Sunteți pe pagina 1din 29

cercetari de marketing1

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____ 1. Operatorii de marketing sunt adeseori nemultumiti de faptul ca nu dispun de suficiente informatii
utile.
____ 2. Mediana poate fi utilizata pentru determinarea tendintei centrale in cazul informatiilor obtinute cu ajutorul
scalei ordinale.
____ 3. Scala ordinala are urmatoarele caracteristici : origine unica, intervale egale, nu permite clasificari, nu permite
ordonari, este o scala parametrica.
____ 4. Ansamblul raporturilor de interactiune in care intra agentii economici in lupta pentru asigurarea surselor de
aprovizionare si a pietelor de desfacere formeaza sistemul relatiilor de concurenta.
____ 5. In functie de locul de desfasurare, cercetarile de marketing pot fi : exploratorii, instrumentale, descriptive,
explicative si predictive.
____ 6. Metodele de cercetare directa se grupeaza in doua categorii, dupa modul de antrenare a subiectilor, si
anume: metode care implica participarea constienta a purtatorilor de informatii si metode ce nu implica, in
mod constient, subiectii in cercetare.
____ 7. Experimentul este metoda stiittifica de baza pentru investigarea cauzalitatii.
____ 8. Partea din esantionul sau populatia care a fost supusa experimentului, expusa manipularii variabilei
independente, este cunoscuta sub numele de grup de tratament (unitate experimentala).
____ 9. Grupul in cadrul caruia, intr-un experiment de marketing, variabila independenta ramane neschimbata poarta
numele de grup experimental.
____ 10. Metoda soldului conjunctural exprima tendinta unui fenomen oarecare, calculata ca o medie
aritmetica ponderata a raspunsurilor specialistilor, masurate pe o scala ( +2 crestere accentuata, +1
crestere, 0 stagnare, -1 scadere, -2 scadere accentuata).
____ 11. Consumatorii cauta, mai intai, sa stabileasca avantajele oferite de o marca sau alta, fiecare produs
fiind definit printr-un set de atribute, care pot furniza anumite avantaje sau dimpotriva.
____ 12. Raspunsul latent este metoda de scalare.
____ 13. Scala ordinala indica relativa pozitie a doua sau mai multe categorii, clase in privinta unei anumite
caracteristici si marimea diferentei intre cele doua sau mai multe categorii considerate.
____ 14. Scala de ordonare a rangurilor este metoda de scalare.
____ 15. Prelucrarea datelor culese folosind scala lui Stapel conduce la informatii specifice scalelor proportionale.
____ 16. Diferentiala semantica este o metoda comparativa de scalare.
____ 17. Patratele latine sunt o forma unifactoriala de proiectare a cercetarii directe utilizata pentru a reduce numarul
de observatii.
____ 18. Patratele greco-latine sunt o simpla extensie a proiectarii cu ajutorul patratelor latine, care permite
introducerea unei a treia variabile controlabila.
____ 19. Pentru testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri in cazul scalelor nemetrice se poate utiliza
si coeficientul de elasticitate.
____ 20. Informatiile secundare reprezinta informatii care servesc indeplinirii obiectivelor secundare ale unei cercetari.
____ 21. Scala interval este metoda de scalare?
____ 22. Un tip de scala este si scala de ordonare a rangurilor.

____ 23. Sondajul exhaustiv este atunci cand indicele de sondaj I

____ 24. Scala ordinala are urmatoarele caracteristici: origine unica, intervale egale, nu permite clasificari, nu permite
ordonari, este o scala parametrica.
____ 25. Experimentul este metoda stiintifica de baza pentru investigarea cauzalitatii.
____ 26. Scala de ordonare a rangurilor este metoda de scalare.
____ 27. Prelucrarea datelor culese folosind scala lui Stapel conduce la informatii specifice scalelor proportionale.
____ 28. Diferentiala semantica este o metoda comparativa de scalare.
____ 29. Pentru testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri in cazul scalelor nemetrice se poate utiliza
si coeficientul de elasticitate.
____ 30. Informatiile secundare reprezinta informatii care servesc indeplinirii obiectivelor secundare ale unei cercetari.
____ 31. Familia este cel mai tipic exemplu de grup de apartenenta.
____ 32. Observarea este o metoda de cercetare deosebit de utila in situatiile in care informatiile nu pot fi verbalizate
cu usurinta.
____ 33. Pentru evaluarea contributiei informatiei obtinute prin cercetarea de marketing la procesul decizional, se
folosesc urmatoarele criterii: acuratetea, actualitatea, insuficienta, disponibilitatea, irelevanta.
____ 34. Cercetarea de birou este cea mai costisitoare metoda de obtinere a informatiilor si cea mai precisa.
____ 35. Multiplicarea cu sau divizarea unui numar de pe scala la altul sunt posibile in cazul scalelor metrice.
____ 36. In cadrul experimentului de marketing, variabilele manipulate se numesc variabile independente?
____ 37. Ancheta este metoda de cercetare utilizata pentru culegerea de date primare referitoare la persoane, obiecte
sau fenomene, in cazul careia cercetatorul nu interactioneaza sau nu comunica direct cu subiectii, obiectele
sau situatiile supuse investigatiei.
____ 38. Pentru datele obtinute cu ajutorul unei scale interval, determinarea tendintei centrale a seriei se realizeaza cu
ajutorul mediei aritmetice.
____ 39. Oamenii sunt influentati de trei tipuri de grupuri de referinta: grupurile de apartenenta, grupurile de aspitatii si
grupurile asociative.
____ 40. Dupa frecventa desfasurarii, cercetarile de marketing se clasifica in :cercetari de birou si cercetari de teren.
____ 41. Cercetarea de marketing se incheie prin redactarea studiului si elaborarea concluziilor, iar raportul tehnic este
un raport complet care nu omite detaliile si prezinta toate datele prin modul lor de analiza si interpretare fiind
destinate cercetatorilor experimentati.
____ 42. Masurarea poate fi definita ca fiind asocierea unor numere diferitelor caracteristici ale obiectelor, persoanelor
sau fenomenelor, numere care pot fi adunate, divizate sau multiplicate.
____ 43. Scalele interval constau in numere care ordoneaza caracteristici intre care exista diferente egale pe scala,
reprezentand diferentele egale existente in cazul proprietatilor masurate si au un punct zero unic.
____ 44. Intrebarile puse in ancheta prin telefon sunt mai ales intrebari deschise.
____ 45. Inregistrarile contabile sunt considerate a fi surse interne de informatii.
____ 46. Variabila care reflecta impactul variabilelor independente, in experimentul de marketing, se numeste variabila
dependenta
____ 47. Factorii intamplatori (accidentali) determina abaterea temporara a pietei de la tendinta.
____ 48. Media geometrica se utilizeaza pentru determinarea tendintei centrale in cazul scalelor metrice.
____ 49. Testul neparametric χ ²(hi-patrat) se utilizeaza pentru determinarea tendintei centrale in cazul scalei
nomonale.
____ 50. Informatiile obtinute prin experiment sunt informatii primare.
____ 51. Diferentiala semantica si scala lui Stapel conduc la informatii specifice scalelor de tip interval.
____ 52. Observarea este o metoda de culegere a informatiilor deosebit de utila in situatiile in care informatiile nu pot
fi verbalizate cu usurinta.
____ 53. Cercetarea de marketing se implica in procesul de fundamentare a deciziilor firmei.
____ 54. Scala lui Likert face parte din categoria scalelor de tip ordinal, conducand la informatii de natura
neparametrica.
____ 55. În general, se garanteazã cã decizia fundamentatã pe informtia produsã de cercetarea de marketing este cea
optimã.
____ 56. Cercetarile de birou furnizeaza informatii care de cele mai multe ori se afla la indemana dar niciodata nu au
fost apreciate la justa lor valoare?
____ 57. Cercetãrile de marketing care urmãresc stabilirea coordonatelor fenomenului cercetat, definirea variabilelor si
ipotezelor care stau la baza unor cercetãri ulterioare se numesc cercetãri explicative.
____ 58. Pentru realizarea cercetãrii de marketing, firma poate opta pentru efectuarea cu forte proprii a cercetãrii.
____ 59. Conceptul de “cercetare de marketing” aratã cã organizatiile realizeazã cercetãri de marketing pentru a
identifica si pentru a rezolva o problemã de marketing.
____ 60. Rolul cercetãrilor de marketing în etapa de lansare din cadrul ciclului de viatã al produsului este de a arãta
cãile pentru reîntinerirea produselor, prin încorporarea de noi elemente sau gãsirea de noi piete.
____ 61. Marketingul strategic reprezintã un proces orientat cãtre analizã.
____ 62. Cercetãrile predictive privesc fenomenele din punct de vedere al cauzalitãtii acestora.
____ 63. Cercetãrile descriptive testeazã validarea unor instrumente si metode de cercetare cum ar fi: metode de
esantionare, locul cercetãrii, chestionare, metode statistice de analizã si previziune.
____ 64. Calitatea cercetãrilor de marketing (utilitatea lor practicã) se aflã în strânsã legãturã cu profesionalismul
echipei de cercetãtori, cu sediul activitãtii de organizare si desfãsurare efectivã a cercetãrilor.
____ 65. Rezultatul calculelor de eficientã stã la baza optiunii firmei cu forte proprii sau cu ajutorul partial sau în
totalitate al serviciilor oferite ( contra cost) de alte firme specializate în efectuarea de cercetãri.
____ 66. Cercetãrile exploratorii urmãresc stabilirea coordonatelor fenomenului cercetat, definirea variabilelor si
ipotezelor care stau la baza unor cercetãri ulterioare.
____ 67. Studierea potentialului pietei, studierea cotei de piatã, cercetãrile de imagine, analiza vânzãrilor fac parte din
categoria cercetãrilor care identificã problemele de marketing.
____ 68. Cercetãrile care rezolvã problemele de marketing vizeazã produsul, preturile, segmentele de piatã,
promovarea, distributia.
____ 69. Operatorii de marketing considerã informatia un element ajutãtor în adoptare unei decizii si o adevãratã
valoare de marketing care poate oferi detinãtorului un semnificativ avantaj competitiv.
____ 70. Informatiile din surse monitorizate rezultã din scanarea periodicã a anumitor surse.
____ 71. Rapoartele guvernamentale, rapoartele anuale ale concurentilor, activitãtile publice ale concurentei fac parte
din categoria informatiilor periodice.
____ 72. Sincronizarea informatiilor din sistemul contabil intern presupune ca informatiile sã fie disponibile atunci
când este nevoie de ele, raportarea prea târzie diminuând sau chiar anulând utilitatea lor.
____ 73. Cunoasterea stiintificã are caracter general.
____ 74. Erorile legate de rãspunsuri apar atunci când o persoanã, inclusã în esantion nu poate fi gãsitã de cãtre
anchetator.
____ 75. Pentru realizarea cercetãrii de marketing firma poate opta numai prin apelarea la serviciile oferite de alte
firme specializate în cercetarea de marketing.
____ 76. Un esantion este considerat o reprezentare a elementelor populatiei tintã la scarã generalizatã.

