Sunteți pe pagina 1din 11

NURSING STUDIU CAZ CLINIC Nursingul este diagnosticul si tratamentul raspunsului uman la problemele actuale sau potentiale de sanatate

e CA!IT"LUL I# !R"C$SUL D$ NURSING Notiuni introducti%e# !rocesul de nursing este rezolvarea problemei pe baza unui plan cadru de acordare a ingrijirilor atat pacientului, cat si familiilor, grupurilor sau comunitatii. Este un proces organizat si planificat, o metoda rationala de planificare si promovare a interventiilor individualizate in scopul obtinerii unei mai bune stari de sanatate. Procesul de nursing este: Un mod de a gandi ca nursa Modalitate dea corela activitatile ce conduc la ingrijiri competente de nursing Un ciclu dinamic Orientare stiintifica de abordare a problemei de ingrijire

$tapele procesului de nursing& 1. ulegerea datelor !precierea. uprinde: colectarea datelor validarea datelor organizarea datelor stabilirea profilului de sanatate

". #tabilirea problemei pentru formularea diagnosticului de nursing analiza si interpretarea datelor identificarea problemelor enuntul diagnosticului de nursing $. Planificarea ingrijirilor stabilirea prioritatilor stabilirea obiectivelor alegerea strategiilor %. &mplementarea. uprinde: culegerea de date noi efectuarea interventiilor '. Evaluarea stabilirea criteriilor de evaluare evaluarea atingerilor obiectivelor 1

identificarea factorilor care afecteaza atingerea obiectivelor

!rocesul de nursing are urm'toarele a%anta(e ) bene*icii pentru& ( cel care ofera asistenta medicala )asistentul medical*: permite luarea deciziilor evidentiaza legalitatea actiunilor creste profesionalismul creste responsabilitatea, competenta posibilitatea de a cistiga incredere da satisfactie muncii ( cel care primeste ingrijiri )pacientul*: participarea pacientului la propria ingrijire si sa se preocupe de obtinerea unei mai bune stari de sanatate beneficiaza de ingrijiri de calitate in functie de nevoi continuitate in ingrijiri

"

CA!IT"LUL II# CALITATIL$ +I$TI IN ,$DICINA alitatea vie+ii este dat, de percep+iile indivizilor asupra situa+ilor lor sociale, -n conte.tul sistemelor de valori culturale -n care tr,iesc /i -n dependen+, de propriile trebuin+e, standarde /i aspira+ii )OM#, 1001*. Mai specific, prin calitatea vie+ii -n medicina se -n+elege bun,starea fizic,, psi2ic, /i social,, precum /i capacitatea pacien+ilor de a(/i -ndeplini sarcinile obi/nuite, -n e.isten+a lor cotidian,. O defini+ie utilitarist, este propus, de 3evic4i 5 6aplan )100$*: calitatea vie+ii reflect, preferin+ele pentru anumite st,ri ale s,n,t,+ii ce permit amelior,ri ale morbidit,+ii /i mortalit,+ii. Este vorba de urm,toarele dimensiuni ale calit,+ii vie+ii: -un'starea emo.ionala sau psi2ic,, ilustrat, prin indicatori precum: fericirea, mul+umirea de sine, sentimentul identit,+ii personale, evitarea stresului e.cesiv, stima de sine ) self-esteem*, bog,+ia vie+ii spirituale, sentimentul de siguran+,. Rela.iile interpersonale, ilustrate prin indicatori precum: a te bucura de intimitate, afec+iune, prieteni /i prietenii, contacte sociale, suport social. -un'starea materiala, ilustrat, prin indicatori precum: proprietate, siguran+a locului de munc,, venituri adecvate, 2ran, potrivit,, loc de munc,, posesie de bunuri )mobile imobile*, locuin+e, status social. A*irmarea personala, care -nsemn,: competen+, profesional,, promovare profesional,, activit,+i intelectuale captivante, abilit,+i7deprinderi profesionale solide, -mplinire profesional,, niveluri de educa+ie adecvat profesiei. -un'starea *i/ica, concretizat, -n s,n,tate, mobilitate fizic,, alimenta+ie adecvat,, disponibilitatea timpului liber, asigurarea asisten+ei medicale de bun, calitate, asigur,ri de s,n,tate, activit,+i preferate interesante -n timpul liber, form, fizic, optim, sau fitness, concretizat, -n cei patru #, #treng2t for+, fizic,, #tamina vigoare sau rezisten+, fizic,, #uppleness suple+e fizic, /i #4ills -ndem8nare sau abilitate fizica. Independenta, care -nsemn, autonomie -n via+,, posibilitatea de a face alegeri personale, capacitatea de a lua decizii, autocontrolul personal, prezen+a unor valori /i scopuri clar definite, auto( conducerea -n via+,. Integrarea sociala, care se refer, la prezen+a unui status /i rol social, acceptarea -n diferite grupuri sociale, accesibilitatea suportului social, climat de munc, stimulativ, participarea la activit,+i comunitare, activitatea -n organiza+ii ne guvernamentale, apartenen+a la o comunitatea spiritual( religioas,. Asigurarea drepturilor *undamentale ale omului, cum sunt: dreptul la vot, dreptul la proprietate, la intimitate, accesul la -nv,+,tur, /i cultur,, dreptul la un proces rapid /i ec2itabil etc. 9n conte.tul activit,+ii din domeniul medical, se impune g,sirea unor criterii opera+ionale pentru m,surarea calit,+ii vie+ii pacien+ilor. Printre modelele e.istente, se pot aminti: modulul celor 1% nevoi fundamentale ale pacientului, sistematizate de :irginia ;enderson );enderson, 100<, 10==* /i cele1" activit,+i cotidiene 3oper >anc? )100@* esen+iale pentru un pacient )men+inerea unui mediu de via+, sigur /i s,n,tos, comunicarea cu semenii, respira+ia, 2rana /i b,utura 7 satisfacerea minimului de 2ran, /i ap,, eliminarea e.cre+iilor, imbr,carea /i cur,+enia corporal,, controlul temperaturii corporale, mobilitatea corporal,, munca /i jocul, e.primarea se.ualit,+ii, somnul, moartea7decesul*.

