Sunteți pe pagina 1din 2

LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2014 pentru completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.

44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale EMITENT: !"#$"%&'()$ PUBLICAT N: %O'*(O#)$ O+*,*"$ nr. -. din -0 ianuarie 20-4 Data intrarii in vi !are : " #e$ruarie 2014

!arlamentul #om/niei adopt prezenta lege. "#(. * Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, pu0licat n %onitorul Oficial al #om/niei, !artea *, nr. 128 din 2. aprilie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare, se completeaz dup cum urmeaz2 -. $a articolul 2, dup litera i3 se introduce o nou liter, litera i4-3, cu urmtorul cuprins2 5i4-3 soia/soul titularului ntreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate 6 soia/soul titularului ntreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fr a fi nregistrat/ nregistrat n registrul comerului i autorizat/autorizat s funcioneze ea nsi/el nsui ca titular al ntreprinderii individuale/persoan fizic autorizat sau fr a fi salariat/salariat, particip n mod o0inuit la activitatea ntreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, ndeplinind fie aceleai sarcini, fie sarcini complementare, n condiiile legii75. 2. 8up articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 94-, cu urmtorul cuprins2 5"rt. 94-. 6 :-3 !ersoanele prevzute la art. 9 alin. :-3 au o0ligaia de a solicita nscrierea n registrul comerului a meniunilor privind participarea n mod o0inuit a soiei/soului la activitatea desfurat de ntreprinderea individual/persoana fizic autorizat, pe 0aza declaraiei pe propria rspundere i a certificatului de cstorie. :23 ;ncetarea activitii soiei/soului se menioneaz n registrul comerului n termen de -. zile, pe 0aza declaraiei pe propria rspundere a titularului ntreprinderii individuale/ persoanei fizice autorizate.5 1. 8up articolul 2- se introduce un nou articol, articolul 2-4-, cu urmtorul cuprins2 5"rt. 2-4-. 6 <oia/<oul titularului ntreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate se poate asigura n sistemul pu0lic de pensii pe 0az de contract de asigurare social, n sistemul asigurrilor pentru oma=, prin nc>eierea unui contract de asigurare de oma= n condiiile prevzute la art. 22 din $egea nr. 9?/2002

privind sistemul asigurrilor pentru oma= i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i n sistemul asigurrilor de sntate, n condiiile prevzute de lege.5 "#(. ** !rezenta lege intr n vigoare la 10 de zile de la data pu0licrii n %onitorul Oficial al #om/niei, !artea *. "#(. *** Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, pu0licat n %onitorul Oficial al #om/niei, !artea *, nr. 128 din 2. aprilie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cele aduse prin prezenta lege, se va repu0lica n %onitorul Oficial al #om/niei, !artea *, dup apro0area acesteia prin lege, d/ndu6se te@telor o nou numerotare. A !rezenta lege transpune n legislaia naional prevederile art. 2 din 8irectiva 20-0/4-/)& a !arlamentului &uropean i a ,onsiliului din 9 iulie 20-0 privind aplicarea principiului egalitii de tratament ntre 0r0aii i femeile care desfoar o activitate independent i de a0rogare a 8irectivei 8?/?-1/,&& a ,onsiliului, pu0licat n Burnalul Oficial al )niunii &uropene seria $ nr. -80 din -. iulie 20-0. "ceast lege a fost adoptat de !arlamentul #om/niei, cu respectarea prevederilor art. 9. i ale art. 9? alin. :23 din ,onstituia #om/niei, repu0licat. !#&C&8*'(&$& ,"%&#&* 8&!)("D*$O# E"$&#*)6C(&+"' FGO'&" !#&C&8*'(&$& <&'"()$)* G&O#G&6,#*' $")#&'D*) "'(O'&<,) Gucureti, 8 ianuarie 20-4. 'r. 4. 666666