Sunteți pe pagina 1din 8

REGULAMENTUL INTERN CAPITOLUL I Dispoziii Generale Art.1. Societatea comercial SC 5 CLRAI SRL cu sediul in Clrai,str.Bucureti Complex 5,jud.

Clrai,are ca o iect de acti!itate "principal #$a ricarea produselor de pani%ica&ie si patiserie#cod caen '()' Art.2 Re*ulamentul intern al SC 5 CLRAI SRL, se aplic+ a) tuturor salaria&ilor indi%erent de durata contractului indi!idual de munc, ) persoanelor care ,i des%oar acti!itatea pe a-a de contract de cola orare sau prestri ser!icii !) ele!ilor, studen&ilor a%la&i ,n practic ,n cadrul societ&ii. Art." .ersonalul pre!-ut la art./ are o li*a&ia ca, pe perioada detarii sau dele*rii la alte unit&i, s respecte at0t pre!ederile cuprinse ,n pre-entul re*ulament c0t i re*lementrile proprii ale unit&ilor respecti!e. Art.# Salaria&ii societa&ii nu pot de&ine %unc&ii ,n re*iile autonome, societatile comerciale ori ,n alte unitati cu scop lucrati!, la societati comerciale cu capital pri!at a%late ,n concuren& direct cu societatea. Art.$ Re*ulamentul intern cuprinde re*uli pri!ind protec&ia,i*iena i securitatea muncii1re*uli pri!ind respectarea principiului nediscriminrii si al ,nlaturarii oricrei %orme de ,nclcare a demnitatii1 drepturile si o li*a&iile an*ajatorului i al salaria&ilor1procedura de solu&ionare a cererilor sau reclama&iilor indi!iduale ale salaria&ilor1re*uli concrete pri!ind disciplina muncii in unitate1a aterile disciplinare i sanctiunile aplica ile1re*uli re%eritoare la procedura disciplinar1modalita&ile de aplicare a altor dispo-i&ii le*ale sau contractuale speci%ice CAPITOLUL II Or%anizarea &'n!ii Art.( Ti&p'l )e &'n!* +i )e o)i,n* a) prin ne*o*iere cu repre-entan&ii salaria&ilor s#a sta ilit durata -ilnic a timpului de munc de '/ ore pe -i si este urmat de o perioada de repaus de /2 de ore ) reparti-area timpului de munc din cadrul saptamani este ine*ala 3#'41'4#//1//#4 timp de 5 -ile cu / -ile de repaus consecuti!e,de re*ul s0m ata si duminica ,cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 2( de ore !) salaria&i !or ene%icia de un spor la salariu pentru repausul sptm0nal care nu poate %i acordat s0m ata si duminica de /5 )) pentru orele lucrate peste durata normal a timpului de lucru sau ,n -ilele de sr tori le*ale ori declarate -ile nelucrtoare salaria&ii au dreptul la recuperare cu timp li er corespun-tor ,n urmtoarele 4( -ile sau cu plat unui spor de '((5 la salariul de a-.
