Sunteți pe pagina 1din 10

A

SFINI PRINI HELIOCENTRITI? Pr. Dan Bdules u

!n ul"#$a %re$e au a&ru" 'n &lanul de()a"er#l*r "e*l*+# e )#ser# e,"# ,# &rer# ,# rea -## le+a"e de *s$*l*+#a s r#&"ur#s"# ,# &a"r#s"# . Celu# e se a&lea u dra+*s"e ,# r)dare s&re a es" su)#e " a"." de #$&*r"an" /#ar ,# &en"ru $.n"u#re0 # se des *&er ade%ra"e "a#ne &es"e are s1a a,"ernu" 2 de "re anu$e *a$en# #nsu3la-# de4 1 un ade%ra" s"ra" +r*s de &ra3 ,# ru+#n. Dar0 *da" e lu$#na /arulu# '$&r,"#e a es"e s"ra"ur# de +re,eal0 /ul0 ne red#n- ,# u#"are0 rsare 'n e"1'n e" un *s$*s al "u#" de Du$ne(eu &en"ru *$ 'n"r1* anu$#" *rd#ne0 d#$ens#une0 %e /#$e0 al "u#re. !n el $r"ur##le s r#&"ur#s"# e ,# &a"r#s"# e des r#u "#$& de $## de an# un un#%ers $r+#n#"0 'n *n"#nu $#, are 'n en"rul ru#a "r*nea( ne$#, a" P$.n"ul0 a s#n+ur *r& %#e-u#"0 &e are S1a 'n"ru&a" a *$ F#ul lu# Du$ne(eu0 ,# unde %a a%ea l* a d*ua %en#re ,# !n3r# *,a"a 5ude a". 6,a au &r#$#"0 $r"ur#s#" ,# re(u" "*-# &r**r* ## 'n e&.nd u 7*#se0 "*-# S3#n-## Pr#n-# el &u-#n &.n 'n se . 8I80 ,# du& unele surse de$ne de re(are /#ar Se"/ ,# 6da$ la 'n e&u"ur#. "#$ u$ s1a s /#$)a" "re&"a" a eas" re%ela-#e du$ne(e#as 'n e&.nd u se . 89 ,# C*&ern# 0 a&*# :al#le#0 ;e&&ler ,# e#lal-#. S#s"e$ul /el#* en"r# al a el*ra a de%en#" a en"r# 0 un#%ersul es"e da nu /#ar #n3#n#" u d#$ens#un# ur#a,e0 are * %e /#$e de $ul"e $#l#arde de an#0 P$.n"ul es"e * )#a" &lane" &r#n"re nu ,"#u ."e0 r*"#ndu1se a un "#"#re( &#erdu" unde%a 'n s&a-#u. 6 eas" 'n%-"ur a"ee a #n"*<# a" &ra "# $#n-#le ,# #n#$#le "u"ur*r +enera-##l*r d#n se . 880 ,# a &"runs /#ar ,# 'n s.nul B#ser# ## n*as"re. 6s"3el se &*" e<&l# a unele rea -##0 da nu /#ar #n red#)#le0 a"un # $ ar 'n"r#s""*are0 ale un*r 3## a# B#ser# ##0 d#n *r# e #n ar 3#. 6s"3el0 a$ 'n".ln#" &e #n"erne" = e<e$&le re en"e &e are le %*$ a)*rda a &#ld &en"ru ele $en-#*na"e. !n a$)ele es"e %*r)a de a"r#)u#rea *n e&-#e# /el#* en"r#s"e un*r S3#n-# Pr#n-# d#n "re u"0 e# de%en#nd 'n *&#n#a el*r e au e$#s a es"e enun-ur# un 3el de C*&ern# 'na#n"e de C*&ern# > S le lu$ &e r.nd. Pe un )l*+ al unu# &r#n"e #er*$*na/ s1au 3 u" a es"e a3#r$a-##? O al" $are des *&er#re a as"r*n*$#l*r *r"*d* ,# a 3*s" s#s"e$ul /el#* en"r# . La a&ar#-#a re,"#n#s$ulu#0 "*a" lu$ea redea P$.n"ul es"e en"rul un#%ersulu# ,# "*a"e elelal"e *r&ur# ere,"# se r*"es 'n @urul lu#. Tre&"a"0 *)ser%a-##le as"r*n*$# e asu&ra $#, r## &lane"el*r au *ndus la #deea S*arele se a3l 'n en"ru0 #ar P$.n"ul ,# elelal"e &lane"e se r*"es 'n @urul lu#. Prima afirmare explicit a acestui fapt, o gsim la Sfntul Grigorie de Nyssa, care, n

