Sunteți pe pagina 1din 2

____________________________

(PROIECTANT)

____________________________
(AVIZATOR)

FISA TEHNICA
n vederea emiterii Acordului Unic
pentru avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor

1.
2.
3.
4.

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII(1) :


Denumire(1)
_____________________________________________________
Amplasament(1) _____________________________________________________
Beneficiar(1)
_____________________________________________________
Proiect(1)
nr. _______ elaborator(1)_________________________________

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1) (n functie de


tipul de constructie) :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1) :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE(1) :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
INTOCMIT(2),
_________________________________________________________________________
5. Vaznd specificarile prezentate n FISA TEHNICA privind modul de ndeplinire a
cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE),
se acorda :
AVIZ FAVORABIL
n vederea emiterii Acordului unic fara / cu urmatoarele conditii(3)______________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(3)

Data : __________________

____________________________________
(nume, prenume, semnatura)

PRECIZARI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
pentru avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor,

I. DATE GENERALE
-

1. Baza legala
Ordonanta Guvernului nr.60/1997 privind apararea mpotriva incendiilor, aprobata si modificata cu Legea
nr. 212/1997, modificata si completata cu ordonanta Guvernului nr. 114/2000, aprobata cu Legea nr.
26/2001.
HGR nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care
se supun avizarii si /sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor. (Monitorul Oficial nr.
346/24.05.2002).
HGR nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care
se supun avizarii si/sau autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor.Legea nr. 121/1996 privind
organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari.
Ordinul ministrului de interne nr.791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor.
2. Continutul documentatiilor (2 ex.) : fisa tehnica
Certificatul de urbanism (copie).
Titlul asupra imobilului (copie).
Documentatia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise si desenate din care sa rezulte
performantele si conditiile pentru indeplinirea cerintei de calitate "siguranta la foc", precizate de avizator.
Proiectul pentru autorizarea executarii constructiilor PAC.
Referatul verificatorului la siguranta la foc, dupa caz, conform O. MLPTL nr. 77/N/28.10.1996.
Scenariul de siguranta la foc ntocmit conform prevederilor anexei la Normele generale de PSI aprobate
cu OMI 795 din 1998 (Monitorul Oficial 384/09.10.1998).
Dovada achitarii taxei de avizare.
3. Durata de emitere a avizului
Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.
II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) :
(CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
III - INDICATII PRIVIND TAXA DE AVIZARE(4)
a) - Temei: - Ordonanta Guvernului nr.114/2000, aprobata cu Legea nr. 126/2001;
- Ordinul ministrului de interne nr. 680/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
prevederilor art. 19 din Legea nr. 121/1996, cu modificarile ulterioare.
b) - Valoarea taxei de avizare este de
.
c) - Modalitatea de achitare a taxei ______________________________________________________.
(CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc)
IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_____________________________
NOTA : PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FISA TEHNICA"
(1)
De catre proiectant - cu datele rezultate din documentatie conform cerintelor avizatorului.
(2)
De catre proiectant - cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semnatura,
abilitat / autorizat n domeniu, potrivit prevederilor legale).
(3)
De catre avizator, ca urmare a analizei documentatiei si fisei depuse.
(4)
De catre avizator, la faza de definitivare a formularului "FISA TEHNICA".