Sunteți pe pagina 1din 7

3.

Transcriptia- proces molecular de copiere a IG din AND prin sinteza moleculelor


de ARNm. Etape de desfasurare :initierea,elongarea,terminarea. Principii: matrita catena anticodogena a AND,complementar matritei,antiparalel matritei , unidirectionat ,de novo,non-reparativa. Aparat de realizare: -cistronul sau gena structurala (secv. Reglatoare, modulatoare(enhancer,silencer ) , codificatoare)- ARN-polimeraza II, -Monomeri de transcriptie (ATP.GTP.CTP,UTP). Factorii de transcriptie generali (TF II A,C,D,H,F) . Factori specifici:TAFs, Produsul final: pro-ARN. Rol biologic: asigura sinteza ARN si sinteza proteinelor

Translatia: proces molecular de codificare a mesajului de pe ARNm si sinteza


polipeptidului. Etapele de desfasurare:etapele sunt controlate de factorii specifici: de initiere , elongare si terminare Principii: matricial, unidirectionat de la 5-3,AUG codon de initiere, UAG,UAA,UGA- codoni STOP, complimentar,realizat de ARNt, se desfasoara doar pe ribozomii. Aparat de realzare :ARNm matrita pntru sinteza proteinelor,- Sub.ribozomale ( 40 S,60S) ribozomii sediul de translatie , ARNt decodifica codonii de pe ARNm si transporta 1 aminoacid spre Ribozomi, Aminoacil ARNt sintetaza ( formeaza complexul aminoacil ARNt si leaga ARNt cu aminoacidul ). Factorii proteici de translarie : eEF,eIF,RF), peptidil-trasferaza care formeaza leg. Peptidice dintre aminoacizi, cofactorii ioni Mg+, Ca+, ATPsiGTP- sursa de energie, Rol biologic:asigura realizarea biosintezei proteinelor.

Prpcessing-ul ARNm proces molecular care asigura mturizarea


ARNm,inlaturarea intronilor din ARN precursor . Etape de desfasurare: CAP-are-prelucrarea capatului 5.enzima guanilat- transferaza adauga o guanina (GTP) metilata prin leg. 5-5la primul nucleotid de ARM ( 7 Me G 5 ppp 5 N = CAP), asgura stabilitate mol de ARN , situs de recunoastere in initierea translatiei . Poli(A) polimeraza- \poliadenilare capatul 3. Asigura stabilitate capatului 3 l mol de ARNm, si controleaza trecerea mol . din Nu. In Ct. Splicing-ul : inlaturarea intronilor din ARNm precursor si unirea exonilor in nucleu cu ajutorul U1-U6. Aparat de realizare: Pre-ARNm, guanilat-transferaza +GTP,poliA- polimeraza + APT, splicesoame(U1-U6). Rol biologic: asigura maturizarea ARNm, ,asigura sinteza proteinelor si formarea caracterelor,

Replicarea:proces molecular care asiguraa dublarea IG si autoreproducerea


organismelor vii. Etape de desfasurare:initiere, elongare, terminare. Principii: matricial, complimentar,antiparalel :5-3-catena noua, 3-5- catena veche,bidirectionat ( de la ori spre helicaza si invers) semiconservativ ( o catena noua si una veche) , fidel ,reparativ, extrem de complex, Aparat de realizare : -mol. de AND, , - situs ORI = replicon, Enzime- AND-polimeraza ( pentru sinteza ctenelor noi, reparatie , inlaturarea primelor ), -topoizimeraza-scindarea leg. Fosfodiesterice si relaxarea AND, Helicazele denaturareaa AND, primazele sinteza de ARN primer pentruADN- polimeraza, , proteinele SSB- liniarizeaza matrita si previne formarea buclelor, . sau + Telomerazele asigura replicareaa completa a telomerilor , Monomeri si purtatorii de energie dNTP si NTP , factorii reglatorii, Rol biologic: la nivel molecular: sinteza AND- dublarea AND, la nivel celular : dublarea IG transmitereaa exacta a IG, la nivel de organism : autoreproducerea suportul ereditatii.