1

e) ,nainte de ,nceperea pro*ramului de lucru, precum i la s%0ritul orelor de pro*ram, salaria&ii sunt o li*a&i s semne-e condica de pre-en& de la compartimentul sau locul de munc unde sunt ,ncadra&i.6 Conductorul locului de munc7 are o li*a&ia s !i-e-e -ilnic condica de pre-en&, la ,nceperea i la s%0ritul pro*ramului de lucru. -) salaria&ii care ,nt0r-ie de la pro*ramul de lucru sta ilit, tre uie s raporte-e superiorului ierar8ic situa&ia, c8iar dac este !or a de un ca- de %or& major. 9n a%ara ca-urilor nepre!-ute, toate a sen&ele tre uie autori-ate ,n preala il de superiorul ierar8ic. 9n ca-ul ,n care a sen&a s#a datorat unui moti! independent de !oin&a celui ,n cau- 6 oala , accident etc.7 superiorul ierar8ic tre uie in%ormat imediat, acesta %iind cel ,n msura s aprecie-e, ,n toate ca-urile, dac este necesar s se ia masuri sau s se propun msuri disciplinare. %) conducerea socie&ti rspunde de or*ani-area i &inerea e!iden&ei proprii pri!ind concediile de odi8n, concediile %r plat, -ilele li ere pltite, ,n!oiri de la pro*ram i alte aspecte care pri!esc timpul de munc i odi8n al salaria&ilor. Situa&ia pre-en&ei la ser!iciu se ,ntocmete -ilnic de ctre personalul cu atri u&ii ,n acest sens 6pontajul7 i se transmite compartimentului :Resurse ;mane<sau :Conta ilitate<cu 5 -ile ,nainte de plata salariilor. Art... Con!e)i'l )e o)i,n*/ !on!e)i'l &e)i!al +i alte !on!e)ii a) salaria&ii au dreptul, ,n in %iecare an calendaristic la un concediu de odi8n platit de /' de -ile lucratoare, la concedii medicale i la alte concedii. ) concediul de odi8n se e%ectuea-, de re*ul, inte*ral sau se poate acorda %rac&ionat dac interesele ser!iciului o cer sau la solicitarea salariatului dac nu este a%ectat des%urarea acti!it&ii, cu condi&ia ca una dintre %rac&iuni s nu %ie mai mic de '( -ile lucrtoare. =ineri in !arsta de pana la '3 ani ene%icia-a de un concediu de odi8n suplimentar de cel putin > -ile lucrtoare Indemni-a&ia de concediu de odi8n se plteste de catre an*ajator cu cel pu&in 5 -ile ,nainte de plecarea ,n concediu !) ,n a%ara concediului de odi8n, salaria&ii au dreptul la -ile de concediu pltite, ,n ca-ul urmtoarelor e!enimente %amiliale deose ite+ - cstoria salariatului " 5 -ile1 - naterea sau cstoria unui copil # > -ile1 - decesul so&ului sau al unei rude de p0n la *radul II a salariatului # > -ile1 Concediul pltit se acord, la cererea salariatului, de conducerea societ&ii. )) salariatul tre uie s %ac do!ada prin certi%icat medical i s justi%ice a sen&a ,n cade oal, sau e!entual s anun&e pro a ilitatea a sen&ei pentru cau-a de oal. e) in perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate i a celor pentru creterea i ,n*rijirea copiilor, raporturile de munc nu pot ,nceta i nu pot %i modi%icate dec0t din ini&iati!a salariatului. -) ,n a%ara concediului de odi8na ,n raport cu !ec8imea ,n munc, persoanele care lucrea- ,n locuri de munc cu condi&ii !tmtoare, *rele sau periculoase, ene%icia- de concedii suplimentare, apro ate de conducerea societ&ii ,n con%ormitate cu pre!ederile le*ale

Art.01 Con!e)i' -*r* plat* .ersonalul are dreptul la concedii %r plat acordate pe o perioad de '5 -ile,pentru re-ol!area unor situatii personale iar pentru studii sau de %ormare pro%esional intre >( de -ile si 4( de -ile. ?!iden&a concediilor %r plat se !a &ine de ctre compartimentul de resurse umane, care !a urmri implica&iile acestora ,n !ec8imea ,n munc. Art.2 3A!!es'l in se)i'l so!ietatii4 a7 accesul in sediul societa&ii se %ace pe a-a de le*itimatie !i-ate la -i1 7 iesirea din unitate a salariatilor este permisa numai cu acordul conducerii Art.15.1 Dele%area/ )eta+area Condi&iile ,n care se e%ectuea- dele*area salaria&ilor sunt cele re*lementat de Codul @uncii. CAPITOLUL III I%iena +i se!'ritarea Art.11.Conducerea societ&ii are o li*a&ia s asi*ure condi&ii normale de lucru, de natur s le ocroteasc sntatea i inte*ritatea %i-ic, dup cum urmea-+ a) instruc&iunile pre!