Sunteți pe pagina 1din 100

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 1
Subiectul II (30 puncte)
O firmă realizează o producţie de 1200 buc., costul total este 18.000 u.m, iar costurile
variabile reprezintă 70% din costul total. Ştiind că rata profitului, la cost, este de 10%, pe
baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor de producţie. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costurilor fixe. 6 puncte
c) Calculaţi preţul de vânzare şi rata profitului, la cifra de afaceri, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la costuri cu rata profitului la încasări, în condiţiile
date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
producătorul acţionează în situaţia în care se majorează preţurile materiilor prime şi
doreşte menţinerea constantă a nivelului profitului. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 2
Subiectul II (30 puncte)
La un moment dat T0, utilizând bunuri de producţie în valoare de 800 milioane de lei, o firmă
realizează marfă pe care o vinde la un preţ mediu de 1000 de lei bucata înregsitrând o cifră
de afaceri de 8 milioane de lei din care 80% reprezintă costurile de producţie. În perioada
următoare, firma îşi propune să realizeze aceiaşi cantitate de marfă în condiţiile utilizării unor
bunuri de producţie la valoarea din T0 şi ale menţinerii preţului mediu, dar cu o economie la
cost de 200 de lei pe produs.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este valoarea capitalului tehnic utilizat de firmă în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit rata profitului la cost înainte de reducerea acestuia. 6 puncte
c) Determinaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, care este
modificarea relativă a ratei profitului la capital şi a ratei profitului la cost în situaţia în care
firma ar reuşi să reducă costul unitar cu 200 de lei. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul ratei profitului la cifra de afaceri înregistrat de firmă în T0 cu
cel obţinut după reducerea costului mediu. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care firma
ar fi putut acţiona pentru reducerea costului mediu. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează prin rotunjire la următorul întreg.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 3
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008, o firmă realizează o producţie de 4000 buc., având următoarele costuri:
- materii prime şi materiale, 9000 u.m.,
- combustibili pentru producţie, 600 u.m.,
- energie electrică pentru iluminatul şi încălzirea unităţii 400 u.m.,
- salarii directe 1000 u.m. şi salarii indirecte 1400 u.m.,
- amortizare 2000 u.m.,
- durata de funcţionare a utilajelor 10 ani.
În anul 2009 producţia se modifică proporţional cu costurile variabile, ambele crescând cu
10%, iar preţul de vânzare rămâne constant, la valoarea de 5 u.m./buc.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cheltuielile pentru personalul administrativ. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului circulant în 2008. 6 puncte
c) Calculaţi costul variabil mediu în 2008 şi masa profitului în 2009, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri în anul 2009 faţă de anul precedent,
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia la 4400 de bucăţi. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 4
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce într-un an 50 buc. dintr-un bun X, dispune de un capital tehnic de 4000
u.m., din care 75% reprezintă capitalul fix. Durata amortizării capitalului fix este de 60 de luni.
Cheltuielile cu combustibilul şi energia electrică pentru încălzirea şi iluminatul unităţii sunt de
500 u.m., cheltuielile salariale totale sunt de 2000 u.m., iar cheltuielile cu salariile
personalului direct implicat în producţie sunt de 1500 u.m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului utilizat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul anual de capital fix. 6 puncte
c) Calculaţi, pentru anul următor, costul total al producţiei şi costul fix mediu, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, ştiind că firma şi-a dublat producţia.
10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor salariale totale cu nivelul cheltuielilor indirecte
ale firmei. 6 puncte
e) Precizaţi o consecinţă a scăderii amortizării pe unitatea de produs. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 5
Subiectul II (30 puncte)
Prin vânzarea integrală a cantităţii produse, la preţul unitar de 90 u.m./buc, un agent
economic a obţinut în anul 2008 un venit total de 450.000 u.m. Costurile fixe au fost de
50.000 u.m., iar costurile variabile medii au fost de 50 u.m./buc. În anul 2009, creşterea
producţiei realizate şi vândute cu 25% a generat o creştere proporţională a costurilor
variabile, dar preţul unitar nu s-a modificat. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cifra de afaceri în anul 2008. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cantitatea de produse realizată în anul 2008. 6 puncte
c) Calculaţi rata profitului, la cost, în anul 2008 şi profitul obţinut în anul 2009, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total unitar din anul 2008 cu nivelul costului total
unitar din anul 2009. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de diminuare a
ponderii cheltuielilor materiale în cheltuielile totale de producţie. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 6
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008 o firmă produce 500 buc. din bunul X, la un cost de producţie de 250.000 u.m.
Costurile fixe reprezintă 30% din costul total. În anul 2009, producţia creşte cu 200 buc., iar
costul de producţie devine 350.000 u.m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi costul total în anul 2009. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul fix în anul 2009 6 puncte
c) Calculaţi costul variabil în anul 2009 şi costul marginal al firmei, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea costurilor variabile ale firmei, în anul 2009 cu cele din
anul 2008, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de scădere a
costului variabil unitar în anul 2009, faţă de anul 2008. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 7
Subiectul II (30 puncte)
O firmă obţine, într-un ciclu de producţie care durează 3 luni, 1000 de bunuri. Preţul de vânzare
al unei unităţi de produs este de 40.000 u.m. Pentru obţinerea producţiei respective se utilizează
un capital total de 100 mil. u.m., din care 80% capital fix, iar 20% din capitalul circulant este
folosit pentru întreţinerea secţiilor de producţie. Cota anuală de amortizare este de 20%, iar
valoarea cheltuielilor salariale pentru fiecare ciclu de producţie se ridică la 10 mil. u.m. (2 mil.
dintre acestea sunt salarii ale personalului administrativ). Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului utilizat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi mărimea costurilor variabile totale pe an şi rata profitului, la încasările
obţinute de firmă într-un an, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate.
10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor materiale fixe anuale cu nivelul cheltuielilor
variabile totale anuale, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate pe care o poate
adopta întreprinzătorul pentru a mări în viitor rata profitului, calculată la încasările
obţinute. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 8
Subiectul II (30 puncte)
O producţie de 2500 buc. este realizată în T0 de 20 de salariaţi, cu costuri de producţie de
25.000 u.m. şi costuri variabile de 15.000 u.m. În perioada următoare, T1, productivitatea
medie a muncii creşte cu 10%, antrenând o creştere a producţiei proporţională cu cea a
costurilor variabile, dar superioară creşterii salariilor, în condiţiile în care numărul salariaţilor
a rămas neschimbat. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costului total în momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit productivitatea muncii în T1. 6 puncte
c) Calculaţi costul marginal şi modificarea absolută a productivităţii muncii, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit dinamica productivităţii muncii cu dinamica cheltuielilor salariale pe
unitatea de produs, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
productivităţii muncii, în condiţiile în care numărul salariaţilor ar rămâne neschimbat.
4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 9
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce, în T0, 5000 buc. dintr-un bun, la un cost total de 100.000 u.m. şi la un nivel
al salariilor de 20% din costul total. Firma vinde întreaga producţie la preţul de 40 u.m/buc. În
T1, păstrând nivelul producţiei, cheltuielile materiale cresc cu 10%, ceea ce determină o
creştere a preţului de vânzare cu 5%. Salariul nominal rămâne constant, iar producătorul nu
concediază şi nu angajează lucrători. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor de producţie în T0. . 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costului total în T1. 6 puncte
c) Calculaţi, pentru T0, valoarea absolută a profitului şi rata profitului, la cifra de afaceri,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit, pentru T1, rata profitului, calculată la costul total cu rata profitului,
calculată la cifra de afaceri. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o soluţie pe care o poate
adopta producătorul pentru diminuarea cheltuielilor materiale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 10
Subiectul II (30 puncte)
Capitalul utilizat al unei firme este de 15 milioane u.m., iar cota de amortizare a capitalului fix
este de 10% pe an. Capitalul circulant reprezintă 1/3 din capitalul utilizat, cheltuielile salariale
sunt de 2 milioane u.m., din care 75% sunt salariile personalului direct productiv, iar volumul
producţiei este de 10.000 bucăţi. În perioada T0-T1, creşterea producţiei cu 20% antrenează
modificarea direct proporţională a capitalului circulant şi cu 30% a cheltuielilor salariale
variabile. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic în T0. . 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului circulant în T0. 6 puncte
c) Calculaţi, pentru T1, valoarea capitalului circulant şi cheltuielile salariale variabile,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint relaţia dintre cota anuală de amortizare şi nivelul cheltuielilor
materiale anuale, în cazul în care capitalul fix nu se amortizează cu valori anuale egale.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de reducere a
cheltuielilor cu amortizarea pe unitatea de produs. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 11
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce 1000 buc. a negociat pe piaţă un preţ de vânzare pentru întreaga
producţie de 100 mil. u.m., asigurându-şi astfel o rată a profitului, calculată la capital, de
20%. Ponderea profitului în cifra de afaceri este de 30%, cheltuielile salariale sunt egale cu
cele materiale, iar consumul de capital circulant reprezintă 30% din costul de producţie. Pe
baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cifra de afaceri a firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului fix şi consumul tehnologic, exprimat în unităţi monetare,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la costuri cu rata profitului la încasări. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
productivităţii muncii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 12
Subiectul II (30 puncte)
Vânzându-şi marfa la preţul de 1000 de lei bucata, o firmă înregistrează la un moment dat,
T0, o rată a profitului la cifra de afaceri de 20%. Firma îşi propune să dubleze în T1 rata
profitului la cost, în condiţiile în care cantitatea de marfă vândută şi costul total al producţiei
nu se modifică. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este masa profitului obţinut de firmă la 100 de lei cifră de afaceri, în
momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit rata profitului la cost în momentul T0. 6 puncte
c) Determinaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, rata profitului
la cifra de afaceri în T1 şi suma cu care ar trebui să se modifice preţul unitar al produselor
vândute, pentru ca firma să-şi realizeze obiectivul de dublare a ratei profitului la cost.
10 puncte
d) Comparaţi nivelul profitului total al firmei în T1 cu cel înregistrat de firmă înainte de
realizarea obiectivului propus. 6 puncte
e) Precizaţi două cauze economice care să conducă la reducerea preţului unitar.
