Sunteți pe pagina 1din 9

Matematic_Programa de bacalaureat _2009_D_MT1

Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic.


Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic.
1
Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului
Centrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar
Matematic
Programa de bacalaureat 2009

D_MT1_Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic.

Statutul disciplinei: Matematica este disciplin obligatorie la proba D.

CLASA a IX-a - 4 ore / spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi

1. Identificarea n limbaj cotidian sau n probleme
a unor noiuni specifice logicii matematice i
teoriei mulimilor
2. Utilizarea proprietilor algebrice ale
numerelor, a estimrilor i aproximrilor n
contexte variate
3. Alegerea formei de reprezentare a unui numr
real i utilizarea de algoritmi pentru optimizarea
calcului cu numere reale
4. Caracterizarea unor mulimi de numere i a
relaiilor dintre acestea utiliznd limbajul logicii
matematice i teoria mulimilor
5. Analiza unor contexte uzuale i matematice (de
exemplu: redactarea soluiei unei probleme)
utiliznd limbajul logicii matematice i teoria
mulimilor
6. Transpunerea unei situaii problem n limbaj
matematic, rezolvarea problemei i interpretarea
rezultatului
Mulimi i elemente de logic matematic
Mulimea numerelor reale: operaii algebrice cu numere
reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui numr
real, aproximri prin lips sau prin adaos , partea
ntreag, partea fracionar a unui numr real; operaii
cu intervale de numere reale.
Propoziie, predicat, cuantificatori.
Operaii logice elementare (negaie, conjuncie,
disjuncie, implicaie, echivalen), corelate cu operaiile
i cu relaiile dintre mulimi (complementar,
intersecie, reuniune, incluziune, egalitate, regulile lui
De Morgan).
Tipuri de raionamente logice: inducia matematic.
Probleme de numrare.

Funcii

1. Recunoaterea unor corespondene care sunt
iruri, progresii, funcii
2. Utilizarea unor modaliti variate de descriere a
funciilor n scopul caracterizrii acestora
3. Descrierea unor iruri/funcii utiliznd
reprezentarea geometric a unor cazuri
particulare i raionament inductiv
4. Caracterizarea unor iruri folosind
reprezentarea grafic sau proprieti algebrice
5. Analiza unor valori particulare n vederea
determinrii formei analitice a unei funcii
definite pe prin raionament de tip inductiv
6. Transpunerea unor situaii-problem n limbaj
matematic utiliznd funcii definite pe
Funcii definite pe mulimea numerelor naturale (ir)
Modaliti de a defini un ir, iruri mrginite, iruri
monotone; exemple simple
Tipuri de iruri: progresii aritmetice, progresii
geometrice, formula termenului general n funcie de un
termen dat i raie, suma primilor n termeni ai unei
progresii
Condiia ca n numere s fie n progresie aritmetic sau
geometric pentru n 3.


Matematic_Programa de bacalaureat _2009_D_MT1
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic.
2

Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea valorilor unei funcii folosind
reprezentarea grafic
2. Caracterizarea egalitii a dou funcii prin
utilizarea unor modaliti variate de descriere a
funciilor
3. Operarea cu funcii reprezentate n diferite
moduri i caracterizarea calitativ a acestor
reprezentri
4. Caracterizarea unor funcii prin utilizarea
graficului funciei i a ecuaiei asociate
5. Analiza unor situaii practice i descrierea lor
cu ajutorul funciilor
6. Deducerea unor proprieti ale funciilor
numerice prin lectur grafic

