Sunteți pe pagina 1din 3

Varianta 8

1. Formularea problemei
O ntreprindere produce 3 tipuri de aliaj:
- obinuit;
- special;
- decorativ.
Se compun aliaje din 4 tipuri de metale colorate: Cupru, Zinc, Plumb, Nikel. Se procur
aceste metale cu 1600, 1400, 1200, 1800 lei/kg.
Se vind aliajele:

Obinuit- 2800 lei/kg;

Special- 3800 lei/kg;

Decorativ- 4800 lei/kg.


Aliajul decorativ trebuie s conin nu mai puin de 6% Nikel, 50% Cupru i nu mai
mult de 30% Plumb.
Aliajul special trebuie s contin nu mai puin de 4% Nikel, 70% Cupru, 10% Zinc i nu
mai mult de 20% Plumb.
Se cunosc capacitile zilnice:
- nu mai mult de 480 kg aliaj obinuit;
- nu mai mult de 780 kg aliaj special;
- nu mai mult de 180 kg aliaj decorativ.
2. Construirea modelului matematic

Cupru

Obinui
t
X1

Zinc

X2

Decorati
v
X3

X4

X5

X6

1400

Plumb

X7

X8

X9

1200

Nikel

X10

X11

X12

1800

Preul de
desfacer
e

2800

3800

4800

Special

Preul
1600

Funcia obiectiv:
Z=(2800-1600)x 1 +(3800-1600)x 2 +(4800-1600)x 3 +(2800-1400)x 4 +(3800-1400)x 5 +(48001400)x 6 +(2800-1200)x 7 +(3800-1200)x 8 +(4800-1200)x 9 +(2800-1800)x 10 +(3800-1800)x 11 +(48001800)x 12 max
Z=1200x 1 +2200x 2 +3200x 3 +1400x 4 +2400x 5 +3400x 6 +1600x 7 +2600x 8 +3600x 9
+1000x 10 +2000x 11 +3000x 12 max
1

Restriciile:

x 1 + x 4 + x 7 + x 10 480

x 2 + x 5 + x 8 + x 11 780
x + x + x + x 180
3 6 9 12

X 12 0,06( X 3 + X 6 + X 9 + X 12 )

X 3 0,5( X 3 + X 6 + X 9 + X 12 )
X 0,3( X + X + X + X )
3
6
9
12
9

X 11 0,04( X 2 + X 5 + X 8 + X 11 )
X 0,7( X + X + X + X )
2
2
5
8
11

X 5 0,1( X 2 + X 5 + X 8 + X 11 )
X 8 0,2( X 2 + X 5 + X 8 + X 11 )

0,96 X 11 0,04 X 2 0,04 X 5 0,04 X 8 0


0,3 X 0,7 X 0,7 X 0,7 X 0

2
5
8
11

0,9 X 5 0,1X 2 0,1X 8 0,1X 11 0
0,8 X 8 0,2 X 2 0,2 X 5 0,2 X 11 0

0,94 X 12 0,06 X 3 0,06 X 6 0,06 X 9 0

0,5 X 3 0,5 X 6 0,5 X 9 0,5 X 12 0


0,7 X 0,3 X 0,3 X 0,3 X 0
9
3
6
12

3. Soluionarea modelului matematic

Soluia optim:
2

Z = 3143760
x 1 =0;
x 2 =546;
x 3 =90;
x 4 =0;
x 5 =78; x 6 =25,2;
x 7 =480;
x 8 =124,8;
x 9 =54; x 10 =0;
x 11 =31,2; x 12 =10,8.
4. Analizarea rezultatelor obinute
Analiznd rezultatele obinute putem constata ca este nevoie de:
636 kg de Cupru (x 1 +x 2 +x 3 );
103,2 kg de Zinc (x 4 +x 5 +x 6 );
658,8 kg de Plumb (x 7 +x 8 +x 9 );
42 kg de Nikel (x 10 +x 11 +x 12 ).
Se va fabrica aliaj obinuit n cantitate de 480 kg (x 1 +x 4 +x 7 + x 10 ), special - 780
kg (x 2 + x 5 +x 8 +x 11 ) i decorativ 180 kg (x 3 + x 6 + x 9 + x 12 ).
La realizarea acestor aliaje ntreprinderea va obtine un profit maxim de 3143760 lei.