Sunteți pe pagina 1din 30

C.E.A.C.-C.T.I.A.

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTAR SUCEAVA


Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Tel. 02 0!522 0" #a$ 02 0!522 05 E!%a&l' ct&a(v)*a+oo.ro , +tt-'..///.ct&a(v.ro

PLANUL PLANUL OPERATIONAL OPERAIONA


Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii
Anul colar 2013-2014

pg. 1

C.E.A.C.-C.T.I.A.

PLANUL OPERATIONAL
Obiectiv strategic: e!voltarea u"ei culturi orie"tate s#re calitate la "ivelul $"tregului #erso"al al colegiului %cadre didactice& cadre didactice au'iliare& #erso"al "edidactic(& al elevilor i al #ri"ilor Obiectiv strategic: Reali!area u"ei diag"o!e com#lete des#re i"teresele cu"oti"ele& si com#ete"tele "ecesare elevilor i" vederea i"tegrarii lor #ro)esio"ale* Obiectiv strategic: E)icie"ti!area #rocesului de $"vare+evaluare i tra"s)ormarea acestuia $"tr+u" #roces activ+#artici#ativ #ri" $"cura,area im#licrii elevilor $" #ro#ria lor )ormare si #ri" diversi)icarea i"strume"telor de evaluare Obiectiv strategic: -o"itori!area i autoevaluarea calitii #ri" urmrirea reali!rii sta"dardelor
pg. 2

1.)

2.)

3.)

4.)

C.E.A.C.-C.T.I.A.

Dezvoltarea unei culturi orientate !re calitate la nivelul "ntre#ului !er onal al cole#iului $ca%re %i%actice& ca%re %i%actice au'iliare& !er onal ne%i%actic(& al elevilor i al !)rin*ilor

Obiective s#eci)ice : .*.*( /"tocmirea ra#ortului a"ual de evaluare i"ter" a calitii #e"tru a"ul colar 01.0+ 01.2 .*0*( Elaborarea #la"ului o#eraio"al #e ba!a 3trategiei I"ter"e de Evaluare a Calitatii .*2*( 3tabilirea ma"ageme"tului CEAC .*4*( /mbu"tirea #rocesului de autoevaluare i"ter" #ri" a#licarea a"ali!ei 35OT .*6*( 3tabilirea #rogramului de a#licare a c7estio"arelor elaborate de ctre CEAC .*8*( Creterea gradului de i")ormare a #erso"alului a"ga,at al colii& a elevilor i #ri"ilor cu #rivire la docume"tele colare i #rocedurile ce se a#lic $" coal .*9*( Elaborarea u"or "oi de #roceduri de ctre CEAC

pg. 3

C.E.A.C.-C.T.I.A.

1+1+( ,ntoc-irea ra!ortului anual %e evaluare intern) a calit)*ii !entru anul colar 2011- 2012
Obiective speci ice Ac!i"#i I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

ntocmirea raport ! i an a! "e e#a! are intern$ a ca!it$%ii pentr an ! &co!ar 2'12- 2'13

, Ana!i(area , 0tan"ar"e!e "e )tan"ar"e!or "e acre"itare &i "e re*erin%$ e#a! are , Ana!i(area perio"ic$ rapoarte!or "e 123.nr.214 2''5) acti#itate a!e re*erin%$ pentr comi)ii!or )i /n#$%$m6nt ! compartimente!o pre ni#er)itar r 0tan"ar"e!e "e , Ana!i(area re*erin%$ re( !tate!or 23.nr.17344 c+e)tionare!or 2''8 ap!icate "e c$tre , Rapoarte!e CEAC )i comi)ii comi)ii!or )i , E!a,orarea compartimente!o con-in t ! i r RAEI .i a! , Ana!i(a p!an ! i "e c+e)tionare!or /m, n$t$-ire ap!icate "e , naintarea comi)ii .i CEAC RAEI c$tre CA , 0ite- ! , A*i.area RAEI co!e9i ! i

, Comi)ia CEAC Pro* Corina 0tamatin Pro* Tana)e Cata!ina

3'.':.2'13

RAEI

, ntocmirea raport ! i an a! "e e#a! are intern$ a ca!it$%ii pentr an ! &co!ar 2'12-2'13 /n termen

pg. 4

C.E.A.C.-C.T.I.A.

1+2+( Ela.orarea !lanului o!era*ional


Obiective speci ice Ac!i"#i , Ana!i(area raport ! i "e e#a! are intern$ a ca!it$%ii pe an ! &co!ar 2'12-2'13 , Con) !tarea )trate9iei "e e#a! are intern$ a ca!it$-ii; a PA0 .i a p!an ! i "e /m, n$t$-ire , <i)eminarea p!an ! i opera-iona! prin a*i.area ace)t ia pe )ite- ! co!e9i ! i I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

E!a,orare a p!an ! i opera%iona !