Funcii; lecturi grafice
Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin
puncte a unui produs cartezian de mulimi numerice;
condiii algebrice pentru puncte aflate n cadrane.
Drepte n plan de forma x = m, sau y = m, m.
Funcia: definiie, exemple, exemple de corespondene
care nu sunt funcii, modaliti de a descrie o funcie,
lecturi grafice. Egalitatea a dou funcii, imaginea i
preimaginea unei mulimi printr-o funcie, graficul unei
funcii, restricii ale unei funcii.
Funcii numerice, F = {f : D, D }; proprieti
ale funciilor numerice introduse prin lecturi grafice:
reprezentarea geometric a graficului, intersecia cu
axele de coordonate, rezolvri grafice de ecuaii i
inecuaii de forma f(x) = g(x) (, <, >, ), mrginire,
paritate, imparitate (simetria graficului fa de axa Oy
sau fa de origine), simetria graficului fa de drepte de
forma x = m, m sau fa de puncte oarecare din plan,
periodicitate, monotonie.
Compunerea funciilor; exemple cu funcii numerice.

1. Recunoaterea funciei de gradul I descris n
moduri diferite
2. Utilizarea unor metode algebrice i grafice
pentru rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor,
sistemelor
3. Descrierea unor proprieti desprinse din
rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor, sistemelor i
reprezentarea grafic a funciei de gradul I
4. Exprimarea legturii ntre funcia de gradul I i
reprezentarea ei geometric
5. Interpretarea graficului funciei de gradul I
utiliznd proprietile algebrice ale funciei
6. Modelarea unor situaii concrete prin utilizarea
ecuaiilor i a inecuaiilor
Funcia de gradul I
Definiie, intersecia graficului cu axele de coordonate,
ecuaia f(x) = 0, reprezentarea grafic a funciei
f: , f(x) = ax+b, a,b
Interpretarea grafic a proprietilor algebrice ale
funciei: monotonia i semnul funciei. Studiul
monotoniei prin semnul diferenei f(x
1
) f(x
2
) (sau
studierea raportului
( ) ( )
1 2
1 2 1 2
1 2
, , , )
f x f x
x x x x
x x


Inecuaii de forma ax + b 0 (, <, >) studiate pe sau
pe intervale de numere reale.
Poziia relativ a dou drepte, sisteme de tipul
ax by c
mx ny p
+ =

+ =

, a, b, c, m, n, p
Sisteme de inecuaii de gradul I

1. Diferenierea variaiei liniare/ptratice prin
exemple
2. Completarea unor tabele de valori necesare
pentru trasarea graficului
3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea
graficului (trasarea prin puncte semnificative)
4. Exprimarea proprietilor unei funcii prin
condiii algebrice sau geometrice
5. Utilizarea relaiilor lui Vite pentru
caracterizarea soluiilor i rezolvarea unor
sisteme
6. Utilizarea funciilor n rezolvarea unor
probleme
Funcia de gradul al II-lea
Reprezentarea grafic a funciei
f : , ( )
2
, 0, f x ax bx c a = + + a,b,c,
intersecia graficului cu axele de coordonate, ecuaia
f(x) = 0, simetria fa de drepte de forma x = m, m.
Relaiile lui Vite, rezolvarea sistemelor de forma

=
= +
p xy
s y x
s, pMatematic_Programa de bacalaureat _2009_D_MT1
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic.
3Competene specifice Coninuturi


1. Identificarea unor moduri de variaie a datelor
2. Determinarea unor funcii care satisfac
anumite condiii precizate
3. Utilizarea unor algoritmi pentru rezolvarea
ecuaiilor i inecuaiilor i pentru reprezentarea
grafic a soluiilor
4. Exprimarea prin reprezentri grafice a unor
condiii algebrice; exprimarea prin condiii
algebrice a unor reprezentri grafice
5. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice
pentru determinarea sau aproximarea soluiilor
ecuaiei asociate
6. Interpretarea informaiilor coninute n
reprezentri grafice prin utilizarea de estimri,
aproximri i strategii de optimizare

Interpretarea geometric a proprietilor algebrice ale
funciei de gradul al II-lea
Monotonie. Studiul monotoniei prin semnul diferenei
f(x
1
) f(x
2
), rata creterii (descreterii):

