Sunteți pe pagina 1din 3

NORMA DE METROLOGIE LEGAL NML 021 05 Aparate pentru msurarea vite ei !e "ir"u#a$ie a aut%ve&i"u#e#%r '"inem%metre(ra!

!are)* -publicat n Monitorul Oficial nr. 1102bis din 07.12.20051 D%meniu !e ap#i"are 1+1 Prezenta norm de metrologie legal stabile te cerin!ele metrologice i te"nice pe care trebuie s le ndeplineasc cinemometrele care func!ioneaz pe principiul efectului #oppler n domeniul microundelor $cinemometre radar%& utilizate de poli!ia rutier la msurarea 'itezei de circula!ie a auto'e"iculelor pe drumurile publice. Prezenta norm de metrologie legal se refer at(t la cinemometrele radar care func!ioneaz numai n regim sta!ionar& c(t i la cinemometrele radar care func!ioneaz i n regim sta!ionar i n regim de deplasare a auto'e"iculului pe care sunt instalate $auto'e"icul de patrulare%. 1+2 Pentru a putea fi introduse pe pia!& puse n func!iune sau utilizate n msurrile de interes public& cinemometrele radar pre'zute la punctul 1.1 trebuie s ndeplineasc at(t cerin!ele metrologice i te"nice pre'zute n prezenta norm& c(t i cerin!ele aplicabile din norma de metrologie legal )M* 001-05 +,erin!e metrologice i te"nice comune mi-loacelor de msurare supuse controlului metrologic legal.. /01 ,+2+, ,inemometrul& sau fiecare bloc func!ional n carcas proprie& trebuie s fie pre'zut cu o etic"et care s con!in cel pu!in urmtoarele inscrip!ionri2 - tipul& seria i anul de fabrica!ie a blocului respecti'3 - denumirea $sau marca comercial% firmei productoare3 - tipul i seria de fabrica!ie a blocurilor cu care func!ioneaz& n cazul n care acestea nu sunt intersc"imbabile3 - marca metrologic de model $n conformitate cu specifica!iile din certificatul de aprobare de model%& dac aceasta nu este inscrip!ionat n alt loc. 4ceste inscrip!ionri trebuie s fie marcate lizibil i astfel nc(t s nu poat fi terse. /01 ,+2+- .inem%metru# tre/uie s 0ie prev ut "u % 0un"$ie !e aut%testare1 "are s p%at pune 2n evi!en$ %ri"e !e0e"t sau !ere3#are 0un"$i%na#1 "e p%t avea in0#uen$ asupra e4a"tit$ii !e msurare+ A"east 0un"$ie tre/uie s 0ie a"tivat aut%mat #a 0ie"are punere 2n 0un"$iune a "inem%metru#ui1 av5n! 6i p%si/i#itatea !e a 0i a"tivat manua# !e "tre %perat%r1 %ri !e "5te %ri se "%nsi!er ne"esar+ 7n "a u# !epistrii un%r !e0e"te sau !ere3#ri 0un"$i%na#e1 a"estea v%r 0i semna#ate iar 0un"$i%narea "inem%metru#ui va 0i /#%"at+ ,+,+, 89: #iscriminatorul de direc!ie mpreun cu alte mi-loace suplimentare $cu care este dotat& prin construc!ie& cinemometrul% trebuie s asigure identificarea sigur a auto'e"iculului a crui 'itez este msurat i n cazul n care acesta nu se afl singur n raza de msurare a cinemometrului. #ac acest lucru nu este posibil& "inem%metru# tre/uie s anu#e e re u#tatu# msurrii n cazul n care dou sau mai multe auto'e"icule cu 'iteze diferite tra'erseaz simultan fasciculul de radia!ie. /01 ,+5 .erin$e te&ni"e 0un"$i%na#e spe"i0i"e /#%"u#ui 2nre3istrat%r ,+5+1 7nre3istrri#e e0e"tuate tre/uie s "uprin! "e# pu$in urmt%are#e; ( !ata 6i %ra #a "are a 0%st e0e"tuat msurarea< ( va#%area vite ei msurate< ( sensu# !e !ep#asare a aut%ve&i"u#u#ui< ( 0aptu# " a 0%st e0e"tuat aut%testarea '"%n0%rm+ ,+2+-)< ( ima3inea aut%ve&i"u#u#ui1 !in "are s p%at 0i pus 2n evi!en$ numru# !e 2nmatri"u#are a# a"estuia+ ,+5+2 4t(t n cazul utilizrii unui aparat de fotografiat& c(t i a unei camere de luat 'ederi& trebuie s fie asigurat coresponden!a dintre direc!ia de propagare a fasciculului de radia!ie emis de anten i a5a optic a aparatului de fotografiat $sau a camerei de luat 'ederi%. 4ceasta poate fi realizat printr-un sistem mecanic $permi!(nd numai rotirea simultan a celor dou elemente% sau& dac acest lucru nu este posibil& prin respectarea strict a opera!iunilor de aliniere descrise n manualul de utilizare. ,+5+, #ac cinemometrul este destinat i pentru func!ionarea pe timp de noapte& blocul de nregistrare trebuie s fie dotat cu un sistem de iluminare de tip 6blitz6 $n cazul utilizrii aparatelor de fotografiat% sau cu un reflector n infraro u& dac este utilizat o camer de 'ederi sensibil i n acest spectru. 4ceste sisteme de iluminare trebuie s asigure efectuarea unor nregistrri clare& cu respectarea cerin!elor specificate la pct. 7.5.1. ,+- .erin$e te&ni"e 0un"$i%na#e spe"i0i"e /#%"u#ui !e pre#u"rare 6i a0i6are ,+-+1 =#%"u# !e pre#u"rare 6i a0i6are tre/uie s a0i6e e va#%ri#e msurate a#e vite e#%r aut%(ve&i"u#e#%r a0#ate 2n tra0i"1 pre"um 6i vite a pr%prie !e !ep#asare a aut%ve&i"u#u#ui !e patru#are '2n "a u# uti#i rii a"estuia 2n re3im !e !ep#asare)+ Re"i"#area msurrii p%ate 0i e0e"tuat manua# sau aut%mat+ 7n "a u# re"i"#rii manua#e a msurrii1 va#%area a0i6at a vite ei msurate tre/uie s se pstre e p5n #a urmt%area !e"#an6are manua# a msurrii+ /01 ,+> A#te "erin$e ,+>+1 ?un"$i%narea "%re"t a "inem%metre#%r insta#ate pe aut%ve&i"u#e1 tre/uie s nu 0ie a0e"tat !e 0un"$i%narea a#t%r aparate a0#ate #a /%r!u# a"est%ra 6i !e "%n!i$ii#e e4istente 2n m%! n%rma# pe aut%ve&i"u#+ ,+>+2 Amp#asarea "inem%metre#%r "are 0un"$i%nea 2n re3im sta$i%nar tre/uie 0"ut ast0e# 2n"5t s se evite p% i$i%narea #%r 2n apr%pierea surse#%r puterni"e !e ra!ia$ii e#e"tr%ma3neti"e 'emi$t%are !e ra!i% sau te#evi iune1 #inii e#e"tri"e !e 2na#t tensiune1 et"+)+