, , P!an "e /m, n$t$-ire , 0trate9ia "e e#a! are )i a)i9 rare a ca!it$-ii

, Comi)ia CEAC 3'.1'.2'13 Pro*. Corina 0tamatin

, A*i&area p!an ! i opera%iona!

, C noa.terea "e c$tre co!ecti# ! co!e9i ! i a! p!an ! opera%iona!

pg. 7

C.E.A.C.-C.T.I.A.

1+3+( /ta.ilirea -ana#e-entului 0EA0 !entru anul colar 2013-2014


Obiective speci ice Ac!i"#i I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

0ta,i!irea mana9ement ! i CEAC pentr an ! .co!ar 2'13-2'14

, E!a,orarea n i p!an "e ac%i ne a! CEAC , 0ta,i!irea 9ra*ic ! i .e"in-e!or "e ! cr , 0ta,i!irea re)pon)a,i!it$-i!o r in"i#i" a!e .i a termene!or "e rea!i(are , 0ta,i!irea ) ,comi)ii!or "e ! cr .i a mo" ! i "e ! cr pe ) ,comi)ii

, P!an opera-iona! , Re9 !ament ! CEAC

, Comi)ia CEAC

Oct.2'13

, Proce)e#er,a!e , 3ra*ice , P!an "e ac-i ne

, n"ep!inirea )arcini!or in"i#i" a!e , <e)*$. rarea acti#it$-ii ) ,comi)ii!or

pg. =

C.E.A.C.-C.T.I.A.

1+4+( ,-.un)t)*irea !roce ului %e autoevaluare intern) !rin a!licarea analizei /1OT
Obiective speci ice Ac!i"#i , E!a,orarea proce" ri!or "e ap!icare a ana!i(ei 0>OT /n e#a! area acti#it$-ii comi)ii!or , E!a,orarea proce" rii "e "e(#o!tare a p ncte!or tari , E!a,orarea proce" rii "e re(o!#are a p ncte!or )!a,e , E!a,orarea proce" rii "e imp!ementare a /m, n$t$%iri!or , In*ormarea *actori!or I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

m, n$t$%ire a proce) ! i "e a toe#a! are intern$ prin ap!icarea ana!i(ei 0>OT

, ?a(a "e "ate PA0 , @eto"ica ana!i(ei 0>OT , Ai.e c proce" ri , Ai.e "e ana!i($

, Comi)ia CEAC , Comi)ii meto"ice Permane nt , <irectorii

, Ap!icarea ana!i(ei 0>OT /n 7'B "in , Proce" ra "e ana!i(e!e "e(#o!tare a comi)ii!or p ncte!or tari .i !a , Proce" ra "e a toe#a! area a re(o!#are a c6te o p ncte!or )!a,e !ec-ie4)em.4c!a)a , Proce" ra "e , E*icien%a imp!ementare a proce" ri!or /m, n$%iri!or , Ap!icarea , Ai.e c ana!i(ei 0>OT ana!i(e /n aprecierea e*ect ate c!a)e!or "e c$tre pro*e)ori &i /n aprecierea !ec%ii!or

pg. 5

C.E.A.C.-C.T.I.A.

1+2+( /ta.ilirea !ro#ra-ului %e a!licare a c3e tionarelor ela.orate %e c)tre 0EA0


Obiective speci ice Ac!i"#i , 0ta,i!irea c+e)tionare!or ce )e ap!ic$ .i /m, n$t$-irea con-in t ! i ace)tora , 0ta,i!irea 9ra*ic ! i "e ap!icare , 0ta,i!irea meto"o!o9iei "e ap!icare 1proce" ra; n m$r "e inter#ien-i; !oca-ie) .i "e ana!i($ a c+e)tionare!or , 0ta,i!irea ec+ipe!or re)pon)a,i!e "e ap!icarea c+e)tionare!or , 0ta,i!irea ec+ipe!or re)pon)a,i!e ana!i(a re( !tate!or c+e)tionare!or , Pre(entarea re( !tate!or c$tre CA .i "irec-i ne I#st$"%e#te& $es"$se , C+e)tionare!e "in porto*o!i ! CEAC , Ca!en"ar , P!an "e ac-i ne , Re) r)e mane 1"iri9in-ii; mem,rii ) ,comi)ii!or CEAC; pro*e)orii; e!e#ii) , Re) r)e materia!e 1copiator; +6rtie; ca!c !ator) , Re) r)e *inanciare , Re) r)a timp , n * nc-ie "e proce" r$C - pro*e)orii - "iri9in-ii -mem,rii CEAC -E!e#ii Con*or m 9ra*ic ! i , EDi)ten-a proce" ri!or "e ap!icare , EDi)ten-a c+e)tionare!or ap!icate .i a ana!i(ei ace)tora , Rapoarte "e ana!i($ Resp'#s(bi ) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

0ta,i!irea pro9ram ! i "e ap!icare a c+e)tionare!o r e!a,orate "e c$tre CEAC

, Ap!icarea t t ror c+e)tionare!or con*orm 9ra*ic ! i , P!an ri "e /m, n$t$-ire rea!i(ate pe ,a(a ana!i(ei re( !tate!or c+e)tionare!or

pg. 8

C.E.A.C.-C.T.I.A.

