Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR I LOCUIN|EI

ORDINUL NR. 1620


din 02.11.2001
pentru aprobarea regIementrii tehnice " Specifica|ie
tehnic privind cerin|e i criterii de performan| pentru
ancorarea n beton cu sisteme mecanice i metode de
ncercare"
Avnd n vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare
; General nr. 3/08.10.2001 i avizul Consiliului Tehnico-Stiin[ific
nr. 115/12.06.2001,
n conformitate cu prevederil e art. 38 al in. 2 din Legea
nr. 10/1995 privind calitatea n construc[ii,
n temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 i ale art. 4 alin. (3) din
Hotrrea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea i func[ionarea
Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuin[ei,
Ministrul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuin[ei emite
urmtorul
ORDIN
Art. 1 - Se aprob reglementarea tehnic "Specifica[ie tehnic privind
cerin[e i criterii de performan[ pentru ancorarea n beton cu sisteme
mecanice i metode de ncercare", indicativ ST-043-01, elaborat de
NCERC bucureti i prevzut n anexa care face parte integrant
din prezentul ordin.
Art. 2 - Reglementarea tehnic prevzut la art. 1 se public n
Buletinul Construc[iilor prin grija Direc[iei Generale Tehnice n
Construc[ii.
Art. 3 - Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii lui n
Buletinul Construc[iilor.
Art. 4 - Direc[ia General Tehnic n Construc[ii va aduce la
ndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON
TUDOR MITREA
MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR I LOCUIN|EI
SPECIFICA|IE TEHNIC
PRIVIND CERIN|E I CRITERII DE
PERFORMAN| PENTRU ANCORAREA
N BETON CU SISTEME MECANICE I
METODE DE NCERCARE
INDICATIV ST043/2001
Elaborat de:
NSTTUTUL NA|ONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE NJ
CONSTRUC| Sl ECONOMA CONSTRUC|LOR - NCERC
DRECTOR GENERAL: prof.dr.ing. Dan Lungu
DRECTOR DEPARTAMENT
STRUCTUR Sl NGNERE SESMC: dr.ing. Dan Georgescu
RESPONSABL TEM: ing. MihaiI Pachi|ac
ing. Liana Terec - FiIiaIa CIuj
Avizat de:
DIREC|IA GENERAL TEHNIC N CONSTRUC|ii
DRECTOR GENERAL: ing. Ion Stnescu
RESPONSABL TEM: ing. CorneIia Rusu
3
CUPRINS

1. Scop.................................................................................................5
2. Domeniu..........................................................................................5
2.1 Obiectul prinderilor.............................................................5
2.2 Materialul suport.................................................................6
2.3 Sistemele mecanice de ancorare.......................................6
3. Documente de referin[...................................................................7
4. Termeni, nota[ii................................................................................9
5. Principii i condi[ii de lucru ale ancorelor mecanice.....................14
6. Cerin[e i criterii de performan[ pentru prinderi cu sisteme
mecanice de ancorare..........................................................................20
7. Proiectarea prinderilor cu ancore mecanice..................................32
7.1 Prevederi generale...........................................................32
7.2 Condi[ii pentru alctuirea prinderii...................................36
7.3 Condi[ii privind elementul suport......................................36
7.4 Stabilirea solicitrilor de calcul asupra ancorelor
mecanice ......................................................................40
7.5 Calculul la starea limit de rezisten[..............................42
7.6 Calculul la starea limit de exploatare, privind deforma[ia
prinderii.....................................................................................46
7.7 Verificarea la starea limit de oboseal...........................46
8. Asigurarea calit[ii prinderilor cu ancore mecanice.......................47
Anexa 1 - Date pentru alctuirea i calculul prinderilor cu ancore
mecanice, stabilite prin agremente tehnice conform ETAG n 001 .... 53
Anexa 2- Metode pentru ncercarea ancorelor mecanice...................83
SPECIFICA|IE TEHNIC PRIVIND CERIN|E I CRITERII DE Indicativ
PERFORMAN| PENTRU ANCORAREA N BETON CU ST 043/2001
SISTEME MECANICE I METODE DE NCERCARE _______________ ___________
1. SCOP
Prezenta specifica[ie tehnic stabilete cerin[ele i criteriile de
performan[ pentru sistemele mecanice de ancorare n beton i
domeniile de aplicare ale acestora i con[ine prevederi privind
proiectarea i asigurarea calit[ii prinderilor cu aceste sisteme.
