Sunteți pe pagina 1din 5

ngrijirea vrstnicilor la domiciliu

Populatia de virsta a III sau batrinii constituie o categorie specifica a societatii care ntrunete persoanele ncepind cu vrsta de 60-65 ani, pn la deces! n "#$5 vrsta a III-a repre%enta pe glob 5,6& din popula'ie, iar n (000 ) deja 6,*&! n +uropa indicii sunt, respectiv, de "(,*& i ",,*&, ceea ce denot mb trnirea popula'iei europene! ntre anii "#-0 i "##" num rul persoanelor avnd mai mult de $5 ani a crescut n toate ' rile .niunii +uropene, cota ma/im fiind atins de cele din sudul +uropei, unde s-a nregistrat o cretere de circa *0& 0Politi1ue sociale +uropeene, 2u/emburg, "##*3! 4tiin'a ce studia% toate aspectele mb trnirii 0sanitar, sociologic, economic, comportamental, de mediu !a!3 e definit ca gerontologie! +a face apel aproape ntotdeauna la mai multe discipline!5eriatria este o ramur a gerontologiei i a medicinii ce se ocup de s n tatea b trnilor din toate aspectele ) profila/ia, tratament, recuperare, supraveg6ere etc! .nii cercet tori definesc senescen'a drept un proces insidios,dar constant, ce urmea% perioadei de maturitate i se produce diferen'iat, n func'ie de particularit 'ile individuale, precum i de ansamblul condi'iilor de trai ! 7onform altor studii ,via'a b trnului, activitatea lui, posibil profesional , dar primordial 6abitual , este indispensabil de problema 8calit 'ii vie'ii9,care este determinat nu numai de boal etc!, dar i de suferin'a sufleteasc greu recuperabil , discomfortul psi6o-emo'ional,readaptarea redus , n special social ! .nii autori definesc no'iunea de 8calitate a vie'ii9 ca nivel de bun stare real i perceput n raport cu nivelul ideal sau dorit al unei condi'ii specifice ! Potrivit altor opinii, calitatea vie'ii este determinat de c'iva factori de ba% : individual, de popula'ie, economic i de mediu nconjur tor 7onferin'a interna'ional ;<. cu privire la de%voltarea social 0"##5, 7open6aga3 a recomandat includerea concep'iei securit 'ii oamenilor n lista problemelor prioritare ale secolului ==I! >ceasta

ntrunete ase principii: securitatea economic ? securitatea alimentar ? securitatea s n t 'ii, inclusiv ecologic ? securitatea personal ? securitatea social ? securitatea politic ! @eali%area tuturor acestor principii ar permite asigurarea unei b trne'i decente! ngrijirile la domiciliu pot fi definite ca fiind gama de servicii i facilit 'i acordate n comunitate persoanelor dependente, pentru ca acestea s tr iasc , pe ct de independent posibil, n propriile case! >ceste ngrijiri ar trebui sa se reali%e%e prin reabilitarea gerontologic , care include trei sfere: diagnosticarea, interven'ia, re%ultatele! Aiagnosticarea cuprinde informa'ia despre problemele medicosociale ale vrstnicului i aportul familiei i al comunit 'ii la solu'ionarea lor! Interven'ia const din: "! informarea b trnilor despre procesele de senescen' , despre tipurile de sus'inere a vrstnicilor etc!? (! propagarea modului s n tos de via' , alimenta'ie corect ? *! ameliorarea suferin'elor b trnilor? ,! ac'iunea asupra factorilor sociali, economici i politici negativi, ce influen'ea% vrstnicul? 5! recomand ri despre autoajutor! @e%ultatele reabilit rii vrstnicilor repre%int dirijarea proceselor de senescen' ce se petrec n organism i integrarea b trnului n societate! 7onform datelor ;BC scopurile reabilit rii geriatrice sunt: Reactivitatea ) antrenarea activ a b trnului n mediul s u? Resocializarea ) rennoirea i nt rirea comunic rii b trnului n familie i societate, evitnd i%olarea? Reintegrarea ) participarea activ i adecvat a b trnului n via'a social , cultural , politic , economic etc! <u o dat s-a afirmat c , de regul , singurul tovar al b trnului este!!! singur tatea! Ae aceea, o persoan care nu manifest simpatie i n'elegere fa'a de b trni, care nu manifest r bdare, calm i blnde'e, nu trebuie s fac parte dintr-o ec6ip geriatric ? pe lng faptul c nu-i este de ajutor vrstnicului, lipsa de voca'ie poate fi c6iar nociv ! Bedicul ce se consacr ngrijirii s n t 'ii vrstnicului trebuie, nainte de toate, s st pneasc arta distinc'iei normalului de patologic, s aib cunotin'e temeinice de fi%iologie a mb trnirii i de patologie a b trne'ii ! Dormarea re'elei de ngrijiri la domiciliu de%volt competen'e profesionale care vor facilita reinser'ia i reorientarea profesional spre acest segment medico-social! Cerviciul de ngrijire la domiciliu ar trebui sa fie

