Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTE EXAMEN ANATOMIE AN II SEMESTRUL I 2013 - 2014

I

1.

Împărțirea anatomo-topografică şi anatomo-clinică a peretelui abdominal

2.

Zone slabe ale peretelui antero-lateral abdominal

3.

Dezvoltarea m. diafragma toraco-abdominală

4.

Dezvoltarea seroaselor

5.

Tubul intestinal primitiv: formare, limite, derivate

6.

Dezvoltarea esofagului, malformații

7.

Dezvoltarea stomacului, malformații

8.

Dezvoltarea splinei, malformații

9.

Dezvoltarea duodenului, malformații

10.

Ansa ombilicală, hernia fiziologică

11.

Dezvoltarea mezenteronului – rotația intestinală

12.

Derivatele mezenteronului, malformații

13.

Derivatele metenteronului, malformații

14.

Dezvoltarea ficatului şi a căilor biliare

15.

Dezvoltarea pancreasului

16.

Dezvoltarea sistemului venos port

17.

Anastomoze porto-cave viscerale

18.

Anastomoze porto-cave parietale

19.

Anastomoze cavo-cave

20.

Structura unitară a tubului digestiv

21.

Structura ficatului

22.

Structura pancreasului

23.

Structura splinei

24.

Dezvoltarea rinichiului

25.

Dezvoltarea vezicii urinare şi a uretrei

26.

Malformații în dezvoltarea aparatului urinar

27.

Proiecțiile viscerelor din etajul supramezocolic

28.

Proiecțiile viscerelor din etajul inframezocolic

29.

Puncte dureroase abdomino-pelvine

30.

Stadiul indiferent în dezvoltarea gonadelor

31.

Dezvoltarea testiculului

32.

Dezvoltarea aparatului genital masculin

33.

Malformații în dezvoltarea aparatului genital masculin

34.

Dezvoltarea ovarului

35.

Dezvoltarea aparatului genital feminin

36.

Malformații în dezvoltarea aparatului genital feminin

37.

Spațiul retroperitoneal: delimitare, conținut

38.

Spațiul pelvisubperitoneal: delimitare, conținut

39.

Spaţiile preperitoneal, prevezical, plexuri venoase pelvine

40.

Aorta abdominală

41.

Vena cava inferioară

42.

Noduri limfatice abdominale

43.

Noduri limfatice pelvine

44.

Plexul celiac

45.

Plexul hipogastric inferior

46.

Arterele iliace comună, externă

47.

Venele iliace externă, comună

48.

Artera iliacă internă – ramuri parietale

49.

Artera iliacă internă – ramuri viscerale

50.

Topografia perineului

II

1.

Mușchiul diafragma toraco-abdominală

2.

Orificiile diafragmei toraco-abdominale

3.

Cavitatea peritoneală, delimitare, împărțire

4.

Etajul supramezocolic al cavității peritoneale

5.

Etajul inframezocolic al cavității peritoneale

6.

Etajul pelvin al cavității peritoneale

7.

Bursa omentală

8.

Vestibulul bursei omentale

9.

Omentul mare, omentul mic

10.

i de acces în bursa omentală

11.

Esofagul abdominal

12.

Stomacul – configurație externă, ligamente

13.

Structura stomacului

14.

Stomacul – raporturi

15.

Vascularizația stomacului

16.

Duodenul – partea superioară

17.

Duodenul – partea descendentă

18.

Duodenul – partea inferioară

19.

Duodenul – partea ascendentă, flexura duodeno-jejunală

20.

Vascularizația duodenului

21.

Jejuno-ileonul

22.

Mezenterul

23.

Cecul şi valvula ileocecală

24.

Apendicele

25.

Puncte dureroase apendiculare

26.

Colonul ascendent

27.

Colonul transvers

28.

Mezocolonul transvers

29.

Colonul descendent

30.

Colonul sigmoid

31.

Mezocolonul sigmoid

32.

Structura rectului

33.

Rectul – raporturi

34.

Vascularizația rectului

35.

Ficatul – configurație externă

36.

Ficatul – ligamente

37.

Ficatul – raporturi

38.

Vascularizația ficatului

39.

Vena portă – formare, raporturi

40.

Lobi şi segmente hepatice

41.

Căile biliare intrahepatice

42.

Căile biliare extrahepatice

43.

Vezica biliară

44.

Capul pancreasului

45.

Corpul şi coada pancreasului

46.

Vascularizația pancreasului

47.

Splina

48.

Trunchiul celiac

49.

Artera mezenterică superioară

50.

Artera mezenterică inferioară

III

1.

Rinichi – configurație externă, structură

2.

Rinichi – raporturi posterioare

3.

Rinichiul drept – raporturi anterioare

4.

Rinichiul stâng – raporturi anterioare

5.

Fascia renală

6.

Sinusul şi pediculul renal

7.

Vascularizația rinichiului

8.

Glanda suprarenală

9.

Calicele renale mici, mari, pelvisul renal

10.

Ureterul – partea abdominală

11.

Ureterul – partea pelvină

12.

Puncte dureroase ureterale

13.

Vezica urinară configurație, structură

14.

Vezica urinară – raporturi

15.

Vascularizația şi inervația vezicii urinare

16.

Uretra

17.

Testiculul

18.

Epididimul

19.

Vascularizația complexului epididimo-testicular

20.

Canalul deferent

21.

Funiculul spermatic

22.

Scrotul

23.

Prostata

24.

Vascularizația prostatei

25.

Vezicula seminală şi ductul ejaculator

26.

Structura penisului

27.

Vascularizația penisului

28.

Ovarul

29.

Tuba uterină

30.

Vascularizația ovarului şi a tubei uterine

31.

Uterul – configurație, structură

32.

Uterul – raporturi

33.

Ligamentele uterului

34.

Vascularizația arterială, venoasă şi inervația uterului

35.

Limfaticele uterului

36.

Vagina

37.

Organele genitale externe feminine

38.

Pelvimetrie internă

39.

Pelvimetrie externă

40.

Diafragma pelvină

41.

Diafragma uro-genitală

42.

Perineul posterior

43.

Perineul anterior la bărbat

44.

Perineul anterior la femeie

45.

Fosa ischiorectală

46.

Artera rușinoasă internă

47.

Canalul inghinal – pereți

48.

Orificiile canalului inghinal

49.

Canalul inghinal – conținut

50.

Fosetele inghinale