Sunteți pe pagina 1din 8

Anex la ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. ..... / ...........

2011

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A NVMNTULUI ALTERNATIV PREUNIVERSITAR DE STAT I PARTICULAR DIN ROMNIA

Capitolul I Di!po"i#ii $%&%'al% Art.1. - Alternativele educaionale se organizeaz i funcioneaz conform egulamentului

!nvm"ntului alternativ preuniversitar de stat i particular, numit !n continuare egulament, ela#orat conform prevederilor art. $%, alineat &1', din (egea educaiei naionale nr. 1/2011. Art.2. ( )rezentul regulament sta#ilete locul i rolul alternativelor educaionale !n sistemul de !nvm"nt din om"nia, definete cadrul *uridic i instituional necesar promovrii i dezvoltrii pluralismului educaional rom"nesc. Art.+. ( &1' ,n !nvm"ntul preuniversitar sunt recunoscute, la data adoptrii prezentului regulament, urmtoarele alternative educaionale- .reinet, /ontessori, )edagogia 0urativ, )lanul 1ena, 2tep #3 2tep, 4aldorf. &2' ,n condiiile legii, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, se pot organiza i pot funciona alternative educaionale, altele dec"t cele menionate la alin. &1'. &+' Alternativele educaionale autorizate/acreditate se integreaz !n sistemul naional de !nvm"nt i !i desfoar activitatea !n #aza unor regulamente proprii, avizate de 0omisia 5aional pentru Alternative 6ducaionale &0.5.A.6.' i apro#ate de /inisterul 6ducaiei, 0ercetrii, 7ineretului i 2portului &/.6.0.7.2.'. &8' 9ferta educaional a alternativelor educaionale respect cerinele de tratare difereniat a copiilor i tinerilor. )luralismul educaional promoveaz li#ertatea de opiune a #eneficiarilor primari i secundari ai educaiei. &$' /.6.0.7.2. susine extinderea i integrarea !nvm"ntului alternativ preuniversitar de stat i particular !n sistemul naional de !nvm"nt, cu respectarea autonomiei organizatorice i funcionale a acestuia, !n conformitate cu specificul fiecrei alternative educaionale.
1

Art.8. ( Alternativele educaionale pot fi organizate !n !nvm"ntul preuniversitar ca uniti/ structuri/ clase/ grupe de !nvm"nt alternativ de stat sau particular. Art.$. ( Alternativele educaionale recunosc i respect principiile care guverneaz !nvm"ntul preuniversitar, aa cum sunt ele formulate la art. + din (egea educaiei naionale. Art.:. ( ,n !nvm"ntul alternativ se interzice orice discriminare, exclusivismul i prozelitismul ideologic, religios, politic, etnic i de gen, orice activitate sau manifestare care !ncalc normele generale de moralitate, care pun !n pericol sntatea fizic i psi;ic a copiilor sau care le pot leza li#ertatea i demnitatea. Art.<. ( =nitile de !nvm"nt particular care promoveaz alternative educaionale sunt uniti li#ere, desc;ise, autonome, at"t din punct de vedere organizatoric, c"t i economicofinanciar, av"nd drept fundament proprietatea privat, garantat de 0onstituie. Art.>. ( =nitile de !nvm"nt preuniversitar particular care promoveaz alternative educaionale sunt organizate i funcioneaz pe principiul non-profit. Art.%. ( ,nvm"ntul alternativ preuniversitar de stat i particular se desfoar !n lim#a rom"n. ,n condiiile legii, se pot organiza forme de !nvm"nt i !n lim#ile minoritilor sau !n lim#i de circulaie internaional. ,n aceste uniti studiul i !nsuirea lim#ii rom"ne sunt o#ligatorii. Capitolul II I&)ii&#a'%a $'up%lo'* +la!%lo'* !t'u+tu'ilo'* u&it,#ilo' -% .&/,#,01&t +u alt%'&ati/% %-u+a#io&al% Art.10. - ?niiativa !nfiinrii grupelor/ claselor/ structurilor/ unitilor de !nvm"nt preuniversitar cu alternative educaionale se concretizeaz prin depunerea de ctre unitatea colar i/sau de ctre furnizorul de educaie a documentaiei necesare autorizrii, potrivit legislaiei !n vigoare. @ocumentaia este !nsoit de avizul 0.5.A.6. care certific respectarea de ctre iniiator a condiiilor necesare pentru funcionarea ca alternativ educaional. Art.11. ( =nitile de !nvm"nt alternativ preuniversitar de stat i particular, precum i grupele/ clasele/ structurile integrate !n uniti de stat sau particular se supun acreditrii, conform legii. Art.12. - =nitile de !nvm"nt preuniversitar care promoveaz alternative educaionale do#"ndesc personalitate *uridic !n urma acreditrii, !n conformitate cu legislaia !n vigoare.