4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 13
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme se înregistrează o cifră de afaceri de 100 mld. u.m. şi o rată a profitului,
calculată la capitalul utilizat, de 30%. Ponderea profitului în cifra de afaceri este de 30%,
cheltuielile salariale sunt egale cu cheltuielile materiale, iar amortizarea capitalului fix
reprezintă 20% din cost. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi venitul total a firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit profitul obţinut. 6 puncte
c) Calculaţi cota anuală de amortizare a capitalului fix şi valoarea capitalului circulant,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit valoarea capitalului fix utilizat cu valoarea capitalului circulant, în
condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de reducere a
ponderii cheltuielilor cu capitalul circulant în totalul cheltuielilor materiale. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 14
Subiectul II (30 puncte)
O firmă realizează în momentul T0 80 de produse, pentru care înregistrează cheltuieli totale
de 320.000 u.m. În momentul T1 decide majorarea producţiei cu 20 bucăţi, iar costul total
creşte cu 6,25%. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor de producţie în momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total în momentul T1. 6 puncte
c) Calculaţi indicele costului mediu şi costul total mediu în T1, scriind formulele de calcul
şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total mediu în T1 cu nivelul costului unitar din T0.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de reducere a
costului, în condiţiile în care volumul producţiei nu se modifică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 15
Subiectul II (30 puncte)
Încasările unei firme sunt de 10.000 u.m., din care 80% reprezintă costul de producţie pentru
cele 25 de bunuri realizate. Amortizarea capitalului fix este 0,25 din costuri, cheltuielile
salariale sunt duble faţă de valoarea capitalului circulant consumat, iar rata profitului, la
capital, este de 20%. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cifra de afaceri a firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit preţul de vânzare. 6 puncte
c) Calculaţi durata amortizării capitalului fix şi valoarea capitalului tehnic consumat,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la costuri cu rata profitului la încasări, în condiţiile
date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de menţinere a
nivelului profitului în condiţiile în care ar avea loc majorări salariale fără acoperire în
creşterea productivităţii muncii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 16
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, producţia în T0 este de 100 de bucăţi, fiind realizată de 15 lucrători care
utilizează elemente de capital fix în valoare de 9800 u.m, din care se amortizează anual 800
u.m. Rata profitului, la cost, este de 25%, în condiţiile în care salariile reprezintă 40% din
costurile totale. În T1 producţia creşte de 1,5 ori în condiţiile în care numărul de angajaţi nu se
modifică.
a) Precizaţi valoarea consumului de capital fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit rata profitului, la încasări, în T0. 6 puncte
c) Calculaţi ponderea capitalului consumat în costurile totale în T0 şi productivitatea
muncii în T1, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la costuri cu rata profitului la încasări, în condiţiile date
în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
producătorul acţionează în situaţia în care, în viitor, doreşte să menţină nivelul profitului,
deşi costul materiilor prime se majorează cu 10%. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 17
Subiectul II (30 puncte)
O întreprindere şi-a realizat producţia în condiţiile utilizării unui capital în valoare de 20 mil.
u.m., din care 14 mil. u.m. capital fix. Salariile au fost de trei ori mai mici decât capitalul
circulant utilizat, costul total al producţiei a fost de 10 mil. u.m, iar consumul anual al
capitalului fix a fost de 2 mil. u.m. Din vânzarea producţiei s-au încasat 12 mil. u.m. Pe baza
datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cota de amortizare. 6 puncte
c) Calculaţi profitul, în mărime absolută, şi valoarea cheltuielilor materiale, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint relaţia cota de amortizare şi nivelul profitului, în situaţia în care
întreprinzătorul doreşte recuperarea mai rapidă a valorii capitalului fix. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care să fundamenteze
decizia producătorului privind o eventuală creştere a producţiei. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 18
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date referitoare la capitalul tehnic necesar producerii şi vânzării a
20.000 de bucăţi dintr-un bun:
- materiile prime, materialele, combustibilul şi energia pentru producţie, 15 mil. u.m.
- capitalul circulant consumat, 22 mil. u.m.
- capitalul tehnic utilizat, 28 mil. u.m.
- consumul capitalului fix este de 2 mil. u.m.
Pe baza acestor date:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costurilor variabile. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi modificarea absolută a costurilor variabile şi durata amortizării capitalului fix,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, în condiţiile în care creşterea
cu 5000 de bucăţi a producţiei realizate şi vândute ar genera un cost de 1800 u.m. pentru
fiecare bucată realizată în plus. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri, în condiţiile date la punctul c),
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia la 25.000 de bucăţi. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 19
Subiectul II (30 puncte)
Pentru a produce 1000 de bucăţi dintr-un bun X, o societate comercială utilizează mijloace
de producţie în valoare de 50 mil. u.m., din care 30 mil. u.m. reprezintă capitalul circulant
consumat. Capitalul fix se amortizează în 5 ani, iar salariile celor 10 lucrători sunt cu 20%
mai mici decât valoarea capitalului consumat. Rata profitului, la cost, este 25%. Pe baza
datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic. 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul de capital fix. 6 puncte
c) Calculaţi amortizarea pe unitatea de produs şi preţul de vânzare al bunului X, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la capitalul utilizat, cu rata profitului calculată la cifra
de afaceri, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o cauză a unei posibile
majorări a salariului plătit de firmă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 20
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce şi vinde 10 bunuri la un preţ unitar de 150 u.m., în condiţiile unui cost fix
unitar de 45 u.m. şi a unui cost variabil mediu cu 30 u.m. mai mare decât costul fix mediu. În
anul următor, notat în continuare T1, firma menţine preţul unitar şi creşte producţia cu 50%
prin dublarea costurilor variabile totale. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi preţul mediu de vânzare. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea producţiei la momentul T1. 6 puncte
c) Calculaţi costul marginal şi modificarea absolută a costului fix mediu în al doilea an
faţă de primul, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar în primul an cu nivelul profitului pe unitatea
de produs în T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate posibilă pentru
creşterea profitului unitar în condiţiile creşterii salariilor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 21
Subiectul II (30 puncte)
Într-un an, T0, o firmă obţine o producţie de 100.000 bucăţi având 500 de lucrători angajaţi.
Costul total mediu este de 900 u.m., din care 30% reprezintă costuri fixe. În anul următor, T1,
în condiţiile unui cost marginal de 80 u.m., producţia a crescut cu 25%, şi numărul de
salariaţi cu 20%. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cantitatea de bunuri produsă de firmă la momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul fix mediu în T0. 6 puncte
c) Calculaţi productivitatea marginală a muncii şi cantitatea de bunuri produsă în T1,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului mediu fix în T1 cu cel din T0. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o posibilitate de a mări
salariile, în condiţiile păstrării numărului de angajaţi. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 22
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, într-un an oarecare T0, raportul dintre cifra de afaceri şi costul
producţiei a fost de 5/4, amortizarea capitalului fix de 1 milion u.m., cheltuielile salariale de 2
milioane u.m., iar încasările de 10 milioane u.m. Preţul unitar a fost de 5000 u.m./bucată.
Majorarea producţiei, în anul T1, cu 40% antrenează creşterea capitalului circulant cu 20% şi
a cheltuielilor salariale cu 50%. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi consumul de capital fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costului total în T1. 6 puncte
c) Calculaţi volumul producţiei în T0 şi costul marginal, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar din T1 cu nivelul profitului unitar din T0, în
condiţiile în care preţul unitar a rămas constant. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de reducere a
cheltuielilor materiale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 23
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, în T0, valoarea capitalului circulant este egală cu amortizarea capitalului
fix, cheltuielile materiale totale reprezintă 70% din costul de producţie, suma încasărilor
totale este de 1.250.000 u.m., rata profitului, calculată la cifra de afaceri, este de 40%, iar
producţia obţinută este de 125 bucăţi. Majorarea producţiei în T1 cu 40%, antrenează
creşterea capitalului circulant cu 20% şi a cheltuielilor salariale cu 10%. Pe baza datelor de
mai sus:
a) Precizaţi valoarea cifrei de afaceri în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit profitul obţinut în T0. 6 puncte
c) Calculaţi consumul de capital fix în T0 şi costul marginal, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total în T0 cu cel din T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de scădere a
costului unitar, în condiţiile creşterii producţiei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 24
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date cu privire la activitatea unei firme: în T0 rata profitului, calculată
la costul de producţie, este de 25%, iar valoarea cifrei de afaceri a firmei este de 200 mil.
u.m. În T1, rata profitului, calculată la cost, a devenit 30%, în condiţiile în care cifra de afaceri
se ridică la 260 mil. u. m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este valoarea producţiei vândute în momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul de producţie în momentul T1. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea profitului în T0 şi în T1, scriind formulele de calcul şi explicitând
simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar în T0 cu cel din T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
întreprinzătorul ar putea acţiona pentru asigurarea creşterii în viitor a profitului unitar.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 25
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme se întâlneşte următoarea situaţie: costurile fixe materiale sunt în valoare
de 10.000 u.m, costurile variabile totale sunt de 6000 u.m., costurile variabile salariale sunt
de 2000 u.m., costurile salariale sunt de 5000 u.m., amortizarea se ridică la 3000 u.m. Pe
baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi consumul de capital fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costurilor fixe totale. 6 puncte
c) Calculaţi costul total şi ponderea cheltuielilor salariale în totalul costurilor, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea ponderii cheltuielilor salariale în total costuri, în condiţiile în
care costurile fixe materiale devin 14.000 u.m, cele variabile materiale ajung la 8000 u.m.,
iar cele salariale la 9000 u.m., menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care ar justifica
decizia întreprinzătorului de a micşora durata amortizării capitalului fix. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 26
Subiectul II (30 puncte)
În cazul unui producător, în momentul T0 costul fix mediu, costul variabil mediu şi profitul pe
unitatea de produs sunt, fiecare dintre ele, egale cu 1000 u.m. În momentul T1, volumul
producţiei creşte cu 100%, iar costurile variabile totale şi profitul pe unitatea de produs se
dublează.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi profitul unitar în momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul produsului în momentul T0. 6 puncte
c) Calculaţi preţul de vânzare al produsului în momentul T0 şi costul mediu total în
momentul T1, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea preţului produsului în momentul T1 faţă de T0, menţionând
totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o posibilitate de reducere a
preţului unitar. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 27
Subiectul II (30 puncte)
Capitalul fix al unei firme este de 50.000 u.m. şi are o durată de funcţionare de 120 de luni.