lucrarea sa Cuvnt apologetic la Hexaimeron , afirm c marea n!elepciune a lui "umne#eu a $tiut a$e#a soarele tocmai n mi%locul universului & Pen"ru e# are nu un*s a es" 3a&"0 $en-#*n$ S3.n"ul :r#+*r#e de NBssa a "r#" 'n se *lul I90 de # u &es"e * $#e de an# 'na#n"e de C*&ern# C are a "r#" 'n se . 89189ID. S#s"e$ul /el#* en"r# nu s1a #$&us d#n"r1* da"0 # "re&"a"0 dar es"e de$n de $en-#*na" 3a&"ul B#ser# a Or"*d*< nu #1a &erse u"a" &e sus-#n"*r## lu# # /#ar l1a *ns#dera" 'n"*"deauna &e S3.n"ul :r#+*r#e de NBssa a &e unul d#n $ar## s3#n-# a# *r"*d*<#e#. C#"a"ul de $a# sus &are a 3# lua" d#n S3.n"ul :r#+*r#e de NBssa0 S r#er#0 &ar"ea a d*ua0 %*l. EF d#n *le -#a PSB0 de la EIB7BOR0 Bu ure,"#0 AGGH0 "radu ere ,# n*"e &r. Pr*3. dr. Te*d*r B*d*+ae0 e #nd# sursa "radu er## a 3##nd :re+*r## NBssen# O&era CLeBden1OlandaD ,# 7#+ne Pa"r*l*+#a :rae a0 &. A=I. 9*$ 'n adra a ea &r*&*(#-#e #"a" 'n *n"e<"ul e#. 6 *l* #"#$? Dar n1a a%u" l* n# # * "ul)urare ,# n# # * ne*r.ndu#al d#n &r# #na *rd#n## nes"r$u"a"e &use de 'n-ele& #unea du$ne(e#as &*"r#%#" 'nsu,#r## &r*&r## a 3#e ru#a0 a,a 'n ." "r.$ur#l*r el*r de sus s le 3#e r.ndu#"e "* $a# lu rur# de esen- u ade%ra" su&er#*ar0 a,a a ,# *ndu "*rul s1,# a#) l* ul su &r*&r#u0 $i anume cam la mi%loc, pu!in spre sud, pu!in spre nord, cam pe Calea lactee sau pe linia #odiacului0 '$&l#n#nd as"3el a,e(area "u"ur*r s"elel*r la l* ul l*r &r*&r#u0 dar ,# 3#e are s"ea s1,# a#) nu d*ar un l* *are are0 # 3#e are s 3#e a,e(a" la l* ul su0 r.ndu#" 3#e are du& $r#$e ,# &u"ere e+al0 r$.n.nd 3#e are ne$#, a" ,# s"a"*rn# du& u$ le1a r.ndu#" a es" lu ru 'n-ele& #unea Crea"*rulu#. 6 es"ea ,# al"ele de 3elul l*r sun" ele s&re are &r#%#nd 'l a&u &e *$ a$e-eala .nd ',# %ede ne&u"#n #*,#a su3le"ulu# &en"ru nu1,# &*a"e e<&l# a 'n e /#& a 3*s" &relun+#" rs"#$&ul de "re# (#le &en"ru a s se &*a" d#s"#n+e 'n"re*lal" lu$#na a"."*r s"ele sau u$ a 3*s" u &u"#n- a nes3.r,#"e 3##nd de&r"r#le d#n"re s3erele ere,"# ,# lu$ea de &e &$.n" $area 'n-ele& #une a lu# Du$ne(eu a $tiut a$e#a soarele tocmai n mi%locul universuluiA &en"ru a s nu "r#$ u "*"ul 'n 'n"uner# 'n rs"#$&ul de d#na#n"e de a se 3# ar"a" ,# de a 3# a@uns ,# la n*# s"rlu #rea s"elel*r. # a a,e(a" "* $a# deasu&ra a&ulu# n*s"ru &u"erea de s"rlu #re a s*arelu# &en"ru a ra(ele lu# s nu ne 'n"une e d#n &r# #na &rea $ar## lu# de&r"r#... D#n & a"e la $*$en"ul s r#er## a es"u# ar"# *l nu ne sun" la 'nde$.n "e<"ele du& are s1a 3 u" "radu erea0 a,a 'n ." %*$ lua de )un "radu erea &r#n"elu#0 are 'n &re3a- ne $a# s&une? Pe de al" &ar"e0 ne d$ sea$a l#$)a@ul &l#n de $e"a3*re ,# de e<&res## re"*r# e al S3.n"ulu# :r#+*r#e nu ne1a 3*s" "*"deauna u,*r de reda" 'n r*$.ne,"e. De a eea ru+$ &e #"#"*r s a#) 'n+du#n- ,# s se uite mai pu!in la slov $i mai mult la du'ul ei& !n-ele&"e u%#n"e ,# a,a %*$ 3a e0 a 'n a es" a(? nesfr$ite 3##nd de&r"r#le d#n"re s3erele ere,"# ,# lu$ea de &e &$.n" unde %d#" nes3.r,#"e nu 'nsea$n n# #de u$ #n3#n#"e0 # es"e * e<&res#e re"*r# &en"ru 3*ar"e $ar#. 6 u$ %*r)#nd de sl*% ,# du/0 'n e& &r*)le$e $a# +ra%e0 ,# anu$e #n%* area de "re "radu "*r ,# &r#n"ele are a &relua" a eas" &ers&e "#%0 a une# &resu&use *n e&-## ,# &ers&e "#%e /el#* en"r# e a S3.n"ulu#> 6# # nu $a# &u"e$ 3# 'n n# # un a( de a *rd ,# %*$ ar"a de e es"e u ne&u"#n-.
A

