Sunteți pe pagina 1din 2

Eugen Cristoforeanu, Despre contractul individual de munc (analiz n cadrul legilor n vigoare), Ed.

Curierul Judiciar, Bucureti, 1934 IonTraian tefnescu- Tratat elementar de dreptul muncii, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1999
Romulus Gidro, Greva i dreptul la grev, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 1999

Vasile Popa, Ondina Pan,- Dreptul muncii, comparat, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2003 Nicolaie Popa- Teoria general a dreptului, Ed. Actami, Bucureti, 1998 Mrioara ichindelean, Monica Gheorghe- Aspecte controversate n interpretarea i aplicarea prevederilor codului muncii i ale legii dialogului social, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2013 Alexandu iclea Tratat de dreptul muncii, ediia a VII-a, Ed. Univers Juridic, Bucureti, 2013 Dicionarul Explicativ al Limbii Romne, ediia a II-a, Ed. Univers Enciclopedic Gold, Bucureti, 2009 Antoine Mazeaud- Droit du travail, 6e dition, L.G.D.J. Montchrestien, Paris, 2008 Adriana Eelna Belu, Olia Mria Corsiuc, Narcis Godeanu, Cezar Ti, Mihnea DrumeaRelaii individuale de munc, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008 Alexandru iclea, Laura Georgescu- Dreptul securitii sociale, ediia a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2013
Martine Meunier-Boffa- Droit sociale, dition Litc, Paris, 1991

Adriana Belu, Narcis Godeanu, Cezar Ti, Mihnea Drumea- Relaii colective de munc, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2008 Legea 62 din 2011 privind dialogul social publicat n M. Of. Nr. 625 din 31.08.2012 Legea 53/ 2003 privind Codul muncii publicat n M. Of. nr. 72 din 05.02.2003 Nicolae Voiculescu- Dreptul muncii. Reglementri interne i comunitare, Ed. Wolters Kluwer, Bucureti, 2007 Mona-Lisa Belu Magdo- Conflicte colective i individuale de munc, Ed. All Beck, Bucureti, 2001 Lucia Uta, Florentina Rotaru, Simona Cristescu- Jurisdicia muncii. Contractele colective. Conflictele de munc, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2009

A. F. M. Brenninkmeijer- Effective Resolution of Collective Labour Disputes, Europa Law Publishing, 2006 Gabriela C. Freniu- Contractul Individual i Contractul Colectiv de munc. Conflictele de munc, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2011 Barbu Ioan Ciochin- Dreptul muncii. Curs universitar, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2012 Alexandru iclea Dreptul muncii-curs universitar, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2009