Sunteți pe pagina 1din 16

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

Modulul 3 - Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra


GEOGEBRA
1. Instalarea i introducerea GeoGebra Activitatea 1: Instalarea GeoGebra
Preparare Creai un folder nou, denumit GeoGebra_ ntroducere pe des!top" #ugestie$ %n timpul &or!s'op-ului, sal(ai toate fi)ierele n acest folder, astfel nct acestea sunt u)or de g*sit mai trziu" Instalare cu acces la Internet nstalai GeoGebra +eb#tart , -esc'idei bro&ser-ul d(s" de nternet )i mergeti la &&&"geogebra"org.+eb#tart" , /acei clic pe butonul numit GeoGebra +eb#tart" 0ot*$ #oft&are-ul este instalat automat pe computer" )i necesit* confirmarea mesa1elor care ar putea ap*rea cu -2 sau 34" #ugestie$ /olosirea GeoGebra +eb#tart are mai multe a(anta1e, cu condiia s* a(ei o cone5iune la nternet disponibil pentru instalarea iniial*$ , 0u trebuie s* ne confrunt*m cu diferite tipuri de fisiere, deoarece GeoGebra este instalat automat pe computer" , 0u trebuie s* a(em permisiuni speciale de utilizator n (ederea utiliz*rii GeoGebra +eb#tart, care este util* n special pentru laboratoare de informatica )i calculatoare laptop n )coli" , 3dat* ce GeoGebra +eb#tart a fost instalat putei utiliza de asemenea )i soft&are-ul off-line" , Cu condiia s* a(ei cone5iune la nternet dup* instalarea iniial*, GeoGebra +eb#tart (erific* frec(ent actualiz*rile disponibile )i le instaleaz* n mod automat" 2stfel, putem lucra ntotdeauna cu cea mai nou* (ersiune de GeoGebra" Instalare fr acces la Internet , #e (or oferi fi)ierele de instalare GeoGebra prin 6#7 dri(e-uri sau C--uri" , Copiai fi)ierul de instalare de pe dispoziti(ul de stocare n create /older GeoGebra_ ntroducere de pe computer" #ugestie$ 2sigurai-(* c* a(ei (ersiunea corect* pentru sistemul d(s" de operare 85emple$ M# +indo&s$ GeoGebra_3_9_9_9"e5e: Mac3#$ GeoGebra_3_9_9_9"zip , /acei dublu clic pe fi)ierul de instalare GeoGebra )i urmai instruciunile asistentului de instalare" Introducere: Ce este GeoGebra )i Cum funcioneaz*; nformaii generale despre GeoGebra GeoGebra este un soft&are dinamic de matematic* pentru )colile n care se studiaz* geometria, algebra )i e(ident, calcule" Pe de o parte, GeoGebra este un sistem interacti( de geometrie" Putei face construcii cu puncte, (ectori, segmente, linii )i seciuni conice, precum )i funcii sc'imbndu-le dinamic dup* aceea" Pe de alt* parte, ecuaiile )i coordonatele pot fi introduse direct" 2stfel, GeoGebra are capacitatea de a lucra cu (ariabile de numere, (ectori )i puncte"
1

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

-ou* puncte de (edere sunt caracteristice GeoGebra$ o e5presie din (izualizarea algebric* corespunde unui obiect din fereastra de geometrie )i in(ers"

Activitatea 2: Noiuni de ba cu GeoGebra ! "ereastra GeoGebra #$indo%& A. 'tart GeoGebra


1" Pe des!top, dublu-clic pe icoana GeoGebra B. Atunci c(nd )nce*e+ GeoGebra /ereastra implicit* pentru GeoGebra arat* ca aceasta" A. ,rile *rinci*ale ale ferestrei GeoGebra <" 7ara de titlu =" 7ara de Meniu 3" 7ara de instrumente >" ?izualizare algebrica 2lgebra ?ezi @" ?izualizare grafic* A" 7ara de intr*ri B. -e vo+ e.*lora aici , 7ara de titlu , 7ara de meniu Bsau Meniu 7ar CommandC o /i)ier #al(are Close B e)ireC , 7ara de instrumente nstrumente de mutare un nou punct , ?izualizare algebric* o obiecte independente