Consumul de capital circulant este de 30% din costul total, încasările anuale sunt de 30.000
u.m., iar profitul este de 10% din încasările firmei. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cifrei de afaceri. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total. 6 puncte
c) Calculaţi rata profitului, la cost şi la cifra de afaceri, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor salariale cu nivelul consumului de capital
circulant, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o posibilitate de majorare a
ratei profitului, calculată la cost. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 28
Subiectul II (30 puncte)
În momentul T0, la nivelul unei firme care produce 1000 de piese, costul variabil mediu a fost
de 50 u.m., iar costurile fixe totale au fost de 30.000 u.m., iar preţul unitar de 500 u.m. În
momentul T1, volumul producţiei realizate şi vândute creşte cu 200%, iar costurile variabile
se triplează. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi nivelul producţiei în momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total în momentul T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total mediu în momentul T1 şi costul marginal, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri, dacă la momentul T1 preţul unitar s-a
redus cu 5%, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv pentru care
întreprinzătorul ar putea iniţia măsuri de creştere a producţiei în condiţiile unui spor mai
lent al costurilor variabile. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 29
Subiectul II (30 puncte)
În momentul T0, valoarea producţiei realizate şi vândute de o firmă cu 10 lucrători este de
150.000 u.m., iar costul total mediu este de 1200 u.m. În momentul T1 rata profitului, în
funcţie de cifra de afaceri, creşte cu 30%, numărul lucrătorilor creşte cu 2, iar productivitatea
medie a muncii se menţine constant 10. Ştiind că în T1 preţul de vânzare rămâne constant:
a) Precizaţi venitul total al firmei la momentul T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea cifrei de afaceri în T1. 6 puncte
c) Calculaţi rata profitului, la cifra de afaceri, în T1 şi productivitatea marginală a muncii,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit, pentru T1, rata profitului, calculată la costul total cu rata profitului,
calculată la cifra de afaceri. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a mări în T1 numărul de angajaţi cu 20%. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 30
Subiectul II (30 puncte)
Într-un an, o firmă realizează o cifră de afaceri de 25.000.000 u.m. în urma vânzării a
100.000 de bucăţi dintr-un bun X. Rata profitului, la cost, este de 25%. Se mai cunosc
următoarele date referitoare la cheltuielile firmei în anul respectiv: valoarea consumului de
capital fix este egală cu cheltuielile cu combustibilul şi energia pentru întreţinerea unităţii;
cheltuielile cu capitalul circulant, care fac parte din structura costurilor fixe, sunt de două ori
mai mici decât cheltuielile cu capitalul circulant din structura costurilor variabile; cheltuielile
salariale sunt de 10 mil. u.m., din care jumătate sunt salarii ale personalului administrativ.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi venitul total al firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit preţul de vânzare al unui bun X. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale şi valoarea capitalului circulant consumat, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul consumului de capital circulant cu nivelul consumului de
capital fix, la nivelul firmei considerate. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
producătorul poate reduce consumurile specifice. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 31
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a realizat într-un an o producţie de 5000 buc. cu un cost total mediu de 80.000 u.m., din
care 30.000 u.m. costuri fixe. În anul următor, producţia firmei a crescut cu 100%, în condiţiile
scăderii costului variabil unitar cu 10%. Preţul practicat pe piaţă a rămas constant, la nivelul de
150.000 u.m./buc. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi preţul unitar. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costului total în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi costul total mediu în al doilea an şi costul marginal, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total mediu în primul an cu nivelul costului unitar din
anul următor. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 32
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008, o firmă şi-a desfaşurat activitatea în următoarele condiţii: cifra de afaceri a fost
de 120 mil u.m., cheltuielile materiale au fost de 50 mil. u.m., din care 10% cheltuieli fixe,
cheltuielile salariale au fost de 50 mil. u.m., din care 5% salarii ale personalului
administrativ, volumul fizic al producţiei a fost de 100 de kg, iar numărul de lucratori în
secţiile direct productive a fost 100.
În anul 2009, numărul lucrătorilor din secţiile direct productive s-a redus cu 10%, iar producţia
fizică a crescut cu 10%, antrenând creşterea cheltuielilor materiale directe cu acelaşi
procentaj. Întrucât rata inflaţiei în intervalul respectiv a fost neglijabilă, firma nu a modificat nici
preţul unitar, nici salariul individual al lucrătorilor din secţiile direct productive.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi nivelul încasărilor firmei în anul 2008. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cheltuielile salariale indirecte. 6 puncte
c) Calculaţi nivelul productivităţii medii a muncii în secţiile direct productive în anul 2008,
şi ponderea capitalului consumat în structura costurilor de producţie în anul 2009, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea ratei profitului la cifra de afaceri în anul 2009, faţă de
anul 2008, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
masei profitului. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 33
Subiectul II 30 puncte)
O firmă utilizează capital tehnic de 50.000.000 u.m., din care 50% reprezintă capital fix.
Firma plăteşte salarii de 10.000.000 u.m., obţinând o producţie anuală în valoare de
40.000.000 u.m. Capitalul fix se amortizează în 10 ani. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea mijloacelor de producţie. 4 puncte
b) Calculaţi explicit masa profitului. 6 puncte
c) Calculaţi rata profitului, la încasări şi rata profitului, la capitalul utilizat, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, calculată la costul total cu cea calculată la cifra de
afaceri, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
masei profitului. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 34
Subiectul II (30 puncte)
Se dau următoarele date: capitalul fix al unei firme are o durată de funcţionare de 4 ani;
capitalul consumat în primul an de activitate este de 6000 u.m., din care 2000 u.m. constituie
valoarea capitalului circulant consumat; volumul producţiei este de 100 buc. În cel de-al doilea
an de activitate, producţia creşte cu 60%, iar cheltuielile cu materiile prime şi materialele cresc
proporţional cu creşterea producţiei.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cantitatea de bunuri produsă în primul an. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cantitatea de bunuri produse în al doilea an. 6 puncte
c) Calculaţi amortizarea pe unitatea de produs în cel de-al doilea an şi valoarea capitalului
tehnic de care dispune firma la începutul perioadei, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul consumului specific, în expresie monetară, în primul an cu cel
din al doilea an. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, dacă volumul producţiei ar rămâne constant. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 35
Subiectul II (30 puncte)
Tabelul următor prezintă situaţia a trei agenţi economici care produc şi comercializează bunul
economic X în condiţii specifice.

Agent Producţia obţinută Producţia vândută Costul total mediu Preţul unitar
economic (buc.) (buc.) al producţiei obţinute (u.m./buc.)
(u.m./buc.)
A 1000 800 60 80
B 800 600 70 78
C 900 900 50 80

Pe baza datelor de mai sus:


a) Precizaţi preţul mediu de vânzare pentru bunurile realizate de agentul economic B.
4 puncte
b) Calculaţi explicit cifra de afaceri pentru agentul economic A. 6 puncte
c) Calculaţi costul producţiei obţinute de agentul economic C şi diferenţa dintre veniturile şi
cheltuielile agentului economic B, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile
utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, la costul producţiei obţinute de agentul economic A cu
rata profitului, la încasări, pentru agentul economic C, în condiţiile date. 6 puncte
e) Precizaţi o modalitate de rentabilizare a activităţii agentului economic B. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 36
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce într-un an 50 buc. dintr-un bun X, dispune de un capital tehnic de 4000
u.m., din care 75% reprezintă capitalul fix. Durata amortizării capitalului fix este de 60 de luni.
Cheltuielile cu combustibilul şi energia electrică pentru încălzirea şi iluminatul unităţii sunt de
500 u.m., cheltuielile salariale totale sunt de 2000 u.m., iar cheltuielile cu salariile
personalului direct implicat în producţie sunt de 1500 u.m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor salariale variabile. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix consumat într-un an. 6 puncte
c) Calculaţi costul anual al producţiei şi amortizarea pe unitatea de produs, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, în condiţiile în care dublarea
producţiei ar determina creşterea cu 100% a costurilor variabile. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor salariale directe cu cel al cheltuielilor salariale
indirecte, în condiţiile producţiei iniţiale. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate pe care
întreprinzătorul o poate adopta pentru scăderea valorii amortizării pe unitatea de produs.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 37
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date privind activitatea unei firme: capitalul tehnic de care dispune
este de 100 mld. u.m., iar volumul producţiei anuale este de 1000 buc. Pentru realizarea
acestei producţii s-au realizat următoarele cheltuieli: materii prime, materialele şi combustibil,
30 mld. u.m.; cheltuieli materiale, 44 mld. u.m.; cheltuieli salariale, 6 mld. u.m. Cifra de
afaceri a firmei este de 80 mld. u.m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi venitul total al firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix utilizat. 6 puncte
c) Calculaţi durata de amortizare a capitalului fix şi profitul pe unitate de produs, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul capitalului fix utilizat cu cel al capitalului circulant consumat,
în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de acţiune pe
care să o adopte agentul economic pentru a creşte profitul unitar. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 38
Subiectul II (30 puncte)
Din vânzarea a 1000 de produse, o firmă obţine încasări de 100 mil. u.m. În contabilitatea
firmei s-au înregistrat următoarele date: capital fix 100 mil. u.m.; cota de amortizare 10%,
capital circulant utilizat 50 mil. u.m.; număr salariaţi direct productivi 125; salarii şi contribuţii
la asigurările sociale 15 mil. u.m. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi venitul total al firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit productivitatea muncii, calculată în funcţie de numărul de lucrători
direct implicaţi în producţie. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea consumului de capital fix şi nivelul costului total, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate 10 puncte
d) Comparaţi explicit valoarea capitalului utilizat cu nivelul cheltuielilor materiale ale
firmei, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, dacă volumul producţiei nu se modifică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 39
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date privind activitatea unei firme în T0: costurile fixe totale au fost
de 100.000 u.m.; costurile variabile medii au fost de 500 u.m.; venitul total a fost de
1.000.000 u.m. În T1, în condiţiile obţinerii aceleiaşi producţii pe ciclu, durata unui ciclu de
producţie a scăzut de patru ori, preţul unitar de vânzare s-a menţinut la valoarea de 1000
u.m. şi numărul lucrătorilor a crescut de la 100 la 150.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cifra de afaceri în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total mediu realizat în T0 şi productivitatea marginală a muncii, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint relaţia dintre nivelul costului variabil mediu şi cel al costului mediu fix,
în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, dacă volumul producţiei nu s-ar modifica. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 40
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a produs într-un an 1000 bucăţi dintr-un bun, având următoarele cheltuieli: materii
prime şi materiale 1 mil. u.m., combustibil şi energie pentru producţie 200.000 u.m., salarii
variabile 300.000 u.m., consum de capital fix 40.000 u.m., cheltuieli cu chiria 150.000 u.m.,
cheltuieli pentru iluminatul şi încălzitul unităţii 20.000 u.m., salarii ale personalului
administrativ 50.000 u.m. În anul următor, firma realizează o producţie similară din punct de
vedere calitativ, dar de două ori mai mare, în condiţiile în care toate categoriile de costuri
variabile cresc cu 60%. Pe baza datelor de mai sus şi ştiind că durata de folosire a capitalului
fix este de 5 ani, iar preţul de vânzare este constant, la nivelul de 2000 u.m.:
a) Precizaţi nivelul producţiei în primul an. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cifra de afaceri în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi amortizarea pe unitatea de produs şi valoarea capitalului circulant consumat,
în cel de-al doilea an de activitate, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile
utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar obţinut în primul an cu nivelul profitului unitar
înregistrat în anul următor, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului la cost, dacă volumul producţiei nu s-ar modifica. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 41
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a realizat într-un an T0, o producţie de 1000 de bucăţi dintr-un bun X. În anul
următor, T1, producţia firmei a crescut cu 100%, ceea ce a determinat o diminuare a costului
fix mediu cu 50%, de la 10.000 u.m. şi a costului variabil mediu cu 10%, de la 50.000 u.m.