deservit de un medic specialist geriatru, de asistente speciali%ate n nursing comunitar, ngrijitori la domiciliu si asisten'i sociali! Dinan'area s-ar putea reali%a atit prin fonduri proprii, cit i prin fonduri puse la dispo%itie de 7onsiliul 2ocal i 7E>CC! 2a organi%area programelor de servicii sociale vor putea fi antrenate ca parteneri sociali si organi%atiile nonguvernamentale, unitatile de cult, alte asociatii ale societatii civile, precum si persoane fi%ice si juridice din 'ar ! Programul de instruire a cadrelor este incomplet i nedefinit! <u e/ist speciali%are n geriatrie i gerontologie a personalului medical i asisten'ilor sociali, precum i programe de organi%are a treningurilor pentru activit 'i interdisciplinare de ec6ip ! Cistemul de preg tire a cadrelor ar trebui s includ programe ample de studii pentru personalul medical cu studii medii i superioare i asisten'ii sociali, i programe de instruire a voluntarilor, rudelor i vrstnicilor n domeniul geriatriei i al gerontologiei ! Infrastructura institu'iilor de asisten' medico-social i de protec'ie a b trnilor nu satisface pe deplin necesit 'ile acestora! F trnii nu au alte alternative dect spitalul, a%ilul sau sec'ia gerontopsi6iatric !@e'eaua de deservire social este insuficient ! <u e/ist re'ele publice de ngrijire a persoanelor vrstnice! Persist , ntrun mod agravant, i%olarea profesional , social , politic , economic , cultural , de familie a vrstnicilor! Bai mult de jum tate din persoanele vrstnice nu-i satisfac necesit 'ile de ba% pentru e/isten' ! F trnii nu sunt antrena'i n nici un fel n procesul de abordare i re%olvare a problemelor i necesit 'ilor sale! n ultima vreme , se constat c un segment important de pacien'i care ocup un pat n spital, nc rcnd notele de plat ale spitalelor! n multe ca%uri, familia are tendin'a de a for'a spitali%area sau institu'ionali%area vrstnicului, dei ar avea condi'ii s asigure prescrip'iile terapeutice i de ngrijire la domiciliu! C-a dovedit c persoanele vrstnice reac'ionea% , n general, nefavorabil la spitale, temndu-se c nu se vor putea ntoarce, c este scos din familie, ndep rtat de cei dragi! Dragilitatea adaptiv a vrstnicului l face vulnerabil i uneori spitali%area devine, parado/al, un stres agravant al st rii de s n tate! Aar nici internarea vrstnicului ntr-o institui'ie de s n tate pe termen lung 0c mine de b trni3 nu este o solu'ie, ducnd la pierderea identit 'ii sociale i familiale, la amputarea personalit 'ii vrstnicului! .neori vrstnicul este ngrijit acas , n special dup accidente vasculare cerebrale sau n fa% terminal ! +l se vede ca o povar pentru membrii familiei! .nul din membrii familiei trebuie s