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 77. Cu ajutorul cercetarilor de marketing, compania obtine:


a. o crestere insemnata a profitului;
b. vanzarea produselor noi;
c. date specifice nerepetitive necesare SIM;
d. o promovare a imaginii de marca.
____ 78. Cercetarile de marketing se implica:
a. in procesul de fundamentare a deciziilor firmei;
b. in asigurarea calitatii superioare a productiei;
c. in derularea contractelor economice;
d. in demersul de restructurare a companiei.
____ 79. Cercetarea de marketing poate fi definita astfel:
a. un proces de investigare computerizata a pietei si stabilire a coordonatelor acesteia;
b. un ansamblu de activitati prin care, cu ajutorul unor concepte,metode si tehnici
stiintifice de investigare se realizeaza masurarea, culegerea si interpretarea
informatiilor de marketing;
c. un ansamblu de activitati prin care, cu ajutorul unor concepte, metode si tehnici
stiintifice de investigare se realizeaza masurarea, culegerea, analiza si
interpretarea informatiilor de marketing;
d. un domeniu nou, care este in plin proces de restructurare si definire conceptuala si
metodologica.
____ 80. Cercetarea de marketing include o serie de activitati cum ar fi:
a. supravegherea schimbarilor de comportament, estimarea profiturilor, abordarea
pietelor externe, identificarea de noi piete;

b. supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii,


estimarea profiturilor, cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme,
previzionarea cererii;
c. supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii,
cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme,identificarea de noi piete
de desfacere, estimarea pofiturilor;
d. supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii,
cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme, identificarea de noi piete
de desfacere, identificarea unor produse sau servicii pentru piata proprie.

____ 81. Functiile cercetarilor de marketing sunt:


a. obtinerea de informatii pentru factorii de decizie, furnizor de servicii pentru echipa
manageriala;
b. investigarea pietei si a cererii, cunoasterea comportamentului consumatorilor;
c. identificarea probelemelor cu care se confrunta managerii, cercetarea factorilor de
influenta a cererii;
d. investigarea pietei si a cererii; cercetarea factorilor de influenta a cererii.
____ 82. Daca o companie are timp indelungat o activitate profitabila, de succes, va accepta
necesitatea derularii de cercetari de marketing:
a. da;
b. nu;
c. depinde de pret;
d. considera ca stie totul despre clientii si piata sa si nu are nevoie de rezultatele unor
cercetari de marketing.
____ 83. In conceptul de marketing coexista:
a. trei componente: de analiza, de interpretare si de actiune;
b. doua componente: de analiza si de actiune;
c. doua componente: de analiza si de interpretare;
d. trei componente: de analiza, de interpretare si de previziune.
____ 84. Componenta de actiune este componenta operationala, practica ce decide asupra:
a. activitatii de piata a companiei;
b. celor 4 P : produs, pret,promovare si plasament;
c. elaborarii strategiei de piata;
d. oportunitatii actiunilor de marketing, implicit asupra cercetarilor de marketing.
____ 85. Calitatea cercetarilor de marketing si, deci, utilitatea lor practica se afla in stransa legatura cu :
a. profesionalismul echipei de cercetatori; c. desfasurarea efectiva a cercetarilor;
b. sediul activitatii de organizare; d. a+b+c.
____ 86. Principalele tipurile de informatii vehiculate in sistemul informational de marketing sunt:
a. informatii la cerere, informatii din surse monitorizate
b. informatii la cerere, informatii din surse monitorizate, informatii periodice
c. informatii la cerere, informatii periodice
d. informatii la cerere, informatii din surse monitorizate, informatii periodice, informatii
valide
valide
____ 87. In cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei interval, caracterizarea tendintei centrale se face cu ajutorul:
a. mediei aritmetice;
b. distributia de frecvente cumulata;
c. mediana;
d. media geometrica.
____ 88. Una dintre urmatoarele metode nu permite comparatii:
a. scala comparatiilor perechi;
b. scala cu suma constanta
c. scala de ordonare a rangurilor;
d. scala procentuala.
____ 89. Companiile conduse pe principii de marketing urmaresc satisfacerea nevoilor:
a. produsului; c. angajatilor;
b. organizatiei; d. cumparatorilor.
____ 90. Studiile pilot sunt cercetari:
a. exploratorii;
b. instrumentale;
c. descriptive;
d. predictive.
____ 91. Masurarea corelatiei, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei interval se realizeaza utilizand:
a. coeficientul de corelatie; c. coeficientul de corelatie a rangurilor;
b. coeficientul de contingenta; d. coeficientul de variatie.
____ 92. Mediana poate fi utilizata pentru:
a. determinarea tendintei centrale in cazul scalelor ordinale;
b. testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri in cazul scalei interval;
c. masurarea corelatiei in cazul scalei proportionale;
d. analiza statistica a scalelor neparametrice.
____ 93. Cercetarea directa presupune:
a. preluarea informatiei fara antrenarea purtatorului ei;
b. furnizarea informatiei de catre purtatorul acesteia;
c. generarea informatiei cu ajutorul experimentelor de marketing;
d. utilizarea analogiilor in locul fenomenelor reale.
____ 94. Pentru testarea gradului de semnificatie a diferentelor de opinie intre mai mult de doua subesantioane
independente, se poate utiliza:
a. testul hi-patrat;
b. testul U;
c. testul Fisher;
d. testul Student.
____ 95. Cercetarile predictive urmaresc :
a. sa descrie tendintele in evolutia viitoare a fenomenelor analizate;
b. tendintele in evolutia viitoare a fenomenelor analizate, schimbarile ce se pot produce in
dimensiunile si modul de manifestare ale acestora;
c. sa testeze anumite instrumente si tehnici de cercetare;
d. sa stabileasca coordonatele prezente si viitoare ale fenomenului cercetat.
____ 96. Investigarea preliminara, etapa in organizarea si desfasurarea cercetarilor de marketing, consta in :
a. identificarea problemei, definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru;
b. definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru si estimarea valorii informatiei;
c. identificarea problemei, definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru;
d. identificarea problemei, definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru si
estimarea valorii informatiei.
estimarea valorii informatiei.
____ 97. Erorile ce pot apare la obtinerea de informatii se pot datora urmatoarelor cauze:
a. lipsa reprezentativitatii esantionului, lipsa de raspunsuri, continutul raspunsurilor;
b. lipsa reprezentativitatii esantionului si continutul raspunsurilor;
c. lipsa reprezentativitatii esantionului, lipsa de raspunsuri, continutul raspunsurilor si
abordarea subiectilor interviului;
d. lipsa reprezentativitatii esantionului, continutul raspunsurilor si abordarea subiectilor
interviului.
____ 98. Scala reprezentata in figura de mai jos, este o scala:
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 % 0%
Complet Deloc
satisfacut satisfacut