-ute ,n pre-entul Re*ulament de ordine interioar, impun %iecrei persoane s !e*8e-e at0t la securitatea i sntatea s, c0t i a celorlal&i salaria&i din societate. ) %umatul ,n incinta societ&ii ,n alt loc dec0t cel sta ilit cu aceasta destina&ie este cu des!0rire inter-is ca i introducerea sau consumarea uturilor alcoolice. !) in pre-en&a semnelor e!idente de comportament anormal al unei persoane datorit creia aceasta ar putea s nu mai poat executa sarcinile de ser!iciu i care poate determina crearea unei situa&ii periculoase, conducerea societatii !a dispune un consult medical al salariatului respecti!. Acest consult medical, !a a!ea drept scop, respect0nd secretul medical, preci-area unui dia*nostic, pronun&area unei atitudini, recomandarea unui tratament medical dac este necesar. 9n ateptarea unei solu&ii de%initi!e, persoanei ,n cau- ,i !a %i inter-is s"i mai exercite munc. )) salaria&ii ene%icia- de *rupuri sanitare curate i dotate cu materiale de strict necesitate, ,n !ederea crerii unui con%ort necesar respectrii intimit&ii %iecruia, precum i pentru pre,nt0mpinarea ,m oln!irilor. e) e%ectuarea cur&eniei ,n irouri, *rupuri sanitare, 8oluri se !a %ace numai cu aparate electrocasnice i materiale speciale. Art.12.1 Co&portarea 6n !az )e a!!i)ente sa' in!i)ente la lo!'l )e &'n!* 9n domeniul protec&iei muncii se !a ac&iona ast%el+ - toate accidentele sur!enite ,n timpul ser!iciului, mai ales cele cu consecin&e *ra!e, !or %i declarate imediat conducerii societ&ii sau ,nlocuitorului de drept al acestuia.Aceleai re*uli !or %i respectate i ,n ca-ul accidentelor sur!enite pe traseul domiciliu # loc de munc i in!ers. Accidentul care a produs in!aliditate, accidentul mortal precum i accidentul colecti!, !or %i comunicate de ,ndat ctre conducerea societ&ii sau alta persoana din conducerea acesteia, Inspectoratele teritoriale de munc, precum i or*anelor de urmrire penal competente, potri!it le*ii.
3

Art.1".1 Utilizarea e!,ipa&entelor )e prote!ie +i )e l'!r' )in )otare. a) %iecare persoan este o li*at s#i utili-e-e ec8ipamentul te8nic de protec&ie i de lucru con%orm cerin&elor, %iind inter-is utili-area acestuia ,n scopuri personale. ) sunt considerate ec8ipamente te8nice+ec8ipamente de calcul, irotic, auto!e8icule, aparate, ,n *eneral, toate materialele ,ncredin&ate salariatului ,n !ederea executrii atri u&iilor sale de ser!iciu. !) este inter-is inter!en&ia din proprie ini&iati!a asupra ec8ipamentului te8nic sau de protec&ie, dac ,ntre&inerea acestuia este ,ncredin&at unui specialist, salariatul %iind o li*at s apele-e la ser!iciile acestuia. )) executarea sarcinilor de munc implic ,ntre&inerea i cur&irea ec8ipamentului te8nic i de lucru, personalul %iind o li*at s#i consacre timpul necesar acestei o li*a&ii, con%orm cerin&elor sta ilite prin %ia postului sau ordine speci%ice. Art.1#.1 Dispoziii 6n !az )e peri!ol 9n ca- de pericol, 6 cutremur, incendiu, etc.7 e!acuarea personalului unit&ii se e%ectuea- con%orm .lanului de ?!acuare sta ilit pe a-a Aormelor de pa- contra incendiilor i .lanului de Aprare Ci!il. CAPITOLUL I7 Re%'li )e )is!iplina Art.1$. 3 Re!o&pense Salaria&ii, ,n urma reali-rii sarcinilor la ni!elul standardelor de per%orman& sta ilite prin %ia postului, pot ene%icia de recompense potri!it le*ii. Art.1(. 3 A ateri )is!iplinare 9nclcarea cu !ino!&ie de ctre salaria&i, indi%erent de %unc&ia pe care o ocupa, a o li*a&iilor de ser!iciu, inclusi! a re*ulilor de comportare pre!