Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. _______ S.R.L.

Sediul: ____________ CUI: ______________

ACT ADIIONAL
NR. ____ / ______

La Contractul individual de munc nregistrat sub nr. ___ / _____ in registrul general de evidenta a salariatilor. Subsemnatul __________, reprezentant legal al S.C. _______ S. .L. !i salariata ___________, am convenit modi"icarea urmtoarelor elemente ale Contractului de #unc sus men$ionat, dup cum urmeaz : Se suspenda contractul individual de munca in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, con"orm art.%& alin.' din Codul #uncii, incepand cu data de ______si pana in data de ________ estul clauzelor contractului individual de munc sunt con"orm prevederilor Legii %(/'))( !i rman nesc*imbate. +rezentul act adi$ional s,a nc*eiat n ' -doua. e/emplare, cate unul pentru "iecare parte contractant.

ANGAJATOR

SALARIAT