Sunteți pe pagina 1din 9

COMPETENE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI MATEMATIC

Profil real Dobndirea cunotinelor matematice fundamentale, necesare continurii studiilor i/sau inseriei sociale. 2. Utilizarea conceptelor matematice, a metodelor, algoritmilor, proprietilor, teoremelor studiate n contexte variate de aplicare. 3. Folosirea terminologiei i a notaiilor specifice matematicii n situaii reale i/sau modelate. 4. Analiza rezolvrii unei probleme, situaii-problem n contextul corectitudinii, al simplitii, al claritii i al semnificaiei rezultatelor. 5. Elaborarea strategiilor i proiectarea activitilor pentru rezolvarea unor probleme teoretice i/sau practice. 6. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obinut sau indicat, recurgnd la argumentri. 7. Iniierea i realizarea unor investigaii/explorri utiliznd achiziiile matematice dobndite, a modelelor matematice studiate i tehnologiilor informaionale i comu- nicaionale adecvate. 8. Selectarea din mulimea de informaii culese sau indicate a datelor necesare pentru rezolvarea problemei date sau formularea unor concluzii. 9. Integrarea achiziiilor matematice dobndite cu alte cunotine, inclusiv din fizic, chimie, biologie, informatic, pentru rezolvarea problemelor n situaii reale i/sau modelate. 10. Rezolvarea prin consens/colaborare a problemelor, situaiilor-problem create n cadrul diverselor activiti.
1.

Clasa a X-a
I.Numere reale 1. Recunoaterea n diverse enunuri a elementelor mulimilor numerice studiate (N, Z, Q, R) i scrierea numerelor reale, folosind diverse forme. 2. Efectuarea trecerii de la o form de scriere a numerelor reale la alta. 3. Reprezentarea geometric a numerelor reale i utilizarea terminologiei aferente noiunii de numr n contexte diverse. 4. Aplicarea n calcule a proprietilor operaiilor matematice cu numere reale: adunarea, scderea, nmulirea, ridicarea la putere cu exponent numr raional, real, operaii cu radicali de ordinul n, n N, n 2 , logaritmul unui numr pozitiv. 5. Utilizarea n diverse situaii reale i/sau modelate a estimrilor i aproximrilor pentru verificarea validitii unor calcule cu numere reale, folosind puteri, radicali, logaritmi. 6. Transpunerea unei situaii cotidiene n limbaj matematic, rezolvarea problemei obinute i interpretarea rezultatului. 7. Justificarea i argumentarea rezultatului obinut n calcule cu numere reale. 8. Aplicarea calculelor cu numere reale n situaii practice, inclusiv n realizarea diverselor proiecte. II. Mulimi 1. Identificarea n limbaj cotidian i/sau n probleme de matematic a unor noiuni, relaii, proprieti specifice teoriei mulimilor. 2. Transcrierea i redactarea unui enun, a rezolvrii unei probleme utiliznd limbajul teoriei mulimilor. 3. Reprezentarea analitic, sintetic, grafic (diagrame, tabele) a mulimii i a operaiilor cu mulimi (reuniunea, intersecia, diferena, produsul cartezian). 4. Folosirea terminologiei i notaiilor specifice teoriei mulimilor n situaii reale i/sau modelate. 5. Efectuarea de operaii (reuniunea, intersecia, diferena, produs cartezian) cu mulimile de numere N, Z, Q, R i submul- imile acestora (inclusiv cu intervale de numere reale). 6. Utilizarea elementelor de teoria mulimilor n situaii din cotidian i/sau n studiul altor discipline colare. 7. Sortarea i clasificarea obiectelor pe baza unor criterii, formularea criteriului dup-care se alege o mulime de obiecte n situaii reale i/sau modelate. 8. Analiza rezolvrii unei probleme, situa- ii-problem privind mulimile n contextul corectitudinii, al simplitii, al claritii i al semnificaiei rezultatelor.

