Sunteți pe pagina 1din 19

P$%I A &' A!IG()A)' &' *A%A $)I' I+ ! )AI+A A ' - A**I&'+ !I I,B$%+AVI)' A A!A A la *A)&()I%' de *)'&I / &'BI VI!

!A P%A I+(,- G$%& si B(!I+'!!

!'* I(+'A 1

AB'%(% *A.()I%$) A!IG()A ' Cazul Asigurat


Sectiunea

Suma Asigurata / Persoana Asigurata (USD)

11 Deces Accident Transport Public Invaliditate Permanenta Partiala 17 Accident Transport Public %imita ,a0ima de Indemni1are per 'veniment Asigurat per &etinatorul Politei C eltuilei !edicale de Urgenta # a6 si b6 Accident si Imbolnavire 2 3ran1isa Intarzierea "aga#elor Inregistrate 28 2 +r" ,a0" de Baga4e Inregistrate 2 Perioada &eductibila 5numar de ore6 2 ,a0im pe $ra Intarzierea Calatoriei 70 2 ,a0imum pe $ra 2 Perioada &eductibila 5numar de ore) Asistenta $uridica in urma unui 10 Accident de Automobil Demersuri pentru Inlocuirea 10 Documentelor Pierdute

'() /0"000 '() /0"000 '() 1"000"000 '() /0-000 '() /0 ,a0" '() /00 8 9ours '() :0 ,a0" '() 700 8 9ours '() 80 ,a0" '() /"000 ,a0" '() 1"000

!'* I(+'A 2
*$+&I II G'+')A%' 16 Aceasta Polita se va supune legilor din )omania- ale carei instante vor avea singura putere de 4urisdictie pentru orice litigii ce ar putea apare in legatura cu cele de mai 4os" 26 Aceasta Polita va ;i lovita de nulitate in ca1 de eroare si de dol sub ;orma declaratiilor ;alse- a pre1entarii neadevarate a ;aptelor sau nedeclararii de in;ormatii importante de catre &etinatorul Politei si/sau Persoana Asigurata"
Polita de asigurare de calatorie in strainatate - Accident si Imbolnavire Atasata la cardurile de credit / debit Visa Gold / Business polita nr 0202001108 Banca ransilvania !"A" 1/1#

76 Persoanele Asigurate trebuie sa ia toate masurile de prevedere re1onabile- ale unei persoane responsabile si prudente- pentru a preintampina producerea de Accidente si pentru a evita Imbolnavirile si se vor con;orma tuturor e0igentelor legale si prevederilor contractuale- ca o conditie precedenta raspunderii !ocietatii- de;inita mai 4os" 86 *onditia prealabila a anga4arii raspunderii !ocietatii ast;el cum este de;inita mai 4os- este ca Persoana Asigurata si/sau &etinatorului Politei sa indeplineasca orice actiune sau sa respecte orice obligatie la timp si in conditiile care i se vor cere in conditiile si termenii pre1entei Polite" /6 ermenele de prescriptie care se aplica pre1entei Polite sunt cele preva1ute de legea romana"

!'* I(+'A 7
&'3I+I II G'+')A% AP%I*ABI%' 16 Societate% AIG )omania !"A" 26 AI& Assist% *ompania de asistenta imputernicita sa repre1inte !ocietatea in a;ara granitelor teritoriale ale )omaniei" 76 Suma Asigurata% !uma de bani speci;icata in abelul *a1urilor Asigurate sau limitata la detaliile speci;ice acoperirii preva1ute e0pres in oricare din sectiunile acestei Polite" 86 Perioada de 'alabilitate a Asigurarii% Va insemna impul $perativ de Acoperire stipulat in Program- care incepe dupa &ata Intrarii in Vigoare a Politei si care se termina inainte de &ata '0pirarii Politei" /6 Persoana (ligibila% $rice persoana care detine un card de credit / debit valabil emis de &etinatorul Politei si avand varsta cuprinsa intre 1: si :/ de ani la data Intrarii in Vigoare a Politei" :6 Persoana Asigurata% $rice Persoana 'ligibila- mentionata in Program care indeplineste toate conditiile si termenii pre1entei Polite" <6 Calatorie Asigurata% $ calatorie in a;ara granitelor teritoriale ale )omaniei- tarii de cetatenie si tarii de resedinta a Persoanei Asigurate- din momentul parasirii acestor granite pana in momentul reintoarcerii in cadrul acestor granite- nu mai mult de 8/ de 1ile consecutive de la data parasirii granitelor teritoriale ale )omaniei- tarii de cetatenie si tarii de resedinta a Persoanei Asigurate si cu conditia ca sa se ;aca dovada ca- c9eltuielile de calatorie sunt platite cu cardul de credit / debit" *9eltuielile de calatorie includ pretul biletului de avion- autocar sau tren ;olosit pentru a trece ;rontiera la plecare" In ca1ul in care se calatoreste cu masina- c9eltuielie de calatorie includ costul combustibilului si/sau c9eltuielile de ca1are *alatoria Asigurata trebuie sa aiba atat inceputul cat si s;arsitul in cadrul Perioadei de Valabilitate a Politei de Asigurare= in ca1ul in care acesta are doar inceputul in cadrul Perioadei de Valabilitate a Politei de Asigurare- *alatoria Asigurata este acoperita de pervederile pre1entei Polite doar pana la &ata '0pirarii Politei- in situatia in care se a;la in cadrul numarului de ma0imum 8/ 1ile consecutive" &aca Persoana Asigurata detine mai multe carduri de credit / debit emise de &etinatorul Politei- iar c9eltuielile de calatorie au ;ost platite