Art.1+. - ,nfiinarea de grupe/ clase/ structuri care funcioneaz ca alternative educaionale !n cadrul unitilor de !nvm"nt preuniversitar se realizeaz cu parcurgerea urmtoarelor etapea' exprimarea !n scris a opiunii prinilor i tutorilor legal instituiiA #' asigurarea cadrelor didactice a#ilitate pentru alternativa solicitat, a cror formare este recunoscut de fundaiile/ asociaiile/ federaiile/ centrele care gestioneaz pluralismul educaional la nivel naionalA c' avizul consiliului de administraie al unitii de !nvm"ntA d' avizul 0.5.A.6.A e' apro#area grupei/ clasei/ structurii de ctre consiliul de administraie al inspectoratelor colare, prin cuprinderea acestora !n proiectul planului de colarizare pentru !nvm"ntul preuniversitar. Art.18. - .urnizorul de educaie asigur, la !nfiinarea unitilor/ structurilor/ claselor/ grupelor de !nvm"nt preuniversitar cu alternative educaionale, dotarea minim specific alternativei, prevzut !n regulamentul de organizare i funcionare a fiecrei alternative educaionale. Capitolul III R%#%aua 2+ola', Art.1$. ( eeaua colar de !nvm"nt alternativ preuniversitar cuprinde totalitatea unitilor de !nvm"nt alternativ de stat i particulare, grupele, clasele, structurile integrate !n uniti colare de stat i particulare, acreditate sau autorizate provizoriu. Art.1:. ( ,nvm"ntul alternativ preuniversitar de stat i particular este organizat pe niveluri, !n concordan cu particularitile de v"rst i individuale ale #eneficiarilor primari, asigur"ndu-se caracterul desc;is i difereniat al sistemului de !nvm"nt. Art.1<. ( =nitile / structurile / clasele de !nvm"nt liceal care !i desfoar activitatea !n alternativele educaionale funcioneaz !n una din filierele teoretic, vocaional sau te;nologic existente. Art.1>. ( Asociaiile, fundaiile, federaiile, centrele, planurile care promoveaz alternative educaionale !mpreun cu unitile de !nvm"nt alternativ preuniversitar de stat i particular i autoritile administraiei pu#lice locale pot !nfiina consorii colare, conform legislaiei !n vigoare. Capitolul IV Auto&o0ia o'$a&i"ato'i+, 2i )u&+#io&al,
3