2. DOMENIU
2,1 Domeniul specific de utilizare a sistemelor mecanice de
ancorare este acela de realizare a prinderilor cu piese (plci) metalice
sau din alte materiale, cu uruburi/prezoane, pe elemente din beton.
Obiectul prinderilor cu sisteme mecanice de ancorare l
constituie:
a) - elemente de construc[ie nestructurale (spre exemplu:
nchideri - ntre care fa[ade cortin, compartimentri);
b) - instala[ii i echipamente;
c) - prinderi provizorii ale elementelor de construc[ii la
montarea acestora.
Nu se admit prinderi cu sisteme mecanice de ancorare pentru
elemente/pr[i care contribuie la alctuirea structurii de rezisten[ a
construc[iilor, indiferent dac acestea sunt lucrri de construc[ii noi sau
de consolidare a construc[iilor existente. Pot face excep[ie acele
prinderi care sunt proiectate s ias din lucru la atingerea unei anumite
capacit[i de rezisten[, dac prevederea lor este rezultatul unei
analizri competente efectuat de specialiti n structuri.
____________________________________________
EIaborat de: Aprobat de
INSTITUTUL NA|IONAL DE CERCET ARE MINISTRUL LUCRRILOR
DEZVOLTARE N CONSTRUC|II I ECONOMIA PUBLICE, TRANSPORTURILOR
CONSTRUC|IILOR ___________________________ I LOCUIN|EI cu OrdinuI Nr.
5
INCERC BUCURETI I FILIALA CLUJ 1620 din 02.11.2001
Sunt interzise, de asemenea, aceste prinderi, la sistemele de
ridicare i manipulare a elementelor prefabricate.
2.2 Materialul suport pentru ancorare este, de regul, betonul
avnd clasa cuprins n domeniul C16/20...C50/60 (fckcil/fckcub). Ele se
pot utiliza i n betoane de clas mai sczut sau n alte materiale
similare (zidrie, piatr), n aceste cazuri fiind necesar o analizare a
situa[iei de fapt, n func[ie i de clasa de importan[ a prinderii, precum
i verificri prin ncercri suplimentare, stabilite i efectuate de
personal de specialitate.
Materialul suport este considerat omogen sub aspectul
integrit[ii fizice i al rezisten[ei, pentru beton armat lundu-se n
considerare starea de fisurare admis prin prevederile reglementrilor
tehnice aplicabile. La amplasarea prinderilor se va avea n vedere
starea de solicitare (la ntindere sau postelastic) a zonelor respective,
n special la ac[iunea seismic, care poate conduce la degradarea
puternic a betonului i deci la scoaterea din lucru a prinderilor
respective.
2.3 Sistemele mecanice de ancorare sunt alctuite din piese
metalice care includ un manon, al crui diametru poate fi mrit prin
ac[ionarea mecanic asupra unui corp de expansiune din interior i au
la baz una din urmtoarele modalit[i de ancorare n gurile cilindrice
practicate n materialul suport:
- prin mpnare i frecare, ca urmare a presiunilor
laterale i deformrii locale ale materialului suport,
produse prin mrirea diametrului (expansiunea)
manonului n gaur;
prin trac[iune/forfecare, ca urmare a mpnrii n
praguri evazate practicate spre fundul gurii.
2.4 Ac[iunile la care sunt supuse sistemele mecanice de
ancorare sunt statice sau variabile, de trac[iune, de forfecare sau
combina[ii ale acestora, precum i cu ncovoiere. Este interzis
solicitarea ancorelor mecanice la compresiune.
Sistemele mecanice de ancorare nu vor fi utilizate pentru
prinderi supuse direct la solicitri dinamice (la oboseal). Verificrile
la oboseal prevzute, se refer la solicitrile variabile produse, spre
6
exemplu, ca urmare a varia[iei temperaturii (asupra elementelor care
sunt prinse i a celor pe care se face prinderea).
Condi[iile de mediu ambiant n care vor fi amplasate prinderile.
trebuie s fie cunoscute, pentru a se lua msurile corespunztoare
de protec[ie, dup caz.