utili1andu-se mai mult de un card- *ompania va ;urni1a doar acoperirea prin asigurare o;erita de Polita si de abelul *a1urilor Asigurate de la tipul de card cu cea mai mare acoperire dintre cardurile utili1ate pentru plata c9eltuielilor de calatorie" 86 !i#loc de transport public> va insemna orice mi4loc de transport pe uscat- apa sau in aer- care operea1a pe ba1a unei licente de transport pasageri si care are doar rute ;i0e- prestabilite= #6 "ene)iciar% In ca1ul decesului Persoanei Asigurate- Bene;iciar este- daca nu se stipulea1a alt;el de catre &etinatorul Politei- sotul /sotia supravietuitor/oare a5l6 Persoanei Asigurate- in deplinatatea ;acultatilor mentale si nedivortat5a6- dupa care urmea1a copiii recunoscuti sau adoptati- urmati de mostenitorii legali" In ce priveste toate celelalte compensatii- Bene;iciarul este direct ;urni1orul de servicii medicale sau legale din strainatate sau &etinatorul Politei- cu respectarea prevederilor cuprinse in !ectiunea speci;ica" 106 Accident% 'veniment datorat unei cau1e ;ortuite- violente si e0terioare care nu poate ;i preva1ut- produs in timpul Perioadei de Valabilitate a Asigurarii si in cadrul impului $perativ de Acoperire si care produce vatamari corporale ce pot ;i stabilite in mod obiectiv si care periclitea1a viata Persoanei Asigurate sau care are ca re1ultat decesul- invaliditatea permanenta sau spitali1area Persoanei Asigurate" 116 'atamare Corporala% Vatamare corporala ;i1ica- e0terna- accidentala- care se produce in mod neasteptat si brusc in timpul Perioadei de Valabilitate a Asigurarii si in cadrul impului $perativ de Acoperire si care conduce e0clusiv si independent de orice alta cau1a sau de;ect ;i1ic sau in;irmitate pree0istenta accidentului la decesul- invaliditatea permanenta sau spitali1area Persoanei Asigurate" 126 Imbolnavire% $rice su;erinta sau boala somatica nepreva1uta produsa in timpul Perioadei de Valabilitate a Asigurarii si in cadrul impului $perativ de Acoperiree0clu1and orice boala sau su;erinta care constituie- re1ulta sau este cau1ata de o stare sau de;icienta pentru care s-a stabilit- recomandat- solicitat sau in mod re1onabil ar ;i trebuit sa se solicite sau se acorde tratament medical la o data oarecare inaintea inceperii Perioadei de Valabilitate a Asigurarii" 176 (veniment Asigurat% (n Accident- o Vatamare *orporala sau o Imbolnavirecon;orm de;initiilor de mai sus- survenite in Perioada de Valabilitate a Asigurarii si in cadrul impului ';ectiv de Acoperire" 186 C eltuieli !edicale de Urgenta Accident si Imbolnavire% *osturile necesare a;erente actului medical e;ectuat in a;ara limitelor teritoriale ale )omaniei- ale tarii de resedinta si ale tarii de cetatenie a Persoanei Asigurate- ce acopera tratamentul c9irurgical- aneste1ia sau orice alt tratament medical supraveg9eat intr-un !pital- prescris de catre un ,edic Persoanei Asigurate in urma producerii unui 'veniment Asigurat survenit in timpul *alatoriei Asigurate" 1/6 Tratament !edical% )eteta prescrisa de un ,edic- tratamentul- consultatiile si ingri4irea prescrise de acesta in vederea ameliorarii sau vindecarii Persoanei Asigurate in urma producerii unui 'veniment Asigurat" 1:6 !edic% $ persoana autori1ata legal si inregistrata sa practice medicina- alta decat o Persoana Asigurata in conditiile acestei Polite sau un membru de ;amilie apropiat al unei Persoane Asigurate" 1<6 Spital% $ institutie care> a6 detine o licenta de ;unctionare ca spital= si

b6 se ocupa cu primirea- ingri4irea si tratarea in incinta sa ca pacienti interni a persoanelor vatamate= c6 pune la dispo1itie saloane special ec9ipate pentru diagnosticare si tratament medical si c9irurgical= si d6 nu este in primul rand clinica de 1i- casa de odi9na sau de convalescenta sau o institutie similara si nu este decat oca1ional- un loc pentru tratarea persoanelor alcoolice sau dependente de droguri" 186 Data Producerii unui (veniment Asigurat% a6 In ca1ul Imbolnavirii va ;i prima 1i a stabilirii diagnosticului sau data la care Persoana Asigurata constata pentru prima data e0istenta bolii" b6 In ca1 de Accident va ;i data producerii accidentului" 1#6 *imita !a+ima de Acumulare% )epre1inta suma ma0ima platibila de !ocietate in legatura cu producerea unui Accident- indi;erent de numarul de Persoane Asigurate implicate in acesta" In ca1ul producerii unui Accident care duce la depasirea %imitei ,a0ime de Acumulare- aceasta va ;i distribuita tuturor Persoanelor Asigurate in mod egal- tinandu-se cont de sumele ma0ime asigurate pentru !ectiunea respectiva" 206 ,azboi Civil% $po1itie Armata intre doua sau mai multe parti/;ractiuni apartinand aceleiasi tari- unde ;ractiunile opo1ante tin de grupari etnice- religioase sau ideologice di;erite" &e;initia include> rebeliunea armata- revolutia- instigarea la revolta- insurectia- lovitura de stat- consecintele %egii ,artiale" 216 ,azboi strain% $po1itie armata- declarata sau nu- intre doua tari" 226 ,azboi% $po1itie Armata- ;ie ea declarata sau nu- intre doua tari sau orice activitati de tip martial- inclusiv ;olosirea ;ortei armate de catre orice natiune suverana in scopuri economice- geogra;ice- nationaliste- politice- rasialereligioase sau altele" 276 Terorism% 5 erorism- cu includerea oricaror masuri adoptate in scopul impiedicarii sau apararii impotriva unui act - e;ectiv sau iminent - de terorism6 )epre1inta utili1area sau amenintarea cu utili1area ;ortei sau violentei impotriva persoanelor sau proprietatii- ori comiterea unui act ce pune in pericol viata sau proprietatea- ori comiterea unui act ce inter;erea1a cu sau intrerupe un sistem de comunicatii sau un sistem electronic= savarsit de orice persoana sau grup indi;erent daca actionea1a sau nu in numele sau in legatura cu o organi1atieguvern- putere- ;orta militara sau autoritate publica si avand ca e;ect intimidareaconstrangerea sau pre4udicierea unui guvern- a populatiei civile sau a oricarui segment al acesteia- sau perturbarea unui segment al economiei" ermenul va include de asemenea orice act care este recunoscut sau certi;icat de ;orta Guvernamentala relevanta ca ;iind un act de terorism" 286 -ransiza% !uma stabilita in abelul *a1urilor Asigurate sub ;orma de suma ;i0a pentru care !ocietatea nu-si va asuma obligatia de plata daca despagubirea se situea1a sub aceasta suma ;i0a" 2/6 Documente Personale> inseamna documentul de identitate- pasaportul- carnetul de conducere auto si talonul masinii Persoanei Asigurate"

!'* I(+'A 8
P)'V'&')I G'+')A%' P)IVI+& *')')I%' &' &'!PAG(BI)'