N*"a "radu "*rulu# JG 'n a eas" ed#-#e? Ca 'n &ers&e "#% /el#* en"r# C>>D

Sl*%a &are a ne s&une u$%a s*arele es"e &us de Du$ne(eu 'n $#@l* ul un#%ersulu#. Dar $#@l* ul a es"a es"e "*"una u en"rul un#%ersulu#? Pu!in spre sud, pu!in spre nord, cam pe Calea lactee sau pe linia #odiacului dese$nea( u$%a en"rul un#%ersulu#? Ne a3l$ 'n se . I9 .nd *n e&-#a +eneral a"." 'n lu$e ." ,# 'n B#ser# era a eea &"*le$e# $*,"en#" de la 6r#s"*"el ,# *n3*r$ re%ela-#e# s r#&"ur#s"# e0 u P$.n"ul 'n en"ru ne$#, a" 'n *n@ura" de ele K &lane"e0 d#n"re are s*arele es"e ea de a I1a>

C*s$*sul "rad#-#*nal

6 es"e &lane"e e3e "uea( * r*"a-#e (#ln# 'n @urul P$.n"ulu# 'n adrul une# s3ere sau er &r*&r#u. Lu rul a es"a *n3#r$a" $a# de&ar"e 'n a eea,# lu rare de "re S3.n"ul :r#+*r#e? 4Du& * anu$#" "re ere de %re$e0 se des3a de *$un#unea *),"eas ,# se +ru&ea( du& 'nsu,#r# 'nrud#"e0 'n"re are se d#s"#n+e ,# $ul-#$ea nenu$ra" a as"rel*r0 3#e are a%.ndu1 ,# al#"-# 3#re,"# 'nns u"e ,# are a@un+ "* $a# la l* ul el $a# 'nal" 'n"re 3&"ur#0 unde r$.n 3#e are la l* ul l*r0 n# # *&r#ndu1se %re*da" d#n dru$ul l*r #r ular ,# n# # s /#$).ndu1,#