2.5 Pentru sistemele mecanice de ancorare trebuie s fie
elaborate specifica[ii tehnice sau standarde de produs, care s con[in
cel pu[in urmtoarele:
tipodimensiuni
valorile de calcul pentru caracteristicile
precizate n anexa 1, pct.A1.2, confirmate
prin agrementul tehnic;
condi[ii pentru montare;
- scule/echipamente i metode pentru montare;
- condi[ii de verificare a calit[ii ancorelor mecanice
i a montrii acestora.
2.6 Prevederile acestei specifica[ii tehnice sunt obligatorii.
3. DOCUMENTE DE REFERIN|
3.1 Documente de referin[ generale:
P100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismic a
construc[iilor de locuin[e, social-culturale,
agrozootehnice i industriale
P118-99 Normativ de siguran[ la foc
3.2 Documente de referin[ specifice:
SR SO 4287-2:1993 Rugozitatea suprafe[ei.
Terminologie.Msurarea parametrilor de
rugozitate a suprafe[ei
SR EN 20898-2:1997 Caracteristici mecanice ale elementelor de
asamblare.
Partea 2: Piuli[e cu sarcini de prob indicatei
- Filete cu pas normal
7
STAS 2700/2-89 Organe de asamblare filetate. Toleran[e
STAS 2700/3-89 Organe de asamblare filetate. Caracteristici
mecanice i metode de ncercare pentru
uruburi i prezoane.
STAS 2700/5-88 Organe de asamblare filetate. Condi[ii
tehnice generale de calitate. Reguli pentru
verificarea calit[ii.
STAS 2700/8-82 Organe de asamblare filetate. Caracteristici
i metode de verificare pentru acoperiri de
protec[ie.
STAS 2700/10-92. Organe de asamblare filetate. Defecte de
suprafa[ la uruburi, tifturi filetate i
prezoane
STAS 2700/11-84 Organe de asamblare filetate. Condi[ii
tehnice generale de calitate. Defecte de
suprafa[ la piuli[e.
STAS 2700/13-89 Organe de asamblare filetate. Raze de
racordare i rugozit[i.
STAS 7087-82 Mostre de rugozitate.
STAS 10107/0-90 Construc[ii civile i industriale. Calculul i
alctuirea elementelor structurale din beton,
beton armat i beton precomprimat.
STAS 10128-86 Protec[ia contra coroziunii a construc[iilor
supraterane din o[el. Clasificarea mediilor
agresive.
STAS 10702/1-83 Protec[ia contra coroziunii a construc[iilor
din o[el supraterane. Acoperiri protectoare.
Condi[ii tehnice generale.
STAS E 10702/2-80 Protec[ia contra coroziunii a construc[iilor
din o[el supraterane. Acoperiri protectoare
pentru construc[ii situate n medii
neagresive, slab agresive i cu agresivitate
medie.
STAS 12604-87 Protec[ia mpotriva electrocutrii. Prescrip[ii
generale
8
C 26-85 Normativ pentru ncercarea betonului prin
metode nedistructive.
C 139-87 nstruc[iuni tehnice pentru protec[ia
anticorosiv a elementelor de construc[ii
metalice.
C 236-91 nstruc[iuni tehnice privind folosirea metodei
semidistructive prin smulgere, la
determinarea rezisten[ei betonului
3.3 Documente de referin[ interna[ionale
ETAG N 001 Guide d'agrement technique europeen sur des
chevilles metalliques pour beton. Prtie 1, 2 et 3 (ed.1997). n
text va fi denumit, pe scurt, ETAG 001
4. TERMENI, NOTA|II
4.1 n aceast specifica[ie tehnic, urmtorii termeni au
semnifica[ia artat n continuare.
Ancorare - legtura stabil, fix, ntr-un domeniu stabilit de
solicitare, dintre un element de fixare i un material suport.
Corp de expansiune - pies a sistemului mecanic de ancorare
care, prin ac[ionare mecanic, realizeaz expansiunea manonului. De
regul acesta este un trunchi de con.
Element de prindere - pies a sistemului mecanic de ancorare
prin care se realizeaz prinderea (prezon-urub sau muf-piuli[).
