Fa(ricarea articolelor din (lana 10(' +a!ricarea articolelor din !lana Art. 8. 2 Domeniul 4i acti)itatea principal5 a societ56ii este: !od !AE- %*% Societatea comerciala Design !onf S. .$ este specializata in productia de confectii te*tile pentru femei"e*ecutand toata gama de produse incepand cu fuste"roc9ii si pantaloni femei pana la sacouri"%ac9ete si mantouri de inalta comple*itate.

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

!apitolul III !A)ITA$U$ S+!IA$ Art. =. 81: Societatea se constituie cu un capital social su!scris 7n )aloare de (;'''' lei. 8(: Capitalul social este constituit integral din numerar. 8.: Aportul 7n numerar la capitalul social a fost )5rsat integral la data constituirii societ56ii. 80: Aportul asociatului unic la capitalul social al societ56ii nu este purt5tor de do!3nzi. Art. >. 2 Capitalul social se di)ide 7n (' p5r6i sociale" 7n )aloare de 1(;'' lei fiecare 4i apar6in asociatului unic 7n totalitatea lor. Art. ?. 2 81: Ma%orarea capitalului social se 9ot5r54te de asociatul unic 4i se face din: a: aporturile de capital ale e)entualilor asocia6i noiE !: diferen6ele fa)ora!ile din ree)aluarea patrimoniului socialE c: rezer)ele legaleE d: !eneficiiE e: alte surse pre)5zute de lege. 8(: C9eltuielile aferente ma%or5rii capitalului social prin cooptarea de noi asocia6i 8persoane fizice sau persoane %uridice: se suport5" integral de ace4tia. Art. %7. 2 Reducerea capitalului social se 9ot5r54te de asociatul unic 7n limitele pre)5zute de lege. Art. %%. 2 81: !liga6iile sociale sunt garantate cu patrimoniul social" asociatul unic r5spunz3nd numai p3n5 la concuren6a capitalului social su!scris. 8(: Patrimoniul societ56ii nu poate fi gre)at de crean6e sau de alte o!liga6ii personale ale asocia6ilor. !apitolul I1 !+-DU!E EA SI ADMI-IST A EA S+!IET9:II Art. %&. Administratorul societ56ii" a)3nd calitatea de pre4edinte 2 director general este asociatul unic"Ceoc9ina Catalina ?inica"cetatean roman"nascuta la data de ($.',.1,,("in

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

orasul +ocsani"domiciliat in rasul do!esti str Stefan cel Mare nr #$" c5ruia 7i re)in 4i o!liga6iile pre)5zute de lege pentru aceast5 calitate. Administratorul societ56ii:)a a)ea puteri depline 4i le )a e*ercita 7n mod e*clusi)e Art. %'. 2 Administratorul 7ntocme4te" anual" !ugetul de )enituri 4i c9eltuieli al societ56ii 4i 7l supune apro!5rii asociatului unic/apro!5 8dup5 caz: . Art. %*. 2 Societatea 74i )a desc9ide conturi 7n lei 4i 7n de)ize con)erti!ile la sucursala 8filiala: unei !5nci autorizate din localitatea 7n care 74i are sediul : 4i are drept de dispozi6ie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic" acestea urm3nd a depune specimene de semn5turi la !anca 8!5ncile: cu care lucreaz5 societatea 4i a semna documentele !ancare. Art. %6. 2 E)iden6a conta!il5" !ilan6ul conta!il 4i contul de profit 4i pierderi se 6ine 4i" respecti)" se 7ntocmesc conform normelor legale. Art. %8. 2 >estiunea societ56ii )a fi controlat5 de asociatul unic sau de cenzori 8e*per6i conta!ili: desemna6i de acesta.