( ) ( )
1 2
1 2 1 2
1 2
, , ,
f x f x
x x x x
x x

, punct de extrem,
(vrful parabolei).
Poziionarea parabolei fa de axa Ox, semnul
funciei, inecuaii de forma
2
ax bx c + + 0 (,<,>)
studiate pe sau pe intervale de numere reale,
interpretare geometric: imagini i preimagini ale
unor intervale (proieciile unor poriuni de parabol
pe axe).
Poziia relativ a unei drepte fa de o parabol:
rezolvarea sistemelor de forma

= + +
= +
y c bx ax
y n mx
2
a, b,
c, m, n
Rezolvarea sistemelor de forma
2
1 1 1
2
2 2 2
a x b x c y
a x b x c y

+ + =

+ + =

,
a
1
, a
2
, b
1
, b
2
, c
1
, c
2
, interpretare geometric

1. Identificarea elementelor de geometrie
vectorial n diferite contexte
2. Transpunerea unor operaii cu vectori n
contexte geometrice date
3. Utilizarea operaiilor cu vectori pentru a
descrie o problem practic
4. Utilizarea limbajului calculului vectorial pentru
a descrie configuraii geometrice
5. Identificarea condiiilor necesare pentru ca o
configuraie geometric s satisfac cerine date
6. Aplicarea calculului vectorial n rezolvarea
unor probleme
Vectori n plan
Segment orientat, relaia de echipolen, vectori, vectori
coliniari.
Operaii cu vectori: adunarea (regula triunghiului, regula
paralelogramului), proprieti ale operaiei de adunare,
nmulirea cu scalari, proprieti ale nmulirii cu scalari,
condiia de coliniaritate, descompunerea dup doi
vectori dai, necoliniari i nenuli.

1. Descrierea sintetic sau vectorial a
proprietilor unor configuraii geometrice
2. Caracterizarea sintetic sau/i vectorial a unei
configuraii geometrice date
3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a
problemelor de coliniaritate, concuren sau de
paralelism
4. Trecerea de la caracterizarea sintetic la cea
vectorial (i invers) a unei configuraii
geometrice date
5. Interpretarea coliniaritii, concurenei sau
paralelismului n relaie cu proprietile sintetice
sau vectoriale ale unor configuraii geometrice
Coliniaritate, concuren, paralelism - calcul vectorial n
geometria plan
Vectorul de poziie al unui punct.
Vectorul de poziie al punctului care mparte un segment
ntr-un raport dat, teorema lui Thales (condiii de
paralelism).
Vectorul de poziie al centrului de greutate al unui
triunghi (concurena medianelor unui triunghi).
Teorema bisectoarei, vectorul de poziie al centrului
cercului nscris ntr-un triunghi; ortocentrul unui
triunghi; relaia lui Sylvester, concurena nlimilor.
Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva.


Matematic_Programa de bacalaureat _2009_D_MT1
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic.
4
Competene specifice Coninuturi

1. Identificarea legturilor ntre coordonate
unghiulare, coordonate metrice i coordonate
carteziene pe cercul trigonometric
2. Calculul unor msuri de unghiuri i arce
utiliznd relaii trigonometrice
3. Determinarea msurii unor unghiuri i a
lungimii unor segmente utiliznd relaii metrice
4. Caracterizarea unor configuraii geometrice
plane utiliznd calculul trigonometric
5. Determinarea unor proprieti ale funciilor
prin lecturi grafice
6. Optimizarea calculului trigonometric prin
alegerea adecvat a formulelor
Elemente de trigonometrie
Cercul trigonometric, definirea funciilor trigonometrice
sin, cos: [ ] [ ] 0, 2 1,1 , tg: [0; ]\
2

`
)
;
Definirea funciilor trigonometrice:
sin: [ ] 1,1 , cos: [ ] 1,1
tg: \D, unde D = 2
2
k k


+
`
)

ctg: \D unde D=
{ }
k k
Formulele de reducere la primul cadran, formule
trigonometrice: sin( ) a b + , sin( ) a b , cos ( ) a b + ,
cos ( ) a b , sin2a, cos2a, sina+sinb, sina sinb,
cosa + cosb, cosa cosb (transformarea sumei n
produs).