III. Funcii. Ecuaii. Inecuaii. 1. Recunoaterea unor dependene funcionale n situaii reale i/sau modelate. 2. Reprezentarea n diverse moduri (analitic, grafic, tabelar, prin diagrame) a unor dependene funcionale, inclusiv cotidiene. 3. Deducerea unor proprieti ale funciilor numerice prin lectur grafic i/sau analitic. 4. Aplicarea algoritmului de studiu al funciei n rezolvri de probleme, situaii-problem, n studiul unor procv.se fizice, chimice, biologice, sociale, economice modelate prin funcii. 5. Explorarea unor proprieti cu caracter local i/sau global al unor funcii n situaii reale i/sau modelate. 6. Aplicarea unor metode grafice pentru rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor, a sistemelor de ecuaii. 7. Exprimarea n limbaj matematic a unor'situ- aii concrete, ce se pot descrie prin funcii de gradul I, II, funcia putere, funcia radical, funcia exponenial, funcia modul, proporionalitatea direct, proporionalitatea invers. 8. Clasificarea funciilor studiate dup diverse criterii. 9. Clasificarea dup diverse criterii a tipurilor de ecuaii, inecuaii, sisteme i determinarea metodei, metodelor adecvate de rezolvare a acestora. 10.Rezolvarea tipurilor de ecuaii, inecuaii, sisteme de ecuaii studiate. 11.Modelarea unor situaii cotidiene, inclusiv antreprenoriale, prin intermediul ecuaiilor, inecuaiilor, sistemelor studiate. 12. Analiza rezolvrii unei ecuaii, inecuaii, sistem n contextul corectitudinii, simplitii, claritii i al semnificaiei rezultatelor. IV. Elemente de trigonometrie 1. Identificarea elementelor de trigonometrie n contexte variate. 2. Utilizarea unor elemente de trigonometrie n rezolvarea triunghiului dreptunghic. 3. Efectuarea de calcule trigonometrice n diverse contexte, utiliznd tabele cu valori, formule, calculatorul. 4. Aplicarea cunotinelor dobndite la trigonometrie pentru determinarea unor msuri de unghiuri (n grade, n radiani) n situaii reale i/sau modelate. 5. Determinarea unor proprieti ale funciilor trigonometrice prin lecturi grafice i/sau analitice. 6. Transpunerea ntr-un limbaj specific trigonometriei i geometriei a unor probleme practice i/sau din alte domenii i rezolvarea acestora. 7. Clasificarea dup diverse criterii a tipurilor de ecuaii trigonometrice studiate i rezolvarea acestora.

V. Figuri geometrice n plan

1. Identificarea n diferite contexte i clasificarea dup diverse criterii a figurilor geometrice studiate i a proprietilor acestora. 2. Determinarea poziiilor relative ale figurilor geometrice studiate n situaii reale i/sau modelate. 3. Reprezentarea n plan a figurilor geometrice studiate, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de desen adecvate. 4. Utilizarea n diferite contexte a proprietilor figurilor geometrice studiate. 5. Modelarea geometric a unor situaii cotidiene i/ sau din alte domenii, inclusiv utiliznd calculatorul. 6. Analiza rezolvrii unei probleme, situaii- problem de geometrie n contextul corectitudinii, al simplitii, al claritii i al semnificaiei rezultatelor. Elaborarea unui algoritm de rezolvare i rezolvarea problemei de geometrie n situaii reale i/sau modelate. 7. Calcularea de lungimi de segmente, msuri de unghiuri, perimetre, arii n situaii reale i/sau modelate, utili- znd instrumentele i unitile de msur adecvate. 8. Determinarea valorii de adevr a unor propoziii matematice recurgnd la argumentri i/sau demonstraii. VI. Elemente de combnatoric. Binomul lui Newton Identificarea n diverse contexte i clasificarea dup diverse criterii a tipurilor de probleme de combinatori- c studiate. 2. Utilizarea permutrilor, aranjamentelor, combinrilor i proprietilor acestora n rezolvarea unor ecuaii, inecuaii, probleme practice, din alte domenii. 3. Utilizarea binomului lui Newton i/sau a formulei termenului general n diverse domenii. 4. Aplicarea proprietilor coeficienilor binomiali i ale dezvoltrii binomului la putere n rezolvri de probleme. 5. Analiza rezolvrii unei probleme de combinatoric sau referitoare la utilizarea binomului lui Newton n contextul corectitudinii, al simplittii, al claritii i al semnificaiei rezultatelor.
1.