r mn acas pentru a-l ngriji sau angajea% o persoan din afara familiei s -l ngrijeasc ! 7ele mai multe persoane care accept s ngrijeasc un astfel de bolnav nu au competen'ele profesionale necesare i nu pot desf ura activit 'ile de ngrijire care s r spund nevoilor vrstnicului! >preciem c la ora actual #0& din serviciile de ngrijire la domiciliu snt furni%ate de familie, prieteni i vecini! >cest sistem are de%avantajul ca cei care l practic snt neprofesioniti, i sacrific timpul liber i c6iar slujbele, prestnd servicii cu randament sc %ut la slujba de ba% , ca urmare a stresului pe care l tr iesc! Colu'ia ideal este r mnerea vrstnicului la domiciliul s u i apelarea la un serviciu de ngrijiri la domiciliu! >ceasta nseamn o uurare a familiei respective! Ain punct devedere economic, activitatea de ngrijire la domiciliu este mai pu'in costisitoare dect internarea n spital! Ben'inerea la domiciliu i ngrijirea vrstnicilor n c minul lor are multe avantaje: conservarea leg turii cu familia, educarea acesteia n direc'ia olidarit 'ii morale, a grijii i respectului pe care genera'iile nevrstnice le datorea% vrstnicilor, p strarea unui mediu firesc de via' , element vital esen'ial pentru vrstnic i calitatea vie'ii lui! Pe parcursul mai multor ani sectorul nonguvernamental 0;<5, organi%a'ii de caritate3 particip la acordarea ngrijirii la domiciliu a persoanelor vrstnice solitare sau incapabile de autodeservire!>ctivitatea de asisten' medical propriu-%is a b trnilor trebuie s se ameliore%e odat cu progresele generale ale asisten'ei medicale, att prin progresul te6nico-tiin'ific, ct i prin acordarea de fonduri mai mari! +ste necesar s se fac progrese n stabilirea criteriilor clinice, biologice i psi6ologice ale ritmului de mb trnire! +fortul major al medicinii geriatrice trebuie orientat pentru ameliorarea calit 'ii vie'ii vrstnicilor i prevenirea unei mb trniri accelerate sau patologice! Pe primul plan trebuie s fie profila/ia bolilor vrstei a treia ba%at n mod dominant pe identificarea i combaterea factorilor de risc!Grebuie s se acorde o pondere mult mai mare protec'ieimedicale a b trnilor! >ceast protec'ie medical trebuie s nceap din copil rie, din adolescen' i perioada activ pentru sporirea sau menajarea re%ervelor biologice i mecanismelor de protec'ie 0antio/idante, imunologice, etc!3 ale organismelor i pentru optimi%area metabolismului prin regimuri alimentare, evitarea to/icelor profesionale, accidentale, iatrogene i prin diferite to/icomanii!

7ele e/puse denot c problema senescen'ei, a mb trnirii gerontologice i a asisten'ei medico-sociale a b trnilor este actual i necesit re%olvare,este necesara o nou direc'ie n managementul ngrijirilor la domiciliu care s pun accent din ce n ce mai mare pe rolul comunitar, degresnd asisten'a spitaliceasc i internarea n c minele de b trni! Dormarea re'elei de ngrijiri la domiciliu de%volt competen'e pofesionale care vor facilita reinser'ia i reorientarea profesional spre acest segment medico-social! Investind bani publici pentru ngrijirile la domiciliu vom economisi bani publici pentru sistemul de s n tate!

FIF2I;5@>DI+ "!>slan, >!, Aumitru, .!, 56enciu, 56!, Falaci, B! Particularit 'i ale structurii pe vrste a popula'iei! Implica'ii socio-medicale! HHBuncitorul sanitar, anul ===II, nr! (( (! ngrijirea bolnavului la domiciliu,7urierul Bedical,Cpitalul Eude'ean >rge0Jeb Cite3 *!+venimentul %ilei KFotosani , iunie "#---Bedicii boto neni cer nfiin'area unui serviciu comunitar destinat persoanelor vrstnice! *!Bereu' ,I!,Fujor,>!,Bunteanu,2!,Caulea,>!,Aemnitatea oamenilor b trni i asisten'a lor medico-social -76iin u ,! @ugin I! 7urs de medicin social !HHIai, @omnia, "#-6! ,