1. Identificarea unor metode posibile n
rezolvarea problemelor
2. Aplicarea unor metode diverse pentru
optimizarea calculelor de distane, unghiuri i
arii
3. Prelucrarea informaiilor oferite de o
configuraie geometric pentru deducerea unor
proprieti ale acesteia
4. Analiza unor configuraii geometrice pentru
optimizarea algoritmilor de rezolvare
5. Aplicarea unor metode variate pentru
optimizarea calculelor de distane, unghiuri i
arii
Aplicaii ale trigonometriei i ale produsului
scalar a doi vectori n geometria plan
Produsul scalar a doi vectori: definiie, proprieti.
Aplicaii: teorema cosinusului, condiii de
perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic.
Aplicaii vectoriale i trigonometrice n geometrie:
teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare.
Calculul razei cercului nscris i a cercului circumscris
n triunghi, calculul lungimilor unor segmente
importante din triunghi, calcul de arii.

Matematic_Programa de bacalaureat _2009_D_MT1
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic.
5
CLASA a X-a - 4 ore / spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi

1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de
numere utilizate n algebr i a formei de scriere
a unui numr real sau complex n contexte
specifice.
2. Determinarea echivalenei ntre forme diferite
de scriere a unui numr, compararea i ordonarea
numerelor reale.
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu
numere reale sau complexe pentru optimizarea
unor calcule i rezolvarea de ecuaii.
4. Alegerea formei de reprezentare a unui numr
real sau complex funcie de contexte n vederea
optimizrii calculelor.
5. Determinarea unor analogii ntre proprietile
operaiilor cu numere reale sau complexe scrise
n forme variate i utilizarea acestora n
rezolvarea unor ecuaii.
Mulimi de numere
Numere reale: proprieti ale puterilor cu exponent raional,
iraional i real ale unui numr pozitiv, aproximri raionale
pentru numere iraionale sau reale.
Radical dintr-un numr raional, proprieti ale
radicalilor.
Noiunea de logaritm, proprieti ale logaritmilor,
calcule cu logaritmi, operaia de logaritmare.
Mulimea C. Numere complexe sub form algebric,
conjugatul unui numr complex, operaii cu numere
complexe. Interpretarea geometric a operaiilor de adunare
i de scdere a numerelor complexe i a nmulirii acestora
cu un numr real.
Rezolvarea n C a ecuaiei de gradul al doilea cu
coeficieni reali. Ecuaii biptrate.
Numere complexe sub form trigonometric
(coordonate polare n plan), nmulirea numerelor
complexe i interpretare geometric, ridicarea la putere
(formula lui Moivre).
Rdcinile de ordinul n ale unui numr complex. Ecuaii
binome.

1. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcii.
2. Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul
unei funcii n scopul deducerii unor proprieti
ale acesteia (monotonie, semn, bijectivitate,
inversabilitate, continuitate, convexitate).
3. Utilizarea de proprieti ale funciilor n trasarea
graficelor i rezolvarea de ecuaii.
4. Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a
proprietilor algebrice ale funciilor.
5. Utilizarea echivalenei dintre bijectivitate i
inversabilitate n trasarea unor grafice i n
rezolvarea unor ecuaii algebrice i
trigonometrice.
Funcii i ecuaii
Funcia putere: ( ) : D,
n
f f x x = , ni 2 n ;
Funcia radical: ( ) : D , , , 2
n
f f x x n n = ,
unde D = [0, ) pentru n par i D = pentru n impar;
Funcia exponenial
( ) ( ) ( ) : 0, , , 0, , 1
x
f f x a a a =
i funcia logaritmic
( ) ( ) ( ) : 0, , log , 0, , 1
a
f f x x a a = ,
cretere exponenial, cretere logaritmic;
Funcii trigonometrice directe i inverse.
Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; funcii
inversabile: definiie, proprieti grafice, condiia
necesar i suficient ca o funcie s fie inversabil.
Rezolvri de ecuaii folosind proprietile funciilor:
1. Ecuaii iraionale care conin radicali de ordinul 2 sau 3;
2. Ecuaii exponeniale, ecuaii logaritmice;
3. Ecuaii trigonometrice:
[ ] sin , cos , 1,1 , x a x a a = = tg , ctg , x a x a a = = ,
( ) ( ) sin sin f x g x = , ( ) ( ) cos cos f x g x = ,
( ) ( ) tg tg f x g x = , ( ) ( ) ctg ctg f x g x = ,
sin cos a x b x c + = unde , , a b c nu sunt simultan nule.