Preţul practicat pe piaţă a rămas constant, la nivelul de 100.000 u.m./bucată. Pe baza
datelor de mai sus:
a) Precizaţi preţul unitar în momentul T1. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total al producţiei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul fix total în momentul T0 şi în momentul T1, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului la cifra de afaceri, în T0 cu rata profitului, la cost, în T1.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului la cifra de afaceri. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 42
Subiectul II (30 puncte)
Pentru a produce şi vinde într-un an 1000 de bucăţi din bunul X, în condiţiile în care profitul
pe produs este de 5 u.m., o firmă utilizează capital fix care se amortizează în 36 de luni.
Capitalul consumat de firmă reprezintă 70% din cheltuielile ei totale, ponderea profitului total
în cifra de afaceri este de 40%, iar amortizarea reprezintă 55% din cheltuielile materiale. Pe
baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este nivelul masei profitului unitar . 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul total al încasărilor . 6 puncte
c) Calculaţi cota de amortizare şi valoarea capitalului circulant consumat, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, la cifra de afaceri cu rata profitului, la cost, în
condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de a reduce
cheltuielile materiale. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 43
Subiectul II 30 puncte)
În anul T0, într-o firmă s-a înregistrat o cifră de afaceri de 200 mil. u.m., o rată a profitului, la
încasări, de 20%, cheltuielile materiale au fost egale cu cheltuielile salariale, iar consumul
materiilor prime şi materialelor a fost de 70 mil. u.m. În anul T1, încasările au crescut cu 50%,
rata profitului, la cifra de afaceri, s-a mărit cu 10% în condiţiile în care valoarea capitalului
consumat a rămas la nivelul din T0.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea încasărilor totale în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit rata profitului, la cost, în T1. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile salariale şi amortizarea capitalului fix în T1, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor salariale în T0 cu cele din T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, calculată la cifra de afaceri, dacă sindicatele doresc păstrarea numărului
de angajaţi. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 44
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a realizat în T0 o cifră de afaceri de 420 mil. u.m. şi o rată a profitului, la încasări, de
20%, în condiţiile în care cheltuielile materiale au fost de 200 mil. u.m., iar amortizarea a
reprezentat 1/3 din valoarea capitalului circulant. În T1, la acelaşi volum al încasărilor, rata
profitului, la cifra de afaceri, s-a redus la 15%, iar producţia a crescut cu 1000 de bucăţi. Pe
baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi venitul total al firmei în T1. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costului total în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului circulant consumat în T0 şi costul marginal, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, calculată la cost, în T0 cu rata profitului, calculată la
cost, în T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
cifrei de afaceri. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 45
Subiectul II (30 puncte)
Un agent economic utilizează un capital de 5 mld. u.m. din care 60% reprezintă capitalul fix,
amortizabil în 60 de luni. Salariile plătite de agentul economic se ridică la 400 mil. u.m.,
încasările totale obţinute fiind de 3,6 mld. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este valoarea capitalului folosit de firmă. 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul lunar de de capital fix. 6 puncte
c) Calculaţi cota de amortizare şi rata profitului, la capital, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit valoarea capitalului fix cu cea a capitalului circulant, în condiţiile
date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
agentul economic poate acţiona în vederea creşterii salariilor personalului direct implicat
în producţie. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 46
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce anual 1000 de unităţi din bunul X cu urmatoarele cheltuieli: materii prime
500 mil. u.m., materiale auxiliare 110 mil. u.m., amortizarea capitalului fix 140 mil. u.m.,
salarii ale personalului administrativ 20 mil.u.m. şi care reprezintă 10% din totalul cheltuielilor
salariale, chirie şi întreţinere 150 mil. u.m., combustibil şi energie folosite în producţie 100
mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor salariale indirecte. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul unitar al bunului X. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea profitului anual al firmei şi costul total fix, scriind formulele de calcul
şi explicitând simbolurile utilizate, în condiţiile în care bunul X se vinde la preţul de 1,5
mil. u.m. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor salariale cu nivelul cheltuielilor materiale ale
firmei, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului în condiţiile în care volumul producţiei vândute nu se modifică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 47
Subiectul II (30 puncte)
O firmă vinde într-un an 2000 de unităţi din bunul X la preţul de 1,2 mil u.m. bucata.
Realizarea producţiei vândute ocazionează firmei următoarele cheltuieli:
- cheltuielile cu materia primă, 800 mil. u.m.,
- cheltuielile cu materialele auxiliare, 300 mil. u.m.,
- cheltuielile antrenate de consumul de capital fix, 200 mil. u.m., în condiţiile în care durata
de amortizare a capitalului fix este de 5 ani,
- cheltuielile salariale, 400 mil. u.m., din care 10% sunt salarii ale personalului
administrativ,
- chiria, 100 mil. u.m.,
- costurile consumului de energie electrică pentru producţie, 200 mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea amortizării. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul unitar al bunului X. 6 puncte
c) Calculaţi masa profitului unitar în anul considerat şi pentru anul următor, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, în situaţia în care rata profitului, la
cost, creşte cu 10 puncte procentuale, iar costurile totale cresc proporţional cu producţia.
10 puncte
d) Comparaţi explicit cota de amortizare cu rata profitului la cost, pentru primul an de
activitate a firmei. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, la cost. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 48
Subiectul II (30 puncte)
Un întreprinzător obţine în T0 un profit de 20 mil. u.m. şi are costuri fixe de 100 mil. u.m.,
costuri variabile medii de 125.000 u.m., iar preţul unitar este de 200.000 u.m. În T1 producţia
realizată şi vândută creşte cu 200 de bucăţi, antrenând o modificare proporţională a
costurilor variabile totale, dar preţul de vânzare nu se modifică. Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi preţul mediu de vânzare al bunului produs. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei vândute în T1. 6 puncte
c) Calculaţi cifra de afaceri în T0 şi masa profitului în T1, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, la cost, în T0 cu cea din T1. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de reducere a
costului unitar. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 49
Subiectul II (30 puncte)
Încasările din vânzări ale unei firme au fost într-un an de 20 mil. u.m., reprezentând 20% din
valoarea capitalului utilizat. Cheltuielile cu amortizarea sunt egale cu cheltuielile salariale şi
cu profitul, reprezentând împreună 6% din capitalul utilizat. Pe baza datelor de mai sus şi
ştiind că valoarea capitalului fix este de 86 mil. u.m:
a) Precizaţi cifra de afaceri a firmei în intervalul de timp considerat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului tehnic utilizat 6 puncte
c) Calculaţi valoarea cheltuielilor materiale şi a capitalului circulant consumat în acest
interval de timp, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit cota de amortizare cu rata profitului, calculată la capitalul tehnic
utilizat, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
producătorul poate majora producţia cu 10%, fără a modifica numărul salariaţilor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 50
Subiectul II (30 puncte)
Pentru a realiza o producţie de 50.000 de bucăţi, o firmă a cheltuit într-un an, T0, 250
milioane u.m. Ponderea cheltuielilor materiale variabile în valoarea capitalului consumat a
fost de 60%, iar costurile salariale au fost de 50 milioane u.m. În anul următor, T1, preţul
unitar rămâne acelaşi, la nivelul de 6000 u.m., dar majorarea producţiei cu 20% antrenează
creşterea cheltuielilor salariale cu 10% şi a cheltuielilor materiale variabile cu 30%. Pe baza
datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costurilor totale în T0, 4 puncte
b) Calculaţi explicit profitul unitar în T0. 6 puncte
c) Calculaţi masa profitului total în T1 şi rata profitului, la cost, în T1, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit, pentru T1, rata profitului la costuri cu rata profitului la încasări.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate prin care
producătorul acţionează pentru menţinerea profitului unitar, în condiţiile majorării
preţurilor materiilor prime. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 51
Subiectul II (30 puncte)
Se dau următoarele date: capitalul fix al unei firme are o durată de funcţionare de 4 ani;
capitalul consumat în primul an de activitate este de 6000 u.m., din care 2000 u.m.
constituie valoarea capitalului circulant consumat; volumul producţiei este de 100 buc. În
cel de-al doilea an de activitate, producţia creşte cu 60%, iar cheltuielile cu materiile
prime şi materialele cresc proporţional cu creşterea producţiei şi ajung la 1600 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant. 4 puncte
b) Calculaţi explicit amortizarea capitalului fix în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului tehnic de care dispune firma la începutul perioadei şi
valoarea capitalului circulant din structura costurilor fixe în cel de-al doilea an, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea amortizării pe unitatea de produs în cel de-al doilea an,
faţă de primul, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care cheltuielile cu materiile prime şi materialele au crescut
odată cu creşterea producţie. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 52
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008, o firmă realizează o producţie de 4000 buc., având următoarele costuri:
materii prime şi materiale, 9000 u.m.; combustibil pentru producţie, 600 u.m.; energie
electrică pentru iluminatul şi încălzirea unităţii, 400 u.m.; salarii directe, 1000 u.m.; salarii
indirecte, 1400 u.m.; amortizare, 2000 u.m., durata de funcţionare a utilajelor fiind de 10
ani. În anul 2009, producţia creşte cu 10%, costurile variabile se modificǎ proporţional cu
producţia, iar preţul de vînzare rămâne constant, la valoarea de 5 u.m./buc.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costurilor fixe. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea profitului în 2008. 6 puncte
c) Calculaţi costul variabil în 2009 şi modificarea absolută a profitului în 2009, faţă de
2005, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, la cost, în 2009 cu cea din 2008. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia cu 10%. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 53
Subiectul II (30 puncte)
În T0, o firmă obţine 20.000 de bucăţi dintr-un bun X. Costul total este de 10 mil. u.m., din
care 60% sunt costuri variabile. Pe termen scurt, productivitatea medie a muncii creşte
cu 25%, numărul de salariaţi rămâne acelaşi, iar costurile variabile cresc cu 20%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor totale în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei în T1. 6 puncte
c) Calculaţi costul total mediu în T0 şi modificarea procentuală a costului total mediu în T1
faţă de T0, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri în T1, în condiţiile în care preţul ar
rămâne constant, la valoarea de 600 u.m., menţionând totodată şi sensul modificării.
. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte în T1 producţia. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 54
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce într-un an 50 buc. dintr-un bun X, dispune de un capital tehnic de
4000 u.m., din care 75% reprezintă capitalul fix. Durata amortizării capitalului fix este de
60 de luni. Cheltuielile cu combustibilul şi energia electrică pentru încălzirea şi iluminatul
unităţii sunt de 500 u.m., cheltuielile salariale totale sunt de 2000 u.m., iar cheltuielile cu
salariile personalului direct implicat în producţie sunt de 1500 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cheltuielile salariale variabile . 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul anual al capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi costul fix al firmei şi modificarea absolută a costului total în ultimul an al
perioadei de amortizare, faţă de primul an, scriind formulele de calcul şi explicitând
simbolurile utilizate, în condiţiile în care dublarea producţiei antrenează creşterea
proportională a costurilor variabile. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor salariale fixe pe unitatea de produs, în
condiţiile în care firma şi-a dublat producţia, menţionând totodată şi sensul modificării.
6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care valoarea capitalului tehnic este mai mare decât cea a
capitalului tehnic consumat anual. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 55
Subiectul II (30 puncte)
O firmă realizează în momentul T0 80 de produse, pentru care înregistrează cheltuieli
totale de 320.000 u.m. În momentul T1 decide majorarea producţiei cu 20 bucăţi, iar
cheltuielile totale cresc cu 20.000 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costului total în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul unitar în T0 şi în T1. 6 puncte
c) Calculaţi costul marginal şi modificarea relativă a costului total în T1 faţă de T0, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului unitar în intervalul T0-T1, în condiţiile în care
preţul produsului ar rămâne constant, menţionând totodată şi sensul modificării.
6 puncte
e) Precizaţi o cauză care determină modificarea costului unitar în perioada T0-T1.
4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 56
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, într-un an oarecare T0, raportul dintre cifra de afaceri şi costul
producţiei a fost de 5/4, amortizarea capitalului fix de 1 milion u.m., cheltuielile salariale
de 2 milioane u.m., iar încasările de 10 milioane u.m. Preţul unitar a fost de 5000
u.m./bucată. Majorarea producţiei cu 40% antrenează creşterea capitalului circulant cu
20% şi a cheltuielilor salariale cu 50%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului fix consumat anual. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total în T0. 6 puncte
c) Calculaţi volumul producţiei în T1 şi modificarea absolută a costului total în T1 faţă de T0,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea costului unitar în T1, dacă producţia ar fi rămas la acelaşi
nivel, iar cheltuielile salariale ar fi crescut cu 20%, menţionând totodată şi sensul
modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia în T1 cu 40%. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 57
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a produs într-un an 1000 bucăţi dintr-un bun, având următoarele cheltuieli:
materii prime şi materiale 1 mil. u.m., combustibil şi energie pentru producţie 200.000
u.m., salarii variabile 300.000 u.m., consum de capital fix 40.000 u.m., cheltuieli cu chiria
150.000 u.m., cheltuieli pentru iluminatul şi încălzitul unităţii 20.000 u.m., salarii ale
personalului administrativ 50.000 u.m. În anul următor, firma realizează o producţie
similară din punct de vedere calitativ, dar de două ori mai mare, la un indice al costurilor
fixe de 100% şi un indice al costurilor variabile de 160%. Durata de folosire a capitalului
fix este de 5 ani, iar preţul de vânzare este constant, la nivelul de 2000 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costurilor fixe. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi costul unitar în primul an şi costul total în cel de-al doilea an, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint decizia întreprinzătorului referitoare la modificarea în viitor a
producţiei, în condiţiile în care costul marginal ar fi mai mic decât preţul, menţionând
totodată şi decizia luată. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care poate întemeia
decizia menţionată la punctul d). 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 58
Subiectul II (30 puncte)
O firmă obţine într-un ciclu de producţie care durează 3 luni, 1000 de bunuri. Preţul de
vânzare al unei unităţi de produs este de 40.000 u.m. Pentru obţinerea producţiei
respective se utilizează un capital total de 100 mil. u.m., din care 80% capital fix, iar 20%
din capitalul circulant este folosit pentru întreţinerea secţiilor de producţie. Cota anuală de
amortizare este de 20%, iar valoarea cheltuielilor salariale pentru fiecare ciclu de producţie
se ridică la 10 mil. u.m. (2 mil. dintre acestea sunt salarii ale personalului administrativ).
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic. 4 puncte
b) Calculaţi explicit producţia anuală. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile de producţie anuale şi rata profitului, la încasări, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului, dacă producţia realizată şi vândută ar creşte în
anul următor cu 25%, cheltuielile variabile ar creşte direct proporţional cu producţia, iar
preţul ar rămâne constant la valoarea de 40.000 u.m., menţionând totodată şi sensul
modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care care cheltuielile cu amortizarea pe unitatea de produs
scad în condiţiile prezentate la punctul d). 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 59
Subiectul II (30 puncte)
O societate pe acţiuni a emis 200.000 de titluri cu o valoare nominală unitară de 1000
u.m. În anul 2008 societatea a obţinut o rată a profitului, la încasări, de 25%. Din profitul
brut, 40% sunt dividendele distribuite acţionarilor şi 20% este impozitul. Randamentul
unui titlu de valoare este de 50%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea unei acţiuni. 4 puncte
b) Calculaţi explicit mărimea capitalului social al firmei. 6 puncte
c) Calculaţi volumul încasărilor societăţii şi mărimea dividendelor primite de un acţionar
care deţine un pachet de 20% din acţiunile firmei, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului net al firmei, dacă impozitul pe profit s-ar reduce
cu 25% faţă de nivelul din situaţia iniţială, menţionând totodată şi sensul modificării.
6 puncte
e) Precizaţi un motiv care ar putea sta la baza deciziei statului de reducere a impozitului
pe profit. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 60
Subiectul II (30 puncte)
Un profit brut de 150.000 u.m. a fost obţinut de un agent economic în anul 2008, prin
vânzarea integrală a cantităţii produse, la preţul unitar de 90 u.m./buc. Costurile fixe au
fost de 50.000 u.m., iar costurile variabile medii au fost de 50 u.m./buc. În anul 2009,
producţia realizată şi vândută a crescut cu 25%, în condiţiile în care au crescut
proporţional costurile variabile, iar preţul de vânzare nu s-a modificat.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor firmei care, pe termen scurt, nu se modifică. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei în 2008. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea producţiei vândute în anul 2009 şi modificarea absolută a profitului
în 2009, raportat la anul anterior, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile
utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea costului total unitar, dacă producţia ar scădea în T1 faţă
de T0 cu 25%, iar costurile ar rămâne neschimbate, menţionând totodată şi sensul
modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care producătorul ar putea decide scăderea producţiei.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 61
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008, o firmă produce 500 buc. din bunul X, la un cost de producţie de 250.000
u.m. Costurile fixe reprezintă 30% din costul total. În anul 2009, producţia creşte cu 200
buc., iar costul de producţie devine 350.000 u.m., în condiţiile în care costurile variabile
cresc proporţional cu producţia.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor totale în cel de-al doilea an. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul variabil în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi modificarea relativă a costului variabil şi costul marginal, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului unitar în cel de-al doilea an, faţă de primul, dacă
preţul produsului ar creşte în T1 cu 10%, iar costul mediu ar rămâne neschimbat,
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care costul variabil a crescut în T1 odată cu creşterea
producţiei. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 62
Subiectul II (30 puncte)
La un moment dat T0, costurile producţiei unei firme se ridică la 100.000 de lei, din care
20.000 de lei sunt costuri care, pe termen scurt, nu depind de volumul producţiei. La
momentul următor, T1, mărindu-şi producţia, firma înregistrează costuri totale de 180.000 de
lei, în condiţiile în care costurile variabile au crescut direct proporţional cu producţia, iar
preţul de vânzare unitar nu s-a modificat.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este nivelul costurilor fixe ale firmei la momentul T0. 4 puncte
b) Determinaţi explicit nivelul la care ajung costurile variabile generate în urma creşterii
producţiei. 6 puncte
c) Determinaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, variaţia
relativă a costului fix mediu şi a volumului producţiei realizate în intervalul T0-T1. 10 puncte
d) Explicaţi succint modul în care se modifică profitul pe produs în intervalul T0-T1
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o condiţie care ar fi putut
întemeia decizia firmei de majorare a producţiei în intervalul T0-T1. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 63
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce, în T0, 5000 buc. dintr-un bun, la un cost total de 100.000 u.m. şi la un
nivel al salariilor de 20% din costul total. Firma vinde întreaga producţie la preţul de 40
u.m/buc. În T1, păstrând nivelul producţiei, cheltuielile materiale cresc cu 10%, ceea ce
determină o creştere a preţului de vânzare cu 5%. Salariul nominal rămâne constant, iar
producătorul nu concediază şi nu angajează lucrători.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi ponderea cheltuielilor salariale în costul total al producţiei înT0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cheltuielile materiale în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total şi rata profitului la cifra de afaceri în cel de-al doilea an, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea ponderii cheltuielilor salariale în costul producţiei în T1
faţă de T0, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv care poate determina creşterea cheltuielilor materiale. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 64
Subiectul II (30 puncte)
Capitalul fix al unei firme de 10 milioane u.m. se amortizează 10% pe an, capitalul
circulant reprezintă 1/3 din capitalul utilizat, cheltuielile salariale sunt de 2 milioane u.m.,
din care 75% sunt salariile personalului direct productiv, iar volumul producţiei este de
10.000 bucăţi. În perioada T0-T1, creşterea producţiei cu 20% antrenează modificarea
direct proporţională a capitalului circulant şi cu 30% a cheltuielilor salariale variabile.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi cota de amortizare. 4 puncte
b) Calculaţi explicit amortizarea capitalului fix în al doilea an. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului circulant în T0 şi costul marginal, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor salariale fixe pe unitatea de produs în T1 faţă
de T0, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care cheltuielile salariale variabile au crescut în T1 odată cu
creşterea producţiei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 65
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce 1000 buc. a negociat pe piaţă un preţ de 100.000 u.m., asigurându-şi
astfel o rată a profitului, calculată la capital, de 20%. Ponderea profitului în cifra de
afaceri este de 30%, cheltuielile salariale sunt egale cu cele materiale, iar consumul de
capital circulant reprezintă 30% din costul de producţie.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi volumul producţiei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit încasările firmei. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului tehnic utilizat şi cheltuielile materiale ale firmei, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului firmei, dacă preţul produselor ar scădea faţă de
un an de referinţă, iar celelalte condiţii rămân ar rămâne constante, menţionând totodată
şi sensul modificării. . 6 puncte
e) Precizaţi un factor posibil al scăderii preţului produsului pe piaţă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 66
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme se înregistrează o cifră de afaceri de 100 mld. u.m. şi o rată a
profitului, calculată la capitalul utilizat, de 30%. Ponderea profitului în cifra de afaceri este
de 30%, cheltuielile salariale sunt egale cu cheltuielile materiale, iar amortizarea
capitalului fix reprezintă 20% din cost.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea producţiei firmei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul de producţie al firmei. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului fix consumat şi a capitalului circulant consumat, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea ratei profitului, la capitalul utilizat, dacă preţurile materiilor
prime ar creşte, iar celelalte condiţii ar rămâne neschimbate, menţionând totodată şi
sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care preţurile materiilor prime ar putea creşte. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 67
Subiectul II (30 puncte)
Încasările unei firme sunt de 100 u.m., din care 80% reprezintă costul de producţie pentru
cele 25 de bunuri realizate. Amortizarea capitalului fix este 0,25 din costuri, cheltuielile
salariale sunt duble faţă de valoarea capitalului circulant consumat, iar rata profitului, la
capital, este de 20%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi ponderea procentuală a consumului de capital fix în costul total al producţiei.
