Sunteți pe pagina 1din 10

MEMORIU DE CALCUL (CalculeCaola I)

1.Sinteza mecanismului

2.Analiza cinematic a mecanismului

2.1Date initiale(Varianta 1) Nr. 1 2 3 4 5 Parametrul r S R= l C D L= l A C Valoarea 81 0.56 326 1.44 60

S c h Coala Execut Verific

N document.
Zavadovsc hhi Socherean

Semn

Data

TMM 000000 MC A1

T.contr. Ap arro ob a t

Pompa de ulei cu culisa dubla

Litera

Coala

Coli

17

UTM FIMCM
gr. TCM-121

2.2Determinarea vitezei unghiulare pentru elemental conducator Viteza medie a pistonului 5: =1.55(m/s) Numarul de turatii pentru arborele condus: = = 82.61( S-cursa pistonului,m

( )

Viteza unghiulara a elementului conducator: = = =8.64( ) 2.3Determinarea vitezelor liniare a punctelor mecanismului si unghiulare a elementelor. Viteza liniara a punctului A: = ( )* l O A (m)=51.49*0,057=2.93(m ) Determinarea coeficientului de scara grafica pentru viteza. =

=0.0586( m

/mm) =0.05

In final a fost ales coeficientul de scara grafica Poz

1 2 3 4 5 6 7 8

46 58 45 43 10.15 14.4 42.5 51

29.5 43 33 28.5 6.5 21.5 32 36

59 86 66 57 13 43 64 72

lCD3 100 87 87 97 100 90 85 90

lCB 64 64 64 64 64 64 64 64

3.Analiza dinamica a mecanismului. 3.1Construirea diagramei momentului redus de rezistenta


Momentul redus de rezistenta se calculeaza conform relatiei: [

, , sunt fortele de greutate pentru elementele 2,3,5 respectiv , , - este unghiul dintre forta respectiva si viteza liniara a punctului unde este aplicata forta. -forta tehnologica In continuare se determina fortele de greutate,care sunt constatnte pentru orice pozitie.
Coala S c h Coala N d c u me n t . S e mn a t Data

Unde:

TMM 000000 MC A

Dar mai intii este necesar de calculate greutatea elementelor respective: q2=30(kg/m),q3=60(kg/m) m2=q2* l A B =30*0.237=7.11(kg) m3=q3* l C B =60*0.128=7.68(kg) m3=m5 Forta de greutate: G2=m2*g=7.11*10=71.1(N) G3=m3*g=7.68*10=76.8(N) G5=G3 In continuare se determina unghiurile dintre forta si viteza respective pentru fiecare pozitie,si se introduce datele in tabelul de mai jos: poz 1 2 3 4 4 5 6 7 8

20 290 280 235 215 200 135 90 60

115 225 245 190 135 75 65 55 15

180 180 180 180 180 0 0 0 0

Determinarea fortei tehnologice pentru fiecare pozitie: Diametru pistonului Dp=1.5* lOA =1.5*0.057=0.08(m) =P(MPa)* Calculele fortei tehnologice pentru fiecare pozitie sunt reprezentate in tabelul de mai jos: Poz. 1 P(MPa) 0.05 251.2 2 0.05 251.2 3 0.05 251.2 4 0.05 251.2 4 0.05 251.2 5 0.4 200.9 6 0.4 200.9 7 0.4 200.9 8 0.4 200.9

Coala S c h Coala N d c u me n t . S e mn a t Data

TMM 000000 MC A

Valorile momentului redus de rezistenta sunt prezentate in tabelul de mai jos: Poz. 1 -267.2 2 -206.5 3 -168.6 4 -253.5 4 -360.2 5 -33.48 6 -52.65 7 8 218.58 -33.6

Se determina coeficientul de scar grafica pentru unghiul de rotire a arborelui manivela(2)si momentul redus de rezistenta:

= 2.57(Nm/mm)
Conform datelor obtinute se construieste diagrama respectiva pe plansa de desen. 3.2Construirea diagramei lucrului fortelo de rezistenta si . Pentru aceasta se aplica metoda integrarii grafice a diagrameimomentelor reduse de rezistenta si motor.se utilizeaza un segment arbitrar H , care in cazul dat a fos ales ca valoarea de H=50(mm). Pe abcisa este utilizat acelasi coeficient de scaragrafica. Coeficientul de scara grafica pentru lucrul fortelor de rezistenta si motoare se determina conform relatiei:

=H(mm)*

=7.967(J/mm)

3.3Construirea diagramei variatiei energiei cinetice T Variaia energiei cinetice T=A m o t A r e z . Pentru fiecare punct i(i=1..11) determinm y T i =y A i m o t y A i r e z [mm] , unde y A i r , y A i m sunt ordonatele de pe diagramele A=A() cu respectareasemnului "+" sau " -". Dup datele y T i trasm curba frnt T=T(), care prezint variaia energiei cinetice pe parcursul ciclului dinamic. Pentru a evidentia aceasta variatie modificam coeficientul de scara

= =

= 3.98(Nm/mm)

3.4 Diagrama momentului de inerie redus Momentul de inertie redus se determina conform relatiei : = (

Unde si sunt momentele centrale de inertie in raport cu centru maselor. Momentele centrale de inertie in raport cu centru maselor sunt egale cu: =0,1*m2* =0.1*7.11* =0.039(kg ) =0.2*m3* =0.2*7.68* =0.025(kg )

Coala S c h Coala N d c u me n t . S e mn a t Data

TMM 000000 MC A

Utilizind valorile pentru fiecare pozitie se determina valoarea pozitie in parte: poz 1 2 3 4 4 5 6 18.18 8.68 19.67 20.74 24.41 2.94 8.47

pentru fiecare 7 14.48 8 24.25

Coeficientul de scar grafica pentru momentul de inertie redus se determina conform relatiei:

=0.21(

D iagrama respectiva se construieste in asa mod ca axa sa fie rotita la 90 de grade in raport cu pozitia ei pe diagrama variatiei energiei cinetice. 3.5Diagrama energie- mas (wittenbauer ). Determinarea parametrilor geometrici ai volantului Folosind diagramele i T=T() vom construi diagrama Wittenbauer. Din fiecare punct al diagramelor respective vom duce verticale din diagrama i orizontale din diagrama T=T() punctele de intersecie obinute unite succesiv ntre ele vor reprezenta o curb frnt care este diagrama energie-mas. Ax fiind elimenat, curba obinut va fi determinat de coordonatele (axele) T i . Determinm unghiul m i n i m a x :

m i n =89,59.

m a x =89,67. Momentul de inertie a volantului se determina conform relatiei de mai jos,luind in consideratie punctele 0p si 0q de pe aceasta diagrama. 0p=62mm 0q=12mm = =1.38(kg )

Se determina dimensiunile medii ale volantului conform relatiei: Unde: [ ]; . [ ]

; Calculm ceilali parametri geometrici: [ ] [ ]


Coala S c h Coala N d c u me n t . S e mn a t Data

TMM 000000 MC A

Conform acestor date se construieste volantul la coeficientul de scara grafica: =0.21( )

MEMORIU DE CALCUL (Calcule Caola 2)


4. Analiza cineto - static a mecanismului (pozitia 4) 4.1 Determinarea acceleraiilor (planul acceleraiilor) Calculm acceleraia punctului A al manivelei 1, care efectueaz o micare de rotaie n jurul punctului O:

].

Determinarea coeficientului de scara grafica pentru acceleratie: =


[ ]

=1.34 [

].
=1.3

In final a fost ales coeficientul de scara grafica

].

La etapa urmatoare se va determina acceleratia punctului B prin metoda grafo-analitica,care se reduce la crearea a doua acceleratii vectoriale de miscare a punctului in raport cu punctele acceleratiile carora sunt cunoscute(A si C).

Unde: -acceleratia puntului a punctului A,pentru care este cunoscuta si valoarea,directia,sensul si este amplasata pe coala de desen. -acceleratia normala a puntului B in raport cu punctul A. Valoarea este:

),este cunoscuta valoarea si directia,paralela pe BA si sensul din A spre B,vectoru isi are inceputul din punctul a de pe poligonul acceleratiilor.
= 640*0.237=151.68( -acceleratia tangentiala a punctului B in raport cu punctul A,este cunoscuta numai directia,perpendiculara pe AB. -este egala cu zero,ca punct ce apartine batiului.