CA!IT"LUL III# CAZ CLINIC Date generale despre pacient# >ume Prenume: M. A. :8rsta: %% ani #e.: feminin #tarea civila: c,s,torita, are un b,iat de "@ ani Obisnuinte: fumeaz, <(1 +ig,ri pe zi, cafea consuma "($7 zi >u este alergica la nici un medicament >u are proteze Brupa sanguina: ! &&, 32 CD !ntecedente personale: menar2a la 1% ani, ciclu cu flu. normal, 1 sarcina, < avorturi, sarcina e.trauterina operata, gastrita. Eiagnostic de internare: >eoplasm de col uterin stadiul &F, confirmat prin e.amen clinic si e.amenul 2istopatologic, la care se evidentiaza un carcinom epidermoid cu celule mari c2eratinizate. 9naintea opera+iei pacienta este supusa unei tratament radioterapic prin aplicarea de urieterapie uterovaginala. 9naintea interven+iei c2irurgicale pacienta este supusa unor e.amin,ri paraclinice. &nterven+ia consta prin: ;isterectomie abdominala radicala cu ane.ectomie bilaterala. A!LICAR$A !R"C$SULUI D$ NURSING Culegerea datelor pri%ind satis*acerea celor 01 ne%oi *undamentale 0# Ne%oia de a respira si a a%ea o buna circula.ie Pacienta prezint, cai respiratorii superioare libere si integre, toracele este normal conformat, sonoritate pulmonara, murmur vezicular, respira+ie normala, ampla, cu o frecventa de 11 respira+ii7 minut. Mucoasa respiratorie este umeda cu secre+ii reduse. Ggomote cardiace egale, ritmice, bine b,tute, =' pulsa+ii7 minut, tensiunea arteriala este de: H!I1$@71@ mm;g. Hegumentele sunt calde, prezint, o colora+ie roza. 2# Ne%oia de a se 3idrata si a se alimenta Folnava serve/te mesele , de obicei cu un orar regulat. Prezint, mucoase de culoare roza, fara ulcera+ii, gingiile sunt aderente la din+i. Mastica+ia este u/oara, digestia lenta si nesting2erita. &i plac pr,jiturile, fursecurile si portocalele, consuma zilnic aproape 11@@("@@@ ml lic2ide, prin consum de cafea, supe, apa minerala, etc. Pacienta are o greutate de =@ 4g, la o inaltime de 1,<" m 4# Ne%oia de a elimina