Clasa a XI-a
I.iruri de numere reale 1. Recunoaterea irurilor, subirurilor, progresiilor aritmetice, progresiilor geometrice n diverse contexte. 2. Clasificarea irurilor dup criteriile: iruri finite, infinite, monotone, mrginite, convergente, divergente. 3. Caracterizarea unor iruri folosind diverse reprezentri (formule, grafice) i/sau proprieti ale acestora. 4. Analiza i interpretarea rezultatelor obinute la rezolvarea unor probleme prin utilizarea irurilor, subirurilor, progresiilor. 5. Utilizarea irurilor, progresiilor n diverse domenii, inclusiv n realizarea unor proiecte simple II. Limite de funcii. Funcii continue 6. Caracterizarea unor funcii i interpretarea unor proprieti ale funciilor efectund lectura grafic i/sau analitic. 7. Aplicarea algoritmului de calcul al limitei funciei ntr-un punct i a unor algoritmi specifici de eliminare a nedeterminrilor n rezolvri de probleme. 8. Utilizarea terminologiei i a notaiilor specifice noiunii de limit, continuitate n contexte diverse. 9. Identificarea continuitii, a punctelor de discontinuitate n baza formulei analitice. 10.Utilizarea proprietilor funciilor continue pe o mulime n diverse contexte. 11.Exemplificarea de funcii, compuneri de funcii care au/nu au limit n punctul dat, snt/nu snt continue pe intervalul dat. 12.Analiza rezolvrii unei probleme referitoare la funcii continue din punctul de vedere al corectitudinii, al simplitii, al claritii i al semnificaiei rezultatelor. III. Funcii derivabile. Aplicaii ale derivatelor

1. Exemplificarea funciilor derivaiile i/sau a funciilor care nu snt derivabile (la stnga, la dreapta) ntr-un punct, pe un interval. 2. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenial n rezolvarea unor probleme i cercetarea unor procese reale i/sau modelate. 3. Studierea unor funcii din punct de vedere cantitativ i calitativ utiliznd algoritmul de studiu al funciei. 4. Explorarea unor proprieti cu caracter local i/sau global ale unor funcii referitoare la derivabi- litate n rezolvarea unor probleme de optimizare din diverse domenii.

5. Utilizarea metodelor legate de aplicaiile derivatei, diferenialei ca metode calitativ noi de studiere a funciei, de rezolvare a problemelor teoretice i/sau practice. 6. Aplicarea sensului geometric i mecanic a derivatei n rezolvri de probleme din diverse domenii. 7. Analiza rezolvrii unei probleme, situaii-problem ce in de utilizarea derivatelor, diferenialelor n contextul corectitudinii, al simplitii, al claritii i al semnificaiei rezultatelor. 8. Aplicarea derivatelor n studiul proceselor fizice, sociale, economice prin intermediul rezolvrii unor probleme de maxim si/sau minim. IV. Numere complexe 1. Utilizarea terminologiei aferente noiunii de numr complex n diverse contexte. 2. Aplicarea numerelor complexe scrise n form algebric i form trigonometric, a operaiilor cu ele n rezolvri de probleme. 3. Transformarea numerelor complexe dintr-o form n alta. 4. Reprezentarea geometric a numrului complex dat, a modulului acestuia i aplicarea unor astfel de reprezentri n rezolvri de probleme. 5. Alegerea strategiilor de rezolvare a problemei n vederea efecturii calculelor cu numere complexe. 6. Selectarea unor algoritmi specifici calculului cu numere complexe pentru efectuarea unor calcule i rezolvarea de ecuaii n mulimea C. 7. Alegerea formei de reprezentare a unui numr complex n funcie de caz n vederea rezolvrii problemei respective. 8. Determinarea unor analogii ntre proprietile operaiilor cu numere reale i numere complexe i utilizarea acestora n rezolvri de probleme. 9. Generalizarea noiunii de numr prin extinderea acestuia de la noiunea de numr natural la noiunea de numr complex. V. Matrice. Determinani. Sisteme de ecuaii liniare. 1. Identificarea n diverse situaii a tipurilor de matrice, determinani i sisteme de ecuaii liniare. 2. Modelarea unor situaii practice, a unor procese reale, inclusiv din domeniul economic sau tehnic, care necesit asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceal. 3. Rezolvarea unor ecuaii i sisteme de ecuaii, utiliznd algoritmii specifici de calcul al matricelor i/sau al determinanilor. 4. Stabilirea unor condiii de compatibilitate i/sau incompatibilitate a unor sisteme de ecuaii liniare i utilizarea unor metode adecvate de rezolvare a acestora.