%re*da" l* ul l*r. C # da *r.ndu#rea l*r es"e nes /#$)a)#l0 'n s /#$) 3#rea l*r es"e %e,n# 'n $#, are. Du& $#, area ea $a# ra&#d ur$ea(0 &e l* ul al d*#lea0 ea are e ea $a# a&r*&#a" a %#"e(0 a@un+.nd la er ul al d*#leaL du& el ea de &e l* ur#le "re# ,# a&*# &a"ru0 &.n la al ,a&"elea a %#"e(. C # u a"." e $a# de&ar"e 3#e are de ea de sus0 u ." e $a# 'n".r(#a" ,# la %#"e(a r*"#r##. T*-# lu$#n"*r## a e,"#a au 3*s" rea-# 'n (#ua a &a"ra0 dar nu 'n 'n-elesul lu$#na a)#a a"un # ar 3# 3*s" rea"0 # a)#a a"un # a 3*s" s&e #3# a" 3#e ru#a &u"ere de lu$#nare0 &e .nd ele are 'n"re &e al"ele 'n $r#$e ,# anu$e soarele ,# luna0 a r*r *r#+#ne a 3*s" le+a" 'n de la 'n e&u" ,# de rearea lu$#n##0 dar a r*r *r.ndu#re de3#n#"#% s1a 3 u" a)#a du& "re# (#le0 &en"ru tot ce mi$c, n timp se mi$c ,# *r# e ale+ere are ne%*#e ,# de un *are are #n"er%al de "#$&.= 6 u$0 %*$ adu e la r.ndul n*s"ru ,# al"e #"a"e d#n *&era S3.n"ulu# :r#+*r#e0 a&ru"e 'n al"e lu rr#0 dar are "*a"e dau $r"ur#e &en"ru $*delul s r#&"ur#s"# ,# &a"r#s"# +e* en"r#s"M+e*s"a"#s"? N6 eas"a e ar"ea 3a er## erulu# ,# a &$.n"ulu#N0 (# e S r#&"ura CFa ere II0 AD. Du& e au 3*s" rea"e "*a"e ."e se %d ,# 3#e are lu ru a 3*s" &us la l* ul lu# de*se)#"0 'n a,a 3el 'n ." *r&ur#le ere,"# '$)r-#,ea( de @ur1'$&re@ur 'n"re+ul un#%ers0 #ar ele $a# +rele d#n"re ele ,# are au "end#n-a s ad 'n @*s0 cum sunt pmntul $i apa s(au statornicit laolalt, n mi%loc0 a"un # ,#1au lua" l* ul 'n 3#rea lu rur#l*r su) 3*r$a une# le+"ur# ,# 'n"r#r# a "u"ur*r 3&"ur#l*r 'n-ele& #unea ,# &u"erea du$ne(e#as 0 s#n+urele 'n s"are s .r$u#as "*"ul &r#n"r1 * 'nd*#" lu rare? a eea a s"r## ,# a $#, r##... cci nici uscatul nu($i prse$te starea sa fix $i nici cerul nu($i rre$te vreodat vite#a mi$crii sale circulare& C"espre facerea omului0 EF0 A0 AD # e 'l 3a e &e P$.n"ul el de @*s s 3#e "e$el#a 'n"re+ulu#0 $i ce l !ine statornic n locul su) Ce anu$e '# su&ra%e+/ea( "end#n-a de dere? Da #ne%a ne1ar 'n"re)a des&re a es"ea ,# ele ase$enea l*r0 %a 3# #ne%a a"." de 'ndr(ne- a s 3+du#as %re* e<&l# a-#e de a es" 3el? Nu> C# s#n+urul rs&uns e &*a"e 3# da" de "re *a$en# de )un s#$- es"e a es"a? nu$a# Cel are a 3 u" "*a"e ele u 'n-ele& #une &*a"e s dea rs&uns des&re rea-#a Sa. Iar n*# u red#n- s* *"#$ s se 3# 'n"e$e#a" %ea ur#le0 u +ra#ul lu# Du$ne(eu0 CE%re# 8I0 ED u$ a s&us 6&*s"*lul. C*spuns la Cartea a doua a lui +unomiuD !n"ru ." erul u&r#nde "*"ul la s.nul su0 3##nd ne$r+#n#" ,# aduna" 'n s#ne0 $i c pmntul $i mpre%urimea lui plute$te n mi%loc $i c toate corpurile se rotesc n %urul unui punct sta,il $i solid0 a"un # "re)u#e nea&ra" a ele$en"ele are se a3l deasu&ra &$.n"ulu# s se a3le ,# dedesu)"ul lu#0 # una ,# a eea,# su)s"an- d r*a" $ase# +l*)ulu# &$.n"es . CS3.n"ul :r#+*r#e de NBssa "espre suflet $i nviereD

