Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE BUNURI

1. PARTILE Subsemnatii: a) ............ vanzator, cu domiciliul (sediul) in .................... si b) ............ cumparator, cu domiciliul (sediul) in .............. au inc eiat acest contract de vanzare!cumparare de bunuri. 2. "A#$AREA %umparatorul se obli&a sa cumpere (numarul, cantitatea si tipul sau alt mod de determinare a calitatii bunurilor care se cumpara) de la vanzator con'orm termenilor acestui contract. 3. LI"RAREA "anzatorul trebuie sa livreze bunurile descrise mai sus cumparatorului la ............. (se mentioneaza locul si conditiile de livrare) inainte sau la data de ......... "anzatorul sau cumparatorul suporta c eltuielile de livrare a bunurilor. "anzatorul poate livra bunurile cumparatorului inainte de .........(data de livrare) numai daca cumparatorul este de acord cu data anterioara. (aca vanzatorul, din vina lui, intarzie livrarea bunurilor, va plati o penalitate pe zi de intarziere de ...... ) din valoarea bunurilor nelivrate, dar nu mai mult de ........ ) din valoarea bunurilor. La data si locul livrarii, proprietatea si riscurile se trans'era cumparatorului. 4. A%%EPTAREA *+#+RIL,R %umparatorul poate sa re'uze la livrare bunurile care sunt deteriorate. %umparatorul are la dispozitie doua zile de la data livrarii pentru a determina daca bunurile sunt deteriorate. In termen de doua zile de la livrare, cumparatorul trebuie sa instiinteze in scris vanzatorul de re'uzul unor bunuri. Re'uzul unor bunuri nu il scuteste pe cumparator de obli&atia de a plati bunurile pe care nu le re'uza sau de a e-ecuta alte obli&atii in con'ormitate cu acest contract. ,data ce cumparatorul a acceptat bunurile, nu poate revoca acceptarea la o data ulterioara. (aca bunurile deteriorate reprezinta mai mult decat ... ) din intrea&a incarcatura, cumparatorul are dreptul sa re'uze intrea&a incarcatura. (aca cumparatorul returneaza bunurile deteriorate vanzatorului, vanzatorul trebuie sa plateasca c eltuielile normale le&ate de returnarea acestor bunuri. "anzatorul trebuie ca pe c eltuiala lui 'ie sa inlocuiasca, 'ie sa repare bunurile deteriorate pe care cumparatorul le!a re'uzat, in timp de ..... zile de la data re'uzului cumparatorului, 'ie sa restituie cumparatorului banii primiti pentru bunurile deteriorate, in termen de ............ zile de la data re'uzului cumparatorului. (aca bunurile deteriorate reprezinta mai putin decat ......... ) din intrea&a incarcatura, cumparatorul va accepta si va plati pentru intrea&a incarcatura.

5. .ARA#TII (Aceasta sectiune este optionala). "anzatorul &aranteaza ca bunurile vandute sunt in concordanta cu (standardul de calitate a produselor similare prevazute de le&ea romana, sau standardele de calitate internationale). "anzatorul nu &aranteaza ca bunurile sunt potrivite pentru vreun alt scop decat cele &eneral admise pentru bunurile respective. "anzatorul va ............ (inlocui, plati un rabat de ...... ) din pretul vanzarii oricaror bunuri de'ecte), asumandu!si riscul si acoperind c eltuielile daca de'ectul nu se datoreaza cumparatorului sau clientilor cumparatorilor si daca de'ectul nu este descoperit mai tarziu de ....... (zile, luni) de la data livrarii. Pana cand bunul de'ect este .......... (reparat, inlocuit, platit), cumparatorul il va depozita separat de celelalte bunuri pe c eltuiala vanzatorului. %umparatorul nu va acorda clientilor lui mai multe &arantii decat i!a acordat lui vanzatorul. 6. PLATA %umparatorul va plati vanzatorului ......... lei pentru a cumpara bunurile descrise mai sus la pct. / la ........ (data), la ...........(locul platii). %umparatorul va plati in bani lic izi vanzatorului la livrarea bunurilor. "anzatorul poate sa ceara cumparatorului sa plateasca in bani lic izi pretul de ac izitionare inainte de livrarea bunurilor, daca dupa parerea vanzatorului situatia 'inanciara a cumparatorului 'ace aceasta necesara. (aca vanzatorul decide sa solicite o ast'el de plata in avans, vanzatorul trebuie sa il instiinteze pe cumparator in scris cu ..... zile inainte de e'ectuarea platii in avans. (aca cumparatorul re'uza plata in avans, vanzatorul poate sa il instiinteze pe cumparator ca acest contract inceteaza. In termen de ........ zile de la orice re'uz de bunuri potrivit sectiunii 0, vanzatorul trebuie sa restituie cumparatorului pretul de ac izitionare a acelor bunuri. Pentru orice intarziere la plata potrivit acestei sectiuni, cumparatorul si vanzatorul trebuie sa plateasca o penalitate de ...... ) din suma datorata pe zi de intarziere vanzatorului1cumparatorului, dar nu mai mult decat .... ) din suma datorata. 7. 2ARIREA PRET+L+I (Aceasta sectiune este optionala) (aca vanzatorul decide anterior livrarii ca nu poate livra bunurile la pretul speci'icat in contract datorita cresterii costurilor materiilor prime, transportului, 'ortei de munca sau ener&iei. "anzatorul va avea dreptul sa mareasca pretul de vanzare a bunurilor in raport cu cresterile enumerate dupa ....... zile de la noti'icarea scrisa catre cumparator. %umparatorul trebuie sa instiinteze in scris vanzatorul daca pretul marit este acceptabil, in termen de ....... zile de la primirea noti'icarii scrise din partea vanzatorului. (aca cumparatorul nu raspunde la noti'icarea scrisa a vanzatorului, aceasta poate 'i considerata ca o acceptare a pretului marit. (aca cumparatorul re'uza pretul marit, contractul inceteaza, 'ara nici o raspundere din partea vanzatorului sau cumparatorului. 8. LI2ITAREA RASP+#(ERII ,data ce cumparatorul a acceptat si a platit pentru bunuri, vanzatorul nu mai are nici o obli&atie potrivit acestui contract (cu e-ceptia prevazuta la pct. 3 daca este inclusa). Asa cum atesta semnaturile de mai 4os, cumparatorul si vanzatorul au inc eiat acest contract la data de ............

%umparator Prin ........... (#umele) ............... (5unctia in companie)

"anzator Prin ........... (#umele) ............... (5unctia in companie)