Not: Pentru toate tipurile de funcii se vor studia: intersecia cu
axele de coordonate, ecuaia f(x)=0, reprezentarea grafic prin
puncte, simetrie, lectura grafic a proprietilor algebrice ale
funciilor: monotonie, bijectivitate, inversabilitate, semn,
concavitate/convexitate.

Matematic_Programa de bacalaureat _2009_D_MT1
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic.
6

Competene specifice Coninuturi

1. Diferenierea problemelor n funcie de
numrul de soluii admise
2. Identificarea tipului de formul de numrare
adecvat unei situaii problem date
3. Utilizarea unor formule combinatoriale n
raionamente de tip inductiv
4. Exprimarea, n moduri variate, a
caracteristicilor unor probleme n scopul
simplificrii modului de numrare
5. Interpretarea unor situaii problem cu
coninut practic cu ajutorul funciilor i a
elementelor de combinatoric.
6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaii
practice n scopul optimizrii rezultatelor
Metode de numrare
Mulimi finite ordonate. Numrul funciilor : f A B
unde A i B sunt mulimi finite.
Permutri
- numrul de mulimi ordonate cu n elemente care se obin
prin ordonarea unei mulimi finite cu n elemente;
- numrul funciilor bijective : f A B unde A i B sunt
mulimi finite.
Aranjamente
- numrul submulimilor ordonate cu cte m elemente
fiecare, m n care se pot forma cu cele n elemente
ale unei mulimi finite;
- numrul funciilor injective : f A B unde A i B
sunt mulimi finite.
Combinri - numrul submulimilor cu cte k elemente, unde
0 k n ale unei mulimi finite cu n elemente.
Proprieti: formula combinrilor complementare,
numrul tuturor submulimilor unei mulimi cu n
elemente.
Binomul lui Newton.

1. Interpretarea primar a datelor statistice sau
probabilistice cu ajutorul calculului financiar, a
graficelor i a diagramelor.
2. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului
financiar, statisticii sau probabilitilor pentru
analiza de caz.
3. Transpunerea n limbaj matematic prin
mijloace statistice sau probabilistice a unor
probleme practice.
4. Analiza i interpretarea unor situaii practice cu
ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice.
5. Corelarea datelor statistice sau probabilistice n
scopul prediciei comportrii unui sistem prin
analogie cu modul de comportare n situaii
studiate.
Matematici financiare
Elemente de calcul financiar: procente, dobnzi, TVA.
Culegerea, clasificarea i prelucrarea datelor statistice:
date statistice, reprezentarea grafic a datelor statistice.
Interpretarea datelor statistice prin parametri de poziie:
medii, dispersia, abateri de la medie.
Evenimente aleatoare egal probabile, operaii cu
evenimente, probabilitatea unui eveniment compus din
evenimente egal probabile.

Not: Aplicaiile vor fi din domeniul financiar: profit, pre de cost
al unui produs, amortizri de investiii, tipuri de credite,
metode de finanare, buget personal, buget familial.


