Sunteți pe pagina 1din 41

Liceul Teoretic Carmen Sylva-Eforie Sud Disciplina: Informatic Clasa: a IX-a matematic-informatic #r$ ore: % or & sptm'n () sptm'ni

i * () ore +rofesor: Ciociia ,aria +roiectarea didactic anual nul -colar ./%(-./%0 #r$ Crt % 1nitatea de 2nv3are Informatica -i societatea Competen3e specifice

vi!" sef catedr: Director:

#r$ ore .

Spt$ S%-S.

Date care intervin 2ntr-o pro6lem -i rela3iile dintre acestea

l5oritmi

0 ? )

Implementarea al5oritmilor 2ntr-un lim6a> de pro5ramare plicarea al5oritmilor fundamentali 2n prelucrarea datelor 4ecapitulare

Identificarea aplica3iilor informaticii 2n via3a social 4ecunoa-terea situa3iilor 2n care este necesar prelucrarea al5oritmic a informa3iilor$ Descompunerea re!olvrii unei pro6leme 2n pa-i Identificarea tipurilor de date necesare pentru re!olvarea unei pro6leme 7de intrare" de ie-ire" de manevr8$ Descrierea coerent a unei succesiuni de opera3ii prin care se o63in din datele de intrare" datele de ie-ire$ nali!area enun3ului unei pro6leme: identificarea datele de intrare -i a datele de ie-ire 7cu specificarea tipul datelor -i a rela3iilor e:istente 2ntre date8 -i sta6ilirea pa-ilor de re!olvare a pro6lemei$ 4epre!entarea al5oritmilor 2n pseudocod 4espectarea principiilor pro5ramrii structurate 2n procesul de ela6orare a al5oritmilor Ela6orarea unui al5oritm de re!olvare a unor pro6leme din aria curricular a speciali!rii le5erea celui mai eficient al5oritm de re!olvare a unei pro6leme Identificarea 2ntr-un pro5ram a structurilor de control 2nv3ate

S(-S9

%0

S;< S%= S%;< S.(

9 ( .

S.0-S(% S(.< S(0 S%9&Sem$ I S(?&Sem$II

+lanificare calendaristic Semestrul I #r$ Crt 1nitatea de 2nv3are Informatica -i societatea < identificarea cone:iunilor dintre informatic -i societate Date care intervin 2ntr-o pro6lem -i rela3iile dintre acestea < identificarea datelor care intervin 2ntr-o pro6lem -i a rela3iilor dintre acestea Competen3e specifice Identificarea aplica3iilor informaticii 2n via3a social 4ecunoa-terea situa3iilor 2n care este necesar prelucrarea al5oritmic a informa3iilor Descompunerea re!olvrii unei pro6leme 2n pa-i Identificarea tipurilor de date necesare pentru re!olvarea unei pro6leme 7date de intrare" de ie-ire" de manevr8 Descrierea coerent a unei succesiuni de opera3ii care se o63in din datele de intrare" datele de ie-ire Con3inuturi #r$ ore Spt$

Definirea informaticii ca -tiin3 4olul informaticii 2n societate Studii de ca! ale unor situa3ii sociale" 2n a6ordare informati!at

S%

Etapele re!olvrii pro6lemelor$ E:emple #o3iunea de al5oritm$ Caracteristici$ E:emple Date cu care lucrea! al5oritmii 7constante" varia6ile" e:presii8 @pera3ii asupra datelor 7aritmetice" lo5ice" rela3ionale8 Evaluare sumativ 4epre!entarea al5oritmilor 2n pseudocod

S.< S=

% %

S9 S;

#r$ Crt

1nitatea de 2nv3are

Competen3e specifice nali!area enun3ului unei pro6leme: identificarea datelor de intrare -i a datelor de ie-ire 7cu specificarea tipul datelor -i a rela3iilor e:istente 2ntre date8 -i sta6ilirea pa-ilor de re!olvare a pro6lemei 4epre!entarea al5oritmilor 2n pseudocod 4espectarea principiilor pro5ramrii structurate 2n ela6orarea al5oritmilor

Con3inuturi +rincipiile pro5ramrii structurate$ Structuri de 6a! Structura liniar Structura alternativ Structura repetitiv l5oritmi elementari < prelucrarea numerelor: +relucrarea cifrelor unui numr 7suma cifrelor" testarea propriet3ii de palindrom" etc$8 Informatica -i societatea Date care intervin 2ntr-o pro6lem -i rela3iile dintre acestea l5oritmi

#r$ ore )

Spt$ S%/- S%?

l5oritmi < ela6orarea al5oritmilor de re!olvare a pro6lemelor

S%)< S%=

4ecapitulare semestrial

S%9

+lanificare calendaristic Semestrul II

#r$ Crt$

1nitatea de 2nv3are

Competen3e specifice

Con3inuturi l5oritmi elementari: prelucrarea unor secven3e de valori: determinare minim&ma:im Calculul unor e:presii simple 7sume" produse8 Calculul unor e:presii 2n care intervin valori din secven3 7numrarea elementelor pare &impare8 +ro6leme de divi!i6ilitate 7det$ divi!orilor unui numr" determinarea c$m$m$d$c" c$m$m$m$c$" testare primalitate8 Test de evaluare plica3ii interdisciplinare 4e!olvarea ecua3iei de 5radul I -i de 5radul al II-lea Simplificarea frac3iilor plica3ii 5eometrice 7distan3a dintre dou puncte" aria &perimetrul unui triun5Ei" volumul corpurilor re5ulate8 Determinarea masei moleculare a unui compus cEimic nali!area unui al5oritm din punctul de vedere al numrului de opera3ii e:ecutate Evaluare sumativ E:emplificri de modalit3i de implementare a al5oritmilor studia3i Informatica -i societatea Date care intervin 2ntr-o pro6lem -i a rela3iile dintre acestea l5oritmi Implementarea al5oritmilor 2ntr-un lim6a> de pro5ramare plicarea al5oritmilor fundamentali 2n prelucrarea datelor

#r$ ore

Spt$

l5oritmi < ela6orarea al5oritmilor de re!olvare a pro6lemelor

4epre!entarea al5oritmilor 2n pseudocod 4espectarea principiilor pro5ramrii structurate 2n procesul de ela6orare a al5oritmilor

S%;< S.)

Implementarea al5oritmilor 2ntr-un lim6a> de pro5ramare

Ela6orarea unui al5oritm de re!olvare a unor pro6leme din aria curricular a speciali!rii le5erea celui mai eficient al5oritm de re!olvare a unei pro6leme

S.=< S(/

% .

S(% S(.< S((

plicarea al5oritmilor fundamentali 2n prelucrarea datelor 4ecapitulare final

Identificarea 2ntr-un pro5ram a structurilor de control 2nv3ate le5erea celui mai eficient al5oritm de re!olvare a unei pro6leme

S(0- S()

1#IT TE DE A#BCD 4E: #o3iuni introductive$ l5oritmi #umr de ore alocate: = 7S%- S= 8

#r$ Crt$

%$

Con3inuturi 7detalieri8 Definirea informaticii ca -tiin3

Competen3e specifice Identificarea aplica3iilor informaticii 2n via3a social 4ecunoa-terea situa3iilor 2n care este necesar prelucrarea al5oritmic a informa3iilor$ Descompunerea rezolvrii unei probleme n pa-i Identificarea tipurilor de date necesare pentru re!olvarea unei pro6leme 7de intrare" de ie-ire" de manevr8$

ctivit3i de 2nv3are a8 Definirea informaticii ca -tiin3 68 4olul informaticii 2n societate c8 Studii de ca! ale unor situa3ii sociale" 2n a6ordare informati!at a8 Formularea pro6lemei 7identificarea datelor de intrare" a datelor de ie-ire -i a opera3iilor ce tre6uie aplicate datelor de intrare 2n scopul solu3ionrii pro6lemei8G E:emple: ecua3ia de 5radul I -i IIG 68 Ela6orarea al5oritmuluiG c8 Scrierea pro5ramuluiG d8 Testarea pro5ramuluiG e8 Definitivarea documenta3iei pro5ramuluiG f8 Antre3inerea -i utili!area pro5ramului$ Defini3ia al5oritmului E:emple de al5oritmi 7al5oritmul de re!olvare a ecua3iei de 5radul I -i II8 Caracteristicile unui al5oritm: - 5eneralitateG - claritateG - finititudine$ Clasificarea datelor: - varia6ile" constante$ Structura unei e:presiiG Definirea no3iunilor de operand -i operatorG e:emplificareG Tipul unei e:presiiG Clasificarea e:presiilor$ @pera3ii asupra datelor de tip numeric: -adunarea" scderea" 2nmul3irea" 2mpr3irea$ @peratori lo5ici: -not 7ne5are8" and 7-i lo5ic8" or 7sau lo5ic8" :or 7sau e:clusiv8$ @peratori rela3ionali: -mai mic H" mai mic sau e5al H*" mai mare I" mai mare sau e5al I*" e5al *" diferit HIG

4esurse Conversa3ia ctivitate frontal Conversa3ia E:erci3iul ,unca individual Conversa3ia E:erci3iul E:plica3ia Conversa3ia E:erci3iul ctivitatea frontal E:erci3ii ,unca individual E:plica3ia ctivitatea frontal

Evaluare @6servare sistematic

Sapt$ % @r S%

Etapele re!olvrii pro6lemelor$ E:emple .$

@6servare sistematic -i notare

% @r S.

($

#o3iunea de al5oritm$ Caracteristici$ E:emple$

Identificarea tipurilor de date necesare pentru re!olvarea unei pro6leme 7de intrare" de ie-ire" de manevr8$ Descrierea coerent a unei succesiuni de opera3ii prin care se o63in din datele de intrare" datele de ie-ire$ Identificarea tipurilor de date necesare pentru re!olvarea unei pro6leme 7de intrare" de ie-ire" de manevr8$ Descrierea coerent a unei succesiuni de opera3ii prin care se o63in din datele de intrare" datele de ie-ire$ Descrierea coerent a unei succesiuni de opera3ii prin care se o63in din datele de intrare" datele de ie-ire$

@6servare sistematic -i notare

% @r S(

0$

Date cu care lucrea! al5oritmii 7constante" varia6ile" e:presii8$

@6servare sistematic -i notare

. @re S0" S?