4 puncte
b) Calculaţi explicit rata profitului, la costuri. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului fix consumat şi a capitalului circulant consumat, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor salariale unitare, dacă în viitor productivitatea
muncii la nivelul firmei va creşte în condiţii de rentabilitate economică, menţionând
totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un efect al modificării
cheltuielilor salariale unitare, în sensul menţionat la punctul d). 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 68
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, producţia în T0 este de 100 de bucăţi, fiind realizată de 15 lucrători
care utilizează elemente de capital fix în valoare de 9800 u.m, din care se amortizează
anual 800 u.m. Rata profitului, la cost, este de 25%, în condiţiile in care salariile
reprezintă 40% din costurile totale. În T1, preţul unitar de vânzare rămâne constant la
valoarea de 100 u.m., producţia creşte de 1,5 ori antrenând o creştere a consumului de
materii prime cu 30%, iar cheltuielile salariale nu se modifică.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului fix consumat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit încasările firmei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total în T0 şi rata profitului, la cost, în T1, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea productivităţii medii a muncii în T1, faţă de T0, dacă în
firmă nu s-au făcut angajări şi nici concedieri de personal, menţionând totodată şi sensul
modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv economic pentru care conducerea firmei poate accepta condiţiile
impuse de salariaţi, de creştere în viitor a salariului nominal cu 40%. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează fără zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 69
Subiectul II (30 puncte)
O întreprindere şi-a realizat producţia în condiţiile utilizării unui capital în valoare de 20
mil. u.m., din care 14 mil. u.m. capital fix. Salariile au fost de trei ori mai mici decât
capitalul circulant utilizat, iar costul total al producţiei a fost de 10 mil. u.m. Din vânzarea
producţiei s-au încasat 12 mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic. 4 puncte
b) Calculaţi explicit profitul firmei. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale ale firmei şi cota de amortizare a capitalului fix, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului unitar al firmei, dacă preţul de vânzare al unui
produs va creşte, iar celelalte condiţii rămân neschimbate, menţionând totodată şi sensul
modificării. 6 puncte
e) Precizaţi o decizie posibilă a producătorului privind volumul producţiei, la posibila
creştere a preţului produsului pe piaţă. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 70
Subiectul II (30 puncte)
Pentru a produce 1000 de bucăţi dintr-un bun, o societate comercială utilizează mijloace de
producţie în valoare de 50 de mil. u.m., din care 30 mil. u.m. reprezintă capitalul circulant
consumat. Capitalul fix se amortizează în 5 ani, iar salariile celor 10 lucrători sunt cu 20%
mai mici decât valoarea capitalului consumat. Rata profitului, la cost, este 25%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic utilizat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit productivitatea muncii. 6 puncte
c) Calculaţi costul producţiei şi profitul firmei, scriind formulele de calcul şi explicitând
simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului firmei, dacă preţul bunului ar scădea, iar
celelalte condiţii ar rămâne neschimbate, menţionând totodată şi sensul modificării.
6 puncte
e) Precizaţi o cauză care poate determina scăderea ratei profitului, calculată la cost.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 71
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce şi vinde 10 bunuri la un preţ unitar de 150 u.m., în condiţiile unui cost fix
unitar de 45 u.m. şi a unui cost variabil mediu cu 30 u.m. mai mare decât costul fix
mediu. În anul următor firma menţine preţul unitar şi creşte producţia cu 50% prin
dublarea costurilor variabile totale.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costului fix pe produs în primul an de activitate. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total mediu în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi costul marginal şi modificarea relativă a profitul total al firmei în cel de-al
doilea an, faţă de primul, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate.
10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar în cel de-al doilea an, cu nivelul profitului
unitar în primul an, în condiţiile date în enunţ. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate posibilă pentru
creşterea profitului unitar, în condiţiile creşterii salariilor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 72
Subiectul II (30 puncte)
Într-un an, T0, o firmă obţine o producţie de 100.000 bucăţi având 500 de lucrători
angajaţi. Costul total mediu este de 900 u.m., din care 30% reprezintă costuri fixe. În anul
următor, T1, în condiţiile unui cost marginal de 80 u.m., producţia a crescut cu 25%, iar
numărul de salariaţi cu 20%
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi mărimea cheltuielilor necesare pentru creşterea producţiei cu o unitate.
4 puncte
b) Calculaţi explicit productivitatea marginală a muncii. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile fixe ale producţiei şi sporul absolut al costului total al producţiei în
intervalul T0 -T1, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total unitar în T0 cu cel din T1. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care producătorul ar putea decide creşterea producţiei în
viitor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 73
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme, valoarea capitalului circulant este egală cu amortizarea capitalului
fix, cheltuielile materiale totale reprezintă 70% din costul de producţie, profitul este de
500.000 u.m., rata profitului, calculată la cifra de afaceri, de 40%, iar producţia obţinută
de 125 bucăţi. Majorarea producţiei cu 40% antrenează creşterea capitalului circulant cu
20% şi a cheltuielilor salariale cu 10%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este ponderea cheltuielilor materiale, la 100 unităţi monetare cheltuieli
totale. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cifra de afaceri în T0. 6 puncte
c) Calculaţi consumul de capital fix şi cheltuielile salariale în T1, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total mediu în T0 cu nivelul costului unitar în T1.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de scădere a
costurilor unitare, în condiţiile creşterii producţiei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 74
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date cu privire la activitatea unei firme: în T0 rata profitului,
calculată la costul de producţie, este de 25%, iar valoarea cifrei de afaceri a firmei este
de 200 mil. u.m. În T1, rata profitului, calculată la cost, a devenit 30%, în condiţiile în care
cifra de afaceri se ridică la 260 mil. u. m., iar preţul produsului rămâne constant.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi mărimea încasărilor firmei în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul producţiei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul producţiei în T1 şi modificarea procentuală a profitului în T1 faţă de T0,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea producţiei în intervalul T0 -T1, menţionând totodată şi
sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o consecinţă pe care o are
pentru firmă creşterea ratei profitului, calculată la cost, de la 25% la 30%. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 75
Subiectul II (30 puncte)
La nivelul unei firme se întâlneşte următoarea situaţie: costurile fixe materiale = 10.000
u.m, costurile variabile totale = 6000 u.m., costurile variabile salariale = 2000 u.m.,
costurile salariale = 5000 u.m., amortizarea = 3000 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea totală a costurilor firmei care, pe termen scurt, se modifică în acelaşi
sens cu modificarea producţiei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costurile fixe totale ale firmei. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale totale şi costul total al producţiei, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Precizaţi valoarea costurilor fixe totale, dacă producţia firmei va creşte în perioada
următoare. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv pentru care
producătorul ar putea decide creşterea producţiei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 76
Subiectul II (30 puncte)
În cazul unui producător, în momentul T0 costul fix mediu, costul variabil mediu şi profitul
pe unitatea de produs sunt, fiecare dintre ele, egale cu 1000 u.m. În momentul T1,
volumul producţiei creşte cu 100%, indicele costurilor variabile este egal cu indicele
producţiei, iar profitul pe unitatea de produs se dublează.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi modificarea procentuală a profitului unitar în T1 faţă de T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul produsului în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul unitar şi preţul produsului în T1, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea productivităţii muncii în intervalul T0 -T1, dacă în firmă nu
se fac angajări şi nici concedieri de personal, menţionând totodată şi sensul modiifcării.
6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o consecinţă pe care o are,
la nivelul firmei, modificarea productivităţii muncii, menţionată la punctul d). 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 77
Subiectul II (30 puncte)
Capitalul fix al unei firme este de 50.000 u.m., durata de funcţionare este de 120 de luni.