Pacienta prezint, mic+iuni spontane nedureroase cu o frecventa de $(% 7zi, avind culoare galbena cu aspect clar(transparent si o diureza de 1$@@(1%@@ ml pe "% de ore. Hranzitul intestinal este normal. 1# Ne%oia de a se mi5ca si a a%ea o buna postura Pacienta este o fire lini/tita, prezint, o coordonare armonioasa a miscarilor, este o persoana politicoasa, ii place sa vorbeasc, mult. Eup, opera+ie este a dinamica, se simte mai sl,bita, nu are forta fizica totala, sta in pat mai mult si cite/te. 3efuza sa se ridice din pat , singura , din cauza fricii de a nu cade 6# Ne%oia de a se odi3ni si a dormi Pacienta doarme bine, somnul este odi2nitor, problema este ca adoarme greu. !re un somn zilnic de <(= ore. Problema este ca si in spital adoarme mai greu, acuzind semne de iritabilitate. 7# Ne%oia de a se 8mbrac' si a se de/brac' Pacienta afirma ca ii place sa poarte vestimenta+ie eleganta, se mac2iaz,. #e -mbrac, adecvat mediului ambiant si al mediului social. &n spital are vestimenta+ie proprie. 9# Ne%oia de a *i curat) 8ngri(it) de a prote(a tegumentele si mucoasele# Este o persoana curata , -ngrijita, face dus zilnic, este foarte preocupate de aspectul ei fizic. Pielea este curata , ung2iile sunt curate. :# Ne%oia de a men.ine temperatura corpului in limite normale Pacienta prezint, tegumente caldute cu transpira+ii minime. !firma ca ii place anotimpul C. vara. Hemperatura ei normala se -ncadreaz, intre valorile $<," ( $<,0 ;# Ne%oia de a e%ita pericolele #e adapteaz, mediului in care traieste si lucreaz,, /tie sa evite pe cat posibil situa+iile conflictuale ce pot surveni. #e adapteaz, u/or unor situa+ii noi. Eespre starea sa actuala de s,n,tate, despre boala ei cunoa/te pu+in, este -ngrijorata si vrea sa /tie la ce se poate a/tepta. 0<# Ne%oia de a comunica Eoamna B. A. Este o persoana u/or sociabila, vorbe/te cu pl,cere despre ea, despre familia ei, despre locul ei de munca. &i place va vorbeasc, despre Marea >eagra, ora/ul onstanta fiind ora/ul ei natal. 00# Ne%oia de a ac.iona con*orm propriilor con%ingeri si %alori) de a practica religia >u se las, a/a de u/or convinsa in luarea unor decizii. Este de religie ortodo.a, este o persoana cu frica lui Eumnezeu. #e roag, zilnic pentru s,n,tatea ei si a familiei sale. Eore/te mult sa se vindece. 02# Ne%oia de a *i preocupat in %ederea reali/'rii !firmativ din spusele ei releva ca este mul+umita de ceea ce a realizat pina la momentul respectiv in viata ei. Eore/te ca cit mai repede posibil sa poat, pleca acas, sa se intilneasca cu familia. 04# Ne%oia de a se recrea &i plac emisiunile informative la H:, dintre telenovele are pu+ine preferin+e. Jtie sa g,teasc, bine. Urmareste cu ner,bdare emisiunea KEansez pentru tineL.

'

01# Ne%oia de a in%ata cum sa=ti p'stre/i s'n'tatea Pacienta se intereseaz, de boala ei, se adreseaz, cu -ncredere, pentru informa+ii personalului medical care se ocupa de -ngrijirea sa. ulegerea datelor cuprinde date pre si post operator, datele sunt ob+inute direct de la pacienta prin intermediul unui dialog, efectuat in ziua $ postoperator. &n urma culegeri datelor c2iar din ziua intern,rii, am stabilit urm,toarele nevoi alterate: 1. ". $. %. >evoia de a se odi2ni si a dormi >evoia de a se mi/ca si a avea o buna postura >evoia de a se 2idrata si a se alimenta >evoia de a fi curat, -ngrijit, de a proteja tegumentele si mucoasele.