@pera3ii asupra datelor 7aritmetice" lo5ice" rela3ionale8$ ?$

Test sumativ

. @re S)"S=

Liceul Teoretic Carmen Sylva-Eforie Sud Disciplina: Informatic

Clasa: a X-a matematic-informatic #r$ ore: % or & sptm'n () sptm'ni * () ore +rofesor: Ciociia ,aria

vi!" sef catedr: Director: +roiectarea didactic anual nul -colar ./%(-./%0

#r$ Crt$ %$

1nitatea de 2nv3are

Competen3e specifice Implementarea al5oritmilor repre!enta3i 2n pseudocod 2n lim6a> de pro5ramare 1tili!area unui mediu de pro5ramare 7pentru lim6a>ul CJJ8 Identificarea necesit3ii structurrii datelor 2n ta6louri +relucrarea datelor structurate 2n ta6louri unidimensionale$ 1tili!area fi-ierelor te:t pentru introducerea datelor -i e:tra5erea re!ultatelor +relucrarea datelor structurate 2n ta6louri unidimensional Ela6orarea unui al5oritm de re!olvare a unor pro6leme din aria curricular a speciali!rii le5erea celui mai eficient al5oritm de re!olvare a unei pro6leme Identificarea aplica3iilor informaticii 2n via3a social Ela6orarea -i implementarea unor al5oritmi de re!olvare a unor pro6leme cotidiene 1tili!area unui mediu de pro5ramare 7pentru pentru lim6a>ul CJJ8 Ela6orarea -i implementarea unor al5oritmi de re!olvare a unor pro6leme cotidiene

#r$ ore

Spt$

Lim6a>ul de pro5ramare CJJ8

%/

S%< S%/

.$

Implementarea al5oritmilor lim6a>ul de pro5ramare CJJ8

2n

S%%< S%0

($

Date structurate plicarea al5oritmilor fundamentali 2n prelucrarea datelor

S%?< S%= S%;< S.. S.(< S(/

?$

)$

Informatica -i societatea

S(%< S(0

=$

4ecapitulare

S%9 7Semestrul I8 S(?-S) 7Semestrul II8

+lanificare calendaristic Semestrul I

#r$ Crt$ 1nitatea de 2nv3are

Con3inuturi #r$ ore Elementele de 6a! ale lim6a>ului de pro5ramare CJJ8 #o3iuni introductive - Structura pro5ramelor - Boca6ularul lim6a>ului . - Tipuri simple de date 7standard8 - Constante" varia6ile" e:presii - Citirea&scrierea datelor Structuri de control Implementarea al5oritmilor repre!enta3i Lim6a>ul de de - Structura liniar 2n pseudocod 2n lim6a> de pro5ramare$ ( pro5ramare CJJ8 - Structura alternativ 1tili!area unui mediu de pro5ramare$ - Structuri repetitive ,ediul lim6a>ului de pro5ramare studiat - +re!entare 5eneral % - Editarea pro5ramelor surs - Compilare" rulare" depanare Implementarea unor al5oritmi elementari ela6ora3i 2n clasa a IX-a 0 7aplica3ii interdisciplinare8 Test sumativ % Identificarea necesit3ii structurrii datelor 2n ta6louri Implementarea +relucrarea datelor structurate 2nTipuri structurate de date: al5oritmilor 2n lim6a>ul ta6louri unidimensionale$ Tipul ta6lou$ Ta6louri unidimensionale 0 de pro5ramare CJJ8 1tili!area fi-ierelor te:t pentru intro-Fi-iere te:t$ Definire" opera3ii specifice ducerea datelor -i e:tra5erea re!ultatelor Date structurate < l5oritmi fundamentali de prelucrare a datelor structurate 2n ela6orarea al5oritmilor +relucrarea datelor structurate 2n ta6louri ( de re!olvare a ta6louri unidimensionale cutare secven3ial" cutare 6inar pro6lemelor 1tili!area unui mediu de pro5ramare 7pentru pentru lim6a>ul CJJ8 %$ Lim6a>ul de pro5ramare CJJ8 4ecapitulare Ela6orarea -i implementarea unor .$ Implementarea al5oritmilor 2n lim6a>ul de pro5ramare CJJ8 % semestrial al5oritmi de re!olvare a unor pro6leme ($ Date structurate cotidiene

Competen3e specifice

Spt$

S%< S.

S(< S=

S9-S;

S%/< S%. S%(

S%0< S%=

S%9< S..

S.(-S.?

+lanificare calendaristic Semestrul II #r$ Crt$ % 1nitatea de 2nv3are Competen3e specifice Con3inuturi l5oritmi fundamentali de prelucrare a datelor structurate 2n 2nta6louri si - sortare - interclasare plica3ii interdisciplinare 7specifice profilului8: +relucrri statistice ale unei serii de valori @pera3ii cu polinoame Calcule com6inatoriale Determinarea unor mrimi fi!ice dintr-un circuit electric serie&paralel nali!area eficien3ei unui al5oritm #r$ ore Spt$

+relucrarea datelor structurate Date structurate < ela6orarea al5oritmilor de ta6louri unidimensionale re!olvare a pro6lemelor 6idimensionale$

S.?< S(/

Ela6orarea unui al5oritm de re!olvare a unor pro6leme din aria curricular a plicarea al5oritmilor fundamentali 2n prelucrarea . speciali!rii$ datelor le5erea celui mai eficient al5oritm de re!olvare a unei pro6leme$

S(% < S(.

Test de evaluare Identificarea aplica3iilor informaticii 2n plica3ii din via3a cotidian: - Determinarea situa3iei -colare a unui elev 7medii via3a social $ Informatica -i societatea < identificarea cone:iunilor semestriale" medii 5enerale" numrul de a6sen3e" etc$8 Ela6orarea -i implementarea unor dintre informatic -i societate al5oritmi de re!olvare a unor pro6leme - Kalan3a de cEeltuieli ale unei familii cotidiene$ - Determinarea salariului unei persoane 1tili!area unui mediu de pro5ramare Lim6a>ul de pro5ramare CJJ8 7pentru pentru lim6a>ul CJJ8 Implementarea al5oritmilor 2n lim6a>ul de pro5ramare CJJ8 4ecapitulare final Ela6orarea -i implementarea unor Date structurate al5oritmi de re!olvare a unor pro6leme plicarea al5oritmilor fundamentali 2n prelucrarea datelor cotidiene Informatica -i societatea

S((

S(0-(?

S()

1#IT TE DE A#BCD 4E: Lim6a>ul de de pro5ramare CJJ #r$ ore: %/7 S% < S%/ 8

#r$ Crt

C@#DI#1T14I 7DET LIE4I8

C@,+ETE#TE S+ECIFICE

CTIBIT TI DE I#B T 4E

4ES14SE

EB L1 4E @6servare sistematic Evaluare frontala pe 6a!a o6servatiei directe

Sapt$

Structura pro5ramelor si voca6ularul lim6a>ului de pro5ramare

Introducere in lim6a>ul de pro5ramare studiat 7CJJ88G 1tili!area unui mediu de pro5ramare e:emple 7pentru lim6a>ul CJJ8

Calculatorul nali!a unei pro6leme simple" ,anual identificarea si clasificarea Caiet de e:ercitii Implementarea intr-un lim6a> de datelor 7scEema8 practice pro5ramare a al5oritmilor repre!enta3i Fisa de evaluare 2n pseudocod Definirea si utili!area datelor Insusirea si utili!area tipurilor simple in lim6a>ul de pro5ramare de date" standard$ -e:ercitii G -instructiuni de citire& scriere plicarea operatiilor de citire&scriere a -e:emplificare datelor E:ercitii simple pentru definirea" citirea si scrierea datelor Calculatorul ,anual Caiet de e:ercitii practice Fisa de evaluare Calculatorul ,anual Caiet de e:ercitii practice Fisa de evaluare Calculatorul

% @ra S% Evaluare individuala pe 6a!a participarii la lectie 7raspunsuri la intre6ari" re!olvari de e:ercitii8

Tipuri simple de date 7standard8 Constante" varia6ile" e:presii

Citirea si scrierea datelor

Evaluare individuala pe 6a!a participarii la lectie 7raspunsuri la intre6ari" re!olvari de e:ercitii8

% @ra S.

Structuri de control - Structura liniar - Structura alternativ - Structuri repetitive

Implementarea intr-un lim6a> de pro5ramare a al5oritmilor repre!enta3i 2n pseudocod

+re!entarea sinta:ei si a modului de e:ecutie a structurilor de control$ E:ercitii$

Evaluare individuala pe 6a!a participarii la lectie 7raspunsuri la intre6ari" re!olvari de e:ercitii8 @6servare sistematic Evaluare frontala pe 6a!a o6servatiei directe @6servare sistematic Evaluare frontala pe 6a!a o6servatiei directe Evaluare scrisa

( @re S( < S?

,ediul lim6a>ului de pro5ramare Implementarea intr-un lim6a> de studiat pro5ramare a al5oritmilor repre!enta3i - +re!entare 5eneral 2n pseudocod - Editarea pro5ramelor surs Compilare" rulare" depanare 1tili!area unui mediu de pro5ramare Implementarea unor al5oritmi7pentru pentru lim6a>ul CJJ88 elementari ela6ora3i 2n clasa a IX-aEla6orarea -i implementarea unor 7aplica3ii interdisciplinare8 al5oritmi de re!olvare a unor pro6leme cotidiene Test sumativ

% @ra S)

Calculatorul +ortofoliu de pro5rame scrise in pseudocod$

( @re S= < S; % @ra S%/

Liceul Teoretic Carmen Sylva-Eforie Sud +rofesor: CI@CII , 4I

Disciplina: Informatic Liceul Teoretic Carmen Sylva-Eforie Sud Disciplina: Informatic Clasa: a XI-a matematic-informatic #r$ ore: 0 ore & sptm'n () sptm'ni * %00 ore +rofesor: Ciociia ,aria +L #IFIC 4E C LE#D 4ISTICC nul -colar ./%(-./%0 SE,EST41L I 7%9spt8

vi!" sef catedr: Director:

#r$ crt 1nitatea de 2nv3are Competen3e specifice Con3inuturi % 4ecapitulare Identificarea -i clasificarea unor structuri de date adecvate re!olvrii Structuri de control in CJJ8Ta6loul unidimensional pro6lemelor Sortarea vectorilor Test predictiv . Ta6louri Implementarea unor pro6leme practice utili!'nd ta6lourile$ #o3iunea de ta6lou plica3ii cu ta6louri unidimensionale Ta6loul 6idimensional plica3ii cu ta6louri 6idimensionale #o3iunea de su6pro5ram Structura unui su6pro5ram -i e:emple de utili!are a func3iilor Definirea -i declararea unui su6pro5ram Transferul parametrilor unui su6pro5ram pelul su6pro5ramelor plica3ii care folosesc su6pro5rame Liruri de caractere 2n CJJ8 Citirea -i scrierea -irurilor de caractere Lun5imea unui -ir de caractere Copierea -i concatenarea -irurilor de caractere Citirea -i scrierea -irurilor de caractere din -i 2n fi-iere te:t @ modalitate de conversie de la -ir la alt tip Tipul struct Anre5istrri im6ricate Anre5istrri cu structur varia6il

#r$ ore 0

Spt$ S%

S.-S(

Su6pro5rame

Liruri de caractere

4ecunoa-terea situa3iilor 2n care utili!area unor su6pro5rame este necesar nali!a pro6lemei 2n scopul identificrii su6pro6lemelor acesteia 1tili!area corect a su6pro5ramelor predefinite -i a celor definite de utili!ator 4ecunoa-terea situa3iilor 2n care utili!area unor -iruri de caractere este necesar

%.

S0"S?"S)

%.

S="S9"S;

Structuri de date neomo5ene Structuri de date

4ecunoa-terea situa3iilor 2n care utili!area unor structuri de date neomo5ene este necesar

S%/"S%%

4ecursivitate

4ecapitulare

4eali!area unor su6pro5rame pentru opera3iile specifice structurilor Conceptul de structur de date liniare -i ar6orescente Structura de tip list liniar Liste alocate secven3ial Liste alocate 2nln3uit Implementarea alocrii 2nln3uite prin utili!area vectorilor Structura de tip stiv Structura de tip coad 4ecunoa-terea situa3iilor 2n care utili!area unor +re!entare 5eneral su6pro5rame este necesar$ ,odul 2n care se reali!ea! autoapelul 1tili!area corect a su6pro5ramelor predefinite 4eali!area autoapelului 2n CJJ8 -i a celor definite de utili!ator$ ,ecanismul recursivit3ii plicarea mecanismului recursivit3ii prin crearea unor Cum 5'ndim un al5oritm recursivM su6pro5rame recursive 7definite de utili!ator8 plica3ii recursive plica3ii la care se transcrie o formul recursiv plica3ii la care nu dispunem de o formul de recuren3 Ela6orarea -i implementarea unor al5oritmi de re!olvare a unor Ta6louri" su6pro5rame" -iruri de caractere pro6leme cotidiene Structuri de date" recursivitate

%.