1. Descrierea unor configuraii geometrice analitic
sau utiliznd vectori.
2. Descrierea analitic, sintetic sau vectorial a
relaiilor de paralelism i de perpendicularitate.
3. Utilizarea informaiilor oferite de o configuraie
geometric pentru deducerea unor proprieti ale
acesteia i calcul de distane i de arii.
4. Exprimarea analitic, sintetic sau vectorial a
caracteristicilor matematice ale unei configuraii
geometrice.
5. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu
paralelismul i minimul distanei.
6. Modelarea unor configuraii geometrice
analitic, sintetic sau vectorial.
Geometrie
Reper cartezian n plan, coordonate carteziene n plan,
distana dintre dou puncte n plan.
Coordonatele unui vector n plan, coordonatele sumei
vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector i
un numr real.
Ecuaii ale dreptei n plan determinate de un punct i de
o direcie dat i ale dreptei determinate de dou puncte
distincte
Condiii de paralelism, condiii de perpendicularitate a dou
drepte din plan, calcule de distane i de arii.Matematic_Programa de bacalaureat _2009_D_MT1
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic.
7
CLASA a XI-a - 4 ore / spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi

1. Identificarea unor situaii practice
concrete, care necesit asocierea unui
tabel de date cu reprezentarea
matriceal a unui proces specific
domeniului economic sau tehnic
2. Asocierea unui tabel de date cu
reprezentarea matriceal a unui proces
3. Aplicarea algoritmilor de calcul n
situaii practice
4. Rezolvarea unor ecuaii i sisteme
utiliznd algoritmi specifici
5. Stabilirea unor condiii de existen
i/sau compatibilitate a unor sisteme i
identificarea unor metode adecvate de
rezolvare a acestora
6. Optimizarea rezolvrii unor probleme
sau situaii problem prin alegerea
unor strategii i metode adecvate (de tip
algebric, vectorial, analitic, sintetic)
Elemente de calcul matriceal i sisteme de ecuaii liniare
Permutri
Noiunea de permutare, operaii, proprieti.
Inversiuni, semnul unei permutri.
Matrice
Tabel de tip matricial. Matrice, mulimi de matrice.
Operaii cu matrice: adunarea, nmulirea, nmulirea unei matrice
cu scalar, proprieti.
Determinani
Determinant de ordin n, proprieti.
Aplicaii: ecuaia unei drepte determinate de dou puncte distincte, aria
unui triunghi i coliniaritatea a trei puncte n plan.
Sisteme de ecuaii liniare
Matrice inversabile din M
n
(C), n 4.
Ecuaii matriceale.
Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer,
rangul unei matrice.
Studiul compatibilitii i rezolvarea sistemelor: proprietatea
Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss.

1. Caracterizarea unor iruri i funcii
utiliznd reprezentarea geometric a
unor cazuri particulare
2. Interpretarea unor proprieti ale
irurilor i ale altor funcii cu ajutorul
reprezentrilor grafice.
3. Aplicarea unor algoritmi specifici
calculului diferenial n rezolvarea
unor probleme i modelarea unor
procese
4. Exprimarea cu ajutorul noiunilor de
limit, continuitate, derivabilitate,
monotonie, a unor proprieti
cantitative i calitative ale unei funcii
5. Studierea unor funcii din punct de
vedere cantitativ i calitativ utiliznd
diverse procedee: majorri, minorri
pe un interval dat, proprietile
algebrice i de ordine ale mulimii
numerelor reale n studiul calitativ
local, utilizarea reprezentrii grafice a
unei funcii pentru verificarea unor
rezultate i pentru identificarea unor
proprieti
6. Explorarea unor proprieti cu
caracter local i/ sau global ale unor
funcii utiliznd continuitatea,
derivabilitatea sau reprezentarea grafic
Elemente de analiz matematic
Limite de funcii
Noiuni elementare despre mulimi de puncte pe dreapta real:
intervale, mrginire, vecinti, dreapta ncheiat, simbolurile + i
.
Funcii reale de variabil real: funcia polinomial, funcia
raional, funcia putere, funcia radical, funcia logaritm, funcia
exponenial, funcii trigonometrice directe i inverse.
Limita unui ir utiliznd vecinti, proprieti.
iruri convergente: intuitiv, comportarea valorilor unei funcii cu
grafic continuu cnd argumentul se apropie de o valoare dat, iruri
convergente: exemple semnificative:
( )
n
n
a ;
( )
a
n
n ;
1
1
n
n
n
| |
| |
| +
|
|
\ .
\ .
(fr demonstraie), operaii cu iruri convergente,
convergena irurilor utiliznd proprietatea Weierstrass. Numrul e;
limita irului ( )
1
1 , 0 u
n n n
n
u u
| |
+
|
\ .
.
Limite de funcii: interpretarea grafic a limitei unei funcii ntr-un
punct utiliznd vecinti, calculul limitelor laterale.
Calculul limitelor pentru funciile studiate; cazuri exceptate la
calculul limitelor de funcii: 0/0, /, , 0 , 1