!apitolul 1 E)A TI#A EA BE-EFI!II$+ SI )IE DE I$+ Art. %=. 2 Asociatului unic 7i re)in toate !eneficiile societ56ii 4i suport5 pierderile acesteia. Art. %>. 2 Sta!ilirea profitului net se )a face 7n conformitate cu dispozi6iile legale" iar repartizarea 4i plata di)idendelor se )a face 7n cursul anului sau la 7nc9eierea e*erci6iului economico2financiar" potri)it 9ot5r3rii asociatului unic. !apitolul 1I DU ATA5 DI#+$1A EA SI $I!@IDA EA S+!IET9:II Art. %?. 2 Durata societ56ii este nelimitat5 de la data 7nmatricul5rii 7n registrul comer6ului" dup5 care se dizol)5 de drept. Art. &7. 2 Durata societ56ii poate fi prelungit5 prin act adi6ional la actul constituti) al acesteia" semnat de asociatul unic sau de mo4tenitorii s5i" dup5 caz" autentificat de notarul pu!lic" pu!licat 7n Monitorul ficial al Rom3niei 4i 7nscris 7n registrul comer6ului. Art. &%. 2 Dizol)area 4i lic9idarea societ56ii se face 7n situa6iile 4i 7n condi6iile sta!ilite de lege" precum 4i cu procedura pre)5zut5 de aceasta.

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

!apitolul 1II DIS)+#I:II FI-A$E Art. &&. 2 Pre)ederile prezentului act constituti) se 7ntregesc" de drept" cu dispozi6iile legale pri)itoare la societ56ile comerciale. Art. &'. 2 C9eltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societ56ii )or fi 7nregistrate 7n e)iden6a conta!il5 4i se )or reflecta 7n !ilan6ul conta!il aferent primului an de acti)itate. Art. &*. 2 E)entualele modific5ri ale prezentului act constituti)" se )or efectua prin acte adi6ionale" cu respectarea dispozi6iilor legale. Su!semnatul" asociat2unic fondator am adoptat 4i semnat prezentul act constituti)" redactat 4i dactilografiat de &asile >eorgescu" ast5zi" data autentific5rii" 7ntr2un num5r de 8@:e*emplare. AS+!IAT U-I! !eoc"ina !atalina #inica

Statutul Societatii comerciale Design !onf S. .$.


!apitolul I Denumire 5forma Auridical5sediul si durata Art.% Denumirea societatii este S ! Design !onf S. .$ infiintata in anul ('1'"la data '$ noiem!rie ('1'"cu capital pri)at"romanesc"capital o!tinut prin aportul asociatului unic !eoc"ina !atalina #inica"cetatean roman"de se* feminin "nascuta in +ocsani la data de ($.',.1,,("domiciliata in do!esti"str Stefan cel Mare nr #$"%ud &rancea . Societatea este inscrisa la ficiul Registrului Comertului cu : -.,/1'(1/('1'"a)and codul de identificare fiscala R (0.'.0,. In toate actele" scrisorile" pu!licatiile" anunturile si alte documente emise de societate" denumirea societatii )a fi urmata de mentiunea 1societate cu raspundere limitata1 sau de initialele 1S.R.L.1" de sediu" de codul unic de inregistrare" de capitalul social. Art.&

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

Societatea comerciala cu raspundere limitata Design !onf este persoana %uridica"a)and forma %uridica de societate cu raspundere limitata.Aceasta isi desfasoara acti)itatea in conformitate cu legile romane si prezentul Statut. Prin decizia asociatului unic" in societate pot fi cooptati si alti asociati" fie prin cesiunea partilor sociale e*istente fie prin emiterea de parti sociale noi in urma ma%orarii de capital. In acest caz societatea se )a transforma din societate cu raspundere limitata cu unic asociat in societate cu raspundere limitata cu doi sau mai multi asociati. Societatea isi desfasoara acti)itatea in conformitate cu pre)ederile Legii nr. .1/1,,' repu!licata" a legislatiei pri)ind regimul in)estitiilor directe si ale prezentului act constituti). Art. ' Sediul societatii este fi*at in +rasul +do(esti5Str Meteor5nr =>5Bud 1rancea.Sediul societatii poate fi sc9im!at pe !aza 9otararii asociatului unic !eoc"ina !atalina #inica. In )edera e*tinderii acti)itatii"Societatea )a putea construi"cumpara si inc9iria alta spatii"desc9inzand sucursale sau filial in tara si in strainatate Art * Durata de funcionare asocietatii este nelimitata cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului. !apitolul II +(iectul de activitate al S ! Design !onf S. .$. Art. 6 Domeniul principal de acti)itate al societatii )a fi: !omert cu ridicata al produselor te<tile 0!od !aen:*8*% 2"iar acti)itatea principala )a fi:productia de confectii te<tile0!od caen 4 %*%: Societatea comerciala Design !onf S. .$ este specializata in productia de confectii te*tile pentru femei"e*ecutand toata gama de produse incepand cu fuste"roc9ii si pantaloni femei pana la sacouri"%ac9ete si mantouri de inalta comple*itate.