Consumul de capital circulant este de 30% din costul total, încasările anuale sunt de
30.000 u.m., iar profitul este de 10% din încasările firmei.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi numărul anilor necesari pentru recuperarea valorii capitalului fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total al producţiei. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale şi rata profitului, la cifra de afaceri, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea costurilor fixe anuale ale firmei, în situaţia în care
producţia anuală nu se modifică, iar durata de funcţionare a capitalului fix se reduce cu
12 luni, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi o măsură pe care producătorul ar trebui să o adopte pentru menţinerea
profitului, în condiţiile date la punctul d). 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 78
Subiectul II (30 puncte)
În momentul T0, la nivelul unei firme care produce 1000 de piese, costul variabil mediu a
fost de 50 u.m., iar costurile fixe totale au fost de 30.000 u.m. În momentul T1, volumul
producţiei creşte cu 200%, iar costurile variabile se triplează.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor fixe ale producţiei în T1. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea costului variabil al producţiei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total al producţiei în T1 şi costul marginal, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea nivelului profitului firmei, în condiţiile date în enunţ şi
ştiind că preţul produsului rămâne constant în intervalul T0-T1, menţionând totodată şi
sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 79
Subiectul II (30 puncte)
În momentul T0 preţul de vânzare al bunurilor realizate de o firmă, cu 10 lucrători, este de
1500 u.m., iar costul total mediu este de 1200 u.m. În momentul T1 preţul de vânzare
rămâne constant, rata profitului, la cifra de afaceri, creşte cu 30%, numărul lucrătorilor
creşte cu 2, iar productivitatea medie a muncii se menţine constant 10.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costului unitar în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei în T0. 6 puncte
c) Calculaţi profitul în T0 şi modificarea absolută a costului unitar în T1, faţă de T0, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea profitului unitar al firmei, în condiţiile date în enunţ,
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi o cauză care a determinat creşterea ratei profitului, la cifra de afaceri, cu
30%. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 80
Subiectul II (30 puncte)
Raportul dintre valoarea capitalului fix şi cea a capitalului circulant utilizat într-un an de către o
firmă este de 5:1. Pentru realizarea şi vânzarea producţiei sale, firma consumă în acel an
bunuri de capital circulant în valoare de 20 de milioane de lei, reuşind să amortizeze 10% din
valoarea capitalului fix. Cheltuielile salariale ale firmei se ridică la 25% din valoarea capitalului
consumat în acel an, iar cheltuielile totale de fabricaţie ajung la 36 de milioane de lei.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este valoarea bunurilor de producţie care se regăseşte integral în
valoarea producţiei realizate de firmă în anul dat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit durata de funcţionare a capitalului fix. 6 puncte
c) Determinaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, cheltuielile de
desfacere (distribuţie) ale firmei şi ponderea cheltuielior salariale în costurile producţiei
realizate şi vândute. 10 puncte
d) Explicaţi succint efectul creşterii vitezei de rotaţie a capitalului asupra cifrei de afaceri
anuale a firmei, în condiţiile creşterii cererii pentru produsele firmei. 6 puncte
e) Precizaţi o modalitate prin care firma ar putea asigura creşterea vitezei de rotaţie a
capitalului. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 81
Subiectul II (30 puncte)
Se dau următoarele date privind costurile unei producţii de 20.000 de bucăţi dintr-un bun,
realizate într-un an: salariile personalului direct implicat în producţie, 10 mil. u.m., salariile
personalului administrativ, 4 mil. u.m., chirii, 4 mil. u.m., materii prime, materiale,
combustibil şi energie pentru producţie, 15 mil. u.m., capitalul circulant consumat, 22 mil.
u.m., capitalul tehnic utilizat, 28 mil. u.m., iar amortizarea capitalului fix, 2 mil. u.m. Din
vânzarea întregii cantităţi produse, se obţin încasări în valoare de 50 mil. u.m. În anul
următor, o creştere a producţiei cu 5000 de bucăţi se realizează în condiţiile în care
costul fiecărui produs realizat în plus ajunge la 1800 u.m., iar preţul de vânzare al
acestuia nu se modifică.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costurilor variabile în primul an.
4 puncte
b) Calculaţi explicit modificarea absolută a costurilor variabile în cel de-al doilea an, faţă
de primul. 6 puncte
c) Calculaţi durata de amortizare a capitalului fix şi încasările totale obţinute pe perioada
celor doi ani, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, în condiţiile în
care cantitatea produsă este egală cu cea vândută. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor fixe unitare în cel de-al doilea an, faţă de
primul, în condiţiile date în enunţ, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care cheltuielile variabile ale firmei se modifică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 82
Subiectul II (30 puncte)
În anul 2008, o firmă de medicamente şi-a desfăşurat activitatea în următoarele condiţii:
cifra de afaceri a fost de 120 mil u.m., cheltuielile materiale au fost de 50 mil. u.m., din
care 10% cheltuieli fixe, cheltuielile salariale au fost de 50 mil. u.m., din care 5% salarii
ale personalului administrativ, volumul fizic al producţiei a fost de 100 de kg, iar numărul
de lucrători în secţiile direct productive a fost 10.
În anul 2009, numărul lucrătorilor din secţiile direct productive s-a redus cu 10%, iar
producţia fizică a crescut cu 10%, antrenând creşterea cheltuielilor materiale directe cu
acelaşi procentaj. Întrucât rata inflaţiei în intervalul respectiv a fost neglijabilă, firma nu a
modificat nici preţul unitar, nici salariul individual al lucrătorilor din secţiile direct productive.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi încasările firmei în 2008. 4 puncte
b) Calculaţi explicit nivelul productivităţii medii a muncii în 2008, în funcţie de numărul
lucrătorilor direct productivi. 6 puncte
c) Calculaţi profitul în 2008 şi capitalul consumat în 2009, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea nivelului profitului firmei în anul 2009, faţă de 2008,
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, pentru firma dată, un efect al reducerii numărului de lucrători din secţiile direct
productive. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 83
Subiectul II (30 puncte)
O firmă utilizează capital tehnic de 50 mil. u.m., din care 50% reprezintă capital fix. Firma
plăteşte salarii de 10 mil. u.m., obţinând o producţie anuală în valoare de 40 de mil. u.m.
Capitalul fix se amortizează în 10 ani.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea anuală a capitalului circulant utilizat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit cheltuielile materiale anuale ale producţiei. 6 puncte
c) Calculaţi costul anual al producţiei şi rata profitului, la cifra de afaceri, scriind formulele
de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor materiale anuale ale producţiei, în situaţia în
care preţul energiei electrice va creşte în perioada următoare, menţionând totodată şi
sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o măsură pe care
producătorul va trebui s-o adopte pentru a-şi menţine profitul, ca urmare a schimbărilor
menţionate la punctul d). 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 84
Subiectul II (30 puncte)
Se dau următoarele date: capitalul fix al unei firme are o durată de funcţionare de 4 ani;
capitalul consumat în primul an de activitate este de 6000 u.m., din care 2000 u.m.
constituie valoarea capitalului circulant consumat; volumul producţiei este de 100 buc. În
cel de-al doilea an de activitate, producţia creşte cu 60%, iar cheltuielile cu materiile
prime şi materialele cresc proporţional cu creşterea producţiei şi ajung la 1600 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant de care dispune firma la începutul perioadei.
4 puncte
b) Calculaţi explicit amortizarea capitalului fix în cel de-al doilea an. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea capitalului fix şi valoarea capitalului tehnic de care dispune firma la
începutul perioadei, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate.
10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor materiale fixe unitare în cel de-al doilea an de
activitate a firmei, faţă de primul, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 85
Subiectul II (30 puncte)
Tabelul următor prezintă situaţia a trei agenţi economici care produc şi comercializează
bunul economic X în condiţii specifice.

Agent Producţia obţinută Producţia vândută Costul total mediu Preţul unitar
economic (buc.) (buc.) al producţiei obţinute (u.m./buc.)
(buc)
A 1000 800 60 80
B 800 600 70 78
C 900 900 50 80

Pe baza datelor de mai sus:


a) Precizaţi valoarea costului unitar al producţiei obţinute de agentul economic A.
4 puncte
b) Calculaţi explicit costul producţiei obţinute pentru agentul economic B. 6 puncte
c) Calculaţi cifra de afaceri pentru agentul economic A şi rata profitului, la încasări, pentru
agentul economic C, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate.
10 puncte
d) Precizaţi, bazându-vă pe calcule explicite, dacă în situaţia prezentată se află agenţi
economici care înregistrează pierderi. 6 puncte
e) Menţionaţi un factor care poate influenţa creşterea profitului. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 86
Subiectul II (30 puncte)
O firmă care produce într-un an 50 buc. dintr-un bun X, dispune de un capital tehnic de
4000 u.m., din care 75% reprezintă capitalul fix. Durata amortizării capitalului fix este de
60 de luni. Cheltuielile cu combustibilul şi energia electrică pentru încălzirea şi iluminatul
unităţii sunt de 500 u.m., cheltuielile salariale totale sunt de 2000 u.m., iar cheltuielile cu
salariile personalului direct implicat în producţie sunt de 1500 u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costului fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul anual al capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea anuală a capitalului tehnic consumat şi costul variabil al firmei,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea amortizării pe unitatea de produs în ultimul an al
perioadei de amortizare, faţă de primul, în condiţiile în care producţia s-a redus cu 50%,
menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care poate sta la
baza deciziei producătorului de a scădea producţia. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 87
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date privind activitatea unei firme: capitalul tehnic de care
dispune este de 100 mld. u.m., iar volumul producţiei anuale este de 1000 buc.
Cheltuielile cu materiile prime, materialele şi combustibilul sunt de 30 mld. u.m.,
cheltuielile materiale sunt de 44 mld. u.m., iar cheltuielile salariale sunt de 16 mld. u.m.