1+4+( 0reterea #ra%ului %e in5or-are a !er onalului an#a6at al colii& a elevilor i !)rin*ilor cu !rivire la %ocu-entele colare i !roce%urile %in coal)
Obiective speci ice Cre&terea 9ra" ! i "e in*ormare a per)ona! ! i an9aEat a! &co!ii; a e!e#i!or &i p$rin%i!or c pri#ire !a "oc mente!e &co!are &i proce" ri!e ce )e ap!ic$ /n &coa!$ Ac!i"#i , Acti#itate "e "i)eminare prin a*i&are a#i(ier &i intro" cerea "oc mente!or /n )ite- ! co!e9i ! i , Act a!i(area p nct ! i "e "oc mentare "e !a ,i,!ioteca co!e9i ! i , Fe"in%e tematice , 0ite- ! co!e9i ! i A#i(iere , <irectorii , <oc mente tematice "ep )e !a ,i,!ioteca co!e9i ! i , 0ecretariat ! , Coor"onator ! CEAC )eme)tria! A*i.area t t ror proce" ri!or .i a c+e)tionare!or , Proce)e#er,a!e "e !a .e"in-e!e tematice I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e ,In*ormarea ca"re!or "i"actice ,Crearea c!imat ! i nece)ar pentr e!a,orarea &i ap!icarea proce" ri!or , E!iminarea reticen%ei nor ca"re "i"actice

pg. :

C.E.A.C.-C.T.I.A.

1+7+( Ela.orarea unor noi %e !roce%uri %e c)tre 0EA0


Obiective speci ice Ac!i"#i I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

Elaborarea u"or "oi de #roceduri de ctre CEAC

/"t:l"iri ale membrilor Ra#oarte de CEAC a"ali! a 8 3tabilirea de sarci"i $" c7estio"arelor vederea elaborrii de 8 A"ali!area la )aa #roceduri de ctre locului a u"or membrii CEAC activiti 8 A"ali!area 8 Resurse uma"e activitilor di" colegiul %dirigi"ii& $" vederea determi"rii membrii "ecesitii elaborrii subcomisiilor #rocedurii #e"tru CEAC& #ro)esorii& aceasta elevii( 8 edi"e de lucru ale 8 Resurse materiale subcomisiilor %co#iator& 7:rtie& calculator( , A#i(area 8 Resurse proce" ri!or "e c$tre )i"a"ciare CA , Re) r)a timp

-embrii CEAC , e*ii "e cate"re

semestrial Reali!area "oilor #roceduri

/mbu"tirea activitii colegiului #ri" a#licarea #rocedurilor

pg. 1'

C.E.A.C.-C.T.I.A.

Realizarea unei %ia#noze co-!lete %e !re cunotin*ele i intere ele elevilor !recu- i re5eritoare la co-!etentele nece are inte#rarii lor !ro5e ionale+

O.iective !eci5ice 2+1+( A!licarea te telor %e evaluare ini*ial !entru a realiza o %ia#noz) a u!ra cunotin*elor elevilor 2+2+(Evaluarea& a-eliorarea i o!ti-izarea a !ectelor -otiva*ionale ale -ana#e-entului "nv)*)rii 2+3+( De 5)urarea "ntre#ii activit)*i %e !re%are-"nv)*are !e .aza cunoaterii co-unicare ale elevilor tilurilor %e "nv)are i

pg. 11

C.E.A.C.-C.T.I.A.