5. Aplicarea de algoritmi, de proprieti i reguli de calcul al matricelor, determinanilor i al sistemelor de ecuaii liniare n rezolvri de probleme. 6. Analiza rezolvrii unei probleme, situ- aii-problem ce ine de calculul matriceal, calculul determinanilor i rezolvarea sistemelor de ecuaii liniare n contextul corectitudinii, al simplitii, al claritii i al semnificaiei rezultatelor. VI. Paralelismul n spaiu 1. Descrierea pozi iilor relative ale punctelor, dreptelor, figurilor n plan i spaiu, ale planelor n spaiu n situaii reale i/sau modelate. 2. Construirea, folosind materiale adecvate, a modelelor unor poziii relative ale punctelor, dreptelor, figurilor n plan i spaiu, ale planelor i corpurilor n spaiu. 3. Reprezentarea n plan a unor configuraii geometrice plane i/sau spaiale, utiliznd instrumentele adecvate. 4. Utilizarea criteriilor de paralelism al dreptelor, dreptelor i planelor, al planelor n rezolvri de probleme, n situaii reale i/sau modelate. 5. Identificarea figurilor plane din cadrul figurilor spaiale n contextul relaiei de paralelism n situaii reale i/sau modelate. 6. Determinarea analogiilor ntre proprietile figurilor geometrice n plan i spaiu n contextul relaiei de paralelism i utilizarea acestora n rezolvri de probleme. 7. Aplicarea proprietilor figurilor geometrice plane n contextul poziiilor relative i al relaiei de paralelism n spaiu n contexte diverse. 8. Justificarea unui rezultat geometric obinut sau indicat recurgnd la argumentri, demonstraii. 9. Utilizarea calculatorului n contextul modelrii i identificrii unor poziii relative ale figurilor n spaiu n scopul formrii i dezvoltrii imaginaiei/viziunii spaiale. 10.Extragerea elementelor semnificative i informaiilor relevante din configuraiile geometrice spaiale i a reprezentrilor plane ale acestora pentru rezolvarea problemelor reale i/sau modelate. VII. Perpendicularitatea n spaiu. 1. Recunoaterea i descrierea poziiilor relative ale punctelor, dreptelor, figurilor n plan i spaiu, ale planelor n spaiu n contextul relaiei de perpendicularitate in spaiu n situatii reale si/sau modelate. 2. Modelarea, folosind materiale adecvate, a unor poziii relative ale punctelor, dreptelor, figurilor n plan i spaiu, ale planelor n spaiu n contextul re laiei de perpendicularitate n spaiu. 3. Reprezentarea n plan a unor configuraii geometrice plane i/sau spaiale n contextul relaiei de perpendicularitate n spaiu.