,
0
, 0
0
.
Asimptotele graficului funciilor studiate: asimptote verticale,
oblice.
Continuitate
Interpretarea grafic a continuitii unei funcii, studiul continuitii
n puncte de pe dreapta real pentru funciile studiate, operaii cu
funcii continue.
Semnul unei funcii continue pe un interval de numere reale
proprietatea lui Darboux, studiul existenei soluiilor unor ecuaii n

Matematic_Programa de bacalaureat _2009_D_MT1
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic.
8
Competene specifice Coninuturi


NOTE:
n introducerea noiunilor de limit a unui
ir ntr-un punct i de ir convergent nu se
vor introduce definiiile cu i nici teorema
de convergen cu .
Se utilizeaz exprimarea proprietatea
lui...., regula lui, pentru a sublinia
faptul c se face referire la un rezultat
matematic utilizat n aplicaii, dar a crui
demonstraie este n afara programei.
Derivabilitate
Tangenta la o curb, derivata unei funcii ntr-un punct, funcii
derivabile, operaii cu funcii care admit derivat, calculul derivatelor
de ordin I i al II-lea pentru funciile studiate.
Funcii derivabile pe un interval: puncte de extrem ale unei funcii,
teorema lui Fermat, teorema Rolle, teorema Lagrange i
interpretarea lor geometric, consecine ale teoremei lui Lagrange:
derivata unei funcii ntr-un punct.
Regulile lui lHospital.
Rolul derivatei I n studiul funciilor: puncte de extrem, monotonia
funciilor.
Rolul derivatei a II-a n studiul funciilor: concavitate, convexitate,
puncte de inflexiune.
Reprezentarea grafic a funciilor
Rezolvarea grafic a ecuaiilor, utilizarea reprezentrii grafice a
funciilor n determinarea numrului de soluii ale unei ecuaii.
Reprezentarea grafic a funciilor.
Reprezentarea grafic a conicelor (cerc, elips, hiperbol, parabol).

CLASA a XII-a - 4 ore / spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea proprietilor operaiilor cu
care este nzestrat o mulime
2. Evidenierea asemnrilor i a deosebirilor
dintre proprietile unor operaii definite
pe mulimi diferite i dintre calculul
polinomial i cel cu numere
3.1 Determinarea i verificarea
proprietilor structurilor algebrice, inclusiv
verificarea faptului c o funcie dat este
morfism sau izomorfism
3.2 Folosirea descompunerii n factori a poli-
noamelor, n probleme de divizibilitate i
n rezolvri de ecuaii
4.Utilizarea proprietilor operaiilor n
calcule specifice unei structuri algebrice
5.1Utilizarea structurilor algebrice n
rezolvarea unor probleme de aritmetic
5.2 Determinarea unor polinoame, funcii
polinomiale sau ecuaii algebrice care
verific condiii date
6.1 Transferarea, ntre structuri izomorfe,
a datelor iniiale i a rezultatelor, pe
baza proprietilor operaiilor
Modelarea unor situaii practice,
utiliznd noiunea de polinom sau de ecuaie
algebric
Elemente de algebr
Grupuri
Lege de compoziie intern (operaie algebric), tabla operaiei, parte
stabil.
Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri de matrice, grupuri de
permutri,
n

.