16 In cazul producerii unui (veniment Asigurat. Persoana Asigurata trebuie sa contacteze de urgenta AI& Assist. la numarul de tele)on /(012) 111 333 344. prezentandu5si datele de identi)icare (numarul Politei. numele si prenumele Persoanei Asigurate. detalii de contact. precum si o descriere succinta a evenimentului petrecut)6 26 oate certi;icatele- in;ormatiile si probele solicitate de !ocietate vor ;i ;urni1ate acesteia pe c9eltuiala &etinatorului Politei si/sau Persoanei Asigurate in ;orma si de natura solicitata de catre !ocietate" %a cererea !ocietatii si pe c9eltuiala acesteia- Persoana Asigurata se va supune unei e0aminari medicale in legatura cu orice pretentie de despagubire" 76 oate declaratiile trebuie sa contina> a6 +umarul Politeib6 )aportul medical preliminar care descrie natura si gradul Vatamarilor *orporale ;urni1and un diagnostic e0actc6 oate biletele de internare/e0ternare in/din !pital- ;isele medicalediagnosticele Persoanei Asigurate- care vor permite *ompaniei sa determine acurat suma totala a c9eltuielilor medicale ale Persoanei Asigurated6 In ca1ul in care a ;ost implicata si o terta parte 5de e0" coli1iunea unor autove9icule6- numele- in;ormatiile necesare pentru contactarea acesteia sidaca este posibil- acoperirea prin asigurare a tertei parti- precum si orice rapoarte ale Politiei re;eritoare la accidente6 In ca1ul decesului- copie legali1ata a certi;icatului o;icial de deces si documente legale care sa stabileasca identitatea oricarui sau a tuturor bene;iciarilor;6 &aca este vorba de un Accident> i6 *ircumstantele detaliate ale Accidentului si numele martorilor- si ii6 $rice rapoarte ale politiei re;eritoare la Accidentiii6 &ata la care a ;ost consultat un ,edic in urma Vatamarii *orporaleiv6 In;ormatii necesare in vederea contactarii ,ediculuig6 &aca este vorba de o Imbolnavire> i6 &ata de la care au inceput sa se mani;este simptomele Imbolnavirii- si ii6 &ata la care a ;ost consultat ,edicul in urma Imbolnaviriiiii6 In;ormatii necesare in vederea contactarii ,edicului" 96 In cazul producerii unui (veniment Asigurat trebuie contactat de urgenta AI& Assist6 In situatia in care Compania de Asistenta nu este contactata si nu e+ista documente care sa dovedeasca imposibilitatea realizarii acestui demers. Societatea va acoperi doar C eltuielile !edicale de Urgenta suportate de Detinatorul Politei sau de Persoana Asigurata si doar pana la suma ma+ima de USD 372. cu conditia ca evenimentul care a generat respectivele c eltuieli sa )ie acoperit de prevederile prezentei Polite6 Pentru rambursarea acestor c eltuieli trebuie prezentate Societatii toate documentele mai sus mentionate. in termen de ma+imum 82 de zile de la data intoarcerii Persoanei Asigurate din Calatoria Asigurata respectiva6 In caz contrar. Societatea isi declina raspunderea in ceea ce priveste dauna produsa. i6 &ovada ca persoana pentru care se solicita despagubirea era anga4atul permanent al &etinatorului Politei la data producerii 'venimentului Asigurat si ca acesta se a;la intr-o calatorie in interes de servici in a;ara granitelor

teritoriale ale )omaniei- tarii de cetatenie si tarii de resedinta a acesteia= aceste lucruri trebuie noti;icate in scris !ocietatii de catre &etinatorul Politei inaintea e;ectuarii oricarei *alatorii Asigurate de catre oricare Persoana Asigurata= in ca1 contrar- !ocietatea isi declina raspunderea in ceea ce priveste noti;icarea de dauna reali1ata- c9iar daca aceasta este reali1ata *ompaniei de Asistenta AIG Assist46 In ca1ul in care Persoana Asigurata nu anunta *ompania de Asistenta AIG Assist despre 'venimentul Asigurat produs- de la data completarii dosarului de dauna- !ocietatea trebuie sa dea un raspuns in termen de 70 5trei1eci6 de 1ile= in ca1ul acceptarii despagubirii de ma0" (!& 1/0 si dupa ce suma de plata a ;ost stabilita- aceasta se va plati in termen de 1/ 5cinspre1ece6 1ile de la data acceptarii?6 In ca1ul in care Persoana Asigurata anunta *ompania de Asistenta AIG Assist despre 'venimentul Asigurat produs- aceasta va garanta in numele !ocietatii plata c9eltuielilor medicale si/sau legale direct ;urni1orului de servicii medicale si/sau legale- in conditiile si termenii pre1entei Polite de Asigurare" 86 Pe c9eltuiala sa- !ocietatea va avea dreptul si posibilitatea sa e0amine1e Persoana Asigurata al/a carei Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire constituie motivul unei cereri de despagubire- ori de cate ori se poate cere acest lucru in mod re1onabil- in perioada in care se anali1ea1a cererea de despagubire si sa ;aca o autopsie in ca1 de deces- daca aceasta nu este inter1isa de lege" /6 In ceea ce priveste orice cerere de despagubire pentru invaliditate- nu se va plati nici o despagubire inainte ca invaliditatea sa ;ie recunoscuta ca de;initiva si permanenta de catre un ,edic desemnat de catre !ocietate" :6 &aca la momentul Producerii 'venimentului Asigurat- e0ceptand ca1urile de &eces din Accident sau Invaliditate din Accident- mai e0ista o alta asigurare e;ectuata de sau in numele &etinatorului Politei si/sau Persoana Asigurata- care acopera aceleasi evenimente ca si cele asigurate prin aceasta Polita- raspunderea !ocietatii se va limita la cota proportionala care-i revine cu privire la respectivul eveniment" <6 In ca1ul in care &etinatorul Politei/Persoana Asigurata a primit de4a o despagubire pentru invaliditate cau1ata de un Accident- iar ulterior acelasi Accident duce la &ecesul Persoanei Asigurate- orice indemni1atii platite in contul indemni1atiei pentru invaliditate cau1ata de Accident vor ;i sca1ute din cuantumul indemni1atiei datorata pentru &eces din acelasi Accident" 86 In ca1ul producerii oricaror 'venimente Asigurate se va recurge la consultul unui ,edic- ale carui indicatii vor ;i urmate prompt- iar !ocietatea nu va ;i raspun1atoare pentru nici o parte a vreunei cereri de despagubire care- in opinia unui ,edic desemnat de catre !ocietate- este generata de negli4enta- deliberata sau nu- ori de nerecurgerea sau renuntarea Persoanei Asigurate la ingri4irea medicala" #6 In ca1ul in care !ocietatea isi declina raspunderea in ceea ce priveste o solicitare de despagubire si daca nu se introduce nici o actiune in instanta in decurs de 7 5trei6 luni de la e0primarea aceastei declinari sau- in ca1 de arbitra4- in decurs de 2 5doua6 luni de la data pronuntarii sentintei de arbitra4- toate despagubirile platibile in ba1a acestei Polite cu privire la o ast;el de solicitare vor ;i anulate" 106 &aca va aparea vreo di;erenta cu privire la suma ce trebuie platita con;orm acestei Polite 5raspunderea ;iind alt;el recunoscuta6- aceasta va ;i supusa arbitra4ului- in con;ormitate cu prevederile contractuale- iar pronuntarea unei sentinte de arbitra4