S%."S%("S%0

%)

S%?"S%)"S%=

S%9

+L #IFIC 4E C LE#D 4ISTICC nul -colar ./%(-./%0 SE,EST41L II 7%9spt8

4ecapitulare

1tili!area unor teEnici -i metode de pro5ramare 2n proiectarea al5oritmilor Divide et Impera 1tili!area unor teEnici -i metode de pro5ramare 2n proiectarea al5oritmilor Sortarea eficient a unei mul3imi de valori aplic'nd metoda Divide et Impera 7sortarea rapid" sortarea prin interclasare8$ Cutarea eficient a unui element 2ntr-o mul3ime ordonat aplic'nd metoda Divide et Impera 7cutarea 6inar8$

Ta6louri" su6pro5rame" -iruri de caractere Structuri de date" recursivitate +re!entare 5eneral plica3ii: citiri" afisari" calcule cu elementele intr-un ta6lou +ro6lema cautarii 6inare a unui element dintr-un vector Sortarea prin interclasare" Sortarea rapid Turnurile din Nanoi" +ro6lema tieturilor Elemente de 5rafic$ Cur6a lui PocE Evaluare sumativ

S%; S%;8 S./

%. S.%

TEN#ICI DE +4@O4 , 4E (

Orafuri

+re!entarea metodei +rincipiul ce st la 6a!a metodei 6acQtracQin5 KacQtracQin5 @ modalitate de implementare a metodei 6acQtracQin5 1tili!area unor teEnici -i metode de pro5ramare plicaii simple pentru insuirea metodei 2n proiectarea al5oritmilor$ +ro6lema celor n dame Construirea unor solu3ii pentru pro6leme simple +ro6lema colorrii Er3ilor care se re!olv cu a>utorul metodei 6acQtracQin5 +rodus carte!ian Oenerarea tuturor su6mul3imilor unei mul3imi plicarea creativ a metodelor de pro5ramare Oenerarea com6inrilor pentru re!olvarea unor pro6leme intradisciplinare Oenerarea aran>amentelor sau interdisciplinare" sau a unor pro6leme cu Oenerarea tuturor parti3iilor mul3imii R%"." $$$" nS aplica6ilitate practic$ lte tipuri de pro6leme care se re!olv prin utili!area metodei 6acQtracQin5 Evaluare sumativ Orafuri neorientate Definirea 5rafului neorientat < entit3i specifice 4epre!entarea 5rafurilor neorientate Oraf complet" 5raf par3ial" su65raf +arcur5erea 5rafurilor neorientate - +ar5erea 2n l ime 7KF < 6redtE first8 - +arcur5erea 2n ad'ncime 7DF < deptE first8 Estimarea timpului necesar parcur5erii 5rafurilor Identificarea -i clasificarea unor structuri de date Lan3uri$ Cicluri$ adecvate re!olvrii unor pro6leme specifice$ Oraf cone:$ Componente cone:e Orafuri orientate #o3iunea de 5raf orientat < entit3i specifice 4epre!entarea 5rafurilor orientate Oraf par3ial" su65raf +arcur5erea 5rafurilor$ Drumuri$ Circuite Oraf tare cone:$Componente tare cone:e r6ori #o3iunea de ar6oreG ar6ore par3ial 1tili!area unui mediu de pro5ramare 7pentru pentru lim6a>ul CJJ8 Ela6orarea -i implementarea unor al5oritmi de re!olvare a unor pro6leme cotidiene Divide et Impera KacQtracQin5 Orafuri

S.. S.( S.0 S.? S.) S.= S.9

./

.0

S.; S(/

S(% S(.

4ecapitulare

%)

S((-S()

1nitatea de 2nv3are : Su6pro5rame #r ore: %. ore 7 S.- S0 8 #r$ Continuturi crt % ,odulari!area pro5ramelor

Competente specifice 4ecunoasterea situatiilor in care este necesara utili!area unor su6pro5rame nali!a pro6lemei in scopul identificarii su6pro6lemelor acesteia Intele5erea modului de definire al unei functii

ctivitati de invatare Identificarea modulului apelant si apelat pe un e:emplu de pro6lema mai complicata +re!entarea structurii functiilor: antet si corp$ +re!entare diferentelor dintre a declara o functie si a o defini$ E:emplificare$ +re!entarea celor . tipuri de functii: procedurale si operand$ E:emplificare$ E:plicarea diferentelor dintre functiile care intorc re!ultat prin nume si cele care nu intorc re!ultat prin nume$ E:emplificarea de astfel de functii$ Tipuri de varia6ile: locale si 5lo6ale Durata de viata" domeniul de vi!i6ilitate si !one de memorie$ plicatii cu varia6ile locale cu domenii de vi!i6ilitate diferite $ Initiali!area varia6ilelor $ +arametrii transmisi prin valoare +arametrii transmisi prin referinta plicatii cu am6ele tipurii in scopul intele5erii diferentelor dintre ei$ plicatii

4esurse

Evaluare

Sapt$ % @ra S.

Structura si modul de definire al su6pro5ramelor

ctivitatile se desfasoara in la6oratorul de informatica Calculator ,anual Fisa de evaluare

@6servare sistemica

. @re S.

( 0

Clasificarea functiilor dupa modul de returnare al valorilor Declararea si apelul su6pro5ramelor

Intele5erea diferentei dintre functia procedurala si functia operand$ 1tili!area corecta a su6pro5ramelor predefinite si a celor definite de utili!ator

% @ra S. % @ra S( Evaluare continua . @re S(

Baria6ile locale si 5lo6ale

1tili!area corecta a varia6ilelor in scopul optimi!arii memoriei ocupate

% @ra S(

Transferul parametrilor la apel7prin valoare si prin referinta8

nali!a pro6lemei in scopul identificarii su6pro6lemelor acesteia

. @re S0

plicatii folosind su6pro5rame

1tili!area corecta a su6pro5ramelor predefinite si a celor definite de utili!ator

Test de evaluare

. @re S0

1nitatea de 2nv3are: Ta6louri 6idimensionale #r ore: 9 ore 7 S? - S) 8 #r$ Crt Continuturi Competente specifice ctivitati de invatare 4esurse nali!a unei pro6leme in scopul identificarii Clasificarea datelor Datele prelucrate de datelor necesare si ale5erea modalitatilor % ,odul de stocare al datelor in memoria al5oritmi adecvate de structurare a datelor care intervin ctivitatile se desfasoara in interna intr-o pro6lema la6oratorul de informatica Definirea Calculator 4ecapitulare ta6louri Ela6orarea -i implementarea unor al5oritmi de . ccesarea valorilor unidimensionale re!olvare a unor pro6leme cotidiene +arcur5erea si afisarea ,anual Implementarea si accesarea matricelor$ +re!entarea unor modalitati de parcur5ere Caiet de e:ercitii practice a matricilor$ Identificarea avanta>elor utili!arii ta6lourilor ,atrice patratice ( Ta6louri 6idimensionale 6idimensionale E:tra5erea proprietatilor unei matrice patratice E:emplificarea proprietatilor matricei patratice Fisa de evaluare l5oritmi de prelucrare a Ela6orarea -i implementarea unor al5oritmi de 4eali!area de aplicatii cu operatii pe 0 ta6lourilor 6idimensionale re!olvare a unor pro6leme specifice$ matrice$

Evaluare Intre6ari

Sapt$ % @ra S?

Fise de lucru

% @ra S?

@6servare sistemica 4e!olvare de pro6leme Evaluare formativa

. @re S?

0 @re S)

1nitatea de 2nv3are: Siruri de caractere

#r ore: %. ore 7 S= - S; 8 #r crt Continuturi % +articularitati de memorare ale sirurilor de caractere . ( 0 Citirea sirurilor cu cin$5et78 Tipul cEar T Functii care operea!a cu siruri de caractere

Competente specifice Identificarea avanta>elor utili!arii sirurilor de caractere in modelarea unor pro6leme$ vanta>ele utili!arii pentru citire a functiei cin$5et78$ 1tili!area tipului in prelucrarea sirurilor de caractere 1tili!area functiilor pentru reali!area unei anumite operatii

ctivitati de invatare Se pre!inta modul de declarare si memorarea al sirurilor cu a>utorul vectorilor$ Initiali!area sirurilor$ Citirea si afisarea sirurilor cu cin si cout$ +re!entarea formatului functiei cin$5et78$ 4eali!area de aplicatii ce utili!ea!a functia$ +ointer la caracter$ +relucrarea sirurilor cu a>utorul pointerilor$ Functii ce prelucrea!a . siruri de caractere: - determina lun5imea unui sir: strlen7sir8 - copia!a un sir in alt sir: strcpy7dest"sursa8G - concatenea!a . siruri: strcat7dest"sursa8" strncat7dest"sursa8G - compara doua siruri: strcmp7sir%"sir.8G - cautarea intr-un sir a unui caracter : strcEr7sir" c8G - cautarea intr-un sir s% a unui su6sir s.: strstr7s%"s.8G - separarea entitatilor : strtoQ7s%"s.8G - functii de conversie: a8 unui intre5 in sir de caractere: itoa7valoare"s"6a!a8" ultoa7valoare" s" 6a!a8 68 unui sir de caractere intr-un intre5: strtol7s"adresa" 6a!a8G c8 unui sir de caractere in dou6le: strtod7s" adresa" 6a!a8 4e!olvarea de aplicatii cu siruri de caractere$ Test sumativ

4esurse ctivitatile se desfasoara in la6oratorul de informatica Calculator ,anual Caiet de e:ercitii practice

Evaluare Intre6ari

Sapt$ % @ra S=

Fise de lucru Intre6ari @6servare sistemica Fise de lucru

% @re S= . @re S= . @re S9 . @re S9

Fisa de evaluare

plicatii

Evaluare sumativ test

0 @re S;

1nitatea de 2nv3are: Structuri de date neomo5ene #r ore: 9 ore 7 S%/" S%% 8 #r crt Continuturi Competente specifice % #o3iuni despre nali!area unei pro6leme 2n scopul structuri$ identificrii datelor necesare -i ale5erea modalit3ilor adecvate de structurare a datelor care intervin 2ntr-o pro6lem . ( 0 ccesul la c'mpurile structurii Anre5istrri im6ricate Ta6louri de 2nre5istrri Identificarea avanta>elor utili!rii diferitelor metode de structurare a datelor necesare pentru re!olvarea unei pro6leme

ctivitati de invatare Studiu de ca! 7pre!entarea unei situa3ii care necesit o astfel de structurare a datelor8 #o3iunile de structur -i camp Definirea structurii Declarare varia6ile tip structur locarea spa3iului de memorie +re!entarea operatorului de selec3ie E:emple ,oduri de definire a structurilor im6ricate E:emple: data calendaristic" fi5ure 5eometrice Declararea ta6lourilor de 2nre5istrri ccesul la c2mpuri

4esurse ctivitatile se desfasoara in la6oratorul de informatica Calculator ,anual Caiet de e:ercitii practice

