Sunteți pe pagina 1din 2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie

Anghelache, Constantin, Romnia 2004. Starea economic n an electoral, Editura Economic, ucure!ti, 2004. Cio"onea, #ariana$Cristina, %eniturile !i cheltuielile &ugetare n conte'tul integrrii euro"ene, Editura (unda)iei R*#+,-A .E #+-,E, ucure!ti, 2004. E"ure, Emilian, Romnia ntr$o uniune euro"ean e'tins , Editura /ri&una Economic, ucure!ti, 2002. 0rigorie$1cri)a, ,icolae, Cio"onea, #ariana$Cristina, (inan)e "u&lice !i

2iscalitate, Editura (unda)iei R*#+,-A .E #+-,E, ucure!ti, 2004. 1eonte, .oina, Cio"onea, #ariana$Cristina (inan)e "u&lice. ,ote de curs, Editura (unda)iei R*#+,-A .E #+-,E, ucure!ti, 2003. #anolescu, 0heorghe, 4olitici economice $ conce"te, instrumente, e'"erien)e, Editura Economic, ucure!ti, 3556. #o!teanu, /atiana !i cola&oratorii, uget !i /re7orerie "u&lic, Editura .idactic !i 4edagogic, ucure!ti, 3556. %crel, -ulian !i cola&oratorii, (inan)e "u&lice , Edi)ia a --$a, Editura .idactic !i 4edagogic, ucure!ti, 3555. %crel, -ulian, 4olitici 2iscale !i &ugetare n Romnia n "erioada 3550$2000, Editura E'"ert, ucure!ti, 2003.

Pagina 1 din 2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Anuarul Statistic al Romniei, -nstitutul ,a)ional de Statistic, ucure!ti, 2004. Colec)ia re8istei /ri&un Economic "e "erioada 2004$2009, ucure!ti. Colec)ia re8istei 200:. Colec)ia 7iarului ;urnalul ,a)ional, noiem&rie $ decem&rie 2004. Colec)ia 7iarului ;urnalul ,a)ional, ianuarie $ a"rilie 200:. Constitu)ia Romniei, n <#onitorul *2icial< al Romniei, 4artea -, nr. 696 din =3 octom&rie 200=. Conturile anuale de e'ecu)ie a &ugetului de stat al Romniei, "e anii 355:$2004, #inisterul (inan)elor 4u&lice. 1egea nr. :00>2002 "ri8ind 2inan)ele "u&lice, "u&licat n ,,#onitorul *2icial< al Romniei, nr. :56, 2002. 4roiectul de lege "ri8ind &ugetul de stat "e anul 200:, ???.min2inan)e.ro. Ra"ortul "ri8ind 4roiectul ugetului de Stat "e anul 2002, ???.min2inan)e.ro. Ra"ortul "ri8ind 4roiectul ugetului de Stat "e anul 200=, ???.min2inan)e.ro. Site$ul -nstitutului ,a)ional de Statistic, ???.ins.ro. uletinul statistic 200:, -nstitutul ,a)ional de Statistic, ucure!ti,

Pagina 2 din 2