-ute ,n pre-entul re*ulament intern, constituie a atere disciplinar i se sanc&ionea- potri!it le*isla&iei ,n !i*oare. Sunt a ateri disciplinare+ ,nt0r-ierea ,n mod repetat de la ora de ,ncepere a pro*ramului de lucru1 a sen&e nemoti!ate de la ser!iciu1 re%u-ul nejusti%icat de a inplini sarcinile si atri u&iile pre!a-ute in %ia postului1 inter!en&iile sau struin&ele pentru solu&ionarea unor cereri ,n a%ara cadrului le*al1 nerespectarea secretului pro%esional sau a con%iden&ialit&ii lucrrilor care au acest caracter1 ne*lijen&a repetat ,n re-ol!area lucrrilor1 mani%estri care aduc atin*ere presti*iului societ&ii1 exprimarea sau des%urarea, ,n calitate de salariat ori ,n timpul pro*ramului de lucru, a unor opinii sau acti!it&i pu lice cu caracter politic1 ,nclcarea pre!ederilor le*ale re%eritoare la concuren&a neloial1 prsirea ser!iciului %r moti! ,ntemeiat i %r a a!ea ,n preala il apro area e%ului ierar8ic1 des%urarea unei acti!it&i personale sau pri!ate ,n timpul orelor de pro*ram1
4

solicitarea sau primirea de cadouri ,n scopul %urni-rii unor in%orma&ii sau %acilitri unor ser!icii care s dune-e acti!it&ii societ&ii1 introducerea, distri uirea, %acilitarea introducerii sau distri uirii ,n unitate a uturilor alcoolice, pentru a %i consumate la locul de munc1 intrarea i rm0nerea ,n societate su in%luen&a uturilor alcoolice1 introducerea, posedarea, consumarea, distri uirea sau !inderea de su stan&e B medicamente al cror e%ect pot produce dere*lri comportamentale1 ,ntruniri de orice %el care nu pri!esc acti!itatea pro%esional1 des%urarea acti!it&ilor politice de orice %el in timpul pro*ramului %olosirea autoturismelor de ser!iciu ,n timpul li er i in scopuri personale %umatul ,n locuri nepermise in incinta unita&ii precum si ,nclcarea re*ulilor de i*ien i securitate orice alte %apte inter-ise de le*e1 Art.1.. 3 8an!i'ni )is!iplinare Sanc&iunile cu caracter disciplinar ce pot %i aplicate salria&ilor ,n ca- de a atere disciplinar sunt urmtoarele+ a) a!ertismentul scris1 ) suspendarea contractului indi!idual de munc pentru o perioad ce nu poate depi '( -ile lucratoare1 !) retro*radarea din %unc&ie, cu acordarea salariului %unc&iei ,n care s#a dispus retro*radarea, pentru o perioada ce nu poate depi 4( -ile1 )) diminuarea drepturilor salariale cu 5#'(5 pe o perioad de '#> luni1 e) reducerea salariului siBsau dup ca-,pe o perioad de '#> luni cu 5#'(5 -) des%acerea disciplinar a contractului de munc. Amen-ile disciplinare sunt inter-ise. Conducerea societ&ii sta ilete sanc&iune disciplinar ,n raport cu *ra!itatea a aterii disciplinare,s!0rsita,a!0ndu#se ,n !edere urmatoarele+ - ,mprejurarile ,n care %apta a %ost s!0rsit1 - *radul de !ino!a&ie a salariatului1 - consecintele a aterii disciplinare1 - comportarea *enerala ,n ser!iciu a salariatului1 - e!entualele sanc&iuni disciplinare su%erite anterior de ctre acesta. Su sanc&iunea nulittii a solut,nici o msura,cu excep&ia celei pre!-ute la art.')lit.a nu poate %i dispus mai ,naite de e%ectuarea unei cercetri disciplinare preala ile. Art.10. 3 Re%'li re-eritore la pro!e)'ra )is!iplinar* 9n !ederea des%urrii cercetrii disciplinare preala ile,salariatul !a %i con!ocat ,n scris de persoana ,mputernicit de ctre an*ajator s reali-e-e cercetarea,preci-0nduse o iectul,data,ora,si locul ,ntre!ederii. Aepre-entarea salariatului la con!ocarea %cuta %ra un moti! o iecti! d dreptul an*ajatorului s dispuna sanc&ionarea,%ra e%ectuarea cercetrii disciplinare preala ile. 9n cursul cercetrii disciplinare preala ile salariatul are dreptul s %ormule-e si s sus&ina toate aprarile ,n %a!oarea sa i s o%ere persoanei ,mputernicite s reali-e-e cercetarea toate pro ele si moti!a&iile pe care le consider necesare,precum i dreptul s %ie asistat,la cererea sa de ctre un repre-entant al salariatilor.
