Sunteți pe pagina 1din 8

LUCRARE LABORATOR II

Realizarea unei aplicatii CITECT


Realizarea unei aplicatii SCADA presupune o serie de pasi cum ar fi: identificarea si setarea corespunzatoare a elementelor pentru achizitia de date precum si a echipamenelor pentru comanda si controlul procesului monitorizat. crearea unui nou proiect definirea si setarea tag-urilor realizarea paginilor grafice pentru mimarea procesului monitorizat scrierea de functii si setarea corespunzatoare a elementelor grafice din paginile grafice pentru realizarea mimarii procesului. stabilirea utilizatorilor aplicatiei si setarea drepturilor acestora. testarea si rularea aplicatiei

Crearea unui nou proict


Din Citect E!plorer -" #ile -" $e% &ro'ect( deschidem un nou proiect intitulat )Sch*el)

Din Citect E!plorer -" Sch*el -" Communications -" Clusters ( definesc un cluster de comunicare numit )sch*el*cluster).

Din Citect &ro'ect Editor -" Ser+ers -" $et%or, Address( definesc adresa .TC&-I& ./0.1.1.. numita: )sch*el*adr). Adresa )sch*el*adr) fiind adresa TC&-IT a sistemului de achizitie date care echipeaza sitemul de alimentare( fiind inclus in schema electrica de alimentare.

2or fi configurate in continuare facilitatile de )Alarmare)( )Trending) si )Report) astfel: Din Citect &ro'ect Editor -" Ser+ers -" Alarm Ser+er

Din Citect &ro'ect Editor -" Ser+ers -" Report Ser+er

Din Citect &ro'ect Editor -" Ser+ers -" Trend Ser+er

Din Citect &ro'ect Editor -" Ser+ers -" I-3 Ser+er

Din Citect E!plorer -" Sch*el*alim -" Communications -" E!press I-3 De+ice Setup -" $e!t -"4se an e!isting I-3-" Dis, I-3 De+ice-"Citect generic &rotocol-"Automatic reefresh of tags -" #inish

Configurarea tag-urilor
Intreaga aplicatie SCADA se bazeaza pe stabilirea si utilizarea TA5-urilor. Tag-urile sunt interfata intre utilizator si procesul monitorizat. E!ista mai multe tipuri de +ariabile tag. 2ariabile tag - sunt +ariabilele care au legatura directa cu procesul( fiind modificate direct de sistemul de achizitie si control si tot o data la acestea are acces si aplicatia SCADA 2ariabile tag locale - necesare dez+oltarii aplicatiei SCADA 2ariabile tag de tip trends - necesare pentru trasarea graficelor marimilor achizitionate din proces &entru a adauga o +ariabila tag care sa reprezinte spre e!emplu un comutator telecomandat pentru alimentarea generala cu energie( procedam astfel: Din Citect &ro'ect Editor -" Tags -" 2ariable Tags

Dupa cum se obser+a( s-a introdus +ariabila tag numita )comut*alim) ( face parte din cluster-ul )sch*el*cluster) ( este o +ariabila digitala de tipul I-3 citita de la De+ice-ul generic I3De+ In mod similar se creaza +ariabilele tag locale si +ariabilele tag de tip trends

Realizarea unei pagini grafice


2om incerca acum sa creem prim pagina grafica pentru a simula comanda de alimentare cu energie a unui proces. Comanda se +a face prin apasarea unui buron cu titlul )&ornit) iar oprirea prin apasarea unui buton cu titlul )3prit). 2om introduce si un al treilea buton care sa poarte titlul )&ornit-3prit) si care sa insumeze functiilor celor doua butoane initiale. Alimentarea cu energie se +a semnaliza prin aprinderea unui led.

6od de realizare: Din Citect E!plorer -" Sch*el -" 5raphics -" &ages -" $e!t -"Create ne% page-" Se creaza o noua pagina grafica a+and numele )3n*off*+1). Se plaseaza trei obiecte )7utton). Se modifica proprietatile butoanelor astfel incat sa apara te!tele corespunzatoare. &lasam deasemenea un led semnalizator prin plasarea unui obiect )Simbol set) si setarea in mod corespunzator. &entru a stabili functionalitate dorita +om stabili proprietatile )Imput) pentru fiecare buton astfel: &entru butonul )Stat) - setam proprietatea ) Input) -Action up si la )4p command) completam cu comut_alim=1 deasemenea setam proprietatea ) Acces) si completam Disable %h%en cu comut_alim=1 &entru butonul )Stop) - setam proprietatea ) Input) -Action up si la )4p command) completam cu comut_alim=0 deasemenea setam proprietatea ) Acces) si completam Disable %h%en cu comut_alim=0 &entru butonul )Start-Stop) - setam proprietatea ) Input) -Action up si la )4p command) completam cu Toggle comut_alim! &entru plasarea ledului s-a ales )Simbol set) si s-au selectat imaginile pentru on si off de asemenea la )3n simbol %h%en) s-a completat cu comut_alim Se ruleaza aplicatia si schema de+ine functionala putandu-se actiona butoanele( led-ul si butoanele( schimbandu-se in mod corespunzator