va constitui o conditie precedenta oricarei obligatii a !ocietatii de a ;ace orice plata con;orm acestei Polite" 116 &aca o cerere de despagubire ;acuta in ba1a acestei Polite este ;rauduloasa sau in mod intentionat e0agerata sau daca se utili1ea1a mi4loace sau procedee ;rauduloase de catre &etinatorul Politei sau Persoana Asigurata sau de o alta persoana care actionea1a in numele acestora in scopul obtinerii unei despagubiri in ba1a acestei Polite- orice acoperire preva1uta in pre1enta Polita va ;i anulata" 126 Plata despagubirilor directe catre &etinatorul Politei 5in suma ma0ima de (!& 1/06 se va e;ectua de catre !ocietate la sediul sau din )omania" 176 +u se va plati nici o despagubire in ceea ce priveste o Persoana Asigurata pentru mai mult de una din urmatoarele acoperiri> &eces din Accident sau Invaliditate din Accident" 186 +ici o suma platibila in ba1a acestei Polite nu va ;i in nici un ca1 purtatoare de dobanda" 1/6 &espagubirea se va ;i plati numai &etinatorului Politei- sau la cererea e0presa a acestuia- Persoanei Asigurate sau bene;iciarului acesteia sau repre1entantilor legali ai Persoanei Asigurate- ale caror c9itante vor descarca in mod corespun1ator !ocietatea" 1:6 In ca1ul oricaror plati ;acute in ba1a acestei Polite de asigurare- !ocietatea se va subroga in toate drepturile Persoanei Asigurate de recuperare de la orice persoana sau organi1atie sau terta parte raspun1atoare de producerea 'venimentului Asigurat respectiv= Persoana Asigurata va ;urni1a toate documentele si va interprinde toate actiunile necesare asigurarii acestor drepturi de subrogare" Persoana Asigurata nu va intreprinde nici o actiune dupa producerea 'venimentului Asigurat de pre4udicere a acestor drepturi de subrogare" 1<6 +ici o suma nu va ;i platibila unei Persoane Asigurate in con;ormitate cu mai mult de o singura Polita AIG de Asigurare pentru Accidente @ !anatate in legatura cu riscurile de &eces Accidental si Invaliditate" In ca1ul in care Persoana Asigurata solicita indemni1atii multiple ca re1ultat al ;aptului ca detine mai multe polite AIG in vigoare pentru riscurile de &eces Accidental si Invaliditate- limita totala a indemni1atiei platibile de catre asigurator persoanei asigurate in con;ormitate cu toate politele AIG in vigoare va ;i limita totala a obligatiei Asiguratorului platibila pentru &eces Accidental si Invaliditate numai din polita primara" Polita primara va ;i considerata ca ;iind Polita in vigoare cu cea mai mare indemni1atie pentru &eces Accidental si Invaliditate" Primele platite pentru politele suplimentare- minus c9eltuielile- vor ;i rambursate Persoanei Asigurate dupa cum este de;inita in aceste polite"

!'* I(+'A /
'A*%(&')I G'+')A%' !ocietatea nu va ;i raspun1atoare sa plateasca nici o despagubire cu privire la nici o Persoana Asigurata> 16 pentru Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire re1ultate din cau1a unui )a1boi *ivil sau )a1boi cu alte !tate- declarat sau nedeclarat- inva1ie- insurectierevolutie- ;olosirea ;ortei armate sau u1urparea guvernului sau a dictaturii militare-

26 pentru Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire re1ultate din ;olosirea ;ortei militare internationale in interceptarea- prevenirea sau atenuarea oricarui Act erorist- stiut sau suspectat76 pentru Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire re1ultate din orice Act erorist86 pentru Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire oca1ionate sau re1ultand din> 2 (tili1area- eliberarea sau pierderile de materiale nucleare care au ca re1ultatin mod direct sau indirect- reactii nucleare- radiatii sau contaminare radioactiva= sau 2 Imprastierea sau utili1area de substante patogene sau materiale otravitoare biologice sau c9imice= sau 2 'liberarea de substante patogene sau materiale otravitoare biologice sau c9imice" $ricare dintre ca1urile mai sus mentionate sunt aplicabile numai in conditiile in care /0 sau mai multe persoane au murit sau au su;erit vatamari corporale grave intr-un termen de #0 de 1ile de la data incidentului cau1ator de moarte sau de vatamari ;i1ice grave" In vederea aplicabilitatii acestei prevederi- vatamare corporala grava repre1inta> 5a6 Vatamare corporala care prime4duieste viata= sau 5b6 &es;igurare ;i1ica evidenta si prelungita= sau 5c6 Pierderea prelungita a sau deteriorarea ;unctionarii unui membru sau organ al corpului" /6 pentru Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire cau1ate sau provocate intentionat de catre Persoana Asigurata:6 pentru Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire cau1ate de e0punerea voita sau deliberata la pericol 5e0ceptand incercarea de a salva o viata umana6- autovatamare intentionata- sinucidere sau tentativa de sinucidere- sau ca o consecinta a re;u1ului de a urma s;atul medicului<6 pentru Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire su;erite in timp ce Persoana Asigurata se a;la sub in;luenta sau ca urmare a consumului de alcooldroguri sau narcotice daca acestea nu sunt administrate cu pro;esionalism de catre un ,edic sau daca nu sunt prescrise corect si luate in con;ormitate cu instructiunile unui ,edic86 pentru Accident sau Vatamare *orporala su;erite in timpul sau ca urmare a participarii la orice activitati sportive in calitate de 4ucator pro;esionist#6 pentru Accident sau Vatamare *orporala su;erite in timpul sau ca urmare a participarii la o competitie ce implica ;olosirea unui ve9icul motori1at de uscatapa sau aer106 pentru Accident sau Vatamare *orporala su;erite in timpul sau ca urmare a calatoriei sau conducerii unei motociclete sau a unui scuter cu capacitate cilindrica de peste 12/ cmc"116 pentru Accident sau Vatamare *orporala su;erite in timp ce Persoana Asigurata calatoreste pe calea aerului alt;el decat ca pasager cu bilet de calatorie la bordul unui avion inregistrat la o societate de transport aerian de pasageri care e;ectuea1a 1boruri pe rute regulate si cu orar a;isat126 pentru Accident sau Vatamare *orporala su;erite in timpul comiterii sau ca urmare a participarii la orice ;el de ;apta preva1uta de *odul Penal ca in;ractiune sau contraventiePolita de asigurare de calatorie in strainatate - Accident si Imbolnavire Atasata la cardurile de credit / debit Visa Gold / Business polita nr 0202001108 Banca ransilvania !"A" 8/1#