O&. #". &. A=J

4'n"ru ." OlunaP se $#, $a# re&ede 'n s&a-#ul su de $#, are0 ea s"r)a"e de d*us&re(e e *r# *r)#"a sa pn cnd soarele a parcurs o singur dat drumul su& # #a" de e luna nu es"e "*"deauna lu$#na" 'n 'n"re+#$e? d#n &r# #na dese# 'n%.r"#r# &e er ul su0 ea nu r$.ne "*" "#$&ul 3a- 'n 3a- u s*arele, cci acesta face ncon%urul drumului su ntr(un timp mai lung# a,a u$0 .nd s*arele s"rlu e,"e deasu&ra &$.n"ulu#0 u$)ra se 'n"*ar e &e &ar"ea de dedesu)"0 fiindc forma sferic 3a e a ra(ele arun a"e de s*are s nu &*a" lu$#na 'n a ela,# "#$& &re"u"#nden#0 # *r# e &ar"e a &$.n"ulu# ar lu$#na s*arele0 'ndre&"a" "re un &un " $#@l* #u de &e +l*)0 &e &un "ul d#a$e"ral *&us %a 3# 'n"uner# 0 tot a$a o dat cu rota!ia soarelui0 'n"uner# ul %a aler+a $ereu &e &ar"ea *&us ra(e# &er&end# ulare0 a,a de*&*"r#% s&a-#ul u&r#ns deasu&ra sau dedesu)"ul &$.n"ulu#0 de%#ne .nd lu$#n*s0 .nd 'n"une a".E Dar0 3##nd e# &re"#nd ,"#u "*a"e ele0 s ne s&un $a# 'n".# des&re ele $a# s#$&leL e red e# des&re *r&ul erulu#0 despre motorul care le mn pe steleI n mersul lor ve$nic, sau de sfera n care se mi$cL # *r# ." de de&ar"e s1ar 'n"#nde s&e ula-#a0 .nd a@un+e la ele nes#+ure ,# de ne'n-eles "re)u#e s se *&reas . C # de,# *r# #ne s&une %reun al" *r&0 ase$enea Ca elu# *r& d#n erur#D0 are se &*"r#%e,"e 'n 3*r$a sa #r ular0 '# al ulea( re&e(# #unea0 as"3el 'n ." r*"#ndu1se $ereu 'n ru+ul su0 se r*"e,"e a ,# a ela0 3##nd *&r#" de * 3*r- are 'l '$&#ed# de a ()ura "an+en-#al0 de # u$ &*a"e el &re"#nde a es"e *r&ur# %*r r$.nea nea"#nse de 3re area l*r *ns"an" unul u ellal"? # #ar,#0 u$ es"e &r*dus $#, area 'n a(ul a d*u *r&ur# a,#,derea su&use0 .nd unul r$.ne ne$#, a" C # *r&ul d#n #n"er#*r0 a$ rede0 3##nd -#nu" a 'n"r1* $en+/#n de ne$#, area a eea e1l u&r#nde0 nu are &u"#n-a de a se $#, aD. $i ce este ceea ce pstrea# corpul ncon%urtor n statornicia sa, astfel nct s rmn ne#druncinat $i neatins de mi$carea celuia pe care l cuprinde)J # &en"ru a nu lsa "*"u,# 'n sus&ens#e &asa@ul a ela de la 'n e&u" u s*arele 'n $#@l* s %ede$ 'n a es" $*del *s$*l*+# "rad#-#*nal u$ se %a e<&l# a. Ins#s"$ asu&ra 3a&"ulu# el e %rea s 'n-elea+ &asa@ele &a"r#s"# e le+a"e de a es" su)#e " "re)u#e s 3#e 3a$#l#ar#(a" *)l#+a"*r#u u *s$*l*+#a ,# 3#(# a lu# 6r#s"*"el ,# P"*le$eu0 ,# s 3a un 3el de ta,ula rasa u un*,"#n-ele as"r*3#(# e a "uale e '# *)"urea( *$&le" a eas" 'n-ele+ere> De #0 re%en#nd0 'n $*delul 'n are s*arele es"e ea de1a &a"ra &lane"0 el se %a +s# u$%a la $#@l* 0 ad# 'n"re P$.n" ,# al H1lea er0 el 'ns"ela". Csau 3#r$a$en"ulD. !n"ru ." se s* *"ea el es"e ,# s#n+ura surs de lu$#n 'n *s$*s0 #ar elelal"e &lane"e ,# s"ele ',# au lu$#na de la el0 &lus 3a&"ul el &ra "# "re)u#e s lu$#ne(e *s$*sul un#3*r$0 a"un # el $a# #nd# a" l* es"e a es"a de $#@l* ?

"espre suflet $i nviere. # &e &lane"e. J *spuns la Cartea a doua a lui +unomiu&
E I

S nu s* *"#$ 'ns &r#n"ele res&e "#% a %ru" 'n $*d #n"en-#*na" s #ndu 'n er*are un*s .nd ade%rul0 # $a# de+ra) 3##nd &rad a el*r $a# 'na#n"e &r#nder# 'n $#n"e ale ,"##n-e# e l1a 'n,ela" ,# &e el0 ,# &e "radu "*r ,# #a" re(ul"a"ele. Ba /#ar se %ede a dea 'n +re,eala elu# &e are l1a *$)"u" u su es0 a lu# 6. ;al*$#r*s0 el are '# &unea &e S3#n-## Pr#n-# s sus-#n e%*lu-#*n#s$ul ,# rearea lu$#n"*r#l*r 'n d#n &r#$a (#> S nu 3#e> 6l d*#lea e<e$&lu es"e lua" "*" de &e ne"0 de da"a a eas"a de &e un 3*ru$ u "*&# ul #n"#"ula" &*$&*s? Cu$ a ar"a" S3.n"ul I*an Da$as /#nul la "ogmatica a)surd#"a"ea +e* en"r#s$ulu#. In#-#a"*rul "*&# ulu# des /#de 'n 3elul ur$"*r? !n "ogmatica S3.n"ul I*an Da$as /#nul s&une &e la anul KFF e%a e a)#a 'n (#lele n*as"re s1a *)ser%a" u u#$#re. Fa&"ul "*" un#%ersul se $#, ? NPen"ru a eea0 nu$a# Du$ne(e#rea es"e ne$#, a"0 $#, .nd toate &r#n $#, area Sa.N 6d# ,# Terra se $#, ,# s*arele ,# "*a"e elelal"e &lane"e ,# s"ele. 6s"a s1a *)ser%a" 'n as"r*n*$#a *n"e$&*ran. # *n"#nu $a# de&ar"e?

