Sunteți pe pagina 1din 1

Procedura legislativ! ordinar!

#1 Propunerea Comisiei
Comisia European! prezint! propunerea legislativ! Parlamentului European
Ini"iativa cet!"eneasc!

Un sfert dintre statele membre

#2 Prima lectur! n Parlament


Banca European! de Investi"ii

n cadrul primei lecturi, Parlamentul European examineaz! propunerea Comisiei "i o poate adopta sau modifica.

Banca Central! European! Parlamentul European

#3 Prima lectur! n Consiliu


n cursul primei sale lecturi, Consiliul poate decide s! accepte pozi#ia Parlamentului, caz n care actul legislativ este adoptat, sau poate s! modifice pozi#ia Parlamentului "i s! retransmit! propunerea Parlamentului pentru a doua lectur!.

#4 A doua lectur! n Parlament


Parlamentul examineaz! pozi#ia Consiliului "i o aprob!, caz n care actul este adoptat, sau o respinge, caz n care actul devine caduc "i procedura se ncheie, sau propune amendamente "i retransmite propunerea Consiliului pentru a doua lectur!.

Propunerea este adoptat! Propunerea nu este adoptat! Marea majoritate a propunerilor sunt adoptate n acest stadiu.

Propunerea este adoptat!

Propunerea este adoptat!

#5 A doua lectur! n Consiliu


Consiliul examineaz! pozi#ia n a doua lectur! a Parlamentului "i fie aprob! toate amendamentele Parlamentului, ceea ce nseamn! c! actul este adoptat, fie nu aprob! toate amendamentele, ceea ce duce la convocarea comitetului de conciliere.

#6 Concilierea
Comitetul de conciliere, alc!tuit dintr-un num!r egal de deputa#i n Parlamentul European "i reprezentan#i ai Consiliului, ncearc! s! ajung! la un acord cu privire la un text comun. n caz de e"ec, actul legislativ devine caduc, iar procedura se ncheie. n cazul adopt!rii unui text comun, acesta este transmis Parlamentului European "i Consiliului pentru a treia lectur!.

Propunerea nu este adoptat!

#7a A treia lectur! n Parlament


Parlamentul European examineaz! textul comun "i l supune la vot n plen. El nu poate modifica formularea textului comun. n cazul n care acesta l respinge sau nu se pronun#! asupra lui, actul nu este adoptat, iar procedura se ncheie. n cazul n care este aprobat de Parlament "i Consiliu, actul este adoptat.

Propunerea nu este adoptat!

#7b A treia lectur! n Consiliu


Consiliul examineaz! textul comun. El nu poate modifica formularea. n cazul n care Consiliul respinge textul sau nu se pronun#! n termenul stabilit, el devine caduc, iar procedura se ncheie. n cazul n care Consiliul "i Parlamentul aprob! textul, actul este adoptat Propunerea nu este adoptat!

Propunerea este adoptat!


Dup! ce Parlamentul European "i Consiliul au aprobat textul final al unei propuneri legislative, acesta este semnat de c!tre pre"edin#ii "i secretarii generali ai ambelor institu#ii. Dup! semnare, textele sunt publicate n Jurnalul Oficial "i devin oficiale. Regulamentele sunt obligatorii n mod direct n ntreaga Uniune European! ncepnd de la data men#ionat! n Jurnalul Oficial. Directivele prev!d obiectivele finale care trebuie atinse n fiecare stat membru, ns! las! la latitudinea guvernelor na#ionale decizia privind modul de adaptare a legisla#iilor lor pentru a atinge aceste obiective. Fiecare directiv! men#ioneaz! data pn! la care legisla#iile na#ionale trebuie adaptate. Deciziile se aplic! n cazuri specifice, care implic! anumite autorit!#i sau persoane "i sunt obligatorii n totalitate.

Propunerea nu este adoptat!


Dac! o propunere legislativ! este respins! n orice etap! a procedurii sau dac! Parlamentul "i Consiliul nu pot ajunge la un compromis, propunerea nu este adoptat!, iar procedura se ncheie. O nou! procedur! poate fi relansat! doar printr-o nou! propunere a Comisiei.