Sunteți pe pagina 1din 4

TEMATICA probelor pentru concursul de admitere in ciclul II MASTER VALABILA PENTRU TOATE CELE 3 DIRECTII DE MASTER 2011/2012

Sisteme si echipamente de instalatii Instalatii de ventilare : 1. Confortul termic 2. Calculul debitului de aer pentru climatizare , vara 3. Tratarea complexa a aerului in centrala de climatizare Instalatii de incalzire : 1. Protectia termica a cladirilor 2. Necesarul de caldura pentru incalzire 3. Scheme functionale de Centrale Termice cu apa calda Instalatii sanitare : 1. Calculul hidraulic al instalatiilor interioare de alimentare cu apa rece, apa calda pentru consum menajer si pentru combaterea incendiilor Retele termice : 1. Reglarea furnizarii caldurii in sistemele de alimentare centralizata cu caldura 2. Calculul hidraulic al retelelor termice

Iluminat si instalatii electrice A. Iluminat A.1. Notiuni fundamentale de tehnica iluminatului - marimi si unitatile de masura utilizate - legile din tehnica iluminatului A.2. Echipamente utilizate in tehnica iluminatului - surse de lumina - corpuri de iluminat Caracteristici tehnice, descriere, functionare. Clasificari si domeniul de utilizare . A.3. Sisteme de iluminat interior - conditii de confort luminos - metode de calcul utilizate in dimensionarea sistemelor de iluminat (Clasificari si descrierea metodelor uzuale)

B. Instalatii electrice B.1. Descrierea structurii distributiei energiei electrice la nivel de consumator B.2. Aspecte fundamentale pentru studiul retelelor de distributie B.3. Aparate electrice (descriere, functionare, domenii de utilizare in cadrul schemelor de distributie) B.4. Aspecte fundamentale legate de protectia cladirilor si protectia omului (notiuni de prize de pamant)

Termotehnica 1. Aplicarea principiilor termodinamicii la studiul ciclurilor de forta si frigorifice 2. Transferul de caldura convectiv: marimi si ecuatii fundamentale

3. Schimbatoare de caldura si cazane termice : - Particularitati ale transferului de caldura la schimbatoarele de caldura multitubulare si cu placi - Arzatoare pentru combustibili gazosi/lichizi - Bilantul general si partial al cazanelor termice - Microcentrale si cazane termice cu arzatoare independente 4. Instalatii frigorifice cu comprimare mecanica cu ammoniac sau cu freoni: scheme teoretice si reale, functionare, analiza comparative din punct de vedere al eficientei si al impactului asupra mediului

Electrotehnica 1. Electrotehnica 1.1. Circuite electrice de curent alternativ in regim permanent sinusoidal (marimi sinusoidale, imagini in complex, impedanta, circuite simple R-L serie, R-C paralel, puteri electrice, factor de putere) 1.2. Retele electrice trifazate in regim simetric sinusoidal : (sisteme trifazate simetrice de marimi sinusoidale, imagini in complex, conexiunea in stea, conexiunea in triunghi, puteri electrice, factor de putere, ameliorarea factorului de putere) 2. Automatizari 2.1. Comenzi automate: sisteme logice combinationale, functii logice de o variabila. Minimizarea functiilor logice utilizand tabelele Karnaugh. Materializarea (implementarea) functiilor logice 2.2. Reglari automate: schema bloc a unui SRA, elementele componente ale SRA, reglarea nivelului, debitului, presiunii, umiditatii . Elementele de automatizare: traductoare, comparatoare, regulatoare, elemente de executie, elemente de comanda .

PROBA PRACTICA
Utilizarea calculatoarelor
1. Sistemul de operare Windows 95. Utilizarea aplicatiei Windows Explorer 2. Utilizarea editoarelor de texte (write, word etc.) 3. Utilizarea unui program de calcul tabelar (works, excel etc.) 4. Gestionarea unei baze de date (works, excel,) 5. Proiectarea asistata de calculator utilizand Auto-CAD. Comenzi principale 6. Utilizarea straturilor de desenare (layer) 7. Proiectarea utilizand blocuri 8. Spatiu model si spatiu hartie

BIBLIOGRAFIE :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ilina MIhai Instalatii de incalzire (notite de curs 1995/1996) Duta Gheorghe Instalatii de ventilare si conditionarea aerului - EDP Vintila Stefan, Cruceru Traian, Onciu Lucia Instalatii sanitare si de gaze EDP 1995 Chiriac Florea Instalatii frigorifice EDP 1981 Hera Dragos Instalatii frigorifice notite de curs 1995/1996 Centea Ovidiu, Bianchi Cornel Instalatii electrice EDP Ionescu Constantin s.a. Automatizari EDP Antonescu Nicolae, Caluianu Vasile Aparate termice EDP 1985 Beldiman Mircea Instalatii de incalzire si retele termice EDP 1985