4. Utilizarea criteriilor de perpendicularitate a dreptelor, dreptelor i planelor, a planelor n rezolvri de probleme, n situaii reale i/sau modelate. 5. Identificarea figurilor plane din cadrul figurilor spaiale n contextul relaiei de perpendicularitate n spaiu n situaii reale i/sau modelate. 6. Determinarea analogiilor ntre proprietile figurilor geometrice n plan i spaiu n contextul relaiei de perpendicularitate i utilizarea acestora n rezolvri de probleme. 7. Aplicarea proprietilor figurilor geometrice plane n contextul relaiei de perpendicularitate n spaiu n contexte diverse. 8. Extragerea elementelor semnificative i a informaiilor relevante din configuraiile geometrice spaiale i a reprezentrilor plane ale acestora pentru rezolvarea problemelor reale i/sau modelate. 9. Utilizarea calculatorului n scopul modelrii i identificrii unor poziii relative ale figurilor n spaiu n contextul formrii i dezvoltrii imaginaiei/ viziunii spaiale. 10.Calcularea lungimilor de segmente i a msurilor de unghiuri n plan i spaiu (unghiul dintre dou drepte, unghiul dintre o dreapt i un plan, unghiul dintre dou plane, unghiul diedru) n situaii reale i/sau modelate. VIII. Transformri geometrice n spaiu. 1. Justificarea unui rezultat geometric obinut sau indicat recurgnd la argumentri, demonstraii. 2. Identificarea i clasificarea dup diferite criterii a tipurilor de transformri geometrice n spaiu n situaii reale i/sau mo delate. 4. Utilizarea terminologiei aferente transformrilor geometrice n situaii diverse. 5. Utilizarea transformrilor geometrice i a proprietilor acestora n diverse domenii (n practic, n tehnic, n arte). 6. Modelarea transformrilor geometrice n spaiu utiliznd diverse materiale adecvate, inclusiv a unor situaii reale din mediul nconjurtor. 7. Justificarea unui rezultat geometric obinut sau indicat recurgnd la argumentri, demonstraii. 8. Reprezentarea n plan a configuraiilor obinute ca rezultat al aplicrii transformrilor geometrice. 9. Aplicarea transformrilor geometrice i a proprietilor acestora n contextul rezolvrii problemelor reale i/sau modelate.

Clasa XII-a
I.Primitiva. Integrala nedefinit 1. Recunoaterea i aplicarea primitivei unei funcii n diverse contexte. 2. Calcularea integralelor nedefinite aplicnd proprietile i tabelul de integrale nedefinite, metod de de integrare (integrarea prin pri, schimbarea de variabil). 3. Determinarea primitivei unei funcii sau a funciei, primitiva creia este dat n baza unor condiii indicate. 4. Folosirea terminologiei i notaiilor specifice primitivei, integralei nedefinite n diverse contexte. 5. Analiza rezolvrii unor probleme referitoare la primitive, integrale definite din punctul de vedere al corectitudinii, al simplitii, al claritii i al semnificaiei rezultatelor. II. Integrala Definit. 1. Identificarea integralei definite n diverse contexte. 2. Calcularea integralelor definite aplicnd proprietile, formula lui Newton Leibnitz. 3. Interpretarea geometric a integralei definite a unei funcii continue cu valori nenegative. 4. Recunoaterea subgraficului unei funcii n diverse contexte. 5. Calcularea ariei figurii i a volumului corpului de rotaie aplicnd integrala definit. 6. Aplicarea n situaii reale i/sau modelate a primitivelor, a integralei nedefinite i integralei definite. III. Elemente de teoria probabilitii. 1. Identificarea i clasificarea evenimentelor dup diverse criterii. 2. Calcularea probabilitii producerii unui eveniment n situaii reale i/ sau modelate utiliznd raportul: numrul cazurilor favorabile/numrul cazurilor posibile. 3. Exemplificarea noiunii de variabil aleatoare discret pe exemple concrete, inclusiv din cotidian. 4. Determinarea valorii medii a variabilei aleatoare discrete. 5. Utilizarea terminologiei aferente elementelor de probabilitate i statistic matematic n diverse contexte. 6. Identificarea i aplicarea n diverse contexte a conceptelor de baz ale statisticii matematice. 7. Reprezentarea rezultatelor observaiilor, fenomenelor fizice, economice, sociale prin desene, tabele, grafice,