Sunteți pe pagina 1din 2

Ave Verum Corpus

W.A. Mozart (1756-1791)


Adagio
Sotto voce

## c
,

l =l

#
n

l
l .

&
l
l
l==============================
l cor pus l na - tum l de Ma - ri - a l
l A
l
A - ve,
ve l ve
rum
l
l
l
l
l
l #
, l

# c

l
l
l
l
l
l==============================


. _ =l

&
_
l
l
l
l
l
l
l
A
ve,
A
ve
ve
rum
cor
pus
na
tum
de
Ma
ri
a
l
l
l
l
l
l
l
,
#

l
l
l
l # c

l .
l l

==============================
&
=l

l
l
l
l
l
l
l cor - pus l na - tum l de Ma - ri - a l
l A - ve l ve - rum
l
A - ve,
l
l
l
l
l
l #
, l
#
c

l
l
Ll==============================
l _
l _ . _ l _ _=l

&
_
_
_

A - ve,

ve

ve -

rum

pas

sum

cor

- pus

na - tum

de Ma - ri - a

,
##


l , l w

l w
&
=l
l===============================
l # l #
l .
l
l ve - re l pas sum l im
vir
gi - l ne,
mo - l la
tum in l cru______ l
l #
l
l
l
l
l
l
, l

l===============================
l
l .
l _w
l
l .
# l #
# =l
&
l
l
l
l
l
l
l
l
vir
gi
ne,
ve
re
pas
sum
im
mo
la
tum
in
l
l
l
l
l
l
l
l
,
#

l # .
l
l
l .
l .
l
l
l w

===============================
&
=

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l ve - re l pas sum l im - mo - l la
vir gi - l ne,
tum
in - l
l #
l
l
l
l
l
l
l
,

Ll===============================
l
l #
l #
l
l
.
l _
&
_ =l
_w

vir

cru

gi - ne,

ve - re

im

- mo -

la

tum

in -

n
##
,

.
w


# l
&
l===============================
l =l
l
l
l
l
l
l per
l Cu jus l la
ce pro l ho
mi - l ne.
tus
fo
l #
l
l
l
l
l
, l

l===============================
l .
l .

l .
&
l w
l

=l
l
l
l
l
l
l
l
cru - ce pro
fo l
l
l per l ho - mi - l ne.
l Cu jus l la - tus
#
,

l #
l .
l .
l
n l n b l
l w

===============================
&
=l
l
l
l
l
l
cru - ce pro l ho
mi - l ne.
fo
l
l
l per
l Cu jus l la - tus
l #
l
l
l
l
, l
l
#

Ll===============================
l
l
l
l
l

&
.
__w
_
n_ .
_ =l

ce pro

ho

mi - ne.

Cu

jus

la

tus

per

fo -

AVE VERUM CORPUS / Hoja: 2/2

## b ,
b

l n l
.

l(#) . l =l
l
===============================
l&
l
l e - sto l no
l
ra
tum l un - da l flu
xit et l san
gui- l ne,
bis
l
l
l
l
l
l #
l
, l

l
l===============================
n l .
l n l _ l _
l =l
&
l
l . l _ _
l
l
l
l
l
ra
tum
un
da
flu
xit
et
san
guine,
e
sto
no
bis
l
l
l
l
l
l
l
l
,
#

l # l n .

l l
l .
l
l l
(
)

=l

===============================
&

l
l
l
l
l
l
l
l e - sto l
l
l
ra
tum l un - da l flu
xit et l san
gui- l ne,
l
l
l
l
l
l
l #
l
,

=l
l
l
Ll===============================
l # _ _ l _ _ _ l _
& n_ n l n .
( ) _ b _ #_ _

ra

tum

un - da

no

bis

prae

flu

xit et

san

gui- ne,

sto

,
##
,
w

l . j
l =l
===============================
l
l&
l
l
l
l
prae
gus l ta
tum in l mor
tis ex - l a
mi- l ne,
in
l #
l
l
l
l
l
l
,

===============================
l l l =l
l&
.
l _ l w
l
l
l
l _ . _j
l
l
l
prae
gus l ta
tum in l mor
tis ex - l a
mi- l ne,
l
l
l
,
#

l # l .
l
l .
l l
l

===============================
&
=

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l prae - gus l ta
no
bis
tum in l mor - tis ex - l a mi - l ne,
l #
l
l
l
, l l
l
# l .

Ll===============================
l
l
l
l


&

=l
__
_

gus

ta

tum in

mor - tis ex -

a - mi

mi -

ne,

- - - - n -- - - - ,
U
## w

#-

.
( )


&

l w =
j

l===============================
l
l
l
l
l

l
l
l
mor
tis ex - l a
mi- l ne.
l #

l
l
l
l
l
U
,

l===============================
l l
. l w =
l
l w
&

_
_j
l
l

l
l
l
l
in
mor
tis ex - a
mi- ne.
l

l
l
l
l
l
,
U
#

l # n

l
l
l (#) l
n
l
. j
l w =

===============================
l
l
l &
l l
in
tis ex - l a
mi- l ne.
l

l mor
l
l
l #

l U
l
l b
l
, l
#

#w
n

l
l ()
l
_ l _ .
&
Ll===============================
__ l w =

in

mor

tis

ex -

ne.