2+1+( A!licarea te telor %e evaluare ini*iale !entru a realiza o %ia#noz) a u!ra cunotin*elor elevilor

Obiective speci ice Ap!icarea te)te!or "e e#a! are ini-ia!e pentr a rea!i(a o "ia9no($ a) pra c no&tin-e!or e!e#i!or

Ac!i"#i , Ap!icarea te)te!or Pre! crarea te)te!or ini%ia!e &i ana!i(area !or , 0ta,i!irea m$) ri!or p!an "e /m, n$t$%ire in"i#i" a!e , Comp!etarea *i&e!or in"i#i" !e

I#st$"%e#te& $es"$se

Resp'#s(bi)

Te$%e#

, 0et ri "e te)te , Ai.e "e /nre9i)trare , Ai.e in"i#i" a!e , Re) r)e mane , Coor"onator ! 1mem,rii CEAC ) ,comi)ii!or , .e*ii "e comi)ii CEAC; pro*e)orii; e!e#ii) , Re) r)e materia!e 1copiator; +6rtie; ca!c !ator) , Re) r)e *inanciare Re) r)a timp

M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ , Te)te ini%ia!e porto*o!ii!e e!e#i!or , Ai&$ "e /nre9i)trare , ?a($ "e "ate , P!an "e m$) ri G porto*o!ii cate"r$; porto*o!ii ca"re "i"actice

I#dic(t'$i de $e()i+($e , Ap!icarea te)te!or ini-ia!e !a toate c!a)e!e .i !a toate "i)cip!ine!e , EDi)ten-a ana!i(e!or te)te!or pe c!a)e .i "i)cip!ine , EDi)ten-a nor p!an ri reme"ia!e

Prime!e "o a )aptamani a!e an ! i )co!ar

pg. 12

C.E.A.C.-C.T.I.A.

2+2+( Evaluarea& a-eliorarea i o!ti-izarea a !ectelor -otiva*ionale ale -ana#e-entului "nv)*)rii


Obiective speci ice Ac!i"#i , Ap!icarea n i c+e)tionar pentr in#e)ti9area *actori!or &i )trate9ii!or moti#a%iona!e care caracteri(ea($ e!e#ii , I"enti*icarea a)pecte!or po(iti#e &i ne9ati#e pre"ominante !a ni#e! "e co!e9i ; "ar &i a pro,!eme!or moti#a%iona!e I#st$"%e#te& $es"$se , 0et ri "e c+e)tionare , Ai.e "e /nre9i)trare , Ai.e in"i#i" a!e , Re) r)e mane 1mem,rii ) ,comi)ii!or CEAC; pro*e)orii; e!e#ii) , Re) r)e materia!e 1copiator; +6rtie; ca!c !ator) , Re) r)e Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

E#a! area; ame!iorarea &i optimi(area a)pecte!or moti#a%iona!e a!e mana9ement ! i /n#$%$riiH

, 0ecretar ! CEAC , <iri9in-ii

Oct. 2'12

, C+e)tionare!e ap!icate , Ai&e "e /nre9i)trare a "ate!or , ?a($ "e "ate , Ai.e "e ana!i($

, Ap!icarea te)te!or ini-ia!e !a toate c!a)e!e , EDi)ten-a ana!i(e!or c+e)tionare!or , EDi)ten-a nor p!an ri reme"ia!e

pg. 13

C.E.A.C.-C.T.I.A.

in"i#i" a!e

@onitori(area re( !tate!or e#a! arii *ormati#e )i reme"ierea )it atii!or pro,!ema

Rea!i(area e#a! arii *ormati#e Interpretarea te)te!or Intocmirea p!an ri!or reme"ia!e pe c!a)e )i4)a a ce!or in"i#i" a!e

*inanciare , Re) r)a timp , Ai.e "e /nre9i)trare , Ai.e in"i#i" a!e , Re) r)e mane 1mem,rii ) ,comi)ii!or CEAC; pro*e)orii; e!e#ii) , Re) r)e materia!e 1copiator; +6rtie; ca!c !ator) , Re) r)e *inanciare 8 Resursa tim#

@atrici "e )peci*icatii Te)te "e e#a! are , 0ecretar ! permanent CEAC 8 3e)ii de catedra I Ai&e "e /nre9i)trare a "ate!or I ?a($ "e "ate ; <ie de a"ali! Pla"uri remediale

, Ap!icarea te)te!or *ormati#e !a toate c!a)e!e , EDi)ten-a ana!i(e!or te)te!or "e e#a! are , EDi)ten-a nor p!an ri reme"ia!e

pg. 14

C.E.A.C.-C.T.I.A.

