Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. ...................................

Se aproba,

Cerere pentru concediu de odihna

Subsemnatul (a) ., angajat al firmei SC


. SRL in functia de ., va rog sa-mi
aprobati concediul de odihna in perioada cuprinsa intre si ,
respectiv ..zile lucratoare.
a) Doresc plata in avans a indemnizatiei de concediu.
b) Nu doresc plata in avans a indemnizatiei de concediu.

..
(numele si prenumele)

Data
.........................................