!apitolul III

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

Art.8 S ! Design !onf S. .$. este constituita cu un capital initial &67 777 +-" su!scris si )arsat integral in numerar" la constituirea societatii. Acesta este di)izat in (' de parti sociale a cate %& 677 +- fiecare"apartinand integral asociatului unic !eoc"ina !atalina #inica. Art =. MaAorarea capitalului social Capitalul social poate fi ma%orat prin decizia asociatului unic" cu respectarea pre)ederilor legale" prin noi aporturi in numerar sau natura ale asociatului unic" prin aporturi ale unor noi asociati cooptati in societate sau prin includerea in capital a profiturilor legale dupa plata impozitelor si ta*elor aferente sau a rezer)elor societatii" cu e*ceptia rezer)elor legale. Aceasta modificare este supusa inregistrarii la Registrul Comertului. educerea capitalului social Reducerea capitalului social se )a efectua prin 9otararea asociatului unic" cu respectarea minimului pre)azut de lege si a o!ligatiei de inregistrare la Registrul Comertului. Decizia de reducere a capitalului social tre!uie sa arate moti)ele care au dus la aceasta reducere. Reducerea opereaza dupa trecerea a doua luni de la data pu!licarii in Monitorul ficial a deciziei de reducere. In cazul in care se constata o micsorare a capitalului social" care nu constituie urmare a deciziei asociatului unic" acesta )a decide fie reducerea capitalului social 8cu respectarea minimului pre)azut de lege:" fie reintregirea acestuia. Art. > Cesiunea partilor sociale se poate face"initial"prin renuntarea la statutul unic"iar in cazul unor noi cesiuni ulterioare"cu acordul celorlalti asociati.Cesiunea partilor sociale se face printr2un act scris si tre!uie mentionata in e)identele societatii. Decesul unuia dintre asociati nu determina lic9idarea societatii.Mostenitorii carora le2au re)enit drepturile actionarului decedat"pot de)ein asociati"proportional cu partile sociale pe care le )or mosteni prin parta%ul succesiunii"cu acordul celorlalti asociati.

!apitolul I1

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

Art. ? Societatea este constituita cu asociat unic. In aceasta calitate"acesta e*ercita drepturile si o!ligatiile ce ii re)in"atat pe cele cu caracter personal"cat si pe cele ale Adunarii >enerale a Asociatilor"indeplinind toate atri!utiile acesteia"sta!ilite prin prezentul act constituti) si prin legislatia romana. Art.%7 Societatea este condusa de Adunarea >enerala a Asociatilor"reprezentarea si atri!utiile acestea fiin asigurate de Asociatul Anic.In e*ercitarea atri!utiilor Adunarii >enerale a Asociatilor"acesta )a purta titulatura de KPresedinteL.

Art.%% Administratorul societatii are urmatoarele atri!utii: Art .%' >estiunea societatii este controlata de asociatul unic sau de catre e*pertul desemnat de catre acesta. In cazul in care numarul asociatilor )a fi mai mare de 1;" controlul societatii )a fi asigurat de catre cenzori. Ia 9otarari o!ligatorii pri)ind acti)itatea societatii. Reprezinta societatea in relatiile cu tertii"semneaza in numele acesteia"anga%eaza raspunderea intregii societati. Asigura !una functionare a societatii si se ingri%este de patrimoniul acesteia. Ia masuri de recuperare a pagu!elor produse de salariati si terti"actionand in acest sens cu respectarea legilor in )igoare. Anga%eaza personalul salariat al societatii si sta!ileste salariile acestora cu respecatrea dispozitiilor legale pri)ind salarizarea.asigurari sociale.protectia muncii.etc. Modifica statutul Depune la organele de stat situatiile cerute si raspunde de e*actitatea acestora. Se ingri%este de intocmirea tuturor actelor societatii"de registrele societatii.