2+3+( De 5)urarea "ntre#ii activit)*i %e !re%are-"nv)*are !e .aza cunoaterii tilurilor %e !re%are i co-unicare ale elevilor
Obiective speci ice <e)*$& rarea /ntre9ii acti#it$-i "e pre"are/n#$-are pe ,a(a c noa&terii )ti! ri!or "e pre"are &i com nicare a!e e!e#i!or Ac!i"#i , Ap!icarea c+e)tionare!or pri#in" )ti! ri!e "e /n#$-are &i )ti! ri!e "e com nicare "e c$tre "iri9in-i , Rea!i(area n i ta,e! c )ti! ri!e *iec$r i e!e# , Ata.area ta,e! ! i !a cata!o9 ! c!a)ei I#st$"%e#te& $es"$se , 0et ri "e c+e)tionare Ai.e "e /nre9i)trare , Ai.e in"i#i" a!e , Re) r)e mane 1mem,rii ) ,comi)ii!or CEAC; pro*e)orii; e!e#ii) , Re) r)e materia!e 1copiator; +6rtie; ca!c !ator) , Re) r)e *inanciare , Re) r)a timp Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ , C+e)tionare!e ap!icate , Ai&e "e /nre9i)trare a "ate!or , Ta,e!e!e ata&ate cata!o9 ! i !a toate c!a)e!e I#dic(t'$i de $e()i+($e

, 0ecretar ! CEAC , <iri9in-ii

0eptem,rie 2'12 pentr )ti! ri!e "e /n#$%are

, Ao!o)irea "ate!or /n proiectarea !ec-ii!or )i acti#it$-i!or c e!e#ii

pg. 17

C.E.A.C.-C.T.I.A.

3+(

E5icientizarea !roce ului %e "nv)*are i tran 5or-area ace tuia "ntr-un !roce activ-!artici!ativ !rin "ncura6area i-!lic)rii elevilor "n !ro!ria lor 5or-are

Obiective s#eci)ice :
2*.*(<ormarea ca#acitii de autoevaluare i im#leme"tarea strategiei de autoevaluare la ore 2*0*(/mbu"tirea #roiectrii activitilor de #redare+evaluare 2*2*( iversi)icarea i moder"i!area strategiilor de #redare+$"vare ce"trate #e elevi 2*4*(-surarea gradului de satis)acie al elevilor i #ri"ilor cu#rivire la #rocesul educativ

pg. 1=

C.E.A.C.-C.T.I.A.

3+1+( 9or-area ca!acit)*ii %e autoevaluare a elevilori i-!le-entarea trate#iei %e autoevaluare la ore


Obiective speci ice Ac!i"#i , Rea!i(area n i 9+i" "e e#a! are .i a toe#a! are , Ap!icarea /n ca"r ! !ec%ii!or a )trate9ii!or "e a toe#a! are , Ap!icarea ana!i(ei 0>OT "e c$tre e!e#i pentr a toe#a! are I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e , C noa.tere "e c$tre e!e#i a mai m !tor meto"e "e a toe#a! are , Ap!icarea nei meto"e "e a toe#a! are ce! p -in o "at$ pe )eme)tr 4"i)cip!in $ , Core)pon"en-a "intre re( !tate!e a toe#a! $rii .i e#a! $rii "e c$tre pro*e)or

Aormarea capacit$-ii "e a toe#a! are a e!e#i!or &i imp!ementarea )trate9iei "e a toe#a! are !a ore

, Ai.e "e a toe#a! are , Proce" r$ "e a toe#a! are , 3+i" "e a toe#a! are

, Coor"onator ! CEAC , Je*ii "e comi)ii meto"ice

permanent

, Ai.e "e a toe#a! are comp!etate pentr *iecare c!a)$ .i "i)cip!in$

pg. 15

C.E.A.C.-C.T.I.A.

3+2+( ,-.un)t)*irea !roiect)rii activit)*ilor %e !re%are-evaluare


Obiective speci ice Ac!i"#i ,Parc r9erea nit$-i!or "e /n#$-are !a toate "i)cip!ine!e &i !a to-i anii "e )t "ii , Imp!ementarea meto"e!or acti# participati#e "e pre"are4e#a! ar e , @onitori(area "er !arii acti#itati!or I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e Proiecte a!e Unitati!or "e /n#$-are , Proiecte "e !ectie , Cre.terea e*icien-ei proce) ! i prin rea!i(area nor !ec-ii apreciate "e e!e#i

m, n$t$-irea proiect$rii acti#it$-i!or "e pre"aree#a! are

, Pro9rame .co!are , Ta,e!e )ti! ri "e /n#$-are

, coor"onator ! CEAC , Je*ii "e comi)ie

0em. II

, Porto*o!ii a!e ca"re!or "i"actice , Ai.e "e monitori(are

pg. 18

C.E.A.C.-C.T.I.A.