-. ,asi 1. Accesai Grid a" Mutai indicatorul mouse-ului n Drawing pad )iclic! dreapta" b" ?a apare urm*torul meniu Ba se (edea figura de mai 1os - stngaC$ c" Mutai indicatorul mouse-ului la reea BGridC )i facei clic pe Ba se (edea figura de mai sus dreaptaC" 2. /esenarea unui nou *unct a" Clic! pe unealta New Point b" Mutai indicatorul mouse-ului n Drawing pad )i obser(ai c*, atunci cnd indicatorul este DaproapeD de un punct de reea, coordonatele arat* un punct de reea Bnum*r ntreg coordonateC" c" Mutai indicatorul mouse-ului la punctul de reea B<,<C )i facei clic"
2

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

i" 6n punct este redactat la B<,<C )i este etic'etat 2" 8ste 2E72#FG6" ii" 6it*-te n (izualizarea 2lgebric* la stnga" #ub 3biecteindependente ar trebui s* (edei 2 H B<,<C

0. 1utarea unui *unct i" /acei clic pe nstrumentul Mutare ii" Clic! I drag punctul Bnu etic'eta 2C la B3,<C" 3bser(ai c* (izualizarea algebric* s-a sc'imbat" >" #* desen*m un alt punct a" /acei clic pe nstrumentul Point 0e& b" Mutai indicatorul mouse-ului pentru a B<,=C )i facei clic" i" 6n punct este redactat la B<,=C )i este etic'etat 7" 8ste, de asemenea, 2E72#FG6" ii" 6it*-te n (izualizarea algebric* la stnga" @" #al(ai fi)ierul nostru a" #electai comanda /ile -J #a(e" /acei clic pe /ile, apoi pe #al(are" b" %n caseta de dialog, scriei =puncte )i facei clic pe #al(are" c" 3bser(ai c* numele fi)ierului este =puncte"ggb /. -(nd a+ ter+inat 2ceasta este ceea ce arat* fi)ierul GeoGebra dup* pa)ii 2-C"

E. Ieire GeoGebra #electai comanda /ile -J Close" 2sta este, facei clic pe /ile, apoi pe Close" , 2cti(ai un instrument f*cnd clic pe butonul care indic* pictograma corespunz*toare" , -esc'idei un set de instrumente, f*cnd clic pe partea inferioar* a unui buton )i selectai un alt instrument din acest set de instrumente" 'u2estie: 0u trebuie s* desc'idei caseta de instrumente de fiecare dat* cnd dorii s* selectai un instrument" -ac* pictograma instrumentului dorit este de1a indicat* pe buton, acesta poate fi acti(at n mod direct" 'u2estie: Caseta de instrumente conin instrumente similare sau instrumente care genereaz* acela)i tip de obiect nou" , ?erificai bara de instrumente - a1utor pentru a afla care instrument este n prezent acti(at )i cum opereaz* el"
3

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

Activitatea 0: /esenarea fi2urilor 2eo+etrice i a altor obiecte


Preparare$ , 2scunde fereastra algebra )i a5ele de coordonate Bmeniul ?izualizareC" , 2fi)are coordonare grila Bmeniul ?izualizareC" -esen*m cu GeoGebra /olosim mouse-ul )i urm*toarea selecie de instrumente pentru a desena Bde e5emplu, p*trat, dreptung'i, casa, copac, """C"
Punct nou Muta Dreapta determinata de 2 puncte Segment determinat de 2 puncte Sterge obiectul Inapoi/inainte Glisati obiectele Marire/micsorare

Cum (om proceda$ , pentru a selecta un obiect de1a e5istent" 'u2estie: 2tunci cnd indicatorul pluteste deasupra unui obiect, el scoate n e(iden* )i indicatorul sub forma unei s*gei" -ac* facei clic!, se selecteaz* obiectul corespunz*tor" , pentru a crea un punct care se refer* la un obiect" 'u2estie: punctul este afi)at ntr-o culoare albastru desc'is" ?erificai ntotdeauna dac* ntr-ade(*r punctul este dependent de obiect prin tragere cu mouse-ul" , pentru a corecta gre)elile pas-cu-pas folosim butoanele 6ndo )i Gedo" 3bser(aie$ mai multe instrumente permit crearea de puncte de Don t'e flKD" Prin urmare, nu toate obiectele e5istente sunt necesare n scopul de a utiliza instrumentul" 85emplu$ nstrumentul #egment ntre dou* puncte pot fi aplicat la dou* puncte de1a e5istente sau direct" /*cnd clic! pe foaia de desen, punctele corespunz*toare sunt create )i un segment este trasat ntre ele"