Art.1%. - Brupele/ clasele/ structurile/ unitile de !nvm"nt alternativ preuniversitar de stat i particular dispun de autonomie organizatoric i funcional, !n conformitate cu prevederile regulamentului fiecrei alternative educaionale, regulamente avizate de 0.5.A.6. i apro#ate de /.6.0.7.2. Art.20. - &1' )lanurile-cadru i programele colare sunt ela#orate, !n proiect, de reprezentanii alternativelor educaionale, sunt avizate de 0.5.A.6. i apro#ate de /.6.0.7.2. &2' Alternativele educaionale de stat i particulare pot aplica 0urriculumul naional, cu avizul 0.5.A.6 i apro#area /.6.0.7.2. Art.21. - &1' Agenia educaionale, care om"n de Asigurare a 0alitii !n ,nvm"ntul )reuniversitar la autorizarea/ acreditarea !nvm"ntului alternativ &A. .A.0.?.).', la propunerea 0.5.A.6., formeaz experi !n evaluarea extern a alternativelor particip preuniversitar de stat i particular. &2' /etodologia de autorizare, acreditare i evaluare periodic a unitilor de !nvm"nt de stat i particular, care promoveaz alternative educaionale, este ela#orat de A. .A.0.?.)., avizat de 0.5.A.6. i apro#at de /.6.0.7.2., prin ordin al ministrului. Capitolul V Auto&o0ia %+o&o0i+o()i&a&+ia', a u&it,#ilo' -% .&/,#,01&t alt%'&ati/ p'%u&i/%'!ita' pa'ti+ula' Ca'a+t%'ul &o&(p'o)it al a+ti/it,#ii Art.22. ( &1' 2tatul asigur finanarea de #az pentru toi precolarii i pentru toi elevii din !nvm"ntul alternativ preprimar, primar, gimnazial, profesional i liceal de stat i particular acreditat. .inanarea de #az se face !n limitele costului standard per elev / precolar, conform metodologiei ela#orate de /.6.0.7.2. &2' .inanarea complementar i finanarea suplimentar a unitilor de !nvm"nt alternativ preuniversitar se asigur conform (egii educaiei naionale. &+' .inanarea de #az i finanarea complementar se realizeaz pe #aza contractului de management, !nc;eiat conform prevederilor art. 10: din (egea educaiei naionale. &8' ,n !nvm"ntul preuniversitar alternativ particular, taxele de colarizare se sta#ilesc de consiliul de administraie al fiecrei uniti de !nvm"nt, !n condiiile legii. Art.2+. ( 0onsiliul de administraie al unitilor de !nvm"nt alternativ particular, cu consultarea persoanei *uridice fondatoare, sta#ilete anual #ugetul de venituri i c;eltuieli pentru a asigura funcionarea unitii colare, !n conformitate cu prevederile legale.
4

Art.28. ( )entru finanarea alternativelor educaionale, persoana *uridic ce patroneaz unitatea de !nvm"nt preuniversitar particular poate derula i alte activiti aductoare de venituri, !n condiiile legii i !n conformitate cu prevederile statutului fondatorilor. Art.2$. - 0onsiliile *udeene / consiliile locale pot aloca, prin ;otr"ri proprii, fonduri !n vederea finanrii 9.5.B.-urilor care sunt declarate de utilitate pu#lic i care organizeaz activitate !n cadrul unitilor de !nvm"nt alternativ preuniversitar particular. Art.2:. - =nitile de !nvm"nt alternativ preuniversitar particular #eneficiaz de prevederile C.B. privind spri*inirea de ctre stat a unitilor de !nvm"nt particular i confesional acreditate. Art.2<. ( @ocumentele specifice managementului economico-financiar al unitii de !nvm"nt alternativ particular reflect politicile proprii, iar implementarea lor se face conform cerinelor legale i !n conformitate cu ;otr"rile consiliului de administraie, asigur"nd autonomia unitii de !nvm"nt preuniversitar particular i garant"nd calitatea !n educaie. Art.2>. - @esfiinarea, dizolvarea sau lic;idarea unitilor de !nvm"nt particular care organizeaz alternative educaionale se face !n condiiile legii sau din iniiativa consiliului de administraie al unitii de !nvm"nt alternativ. ,n caz de desfiinare, dizolvare sau lic;idare, patrimoniul iniial revine fondatorului, iar patrimoniul realizat !n exclusivitate prin activitatea unitii de !nvm"nt &do#"ndit !n timpul funcionrii provizorii, respectiv dup acreditare' va fi transferat unei uniti de !nvm"nt de acelai profil/specializare, particular sau de stat, conform ;otr"rii consiliului de administraie al unitii de !nvm"nt alternativ. Capitolul VI Ma&a$%0%&tul u&it,#ilo' -% .&/,#,01&t Art.2%. - 0onducerea unitii de !nvm"nt alternativ preuniversitar de stat i particular se exercit conform prevederilor /etodologiei de organizare i funcionare a 0onsiliului de administraie a unitilor de !nvm"nt preuniversitar cu personalitate *uridic i a egulamentului de organizare i funcionare a unitilor de !nvm"nt preuniversitar & .9...=.?.).' i cu respectarea elementelor specifice fiecrei alternative educaionale. Art.+0. - ,n cazul !n care uniti de !nvm"nt alternativ devin structuri !n cadrul unor uniti de !nvm"nt de stat, alternativa educaional desemneaz un coordonator, care este i mem#ru !n consiliul de administraie al colii coordonatoare.