Evaluare Antre6ri @6servare sistemic

Sapt$ . @re S%/

Antre6ri @6servare sistemic Antre6ri" @6servare sistemic Antre6ri" @6servare sistemic" fi-e de lucru Individual Fi-e de lucru

. @re S%/ ( @re S%%

4e!olvarea unor pro6leme cu caracter practic Evaluare

1tili!area structurilor de date neomo5ene 2n modelarea unor situa3ii pro6lem Implementarea unor al5oritmi de prelucrare a ta6lourilor 6idimensionale" a -irurilor de caractere -i a structurilor neomo5ene 1tili!area structurilor de date neomo5ene 2n modelarea unor situa3ii pro6lem

Oestiunea datelor despre elevii unei -coli Oestiunea inventarului dintr-o 6i6lioteca

Fisa de evaluare

% @r S%%

Evaluare sumativ

1nitatea de 2nv3are: 4ecursivitatea #r ore: %. ore 7 S%? - S%=8 Continuturi Competente specifice #otiuni introductive Intele5erea notiunii de recurenta prin intermediul unor e:emple de pro6leme de matematica 4ecursivitatea directa Descrierea si aplicarea mecanismului recursivitatii Structura functiei recursive

ctivitati de invatare nali!a pro6lemelor de calcul a factorialului" a sumei primelor n numere naturale" sirul lui fi6onacci pentru intele5erea notiunii de recursivitate $ Definirea recursivitatii directe E:emple 4e5ulile pentru construirea unei functii recursive: - determinarea relatiei de recurentaG - identificarea conditiei de continuare sau de oprire E:emplificare Considerarea unor e:emple practice 7factorialul " suma cifrelor unui numr" verificare numr prim" conversii numerice 8 pentru a o6serva modul de lucru cu stiva $ plicatii Sirul lui fi6onacci- rec$ cascada Sirurile lui Oauss- rec$ indirecta E:ercitii 4e!olvarea unor pro6leme : iterativ si recursiv pentru a se o6serva avanta>ele si de!avanta>ele le5erea solutiei optime

4esurse ctivitatile se desfasoara in la6oratorul de informatica Calculator ,anual Caiet de e:ercitii practice

Evaluare Antre6ri

Sapt$ % @ra S%?

Fi-e de lucru Evaluare formativa test @6servare sistemica

. @re S%?

,odul de functionare al se5mentului de stiva in ca!ul functiilor recursive lte tipuri de recursivitate : - recursivitatea indirecta - recursivitatea in cascada plicatii

Intele5erea modului in care se utili!ea!a se5mentul de stiva in ca!ul fuctiilor recursive

% @ra S%? % @ra S%) . @re S%) 0 @re S%=

Identificarea avanta>elor si a de!avanta>elor aplicarii teEnicii recursive in implementarea unor re!olvari

Fisa de evaluare

Testevaluare sumativa

1nitatea de 2nv3are: TeEnici de pro5ramare #umr de ore alocate: (. 7S%; < S.)8 #r$ Con3inuturi Competen3e specifice Crt$ nali!a pro6lemei 2n scopul ,etoda de identificrii metodei de pro5ramare pro5ramare adecvate pentru Divide et Impera re!olvarea pro6lemei 7descrierea plicarea creativ a metodelor 5eneral a de pro5ramare pentru re!olvarea metodei" utilitate" unor pro6leme intradisciplinare aplica3ii8 sau interdisciplinare" sau a unor pro6leme cu aplica6ilitate practic

ctivit3i de 2nv3are a8 Descrierea 5eneral a metodeiG 68 E:emplificarea ca!urilor 2n care se utili!ea! metoda -i eviden3ierea utilit3ii acesteiaG c8 plica3ii: - sortarea rapid 7UuicQ Sort8G - sortarea prin interclasare 7,er5e Sort8G - cutarea 6inar 7a unei valori 2ntr-un -ir ordonat8G - determinarea valorii minime dintr-un -irG - determinarea valorii ma:ime dintr-un -ir" etc$ Test sumativ a8 Descrierea 5eneral a metodeiG 68 E:emplificarea ca!urilor 2n care se utili!ea! metoda -i eviden3ierea utilit3ii acesteiaG c8 plica3ii: - pro6lema permutrilorG - pro6lema aran>amentelorG - pro6lema com6inrilorG - e:ercitii - func3iilor sur>ectiveG - determinarea parti3iilor unui numrG - determinarea parti3iilor unei mul3imiG - e:ercitii - pro6lema damelorG - 5enerarea tuturor posi6ilit3ilor de a ie-i dintr-un la6irintG - pro6lema alpinistuluiG - pro6lema 6ilei$ Test sumativ

4esurse Conversa3ia E:erci3iul ,unca individual Anv3area prin descoperire

Evaluare

Sapt$ . @re S%; . @re S%;

@6servare sistematic -i notare +ro6 practic Test sumativ = @re S./-S.% % @ra S.%

%$

Conversa3ia E:erci3iul ,unca individual Anv3area prin descoperire +ro6 practic @6servare sistematic -i notare

% @ra S.. ( @re S.. 0 @re S.(

.$

,etoda de pro5ramare KacQtracQin5 7descrierea 5eneral a metodei" utilitate" aplica3ii8

nali!a pro6lemei 2n scopul identificrii metodei de pro5ramare adecvate pentru re!olvarea pro6lemei plicarea creativ a metodelor de pro5ramare pentru re!olvarea unor pro6leme intradisciplinare sau interdisciplinare" sau a unor pro6leme cu aplica6ilitate practic

0 @re S.0

0 @re S.? Test sumativ ( @re S.) % @ra S.)

Liceul Teoretic Carmen Sylva-Eforie Sud Disciplina:TeEnolo5ia informatiei si comunicatiilor Clasa: a IX-a matematic-informatic #r$ ore:. ore & sptm'n () sptm'ni * =. ore +rofesor: Ciociia ,aria

vi!" sef catedr: Director: +roiectarea didactic anual nul -colar ./%(-./%0

#r$ Crt$

1nitatea de 2nv3are

Competen3e specifice Identificarea componentelor Eard -i soft ale unui calculator personal Descrierea func3ionrii unui calculator personal Definirea conceptului de re3ea de calculatoare -i enumerarea avanta>elor lucrului 2n re3ea r5umentarea necesit3ii securi!rii computerelor -i a re3elelor Descrierea implica3iilor utili!rii calculatorului" din punct de vedere al snt3ii Descrierea aspectelor de 6a! le5ale privind utili!area soft-ului

#r$ @re

Spt$

%$

Sisteme de calcul

%/

S% < S?

.$

($

0$

@perarea corect la nivel elementar Descrierea interfe3ei sistemului de operare descrierea or5ani!rii informa3iilor pe suport e:tern Sistemul de operare Do6'ndirea deprinderilor de lucru cu discuri lo5ice" directoare" fi-iere VindoWs 1tili!area unor accesorii ale sistemului de operare VindoWs plicarea modalit3ii de tiprire a unui fi-ier 4eali!area unor aplica3ii practice Cunoa-terea tastaturii ca dispo!itiv de introducere a datelor -i 2n special de editare$ Func3iile mouse-ului Do6'ndirea deprinderilor de utili!are a tastaturii 2n procesul de procesare te:t Tastare corect -i rapid sau 5rafic @perarea er5onomic -i eficient cu tastatura 4eali!area unor deprinderi practice de lucru rapid +rocesorul de te:te Enumerarea -i aplicarea opera3iilor de 6a! necesare prelucrrii unui te:t ,icrosoft Vord 1tili!area opera3iilor de 6a! 2n procesarea te:tului plicarea diferitelor modalit3i de formatare a te:tului 1tili!area avansat a editorului de te:te Formatarea final a unui a unui document Descrierea -i aplicarea corect a modului de tiprire a unui document Descrierea facilit3ilor de utili!are a po-tei electronice" fa:ului -i pre!entrii

%)

S)-S%(

S%0

%9

S%? < S%= S%;< S.0

#r$ Crt$

1nitatea de 2nv3are

Competen3e specifice

#r$ @re

Spt$

?$

)$

oferite de editor 4eali!area unor aplica3ii practice Definirea no3iunilor le5ate de arEitectura Internetului Deprinderea redactrii corecte -i rapide a unor documente Enumerarea serviciilor oferite 2n Internet -i descrierea acestora Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet Clasificarea -i folosirea modului de adresare 2n Internet 1tili!area posi6ilit3ilor de cutare a informa3iilor 4e3eaua Internet plicarea modalit3ilor de folosire a serviciului de e-mail Descrierea -i aplicarea msurilor de securitate 2n utili!area Internetului 1tili!area serviciului de conversa3ie 1tili!area corect a re5ulilor de comportare 2n re3eaua Internet 4eali!area unor aplica3ii practice 1tili!area opera3iilor de 6a! necesare reali!rii unei pa5ini NT,L Folosirea elementelor de 6a! pentru inserarea 2n pa5in a elementelor: te:t" ima5ine plicarea opera3iilor de 6a! necesare pentru reali!area unei pa5ini < copiere" mutare" -ter5ere 4eali!area pa5inilor Ve6 Enumerarea -i aplicarea modalit3ilor de a reali!a o Eiper-le5tur < Editorul NT,L 1tili!area ta6elelor 2ntr-o pa5in VEK 4eali!area unor aplica3ii practice Transformarea documentelor te:t o6i-nuite sau a pre!entrilor ++T 2n pa5ini We6 4ecapitulare

%.

S.?<S(/

S(%< S(0

;$

S%9 7SemestrulI8 S(?"S() 7Semestrul II8

+lanificare calendaristic Planificare calendaristica #r$ Crt$ 1nitatea de 2nv3are


Con3inuturi Test predictiv #S, 2n la6oratoarele de informatic Identificarea componentelor Eard -i soft Componenta EardWareG functii Componenta softWare ale unui calculator personal Conceptul de sistem de operare descrierea func3ionrii unui calculator Tipuri de softWare definireapersonal 4olul -i func3iile componentelor unui calculator personal

Competen3e specifice

#umr ore Spt$ . S%

S.- S0

Sisteme de Calcul < conceptelor de 6a! ale unui sistem de calcul" ale re3elelor deDefinirea conceptului de re3ea de Tipuri de re3ele 7L #" , #" V #" Internet8 calculatoare precum -i implica3iilorcalculatoare -i enumerarea avanta>elor +arta>are resurse" comunica3ii 2n re3ea lucrului 2n re3ea privind utili!area lor
Drepturi de acces

S0

r5umentarea necesit3ii securi!rii Biru-i informatici -i antiviru-i computerelor -i a re3elelor Er5onomia postului de lucru Descrierea implica3iilor utili!rii ,suri de sntate -i si5uran3 2n utili!area calculatorului calculatorului" din punct de vedere al fec3iuni provocate de un mediu de lucru inadecvat Le5isla3ia referitoare la drepturile de autor privind produsele softWare snt3ii Descrierea aspectelor de 6a! le5ale specte economice ale nerespectrii le5isla3iei 7pentru productor" pentru utili!ator8 privind utili!area soft-ului
Evaluare sumativ +ornirea & oprirea corect & repornirea calculatorului Bi!uali!area informa3iilor referitoare la resursele EardWare -i softWare ale @perarea corect la nivel elementar calculatorului 7versiune sistem de operare" tipul procesorului" memorie instalat" etc$8 Descrierea interfe3ei sistemului de DesQtop: data -i ora" volumul" op3iuni desQtop de afi-are 7de e:emplu: op3iuni pentru fundal" screen saver" diverse op3iuni de setare8 operare +icto5rame Descrierea or5ani!rii informa3iilor pe Ferestre: descriere" opera3ii cu ferestre suport e:tern Disc lo5ic" director" fi-ier: identificare" propriet3i" vi!uali!are con3inut @pera3ii cu directoare -i fi-iere: creare" copiere" mutare" -ter5ere" cutare" Sistemul de operare VindoWs utili!area sistemului de operare Do6'ndirea deprinderilor de lucru cu redenumire" reali!area unei copii de si5uran3 pe discEet" pe CD" sau pe un alt suport e:tern" vi!uali!area con3inutului" determinarea dimensiunii VI#D@VS pentru stocarea"discuri lo5ice" directoare" fi-iere ScEim6area discului de lucru curent prelucrarea -i pre!entarea informa3iei ScEim6area directorului de lucru curent 1tili!area unor accesorii ale sistemului #otepad +aint de operare VindoWs Calculator

% %

S? S?