176 pentru Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire re1ultand din starea de graviditate sau la/dupa nastere- precum si orice Imbolnavire a tuturor organelor ;emeiesti186 pentru Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire survenite sau cau1ate de conditii cunoscute in mod obisnuit sub numele de !I&A sau BIV si/sau de o boala sau stare inrudita- inclusiv boli derivate sau ;orme variate ale acesteia- indi;erent de modul in care au ;ost contactate sau cau1ate" )aspunderea de a arata ca Accidentul- Vatamarea *orporala sau Imbolnavirea nu au ;ost cau1ate sau nu au re1ultat ca o consecinta a !I&A sau a in;ectarii cu BIV va reveni intotdeauna Persoanei Asigurate1/6 pentru Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire cau1ate sau determinatate de orice boala venerica sau complicatiile acestora1:6 pentru Accident sau Vatamare *orporala su;erite in timpul sau ca urmare a participarii active la un con;lict de munca violent- tulburari de strada sau miscari civile sau de1ordine publica1<6 pentru Accident- Vatamare *orporala sau Imbolnavire su;erite in timp ce Persoana Asigurata isi e;ectuea1a serviciul militar sau este de garda sau urmea1a un curs de pregatire in cadrul unei armate sau politii- a unei militii sau organi1atii paramilitare- indi;erent daca Accidentul sau Vatamarea *orporala s-au produs in timp ce Persoana Asigurata era in permisie sau nu purta uni;orma186 pentru tratamente legate de orice ;el de dereglari nervoase sau mentale- indi;erent de clasi;icarea lor- pentru probleme psi9iatrice sau psi9otice- depresii de orice ;elsau alienare mintala= orice tratamente psi9oanalitice si psi9ologice- orice tulburare emotionala1#6 pentru orice ;ractura patologica206 pentru cure de orice ;el- sau pentru cure pentru tratarea consecintelor aparute in urma unui Accident- Vatamari *orporale sau Imbolnaviri si orice sedere in institutii care acorda ingri4ire pe termen lung 5camine pentru batrani- centre de convalescenta- centre de de1into0icare- etc"6216 pentru anali1e- operatii sau tratament de natura strict cosmetica- pentru c9irurgie plastica cu e0ceptia c9irurgiei reparatorii necesitate ca urmare a unui Accident sau Vatamari *orporale acoperite de aceasta polita= sau pentru obe1itate= sau pentru usurarea conditiilor de inseminare sau pentru tratarea impotentei sau pentru imbunatatirea potentei226 pentru Accident sau Vatamare *orporala su;erite in timpul sau ca urmare a participarii la orice sport de iarna cum ar ;i sc9iul- snoCboarding-ul- sc9ibob-ulsaniuta- patina4ul- patina4ul vite1a- precum si ca urmare a participarii active la orice sport periculos cum ar ;i parasutismul- 1borul cu delta-planul- paranavigatieparapanta- sc9i e0trem- sc9i in a;ara pistei- salt cu coarda elastica- sc9i nauticescaladarea stancilor- scu;undari acvatice de orice ;el- canota4 in conditii e0tremespeologie- alpinism- sur;ing- etc"276 tratamentele care nu au ;ost prescrise de un medic autori1at si recunoscut286 pentru orice Imbolnaviri care s-au mani;estat inaintea perioadei *alatoriei Asigurate> orice boala- mal;ormatie sau stare de ;apt a Persoanei Asigurate- care anterior datei impului ';ectiv de Acoperire 5a6 s-a mani;estat pentru prima oaras-a inrautatit- a devenit acuta- sau au aparut simptome care ar ;i determinat o persoana sa vi1ite1e un doctor pentru diagnosticare- sa se ingri4easca sau sa urme1e un tratament- sau 5b6 a ;ost tratata de un ,edic- sau tratamentul a ;ost prescris de un ,edicPolita de asigurare de calatorie in strainatate - Accident si Imbolnavire Atasata la cardurile de credit / debit Visa Gold / Business polita nr 0202001108 Banca ransilvania !"A" #/1#

2/6 proceduri medicale e0perimentale sau care se ;olosesc in cercetarea medicala2:6 tratamente o;talmologice- oc9elari- lentile de contact- aparate auditive- orice tratamente stomatologice sau protetice- cu e0ceptia celor care sunt consecinta directa a unui accident asigurat2<6 ingri4irile acordate de un 9omeopat- c9iropractician sau medic naturist286 orice consultatii medicale care nu sunt urmarea unui eveniment asigurat2#6 vaccinarile si complicatiile acestora706 pentru orice *9eltuieli ,edicale de (rgenta / 'venimente Asigurate e;ectuate / produse pe teritoriul )omaniei sau al tarii de resedinta si al tarii de cetatenie si pentru orice *9eltuieli ,edicale de (rgenta / 'venimente Asigurate e;ectuate / produse oriunde in lume inainte sau dupa perioada *alatoriei Asigurate716 toate e0aminarile periodice pentru control sau observatie- indi;erent daca acestea au sau nu legatura cu orice Accident- Vatamare *orporala si Imbolnavire aparute inainte sau dupa *alatoria Asigurata" 726 !ocietatea nu va ;i responsabila pentru vreo pretentie cau1ata sau re1ultata ;ie direct sau indirect de in;luenta alcoolului- atunci cand se dovedeste ca nivelul alcoolului in sange este egal sau mai mare decat 80 mg/100 ml de sange- sau este vi1ibil in alt mod ca Persoana Asigurata era- la momentul accidentului- sub in;luenta alcoolului"

!'* I(+'A # a6 si b6
*B'% (I'%I ,'&I*A%' &' ()G'+ A A**I&'+ @ I,B$%+AVI)' &aca in timpul *alatoriei Asigurate o Persoana Asigurata su;era un Accident- o Vatamare *orporala sau o Imbolnavire- !ocietatea va acoperi valoarea *9eltuielilor ,edicale de (rgenta- necesare- re1onabile si obisnuite aparute imediat dupa producerea 'venimentului Asigurat si in timpul *alatoriei Asigurate- peste !uma &eductibila daca aceasta este aplicabila- pana la ma0imum !uma Asigurata din abelul *a1urilor Asiugurate- cu conditia respectarii tuturor conditiilor si termenilor pre1entei Polite" Conditii Exprese: 16 *9eltuielile ,edicale de (rgenta vor include si se vor limita la urmatoarele servicii> a6 *9eltuieli pentru masa si ca1are in camera de spital semi-privat- pentru utili1area salii de operatie- a salii de urgenta si a centrului medical ambulatorb6 $norariile datorate ,edicilorc6 *9eltuielile ,edicale- in incinta sau in a;ara spitalului- inclu1and> anali1e de laborator- servicii de ambulanta 5spre si de la spital6- medicatie prescrisa- terapeutica- aneste1ie 5inclusiv administrarea aneste1icelor6trans;u1ii- membre sau oc9i arti;iciali 5e0clu1and repararea sau inlocuirea acestor organe6- radiogra;ii- prote1ed6 *9eltuieli pentru ingri4irea o;erita de o asistenta cali;icata"
Polita de asigurare de calatorie in strainatate - Accident si Imbolnavire Atasata la cardurile de credit / debit Visa Gold / Business polita nr 0202001108 Banca ransilvania !"A" 10/1#