a. cu suma constanta; c. scala procentuala;


b. diferentiala semantica; d. scala Stapel.
____ 99. Din grupa scalelor de evaluare a atitudinii fac parte urmatoarele scale:
a. scala cu suma constanta, scala Stapel, c. diferentiala semantica, scala procentuala,
scala Likert scala comparatiilor perechi
b. diferentiala semantica, scala Stapel, scala d. scala nominala, scala Stapel, scala Likert
Likert
____ 100. Observarea, metoda de obtinere a informatiilor in cercetarile de marketing, poate fi realizata prin urmatoarele
tehnici:
1. cu ochiul liber;
2. cu mijloace tehnice de observare;
3. masurarea urmei fizice;
4. tehnica inventarierii;
5. teste “oarbe”;
6. teste prospective.
a. 1+4+5+6; c. 1+2+3+4;
b. 2+3+5+6; d. 3+4+5+6.
____ 101. Schema experimentala, redata mai jos, reprezinta:
MB X MA

a. proiectare “numai dupa”;


b. proiectare”inainte si dupa cu control”;
c. proiectare aleatoare;
d. proiectare “inainte si dupa”.
____ 102. Schema prezentata este:

G1 G2 G3
F1 Aα Bβ Cγ
F2 Bγ Cα Aβ
F3 Cβ Aγ Bα

a. proiectare inainte si dupa cu control; c. schema patratului greco-latin;


b. schema patratului latin; d. experiment nealeator.
____ 103. Daca s-a utilizat scala nominala, pentru caracterizarea tendintei centrale se va calcula:
a. grupul modal;
b. media aritmetica ponderata;
c. mediana;
d. nici un raspuns nu este corect.
____ 104. Media aritmetica ponderata se calculeaza cu formula:
a. c.
; ;

b. d.
; .

____ 105. Calcularea valorii lui Hi-patrat calculat se realizeaza cu formula:

a. c.
; x 100;

b. d.
; x 100.

____ 106. Coeficientul de elasticitate (E), utilizat in caracterizarea cererii, se calculeaza folosind formula:
a. c.
x 100; ;

b. d.
; x 100.

____ 107. Etapa imediat premergatoare executarii cercetarii in cadrul procesului cercetarii de marketing este:
a. investigarea preliminara;
b. elaborarea ipotezelor de lucru;
c. elaborarea programului de marketing;
d. analiza si interpretarea datelor.
____ 108. Este etapa a procesului cercetarii de marketing:
a. investigarea preliminara;
b. selectia ideilor;
c. platforma de marketing;
d. nici un raspuns corect.
____ 109. Informatiile primare pot fi obtinute prin:
a. observare, ancheta;
b. informatii din reviste de specialitate;
c. ancheta, experiment, observare;
d. a+b+c.
____ 110. Nu este scala nemetrica:
a. scala nominala;
b. scala interval;
c. scala lui Likert;
d. nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta.
____ 111. Nu este adevarat enuntul:
a. tipurile de scala sunt in numar de patru: nominala, ordinala, interval, proportionala;
b. tipul de scala preferat de cercetatori este scala proportionala;
c. intre tipurile de scala si metodele de scalare nu exista nici o diferenta;
d. scala lui Likert este scala ordinala.
____ 112. Ce metoda de scalare solicita respondentului sa evalueze atitudinea fata de un obiect sau caracteristicile
acestuia, pe o scala cu maximum 7 nivele, intercalate intre doua atribute bipolare:
a. scala de ordonare a rangurilor;
b. scala lui Stapel;
c. scala lui Likert;
d. diferentiala semantica.
____ 113. Ce metoda de scalare solicita respondentului sa divida o suma, in general 10 sau 100, intre doua sau mai
multe obiecte (atribute) pentru a reflecta relativa preferinta a respondentului pentru fiecare obiect:
a. scala de ordonare a rangurilor;
b. scala lui Stapel;
c. scala cu suma constanta;
d. testele de diferentiere - triunghi.
____ 114. Prelucrarea datelor culese cu ajutorul diferentialei semantice conduce la informatii specifice scalelor tip:
a. nominale;
b. ordinale;
c. interval;
d. proportionale.
____ 115. Gradul in care procesul de masurare nu este afectat de erorile variabile poarta numele de:
a. relevanta;
b. validitate;
c. acuratete;
d. puritate.
____ 116. Gradul in care un proces de scalare este lipsit atat de erori sistematice, cat si variabile se numeste:
a. relevanta;
b. puritate;
c. validitate;
d. acuratete.
____ 117. Nu face parte din metodele si tehnicile de cercetare directa:
a. ancheta selectiva de teren;
b. observarea;
c. experimentul de marketing;
d. testele psihometrice.
____ 118. Din categoria restrictiilor organizatorice, care intervin in stabilirea marimii esantionului, nu fac parte:
a. fondurile banesti aferente cercetarii;
b. natura bazei de sondaj;
c. numarul si pregatirea persoanelor ce vor efectua sondajul;
d. probabilitatea cu care se garanteaza rezultatele.
____ 119. Coeficientul de contingenta poate fi calculat:
a. numai in acele situatii in care Hi-patrat se poate calcula;
b. atunci cand se solicita de beneficiarul studiului de piata;
c. nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta.
____ 120. Coeficientul de contingenta ia valori cuprinse in intervalul:
a. [0;1);
b. [0;1];
c. (0;1);
d. nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta.
____ 121. In functie de marimea coeficientului de elasticitate, cererea populatiei pentru diverse produse poate fi
calificata drept elastica atunci cand:
a. E 1;
b. E 1;
c. E 1.
____ 122. Elasticitatea este unitara (E=1) atunci cand modificarea cererii este .................cu modificarea venitului.
a. proportionala;
b. invers proportionala.
____ 123. Pentru un tabel de contingenta de tipul 3x3, in conditiile aplicarii testului χ , numarul de grade de libertate
aferente valorii tabelate a lui χ este:
a. 3;
b. 4;
c. 6;
d. 9.
____ 124. Pentru un tabel de contingenta de tipul 2X2 coeficientul de contingenta calculat poate lua valori in intervalul:
a. ;
b. ;
c. ;
d. .
____ 125. Gradul de semnificatie a diferentelor de opinie intre subiectii unui esantion de 200 persoane, in functie de
venit a fost analizat cu ajutorul testuluiχ . In cazul in care valoarea teoretica a lui este de 6,235 pentru ce
valoare a lui χ ipoteza nula se respinge?
a. 6,230;
b. 6,245;
c. 6,092;
d. 5,235.
____ 126. Valoarea maxima a erorii limita acceptata in cazul unui esantion neexhaustiv este de:
a. 1%; c. 6%;
b. 5%; d. 8%.
____ 127. C.Parlin si-a inceput cariera de cercetator de marketing, in 1911, numarand:

a. ambalaje de Coca Cola c. ambalaje de tigari


b. ambalaje de sapun d. ambalaje de produse cosmetice
____ 128. In Romania, cercetarea a facut obiectul studiului sistematic incepand cu :

a. 1990 c. 1980
b. 1970 d. 1960
____ 129. Germenii gandirii economice pe principii de marketing s-au facut remarcati, in sectorul privat:

a. dupa 1989 c. dupa 1995


b. dupa 2000 d. dupa 1970
____ 130. Cercetarea de marketing include o serie de activitati cum ar fi:
a. supravegherea schimbarilor de comportament; estimarea profiturilor; abordarea
pietelor externe; identificarea de noi piete
b. supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii,
estimarea profiturilor, cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme;
previzionarea cererii
c. supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii;
cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme;identificarea de noi piete
de desfacere; estimarea pofiturilor
d. supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii;
cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme;identificarea de noi piete
de desfacere; identificarea unor produse sau servicii pentru piata proprie.
____ 131. Domeniile cercetarilor de marketing sunt:
1) analiza caracteristicilor pietei,
2) determinarea pietei potentiale,
3) studii de segmentare,
4) analiza vanzarilor
5) cercetari privind imaginea produselor
6) studii in legatura cu preturile
7) teste de produse
8) sectoarele de varf ale economiei nationale
9) productia de mijloace publicitare

a. 1+2+3+4+5+6+7 c. 1+2+3+4+5+8+9
b. 1+2+4+5+8+9 d. 2+3+4+5+6+8+9
____ 132. Nu este etapa a procesului cercetarii de marketing:

a. investigarea preliminara
b. redactarea studiului si elaborarea concluziilor
c. selectia ideilor
d. elaborarea programului de cercetare
____ 133. Cate tipuri de scale sunt?
a. 4 c. 12
b. 10 d. in jur de 50
____ 134. Nu este adevarat enuntul:
a. tipurile de scala sunt in numar de patru: nominala, ordinala, interval, proportionala
b. tipul de scala preferat de cercetatori este scala proportionala
c. intre tipurile de scala si metodele de scalare nu exista nici o diferenta
d. scala lui Likert este scala ordinala
____ 135. Este scala de evaluare a atitudinii:
a. scala comparatiilor perechi
b. scala cu suma constanta
c. scala de ordonare a rangurilor
d. scala lui Stapel
____ 136. Este metoda de recoltare a informatiilor de marketing:
a. scala lui Likert
b. investigarea surselor statistice
c. grupul modal
d. nici un raspuns corect
____ 137. Testul neparametric χ se utilizeaza pentru:
2

a. determinarea tendintei centrale


b. testarea gradului de semnificatie a diferentelor dintre grupuri
c. masurarea corelatiei dintre variabilele analizate
d. a +b +c
____ 138. In cadrul unei cercetari selective, pentru testarea gradului de semnificatie a diferentelor de opinie intre
subiecti s-a utilizat χ 2 . In cazul in care valoarea teoretica a lui χ 2 este de 3,84 pentru ce valoare calculata a
lui χ2 ipoteza nula este acceptata?
a. 5,86
b. 3,74
c. 3,92
d. 3,85
____ 139. Cand χ nu se poate aplica?
2

a. atunci cand frecventele care se c. atunci cand frecventele care se


asteapta sa rezulte din observare nu asteapta sa rezulte din observare nu
trebuie sa aiba valori prea mari (de regula trebuie sa aiba valori prea mici, iar
mai mari decat 5) efectivul colectivitatii cercetate sa fie de
cel putin 40 de subiecti
b. atunci cand frecventele care rezulta d.
nici un raspuns corect, testul χ se poate
2

din observare nu trebuie sa aiba valori mai utiliza tot timpul in cazul scalelor
mici de 5 nominale

____ 140. Cum se determina numarul gradelor de libertate in cazul testului neparametric :
a. (r-1)(N-r)
b. (r-1)(k-1)
c. (k-2)(r-1)
d. (rN-1)(k-1)
____ 141. Practica cercetarilor de marketing a aratat ca eroarea limita acceptata ia de obicei valori:

a. de cel putin 95%


b. cuprinse intre -1 si +1
c. cuprinse intre si
d. de cel mult 98%
____ 142. Este metoda de scalare care permite comparatii:
a. diferentiala semantica
b. scala lui Stapel
c. scala de ordonare a rangurilor
d. scala lui Likert
____ 143. Este instrument de culegere a datelor:
a. cercetarea directa; c. chestionarul;
b. observarea; d. sondajul.
____ 144. Valoarea maxima a erorii limita acceptata in cazul unui esantion neexhaustiv este:
a. 61%;
b. 65%;
c. 66%;
d. 68%;
____ 145. Pentru un tabel de contingenta de tipul 6x6, coeficientul de contingenta maxim poate fi:
a. +1;
b. 0.912;
c. 0,816;
d. 0,707.
____ 146. Activitatea care consta in asocierea de simboluri, conform unui procedeu prestabilit, datelor culese se
numeste:
a. scalare;
b. masurare;
c. codificare;
d. editare.
____ 147. Daca s-a utilizat scala nominala, pentru caracterizarea tendintei centrale se va calcula:
a. grupul modal;
b. media aritmetica ponderata;
c. mediana;
d. nici un raspuns nu este corect.
____ 148. Tipurile de scale sunt in numar de :
a. 2;
b. 4;
c. 8;
d. 10.
____ 149. Metodele si tehnicile de cercetare directa sunt:
a. ancheta selectiva;
b. testele psihometrice;
c. observarea;
d. experimentul de marketing.
e. simularea.
a. 1+3;
b. 4+5;
c. 1+2+3;
d. 1+2+3+4+5.
____ 150. Dupa frecventa desfasurarii, cercetarile de marketing pot fi:
a. permanente si de teren; c. permanente si ocazionale;
b. ocazionale si de birou; d. de teren si de birou.
____ 151. In conditiile aplicarii testului ξ″, pentru un tabel de contingenta de tipul 6x6, numarul gradelor de libertate
este egal cu:
a. 6;
b. 12;
c. 25;
d. 36.
____ 152. Marketingul strategic reprezinta:

a. un proces orientat catre analiza


b. un proces orientat catre actiune
c. un proces orientat atat catre analiza cat si catre actiune
____ 153. Rolul cercetarilor de marketing in etapa de lansare din cadrul ciclului de viata al produsului este:

a. Cercetarea de marketing arata cum se poate construi o marca sau avantajul competitiv.
Studiul privind satisfactia consumatorului evidentiaza punctele forte si punctele slabe ale
produsului
b. Cercetarea de marketing arata caile pentru reintinerirea produselor, prin incorporarea de
noi elemente sau gasirea de noi piete
noi elemente sau gasirea de noi piete
c. Cercetarea de marketing exploreaza nevoile nesatisfacute pentru produsele noi si ajuta la
estimarea cererii. Poate fi folosita pentru fundamentarea pretului sau a specificatiilor
produsului
____ 154. Conceptul “cercetare de marketing” arata ca, organizatiile realizeaza cercetari de marketing din doua motive:

a. pentru a identifica si pentru a rezolva o problema de marketing


b. pentru a identifica si a analiza informatiile de marketing
c. pentru a identifica si pentru a interprea rezultatele unei cercetari de marketing
____ 155. Cercetarile de marketing care urmaresc stabilirea coordonatelor fenomenului cercetat, definirea variabilelor si
ipotezelor care stau la baza unor cercetari ulterioare se numesc:
a. cercetari explicative c. cercetari descriptive
b. cercetari instrumentale d. cercetari exploratorii
____ 156. Pentru realizarea cercetarii de marketing firma poate opta pentru:
a. efectuarea cu forte proprii a cercetarii
b. serviciile oferite (contra cost) de alte firme
c. a sau b
d. nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta
____ 157. Operatorii de marketing considera informatia:

a. un element ajutator in adoptarea unei decizii


b. o adevarata valoare de marketing care poate oferi detinstorului un semnificativ avantaj
competitiv;
c. un element ajutator in adoptarea unei decizii si o adevarata valoare de marketing care
poate oferi detinatorului un semnificativ avantaj competitiv
d. nici una dintre variantele de mai sus nu este adevarata
____ 158. Informatiile din surse monitorizate rezuta din:

a. repetarea unor investigatii anterioare ce si-au demonstrat eficienta in furnizarea de


informatii
b. scanarea periodica a anumitor surse;
c. solicitarea expresa a directorului de marketing.
____ 159. Indicati care dintre elementele de mai jos se constituie in componente ale SIM:
1. Sistemul contabil intern;
2. Informatiile provenite din mediul extern;
3. Sistemul cercetarilor de marketing.

a. 1+2;
b. 1+3;
c. 2+3;
d. 1+2+3.
____ 160. Rapoartele guvernamentale, rapoartele anuale ale concurentilor, activitatile publice ale concurentei fac parte
din categoria informatiilor:

a. din surse monitorizate;


b. la cerere;
c. periodice.
____ 161. Sincronizarea informatiilor din sistemul contabil intern presupune:
a. ca informatiile sa fie disponibile in formate diferite si detaliate astfel incat accesul la
informatiile specifice sa fie neingradit
b. ca informatiile sa fie disponibile atunci cand este nevoie de ele, raportarea prea tarzie
diminuand sau chiar anuland utilitatea lor
c. ca nivelul de acuratete sa corespunda conditiilor decizionale concrete, si informatiile sa nu
abunde in detalii
d. ca informatiile sa poata fi accesate rapid, cu usurinta de catre factorii de decizie, fiind
necesar sa fie prezentate intr-un format clar si practic de utilizat (sintetic, pe aceeasi
pagina, etc).