3+3+( Diver i5icarea i -o%ernizarea trate#iilor %e !re%are-"nv)*are centrate !e elevi

Obiective speci ice

Ac!i"#i

I#st$"%e#te& $es"$se 0et ri "e c+e)tionare , Ai.e "e /nre9i)trare , Ai.e in"i#i" a!e , Re) r)e mane 1mem,rii ) ,comi)ii!or CEAC; pro*e)orii; e!e#ii) , Re) r)e materia!e

Resp'#s(bi)

Te$%e#

M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$

I#dic(t'$i de $e()i+($e

<i#er)i*icarea .i mo"erni(area )trate9ii!or "e pre"are/n#$-are centrate pe e!e#i

@onitori(area 9ra" ! i "e *o!o)ire a meto"e!or mo"erne "e pre"are .i e#a! are , @onitori(area acti#it$-i!or eDtra.co!are , Rea!i(area porto*o!ii!or "e c$tre e!e#i , Pop !ari(area eDemp!e!or "e

0ecretar ! CEAC , Je*ii "e comi)ii meto"ice

Permanent

C+e)tionare!e ap!icate , Ai&e "e /nre9i)trare a "ate!or , Porto*o!ii!e e!e#i!or .i comi)ii!or

EDi)ten-a !ec-ii!or /n *ormat e!ectronic , <e)*$. rarea acti#it$-i!or eDtra.co!are "e /n#$-aree#a! are , C noa.terea "e c$tre pro*e)ori meto"e!or mo"erne .i

pg. 1:

C.E.A.C.-C.T.I.A.

, n$ practic$ , Imp!icarea e!e#i!or /n rea!i(area !ec-ii!or /n *ormat e!ectronic

1copiator; +6rtie; ca!c !ator) , Re) r)e *inanciare , 0ite- ! co!e9i ! i

ap!icarea !or

3+4+( Evaluarea #ra%ului %e ati 5ac*ie al elevilor i !)rin*ilor !recu- i a a#entilor econo-ici !arteneri cu !rivire la !roce ul e%ucativ
Obiective speci ice Ac!i"#i I#st$"%e#te& $es"$se , Proce" ri , C+e)tionare , Re) r)e mane 1mem,rii ) ,comi)ii!or CEAC; pro*e)orii; e!e#ii) , Re) r)e materia!e 1copiator; +6rtie; ca!c !ator) , Re) r)e *inanciare Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

E#a! area 9ra" ! i "e )ati)*ac-ie a! e!e#i!or .i p$rin-i!or )i parteneri!or economici c pri#ire !a proce) ! e" cati#

, Acti#area nor proce" ri "e ap!icare a c+e)tionare!or , Ap!icarea c+e)tionare!or , Ana!i(a re( !tate!or c+e)tionare!or Rea!i(area p!an ! i reme"ia!

, 0ecretar ! CEAC , <iri9in-ii , P)i+o!o9 ! co!e9i ! i

0eme)tria!

, C+e)tionare!e ap!icate , Ai&e "e /nre9i)trare a "ate!or , ?a($ "e "ate , Ai.e "e ana!i($

, 3ra" ! ri"icat "e )ati)*ac-ie , EDi)ten-a ana!i(e!or c+e)tionare!or , EDi)ten-a nor p!an ri reme"ia!e

pg. 2'

C.E.A.C.-C.T.I.A.

:onitorizarea i autoevaluarea calit)*ii !rin ur-)rirea realiz)rii tan%ar%elor

Obiective speci ice 4*.*(-o"itori!area activitii comisiilor 4*0*(-o"itori!area com#letrii docume"telor colare i ritmicitii "otrii 4*2*(-o"itori!area abse"elor motivate i "emotivate 4*4*(-o"itori!area modului de a#licare i res#ectare a #rocedurilor s#eci)ice com#artime"telor de s#ecialitate 4*6*(-o"itori!area re!olvrii strii de disci#li"& a co"testaiilor i reclamaiilor 4*8*(Pros#ectarea "ecesitilor i #roblemelor comisiilor i com#artime"telor 4*9*(A#licarea #rocedurilor de autoevaluare 4*=*( e!voltarea ba!ei de date 4*>*(-o"itori!area gradului de im#licare a #ri"ilor pg. 21

C.E.A.C.-C.T.I.A.

4+1+( :onitorizarea activit)*ii co-i iilor


Obiective speci ice Ac!i"#i 8 Observarea direct a activitii comisiilor 8 A"ali!area ra#oartelor comisiilor 8 A#licarea de c7estio"are de evaluare a activitii comisiilor 8 A#licarea de c7estio"are #e"tru msurarea gradului de satis)acie al tuturor )actorilor im#licai %#ro)esori& elevi& #erso"al "edidactic& I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s( bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

-o"itori!area activitii comisiilor

8 3emi"arii? 8 edi"e ale comisiilor metodice? 8 edi"e Co"siliul #ro)esoral? 8 edi"a Co"siliul Elevilor #e colegiu? 8 edi"e Co"siliul re#re!e"tativ al #ri"ilor #e colegiu? 8 Ra#oartele comisiilor

8 Comisia CEAC 8 irectorii 8 e)ii de comisii

semestrial

8 Ra#oarte i a"ali!e Luarea deci!iilor $" comisii 8 Asiste"e la ore e)ectuate de e)ii de catedre 8 -o"itori!area i reali!area

8 @rad ridicat de satis)acie 8 <ormarea de#ri"derilor ma"ageriale ale e)ilor de com#artime"te i

pg. 22

C.E.A.C.-C.T.I.A.