26 *9eltuielile ,edicale de (rgenta ma0im acoperite prin pre1enta Polita sunt speci;icate in abelul *a1urilor Asigurate 5!ectiunea 16 si vor ;i acoperite doar peste acoperirea o;erita de orice alte asigurari valide" Definitii Exprese: 16 *entru medical ambulator> unitate autori1ata care o;era tratament medical sau c9irurgical ambulatoriu- ;iind di;erita de un !pital- *linica sau *abinet ,edical" 26 *9eltuieli ,edicale de (rgenta necesare- re1onabile si obisnuite> inseamna onorariile si tari;ele practicate in general in localitate pentru asigurarea de servicii si materiale medicale necesare pentru tratarea unor ca1uri de un tip si o gravitate similare- dar care nu includ c9eltuielile care nu ar ;i ;ost e;ectuate daca nu ar ;i e0istat o asigurare" Excluderi Exprese: !ocietatea nu va avea obligatia de a plati nici o indemni1atie cu privire la o Persoana Asigurata pentru> 16 orice *9eltuieli ,edicale de (rgenta aparute atunci cand se e;ectuea1a o *alatorie Asigurata netinandu-se seama de s;atul unui ,edic practician cali;icat- care poseda o licenta de practicare a pro;esiei= 26 orice *9eltuieli ,edicale de (rgenta e;ectuate cand scopul special al unei *alatorii Asigurate este acela de a primi tratament sau s;at medical= 76 orice *9eltuieli ,edicale de (rgenta e;ectuate in cadrul limitelor teritoriale ale )omaniei- tarii de cetatenie sau tarii de resedinta a Persoanei Asigurate= 86 orice tratament medical- medicamente- prescrise sau aplicate inainte sau dupa perioada *alatoriei Asigurate= /6 orice tratamente stomatologice sau protetice- cu e0ceptia celor care sunt consecinta directa a unui Accident asigurat" In cazul producerii unui (veniment Asigurat trebuie contactat de urgenta AI& Assist6 In situatia in care Compania de Asistenta nu este contactata si nu e+ista documente care sa dovedeasca imposibilitatea realizarii acestui demers. Societatea va acoperi doar C eltuielile !edicale de Urgenta suportate de Detinatorul Politei sau de Persoana Asigurata si doar pana la suma ma+ima de USD 372. cu conditia ca evenimentul care a generat respectivele c eltuieli sa )ie acoperit de prevederile prezentei Polite6

!'* I(+'A 10
!')VI*II &' A!I! '+ A &aca- in timpul Perioadei de Valabilitate a Asigurarii- o Persoana Asigurata su;era o Vatamare *orporala sau o Imbolnavire- AIG Assist- actionand in numele !ocietatiiva organi1a actiunile necesare- preva1ute in abelul *a1urilor Asigurate- pana la valoarea !umei Asigurate- recurgand la cele mai bune mi4loace si servicii- adaptate la starea ;i1ica a Persoanei Asigurate"
Polita de asigurare de calatorie in strainatate - Accident si Imbolnavire Atasata la cardurile de credit / debit Visa Gold / Business polita nr 0202001108 Banca ransilvania !"A" 11/1#

Conditii Exprese: 16 +umai AIG Assist va ;i autori1ata sa intervina in numele !ocietatii= prin urmaretrebuie contactata AIG Assist in eventualitatea producerii unui 'veniment Asigurat" In cazul in care AI& Assist nu este contactata sau nu e+ista documente care sa #usti)ice imposibilitatea contactarii acesteia in cazul producerii unui (veniment Asigurat. Societatea nu este raspunzatoare in nici un )el pentru c eltuielile ocazionate6 26 &eci1ia cu privire la mi4loacele cele mai potrivite si momentul in care urmea1a sa se acorde asistenta legata de ca1urile asigurate din pre1enta Polita apartine AIG Assist" 76 AIG Assist sau !ocietatea nu sunt obligate sa ramburse1e nici o c9eltuiala legata de evacuarea si/sau repatrierea ;acuta ;ara aprobarea AIG Assist" 86 AIG Assist este in masura sa decida repatrierea Persoanei Asigurate- spitali1ata in a;ara )omaniei- atunci cand aceasta este 4usti;icata- iar starea Persoanei Asigurate o permite= odata Persoana Asigurata a4unsa in )omania- raspunderea !ocietatii de acoperire a c9eltuielilor medicale sau a oricaror altor c9eltuieli incetea1a" /6 )e;u1ul Persoanei Asigurate de a accepta repatrierea medicala atrage dupa sine incetarea obligatiei !ocietatii de a acoperiri 5de a despagubi6 sumele repre1entand valoarea c9eltuielilor e;ectuate dupa data la care repatrierea a ;ost ordonata" Descrierea Riscurilor Acoperite 16 Asistenta Duridica in (rma unui Accident de Automobil> &aca o Persoana Asigurata este arestata sau este in pericol de a ;i arestata ca urmare a unui accident de automobil in timpul Perioadei de Valabilitate a Asigurarii- AIG Assist va lua masuri pentru asistenta 4uridica necesara si va plati c9eltuielile legate de aceasta asistenta 4uridica aparute ca urmare a producerii accidentului" 26 &emersuri pentru Inlocuirea Pasapoartelor- Biletelor de *alatorie si a &ocumentelor Pierdute> AIG Assist va coordona contactele cu autoritatile consulare in ca1ul pierderii sau ;urtului pasaportului unei Persoane Asigurate" 76 AIG Assist va a4uta la intreprinderea demersurilor necesare pentru inlocuirea documentelor si a biletelor de calatorie in ca1ul unui ;urt- pierderi sau situatii nepreva1ute" AIG Assist se va ocupa si de orice aran4amentele necesare cu Agentii de urism"

!'* I(+'A 11
&'*'! A**I&'+ A% )A+!P$) P(B%I* &aca in timpul Perioadei de Valabilitate a Asigurarii o Persoana Asigurata calatoreste in calitate de pasager- se imbarca sau coboara dintr-un ,i4loc de ransport Public si su;era o Vatamare *orporala- care in mod direct si independent de toate celelalte
Polita de asigurare de calatorie in strainatate - Accident si Imbolnavire Atasata la cardurile de credit / debit Visa Gold / Business polita nr 0202001108 Banca ransilvania !"A" 12/1#

cau1e duce- in decurs de 12 5douaspre1ece6 luni calendaristice de la data producerii accidentului- la deces- !ocietatea este de acord sa plateasca Bene;iciarului sau repre1entantului legal al Persoanei Asigurate Indemni1atia preva1uta in abelul *a1urilor Asigurate"

!'* I(+'A 17
I+VA%I&I A ' P'),A+'+ A PA) IA%A - )A+!P$) P(B%I* &aca in timpul Perioadei de Valabilitate a Asigurarii o Persoana Asigurata calatoreste in calitate de pasager- se imbarca sau coboara dintr-un ,i4loc de ransport Public si su;era o Vatamare *orporala care- direct si independent de toate celelalte cau1e ducein decurs de 12 5douaspre1ece6 luni calendaristice de la data producerii accidentuluila Invaliditate asa cum se speci;ica in aceasta !ectiune- !ocietatea este de acord sa plateasca Persoanei Asigurate indemni1atia preva1uta in abelul *a1urilor Asiguratecare depaseste !uma &eductibila sau 3ransi1a- daca acestea sunt aplicabile" AB'%(% I+&',+I.A II%$) Indemni1atia '0primata ca Procent din !uma Asigurata Pierderea totala a vederii la ambii oc9i 100E &ementa totala incurabila 100E Pierderea totala a ambelor brate sau a ambelor maini 100E Pierderea totala a au1ului la ambele urec9i- de origine 100E traumatica Pierderea ma0ilarului in;erior 100E Pierderea totala a vorbirii 100E Pierderea totala a unui brat si a unui picior 100E Pierderea totala a unui brat si a unei labe a piciorului 100E Pierderea totala a unei maini si a unei labe a piciorului 100E Pierderea totala a unei maini si a unui picior 100E Pierderea totala a ambelor picioare 100E Pierderea totala a ambelor labe ale picioarelor 100E Pierderea de substanta osoasa a craniului in toata grosimea sa> - supra;ata de cel putin : cm"p" 80E - supra;ata de 7 pana la : cm"p" 20E - supra;ata mai mica de 7 cm"p" 10E Pierderea partiala a ma0ilarului in;erior- a sectiunii 80E ascendente in intregime sau a 4umatate din osul ma0ilarului Pierderea totala a unui oc9i 80E Pierderea totala a au1ului la o urec9e 70E
Polita de asigurare de calatorie in strainatate - Accident si Imbolnavire Atasata la cardurile de credit / debit Visa Gold / Business polita nr 0202001108 Banca ransilvania !"A" 17/1#