____ 162. În vederea pregãtirii si prezentãrii raportului de cercetare se aplicã metoda elaborãrii:

a. unui singur raport numit raport rezumativ


b. unui singur rapor numit raport tehnic
c. a douã rapoarte unul rezumativ si unul tehnic
____ 163. Efectuarea unei cercetari de marketing se aprobã atunci când:

a. costul cercetarii este mai mare decât contributia ei la perfectionarea unei decizii date
b. costul cercetarii este mai mic decât contributia ei la perfectionarea unei decizii date;
c. nu existã nici o legãturã între costul cercetãrii de marketing si decizia de a efectua
cercetarea de marketing;
d. decide conducerea departamentului de marketing.
____ 164. Erorile legate de rãspunsuri :

a. apar atunci când o persoanã inclusã în esantion nu poate fi gãsitã de cãtre anchetator;
b. apar în colectarea informatiilor atunci când valorile comunicate diferã de valorile efective
alee factorului în cauzã;
c. se manifesã prin diferente semnificative între mãrimile caracteristicilor populatiei studiate
si estimãrile acelorasi mãrimi pe baza sondajului.
____ 165. Pentru realiazarea cercetãrilor de marketing firma poate opta pentru:

a.
efectuarea acestora cu forte proprii sau prin apelarea la serviciile oferite de alte firme;
b.
numai prin apelarea la serviciile oferite de alte firme specializate în cercetãri de marketing;
c.
efectuarea acestora cu ajutorul fortelor de de vânzare;
efectuarea acestora cu forte proprii sau prin apelarea la serviciile oferite de alte firme
d.
specializate în efectuarea de cercetãri.
____ 166. Una din urmatoarele metode nu permite comparatii:

a. scala lui Likert;


b. scala lui Stapel;
c. diferentiala semantica;
d. scala de ordonare a rangurilor.
____ 167. Erorile sistematice sunt:

a. erori care apar intamplator in procesul de masurare;


b. erori cunoscute ca si tendinta;
c. erori datorate operatorului de interviu;
d. erori datorate neatentiei respondentului
____ 168. Permit transformari de forma f(x)=ax+b (unde a si b sunt doua constante) scalele:
a. ordinale c. proportionale
b. interval d. metrice
____ 169. Din grupa scalelor de evaluare a atitudinii nu face parte:

a. diferentiala semantica c. scala lui Stapel


b. scala de ordonare a rangurilor d. scala lui Likert
____ 170. 5. Scala lui Likert conduce la obtinerea de informatii specifice scalei:

a. nominale c. interval
b. ordinale d. proportionale
____ 171. Un esantion este considerat o reprezentare a elementelor populatiei tinta la scara:

a. nationala c. redusa
b. regionala d. generalizata
____ 172. Proiectarea INAINTE si DUPA cu CONTROL se exprima astfel:

a. X MA
b. MB X MA
c. R MB1 X MA1
R MB2 MA2
____ 173. In practica cercetarilor de marketing eroarea limita acceptabila se inscrie intre:

a. 1 si 3%
b. 1 si 5%
c. 1 si 10%
____ 174. Informatiile de marketing pot fi obtinute cu ajutorul a ......grupe de metode de recoltare a acestora:

a. 2 c. 5
b. 4 d. 6
____ 175. Metoda de analiza statistica descriptiva are in vedere:
a. descrierea parametrilor populatiei, testarea ipotezelor
b. restrangerea datelor
c. determinarea existentei diferentelor intre grupuri
d. determinarea existentei asociatiilor
e. previzionarea pe baza unui model statistic
____ 176. Pentru caracterizarea tendintei centrale, atunci cand se utilizeaza scala nominala, se calculeaza:

a. grupul modal c. media aritmetica


b. mediana d. media geometrica
____ 177. Formula dupa care se determina media aritmetica pentru determinarea tendintei centrale este:

a. c.

b. d.
____ 178. Testul neparametric (Hi-patrat) se utilizeaza pentru testarea gradului de semnificatie statistica a
diferentelor dintre grupuri in cazul scalei:

a. nominala c. interval
b. ordinala d. proportionala
____ 179. Asocierea dintre doua variabile spunem ca este tot mai puternica pe masura ce valoarea calculata a lui C
(Coeficientul de contingenta) se apropie tot mai mult de :

a. -1
b. 0
c. 1
____ 180. Din categoria metodelor calitative directe fac parte:

a. tehnicile proiective
b. focus grupul si tehnicile asociative
c. interviul în profunzime si tehnicile proiective
d. focus-grupul si interviul în profunzime
____ 181. Componenta focus-grupului este alcãtuitã din:

a. grupuri omogene, mai putin de 8 persoane


b. grupuri neomogene, intre 8-12 persoane
c. grupuri omogene, 8-12 persoane, selectate
d. grupuri neomogene, selectate, mai putin de 8 persoane
____ 182.
Cercetãrile calitative, de tip focu-grup se realizezazã:

a. structurat, pe bazã de interviu


b. nestructurat dar folosind un chestionar
c. nestructurat, cu moderator si schemã detaliatã de discutii
____ 183.
Informatiile obtinute din interviurile în profunzime sunt rezultatul aplicãrii a :

a. 2 tehnici de lucru: analiza simbolicã si etapizarea


b. 3 tehnici de lucru: etapizarea, analiza simbolicã si întrebari cu scop ascuns
c. nici o variantã nu este corectã
____ 184. Tehnicile proiective presupun :

a. interventia moderatorului
b. interventia directã a respondentului
c. nici o variantã nu este corectã
____ 185. Efectuarea unei cercetãrii de marketing se aprobã atunci când costul cercetãrii este ................. decat
contributia ei la perfectionarea unei decizii date.
a. <
b. >
c. =
d. nu exista nici o legatura intre costul si contributia ei la perfectionarea unei decizii date
____ 186. În functie de mãrimea coeficientului de elasticitate, cererea populatiei pentru diversele produse poate fi
calificatã drept inelasticã atunci când E < .....
a. -1 c. 1
b. 0 d. 2
____ 187. În functie de mãrimea coeficientului de elasticitate, cererea populatiei pentru diversele produse poate fi
caracterizatã prin elasticitate unitarã când E < .....
a. -1 c. 1
b. 0 d. 2
____ 188. In cadrul unei cercetari selective efectuate pe un esantion de 2.000 persoane, opinia utilizatorilor unui anumit
produs privind pretul acestuia a fost masurata cu ajutorul diferentialei semantice cu cinci trepte. Distributia
opiniilor a fost urmatoarea:

Opinia f.favorabila favorabila nici-nici nefavorabila f.nefavorabila


Nr.persoane 300 500 440 360 400

Care este scorul mediu exprimand opinia esantionului despre pretul produsului respectiv?
a. 1,10 c. 3,21
b. 2,97 d. 4,22
____ 189. În urma intervievarii unui numar de 50 de specialisti, referitor la evolutia pietei automobilelor in Romania, 15
au indicat o crestere semnificativa, 18 o usoara crestere, 6 o stagnare, 5 o reducere usoara si 6 o scadere
accentuata. Care este soldul conjunctural mediu?
a. 0,74 c. 2,41
b. 1,23 d. 5,27
____ 190. Pentru un tabel de contingenta, de tipul 4 X 4, numarul gradelor de libertate este de:
a. 7 c. 9
b. 8 d. 10
____ 191. Sa se calculeze cota de piata a companiei X, stiind ca volumul total al vanzarilor pe piata romaneasca la
produsul A a fost de 1500 mil.u.m. iar compania X a vandut in produse similare in suma de 50 mil.u.m.
a. 2,33 c. 4,66
b. 3,33 d. 5,33
____ 192. Sa se determine si sa se interpreteze media generala a opiniilor celor 1200 consumatori intervievati cu privire
la gustul produsului Coca Cola Light.Rezultatele anchetei de teren sunt prezentate in tabelul de mai jos:
acord total acord indiferent dezacord dezacord
total
Coca Cola 371 420 230 90 89
Light are gust
placut

a. 0,33 c. 5,66
b. 1,09 d. 6
____ 193. Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca : cererea initiala a fost de 230 u.m., cererea la
momentul t1 a fost de 350 u.m. iar pretul a crescut de la 5 u.m.pe bucata la 8 u.m. pe bucata. Interpretati
rezultatul obtinut.
a. 0,87 c. 2,67
b. 1,87 d. 3,11
____ 194. In urma unui sondaj efecuat in randul a 600 de consumatori, privind atitudinea lor fata de campania de
promovare derulata, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

f.favorabila favorabila nici-nici nefavorabila f.nefavorabila


atitudine 121 123 143 175 38
Care este scorul mediu ce exprima atitudinea componentelor esantionului fata de campania de promovare
derulata?
a. 2,18 c. 4,44
b. 3,19 d. 4,66
____ 195. Vanzarile intreprinderii erau in anul 2004 de 12 mld. lei, in timp ce vanzarile concurentului aflat pe pozitia
secunda s-au ridicat la valoarea de 10 mld. lei. Care a fost cota relativa de piata a intreprinderii anul trecut?
a. 0,09 c. 2,33
b. 1,11 d. 2,99
____ 196. Sa se determine opinia generala a consumatorilor privind produsul ciocolata cu rodie al firmei , stiind ca in
urma unei anchete s-au obtinut urmatoarele informatii:
Opinia foarte buna buna acceptabila satisfacatoare nesatisfacatoare
Nr. persoane 60 50 18 35 15