S)

S)" S=

S9 S; S%/ S%% S%. S%( S%(

4eali!area unor aplica3ii practice

4eali!area unei felicitri" reali!area unei diplome" editarea unui afi- sau a unei foi pu6licitare @r5ani!area aplica3iilor reali!ate 2ntr-o structur de directoare proprie Evaluare sumativ

( %

Semestrul I #r$ Crt$ 1nitatea de 2nv3are Competen3e specifice Cunoa-terea tastaturii ca dispo!itiv de introducere a datelor -i 2n special de editare$ Func3iile mouse-ului Do6'ndirea deprinderilor de utili!are a tastaturii 2n procesul de procesare te:t sau 5rafic @perarea er5onomic -i eficient cu tastatura 4eali!area unor deprinderi practice de lucru rapid Con3inuturi Descrierea diverselor tipuri de tastaturi Func3iile tastelor Taste speciale VindoWs$ Deplasarerea cursorului -i clicQ-uri o63inute cu tastatura Tastele de editare Tastele func3ionale" rol SEortcut-uri < com6ina3ii de taste +o!i3ia corpului 2n timpul lucrului 1tili!area corect a m'inilor 7de5etelor8 2n timpul lucrului 7introducerii sau editrii8 Con-tienti!area lucrului eficient prin e:erci3ii practice Lansarea aplica3iei ,icrosoft Vord DescEiderea unui document e:istent < modificarea -i salvarea lui Crearea unui document nou 1tili!area >utor-ului AncEiderea unui document AncEiderea aplica3iei de procesare de te:t Ini3iali!area pa5inii de lucru Introducerea informa3iilor 2n te:t" func3ia nulare Selectarea informa3iilor < caracter" cuv'nt" para5raf" 2ntre5ul document Copierea" mutarea" -ter5erea - folosirea comen!ilor Copiere" Lipire" Decupare Cutarea -i 2nlocuirea < utili!area comen!ilor Osire -i Anlocuire ScEim6area dimensiunii -i tipului caracterelor Folosirea stilului: 6old 7caractere aldine8" italice 7caractere cursive8 -i su6liniere ,arcare vi!ual 7neprinta6il8 para5raf" te:t 1tili!area culorilor 2n te:t %$ Sisteme de calcul .$ Sistemul de operare VindoWs ($ +rocesorul de te:te ,icrosoft Vord #umr ore Spt$

Tastare corect -i rapid

S%0 S%?

Enumerarea -i aplicarea opera3iilor de 6a! necesare prelucrrii unui te:t

S%)

+rocesorul de te:te ,icrosoft Vord - Formarea -i de!voltarea deprinderilor de utili!are a unui procesor de te:te

1tili!area opera3iilor de 6a! 2n procesarea te:tului

% S%=

plicarea diferitelor modalit3i de formatare a te:tului

4ecapitulare semestrial

S%9

+lanificare calendaristic Semestrul II #r$ Crt$ 1nitatea de 2nv3are Competen3e specifice Con3inuturi linierea te:tului 2n cadrul documentului Spa3ierea r'ndurilor Copierea formatului unui te:t selectat Folosirea -i setarea ta6ulatorilor: aliniere st'n5a" dreapta" centru" pe punctul !ecimal" po!i3ionarea ta6ulatorilor Stiluri -i pa5inare < aplicarea stilurilor e:istente unui document" numerotarea pa5inilor ntet -i su6sol" introducerea datei" autorului" numrului pa5inii #ota de su6sol sau de sf'r-it de te:t Corectarea 5re-elilor de orto5rafie -i a celor 5ramaticale - folosirea func3iei de corectare orto5rafic -i 5ramatical Folosirea listelor 7numerotare" marcatori8 1tili!area instrumentelor de pe 6ara de desenare Inserarea -i formatarea ta6elelor 2ntr-un document" opera3ii 2n ta6ele Inserarea -i formatarea 5raficelor -i ima5inilor Importarea o6iectelor" ta6elelor" 5raficelor" fi-ierelor Inserarea 6ordurilor de pa5in 7culoare" l3ime" model8 @p3iunea Trimite ctreX @p3iunea Scrisori -i coresponden3e @p3iunea trimitere la fa: @p3iunea trimitere 2ntr-o pre!entare Antocmirea unei cereri" reali!area unei diplome comple:e" reali!area unei scrisori oficiale" 2ntocmirea unui referat la o disciplin studiat @r5ani!area aplica3iilor reali!ate 2ntr-o structur de directoare proprie 4e5uli 5enerale de teEnoredactare -i estetica pa5inii tiprite 4e5uli de redactare a te:telor oficiale sau de alt natur 1tili!area sEortcut-ului pentru func3ii mai des utili!ate ale editorului 4ecapitulare Evaluare sumativ Istoria Internetului +rotocoul de transmisie TC+&I+ DNC+ 2ntr-o re3ea local dresa I+" D#S KroWser- protocolul Ettp Eost -i client D#S" pro:i #r$ ore Spt$

plicarea diferitelor modalit3i de formatare a para5rafului

S%;

Formatarea final a unui a unui document

S./

+rocesorul de te:te ,icrosoft Vord Formarea -i de!voltarea deprinderilor de utili!are a unui procesor de te:te

1tili!area avansat a editorului de te:te

S.%

Descrierea facilit3ilor de utili!are a po-tei electronice" fa:ului -i pre!entrii oferite de editor

S..

S.(

4eali!area unor aplica3ii practice

Deprinderea redactrii corecte -i rapide a unor documente

S.( S.0

Definirea no3iunilor le5ate arEitectura Internetului

de

#r$ Crt$

1nitatea de 2nv3are

Competen3e specifice

Con3inuturi VWW 7World Wide We68 E-mail" CEat #eWs5roup Ftp E-comerce" Formulare 2n internet Ka!e de date on-line" @pera3ii 6ancare prin internet Tipuri de comunica3ii ,odemul Calculatorul KroWser +rovider Confi5urarea sistemului de operare pentru sta6ilirea le5turii cu un provider dresarea de Internet < adrese de pa5ini drese de e-mail KroWsere 7elemente 5enerale de interfa3 -i utili!area acestora8 ,otoare de cutare

#r$ ore

Spt$

Enumerarea serviciilor oferite 2n Internet -i descrierea acestora

S.?

Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet

Clasificarea -i folosirea modului de adresare 2n Internet . 4e3eaua Internet Formarea -i de!voltarea deprinderilor de utili!are a mi>loacelor moderne de comunicare 1tili!area posi6ilit3ilor de cutare a informa3iilor

% +ro5rame de po-t: @utlooQ E:press Citirea" 2ntocmirea" trimiterea" redirec3ionarea unui mesa> Folosirea facilit3ii ata-are fi-iere Folosirea a5endei de adrese dministrarea e-mail-urilor 7directoare" filtre8 Criptarea transmisiei" semntura di5ital prarea 2mpotriva viru-ilor FireWall #etmeetin5 Bideo -i audio conferin3 Telefonie I+ 1tili!area corect a serviciilor I4C +articularit3i ale comunica3iei cEat: smileys" acronime 7emoticons8 dresarea politicoas 4espectarea le5isla3iei privind folosirea facilit3ilor oferite de internet Cutarea -i e:tra5erea unor informa3ii pentru una dintre disciplinele studiate folosind motoarele de cutareG utili!area acestora 2ntr-un referat Evaluare sumativ S.)

plicarea modalit3ilor de folosire a serviciului de e-mail Descrierea -i aplicarea msurilor de securitate 2n utili!area Internetului

% % S.=

1tili!area serviciului de conversa3ie 1tili!area corect a re5ulilor de comportare 2n re3eaua Internet 4eali!area unor aplica3ii practice

#r$ Crt$

1nitatea de 2nv3are

Competen3e specifice

Con3inuturi

#r$ ore

Spt$

1tili!area opera3iilor de 6a! necesare reali!rii unei pa5ini NT,L

lansarea editorului NT,L interfa3a editorului

S.9

Folosirea elementelor de 6a! pentru inserarea 2n pa5in a elementelor: te:t" ima5ine plicarea opera3iilor de 6a! necesare pentru reali!area unei pa5ini < copiere" mutare" -ter5ere ( Crearea pa5inilor Ve6 Formarea deprinderilor de creare a unei pa5ini VEK Enumerarea -i aplicarea modalit3ilor de a reali!a o Eiperle5tur 1tili!area ta6elelor 2ntr-o pa5in VEK 4eali!area unor aplica3ii practice Transformarea documentelor te:t o6i-nuite sau a pre!entrilor ++T 2n pa5ini We6 0 4ecapitulare final

inserarea -i formatarea unui te:t: corp de liter" mrime" stil" culoare < o63inerea culorii < le5tura cu aplica3ia +aint 7Edit colors8 -i cu aplica3ia Calculator 7Dec-Ne:8 inserarea unei ima5ini -i modificarea propriet3ilor ima5inii formatarea unui fundal sau a unei teme Folosirea instrumentelor Copiere" Decupare" Lipire pentru a copia te:t" ima5ine 4eali!area unei le5turi pe un te:t 4eali!area unei le5turi pe o ima5ine ,aparea unei ima5ini Inserarea unui ta6el Formatarea ta6elului Antocmirea unei pa5ini VEK personale" reali!area pa5inii clasei utili!'nd pa5inile personale ,odalit3i de depo!itare a pa5inilor %$ .$ ($ 0$ ?$ plica3ii practice Sisteme de calcul" re3ele de calculatoare Sistemul de operare VI#D@VS +rocesorul de te:te ,icrosoft Vord 4e3eaua Internet 4eali!area pa5inilor Ve6

. .

S.; S(/

S(%

S(.