Invaliditate

Pierderea unui brat sau a unei maini Pierderea considerabila de substanta osoasa a bratului 5le1iune permanenta si incurabila6 Parali1ia totala a membrului superior 5le1iune ireversibila a nervilor6 Parali1ia totala a nervului circum;le0 Anc9ilo1a umarului Anc9ilo1a cotului in po1itie ;avorabila 5deviatie de 1/ grade de la ung9iul drept6 Anc9ilo1a cotului in po1itie ne;avorabila Pierderea masiva de substanta osoasa a celor doua oase ale antebratului 5le1iune de;initiva si incurabila6 Parali1ia totala a nervului median Parali1ia totala a nervului radial la arcul de torsiune Parali1ia totala a nervului radial al antebratului Parali1ia totala a a nervului radial al mainii Parali1ia totala a nervului cubital Anc9ilo1a inc9eieturii mainii in po1itie ;avorabila 5dreapta si in pronatie6 Anc9ilo1a inc9eieturii mainii in po1itie ne;avorabila 5;le0ie sau intindere ;ortata sau po1itie supanatorie6 Pierderea totala a degetului mare Pierderea partiala a degetului mare 5;alanga distala6 Anc9ilo1a totala a degetului mare Amputarea totala a degetului aratator Pierderea totala a doua ;alange ale degetului aratator Pierderea totala a ;alangei distale a degetului aratator Amputarea simultana a degetului mare si a degetului aratator Pierderea totala a degetului mare si a altui deget decat cel aratator Pierderea totala a doua degete altele decat degetul mare si degetul aratator Pierderea totala a trei degete altele decat degetul mare si degetul aratator Pierderea totala a patru degete inclusiv degetul mare Pierderea totala a patru degete e0clusiv degetul mare Pierderea totala a degetului median Pierderea totala a unui deget altul decat degetul maredegetul aratator si degetul median Pierderea totala a coapsei 54umatatea superioara6 Pierderea totala a coapsei 54umatatea in;erioara6 si a piciorului Pierderea totala a labei piciorului 5de1articulare tibiotarsiana6

&)'P :0E /0E :/E 20E 80E 2/E 80E 80E 8/E 80E 70E 20E 70E 20E 70E 20E 10E 20E 1/E 10E /E 7/E 2/E 12E 20E 8/E 80E 10E <E :0E /0E 8/E

! A+G /0E 80E //E 1/E 70E 20E 7/E 70E 7/E 7/E 2/E 1/E 2/E 1/E 2/E 1/E /E 1/E 10E 8E 7E 2/E 20E 8E 1/E 80E 7/E 8E 7E

Pierderea partiala a labei piciorului 5de1articulare a osului de sub gle1na6 Pierderea partiala a labei piciorului 5de1articulare medio-tarsiana6 Pierderea partiala a labei piciorului 5de1articulare tarsometatarsiana6 Parali1ia totala a membrului in;erior 5le1iune de nerv ireversibila6 Parali1ia completa a nervului sciatic popliteu e0tern Parali1ia completa a nervului scatic popliteu intern Parali1ia completa a doi nervi 5sciatic popliteu e0tern si intern6 Anc9ilo1a soldului Anc9ilo1a genunc9iului Pierderea de substanta osoasa din coapsa sau din ambele oase ale piciorului 5conditie incurabila6 Pierderea de substanta osoasa din rotula genunc9iului cu separarea considerabila a ;ragmentelor si di;icultate considerabila de mobilitate la intinderea piciorului Pierderea de substanta osoasa din rotula genunc9iului cu pastrarea mobilitatii !curtarea membrului in;erior cu cel putin / cm !curtarea membrului in;erior cu 7 pana la / cm !curtarea membrului in;erior cu 1 pana la 7 cm Amputarea totala a tuturor degetelor de la picioare Amputarea a patru degete de la picioare inclusiv degetul mare Pierderea totala a patru degete de la picioare Pierderea totala a degetului mare de la picior Pierderea totala a doua degete de la picioare Amputarea unui deget de picior altul decat degetul mare Definitii Exprese:

8E 7/E 70E :0E 70E 20E 80E 80E 20E :0E 80E 20E 70E 20E 10E 2/E 20E 10E 10E /E 7E

16 Pierdere> Acest termen ;olosit cu re;erire la mana- laba piciorului- brat sau picior inseamna pierdere prin rete1are ;i1ica sau pierderea totala si permanenta a ;olosintei membrului amintit" 26 Pierderea au1ului> inseamna pierderea totala si irecuperabila a au1ului" 76 Pierderea vorbirii> inseamna pierderea totala si irecuperabila a vorbirii" 86 Pierderea vederii> inseamna pierderea totala si irecuperabila a vederii" Acest lucru se considera ca s-a intamplat daca gradul de vedere ramas dupa corectie este 7/:0 sau mai putin pe !cara !nellen" Conditii Exprese: 16 Acoperirea prin asigurare se va inc9eia pentru o Persoana Asigurata con;orm acestei !ectiuni odata cu plata unei indemni1atii egale cu !uma Asigurata"
Polita de asigurare de calatorie in strainatate - Accident si Imbolnavire Atasata la cardurile de credit / debit Visa Gold / Business polita nr 0202001108 Banca ransilvania !"A" 1//1#

26 Valoarea totala de plata Fn ca1 de mai multe situatii de invaliditate re1ultate in urma aceluiasi accident se stabileste prin insumarea diverselor procente preva1ute in abelul Indemni1atiilor dar nu va depasi !uma Asigurata" &aca totalul diverselor procente este egal sau mai mic decat ;ransi1a- asa cum este preva1uta in abelul *a1urilor Asigurate- nu se va plati nici o indemni1atie" Prevederi Exprese: 16 Anc9ilo1a degetelor de la maini 5altele decat degetul mare si degetul aratator6 si a degetelor de la picioare 5altele decat degetul mare6 da dreptul Persoanei Asigurate sa primeasca numai /0E din indemni1atia care s-ar datora pentru pierderea membrelor mentionate" 26 &aca Persoana Asigurata este stangace si a mentionat acest lucru in mod e0pres in ;ormularul de cerere sau este o;icial sau de notorietate recunoscuta ca atareprocentele preva1ute mai sus pentru diversele ca1uri de invaliditate ale membrelor stangi si drepte vor ;i inversate" 76 $rice invaliditate permanenta care nu este mentionata mai sus va ;i indemni1ata dupa cum crede de cuviinta !ocietatea- tinand seama de natura vatamarii si de procentele de indemni1are preva1ute pentru vatamari speci;icate in abelul Indemni1atiilor"

