Sunteți pe pagina 1din 1

6I/IS=E<9% ED9CA?

IEI, CE<CE=@<II, =I/E<E=9%9I AI S73<=9%9I

COALA CU CLASELE I VIII CABESTI


Cabesti , str. Principal, nr. 9, scoalacabesti@yahoo.com

DECIZIA nr.

din ______________

n calitate de director la Scoala cu Clasele I-VIII Cabesti i innd cont de prevederile art. ! "#$ din %e&ea '()*!((+, art. -. lit. a i art. + "!$ din /or0elor &enerale de ap1rare 20potriva incendiilor e0ise cu 3rdinul +' din !4 5ebruarie !(() de 6inistrului Ad0inistraiei i Internelor i art. .''. si .'# din /or0ele de 7SI ale 6.E.C. e0ise cu ordinul nr8 '.-+ din ( .(+.!(( /96ESC pe do0nul pro5esor _____________________ cu atribuii privind punerea 2n aplicare, controlul i suprave&:erea 01surilor de ap1rare 20potriva incendiilor, pentru instruirea i veri5icarea 2nsuirii cunotinelor an&a;ailor pe linia prevenirii i stin&erii incendiilor, avnd stabilite 2n 5ia postului, atribuiile din do0eniul ap1r1rii 20potriva incendiilor. _____________ DI<EC=3< 7ro5.>unta >oncea