#(au g,sit urm,toarele probleme de dependenta: 1. ". $. %. '. &ncomoditate, disconfort Eurere !lterarea tegumentelor si a fanerelor Bastrita greata, v,rs,turi, dureri localizate epigastric 3efuz de a se mobiliza

!lanul de nursing Este etapa finala a procesului de nursing. onstituie un g2id care organizeaz, informa+iile despre starea de s,n,tate a pacientului si a ac+iunilor asistentei acordate. !re ca si scop:

Orientarea spre -ngrijiri individualizate Promovarea continuitatii -ngrijirilor Evaluarea activitatii asistentei

<

Nr# crt# 1.

!roblema identi*icata Eisconfort

"biecti%e

Inter%en.ii

$%aluare ( Pacienta este lini/tita in cursul zilei. ( Eup, ' zile post operator se sisteaz, administrarea de sedative i.m. . ( !doarme lini/tit, repede, are un somn odi2nitor.

".

Eurere

( Pacienta sa beneficieze de un Inter%en.ii autonome confort psi2ic si fizic adecvat. ( se asigura condi+ii de microclimat )lumina de veg2e, salon aerisit, etc.* ( se discuta cu pacienta in vederea identific,rii cauzelor, cre8nd astfel o senza+ie de bine pacientei ( se faciliteaz, contactul cu alte paciente avind acela/i diagnostic si cu membrii familiei Inter%en.ii delegate ( administrez tratamentul prescris de medic, an.iolitice )alprazolam* tablete, sedative )midazolam* injectabil. ( Pacienta sa resimt, sc,derea Inter%en.ii autonome intensitatii dureri in urm,toarele = se -ncurajeaz, pacienta in descrierea durerii 1(" zile . si sa sesiseze momentul de remisei sau de e.acerbare = se manifeste totodat, intelegere fata de suferin+a pacientei ( asigur confortul pacientei prin a/ezarea ei intr(o pozi+ie confortabila , pozi+ie antalgica care sa nu deranjeze opera+ia Inter%en.ii delegate ( administrez medica+ia prescrisa cu respectarea orarului si a dozei prescrise, medica+ie antalgica )Hramadol, !lgifen metamizol* pe cale injectabila

( Pacienta declara ameliorarea durerii in decursul a "% de ore.

Nr# crt#

!roblema identi*icata

"biecti%e

Inter%en.ii

$%aluare ( Pacienta nu acuza dureri locale in urm,toarele "($ zile.

$.

!lterarea tegumentelor si a fanerelor

( Pacienta sa nu acuze dureri la Inter%en.ii autonome mobilizare in vederea efectu,ri ( e.plic pacientei ca durerea este temporara unor necesita+i fiziologice. si cer putina r,bdare, curaj si intelegere din partea ei ( pentru asigurarea confortului este rugata sa sus+ine locul inciziei c2irurgicale in timpul tusei, a e.erci+iilor respiratorii efectuate sau la ridicarea din pat ( aplic metode de stimulare locala, cutanate, prin aplicarea de agen+i fizici local )g2eata*. ( Pacienta sa prezinte tegumente Inter%en.ii autonome intacte si plaga c2irurgicala sa fie ( pansez plaga c2irurgicala in condi+ii de curata. asepsie ( Pacienta sa fie capabila sa ( aplic comprese sterile pe plaga efectueze -ngrijiri personale, ( ajut pacienta in efectuarea igienei personale igiena personala. ( -ncurajez pacienta in progresele ob+inute ( golesc zilnic, la nevoie punga colectoare de la cateterizarea vezicala, notez cantitatea urinei in foaia de observa+ie a pacientei, la fel si aspectul, cantitatea zilnica este de '@@( 1@@ ml in primele " zile Inter%en.ii autonome = ajut pacienta in vederea recolt,rii urinii, se cere colaborarea ei ( Pacienta sa nu prezinte = ajut pacienta in efectuarea toaletei in complica+ii cutanate, urinare. vederea asigur,ri unui grad de igiena riguros atit local cit si general

( Plaga c2irurgicala este curata, nu prezint, semne de focar infec+ios ( Pacienta efectueaz, singur igiena personala dup, "($ zile

( Pacienta complica+ii.

nu

prezint,

Nr# crt#

!roblema identi*icata

"biecti%e

Inter%en.ii

$%aluare ( Pacienta prezint, o stare de ec2ilibru fizic si psi2ic dup, efectuarea interven+iilor propuse.