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

Activitatea 3: 'alvarea fiierelor GeoGebra


#al(area unui desen
5

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

, -esc'idei meniul /ile )i selectai #al(are" , #electai /olderul GeoGebra_ ntroducere n fereastra de dialog care apare" , #criei un nume pentru fi)ierul GeoGebra" , /acei clic pe #al(are pentru a termina acest proces" 'u2estie: 6n fi)ier cu e5tensia D" ggbD este creat" 2ceast* e5tindere identific* fi)ierele GeoGebra )i indic* faptul c* acestea pot fi desc'ise numai cu GeoGebra" 'u2estie: -enumii-(* fi)ierele n mod corespunz*tor$ 8(itai utilizarea spatiilor sau a simbolurilor speciale ntr-un nume de fi)ier, deoarece acestea pot cauza probleme inutile cnd se (a transfera la alte computere" %n sc'imb putei folosi sublinierea sau litere ma1uscule n numele fi)ierului Bde e5emplu, Primul_-esen"ggbC" -u+ *roced+: , Cum se desc'ide o fereastr* nou* GeoGebra B+eniul "ile 4 Ne% %indo%C" , Cum se desc'ide o nou* interfa* GeoGebra n aceea)i fereastr* B+eniu "ile 45 Ne%C , Cum de a desc'ide un fi)ier de1a e5istent GeoGebra B+eniul "ile 4 O*enC" o 0a(igai prin structura de foldere n fereastra care apare" o #electai un fi)ier GeoGebra Be5tensia Dggb"DC" /acei clic pe o 3pen"

Activitatea 6: constructia dre*tun27iului


Preparare , Geamintii-(* propriet*ile unui dreptung'i nainte de a ncepe construcia" 'u2estie: -ac* nu intuiesc pasii de construcie necesari pentru un dreptung'i putem s* desc'idem fi)ierul -reptung'i"ggb" 6tilizai butoanele din bara de na(igare pentru a relua procesul de construcie" , -esc'ide un nou fi)ier GeoGebra" , 2scunde fereastra de (izualizare algebric*, cmpul de intrare )i a5ele de coordonate B+eniul 8i uali areC" , Modificai setarea etic'etare numai a punctelor noi B+eniul O*tions ! etic7etare Options LabelingC" New points only Introducerea de noi instru+ente 9 /re*te *er*endiculare i dre*te *aralele #ugestie$ /acei clic pe o linie de1a e5istent* )i un punct pentru a crea o dreat* perpendicular* . dreapt* paralela prin acest punct" 9 Intersecia a dou obiecte #ugestie$ /acei clic pe punctul de intersecie a dou* obiecte pentru a obine aceasta punctul de intersecie" Clic! succesi( pe ambele obiecte pentru a obine toate punctele de intersecie" 9 ,oli2on #faturi$ /acei clic! pe pagina de desen sau pe puncte de1a e5istente n scopul de a crea (rfurile unui poligon" 6nii primul )i ultimul (rf pentru a nc'ide poligonulL 6nii ntotdeauna (rfurile n sens in(ers acelor de ceasornicL #ugestie$ 0u uitai s* citii a1utorul din bara de instrumente, dac* nu )tii cum s* folosii un instrument" #ugestie$ %ncercai toate instrumentele noi nainte de a ncepe construcia"

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

,rocesul de constructie ?erificai construcia d(s" <" 2plicai testul drag pentru a (erifica dac* este corect* construcia" =" 2ratai bara de na(igare B+eniul 8i uali areC pentru a e5amina d(s" de construcie pas cu pas folosind butoanele" 3" 2ratai protocolul de construcie B+eniul 8i uali areC )i s*-l utilizai pentru a re(edea pas cu pas procedeul de construcie a dreptung'iului"

Activitatea :: -onstructia triun27iului ec7ilateral


Preparare , Geamintii propriet*ile triung'iului ec'ilateral, nainte de a ncepe construcia" , -esc'idem un fisier GeoGebra" , 2scundei fereastra de algebra, cmpul de intrare
7