a. 1,33 c. 3,58
b. 2,45 d. 4,21
____ 197. In cadrul unei cercetari selective efectuate pe un esantion de 600 de persoane, opinia utilizatorilor unui produs
privind gustul acestuia a fost masurata cu ajutorul unei scale cu cinci trepte. Distributia opiniilor a fost
urmatoarea:
opinia foarte favorabila nici-nici nefavorabila foarte
favorabila nefavorabila
nr. persoane 180 250 20 75 75
Care este scorul mediu ce exprima opinia esantionului despre gustul produsului respectiv?
a. 2,09 c. 4,23
b. 3,64 d. 5,65
____ 198. Sa se determine opinia generala a consumatorilor intervievati cu privire la gustul produsului Coca-Cola
Vanilla, stiind ca rezultatele anchetei de teren au fost:
Coca-Cola acord total acord indiferent dezacord dezacord
Vanilla are total
gust placut
nr. de 160 150 38 75 27
persoane

a. 0,02 c. 1,71
b. 0,75 d. 1,99
____ 199. In cadrul unei cercetari selective s-a intentionat cunoasterea parerii celor intervievati cu privire la mirosul
parfumului Vanderbilt. Raspunsurile au fost:
produsul dezacord dezacord indiferent acord acord total
Vanderbilt are total
miros placut
nr. pers. 200 115 25 155 105
Care este scorul mediu realizat la nivelul esantionului?
a. 0,25 c. 2,23
b. 1,54 d. 2,67
____ 200. Sa se determine cota relativa de piata a liderului, stiind ca firma a avut vanzari de 70 mld. euro, iar vazarile
concurentului aflat pe pozitia secunda s-au ridicat la 66 mld. euro.
a. 0,06 c. 1,06
b. 0,50 d. 2,10
____ 201. Sa se determine cota de piata detinuta de firma , stiind ca volumul vanzarilor acestei firme pe piata A, in
anul 2004 a fost de 30 milioane euro, iar volumul total al tranzactiilor pe piata respectiva a fost de 300
milioane euro.
a. 5% c. 10%
b. 7% d. 15%
____ 202. Sa se determine marimea unui esantion stiind ca populatia totala este de 350.000 persoane, probabilitatea de
garantare a rezultatelor este de P = 95%, valoarea coeficientului t = 1,96, iar eroarea limita acceptabila este de
.
a. 365 persoane c. 576 persoane
b. 475 persoane d. 657 persoane
____ 203. Sa se determine marimea unui esantion stiind ca populatia totala este de 700.000 persoane, probabilitatea de
garantare a rezultatelor cercetarii este de 80%, coeficientul corespunzator probabilitatii de garantare a
rezultatelor este de 1,44, iar eroarea limita acceptata este de 1%.
a. 4300 persoane c. 6100 persoane
b. 5200 persoane d. 6150 persoane
____ 204. Sa se determine marimea unui esantion stiind ca populatia totala este de 100.000 persoane, probabilitatea de
garantare a rezultatelor cercetarii este de 80%, coeficientul corespunzator probabilitatii de garantare a
rezultatelor este 1,44, eroarea limita acceptata este de , proportia elementelor care detin caracteristica
cercetata este de 74%.
a. 300 persoane c. 750 persoane
b. 500 persoane d. 1000 persoane
____ 205. Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca pretul a crescut in perioada curenta fata de
perioada de baza de la 10 u.m. pe bucata la 12 u.m. pe bucata, in timp ce cererea initiala a fost de 285 bucati,
iar cererea in perioda curenta este de 335 bucati.
a. 0,9 c. 2,9
b. 1,9 d. 3,9
____ 206. Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca: cererea initiala a fost de 200 kg, iar cererea in
perioada curenta este de 400 kg, in timp ce venitul a crescut de la 210 u.m. la 260 u.m.
a. 1,15 c. 3,13
b. 2,16 d. 4,16
____ 207. Pentru studierea semnificatiei statistice a diferentei de opinie dintre subiectii cuprinsi in 5 subesantioane (sub
18 ani, 18-25 ani, 26-45 ani, 46-65 ani, peste 66 ani) asupra preferintelor fata de un produs de folosinta
indelungata (prefera, nedecisi, nu prefera) s-a aplicat testul . Care este numarul de grade de libertate
aferente valorii tabelate a lui ?
a. 4 c. 8
b. 6 d. 10
____ 208. Sa se determine opinia generala a consumatorilor privind un nou automobil marca X, stiind ca in urma unei
anchete s-a obtinut urmatoarea distributie de frecvente:

Aprecieri foarte foarte


referitoare la: favorabila nefavorabila
gradul de confort 65 51 34 20 30
consumul de 78 42 31 27 22
carburant
usurinta 82 29 35 21 33
manevrarii
pret 31 26 11 42 90
calitatea vopselei 63 58 43 26 10

a. 2,66 c. 4,33
b. 3,33 d. 4,66
____ 209. Sa se determine marimea esantionului cunoscandu-se: probabilitatea de garantare a rezultatelor de 95,5% si
coeficientul corespunzator t = 2,00, iar eroarea limita acceptabila este de 5%.
a. 100 persoane c. 300 persoane
b. 200 persoane d. 400 persoane
____ 210. Sa se determine marimea esantionului necesar pentru efectuarea unei cercetari de marketing asupra unei
populatii de 10.000 persoane cunoscandu-se:
-probabilitatea de garantare a rezultatelor este de 97%, coeficientul corespunzator acestei probabilitati este
2,17;
-eroarea limita acceptabila este de 1,5%;
-proportia elementelor din esantion care poseda caracteristica cercetata este de 72%.
a. 3151 c. 5321
b. 4218 d. 6200
____ 211. Vanzarile firmei Y erau in anul 2004 de 40 miliarde $, in timp ce circulatia totala de marfuri a tarii A a fost in
acelasi an de 2515 miliarde $. Care a fost cota de piata a firmei Y in anul 2004?
a. 0,59 c. 2,66
b. 1,59 d. 3,21
____ 212. Sa se determine marimea unui esantion, necesar pentru o ancheta selectiva privind ”Studiul intentiilor de
cumparare a noului tip de pasta de dinti al firmei X”, astfel incat sa fie reprezentativ pentru colectivitatea
generala. Cercetatorul decide sa lucreze in conditiile unei probabilitati de garantare a rezultatelor cercetarii de
95%( careia ii corespunde un coeficient t=1,96) si a unei valori limita acceptabile de 3%.De asemenea, se
cunoaste valoarea p=0,74, reprezentand proportia componentelor esantionului care sunt dispuse sa cumpere
noul tip de pasta de dinti.
a. 288 persoane c. 488 persoane
b. 344 persoane d. 822 persoane
____ 213. Elasticitatea in functie de venit a cererii pentru produsul X este de 0,6. Daca cererea pentru produsul respectiv
este in perioada t de 15.000 lei, in perioada t cand se asteapta o crestere a veniturilor cu 17%, cat va fi
cererea pentru produsul respectiv (c )?
a. 16530 c. 18530
b. 17530 d. 18630
____ 214. Care este valoarea coeficientului de contingenta, corespunzator unei cercetari desfasurate pe un esantion de
400 de persoane, in conditiile in care valoarea calculata a lui χ este 10,53, iar probabilitatea de garantare a
rezultatelor este de 80%, pentru care valoarea t= 1,44.
a. 0,01 c. 1,01
b. 0,16 d. 1,16
____ 215. Sa se determine marimea esantionului necesar pentru a realiza o cercetare de marketing, intr-o colectivitate de
200.000 de consumatori, stiind ca probabilitatea de garantare a rezultatelor este de P= 90%, eroarea limita
acceptata +/- 3,5%, coeficientul t= 1,65.
a. 556 persoane c. 756 persoane
b. 665 persoane d. 765 persoane
____ 216. Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca pretul a crescut in perioada curenta fata de
perioada de baza de la 8 u.m. pe bucata la 10 u.m. pe bucata, in timp ce cererea initiala a fost de 285 bucati,
iar cererea in perioda curenta este de 335 bucati.
a. 0,70 c. 1,20
b. 0,90 d. 1,40
Yes/No
Indicate whether you agree with the sentence or statement.