S3.n"ul I*an Da$as /#nul (# e $a# 'na#n"e? NDar da un## (# Du$ne(eu es"e un *r& #$a"er#al0 a a,a nu$#"ul0 de 'n-ele&-## +re #0 al #n #lea *r&0 %*$ s&une es"e u ne&u"#n-0 de*are e0 ne+re,#"0 el se %a $#, a a ,# erul.N Cu$%a Terra nu 3a e &ar"e d#n er? De # #a" S3.n"ul I*an Da$as /#nul ara" "*a"e &lane"ele ,# s"elele se $#, 4 Cerul es"e "*"al#"a"ea (#d#r#l*r %(u"e ,# ne%(u"e0 'nun"rul lu# sun" &u"er#le s&#r#"uale ale 'n+er#l*r s# 'n el sun" 'n /#se s# 'n *n@ura"e "*a"e ele sens#)#le. Nu$a# Du$ne(e#rea es"e ne #r u$s r#sL ea le u$&le &e "*a"e0 le *n-#ne &e "*a"e0 le 'n *n@*ar &e "*a"e0 &en"ru es"e $a# &resus de "*a"e s# le1a rea" &e "*a"e.N Aa c cine susine c Pmntul e staionar contrazice Dogmatica Sfntului Ioan Damaschinul. Iar,# un a( ,# $a# "#&# 'n are un $are S3.n" al Or"*d*<#e# es"e s* *"#" un 3el de E#ns"e#n 'na#n"e de E#ns"e#n0 e ar sus-#ne $#, area un#%ersal0 l#&sa unu# re&er s"a-#*nar a)s*lu"0 de*are e da a es"a ar 3# Du$ne(eu0 'n rea-#e nu se &*a"e a3la a,a e%a0 ,# de #0 "*"ul se $#, . 6l" lu ru e *ns"#"u#e * $an#&ulare asu&ra el*r $a# sla)# de 'n+er C e nu sun" /#ar * $.n de *a$en#>D es"e a eea ,"##n-a a *)ser%a" u u#$#re &es"e KFF de an# "*" un#%ersul se $#, . De #? ,"##n-a nu a a%u" u$ s *)ser%e "*" un#%ersul se $#, 'n"ru ." se %ede '# l#&se,"e *r# e re&er *)#e "#% ,# ser#*s #ner-#al de *)ser%a-#e. 6 eas" ,"##n- *ns#der.nd &$.n"ul es"e * &lane" nu are u$ s se a3le &e un &un " s"a-#*nar de *)ser%are de &e are ar &u"ea s de #d #ne se $#, . Ca s des *&ere a es" lu ru0 #ne%a "re)u#a s se +seas 'n"r1un &un " a)s*lu" s"a-#*nar0 ,# e<a " a es" lu ru se 'n".$&la 'na#n"e de C*&ern# 0 de # #$&l# #" 'n se . 9III al S3.n"ulu# I*an Da$as /#n. # u ade%ra" S3.n"ul ,# e# de a"un # /#ar redeau ,# ,"#au "*" un#%ersul se $#, 0 u "*a"e &lane"ele ,# s"elele0 dar4 n %urul Pmntului sta!ionar din centru/ O al" s &are "#&# &en"ru el 'n au(? a rede P$.n"ul es"e * &lane"> 6,a e re(u" a u$0 dar n# #de u$ de "re S3.n"ul I*an Da$as /#n0 a se %edea se -#unea des&re &lane"e 'n are sun" enu$era"e ele K "rad#-#*nale0 'n r.ndul r*ra s*arele ,# luna0 ,# n# #de u$ P$.n"ul are nu es"e &lane"> S3.n"ul d ,# * de3#n#-#e &lan"e#0 des#+ur al"a de ." ea d#n DE8? 6u s&us sun" $apte planete0 Soarele0 1una0 5u&#"er0 7er ur0 7ar"e0 9enus ,# Sa"urn4 Le1au nu$#" &e a es"ea R&lane"eS0 pentruc se mi$c contrar mi$crii cerului0 cerul $i celelalte stele se mi$c dela rsrit la apus, dar numai acestea se mi$c dela apus la rsrit. # a es" lu ru 'l %*$ *)ser%a la $ersul lun##0 are 'n 3#e are sear d &u-#n 'ndr"4 E# s&un erul 'n *n@ur &$.n"ul 'n 3*r$ de s3er ,# trage mpreun cu el, prin mi$carea lui foarte iute, soarele, luna $i stelele4!n%-a-## s&un &r#n"re a e,"# lu$#n"*r# sun" ,a&"e &lane"e O areP au * $#, are *n"rar erulu#. D#n &r# #na a eas"a le1au nu$#" &lane"e. E# s&un cerul se mi$c dela rsrit