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

!apitolul 1 Activitatea si controlul societatii Art. %* E*ercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se inc9eie la .1 decem!rie ale fiecarui an. Primul e*cercitiu financiar )a incepe la data inmatricularii societatii si se )a inc9eia la .1 decem!rie" anul inmatricularii. Art.%6 Societatea este o!ligate sa tina conta!ilitatea acti)itatii sale sis a intocmeasca la sfarsitul fiecarui an"respecti) e*ercitiu financiar"in)entarul tuturor elementelor din acti)e si pasi) e*istente la acea data"potri)it legii. In cazul in care se consemneaza pierderi"se sta!ileste si modul de acoperire a acestora. E)aluarea )eniturilor"c9eltuielilor si a profiturilor se face in lei.

Art. %8 >estiunile societatii )or fi controlate de administrator care )a putea imputernici totodata si alte personae pentru efectuarea acestui control.Hotararile cu pri)ire la masurile ce tre!uie luate ca urmare a controlului efectuat )or fi sta!ilite de Adunarea >enerala a Asociatilor.

!apitolul 1I Modificarea formei Auridice5Dizolvarea si $ic"idarea societatii.$itigii. Art.%= Modificarea formei %uridice Societatea comerciala Design Conf S.R.L. )a putea fi transformata in alta forma %uridica de societate" pe !aza deciziei asociatului unic" cu respectarea pre)ederilor legale. Art. %> Dizol)area societatii se )a face pe !aza deciziei asociatului unic cu respectarea procedurii pre)azute de Legea nr. .1/1,,' repu!licata. Dizol)area societatii antreneaza" cu e*ceptia

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

dispozitiei contrare a asociatului unic" transmiterea patrimoniului societatii catre asociatul unic" fara a fi necesar ca lic9idarea sa fi a)ut loc. Armatoarele situatii duc la dizol)area societatii: Art.%? In caz de dizol)area.societatea Design Conf S.R.L. )a fi lic9idata cu respectarea pre)ederilor legale in )igoare.Lic9idarea se )a face de unul sau mai multi lic9idatori"numiti de Adunarea >enerala a Asociatilor.Din momentul intrarii in fuctie a lic9idatorilor"mandatul celui care administreaza societatea inceteaza"acesta nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii. Art. %> Drept aplica!il. Litigii Prezentul act constituti) este supus dreptului roman. rice dezacord cu pri)ire la aplicarea sau interpretarea prezentului act constituti) care poate inter)eni pe durata societatii sau in momentul lic9idarii sale" este de competenta instantelor %udecatoresti si de drept comun. Imposi!ilitatea realizarii o!iectului de acti)itate Hotararea Adunarii >enerale a Asociatilor +alimentul societatii

!apitolul 1II Dispozitii finale Art.%? Prezentul Act Constituti) reprezinta cadrul %uridic pentru desfasurea si realizarea o!iectului de acti)itate al societatii si se intregeste cu pre)ederile legislatiei comerciale si ale celorlalte regelementari legele in )igoare.

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani

Acest Act Constituti) a fost redactat si editat su! nr @# in @ 8sase:e*emplare de a)ocat&asile >eogescu "care atesta identitatea asociatului unic Ceoc9ina Catalina ?inica "a continutului si a datei"in !aza art.. din legea nr.;1/1,,;"eli!erandu2se ;8cinci: e*emplare.

AS+!IAT U-I! Ceoc9ina Catalina ?inica +ocsani"'$ noiem!rie ('1' =R.@# Avocat &asile >eorgescu

Bi!liografie:
1.Economia intreprinderii2autori Lucian >uga si Sa!in >uga (.MMM.codcaen.sinard.net 2Informatii Cod CAE= ..Legea .1/1,,' 0.Legea (@/1,,'

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea :Management D.I.D.I.F. Focsani