____ 217. Informatiile interne, care circula intre diferite compartimente, trebuie sa fie evaluate de compartimentul de
marketing numai in privinta formei lor de prezentare pentru utilizator?
____ 218. Situatia stocurilor, asa cum este structurata in documentele de inventariere, poate fi punctul de pornire in
evaluarea eficientei strategiei de produs si a celei de distributie?
____ 219. Studierea elasticitatii cererii in functie de pret este posibila folosind datele din evidenta contabila a
companiei?
____ 220. Rapoartele agentilor de vanzari constituie surse de informatii secundare pentru sistemul informational de
marketing (SIM)?
____ 221. Cercetarea de birou reprezinta cea mai costisitoare metoda de obtinere a informatiilor si cea mai precisa?
____ 222. Informatiile din surse externe intrunesc toate conditiile de validitate, veridicitate, actualitate, detaliere pentru
a fi utilizate in realizarea unor anchete de teren.
____ 223. Factorii intamplatori (accidentali) determina abaterea temporala a pietei de la tendinta?
____ 224. Cercetarile exploratorii urmaresc stabilirea coordonatelor fenomenului cercetat, definirea variabilelor si
ipotezelor care stau la baza unor cercetari ulterioare.
____ 225. In cadrul experimentului de marketing, variabilele manipulate se numesc variabile independente ?
____ 226. Varibila care reflecta impactul variabilelor independente, in experimentul de marketing, se numeste variabila
dependenta?
____ 227. Cercetarea de birou reprezinta cea mai costisitoare metoda de obtinere a informatiilor si cea mai precisa?
____ 228. In cadrul experimentului de marketing, variabilele manipulate se numesc variabile independente?

Completion
Complete each sentence or statement.

229. Etapele procesului de adoptare a deciziei de cumparare sunt mentionate in reprezentarea schematica de mai
jos. Completati casuta goala cu denumirea etapei care lipseste.
Recunoasterea nevoii

Cautarea informatiilor

Decizia de cumparare

Comportamentul post/cumparare

230. Informatiile primare se pot obtine prin urmatoarele metode: observare,......................., experiment .
231. Pentru asigurarea imbinarii rigurozitatii stiintifice cu conciziunea solicitata de practicieni se aplica metoda
elaborarii a doua tipuri de rapoarte asupra cercetarii de marketing efectuate si anume: un raport rezumativ si
un raport.................
232. Definirea conceptuala isi propune instituirea ideii centrale sau a esentei conceptului pe care-l definim
(defintie ce se regaseste, de exemplu, in dictionarul explicativ), clarificarea ................................majore ale
conceptului respectiv si face diferentieri intre concepte oarecum similare ca nume, dar in fapt foarte diferite.
233. Erorile de masurare pot fi : erori .......................si erori variabile.
234. In practica curenta sunt folosite mai multe scheme de esantionare, grupate in doua mari categorii :
esantionare nealeatoare si esantionare aleatoare. Esantionarea aleatoare poate fi esantionare fixa si
esantionare....................
235. Experimentul implica manipularea uneia sau a mai multor variabile explicative, in asa fel incat efectul
acesteia sau acestora asupra uneia sau a mai multor variabile...............sa poata fi masurat.
236. Cele patru metode de determinare a tendintei centrale, diferite in functie de tipul de scala sunt: grupul modal,
....................,media...................., media geometrica
237. Se numesc scale nemetrice (neparametrice): scala nominala si scala ......................
238. Metoda de scalare cel mai frecvent utilizata pentru evaluarea atitudinii in cercetarile de marketing si care
solicita respondentului sa evalueze atitudinea fata de un obiect sau caracteristicile acestuia, pe o scala cu
nivele intercalate intre doua atribute bipolare se numeste........................
239. Metoda de cercetare utilizata pentru culegerea de date primare referitoare la persoane, obiecte sau fenomene,
in cazul careia cercetatorul nu interactioneaza sau nu comunica direct cu subiectii, obiectele sau situatiile
supuse investigatiei este denumita ..........................
240. Se numesc scale metrice (parametrice): scala...................................si scala proportionala.
241. Tipurile de scale sunt(in ordinea importantei lor):...................., ordinala, ........................, proportionala
242. Cercetãrile efectuate asupra firmei însãsi urmãresc stabilirea potentialului acesteia, a stabilitãtii sale pe piatã,
capacitatea sa de reactie la schimbãrile mediului. Pentru a evalua firma sub aceste aspecte, se cer analizate
urmãtoarele categorii de resurse de care dispune aceasta: resurse materiale, resurse financiare, resurse umane
si resurse....................
243. Cercetãrile de marketing, în functie de obiectul cercetãrii pot fi si explicative sau altfel spus.........................
244. Monitorizarea performantelor de marketing presupune printre multe alte tipuri de studii si asanumitele studii
de tracking care presupun urmãrirea..................................
245. În vederea pregãtirii si prezentãrii raportului de cercetare se aplicã metoda elaborãrii a douã rapoarte unul
rezumativ si unul ......................
246. Un esantion este considerat o reprezentare a elementelor populatiei tintã la scarã ..............
247. În practica cercetãrilor de marketing eroarea limitã se înscrie între 1 si .....%.
248. Informatiile de marketing pot fi obtinute cu ajutorul a ....... grupe de metode de recoltare a acestora.
249. Pentru caracterizarea tendintei centrale, atunci când se utilizeazã scale nominale, se calculeazã ...............
modal.
250. Din categoria metodelor calitative directe fac parte ..............- grupul si interviul în ..............
cercetari de marketing

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____ 1. Cercetãrile calitative, de tip focus-grup se realizeazã nestructurat, cu moderator si schemã detaliatã de
discutii.
____ 2. Cercetãrile cantitative, de tip focus-grup se realizeazã nestructurat, cu moderator si schemã detaliatã de
discutii.
____ 3. Printre principalele abilitãti ale moderatorilor de discutii în cadrul focus-grupurilor se numãrã si afisarea unei
cunoasteri superficiale a temei de discutii pentru a incuraja respondenti sã ofere rãspunsuri cat mai
distinctive.
____ 4. Sondajul este numit nerestrictiv sau simplu aleator, atunci când esantionul este extras din totalitatea
nedivizatã a populatiei, astfel încât toate unitãtile populatiei au aceeasi sansa absolutã de a fi selectionate.
____ 5. Mãsurarea si scalarea fenomenelor de marketing presupune mãsurarea obiectului supus investigatiei.
____ 6. În cercetarea de marketing se atribuie numere caracteristicilor obiectelor supuse investigatiei pentru a permite
analize statistice asupra datelor rezultate si pentru a usura comunicarea regulilor mãsurãrii si rezultatelor
acesteia.
____ 7. Informatiile obtinute prin cercetari de birou se refera la informatii privind mediul de marketing, privind
structura pietei si dimensiunile acesteia, privind productia si distributia produselor.
____ 8. In cadrul anchetei prin telefon nu se recomanda sa se puna intrebari cu mai mult de 5 categorii de raspuns
____ 9. Pretestarea chestionarului reprezinta o etapa importanta a procesului de proiectare a chestionarului.
____ 10. Pretestarea chestionarului verifica daca scalele utilizate sunt intelese si corect folosite de respondenti.
____ 11. Intr-un experiment cercetatorul cauta sa masoare efectele pe care le are una sau mai multe variabile
independente asupra uneia sau mai multor variabile dependente.
____ 12. In vederea pregatirii si prezentarii raportului de cercetare se aplica metoda elaborarii unui singur raport, numit
raport rezumativ.
____ 13. Diagnosticarea nevoii de informatii, presupune o buna relatie interactiva intre decident si analistul de piata.

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 14. Aplicatie:

“Considerati cã Coca-Cola este o bãuturã gustoasã si rãcoritoare?”

a. Întrebarea este corect formulatã continând 2 rãspunsuri afirmative


b. Întrebarea este incorect formulatã deoarece un rãspuns afirmativ poate sã însemne cã
bãutura fie este gustoasã, fie cã doar este rãcoritoare, fãrã a fi neapãrat gustoasã, fie cã
sunt valabile ambele caracterizãri, adicã în egalã mãsurã gustoasã si rãcoritoare.
c. Nici una dintre variantele de mai sus nu este corectã
____ 15. Un chestionar trebuie sã:
a. sesizeze erorile de rãspuns c. elimine erorile de rãspuns
b. minimizeze erorile de rãspuns d. nici una dintre variantele de rãspuns de
mai sus nu este corectã
____ 16. Durata medie a anchetei prin telefon este de :
a. 11-15 minute c. peste 30 minute
b. 20-30 minute d. nici una dintre variantele de rãspuns de
mai sus nu este corectã
____ 17. Ancheta prin postã are o ratã de rãspuns care atinge un procent de:
a. 5-10 % c. 20-30 %
b. 10-20 % d. 30-50 %
____ 18. Tipul de întrebare de mai jos:

“Ierarhizati marca “X” pe o scalã de la 1 la 5, unde 1= “foarte slab” si 5= “foarte bun” se utilizeazã
pentru a exprima unul dintre conceptele investigate într-o cercetare de marketing care se realizeazã cu ajutorul
unui chestionar. Precizati acest concept.

a. Cunoasterea mãrcii
b. Cunoasterea caracteristicilor produsului
c. Cât de familiarã este marca
d. Fidelitatea fatã de marcã
____ 19. Tipul de întrebare de mai jos:

“Pentru fiecare enunt privind beneficiile produsului, indicati in ce mãsurã sunteti de acord cu aceasta?”
se utilizeazã pentru a exprima unul dintre conceptele investigate într-o cercetare de marketing care se
realizeazã cu ajutorul unui chestionar. Precizati acest concept.

a. Cunoasterea caracteristicilor produsului


b. Cât de familiarã este marca
c. Întelegerea beneficiilor produsului
d. Fidelitatea fatã de marcã
____ 20. Precizati tipul de scalã utilizat în exemplul de mai jos:

“Cum apreciati magazinul Carrefour ca hipermarket?”