@ .erin$e privin! uti#i area "inem%metre#%r @+1 ,inemometrele trebuie ntre!inute& transportate& instalate i utilizate n strict conformitate cu pre'ederile manualului de utilizare aprobat. Operatorii au obliga!ia de a se asigura n legtur cu corecta instalare i func!ionare a cinemometrelor i de a nu le utiliza dac e5ist dubii n ceea ce pri'e te corectitudinea efecturii msurrilor. @+2 Msurrile i nregistrrile care constituie probe pentru aplicarea pre'ederilor legisla!iei rutiere n 'igoare& trebuie s fie efectuate numai de ctre %perat%ri "a#i0i"a$i. 8nstruirea operatorilor se 'a efectua n conformitate cu reglementrile specifice n 'igoare& elaborate de institu!ia abilitat s de!in i s utilizeze cinemometrele. @+, .inem%metre#e v%r putea 0i uti#i ate #e3a# numai !a" au 0%st veri0i"ate metr%#%3i"1 au 0%st mar"ate 6i si3i#ate 2n "%n0%rmitate "u preve!eri#e pre entei n%rme 6i sunt 2ns%$ite !e /u#etine !e veri0i"are metr%#%3i" 2n termen !e va#a/i#itate+ @+@ Msurri#e e0e"tuate "u aAut%ru# "inem%metre#%r nu p%t "%nstitui pr%/e pentru ap#i"area #e3is#a$iei rutiere !a" nu sunt respe"tate "erin$e#e @+1+++@+, !in pre enta n%rm1 pre"um 6i 2n urmt%are#e "a uri; ( !a" msurri#e au 0%st e0e"tuate 2n "%n!i$ii !e "ea$1 p#%aie1 nins%are sau 0urtun< ( !a" "inem%metru# este !estinat numai uti#i rii 2n re3im sta$i%nar1 iar msurri#e au 0%st e0e"tuate "u "inem%metru# 2n mi6"are< ( !a"1 2n m%mentu# msurrii1 2n ra a !e msurare a aparatu#ui se !ep#asea simu#tan mai mu#te aut%ve&i"u#e1 iar aut%ve&i"u#u# vi at nu p%ate 0i pus "#ar 2n evi!en$+ ORDONANBA 2C2001 privin! re3imu# Auri!i" a# "%ntraven$ii#%r CAPITOLUL II: Constatarea contraventiei Art. 15 (1) Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori. (2) Pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitati, persoanele imputernicite in acest scop de ministri si de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevazute in legi speciale. (3) Ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne constata contraventii privind: apararea ordinii publice; circulatia pe drumurile publice; regulile generale de comert; vanzarea, circulatia si transportul produselor alimentare si nealimentare, tigarilor si bauturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotarare a Guvernului. Art. 16 (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea. (6) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta. (7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal. Art. 17 Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu. Art. 18 Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele in baza carora se fac mentiunile prevazute la art. 16 alin. (3). In caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici. Art. 19 (1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia. (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. (3) In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod. Art. 20 (1) Daca o persoana savarseste mai multe contraventii constatate in acelasi timp de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal.

CAPITOLUL III: Aplicarea sanctiunilor contraventionale Art. 21 (1) [] Agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea. (deci procesul-verbal nu poate fi ncheiat dect de agentul de poliie care a constatat contravenia i nu de alt coleg de-al su).