Expansiunea manonului - mrirea diametrului manonului,
prin deformare, datorit ac[iunii corpului de expansiune.
Fixare - ac[iunea prin care se realizeaz ancorarea sistemului
mecanic de ancorare ca urmare a expansiunii manonului.
Frecare - interac[iunea dintre manon i materialul suport,
datorat presiunii exercitat de manon dup expansiune, care se
opune alunecrii manonului.
Ieirea elementului de prindere - deplasarea elementului de
prindere, spre exterior, n timpul ac[iunii de fixare.
9
mpnare - interac[iunea dintre manon i materialul suport,
prin care profila[ii n relief ale manonului intr n adncituri ale
materialului suport, asigurnd transferul solicitrii manonului ctre
materialul suport prin eforturi de forfecare. Adnciturile din materialul
suport pot fi produse fie prin striviri locale datorit presiunii exercitat
de profila[iile n relief ale manonului, fie sub form de praguri
practicate prin gurire.
Manon (element de fixare) - pies a sistemului mecanic de
ancorare care intr n contact direct cu materialul suport, spre fundul
gurii practicate n acesta, asigurnd, prin expansiune, fixarea
sistemului. Dup form i mod de executare, manoanele pot fi:
- buc cilindric, prelucrat prin achiere avnd
la captul dinspre fundul gurii fante i suprafa[a
interioar conic, pentru a permite expansiunea;
-cilindru din tabl rulat, avnd i fante pe o
por[iune de la captul dinspre fundul gurii, pentru
a permite expansiunea, precum i profila[ii, pentru
mpnare;
- inel din tabl rulat, avnd raportul ntre lungime
i diametru egal cu 1...2, prevzut cu fante i
profila[ii pentru mpnare.
Material suport - materialul n care se realizeaz ancorarea,
prin gurirea sa i fixarea sistemului mecanic de ancorare. De regul
materialul suport este betonul, dar poate fi i piatra sau zidria, n
anumite condi[ii.
Pies montat - parte a elementului (pies/echipament) care
se monteaz pe elementele de prindere ale sistemului mecanic de
ancorare.
Placa de prindere - piesa, de regul metalic, care se prinde
prin guri practicate n ea, n prezoanele/uruburile ancorelor
mecanice. Ea poate fi o plac simpl sau o confec[ie adecvat
cerin[elor func[ionale i solicitrilor la care este supus.
Prag de mpnare - degajare n materialul suport, cu un
diametru mai mare dect cel al gurii, pe care se reazem por[iunea
de manon care realizeaz fixarea dup expansiune.
Prindere - Ansamblu constituit din materialul suport, sistemul
mecanic de ancorare, individual sau n grup i piesa montat, cu o

singur plac de prindere, n cazul n care pentru montarea


ansamblului se folosesc mai multe plci de prindere, se va considera
fiecare plac de prindere separat, cu solicitrile aferente.
Sistemul mecanic de ancorare (ancor mecanic) - ansamblul
de piese concepute pentru B realiza prinderi cu performan[e
determinate, realizabile i durabile.
Not: n vorbirea curent se utilizeaz i termenul de diblu
metalic.
4.2 Nota[iile i simbolurile utilizate frecvent n text sunt
prezentate n continuare. Unele nota[ii i simboluri particulare sunt
precizate n text, acolo unde ele sunt folosite, precum i n anexa 1.
4.2.1 ndici, care se folosesc la celelalte nota[ii, dup caz
cu referire la:
c - beton
cp - ruperea betonului prin efect de prghie
d - valoare de calcul
k - valoare caracteristic
p - cedare prin alunecare
s - o[el
sp - cedare prin despicarea betonului
u - ultim
y - limita de elasticitate
M - material
N - trac[iune
R - rezisten[
S - solicitare
V - forfecare
1 - direc[ia de msurare a unor distan[e; n cazul solicitarii
la forfecare este direc[ia acestei solicitri;
2 - direc[ie perpendicular pe direc[ia 1
4.2.2 Ac[iuni i rezisten[e:
fck - rezisten[a caracteristic la compresiune a betonului
fuk - rezisten[a caracteristic la trac[iune a o[elului (valoare
nominal)
fyk - limita de elasticitate a o[elului (valoare nominal)
11