S(("S(0"S(?"S ()

1nitatea de 2nv3are: Definirea conceptelor de 6a! ale unui sistem de calcul" ale re3elelor de calculatoare precum -i implica3iilor privind utili!area lor$ #r$ @re alocate: %/7S%-S?8 #r$ Con3inuturi Competen3e specifice ctivit3i de 2nv3are 4esurse Evaluare crt$

Spt$

%$

1nitatea centralG ,emoriiG Dispo!itive de intrare&ie-ireG Conceptul de sistem de operareG Tipuri de softWareG

Identificarea componentelor Eard -i soft ale unui calculator personal$

.$

4olul -i func3iile componentelor unui calculator personalG Tipuri de re3ele: L #" , #" V #" InternetG +arta>are resurse" comunica3ii 2n re3ea$ Drepturi de accesG Biru-i informatici -i antiviru-iG Er5onomia postului de lucruG ,suri de sntate -i si5uran3 2n utili!area calculatoruluiG fec3iuni provocate de un mediu de lucru inadecvatG Le5isla3ia referitoare la drepturile de autor privind produsele softWare -i aspectele economice ale nerespectrii le5isla3ieiG

Descrierea func3ionrii calculator$

unui

+re!entarea componentelor Eard ale calculatorului -i reali!area unui calculator din componenteG Descrierea sistemului de oprerareG pre!entarea modului de instalare G E:plicarea func3iilor componentelor -i a modalit3ilor de interconectareG Descrierea modului de reali!are a unei re3ele locale de calculatoare -i pre!entarea protocolului de comunica3ie Definirea viru-ilor -i a pro5ramelor antivirusG Istalarea -i confi5urarea unui pro5ram antivirus$ +re!entarea normelor de er5onomie -i a pro6lemelor de sntate ce pot aprea 2n ca!ul nerespectrii lor G +re!entarea le5ii nr$ 9&%;;) -i a consecin3elor ce decur5 din nerespectarea ei$

Componente calculatorG Lec3ii ael demonstrativeG +lan-eG Lec3ii demonstrativeG +lan-eG 4e3eaua la6oratorului de informatic G +lan-e G +ro5rame antivirusG CalculatorG Lec3ii demonstrative G #orme de er5omomie G Le5ea nr$9&%;;) privind dreptul de autor -i drepturile cone:eG

($

0$

Definirea conceptului de re3ea de calculatoare -i enumerarea avanta>elor lucrului 2n re3ea$ r5umentarea necesit3ii securi!rii computerelor -i a re3elelor$ Descrierea implica3iilor utili!rii calculatorului" din punct de vedere al snt3ii$ Descrierea aspectelor de 6a! le5ale privind utili!area soft-ului$

Teste ini3iale de verificare a cuno-tin3elorG plica3ii practice privind componentele fi!ice -i lo5ice ale unui calculator G teste de parcursG studii de ca!G aplica3ii practice sus3inute cu a>utorul testelor elG aplica3ii practice pentru reali!area unei re3ele locale de minim ( calculatoareG teste de parcursG studii de ca!G aplica3ii practiceG studiu de ca! G

S%"S.

S(

S0

?$

S0

)$

teste de parcursG 7test sumativ8

S?

1nitatea de 2nv3are: 1tili!area sistemului de operare VindoWs pentru stocarea" prelucrarea -i pre!entarea informa3iei$ #r$ @re alocate: %)7S)-S%(8 #r$ Con3inuturi Competen3e specifice ctivit3i de 2nv3are crt$

4esurse

Evaluare

Spt$

%$

.$

($

Y +ornirea&oprirea corect &repornirea calculatorului Y Bi!uali!area informa3iilor referitoare la resursele EardWare -i softWare ale calculatorului 7versiune sistem de operare" tipul procesorului" memorie instalat" etc8 Y DesQtop: data -i ora" volumul" op3iuni desQtop de afi-are 7de e:emplu: op3iuni pentru fundal" screen saver" diverse op3iuni de setare8 Y +icto5rame Y Ferestre: descriere" opera3ii cu ferestre Y Disc lo5ic" director" fi-ier: identificare" propriet3i" vi!uali!are con3inut Y @pera3ii cu directoare -i fi-iere: creare" copiere" mutare" -ter5ere" cutare" redenumire" reali!area unei copii de si5uran3 pe discEet" pe CD" sau pe un alt suport e:tern" vi!uali!area con3inutului" determinarea dimensiunii Y ScEim6area discului de lucru curent Y ScEim6area directorului de lucru curent Y #otepad Y +aintG Calculator Y Imprimanta < instalarea 2n sistem

@perarea corect nivel elementar:

la

- pre!entarea modalit3ilor corecte de utili!are a calculatoruluiG - sta6ilirea confi5ura3iei calculatoarelor din la6oratorG - pre!entarea -i identificarea elementelor de interfa3a pentru sistemul de operare VindoWs X+G - descrierea picto5ramelor -i a ferestrelorG - sta6ilirea or5ani!rii informa3iilor pe suporturi e:terneG - pre!entarea principalelor opera3ii ce se pot efectua cu directoare -i fi-iere G - reali!area unei structuri de directoare comple:e cu con3inut divers G - copierea & mutarea anumitor fi-iere dintr-un director 2n altul G - reali!area unui document folosind accesoriile sistemului de operare VindoWsG - instalarea imprimantei pe un calculator -i parta>area sa 2n re3ea G - reali!area directoarelor de lucru -i or5ani!area fi-ierelor reali!ateG - reali!area unui documentG

calculatoareG liste de oferte sisteme de calculG

studiu de ca! G aplica3ii practice G

S)"S=

Descrierea interfe3ei sistemului de operare:

calculatoareG manualG

aplica3ii practiceG teste de parcursG

S9

Descrierea or5ani!rii informa3iilor pe suport e:tern: Do6'ndirea deprinderilor de lucru cu discuri lo5ice" directoare" fi-iere:

- CD-uri" DBDuri" disQeteG - calculatoare G - fi-e de lucru G

- aplica3ii practiceG - aplica3ii practice G

S;

0$

?$

C%%$ 1tili!area unor accesorii ale sistemului de operare VindoWs: C%.$ plicarea modalit3ilor de tiprire a unui fi-ierG C%($ 4eali!area unor aplica3ii practice:

- calculatoareG - fi-e de lucruG - calculator G - imprimant G - calculatoareG - fi-e de lucruG - modele de afi-e" felicitri" diplomeG

- aplica3ii practiceG

S%/"S%%

- aplica3ii practiceG - aplica3ii practice

S%. S%(

)$ Y Su5estii: reali!area unei felicitri" reali!area unei diplome" editarea unui afi- sau a unei foi pu6licitare Y @r5ani!area aplica3iilor reali!ate 2ntr-o structur de directoare proprie

=$

1nitatea de 2nv3are: Formarea -i de!voltarea a6ilit3ii de tastare corect -i rapid$ #r$ @re alocate: 07S%0" S%?8 #r$ Con3inuturi Competen3e specifice ctivit3i de 2nv3are crt$

4esurse

Evaluare

Spt$

%$

Descrierea diverselor tipuri de tastaturi Func3iile tastelor Taste speciale VindoWs$ Deplasarerea cursorului -i clicQ-uri o63inute cu tastatura Tastele de editare Tastele func3ionale" rol SEortcut-uri < com6ina3ii de taste +o!i3ia corpului 2n timpul lucruluiG 1tili!area corect a m'inilor 2n timpul lucruluiG

C%0$ Cunoa-terea tastaturii ca dispo!itiv de introducere a datelor -i 2n special de editare$ Func3iile mouse-ului C%?$ Do6'ndirea deprinderilor de utili!are a tastaturii 2n procesul de procesare te:t sau 5rafic C%)$ @perarea er5onomic -i eficient cu tastatura

.$

- pre!entarea diferitelor tipuri de tastaturi eviden3iind diferen3ele dintre eleG - pre!entarea celor mai importante taste func3ionale G - pre!entarea com6ina3iilor de taste necesare reali!rii scurtturilorG - sta6ilirea po!i3iei corecte a corpului 2n timpul utili!rii calculatorului -i a 6eneficiilor aduse de oprrarea er5onomic a tastaturii G - pre!entarea de softWare speciali!at pentru formarea deprindreilor de lucru rapidG

- calculatorG - tastaturiG - soft speciali!atG

teste de parcursG aplica3ii practiceG

- calculatorG - tastaturiG

- aplica3ii practiceG

S%0"S%? - calculatorG - lec3ii demonstrativeG - e:erci3ii demonstrativeG

($

0$

Zocuri practice -i aplica3ii dedicate 2nv3rii Folosirea unui softWare de instruire speciali!at

C%=$ 4eali!area unor deprinderi practice de lucru rapid

- calculatorG - tastaturiG - soft speciali!atG

e:erci3ii demonstrativeG aplica3ii practiceG

1nitatea de 2nv3are: +rocesorul de te:te Vord #r$ @re alocate: ./7S%)-S.08 #r$ Con3inuturi crt$

Competen3e specifice

ctivit3i de 2nv3are

4esurse

Evaluare

Spt$

%$

.$

($

Lansarea unei aplica3ii de procesare de te:t DescEiderea unui document e:istent < modificarea -i salvarea lui Crearea unui document nouG AncEiderea unui document 1tili!area >utor-uluiG AncEiderea aplica3iei de procesare de te:t Ini3iali!area pa5inii de lucru Introducerea informa3iilor 2n te:t" func3ia nulare Selectarea informa3iilor < caracter" cuv'nt" para5raf" 2ntre5ul document Copierea" mutarea" -ter5erea < folosirea comen!ilor Copiere" Lipire" Decupare Cutarea -i 2nlocuirea < utili!area comen!ilor Osire -i Anlocuire ScEim6area dimensiunii -i tipului caracterelor Folosirea stilului: 6old 7caractere aldine8" italice 7caractere cursive8 -i su6liniere ,arcare vi!ual 7neprinta6il8 para5raf" te:t 1tili!area culorilor 2n te:t linierea te:tului 2n cadrul documentuluiG Spa3ierea r'ndurilor Copierea formatului unui te:t selectat Folosirea -i setarea ta6ulatorilor: aliniere st'n5a" dreapta" centru" pe punctul !ecimal" po!i3ionarea ta6ulatorilor Folosirea listelor 7numerotare" marcatori8

Enumerarea -i aplicarea opera3iilor de 6a! necesare prelucrrii unui te:t

- pre!entarea modalit3ilor de lansare a aplica3iei Vord precum -i a principalelor opera3ii de 6a! necesare reali!rii unui document dar -i folosirea Nelp-uluiG

- calculatorG - aplica3ia ,icrosoft VordG

- teste de parcursG - aplica3ii practiceG

S%)

1tili!area opera3iilor de 6a! 2n procesarea te:tului

- sta6ilirea formatului de pa5inG - formatarea caracterelor -i a para5rafuluiG - folosirea comen!ilor necesare utili!rii rapide a plica3ieiG

calculatorG fi-e de lucruG

- aplica3ii practiceG

S%=

plicarea diferitelor modalit3i de formatare a te:tului

- sta6ilirea formatului pentru caractere" a stilului -i a culorii G - folosirea spa3ierii" copierea formatului unui te:t G - utili!area ta6ulatorilor G - alinierea ta6ulatorilor G

calculator G fi-e de lucru G

- teste de parcurs G - aplica3ii practice G

S%;

0$

Stiluri -i pa5inare < aplicarea stilurilor e:istente unui document" numerotarea pa5inilor ntet -i su6sol" introducerea datei" autorului" numrului pa5inii #ota de su6sol sau de sf'r-it de te:t Corectarea 5re-elilor de orto5rafie -i a celor 5ramaticale - folosirea func3iei de corectare orto5rafic -i 5ramatical