4. Enumerati etapele expresiei , responsabilela fiecare etap si produsii pentru fiecare etapa. Genele de cl.I:
Promotor partial transcris,+1, secv. Codanta\necodanta , terminator . Gena ARNr 18S,5,8s, 28S, I. II. III. IV. identificarea si transcriptia genelor responsabili- ARN-polimeraza I , UBF, SL1 = produsul este pre-ARNr 45S, Processing-ul ARN precursor prin autospliceng, produsul= ARNr 18S, 5,8S,28S,.responsabili :ARNsn-identifica speiseri si ARN-aza inlatura speiseri. Formarea subunitatile ribozomale , responsabile ; nucleolinele , produsul= RNP 40 S RNP 60S Transferul din nucleu in citoplasma ,responsabili :exportinele ,produsul final:ribozom 80S.

Genele de cl. III:


secv. Codante ,necodante ,terminator. Gena ARN t (ARN 5S) I. II. III. Identificarea si transcriptia genei . responsabili: TFIII A,B,C, ,ARN polimeraza III, produsul=preARNt. Procesingul ,responsabil: ribozimele (ARNsn+ARNaza) produsul: ARNt Transferul din nucleu in citoplasma ,responsabili:exportinele, produsul: aminoacil ARNt

Genele de cl .II:
Promotor netranscris , +1,secv.lider,secv. Codata\necodanta, ,situs poliA,terminator. Gena structurala I. II. III. IV. V. Identificarea si transcriptia genelor ,responsabili : ARN- polimeraza II, TAFs,TF IIA,B ,C,H,F, produsul:pre-ARNm Processing-ul : responsabili: G-transferaza pentru cap-are ( GTP), polyA-polimeraza (ATP-aza) ribozine U1-U6. Produsul: ARNm Transferul din nucleu in citoplasma responsabili : ribozimele, karioferinle exportine,, produsul: ARNm pe ribozomi Translatia ARNm cu sinteza polopeptidului : responsabili: ARNt+ factori reglatori produsul: polipeptidul, Maturizarea proteinelor , responsabili : Chaperoni+ alte enzime cprodusul : proteina biologic activa.

Gena Tubulinei
I. Identificerea si transcriptia genei : -Gena tubulinei -AND-polimeraza Monomeri: ATP,UTP,CTP,GTP - factorii specifici:TAFs - factorii de trascriptie generali : TF II A ,c ,D ,G ,H , -Produsul al trascriptie :pro ARNm

II.Processing-ul: CAP-are-prelucrarea capatului 5.enzima guanilat- transferaza adauga o guanina (GTP) metilata prin leg. 5-5la primul nucleotid de ARM ( 7 Me G 5 ppp 5 N = CAP), asgura stabilitate mol de ARN , situs de recunoastere in initierea translatiei . Poli(A) polimeraza- \poliadenilare capatul 3. Asigura stabilitate capatului 3 l mol de ARNm, si controleaza trecerea mol . din Nu. In Ct. Splicing-ul : inlaturarea intronilor din ARNm precursor si unirea exonilor in nucleu cu ajutorul U1-U6.Produsul:ARNm III.Transferul din nucleu in citoplasma responsabili :, karioferinle exportine,, produsul: ARNm pe ribozomi IV.Translatia : ARNm matrita pntru sinteza proteinelor, - Sub.ribozomale ( 40 S,60S) ribozomii sediul de translatie , ARNt decodifica codonii de pe ARNm si transporta 1 aminoacid spre Ribozomi, Aminoacil ARNt sintetaza ( formeaza complexul aminoacil ARNt si leaga ARNt cu aminoacidul ). Factorii proteici de translarie : eEF,eIF,RF), peptidil-trasferaza care formeaza leg. Peptidice dintre aminoacizi, cofactorii ioni Mg+, Ca+, ATPsiGTPsursa de energie, VI. Maturizarea proteinelor , responsabili : Chaperoni+ alte enzime ( glicoziltransferaza,fosfatidil-transferaza )

produsul : prot. Tubulina ( prot.functionala) Rol biologic: I. II. III. La nive molecular:codifica pentru sinteza prot . tubulina . LA nivel celular :formarea fusului mitotic La nivel organism : asigura derzvoltarea si maturizarea celulelor,asigura dezvoltarea organismului

Gena Actinei Rol biologic : La nivel molecular : codifica pentru sinteza prot .actina La nivel celular :formarea microfilamentele, La nivel de orgnism: asigura si mentine forma si motilitatea ,functie de contractie

Gena TF2D Rol biologic La nivel molecular: codifica pentru sinteza prot. TF2D La nivel celular: La nivel de organism :