Art.+1. ( ,n unitile de !nvm"nt de stat !n care funcioneaz clase / grupe !n alternativele educaionale, acestea sunt reprezentate, proporional cu numrul de precolari/elevi, !n consiliul de administraie al unitii de !nvm"nt. Art.+2. ( &1' ,n !nvm"ntul alternativ preuniversitar particular, componena consiliului de administraie include reprezentani ai fondatorilor. 0onducerea consiliului de administraie este asigurat de persoana desemnat de fondatori. &2' @irectorii unitilor de !nvm"nt particular care promoveaz alternative educaionale sunt numii de conducerea persoanei *uridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competen. Actul de numire se aduce la cunotina inspectoratului colar pe raza cruia !i desfoar activitatea unitatea respectiv. Capitolul VII 3%&%)i+ia'i p'i0a'i ai .&/,#,01&tului p'%u&i/%'!ita' Art.++. ( 7ransferul precolarilor/elevilor !n i din !nvm"ntul alternativ preuniversitar de stat i particular !n !nvm"ntul de stat i particular se realizeaz cu respectarea prevederilor .9...=.?.). Art.+8. ( (a constituirea formaiunilor de studiu se ine cont de specificul alternativelor, conform prevederilor regulamentului de organizare i funcionare a fiecrei alternative educaionale, cu respectarea prevederilor legale. Art.+$. - &1' =nitile de !nvm"nt alternativ preuniversitar de stat i particular au o#ligaia s !nc;eie cu prinii, !n momentul !nscrierii copiilor / elevilor, un contract educaional. &2' ,n contractul educaional dintre unitatea de !nvm"nt i prini sunt !nscrise drepturile i o#ligaiile reciproce ale prilor, la nivelul fiecrei uniti de !nvm"nt, prin decizia consiliului de administraie, !n conformitate cu legislaia !n vigoare. &+' 5erespectarea prevederilor contractului educaional-tip de ctre unitatea de !nvm"nt este sancionat de inspectoratul colar, !n conformitate cu prevederile legale !n vigoare. Art.+:. ( ,n ela#orarea programelor colare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregtire opionale, sunt consultate i structurile asociative ale prinilor, precum i ale reprezentanilor comunitii locale i, dup caz, ale agenilor economici. Capitolul VIII R%+'uta'%a * !%l%+#ia * )o'0a'%a +o&ti&u, a p%'!o&alului -i&

.&/,#,01&tul alt%'&ati/ p'%u&i/%'!ita' -% !tat 2i pa'ti+ula'