Formatarea final a unui a unui document

- inserarea -i formatarea numelelor de pa5ina G - reali!area -i complectarea antetului -i su6solului -i a notei de su6solG - utili!area func3iei de corectare orto5rafic G

calculator G fi-e de lucru G pro5rame G

- aplica3ii practice G - lucru 2n ecEip pentru re!olvarea pro6lemei G

S./

?$

)$

=$

Trecerea 2n revist a documentului < e:aminare 2naintea imprimrii Folosirea op3iunilor de 6a! pentru tiprire - fereastra Imprimare Tiprirea documentului utili!'nd una din imprimantele instalate 1tili!area instrumentelor de pe 6ara de desenare Inserarea -i formatarea ta6elelor 2ntrun document" opera3ii 2n ta6ele Inserarea -i formatarea 5raficelor -i ima5inilor Importarea o6iectelor" ta6elelor" 5raficelor" fi-ierelor Inserarea 6ordurilor de pa5in 7culoare" l3ime" model" etc8 @p3iunea Trimite ctre$$G @p3iunea Scrisori -i coresponden3e @p3iunea trimitere la fa:G @p3iunea trimitere 2ntr-o pre!entare Su5estii: 2ntocmirea unei cereri" reali!area unei diplome comple:e" reali!area unei pa5ini pentru fa:" reali!area unui raport" reali!area unei scrisori oficiale" 2ntocmirea unui referat la o disciplin studiat @r5ani!area aplica3iilor reali!ate 2ntro structur de directoare proprie 4e5uli 5enerale de teEnoredactare -i estetica pa5inii tiprite 4e5uli de redactare a te:telor oficiale sau de alt natur 1tili!area sEortcut-ului pentru func3ii mai des utili!ate ale editorului

Descrierea -i aplicarea corect a modului de tiprire a unui document

- instalarea -i utili!area corect a imprimantei pentru tiprirea documentelorG

- calculatoareG - imprimantG - fi-eG

- aplica3ii practiceG

S.%

1tili!area avansat a editorului de te:te

- e:plicarea modalit3ilor de utili!are a listelor G - crearea desenelor 2n cadrul unui document Vord G - crearea ta6elelor -i inserarea dia5ramelor" a ima5inilor" a fi-ierelor sau a 6ordurilorG - e:plicarea modalit3ilor de utili!are a op3iunilor de comunicareG - reali!area unui CB" a unei scrisori de inten3ie" a unei cereri precum -i conceperea unei diplome" a unei felicitri sau a unui afi-G

- calculatorG - fi-e de lucruG - ta6ele" ima5iniG

aplica3ii practiceG reali!area unui document avansatG

S..

Descrierea facilit3ilor de utili!are a po-tei electronice" fa:ului -i pre!entrii oferite de editor 4eali!area unor aplica3ii practice

- calculatorG - fa:G - internetG - calculatorG - imprimantG - modele de lucruG

- aplica3ii practiceG

S.(

- e:erci3ii practice G S.0

9$

;$

Deprinderea redactrii corecte -i rapide a unor documente

- e:ersarea modalit3ilor de teEnoredactare corect a unui document 2n vederea imprimrii G - reali!area de sEortcut-uri pentru anumite func3iiG

- calculatorG - ta6ele de func3iiG

- aplica3ii practiceG

1nitatea de 2nv3are: Formarea -i de!voltarea deprinderilor de utili!are a mi>loacelor moderne de comunicare < re3eaua Internet #r$ @re alocate: 9 7S.?-S.=8 #r$ Con3inuturi Competen3e specifice ctivit3i de 2nv3are 4esurse crt$

Evaluare

Spt$

%$

Y Istoria InternetuluiG VVV 7Vorld Vide Ve68 Y E-mailG CEat dresarea de Internet < adrese de pa5ini G drese de e-mail KroWsere 7elemente 5enerale de interfa3 -i utili!area acestora8 Calculator" modem" tip de comunica3ieG Y KroWser" +roviderG Y ,otoare de cutare Citirea" 2ntocmirea" trimiterea" redirec3ionarea unui mesa> Folosirea facilit3ii ata-are fi-iere Folosirea a5endei de adrese Y prarea 2mpotriva viru-ilor$ 4eali!area unor aplica3ii practice: Y Su5estii: cutarea -i e:tra5erea unor informa3ii pentru una dintre disciplinele studiate folosind motoarele de cutare Y adresarea politicoasG Y respectarea le5isla3iei privind folosirea facilit3ilor oferiteG Y Cutarea -i e:tra5erea unor informa3ii pentru una dintre disciplinele studiate folosind motoarele de cutareG

Definirea no3iunilor le5ate de arEitectura Internetului Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet -i a componentelor necesare accesului la Internet

- descrierea arEitecturii -i a istoriei Internet-ului - e:plicarea no3iunilor de email -i cEat G - e:plicarea elementelor de interfa3 pentru aplica3iile de navi5are pe InternetG - descrierea componentelor necesare cone:iunii la Internet -i a no3iunii de provider G

- calculator G - internet G

- re3ea de calculatoare G - modem G - internet G

- reali!area unei conferinte" trimiterea de email G - studiu de ca!G - reali!area unor eseuri sau referate utili!'nd informa3ii de pe InternetG

. @re S.?

.$

($

Clasificarea -i folosirea modului de adresare 2n Internet plicarea modalit3ilor de folosire a serviciului de e-mail

- enumerarea -i descrierea motoarelor de cutareG - scrierea mesa>elor pe e-mail -i ata-area unor fi-iereG

-calculatoareG - internet G -calculatoareG - internet G

- aplica3ii practiceG - teste de parcursG - aplica3ii practiceG

. @re S.)

0$

Descrierea -i aplicarea msurilor de securitate 2n utili!area Internet

?$

- confi5urarea optim a antivirusului pentru o 6un protectie a datelorG - reali!area unui eseu sau a unui referat cu a>utorul informa3iilor de pe InternetG

-calculatoareG - internet G

- aplica3ii practiceG

. @re S.=

)$

1tili!area corect a re5ulilor de comportare 2n re3eaua InternetG 4eali!area unor aplica3ii practice

- e:plicarea modului de adresare -i a re5ulilor de comportare pe InternetG - reali!area unui eseu sau a unui referat cu a>utorul informa3iilor de pe InternetG

-calculatoareG - internet G -calculatoareG - internet G

- aplica3ii practiceG

. @re S.9

- aplica3ii practiceG - studiu de ca!G

=$

1nitatea de 2nv3are: Formarea deprinderilor de creare a unei pa5ini Ve6$ #r$ @re alocate: %/7S.9-S(.8 #r$ crt$ Con3inuturi Competen3e specifice

ctivit3i de 2nv3are

4esurse

Evaluare

Spt$

%$

Lansarea editorului NT,L Interfa3a editorului

.$

($

0$

?$

)$

1tili!area opera3iilor de 6a! - pre!entarea interfe3ei -calculatoareG necesare reali!rii unei pa5ini editorului NT,LG - internet G NT,L Inserarea -i formatarea unuiFolosirea elementelor de 6a! - e:plicarea no3iunilor de 6a! -calculatoareG te:t: corp de liter" mrime" stil"pentru inserarea 2n pa5in a necesare reali!rii unui - internet G culoare < o63inerea culorii <elementelor: te:t" ima5ine document NT,L evoluat care - fi-e de lucru G le5tura cu aplica3ia +aint 7Edit s cuprind toate elementele colors8 -i cu aplica3ia Calculator necesareG Inserarea unei ima5ini < modificarea propriet3ilor ima5inii: po!i3ionare" dimensiuni" 2ncadrare 2n te:t Formatarea unui fundal sau a unei teme Folosirea instrumentelor plicarea opera3iilor de 6a! - utili!area opera3iilor de 6a! -calculatoareG Copiere" Decupare" Lipirenecesare pentru reali!area unei pentru reali!area unei pa5ini pentru a copia te:t" ima5ine pa5ini < copiere" mutare" Ve6G -ter5ere 4eali!area unei le5turi pe un Enumerarea -i aplicarea - e:plicarea no3iunii de Eiper- -calculatoareG te:t modalit3ilor de a reali!a o le5tur -i a modalit3ilor de - internet G 4eali!area unei le5turi pe o Eiper-le5tur reali!areG ima5ine ,aparea unei ima5ini Inserarea unui ta6el 1tili!area ta6elelor 2ntr-o - reali!area -i formatarea -calculatoarEG Formatarea ta6elului pa5in VEK ta6elelorG Su5estii: 2ntocmirea unei pa5ini 4eali!area unor aplica3ii - pre!entarea unui proiect ce va - calculatoare G VEK personale" reali!area tre6ui reali!at de elevi pe 6a!a - internet G practice pa5inii clasei utili!'nd pa5inile no3iunilor studiateG personale ,odalit3i de depo!itare a pa5inilor

- aplica3ii practiceG - teste de parcursG - aplica3ii practiceG - teste de parcursG - proiectG

.@re S.9 . @re S.;

- aplica3ii practiceG

. @re S(/ . @re S(%

- aplica3ii practiceG - teste de parcursG

- aplica3ii practiceG - aplica3ii practiceG - teste finale G - proiectG

% @re S(. % @re S(.

Liceul Teoretic Carmen Sylva-Eforie Sud Disciplina: TeEnolo5ia informatiiloe si comunicatiilor Clasa: a X-a matematic-informatic #r$ ore: % or & sptm'n () sptm'ni * () ore

vi!" sef catedr: Director:

+rofesor: Ciociia ,aria +roiectarea didactic anual nul -colar ./%(-./%0 #r$ Crt$ 1nitatea de 2nv3are Competen3e specifice plicarea opera3iilor de 6a! necesare reali!rii unei pre!entri plicarea elementelor de 6a! 2n procesarea te:tului 1tili!area opera3iilor de 6a! necesare pentru reali!area unei pre!entri - copiere" mutare" -ter5ere plicarea modalit3ilor de formatare a unei pre!entri 1tili!area elementelor 5rafice 2n pre!entare 1tili!area dia5ramelor Inserarea ima5inilor -i altor o6iecte 2ntr-o pre!entare 4eali!area anima3iei 2ntr-o pre!entare 4eali!area unei pre!entri Identificarea modalit3ilor de a reali!a tiprirea pre!entrii 4eali!area unor aplica3ii practice plicarea opera3iilor elementare -i a conceptelor de 6a! ale aplica3iei E:cel 1tili!area op3iunilor de formatare -i 5estionare a datelor din foile de calcul 1tili!area formulelor -i a func3iilor 1tili!area corect a optiunilor de tiprire a unei foi de calcul 1tili!area unor teEnici -i procedee de reali!are de 5rafice -i dia5rame 4eali!area de import o6iecte 4eali!area unor aplica3ii practice #r$ ore Spt$

%$

+re!entri electronice +oWer+oint

2n

%.

S%< S%.

%.