Gena insulinei: Rol biologic La nivel molecular: codifica pentru sinteza prot. insulina La nivel celular :regleaza nivelul de glucoza ,controlind depozitarea ei sub forma de glicogen La nivel de organism:asigura metabolismul glucozei

Gena AND polimerazei : Rol biologic: La nivel molecular: codifica pentru sinteza prot. AND polimeraza La nivel celular :asigura sinteza ADN La nivel de organism: asigura replicarea ,transcriptia ,reparatia

Gena Catalazei: Rol biologic: La nivel molecular: codifica pentru sinteza prot. catalazei La nivel celular :asigura sinteza H2O2 La nivel de organism: asigura detoxifierea organismului

Gena alfa-globina: Rol biologic: La nivel molecular: codifica pentru sinteza prot. alfa-globina La nivel celular :asigura transportul O2 La nivel de organism:asigura formarea proteina hemoblobina

Gena beta-globina : Rol biologic: La nivel molecular: codifica pentru sinteza prot. beta-globina La nivel celular : asigura transportul O2 La nivel de organism: asigura formarea proteina hemoblobina

Gena spectrinei : Rol biologic: La nivel molecular: codifica pentru sinteza prot. spectrinei La nivel celular :mentine forma biconcava a hematiilor La nivel de organism:

Gena TF IIIA: Rol biologic: La nivel molecular: codifica pentru sinteza prot. TF IIIA La nivel celular : La nivel de organism:

9 . Caracterizati componentele
Centrioli (centrul celular ) Organizarea moleculara :Forma ovala , formata din o centrosfera si 2 centrioli , Alcatuiti din microtubuli care formeaza triplete concentrice , microtubulii alcatuiti din: alfa-si beta tubulina , Mai contine si prot. Centrozomale care au rol diferit formarea microtubulii si fusului de diviziune , Rol biolobic \ functii: -organizarea citoscheletului (microfilamente de actina , microtubuli .) Formarea fusului de diviziune in timpul metozei si meiozei .

Cromozomii Organizarea moleculara: MG maximal compactizat in timpul mitozei.Reprezinta al IV lea nivel de compactizare a AND, grosimea cromatidei -700nm , si AND se scurteaza de 10.000 ori . Cromozomul metafazic este format din 2 cromatide surori identice unite prin centromer ,avem si kinetocori. Pentru formarea buclelor avem : SAR- regiunea cromatinei de asociere la scafold . Scafoldul- ax proteic crozomial . SAP- proteina de asociere la Scafold . Rol biologic \ functii : reprezinta situsuri de ancoraj ale microtubulilor fusului de diviziune

Cromatina ( eu- si heterocromatina ): Organizarea moleculara: MG partial compactizat in interfaza celulei .Cromatina este compusa din AND, prot. Histone si nehistone ,si ARN. Eucromatina :segment de cromatina activa transcriptional , contine AND codant ,slab condensata , se replica la inceputul S a interfazei. Heterocromatina : secventa de cromatina inactive transcriptional , cotine : AND necodant ,puternic condensat se replica tardiv in in faza S . Avem doua tiputi : facultativa si constitutiva . Facultativa : secvente codante dar monemtan neactive , dar care se pot transforma in in eucromatina. Constitutiva : contin secvente de AND necodificate repetitive ,reprezinta regiunile telomerilor ,centromerilor ,sateliti, spatiatori ai genelor , niciodata nu se transforma in eucromatina . Rol biologic \ functii: intervine in : - diferentierea celulara ,- diferentierea sexuala , reglarea ontogenezei , reglarea ciclului celular , adaptarea celulei in conditiile mediului .

Replisoma : Organizarea moleculara: reprezinta un complez proteic care recunoaste punctul de origine si initiaza replicarea , proteinele se leaga de ori si initiaza despiralizarea locala a AND in situsul DUE .Furca de replicare este formata din catena lider 3-5 si catena intirziata : 5-3care este discontinuu ,cu fragmente Okazaki. Aveme nzimele :AND-polimeraza, topoizomeraza, helicaza, primazele , prot. SSB ,telomerazale, monomeri : dNTP,NTP, factori reglatori. Rol biologic \ functii: Complexul multifermentativ ,numit replisoma se misca de-a lungul ANDului si efectueaza sinteza pe ambele catene ale furcii,citirea matritei: 3-5 , sinteza catenei 5-3.