%.

3efuz de a se mobiliza

( Pacienta sa prezinte o stare de Inter%en.ii autonome ec2ilibru fizic si psi2ic. ( asigurarea unei atmosfere pl,cute , se cere acceptul pacientei in vederea efectu,rii oric,rei te2nici de -ngrijire = se e.plica necesitatea tubului de dren si a altor manopere efectuate ( ajut pacientul in alimenta+ia sa e.plicind rolul alimenta+iei s,n,toase in vindecarea boli, asigurind o reec2ilibrare 2idroelectrolitica normala, bogata in minerale si vitamine Inter%en.ii delegate ( la indica+ia medicul se face reec2ilibrarea 2idroelectrolitica a pacientei pe cale parenterala )i. v.*, in primele doua zile dup, opera+ie. !stfel se monteaz, perfuzii glucozate cu ad,ugare de vitamine si in mod preventiv antibiotice ( Pacienta sa se mobilizeze cat Inter%en.ii autonome mai repede posibil. ( ajut pacienta la sc2imbarea pozi+iei in pat ( masez u/or regiunile predispuse la escare ( efectuez e.erci+ii active si pasive la nivelul articula+iilor ( -ncurajez pacienta sa se ridice la marginea patului, si sa fac, citeva pa/i ( Pacienta sa fie capabila sa fac, Inter%en.ii autonome plimb,ri, singura in salon. ( e.plic pacientei necesitatea mobiliz,ri ( invat pacienta cum sa tuseasca, sa protejeze cu mina plaga ( ajut pacienta sa se ridice din pat si sa efectueze citiva pa/i 0

( Pacienta se ridica singura la marginea patului.

( Pacienta se plimba singura in salon la un interval de "($ zile de la stabilirea interven+iilor.

Nr# crt#

!roblema identi*icata

"biecti%e

Inter%en.ii ( -ncurajez pacienta in progresele f,cute Inter%en.ii delegate ( pacienta va primi antalgice, la nevoie Inter%en.ii autonome ( se instituie regim alimentar ( se recomanda mese mici la intervale scurte ( asigurarea unei atmosfere calme in timpul serviri meselor ( pacientul va fi informa t de nesesitatea respecteri regimului si a medica+iei prescrise ( sustin fruntea pacientului in timpul v,rs,turilor ( educa+ie pentru s,n,tate Inter%en.ii delegate ( sa efectuat bariupasaj -naintea opera+iei ( administrez medica+ia indicata de medic, antiacide, in2ibitori ai enzimei protonice antisecretolitice, pansamente gastrice, antiemetice, etc.

$%aluare

'.

Bastrita varsaturi, greturi, dureri retrosternale

( Eiminuarea simptomatologiei. ( 3espectarea dietei prescrise.

( Pacienta nu mai prezint, dureri abdominale, gre+uri, arsuri retrosternale. ( 3especta cu stricte+e regimul dietetic indicat.

1@

-I-LI"GRA>I$

1. ". $. %.

MU 3EN&! H&H&3 O: HE;>& & EE E:!MU!3E J& 9>B3&P&3& ! O3E!HE EE !#&#HE>N&& MEE& !M& Editura :ia+a Medical, 3om8neasc, MU 3EN&! H&H&3 O: B;&E EE >U3#&>B ( Editura :ia+a Medical, 3om8neasc, BEO3BEH! F!MHO: HE;>& & EE 9>B3&P&3E BE>E3!MO ! FOM>!:&MO3 Editura didactic, /i pedagogic,, Fucuresti . MOGE#: HE;>& ! 9>B3&P&3& FOM>!:UMU& ( Editura Medical,, Fucuresti

11