Coala S c h Coala N d c u me n t . S e mn a t Data

TMM 000000 MC A

= 2190.24*0.128=280( ),este cunoscuta valoarea si directia,paralela pe BC si sensul din B spre C,vectorul isi are inceputul din punctul de pe poligonul acceleratiilor. -acceleratia tangentiala a punctului B in raport cu punctul C,este cunoscuta numai directia ,perpendiculara pe BC In urma construirii poligonului acceleratiei au fost determinate: =[ =[ =[

=110(mm)*1.34 =115(mm)*1.34 =155(mm)*1.34

=147 =154 =208

In continuare este posibil de determinat acceleratiilor centrelor de greutate =[ =[

si

=105(mm)*1.34 =100(mm)*1.34

=141 =134
si s pot determina acceleratiile

Avind componentele tangentiale ale acceleratiilor unghiulare ale elementelor 2 si 3. = = = = =620.25 =1203.12

In continuare se poate determina acceleratia punctului D3,care la fel apartine elementului 3. =193.41( Unde:

) )-componenta normala a punctului -componenta tangentiala apunctului D3

=2190.24*0.057=124.84( = * =1203.12*0.057=68.57

D3.

La etapa urmatoare se va determina acceleratia punctului D,prin metoda grafo-analitica,care se


reduce la crearea a doua ecuatii vectoriale de miscare a punctului in raport cu punctele acceleratiilor carora sunt cunoscute(

Coala S c h Coala N d c u me n t . S e mn a t Data

TMM 000000 MC A

Unde: -este acceleratia punctului D,pentru care este cunoscuta si valoarea ,directia,sensul si este amplasata pe coala de desen. acceleratia normala a puntului D in raport cu punctul D3. Valoarea este:

2*46.87*0.8=74.92 (

),este cunoscuta valoarea si directia,se obtine


,vectorul isi are inceputul din punctul

la rotirea vectorului

la 90 de grade in directia lui

d3 de pe poligonul acceleratiei cu semnul minus. acceleratia relativa a punctului D in raport cu punctul D3,este cunoscuta numai directia,paralela pe DD3 -este egala cu zero,ca punct ce apartine batiului. =0,-a punctului D in raport cu punctul D0,este egala cu zero fiindca =0

-acceleratia relativa a punctului D in raport cu punctul D0,este cunoscuta numai directia,paralela la orizontala. 4.2Determinarea cinetostatica a primei grupe modulare(Assur) Pentru inceput conform sumei momentelor fata de punctul D se determina reactiunea 76.8(N) conform relatiei: .

In continuare conform sumei vectorilor fortei se determina + Unde

7.68*81.9=-629.76 forta de inertie a elementului 5

251.2(N) forta tehnologica pentru pozitia 4respectiv. Coeficientul de scara pentru poligonul fortelor se determina conform relatiei; ( In final se alege coeficientul de scara: = ( ) )

Conform poligonului fortelor se determina necunoscuta: =225(mm)* ( )=225*1.25=281.25(N)


Coala S c h Coala N d c u me n t . S e mn a t Data

TMM 000000 MC A

4.3Determinarea cinetostatica a grupei modulare Nr.2(Assur) In continuare se determina lundimea segmentului: =0.093(m) =0.073(m) -7,11*92*3= =196

La prima etapa se determina suma momentelor fata de punctul B a fortelor care actioneaza asupra elementului 3,de unde se determina reactiunea * =241.48(N) =1.2(N/mm) In continuare conform sumei vectorilor fortei se determina

=72.36(N) 4.4Determinarea cinetostatica a elementului conducator ; * =0

=112.76(N) C onform poligonului fortelorse determina reactiunea in punctul A, 40mm* =48(N) fara a tine cont de fortele

4.4Determinarea fortei de echilibrare interioare(Pirghia lui Jukovski)

=2358(N)

Coala S c h Coala N d c u me n t . S e mn a t Data

TMM 000000 MC A

Coala S c h Coala N d c u me n t . S e mn a t Data

TMM 000000 MC A

10

S-ar putea să vă placă și