Morfism, izomorfism de grupuri.
Subgrup.
Grup finit, tabla operaiei, ordinul unui element.
Inele si corpuri
Inel, exemple: inele numerice ( ) , , , ,
n
, inele de matrice,
inele de funcii reale.
Corp, exemple: corpuri numerice ( ) , , ,
p
, p prim, corpuri de
matrice.
Morfisme de inele i de corpuri.
Inele de polinoame cu coeficieni intr-un corp comutativ
( , , ,
p
, p prim)
Forma algebric a unui polinom, funcia polinomial, operaii
(adunarea, nmulirea, nmulirea cu un scalar).
Teorema mpririi cu rest; mprirea polinoamelor, mprirea cu
X a, schema lui Horner.
Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bzout; c.m.m.d.c. i
c.m.m.m.c. al unor polinoame, descompunerea unor polinoame n
factori ireductibili.
Rdcini ale polinoamelor, relaiile lui Vite.
Rezolvarea ecuaiilor algebrice cu coeficieni n , , , , ecuaii
binome, ecuaii reciproce, ecuaii biptrate.

Matematic_Programa de bacalaureat _2009_D_MT1
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic.
9
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea legturilor dintre o
funcie continu i derivata sau
primitiva acesteia
2. Identificarea unor metode de calcul
ale integralelor, prin realizarea de
legturi cu reguli de derivare
3. Utilizarea algoritmilor pentru
calcularea unor integrale definite
4. Explicarea opiunilor de calcul al
integralelor definite, n scopul
optimizrii soluiilor
5. Folosirea proprietilor unei funcii
continue, pentru calcularea
integralei acesteia pe un interval
6.1 Utilizarea proprietilor de monotonie
a integralei n estimarea valorii unei
integrale definite i n probleme cu
coninut practic
6.2. Modelarea comportrii unei funcii prin
utilizarea primitivelor sale

Elemente de analiz matematic
Probleme care conduc la noiunea de integral.
Primitive (antiderivate).
Primitivele unei funcii. Integrala nedefinit a unei funcii, proprieti
ale integralei nedefinite: liniaritate. Primitive uzuale.
Integrala definit
Diviziuni ale unui interval [a, b], norma unei diviziuni, sistem de
puncte intermediare. Sume Riemann, interpretare geometric. Definiia
integrabilitii unei funcii pe un interval [a, b].
Proprieti ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate n
raport cu intervalul de integrare. Integrabilitatea funciilor continue.
Teorema de medie, interpretare geometric, teorema de existen a
primitivelor unei funcii continue.
Formula Leibniz - Newton.
Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin pri,
integrarea prin schimbare de variabil. Calculul integralelor de
forma dx
x Q
x P
b
a

) (
) (
, grad Q 4 prin metoda descompunerii n fracii
simple.
Aplicaii ale integralei definite
Aria unei suprafee plane.
Volumului unui corp de rotaie.
Calculul unor limite de iruri folosind integrala definit.
Not: Se utilizeaz exprimarea proprietate sau regul, pentru a sublinia
faptul c se face referire la un rezultat matematic utilizat n aplicaii, dar a crui
demonstraie este n afara programei.
NOT:
Elaborarea subiectelor pentru bacalaureat se va realiza n conformitate cu prevederile prezentei
programe, care este parte a programei colare. Subiectele nu vizeaz coninutul unui manual anume.
Manualul colar reprezint doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori i de elevi care
ajut la parcurgerea programei colare, prin nsuirea de cunotine i formarea de competene.