Sunteți pe pagina 1din 4

10.02.

2012 Tema:Subiectii dreptului vamaL 1)Organele vamale ale RM,atributiile lor; 2)Colaboratorii vamali; 3)Persoana fizica si persoana juridica ca subiecte a dreptului vamal; 4)Brokerul vamal; Baza normativa: 1)Legea serviciului in organele vamale nr.1150 din 20 iulie 2000; 2)Hotararea guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 cu privire la aprobarea structurii efectivului limita si a regulamentului serviciuliu vamal; 3)Hotararea guvernului nr.108 din 30.01.2006 pentru aprobarea regulamentului cu privire la activitatea echipelor mobile ale serviciului vamal; 4)Hotararea guvernului nr.1290 din 09 decembrie 2005 pentru aprobarea regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal si a specialistului in domeniului vamuirii. (1)Elementul optimal de organizare a activitatii vamale il reprezinta alegerea
structurii optimale a serviciului vamal,precum si posibilitatea crearii unui sistem

unic ce realizeaza activitatea vamala,conform legii serviciului in organele vamale,organele vamale ale RM,reprezinta organele de stat care realizeaza activitatea vamala si reglementeaza raporturile legate de aparitia,modificarea si intreruperea relatiilor din sfera activitatii vamale.Activitatea organelor vamale este universala si specifica neavand careva analogii cu activitatea altor organe,particularitatea sa exprimindu-se in varietatea functiilor fiscale,economice,sociale indeplini-te de aceste organe.Activitatea organelor vamale se bazeaza pe urmatoarele principii de baza: 1)Principiul unicitatii teritoriului vamal,legislatiei vamale,tarif vamal-unic si politica vamala-unica pentru toti participantii la activitatea economica-externa indiferent de forma de proprietate si forma organizational-juridica. 2)Principiul structural care asigura formarea structurii-organizationale a sistemului organelor vamale,legatura lor in formarea procesului tehnologic unic,in scopul infaptuirii activitatii vamale. 3)Principiul ierarhiei care evidentiaza relatiile de subordonare pe verticala si coordonarea actiunilor pe orizontala care se bazeaza pe evidentierea competentei si functiilor organelor vamale la nivel de birou-vamal si post-vamal. 4)Princiupiul interdependentei care consta in colucrarea organelor vamale cu alte structuri de stat in scopul reglementarii si supravegherii activitatii economica externe.La momentul actual conform Hotararii guvernului nr.4 din 02.ianuarie 2007 sistemul organelor vamale ale RM este format din: 1)Serviciul vamal ca autoritatea centrala de specialitate din domeniul vamal; 2)Birouri vamale; 3)Posturi vamale; 4)Echipe vamale mobile. (1)Serviciul vamal al RM este organul administratiei publice subordonat Ministerului Finantelor care asigura securitatea economica a statului in limitele competentei,implimentea-za si realizeaza politica vamala si conduce nemijlocit activitatea vamala in Republica. Serviciul vamal-este un organ de drept cu statut de persoana juridica dispune de stampila cu stema de stat a Republicii Moldova,activeaza conform principiului de institutie bugetara finantata de la buget,dispune de mijloace-fonduri

speciale,precum si resurse obtinute de la activitatea institutiilor subordonate si aflate la autogestiune.Serviciul vamal-ca autoritatea centrala are misiunea de a implimenta politica vamala de a asigura respectarea reglementarilor vamale la trecerea marfurilor,mijloacelor de transport si mijloacelor banesti peste frontiera vamala,administreaza si percepe drepturile de import-export ca plati obligatorii,la deplasarea marfurilor,efectueaza vamuirea marfurilor,perfecteaza actele vamale necesare cu efectuarea controlului vamal si a supravegherii vamale.Crearea,reorganizarea si lichidarea organelor vamale tine de competenta serviciului vamal. *La momentul de fata in Republica Moldova sint organizate 8 birouri vamale: 1)Birou vamal-Briceni; 2)Birou vamal-Balti; 3)Birou vamal-Centru; 4)Birou vamal-Chisinau; 5)Birou vamal-Leuseni; 6)Birou vamal-Bender; 7)Birou vamal-Cahul; 8)Birou vamal-Ungheni; Birourile vamale-realizeaza nemijlocit activitatea vamale prin organizarea procesului tehnologic unic de autorizare a regimurilor vamale,vamuire cu acordarea liberului de vama. Atributiile organelor vamale-sint: 1)Asigura in limetele competentei securitatea economica a statului; 2) Asigura repsectarea si executarea legislatiei vamale; 3)Participa la elaborarea si implementarea politicii vamale; 4)Aplica procedeele de reglementare a relatiilor economice si comerciale; 5)Elaboreaza si intreprinde masuri de combatere a fraduelor vamale si a altor incalcari din sfera activitatii vamale;

6)Asigura controlul si supravegherea marfurilor deplasate peste frontiera vamala; 7)Incaseaza si administreaza taxele si impozitele la deplasarea marfurilor; 8)Creeaza conditii pentru accelerarea traficului de marfuri si promoveaza exportul de marfuri din RM; 9)Contribuie la realizarea masurilor de aparare a securitatii statului,de asigurare a ordinii publice,de protejare a vietii si sanatatii oamenilor; 10)Apara drepturile si interesele legitime ale persoanei; 11)Exercita controlul asupra valorilor valutare; 12)Asigura si promoveaza interesele nationale in schimbul international de marfuri;Art.11 Cod vamal al RM.