la apus, iar planetele dela apus la rsrit. iar cerul le trage mpreun cu el pe cele $apte planete prin mi$carea lui, pentru c este mai iute& Iar,#0 "re)u#e su)l#n#a" 'n &er#*ada &a"r#s"# &r#n $#, are se 'n-ele+eau d*u lu rur#? A. de&lasareaL =. al"erarea0 s /#$)area. Des#+ur ,# 'n a es" a( Du$ne(eu nu se de&lasea( ,# nu su3er s /#$)areMal"erare0 de # se &*a"e s&une r$.ne ne$#, a". Ce se 'n".$&l 'n *s$*s? 6# # ne rs&und la #n"er%al de AFFF an# 'n"re e# S3#n-## :r#+*r#e de NBssa ,# :r#+*re Pala$a? 7#, area nu "re)u#e 'n-eleas nu$a# a $u"are d#n"r1un anu$#" l* 0 # ,# su) 3*r$ de re,"ere ,# de al"erare. !n s#nea e# 3#rea e nes /#$)a)#l 'n $#, area e# ,# nu &*a"e &r*du e al"erare sau n#$# #re. 2n n!elepciunea Sa, "umne#eu a druit nesc'im,a,ilitate celor n continu mi$care $i transformare celor imo,ile& # 'n s&#r#" de 'n-elea&" &re%edere El a +s#" )#ne s #n"r*du * as"3el de *r.ndu#al 'n ." d#n #n%ar#a)#l#"a"ea ,# nes /#$)a)#l#"a"ea are #es 'n e%#den- une*r# la ."e * 3&"ur ,# are sun" 'nsu,#r# ale 3#r## du$ne(e#e,"# s nu se &*a" dedu e 0 rea"ura ar &u"ea 3# lua" dre&" Du$ne(eu. T* $a# d#n a es" $*"#% are &$.n"ul 'nsu,#r#le *r&ur#l*r s*l#de0 eea e nu 'nsea$n n1ar su3er# ,# el unele s /#$)r#0 &e ." %re$e erul de,# nu1# su&us n# # une# s /#$)r# n1are n# # u$ 'nsu,#r# de s*l#d#"a"e ,# a eas"a &en"ru Du$ne(eu a %*#" a0 &r#n a eas" un#re a eea e1# s /#$)"*r u eea e1# s"a"*rn# ,# eea e1# $#, "*r u 3#rea el*r #n%ar#a)#le0 e /#l#)r.ndu1se a,adar 'n"re*lal" &r#n s /#$)ul re #&r* de 'nsu,#r#0 erul s nu dea n# # de de&ar"e #$&res#a a$ a%ea de a 3a e u %re* d#%#n#"a"e. C #0 du& u$ s1a s&us0 n# # una d#n ele d*u 'nsu,#r#0 nes"a"*rn# #a ,# s /#$)a)#l#"a"ea0 nu se &*a"e a"r#)u# F##n-e# du$ne(e#e,"#. CS3.n"ul :r#+*r#e de NBssa Des&re Fa erea O$ulu#D C# &re u$ &$.n"ul du& a lu# 3#re st ,# a&a0 .nd #a de # 'n"*ar erea ea de @*s? !n"ru a es" /#& ,# cerul ntru a lui fire totdeauna se mi$c $i mi$cndu(se ncon%oar, !innd locul cel de sus& CS3.n"ul :r#+*r#e Pala$a0 345 de capete fire$ti, teolog'ice$ti, nravnice $i practiceD 6i pmntului celui nemi$cat i(a rnduit mpre%ur, ca unui centru, un er 3*ar"e sus a,e(a"0 ,# 'n /#& #s us#" 3*ar"e a le+a" cerul cel n ve$nic mi$care prin cele ce se afl la mi%loc, pentru ca lumea s rmn $i statornic, $i mi$ctoareL cci corpurile n ve$nic $i repede mi$care sunt a$e#at n cerc, iar ceea ce este nemi$cat a primit n mod necesar locul din mi%loc, avnd drept contra greutate pentru mi$carea sa nemi$carea, ca s nu se mi$te din loc, n felul unui cilindru, sfera universului& CS3.n"ul :r#+*r#e Pala$a 7miliiD 9*r)a ,"##n-e# 8&+&"&> Cu &r#%#re la $*dul de e<&r#$are al S3.n"ulu# I*an Da$as /#n se e$#"e ur$"*area *&#n#e? 7a# 'n *l* S3.n"ul I*an Da$as /#nul enu$er "e*r##le d#n %re$ea sa u &r#%#re la u$ es"e (#d#rea dar S3.n"ul nu (# e ar 3# de * &rere sau de * al" &rere. C.nd enu$er "e*r#a +e* en"r#s" (# e a eas"a e sus-#nu" de 3#l*s*3## &+.n# are au lua"1* de la S3.n"ul &r**r* 7*#se C are * luase de la e+#&"en#D. C7a# e<#s"a &e %re$ea a eea a3ar de "e*r#a +e* en"r#s" "e*r#a are (# ea erul ar 3# se$#s3er# D. Nu (# e ar 3# a,a.