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

)i a5e de coordonate B+eniul 8i uali areC" , Modificai setarea de etic'etare a noi puncte de numai Bmeniul 3ptions - etic'etareC" Introducerea de noi instru+ente , cerc cu centrul ntr-un punct #ugestie$ facei clic pe Primul creeaz* centru, al doilea clic determin* raza cercului" , 2fi)are . ascunde instrument obiect #ugestii$ 8(ideniai toate obiectele care ar trebui s* fie ascunse, apoi trecei la un alt instrument pentru a aplica modific*rile (izibilitateaL , 6ng'i instrument #ugestie$ /acei clic pe puncte n direcia acelor de ceasornicL GeoGebra creeaz* ntotdeauna ung'iuri cu orientare matematic poziti(" #ugestie$ 0u uitai s* citii a1utorul din bara de instrumente, dac* nu )tii cum s* folosii un instrument"" #ugestie$ %ncercai toate noile instrumente nainte de a ncepe construcia" , 6tilizai bara de na(igare pentru a re(izui construcia

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

?erificai construcia d(s" <" 2plicai testul drag pentru a (erifica dac* este corect* construcia" =" 2ratai bara de na(igare B+eniul 8i uali areC pentru a e5amina d(s" de construcie pas cu pas folosind
!

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

butoanele" 3" 2ratai protocolul de construcie B+eniul 8i uali areC )i s*-l utilizai pentru a re(edea pas cu pas procedeul de construcie a dreptung'iului" ;tili area casetei de dialo2 ,ro*rieti" 85ist* mai multe moduri diferite de a accesa caseta Propriet*i$ , /acei clic dreapta BMac3#$ Ctrl-clicC un obiect , #electai Properties """ din meniul 8dit , /acei dublu clic pe un obiect n mod Mutare %n practica """ , #electai diferite obiecte din lista de pe partea stng* )i putei face modific*ri , #electai mai multe obiecte, n scopul de a sc'imba o proprietate anumit* pentru toate acestea, n acela)i timp #ugestie$ Minei Ctrl-c'eie BMac3#$ 3pen 2pple-clic!C, ap*sat )i selectai toate obiectele dorite" , #electai toate obiectele de un singur tip dnd clic! pe titlul corespunz*tor" , 2fi)ai (aloarea diferitelor obiecte )i ncercai diferite stiluri de etic'et*" , Modificai propriet*ile anumitor obiecte Bde e5emplu, culoare, stil, """C

Activitatea <: -onstrucia *tratului


%n aceast* acti(itate a(ei de utilizat urm*toarele instrumente" 2sigurai-(* c* )tii cum trebuie folosit fiecare instrument nainte de a ncepe construirea propriu-zis* a p*tratului$

Procesul de construcie <" -esenai un segment 27 H ntre punctele 2 )i 7 =" Construii o dreapt* b perpendicular* pe segmentul 27 prin punctul 7 3" Construii un cerc c cu centrul n 7 care trece prin punctul 2 >" ntersectai cercul c cu dreapta perpendicular* b pentru a obine punctul de intersecie C @" Construii dreapta perpendicular* d pe segmentul 27 prin punctul 2 A" Construii cercul e cu centrul n 2 care trece prin punctul 7 N" ntersectare dreapta perpendicular* d cu cercul e pentru a obine punctul de intersecie O" Creai poligonul 27C-" #ugestie$ 0u uitai s* nc'idei poligonul dnd clic! pe punctul 2, dup* selectarea punctului -" P" 2scundei cercurile )i dreptele perpendiculare <9" 8fectuarea testului drag pentru a (erifica dac* este corect* construcia dumnea(oastr*

1"

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

Activitatea =: -onstrucia 7e.a2onului re2ulat


%n aceast* acti(itate a(ei de utilizat urm*toarele instrumente" 2sigurai-(* c* )tii cum trebuie folosit fiecare instrument nainte de a ncepe construirea propriu-zis* a 'e5agonului regulat$

,rocesul de construcie <" -esenati un cerc cu centrul in 2 care trece prin punctul 7 =" Construiti un alt cerc cu centrul in 7 care trece prin punctul 2 3" ntersectati cele dou* cercuri, pentru a obine punctele C )i -" >" Construiti un nou cerc cu centrul in C care trece prin punctul 2" @" ntersectati noul cerc cu primul, pentru a obine punctul 8" A" Construiti un nou cerc cu centrul in - care trece prin punctul 2" N" ntersectati noul cerc cu primul, pentru a obine punctul /" O" Construiti un nou cerc cu centrul in 8 care trece prin punctul 2" P" ntersectati noul cerc cu primul, pentru a obine punctul G" <9" -esenati 'e5agonul /G8C7-" <<" Creati ung'iurile 'e5agonului" <=" 8fectuarea testului drag pentru a (erifica dac* este corect* construcia dumnea(oastr*