#ri"i ( 8 Reali!area a"ali!elor i #ro#u"erilor de remediere a de)icie"elor 8 elegarea gradual a autoritii

8 osarele comisiilor 8 C7estio"are

#la"urilor de $mbu"tiri

comisii

4+2+( :onitorizarea co-!let)rii %ocu-entelor colare i rit-icit)*ii not)rii


Obiective speci ice Ac!i"#i I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

-o"itori!area com#letrii docume"telor colare i ritmicitii "otrii

8 Co"sultarea docume"telor colare 8 Com#letarea )ielor de observarea i mo"itori!are 8 Reali!area a"ali!elor i #ro#u"erilor de remediere a de)icie"elor

8 Cataloage 8 osarele comisiilor 8 Porto)oliile #ro)esorilor

8 Comisia CEAC 8 irectorii

lu"ar

8 <ie de mo"itori!are com#letate

8 Com#letarea la terme"e a )ielor 8 Ado#tarea #ro#u"erilor de remediere $" #la"urile remediale

pg. 23

C.E.A.C.-C.T.I.A.

4+3+( :onitorizarea a. en*elor -otivate i ne-otivate

Obiective speci ice

Ac!i"#i 8 Co"sultarea docume"telor colare 8 Com#letarea )ielor de observarea i mo"itori!are 8 Reali!area a"ali!elor i #ro#u"erilor de remediere a de)icie"elor 8 Reali!area u"ei cores#o"de"e cu #ri"ii

I#st$"%e#te& $es"$se

Resp'#s(bi)

Te$%e#

M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$

I#dic(t'$i de $e()i+($e

-o"itori!area abse"elor motivate i "emotivate i"tregistrate de catre elevi #e #arcursul a"ului scolar 01.0+ 01.2

8 Cataloage 8 3cutirile medicale 8 Cererile #ri"ilor 8 ocume"tele dirigi"telui

8 irectorii 8 Comisia #e"tru abse"e

Ail"icBsa#tama"al& 8 <ie de lu"ar& semestrial& mo"itori!are a"ual com#letate

8 Com#letarea la terme"e a )ielor 8 Ado#tarea #ro#u"erilor de remediere $" #la"urile remediale

pg. 24

C.E.A.C.-C.T.I.A.

elevilor cu abse"e multe

4+4+( :onitorizarea -o%ului %e a!licare i re !ectare a !roce%urilor !eci5ice co-!arti-entelor %e !ecialitate


Obiective speci ice Ac!i"#i I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

8 Observarea direct a activitii com#artime"telor 8 A"ali!area ra#oartelor -o"itori!area com#artime"telor modului de 8 A#licarea de a#licare i c7estio"are de evaluare a res#ectare a activitii #rocedurilor com#artime"telor s#eci)ice 8 A#licarea de com#artime"telor c7estio"are #e"tru de s#ecialitate msurarea gradului de satis)acie al tuturor )actorilor im#licai %#ro)esori& elevi& #erso"al "edidactic& #ri"i (

8 Ra#oartele com#artime"telor 8 Reclamaii 8 C7estio"are 8 /"t:l"iri #erso"al admi"istrativ+ au'iliar?

8 Comisia CEAC 8 irectorii semestrial 8 e)ii de com#artime"te

8 Ra#oarte i a"ali!e 8 Luarea deci!iilor $" com#artime"te 8 -o"itori!area i reali!area #la"urilor de $mbu"tiri

8 @rad ridicat de satis)acie 8 <ormarea de#ri"derilor ma"ageriale ale e)ilor de com#artime"te i comisii

pg. 27

C.E.A.C.-C.T.I.A.

8 Reali!area a"ali!elor i #ro#u"erilor de remediere a de)icie"elor

4+2+( :onitorizarea rezolv)rii t)rii %e %i ci!lin)& a conte ta*iilor i recla-aiilor

Obiective speci ice

Ac!i"#i 8 -o"itori!area activitii dirigi"ilor 8 -o"itori!area activitii comisiei de disci#li" 8 Reali!area u"or #roiecte de #reve"ire a abaterilor disci#li"are 8 -o"itori!area gradului de im#licare a elevilor i #ro)esorilor $" de!voltarea u"or #roiecte de combaterea discrimi"rii& viole"ei

I#st$"%e#te & $es"$se

Resp'#s(bi)