Pen"ru (# e? Ne# s&unN ,# nu (# e NB#ser# a $r"ur#se,"eN. # a# # #ns#nuarea &er3#d se de$*n"ea( u u,ur#n-? ne a3l$ 'n lu rarea "ogmatica0 * s#n"e( $a+#s"ral ,# n*r$a"#% a 'n%-"ur## )#ser# e,"# le+a"e de Du$ne(eu C"e*l*+#aD0 F#ul C/r#s"*l*+#aD $.n"u#re Cs*"er#*l*+#aD0 rea-#e C *s$*l*+#aD ,# *$ Can"r*&*l*+#aD0 ,. .l. 6,a 0 'n $*$en"ul 'n are se adu e 'n 3a- *s$*l*+#a %re$##0 /#ar ,# u #n"r*du erea e# s&un 4 'n%-a-##40 es"e n*r$al ,# l*+# a da a es"e 'n%-"ur# sun" gre$ite S3.n"ul s le *$)a"0 sau el &u-#n s le #+n*re0 dar 'n n# # un a( s le lase la modul n care le gsim acolo& 6 eas" a"#"ud#ne de ne *re "are a une# 'n%-"ur# ere"# e &.n la ur$ es"e "*"al #n *$&a"#)#l u -#nu"a *r"*d*< a unu# S3.n"0 $a# ales 'n"r1un "ra"a" de d*+$a"# > Cele a3#r$a"e a u$ se lea+ de * n*u #n"*<# a-#e relua" ,# a eas"a &e $a# $ul"e )l*+ur# du& are? Cred 'ns S3.n"ul era de &rerea "*a"e se $#, ,# nu a $r"ur#s#"1* &en"ru ar 3# 3*s" +reu de &r#$#" 'n %re$ea sa4 Dac cumva Sfinii Prini au zis aa ( ca erra e centrul universului! "entru c oamenii #in vremea aceea aa cre#eau $ncercn# s $i a#uc la Dumnezeu i mai a"oi ar fi $neles oamenii #e atunci minunia fr sfrit a creaiei lui Dumnezeu% e cu"rin#e cu a#evrat mila vzn# atta #is"erare #in "artea acelora care nu se "ot #es"rin#e #e mre&ele li"icioase ale 'tiinei cu care au fost $nfurai $nc #e "e (ncile colii. )i nu numai aceste mre&e* ci $nc* "rofitn# #e oarece "atimi* iat vr&maul cum "oate suci i cele mai #e (un sim raionamente+ Deci* vezi Doamne* Sfinii (cum ar fi ,rigorie #e -.ssa i Ioan Damaschinul aa cum ni s/a sugerat mai sus! tiau ei (ine c Pmntul se $nvrtete $n &urul soarelui* #ar* ce s vezi* ca nu cumva s sminteasc lumea ce zcea $n $nelarea geocentrist* au "roce#at "rin '$nvluire* fcn#u/se geocentriti cu geocentritii ca s/i #o(n#easc mcar "e unii. Scenariu a(erant ce se face a nu ve#ea c acei Sfini* ca i A"ostolii #e #inaintea lor* a#uceau contem"oranilor $nvturi #e mii #e ori mai nucitoare i mai greu #e "urtat ca0 reimea* $ntru"area 1iului #in fecioar* $nvierea morilor* viaa #e a"oi* $n#umnezeirea oamenilor+ 2ine le "rimea "e acestea nici nu ar fi cli"it la auzul vetii c* #a* este vor(a #e o iluzie vizual (soarele st i #oar "are c a"une3rsare! i tactil (ni se "are #oar c stm* $n vreme ce ne rotim cu vitez mare ca un titirez* i acela culcat $ntr/o rn!+ Aceste rn#uri nu au intenionat #emolarea moral a celor '&u#ecai ci a mo#ului vtmtor att "entru ei $nii ct "entru alii* #e a inocula conce"iile actuale tiinifice helio3acentrice "e care le susin i $n#rgesc* $n viziunea Sfinilor Prini. Acest lucru nu este $ng#uit nici #ac se face #in netiin i '(un intenie* i att mai mult #ac ar fi intenionat. S lum aminte+

AF