Art.+<. ( 0adrele didactice care solicit ocuparea unui post !n !nvm"ntul alternativ tre#uie s fac dovada formrii &programe, cursuri, stagii de pregtire/perfecionare organizate !n ar i/sau strintate' !n domeniul pedagogiei alternativei educaionale, iar !ncadrarea acestora se face !n #aza unui regulament avizat de 0.5.A.6. i apro#at de /.6.0.7.2. Art.+>. ( )ersonalul didactic din !nvm"ntul alternativ are o#ligaia de a participa la programe de formare continu, !n conformitate cu specificul alternativelor educaionale i cu reglementrile !n vigoare. Capitolul I4 E/alua'%a .&/,#,01&tului alt%'&ati/ p'%u&i/%'!ita' -% !tat i pa'ti+ula' Art.+%. ( =nitile de !nvm"nt alternativ preuniversitar de stat i particular sunt !ndrumate, controlate i evaluate de ctre inspectoratele colare i /.6.0.7.2., !n #aza egulamentului de inspecie a unitilor de !nvm"nt preuniversitar, !n prezena unor o#servatori sta#ilii de 0.5.A.6., cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare i funcionare a fiecrei alternative educaionale. Art.80. ( Brupele/clasele care funcioneaz cu alternative educaionale !n uniti de !nvm"nt preuniversitar de stat sau particular, care nu o#in acreditarea !n termenul legal, pierd dreptul de a funciona. Art.81. - &1' 6valuarea calitii !nvm"ntului alternativ const !n examinarea multicriterial a msurii !n care o alternativ educaional i programele acesteia !ndeplinesc standardele naionale i standardele de referin. &2' 2tandardele naionale i standardele de referin sunt adaptate la specificul alternativelor, conform metodologiei prevzute la art. 21, alin. &2', din prezentul regulament. Art.82. ( ,n cazul !n care alternativele educaionale funcioneaz !ntr-o unitate de !nvm"nt tradiional, o#ligatoriu din 0omisia de evaluare i de asigurare a calitii &0.6.A.0.' fac parte i 1-+ cadre didactice din alternativ, !n funcie de ponderea alternativei respective !n unitate. Art.8+. ( Deneficiarii primari din grupele/ clasele/ structurile cu !nvm"nt alternativ, din unitile de !nvm"nt alternativ preuniversitar de stat i particular, care !i !nceteaz activitatea, se transfer la alte uniti de !nvm"nt preuniversitar de stat sau particular, !n conformitate cu reglementrile !n vigoare. Capitolul 4 Do+u0%&t% 2+ola'% 2i '%+u&oa2t%'%a !tu-iilo' .& .&/,#,01&tul alt%'&ati/ p'%u&i/%'!ita'
7

Art.88. ( !nvm"nt.

egimul actelor de studii ela#orate de unitile de !nvm"nt alternativ

preuniversitar de stat i particular este identic cu cel al unitilor din sistemul naional de Art.8$. - =nitile de !nvm"nt alternativ preuniversitar de stat i particular procur, dein i folosesc sigilii, conform reglementrilor sta#ilite prin ordin al /.6.0.7.2. Art.8:. ( Actele de studii se procur, se completeaz i se eli#ereaz de unitile de !nvm"nt alternativ, iar evidena acestora se ine !n conformitate cu prevederile egulamentului privind regimul *uridic al actelor de studii i al documentelor de eviden colar !n !nvm"ntul preuniversitar. Capitolul 4I Di!po"i#ii t'a&"ito'ii 2i )i&al% Art.8<. ( =nitile de !nvm"nt alternativ preuniversitar de stat i particular, care la data adoptrii prezentului regulament desfoar activiti instructiv-educative, se supun prevederilor acestuia. Art.8>. - .undaiile, asociaiile, federaiile, centrele, planurile care susin alternativa pot !nc;eia acorduri, convenii de cola#orare i parteneriate cu /.6.0.7.2. Art.8%. ( eprezentarea alternativelor !n relaia cu instituii, asociaii i alte organisme legal constituite, interne i internaionale, se face prin 0.5.A.6., care deleg persoane a#ilitate sau constituie su#comisii de specialitate. Art.$0. ( )entru toate situaiile care privesc activitatea din !nvm"ntul alternativ preuniversitar de stat i particular i pentru care prezentul regulament nu conine reglementri specifice se aplic prevederile .9...=.?.). Art.$1. ( )rezentul regulament intr !n vigoare la data apro#rii lui de ctre /.6.0.7.2. (a data apro#rii prezentului regulament se a#rog egulamentul de organizare i funcionare a !nvm"ntului alternativ de stat i particular din 8$1</1+.0%.2000. om"nia, apro#at cu 9./.6.5. nr.