Te$%e#

M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$

I#dic(t'$i de $e()i+($e

-o"itori!area re!olvrii strii de disci#li"& a co"testaiilor i reclamaiilor

8 Proceduri 8 Proiecte 8 Ra#oarte 8 Reclamaii 8 eclaraii

8 irectorii 8 Comisia CEAC 8 irigi"ii 8 e)ul comisiei de disci#li"

3emestrial

8 Pla"uri i #roiecte de #reve"ire 8 A"ali!e 8 <ie de mo"itori!are

Numrul mic de acte de i"disci#li"

pg. 2=

C.E.A.C.-C.T.I.A.

i co"sumului de droguri

4+4+( Pro !ectarea nece it)ilor i !ro.le-elor co-i iilor i co-!arti-entelor


Obiective speci ice Pros#ectarea "ecesitilor i #roblemelor comisiilor i com#artime"telor Ac!i"#i 8 A#licarea de c7estio"are de "ecesiti 8 Reali!area ra#oartelor 8 Reali!area de #la"uri de msuri I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ 8 Pla"urile de msuri 8 Pla"i)icarea resurselor 8 Cutarea s#o"sorilor I#dic(t'$i de $e()i+($e 8 A#robarea #la"urilor de msuri de ctre CA 8 3#o"sori!ri

8 C7estio"are de 8 Comisia CEAC "ecesar de 8 irectorii materiale i 8 e)ii de comisii resurse )i"a"ciare i com#artime"te

semestrial

4+7+( A!licarea !roce%urilor %e autoevaluare


Obiective speci ice Ac!i"#i I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

pg. 25

C.E.A.C.-C.T.I.A.

A#licarea #rocedurilor de autoevaluare

8 A#licarea )ielor de autoevaluare 8 A"ali!area )ielor de autoevaluare

8 <ie de autoevaluare 8 <iele #ostului

8 Comisia CEAC 8 irectorii 8 e)ii de com#artime"te

semestrial

8 <ie com#letate

8 Autoevaluarea corect

4+;+( Dezvoltarea .azei %e %ate cu !rivire la !er onalul colii i activit)*ile %e 5)urate !e cate%re i co-i ii
Obiective speci ice e!voltarea ba!ei de date cu #rivire la #erso"alul colii i activitile des)urate #e catedre i comisii Ac!i"#i 8 A#licarea c7estio"are #e"tru str:"gerea datelor 8 Reali!area )ielor di" ba!a de date I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

8 C7estio"are 8 Co#iator

8 Coordo"atorul CEAC 8 Ce)ii de comisii i com#artime"te

#erma"e"t

8 Com#letarea co"ti"u a ba!ei de date

8 E'iste"a la s):ritul a"ului a ba!ei de date actuali!ate i com#lete

pg. 28

C.E.A.C.-C.T.I.A.

4+<+( :onitorizarea #ra%ului %e i-!licare a !)rin*ilor "n u *inerea activit)*ilor cole#iului


Obiective speci ice Ac!i"#i 8 Orga"i!area de activit-i la care s )ie i"vita-i #ri"-ii sau s )ac #arte di" orga"i!atori 8 -o"itori!area activitilor $" vederea im#licarea #ri"ilor $" susi"erea material a colegiului 8 A#licarea de c7estio"are $" vederea cu"oaterii gradului de satis)acie al #ri"ilor i a cu"oaterii #ro#u"erilor )cute de #ri"i #e"tru I#st$"%e#te& $es"$se Resp'#s(bi) 8 8 Partici#area #ri"-ilor 8 @radul de satis)acie cu #rivire la co"i"utul i modul de reali!are a cursurilor 8 I"troducerea #ro#u"erilor de $mbu"tire )cute de #ri"i $" #la"urile de Te$%e# M'd()it*!i de ev()"($e ( 'biective)'$ I#dic(t'$i de $e()i+($e

-o"itori!area gradului de im#licare a #ri"ilor $" susi"erea activitilor colegiului

8 Proceduri 8 3eturi de c7estio"are 8 <ie de $"registrare 8 Resurse uma"e %membrii subcomisiilor CEAC& #ro)esorii& elevii( 8 Resurse materiale %co#iator& 7:rtie& calculator( 8 Resurse )i"a"ciare 8 Resursa tim#

Coordo"atorul CEAC 8 irectorul Perma"e"t educativ 8 irigi"ii

8 Ra#oarte i a"ali!e 8 -o"itori!area i reali!area #la"urilor de $mbu"tiri

pg. 2:

C.E.A.C.-C.T.I.A.

$mbu"tirea activitii colegiului 8 Reali!area ra#ortului de a"ali! i a #ro#u"erilor remediale

aciu"e ale colegiului i comisiei

pg. 3'