!'* I(+'A 28
I+ A).I')'A BAGAD'%$) &aca in timpul Perioadei de Valabilitate a Asigurarii- baga4ele si/sau e;ectele personale a;late in posesia sau in pastrarea Persoanei Asigurate a4ung cu intar1iere sau sunt diri4ate gresit pe o perioada care depaseste perioada deductibila preva1uta in Program- !ocietatea va rambursa Persoanei Asigurate contravaloarea e;ectelor personale necesare pana la valoarea !umei Asigurate preva1ute in abelul *a1urilor Asigurate" oate cumparaturile repre1entand e;ecte personale necesare trebuie dovedite cu documente originale de plata 5;acturi- c9itante6" Conditii Exprese: Baga4ele si/sau e;ectele personale trebuie sa ;i ;ost inregistrate la preluare de catre societatea de transport aerian ca o conditie de plata a unei indemni1atii con;orm acestei !ectiuni" &aca in urma continuarii cercetarilor se stabileste ca baga4ele si/sau e;ectele personale au ;ost pierdute- orice suma revendicata si platita unei Persoane Asigurate con;orm !ectiunii re;eritoare la intar1ierea baga4elor va ;i sca1uta din orice plata e;ectuata in ba1a !ectiunii de baga4e pierdute" Persoana Asigurata va lua toate masurile re1onabile de precautie pentru a asigura siguranta si recuperarea bunurilor asigurate prin pre1enta Polita de Asigurare" rebuie trimisa imediat societatii de transport aerian o instiintare cu privire la o intar1iere aparenta a baga4elor"

Exceptii Exprese: !ocietatea nu va despagubi Persoana Asigurata pentru baga4ele intar1iate din urmatoarele cau1e> 16 .boruri c9arter- daca aceste 1boruri nu sunt inregistrate in sistemul international de date= 26 *on;iscarea baga4elor de catre autoritatea vamala sau orice autoritate guvernamentala= 76 *umparaturile ;acute dupa sosirea la destinatia ;inala mentionata pe biletul companiei aeriene= 86 Baga4ele si/sau e;ectele personale care au ;ost e0pediate cu scrisoare de transport aerian sau scrisoare de trasura= /6 +u se va accepta nici o cerere de despagubire daca intar1ierea se datorea1a unei greve sau con;lict de munca e0istent sau anuntat inaintea inceperii calatoriei= :6 +u se va accepta nici o cerere de despagubire daca intar1ierea se datorea1a retragerii mi4locului de transport public din serviciu de catre autoritatea de aviatie civila si acest lucru a ;ost anuntat inaintea inceperii calatoriei= <6 Intar1ieri ale calatoriei de intoarcere"

!'* I(+'A 70
I+ A).I')'A *A%A $)I'I &aca in timpul Perioadei de Valabilitate a Asigurarii- 1borul cu care Persoana Asigurata trebuia sa calatoreasca su;era o intar1iere care depaseste perioada deductibila- !ocietatea este de acord sa ramburse1e pana la valoarea preva1uta in abelul *a1urilor Asigurate- pe ora- sau pana la valoarea ma0ima a !umei Asiguratecare dintre acestea doua este mai mica- contravaloarea c9eltuielilor pentru cumparaturi esentiale- cum ar ;i cele pentru masa- racoritoare sau alte c9eltuieli similare re1ultand direct din> 16 intar1iererea sau anularea 1borului re1ervat si con;irmat= 26 re;u1ul de a permite imbarcarea din cau1a numarului prea mare de re1ervari ;acute la 1borul re1ervat si con;irmat= 76 sosirea cu intar1iere a cursei de legatura- avand ca re1ultat pierderea avionului cu care sa continue calatoria= 86 sau sosirea cu intar1iere 5cu mai mult de 1 ora6 a mi4locului de transport publicavand ca re1ultat pierderea avionului" Prevederi Exprese privind Cererile de Despagubire: oate cererile de despagubire trebuie depuse in scris la !ocietate de catre Persoana Asigurata sau repre1entantul sau legal si toate in;ormatiile- documentele si probele cerute de !ocietate vor ;i ;urni1ate ;ara ca nici o c9eltuiala sa revina !ocietatii si vor ;i in ;orma si de natura solicitata de !ocietate" oate cererile vor ;i anuntate !ocietatii in decurs de 21 5doua1eci si unu6 de 1ile de la producerea intar1ierii si trebuie sa contina>

a6 numarul Politei= b6 circumstantele detaliate ale intar1ierii= c6 o copie a declaratiei de intar1iere ;acuta de societatea de transport public 5alta decat o linie aeriana6= d6 toate c9itantele- toate ;acturile care servesc drept dovada a cumparaturilor ;acute din cau1a intar1ierii 1borului- ca si dovada intar1ierii- numarul 1borului si locul unde s-a produs intar1ierea" Exceptii Exprese> !ocietatea nu va avea nici o obligatie cu privire la o cerere de despagubire> 16 generata de sau ca urmare a unor curse c9arter- daca aceste 1boruri nu sunt inregistrate in sistemul international de date= 26 daca s-a pus la dispo1itie un mi4loc de transport alternativ similar in decurs de : ore de la ora de plecare programata sau in decurs de : ore de la ora de sosire a unui avion de legatura= 76 daca Persoana Asigurata nu se pre1inta la controlul pentru acces in avion 5c9ec?in6 con;orm itinerariului ;urni1at- e0ceptand daca acest lucru se datorea1a unei greve= 86 daca intar1ierea se datorea1a unei greve sau con;lict de munca e0istent sau anuntat inaintea inceperii calatoriei= /6 daca intar1ierea se datorea1a retragerii aparatului de 1bor din serviciu de catre autoritatea de aviatie civila si acest lucru a ;ost anuntat inaintea inceperii calatoriei"

*%A(.' !P'*IA%'
%I,I A ,AAI,A &' A*(,(%A)' %imita ,a0ima de Acumulare mentionata in Program repre1inta limita totala a raspunderii !ocietatii pentru toate despagubirile platibile tuturor Persoanelor Asigurate in ca1ul producerii riscurilor asigurate &eces Accidental si Invaliditate Permanenta- daune re1ultand din decesul/vatamarea a doua sau mai multe Persoane Asigurate in urma producerii unui si aceluiasi eveniment asigurat" &aca totalul despagubirilor re1ultate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat depaseste %imita ,a0ima de Acumulare mentionata in Program- !ocietatea nu va ;i raspun1atoare in ;ata oricarei Persoane Asigurate cu o suma mai mare decat proportia cuvenita persoanei respective prin impartirea %imitei ,a0ime de Acumulare tuturor Persoanelor Asigurate care au su;erit Vatamari *orporale sau au decedat ca urmare a producerii evenimentului asigurat respectiv"

Polita de asigurare de calatorie in strainatate - Accident si Imbolnavire Atasata la cardurile de credit / debit Visa Gold / Business polita nr 0202001108 Banca ransilvania !"A" 1#/1#

S-ar putea să vă placă și