Probabil Probabil
cel mai slab cel mai bun
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

a. Scala Likert
b. Scala de clasificare de tip continuu
c. Scala Stapel
d. Diferentiala semanticã
____ 21. Diferentiala semanticã poate avea un numãr de :
a. 2,4,6 trepte
b. 3,5,7 trepte
c. 1,3,5 trepte
d. 10 trepte (5 cu semnul + si 5 cu semnul –)
____ 22. În formularea urmãtoarei întrebãri a fost utilizatã una dintre cele 4 tipuri de scale folosite în cercetarea de
marketing:
“Care este opinia dvs. privind calitatea pixurilor?”

f. bunã f. slabã
Mont Blanc 5 4 3 2 1
Parker 5 4 3 2 1
Cross 5 4 3 2 1

a. scala nominalã c. scala interval


b. scala ordinalã d. scala proportionalã
____ 23. În formularea urmãtoarei întrebãri a fost utilizatã una dintre cele 4 tipuri de scale folosite în cercetarea de
marketing:

“Indicati în ce mãsurã sunteti de acord cu urmãtoarele afirmatii, încercuind numãrul care corespunde
opiniei dvs:”
Dezacord Acord
total total
a. Întotdeauna 1 2 3 4 5
caut un chilipir
b. Îmi place sã 1 2 3 4 5
gãtesc
c. Îmi place sã 1 2 3 4 5
stau în aer liber

a. scala nominalã c. scala interval


b. scala ordinalã d. scala proportionalã
____ 24. Desemnati tipul de sondaj utilizat în exemplul de mai jos:
“Populatia cuprinde 30.000 persoane si esantionul urmeazã a fi 300, iar intervalul de sondaj este 100.
Numãrul ales la întâmplare între 1 si 100 este 65. Se selectioneazã pentru esantion, din lista de 30.000 de
persoane pe cele cu numerele 65,165, 265, 365, etc.”
a. sondaj nerestrictiv sau simplu aleator
b. sondaj sistematic
c. sondaj stratificat
d. sondaj prin cote
e. nici una dintre variantele de rãspuns de mai sus nu este corectã
____ 25. În cazul utilizãrii testelor de marketing din cadrul unor cercetãri de marketing mãrimea minimã a
esantionului este de :
a. 10 magazine c. 45 magazine
b. 30 magazine d. 50 magazine
____ 26. Scala interval permite transformari de forma:
a. f(x)= ax²+bx+c c. f(x)= ax+b
b. f(x)= ax+bx²+c d. f(x)= a²x+b
____ 27. In formularea intrebarii de mai jos
“Care este probabilitatea ca dvs. sa apelati la un agent imobiliar in acest an?” identificam tipul de scala:

a. scala nominala c. scala interval


b. scala ordinala d. scala proportionala
____ 28. In cadrul anchetei prin telefon nu se recomanda sa se puna intrebari cu mai mult de:
a. 5 categorii de raspuns c. 8 categorii de raspuns
b. 6 categorii de raspuns d. nici una dintre variantele de raspuns de
mai sus nu este corecta
____ 29. In etapa de aranjare a chestionarului in pagina trebuie sa se evite pe cat posibil folosirea a mai mult de
............. pentru a nu disipa informatia sau a crea conditii de a rataci pagini sau chiar a le amesteca cu
raspunsurile inregistrate de la alti subiecti.
a. 1 pagina c. 3 pagini
b. 2 pagini d. 4 pagini
____ 30. Numarul chestionarelor multiplicate va fi determinat:
a. pe baza marimii esantionului c. cu ajutorul formulei de calcul a testarii
semnificatiei statistice a diferentelor dintre
grupuri ( ²).
b. pe baza marimii populatiei din care este d. nici una dintre variantele de mai sus nu
extras esantionul este adevarata.
____ 31. In cazul in care creste venitul cu 10 %, iar cererea pentru imbracaminte creste tot cu 10 %, elasticitatea este:
a. E = 1 c. E < 1
b. E > 1 d. nici una dintre variantele de mai sus nu
este adevarata
____ 32. Asocierea dintre douoa variabile spunem ca este din ce in ce mai slaba pe masura ce valoarea calculata a lui C
( coeficientul de contingenta) se apropie tot mai mult de :
a. -1 c. 1
b. 0 d. nici una dintre variantele de mai sus nu
este adevarata.
____ 33. Focus-grupurile reprezinta:
a. cea mai importanta procedura de cercetare c. o metoda de scalare
cantitativa
b. cea mai importanta procedura de cercetare d. scala proportionala
calitativa
____ 34. Urmatoarele valori numerice: +2; +1; 0; -1; -2 se ataseaza afirmatiilor cu caracter favorabil in cazul :
a. scalei lui Stapel c. Diferentialei Semantice
b. scalei Likert d. Scalelor de clasificare de tip continuu
____ 35. Masurarea atitudinii si imaginii produselor se realizeaza cu ajutorul:
a. Scalei Likert c. Diferentialei semantice
b. Scalei lui Stapel d. Scalelor de clasificare de tip continuu
____ 36. Analiza informatiilor in cazul cercetarilor calitative:
a. foloseste statistici b. nu foloseste statistici
____ 37. Durata discutiilor in cadrul metodei de interviu tip focus-grup este de :
a. 1-1,5 ore c. 2-3,5 ore
b. 1,5-2 ore d. 3,5-4 ore
____ 38. Interviul in profunzime reprezinta :
a. o metoda directa de colectare a datelor c. o metoda indirecta de colectare a datelor
calitative cantitative
b. o metoda directa de colectare a datelor d. o metoda indirecta de colectare a datelor
cantitative calitative
____ 39. Cuvintele de interes utilizate in cazul tehnicilor proiective sunt numite:
a. cuvinte-cheie
b. cuvinte- test
c. cuvinte -cu scop ascuns
____ 40. Metodele: focus-grup si interviul in profunzime fac parte din categoria:
a. metodelor calitative directe
b. metodelor cantitative
c. metodelor calitative indirecte
____ 41. In cazul tehnicilor proiective respondentii sunt rugati sa analizeze:
a. comportamentul lor personal b. sa interpreteze comportamentul altor
persoane

Completion
Complete each sentence or statement.

42. Informatiile obtinute din interviurile în profunzime sunt rezultatul aplicãrii a 3 tehnici de lucru: .............,
analizã simbolicã si întrebãri cu scop ascuns.( cuvântul corespunzãtor rãspunsului corect este nearticulat).
43. Tehnicile proiective presupun interventia ............... a respondentului.
44. Experimentul de marketing implicã manipularea uneia sau mai mai multor variabile explicative în asa fel
incat efectul acesteia sau acestora asupra uneia sau a mai multor variabile.............. sã poatã fi mãsuratã.
45. Pretestarea chestionarului presupune realizarea unui test pe un numãr ................. de respondenti pentru a fi în
mãsurã sã sesizãm eventualele erori de constructie a acestui instrument.
46. Chestionarul reprezintã o formã .................... de culegere a informattiilor care constã într-o serie de întrebãri
scrise sau ................... , la care subiectii anchetei sunt rugati sã rãspundã.
47. În exemplul de mai jos s-a utilizat scala...............

ex: Pentru fiecare dintre perechile de magazine, încercuiti pe cel preferat:


Carrefour vs. Metro
Metro vs. Cora
Cora vs. Carrefour
48. Grupul de control in cadrul caruia variabila independenta ramane neschimbata poarta numele si de ................
de control
49. Furnizorii externi de cercetari de marketing sunt divizati in 2 mari grupe: furnizori de servicii ................ si
furnizori de servicii partiale.
50. Dupa frecventa desfasurarii, cercetarile de marketing se clasifica in: permanente , cand se desfasoara
sistematic, fara intrerupere; periodice, cand se efectueaza la anumite intervale de timp; ................. cand nu se
mai repeta in timp.