Activitatea >: -entrul cercului circu+scris unui triun27i


%n aceast* acti(itate a(ei de utilizat urm*toarele instrumente" 2sigurai-(* c* )tii cum trebuie folosit fiecare instrument nainte de a ncepe construirea propriu-zis* a Centrului cercului circumscris unui triung'i$

,rocesul de construcie <" Construiti un triung'i oarecare 27C =" Construiti mediatoarea pentru fiecare latur* a triung'iului" 3" Creati punctul - de intersecie a dou* dintre mediatoare >" Construiti un cerc cu centrul in - care trece printr-un (rf al triung'iului 27C
11

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

@" 8fectuarea testului drag pentru a (erifica dac* este corect* construcia" Fema$ Modificati construcia pentru a r*spunde la urm*toarele ntreb*ri$ <" #e poate afla centrul cercului circumscris unui triung'i n afara triung'iului; -ac* da, pentru ce tipuri de triung'iuri este ade(*rat; =" %ncerca s* g*seasc* o e5plicaie pentru utilizarea mediatoarelor laturilor, n scopul de a construi centrul cercului circumscris unui triung'i"

Activitatea 1?: -entrul de 2reutate al unui triun27i


,rocesul de construcie <" Construiti un triung'i oarecare 27C =" Construiti mi1locul pentru fiecare latur* a triung'iului" 3" Construiti medianele triung'iului 27C >" Creati punctul G de intersecie a dou* dintre mediane @" 8fectuarea testului drag pentru a (erifica dac* este corect* construcia" A" Calculati rapoartele 2G.2/: 7G.78: CG.C-

12

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

Activitatea 11: @ranslatia i+a2inilor

,rocesul de construcie <" -esc'idei un nou fi)ier GeoGebra" 7ifati fereastra de (izualizare algebrica, cmpul de intrare a datelor, a5ele de coordonate )i grila" %n meniul 3piuni stabiliti punctul de captare pe BGridC" =" nserati picture 2_3b_7art"png n primul cadran" 3" Creai punctele 2 H B<, <C, 7 B3, <C, )i - B<, >C" >" #etai punctul 2 ca primul, 7 al doilea, )i -, ca punct col al patrulea imagine Bde dialog Propriet*i, Poziia filaC" @" Creai triung'i 27-" A" Creai punctul 3 B9, 9C )i punctul P H B3, -=C" N" Creai 6 H (ector ?ector Q3, PR" O" Franslateza imaginea prin (ectorul u folosind instrumentul Franslatie de (ector" P" Franslateza cele trei puncte 2, 7, - de (ector u" <9" Creai triung'i 2S7S- D"
13

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

<<" 2scunde punctul 3 astfel nct s* nu poat* fi deplasate n mod accidental" #c'imba culoarea )i dimensiunea de obiecte pentru a imbunatati construcia"

Activitatea 12: E.*lorind ,ira+ida de la 1u eul Auvru

-eterminarea pantei piramidei din Muzeul Eu(ru <" #al(ati imaginea piramidei din 'ttp$..en"&i!ipedia"org.&i!i.Eou(re, =" ntroducei imaginea 2_3d_Eou(re"1pg n primul cadran al sistemului de coordonate Rncepand din colul din stnga 1os" 3" Geduceti (izibilitatea imaginii Bapro5imati( @9TC )i setai-o ca imagine de fundal Bde dialog Propriet*iC" >" Frasai o dreapta prin dou* puncte unul la baza si al doilea punct de la (rful piramidei" #ugestie$ Modificati propriet*ile dreptei pentru a mbun*t*i (izibilitatea ei" @" 6tilizai instrumentul #lope Bpanta" #ugestie$ Modificati propriet*ile pantei pentru a mbun*t*i (izibilitatea acesteia" A" #arcina$ -eterminai panta feelor piramidei n procente" N" Creati ung'iul dintre a5a o5 )i dreapta" #arcina$ -eterminai ung'iul de nclinare pentru fata piramidei" 1eniul de instru+ente

14

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

15

Modulul 3 Construcii geometrice utiliznd softul GeoGebra

Biblio2rafie: &&&"geogebra"org GeoGebragett'efreesoft&are &&&"geogebra"at GeoGebra$iBipoolof freematerials &&&"geogebra"at.en.&i!i GeoGebra ;ser "oru+ &&&"geogebra"at.forum eF&inning deas for Mat's &&&"et&inning"net

16