Sunteți pe pagina 1din 1

Coordonat Director Clinica Neonatologie IMSP ICSDOSMsiC Prof.univ., dr.hab.st. ed. ICOSMiC !!!!!!!!!!Stratulat P.

Aprob Consiliul Medical IMSP ICSDOSMsiC Director general IMSP Dr.hab.st. ed., conf.univ. !!!!!!!!!!!!!!!!!!D"nul #atcan S.

PROTOCOL CLINIC INSTITUAIONAL PENTRU MEDICII NEONATOLOGI Cod, denumire Scopu pro!oco u ui De"ini#ie C %&i"ic%re '%c!orii de ri&c C%u(e Semne )i &imp!ome c inice In*e&!i+%#ii p%r%c inice P 61. ANEMIA PREMATURULUI A eliorarea diagnosticului, trata entului $i prevenirea co plica%iilor. Ane ia $ stare patologic& caracteri'at& prin co ple(itatea schi b&rilor clinice $i he atologice, ba'ate pe deficien%a de )e $i factorii ontogene'ei inco plete asociate cu sc&derea concentra%iei *b f&r& sc&derea nu &rului he atiilor. Gradul I " *b +,"-.. g/l, Gradul II " *b +0"1. g/l, Gradul III " *b 21. g/l Precoce3 apare la 4"-. s&pt. postnatal. Tardiv3 apare la 5"0 luni postnatal. *e oragii aterne, infec%ii cronice $i/sau acute, v6rst& ic& de gesta%ie, 7DI8, pre aturitate Ontogene'a inco pleta, schi bari orfologice ale he atiilor Paloare, tahi" / bradicardie, apari%ia suflului sistolic, tahipnee, apnee, atonie Obligatorii: Cercetri de laborator suplimentare: *b, )rotiu de s6nge periferic 9seria rosie " )erul seric, capacitatea de legare a fierului, ano alii orfologice, ele ente tinere, inclu'iuni feritina seric&, teste de he oli'&. eritrocitare, reticulocite: seria alba ; ano alii lecocitare, neutrofile hiperseg entate: seria trombocitara " tro bocitopenia <. Ane ia he olitic&, he oragii intrauterine, alfa"talase ia. in %nemi% precoce in %nemi% !%rdi*% -. Acid folic -.. icrog/=g de la 4, de 'ile de -. Acid folic -.. g/=g de la 0. 'ile de viata via%& 4. >it ? -, g/=g de la 0. 'ile de viata 4. >it ? -, g/'i de la 4, de 'ile de via%& 5. Preparate de fier de la 0. 'ile de viata-"4 5. Preparate de fier de la 4, de 'ile de via%& .,, g/=g/'i, cu aBorarea treptat& a do'ei g/=g/'i cu cre$terea treptat& a do'ei p@n& la p6n& la 5", g/=g/'i. 4"5 g/=g/'i la 5", luni de via%& 0. ?ritropoetina de la a 5", 'i de via%& A.. 0. ?ritropoetina de la a 5", 'i de via%& A.. 8N/=g/s&pt. @n 4"5 pri'e ti p de -."-0 s&pt 8N/=g/s&pt. @n 4"5 pri'e ti p de +"-. s&pt. ,. *e otransfu'ie 9ve'i nota ao Bos< ,. *e otransfu'ie 9ve'i nota ao Bos< An!en%!% ad inistrarea preparatelor de fier @n Po&!n%!% ti pul sarcinii Ad inistrarea preparatelor )e a elor care Crata entul ane iei la a & al&ptea'&. >ita ina D - g/=g i/ sau i/v 9I 'i de viata, a 5 'i, a 1 a 'i de viata< >ita ina ? 4, 8I p@n& la v@rsta de 4 luni Hemotransfuzii la necesitate. N.,--- dup& indica%ii stricte 9*b 21. g/l, ?r 24,,(-.-4/l, *t 2.,4A, se ne de hipo(ie tisular&<, corectia se efectuea'a cu asa eritrocitara de grupul de 7h factor al copilului. Corectia se efectuea'a dupa for ula Nt n ; *t b ( M ( --. *t asa eritrocitara 94..< septe brie 4.-4 D%!% re*i(uirii septe brie 4.-1 Medic neonatolog N. Munteanu @n ba'a Algoritmi neonatali, 4.-., p. E-. Prof. univ. P. Stratulat, conf. M. Foitu, conf. A. Curteanu -. Gi''aro MH, Closon ?. Differential diagnosis and anage ent of ane ia in the neIborn. Pediatr Clin N A 4..0, ,-: -.+1"--.1 4. #iacoia #P. Severe feto aternal he orrhage3 a revieI. Obstet#JnecolSurv -EE1: ,49A<3 514" 5+. 5. Kucht an"Hones K, SchIart' AK, Lilson DG. Glood co ponent therapJ for the neonate in )anaroff, Martin ; Neonatal"Perinatal Medicine, Disorders of the fetus and infant, 1th ed, MosbJ 4..4, -45E"-4,0 0. Molteni 7A. Perinatal blood loss. Pediatr 7ev -EE.: -494<, 01",0 ,. Ciofu ?3 Ane ii, in Cratat de Pediatrie, -EE-, 1A5"+-+.

Di%+no&!ic di"eren#i% Tr%!%men!u &peci"ic

Tr%!%men! pro"i %c!ic

D%!% e %.or/rii Au!orii Recen(en#i ,i. io+r%"ie