Cifra de afaceri a firmei este de 80 mld. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant de care dispune firma. 4 puncte
b) Calculaţi explicit consumul anual al capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi costul producţiei şi profitul pe unitatea de produs, scriind formulele de calcul
şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor materiale variabile, dacă în viitor producătorul
decide creşterea producţiei, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un efect pe care îl are pentru firmă creşterea producţiei, în condiţii de
eficienţă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 88
Subiectul II (30 puncte)
Din vânzarea a 1000 de produse, o firmă obţine încasări de 100 mil. u.m. În contabilitatea
firmei s-au înregistrat următoarele date: capital fix, 100 mil. u.m., cota de amortizare,
10%, capital circulant utilizat, 50 mil. u.m., număr de ore de muncă, 1000, salarii şi
contribuţii la asigurările sociale, 15 mil. u.m., din care o treime sunt alocate personalului
administrativ.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant consumat. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea consumului de capital fix. 6 puncte
c) Calculaţi profitul şi productivitatea muncii, scriind formulele de calcul şi explicitând
simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri a firmei, dacă preţul produsului creşte şi
cantitatea produsă rămâne constantă, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, dacă volumul producţiei nu se modifică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 89
Subiectul II (30 puncte)
Se cunosc următoarele date privind activitatea unei firme în T0: costurile fixe totale au
fost de 100.000 u.m.; costurile variabile medii au fost de 500 u.m.; volumul producţiei a
fost de 1000 de produse. În T1, durata unui ciclu de producţie a scăzut de patru ori,
generând o modificare a costurilor variabile proporţional cu modificarea producţiei; preţul
unitar de vânzare s-a menţinut constant la valoarea de 1000 u.m. şi numărul lucrătorilor a
crescut de la 100 la 150.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea acelor costuri care, pe termen scurt, sunt independente de
modificarea volumului producţiei. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei în T1. 6 puncte
c) Calculaţi costul total mediu în T0 şi sporul absolut al profitului în intervalul T0-T1, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea productivităţii muncii în intervalul T0-T1, în condiţiile date
în enunţ, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un efect pe care îl are, pentru costul variabil al firmei, creşterea numărului
lucrătorilor cu 50. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 90
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a realizat într-un an o producţie de 1000 de bucăţi. În anul următor, producţia
firmei a crescut cu 100%, ceea ce a determinat o diminuare a costului fix mediu cu 50%,
de la 10.000 u.m. şi a costului variabil mediu cu 10%, de la 50.000 u.m. Preţul practicat
pe piaţă a rămas constant, la nivelul de 100.000 u.m./bucată.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi nivelul cifrei de afaceri în primul an. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costul total mediu al producţiei în primul an. 6 puncte
c) Calculaţi costul total al producţiei şi profitul în cel de-al doilea an, scriind formulele de
calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul profitului unitar în primul an cu nivelul profitului pe unitatea
de produs în cel de-al doilea an de producţie al firmei. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului la cifra de afaceri. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 91
Subiectul II (30 puncte)
Costul de producţie al unei firme reprezintă 60% din încasări, valoarea capitalului
consumat este de 70% din costul total, iar amortizarea reprezintă 55% din cheltuielile
materiale. Profitul firmei este de 5000 u.m., iar durata de consum a capitalului fix este de
36 de luni.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi numărul anilor necesari pentru recuperarea valorii capitalului fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea totală a încasărilor firmei. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale totale şi valoarea capitalului circulant consumat al firmei,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea ratei profitului, la încasări, dacă profitul va creşte în
perioada următoare, ca urmare a reducerii cheltuielilor unitare. 6 puncte
e) Precizaţi o consecinţă posibilă a creşterii profitului, pentru activitatea firmei. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 92
Subiectul II (30 puncte)
În anul T0, într-o firmă s-a înregistrat o cifră de afaceri de 200 mil. u.m., o rată a profitului,
la încasări, de 20%, cheltuielile materiale au fost egale cu cheltuielile salariale, iar
consumul materiilor prime şi materialelor a fost de 70 mil. u.m. În anul T1, încasările au
crescut cu 50%, rata profitului, la cifra de afaceri, s-a mărit cu 10%, iar valoarea
capitalului consumat a rămas la nivelul din T0. Preţul de vânzare a fost menţinut constant,
la nivelul de 100.000 u.m. şi numărul lucrătorilor a crescut de la 200 la 300.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant consumat în T0 . 4 puncte
b) Calculaţi explicit producţia în T0. 6 puncte
c) Calculaţi cheltuielile materiale ale firmei în T0 şi productivitatea marginală a muncii,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea amortizării capitalului fix pe unitatea de produs în T1, faţă
de T0, în condiţiile date în enunţ, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv pentru care
valoarea capitalului consumat a rămas la nivelul din T0. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 93
Subiectul II (30 puncte)
O firmă a realizat în T0 o cifră de afaceri de 420 mil. u.m. şi o rată a profitului, la încasări,
de 20%, numărul de ore de muncă fiind de 1440. În T1, volumul încasărilor a rămas
constant, rata profitului, la cifra de afaceri, s-a redus la 15%, producţia a crescut cu 1000
de bucăţi, ajungând la 7000 de bucăţi, iar numărul de ore de muncă a totalizat 1560.
Nivelul costurilor fixe în T1 a fost de 200 mil. u.m., valoric egal cu nivelul cheltuielilor
materiale din T0 şi amortizarea a fost 1/3 din valoarea capitalului circulant în T0.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi volumul producţiei în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit profitul în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total al producţiei în T1 şi productivitatea marginală a muncii, scriind
formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul cheltuielilor materiale în T1 cu cel din T0. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care rata profitului, la încasări, s-a redus la 15%. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând primele două zecimale.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 94
Subiectul II (30 puncte)
Un agent economic utilizează un capital de 5 mld. u.m. din care 60% reprezintă capitalul
fix, amortizabil în 60 de luni. Salariile plătite de agentul economic se ridică la 400 mil.
u.m., încasările totale obţinute fiind de 3,6 mld. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului tehnic utilizat de agentul economic. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului circulant consumat. 6 puncte
c) Calculaţi valoarea anuală a consumului de capital fix şi profitul agentului economic,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cheltuielilor salariale unitare, în situaţia în care, în
perioada următoare, agentul economic decide să scadă producţia cu 5%, celelalte
condiţii rămânând nemodificate, menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv care poate fundamenta decizia agentului economic de a scădea
volumul producţiei oferite pe piaţă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 95
Subiectul II (30 puncte)
La un moment dat, o firmă utilizează 80 de utilaje pentru a produce 200.000 de produse X. În
perioada următoare, firma disponibilizează 100 de lucrători, în condiţiile în care şi-ar putea
menţine producţia în baza unei rate marginale de substituţie a muncii cu capitalul fix de 1/5.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi care este modificarea absolută a factorului muncă, rezultată prin substituţia
muncii cu capitalul fix. 4 puncte
b) Calculaţi explicit necesarul suplimentar de capital fix care ar permite menţinerea
producţiei în condiţiile disponibilizării celor 100 de lucrători. 6 puncte
c) Determinaţi, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, nivelul
productivităţii medii a capitalului înainte şi după disponibilizarea lucrătorilor. 10 puncte
d) Comparaţi, pe baza utilizării explicite a relaţiei de calcul a ratei marginale de substituţie
a muncii cu capitalul, producţivitatea marginală a muncii cu productivitatea marginală a
capitalului fix. 6 puncte
e) Evaluaţi raţionalitatea deciziei de substituţie a muncii cu capitalul, prin interpretarea
indicatorului „rată marginală de substituţie”. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 96
Subiectul II (30 puncte)
O firmă produce anual 2000 de unităţi din bunul X, cu urmatoarele costuri: cheltuielile cu
materia primă, 800 mil. u.m., cheltuielile cu materialele auxiliare, 300 mil. u.m.,
cheltuielile antrenate de consumul de capital fix, 200 mil. u.m., cheltuielile salariale, 400
mil. u.m., din care 10% sunt salarii ale personalului administrativ, chiria este de 100 mil.
u.m., iar costurile consumului de energie electrică în producţie, 200 mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea cheltuielilor materiale fixe. 4 puncte
b) Calculaţi explicit costurile fixe ale firmei. 6 puncte
c) Calculaţi costul total şi profitul total al firmei, scriind formulele de calcul şi explicitând
simbolurile utilizate, în situaţia în care preţul de vânzare al bunului produs este de 1,5 mil.
u.m. 10 puncte
d) Comparaţi explicit nivelul costului total al firmei în situaţia iniţială, cu nivelul costului de
producţie în anul următor, ştiind că rata profitului, la costuri, va scădea cu 5 puncte
procentuale, iar preţul bunului X şi producţia vor rămâne constante. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o modalitate de creştere a
ratei profitului, la cost. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 97
Subiectul II (30 puncte)
Un întreprinzător obţine în T0 un profit de 20 mil. u.m. şi are costuri fixe de 100 mil. u.m.,
costuri variabile medii de 125.000 u.m., iar preţul unitar este de 200.000 u.m. În T1
producţia creşte cu 200 de bucăţi, antrenând creşterea cu acelaşi procentaj a costurilor
variabile totale. Preţul de vânzare rămâne la nivelul din T0.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea costurilor fixe în T1. 4 puncte
b) Calculaţi explicit volumul producţiei vândute în T0. 6 puncte
c) Calculaţi costul total şi rata profitului, la cost, în T1, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate, în situaţia în care întreaga producţie realizată a fost
vândută. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea costurilor fixe unitare în intervalul T0-T1, menţionând
totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, o consecinţă a creşterii
costurilor variabile cu acelaşi procentaj cu cel al creşterii producţiei. 4 puncte
Notă: Calculele se efectuează reţinând prima zecimală.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 98
Subiectul II (30 puncte)
Încasările anuale ale unei firme sunt de 20% din valoarea capitalului utilizat. Cheltuielile
cu amortizarea sunt egale cu cheltuielile salariale şi cu profitul, reprezentând împreună
6% din capitalul utilizat. Valoarea capitalului fix este de 86 mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului care se consumă treptat, participând la mai multe cicluri
de producţie. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului tehnic al firmei. 6 puncte
c) Calculaţi masa profitului şi încasările anuale ale firmei, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea amortizării pe unitatea de produs în situaţia în care
producătorul decide să crească producţia, în viitor, cu 20%. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care poate sta la
baza deciziei producătorului de creştere a producţiei cu 20%. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 99
Subiectul II (30 puncte)
În T0, o firmă a obţinut o producţie de 50.000 bucăţi, cu cheltuieli materiale de 200
milioane u.m., din care 60% sunt variabile. Cheltuielile salariale au fost de 50 milioane
u.m., iar preţul unitar de 6000 u.m. În anul următor, preţul unitar rămâne acelaşi, iar
majorarea producţiei cu 20% antrenează creşterea cheltuielilor salariale cu 10% şi a
cheltuielilor materiale variabile cu 30%.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi ponderea cheltuielilor fixe în structura cheltuielilor materiale în T0. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea cheltuielilor materiale fixe. 6 puncte
c) Calculaţi costul total în T0 şi profitul în T1, dacă întreaga producţie realizată de firmă a
fost vândută, scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate. 10 puncte
d) Comparaţi explicit rata profitului, la capitalul utilizat, în T0 cu rata profitului, la capitalul
tehnic, în T1, în condiţiile în care creşterea profitului a devansat în T1 creşterea capitalului
utilizat. 6 puncte
e) Precizaţi un motiv pentru care cheltuielile materiale variabile ale firmei se modifică în
T1 faţă de T0. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 100
Subiectul II (30 puncte)
Se dau următoarele date privind costurile unei producţii de 20.000 de bucăţi dintr-un bun
şi care a adus încasări de 50 mil. u.m.:
- salariile personalului direct implicat în producţie, 10 mil. u.m.
- salariile personalului administrativ, 4 mil. u.m.
- chirii – 4 mil. u.m.
- materiile prime, materialele, combustibilul şi energia pentru producţie, 15 mil. u.m.
- capitalul circulant consumat, 22 mil. u.m.
- capitalul tehnic utilizat, 28 mil. u.m.
- consumul capitalului fix este de 2 mil. u.m.
Pe baza datelor de mai sus:
a) Precizaţi valoarea capitalului circulant din structura costurilor variabile. 4 puncte
b) Calculaţi explicit valoarea capitalului fix. 6 puncte
c) Calculaţi modificarea absolută a costurilor variabile şi durata amortizării capitalului fix,
scriind formulele de calcul şi explicitând simbolurile utilizate, în condiţiile în care se
produce un plus de 5000 de bucăţi la un cost de 1800 u.m. pentru fiecare bucată, iar
preţul de vânzare al bunului nu se modifică. 10 puncte
d) Explicaţi succint modificarea cifrei de afaceri, în cel de-al doilea an, faţă de primul, în
condiţiile date la punctul c), menţionând totodată şi sensul modificării. 6 puncte
e) Precizaţi, din perspectiva asigurării eficienţei economice, un motiv care a stat la baza
deciziei producătorului de a creşte producţia la 25.000 de bucăţi. 4 puncte