5

Conducerea societ&ii dispune aplicarea sanc&iunii disciplinare printr#o deci-ie emis ,n %orm scris,,n termen de >( de -ile calendaristice de la data lurii la cunotin& despre s!0rsirea a aterii disciplinare,dar nu mai tar-iu de 4 luni de la s!0rsirea %aptei. Ceci-ia !a cuprinde ,n mod o li*atoriu+ - descrierea %aptei care constituie a atere disciplinar1 - preci-area pre!ederilor din re*ulamentul intern aplica il,care au %ost ,ncalcate de salariat1 - moti!ele pentru care au %ost ,nlturate aprrile %ormulate de salariat ,n timpul cercetrii disciplinare preala ile sau moti!ele pentru care,nu a %ost e%ectuat cercetarea1 - termenul ,n care sanc&iunea poate %i contestat1 - instan&a competent la care sanc&iunea poate %i contestata Ceci-ia de sanc&ionare se comunic salariatului ,n cel mult 5 -ile calendaristice de la data emiterii si produce e%ecte de la data comunicrii. Ceci-ia se preda personal salariatului,cu semnatura de primire ori,,n ca- de re%ual primirii,prin scrisoare recomandat,la domiciliu sau reedin&a comunicat de acesta. Ceci-ia de sanc&ionare poate %i contestat de salariat la instan&ele judecatoreti competente ,n termen de >( de -ile calendaristice de la data comunicrii Art.12.1 Interzi!erea +i san!ionarea ,*r'irii se9'ale Au se tolerea- ,n cadrul rela&iilor de ser!iciu mani%estri de 8r&uire sexual. Sunt considerate 8r&uiri sexuale, acele *esturi, mani%estri, comentarii insinuante, sau propuneri cu alu-ii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres ,n cadrul institu&iei i pot conduce la de*radarea atmos%erei de lucru, scderea producti!it&ii muncii i a moralului an*aja&ilor. 9n sensul celor de mai sus, nu este permis an*aja&ilor i clien&ilor societ&ii s impun constr0n*eri, sau s exercite presiuni de orice alt natur ,n scopul o &inerii de %a!oruri de natur sexual. Salaria&ii, care !or %i autorii do!edi&i ai unor %apte pre!-ute mai sus, !or %i sanc&iona&i con%orm pre!ederilor art.') din pre-entul re*ulament. CAPITOLUL 7 Drept'rile si o li%aiile an%a:ator'l'i +i al salariailor Art.25.1 O li%aiile !on)'!erii so!iet*ii Conducerea societ&ii ,n !ederea unei des%urri a acti!it&ii se o li*+ sa in%orme-e salaria&ii asupra condi&iilor de munc i asupra elementelor care pri!esc des%surarea rela&iilor de munc1 sa asi*ure permanent condi&ii te8nice i or*ani-atorice a!ute ,n !edere la ela orarea normelor de munc i condi&iile corespun-toare de munc1 s acorde salaria&ilor toate drepturile ce decur* din le*e,din contractele indi!iduale de munc s comunice periodic situa&ia economica %inanciar a unita&ii,cu exceptia in%orma&iilor sensi ile sau secrete,care,prin di!ul*are,sunt de natur s prejudicie-e acti!itatea unit&ii.
6

s se consulte cu repre-entan&ii salaria&ilor ,n pri!in&a deci-iilor suscepti ile s a%ecte-e su stan&ial drepturile i interesele acestora s plateasc toate contri u&iile i impo-itele a%late ,n sarcina sa,precum i s re&ina i s !ire-e contri u&iile i impo-itele datorate de salaria&i,,n condi&iile le*ii1 s ,n%iin&e-e re*istrul *eneral de e!ident a salaria&ilor i s opere-e ,nre*istrrile pre!-ute de le*e1 s eli ere-e,la cerere,toate documentele care atest calitatea de salariat a solicitantului1 s asi*ure con%iden&ialitate datelor cu caracter personal ale salaria&ilor. Art.21. 3 O li%aiile salariailor Salaria&ii au ,ndatorirea+ a) s ,i ,ndeplineasc cu pro%esionalism, loialitate, corectitudine i ,n mod contiincios ,ndatoririle de ser!iciu i s se a &in de la orice %apt care ar putea s aduc prejudicii societ&ii1 ) s reali-e norma de lucru1 !) s rspund, potri!i le*ii, de ,ndeplinirea atri u&iilor ce le re!in din %unc&ia pe care o de&in, precum i a atri u&iilor ce le sunt dele*ate1 )) s se con%orme-e dispo-i&iilor date de e%ii crora le sunt su ordona&i direct, cu excep&ia ca-urilor ,n care aprecia- c aceste dispo-i&ii sunt ile*ale1 e) s pstre-e secretul de ser!iciu ,n condi&iile le*ii1 -) s pstre-e con%iden&ialitatea ,n le*tura cu %aptele, in%orma&iile sau documentele de care iau cunotiin& ,n exercitarea %unc&iei1 %) s ,i per%ec&ione-e pre*tirea pro%esionala %ie ,n cadrul societ&ii, %ie urm0nd cursuri de per%ec&ionare or*ani-ate ,n acest scop1 ,) s se con%orme-e pro*ramului de lucru al societ&ii1 i) s anun&e, personal sau prin alt persoan, conducerea societ&ii situa&ia ,n care, din moti!e o iecti!e ori din cau-a ,m oln!irii a sentea- de la ser!iciu, ,n cursul -ilei ,n care are loc a sen&a, sau ,n cel mult /2 de ore1 :) s aduc la cunotin&a e%ilor ierar8ici orice nere*ul constatat, a ateri sau *reut&i ,n munc1 ;) s ai o comportare corect i demn ,n cadrul rela&iilor de ser!iciu, s#i ajute cole*ii sau cola oratorii ,n aducerea la ,ndeplinire a o li*a&iilor de ser!iciu i s se suplineasc ,n cadrul specialit&ii lor1 l) s se pre-inte la ser!iciu ,n &inut decent, s %ac i s men&in ordinea i cur&enia la locul de munc, con%orm sarcinilor ce#i re!in prin %ia postului1 &) s %ume-e numai ,n spa&iile special amenajate1 n) s cunoasc i s respecte politicile de securitate i protec&ia muncii i de pre!enire i stin*ere a incendiilor1 o) s respecte ,n totalitate pre!ederile pre-entului re*ulament i s pstre-e con%iden&ialitatea pri!ind con&inutul acestuia. Art.22.Drept'rile !on)'!eri so!iet*ii An*ajatorul are,in principlal,urmtoarele drepturi+ s sta ileasc or*ani-area i %unc&ionarea unitatii1 s dea dispo-i&ii cu caracter o li*atoriu pentru salariat,su re-er!a le*alit&ii lor1
7

s exercite controlul asupra modului de ,ndeplinire a sarcinilor de ser!iciu1 s sta ileasc atri u&iile corespun-atoare pentru %iecare salariat,,n condi&iile le*i1 s constate s!0rirea a aterilor disciplinare i s aplice sanc&iunile corespun-toare,potri!it le*ii,si re*ulamentului inern Art.2" Drept'rile salariailor dreptul la salari-are penru munca depus1 dreptul la repaus -ilnic i sptam0nal1 dreptul la concediul de odi8n anual1 dreptul la e*alitate de anse i tratament1 dreptul la demnitatea i munc1 dreptul la securitate ,n munc1 dreptul la acces de %ormare pro%esional1 dreptul la in%ormare i consultare1 dreptul la ne*ocierea colecti! i indi!iduala dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condi&iilor de munca i a mediului de munc1 dreptul la protec&ie ,n ca- de concediere1 CAPITOLUL 7I Dispoziii -inale Art./2# @suri pentru aplicarea pre!ederilor Re*ulamentului intern+ .re-entul Re*ulament intern a %ost apro at de ctre repre-entan&ii salaria&ilor. Acest re*ulament !a %i adus la cunotin& su semntura, %iecrui salariat.Aerespectarea oricarei pre!ederi a pre-entului re*ulament este cosiderata a atere disciplinara si atra*e sanctionarea disciplinara a celor ce se !or %ace !ino!ati de incalcarea acestora1 .ersoanele numite sau nou an*ajate nu#i pot ,ncepe acti!itatea dec0t dup ce au semnat c au luat la cunotin& de con&inutul acestui re*ulament, prin *rija Compartimentului Resurse ;mane. .re-entul Re*ulament Intern al societ&ii ,ntra ,n !i*oare de la data de DDD . Acest Re*ulament Intern a %ost intocmit si apro at de catre+ An%a:ator/ Reprezentai salariailor/