S%(< S%=

.$ Editorul de calcul ta6elar ,icrosoft E:cel ($

S%;< S.?7 plicarea opera3iilor elementare -i a conceptelor de 6a! ale aplica3iei ccess @perarea cu 6a!e de date Crearea -i utili!area formularelor 1tili!area informa3iilor dintr-o 6a! de date Crearea -i utili!area rapoartelor 4eali!area unor aplica3ii practice

0$

Oestionarea 6a!elor de date 2n ccess

S.)-S(0

?$

4ecapitulare

S %9 7Semestrul I8 S ()"S()7Semestrul II8

+lanificare calendaristic

Semestrul I #r$ Crt$ % 1nitatea de 2nv3are Competen3e specifice plicarea opera3iilor de 6a! necesare reali!rii unei pre!entri Con3inuturi Test predictiv +ornirea aplica3iei DescEiderea unei pre!entri e:istente < modificarea -i salvarea pre!entrii AncEiderea pre!entrii Folosirea >utor < ului Crearea unei noi pre!entri Tiprirea diapo!itivelor 2n diferite formate le5erea caracteristicilor pentru diapo!itiv 7slide8 < modificarea acestora Inserarea unui te:t Inserarea unei ima5ini Folosirea instrumentelor Copiere" Decupare" Lipire pentru a copia te:t" ima5ine" diapo!itive 2n cadrul unei pre!entri sau 2ntre mai multe pre!entri active Lter5erea o6iectului selectat 4eordonarea diapo!itivelor 2ntr-o pre!entare Lter5erea unei & unor folii dintr-o pre!entare Formatarea te:tului < corp de liter" stil" mrime" culori" centrare" aliniere 4edimensionarea -i mutarea casetelor te:t 2ntr-un diapo!itiv Setarea 5rosimii liniei" stilului -i culorilor unei casete te:t Inserarea o6iectelor 5rafice 2n pre!entare: linii" casete" cercuri ,odificarea po!i3iei -i aspectului unui o6iect 5rafic - mutarea" mrime" culoare" um6riri Crearea unei dia5rame ,odificarea structurii unei dia5rame Crearea de diferite tipuri de dia5rame: 6ar cEart" pie cEart" etc$ Inserarea unei ima5ini < modificarea propriet3ilor ima5inii" mutarea ei 2n alt diapo!itiv" adu5area de efecte de contur pentru o6iect Importarea altor o6iecte 2n pre!entare: te:t" foi de calcul" ta6ele" dia5rame" fi-iere 5rafice du5area de efecte de anima3ie ScEim6area efectelor de anima3ie preselectate du5area de efecte de tran!i3ie a diapo!itivelor Selectarea formatului de ie-ire optim pentru pre!entare: overEead" Eandout" diapo!itive de (? mm 7(? mm slides8" pre!entare pe ecran 7on-screen sEoW8 ScEim6area orientrii diapo!itivelor - ori!ontal" vertical du5area diapo!itivelor de note pentru pre!entator Anceperea unui slide-sEoW de la orice folie Folosirea instrumentelor de navi5are pe ecran scunderea unor diapo!itive #r$ ore Spt$

S%

plicarea elementelor de 6a! 2n procesarea te:tului Identificarea modalit3ilor de a +re!entri electronice 2nreali!a tiprirea pre!entrii +oWer+oint - utili!area aplica3iilor softWare speciali!ate pentru1tili!area opera3iilor de 6a! reali!area unei pre!entrinecesare pentru reali!area unei +oWer+oint pre!entri - copiere" mutare" -ter5ere plicarea modalit3ilor formatare a unei pre!entri de

S.

S(

S0

1tili!area elementelor 5rafice 2n pre!entare 1tili!area dia5ramelor Inserarea ima5inilor -i altor o6iecte 2ntr-o pre!entare 4eali!area pre!entare anima3iei 2ntr-o

% %

S? S)

S=

% %

S9 S;

4eali!area unei pre!entri

#r$ Crt$

1nitatea de 2nv3are

Competen3e specifice 4eali!area unor aplica3ii practice plicarea opera3iilor elementare -i a conceptelor de 6a! ale aplica3iei E:cel

Con3inuturi 4eali!area unei pre!entri vi!'nd anotimpurile Evaluare sumativ DescEiderea aplica3iei DescEiderea" salvarea unei foi & re5istru de calcul Folosirea func3iei a>utor AncEiderea aplica3iei ,oduri de vi!uali!are Formatarea documentului: sta6ilirea dimensiunilor -i mar5inilor pa5inii" orientarea acesteia" adu5are antet -i su6sol" introducere numere pa5in" etc$ Fi:area op3iunilor pentru tiprire$ Tiprirea unei sec3iuni a foii de calcul" a unui 5rup de celule adiacente" a foii de calcul active sau a unui re5istru de calcul Formatarea celulelor 2n conformitate cu tipul datelor ce le vor con3ine Introducerea de informa3ii 2ntr-o celul: numere" te:t" sim6oluri Formatarea te:tului: font" dimensiune" stil" culoare" orientare Sta6ilirea tipurilor de mar5ini utili!ate pentru o celul sau un 5rup de celule Selectarea unei celule sau a unui 5rup de celule adiacente sau neadiacente" a unei linii" a unui r'nd Copierea & mutarea con3inutului unei celule 2ntr-o alt celul a aceleia-i foi de calcul sau a altei foi de calcul active sau 2ntre re5istre Lter5erea unei celule sau a unui 5rup de celule adiacente" a unei linii" a unui r'nd Cutarea&2nlocuirea con3inutului unei celule Inserarea de r'nduri&coloane ,odificarea dimensiunilor liniilor -i coloanelor 1nirea celulelor -i sta6ilirea tipului de aliniere Sortarea datelor dup unul sau mai multe criterii +re!entri electronice 2n +oWer+oint Editorul de calcul ta6elar ,icrosoft E:cel

#r$ ore % % %

Spt$ S%/ S%% S%(

S%0

Editorul de calcul ta6elar ,icrosoft E:cel utili!area aplica3iilor 1tili!area op3iunilor de softWare speciali!ate formatare -i 5estionare a datelor pentru calculul ta6elar din foile de calcul 1tili!area corect a op3iunilor de tiprire a unei foi de calcul

S%?

S%)

% %

S%= S%9

4ecapitulare semestrial

+lanificare calendaristic Semestrul II #r$ Crt$ 1nitatea de 2nv3are Competen3e specifice Con3inuturi #umr ore Spt$

Introducerea unei formule simple 2ntr-o celul Formule aritmetice -i lo5ice pentru adunri" scderi" 2nmul3iri -i 2mpr3iri Completarea automat a unei serii de date 7autofill8 1tili!area formulelor -i a func3iilor Folosirea func3iilor: min" ma:" count" sum" avera5e Func3ia IF Folosirea referin3ei relative" a6solut sau mi:t a unei celule 2n formule Editorul de calcul ta6elar sau func3ii ,icrosoft E:cel Dia5rame -i 5rafice reali!ate cu a>utorul datelor din re5istru de calcul utili!area aplica3iilor softWare speciali!ate1tili!area unor teEnici -i procedee de Editarea -i modificarea unei dia5rame sau a unui 5rafic reali!are de 5rafice -i dia5rame ScEim6area tipului dia5ramei pentru calculul ta6elar ,utarea & copierea" -ter5erea dia5ramelor sau a 5raficelor Importul de fi-iere ima5ine" 5rafice" etc$ 2ntr-un re5istru de calcul 4eali!area de import de o6iecte Copierea" mutarea -i redimensionarea o6iectului importat Situa3ia mediilor elevilor clasei la sf'r-itul unui semestru & Calcule de 4eali!area unor aplica3ii practice do6'n!i 6ancare Evaluare sumativ Oestionarea 6a!elor de DescEiderea aplica3iei date 2n ccess - utili!area plicarea opera3iilor elementare -i a DescEiderea" modificarea" salvarea -i 2ncEiderea unei 6a!e de date aplica3iilor softWareconceptelor de 6a! ale aplica3iei e:istente speciali!ate pentru 6a!e de ccess Folosirea func3iei a>utor date AncEiderea aplica3iei ,oduri de vi!uali!are +roiectarea unei 6a!e de date Crearea unei ta6ele Definirea unei cEei primare Sta6ilirea unui inde: @perarea cu 6a!e de date ,odificarea propriet3ilor unui c'mp Introducerea de date 2n ta6el Bi!uali!area informa3iilor dintr-o ta6el ,odificarea datelor 2ntr-o ta6el du5area de 2nre5istrri 2ntr-o 6a! de date Lter5erea de 2nre5istrri 2ntr-o 6a! de date 1tili!area informa3iilor dintr-o 6a! de Conectarea la o 6a! de date e:istent date Cutarea unei 2nre5istrri Crearea unei intero5ri simple Crearea unei intero5ri multiple Salvarea unei intero5ri Filtre: adu5are" eliminare du5area" eliminarea de c'mpuri 2ntr-o intero5are Selec3ia -i sortarea datelor dup criterii sau 2n 6a!a operatorilor lo5ici u!uali

S%; S./

% % . %

S.% S.. S.( S.0 S.?

S.)

S.="S.9

S .;

#r$ Crt$

1nitatea de 2nv3are

Competen3e specifice

Con3inuturi

#umr ore

Spt$

Crearea -i utili!area formularelor

Crearea -i utili!area rapoartelor 4eali!area unor aplica3ii practice

4ecapitulare final

Crearea unui formular simplu Introducerea datelor 2n 6a!a de date folosind formulare simple Formatarea te:tului ScEim6area culorii fondului 2ntr-un formular Importul unei ima5ini sau fi-ier te:t 2ntr-un formular ,odificarea modului de aran>are a o6iectelor 2n formular Crearea -i modificare unui raport Crearea" modificarea unui antet -i su6sol Oruparea datelor 2ntr-un raport" total-raport" su6total - raport 4eali!area 6a!ei de date a clasei -i intero5area ei Evaluare sumativ +re!entri electronice in ,icrosoft +oWer+oint Editorul de calcul ta6elar ,icrosoft E:cel Oestiunea 6a!elor de date 2n ,icrosoft ccess

S(/ S(% .

% % % .

S(. S(( S(0 S(?"S()

1nitatea de 2nv3are: 1tili!area aplica3iilor softWare speciali!ate pentru reali!area unei pre!entri - +oWer+oint #r$ @re alocate: %%7 S%-S%% 8 #r$ Con3inuturi Competen3e specifice ctivit3i de 2nv3are crt$ 4eali!area" descEiderea" modificarea -i plicarea opera3iilor de 6a! - e:plicarea opera3iilor de %$ 2ncEiderea unei pre!entriG folosirea necesare reali!rii unei 6a! necesare utili!rii >utor-ului$ pre!entri$ aplica3ieiG Sta6ilirea caracteristicilor pentru plicarea elementelor de 6a! 2n - e:plicarea modalit3ii de diapo!itiv -i modificarea acestoraG procesarea te:tului$ creare a unei pre!entri -i a .$ inserarea unui te:t -i a unei ima5iniG caracteristicilor saleG Folosirea instrumentelor de copiere" 1tili!area opera3iilor de 6a! mutare" lipire" -ter5ere a unui te:t sau a necesare pentru reali!area unei unei ima5iniG pre!entri$ 4eordonarea diapo!itivelor 2ntr-o pre!entare -i -ter5erea unei&unor folii$ Formatarea te:tului -i a casetelor te:t$ plicarea modalit3ilor de formatare a unei pre!entri$ Inserarea -i modificarea o6iectelor 5rafice 2ntr-o pre!entare$ Crearea -i modificarea unei dia5rameG )$ Inserarea -i formatarea unei ima5ini sau Inserarea ima5inilor -i a altor a altor o6iecteG o6iecte 2ntr-o pre!entare =$ du5area de efecte de anima3ie -i de4eali!area anima3iei 2ntr-o efecte de tran!i3ie la un diapo!itiv$ pre!entare$ 9$ ;$ 4eali!area unei pre!entri despre Internet utili!'nd toate formatrile studiate$ 4eali!area unei pre!entri - reali!area unei pre!entri folosind op3iunile de copiere" mutare" -ter5ere a unui te:t" precum -i reordonarea diapo!itivelorG - pe o pre!entare reali!at anterior se vor insera casete de te:tG 1tili!area elementelor 5rafice 2n - inserarea ima5inilor" a pre!entare$ dia5ramelor sau a desenelor 2ntr-o pre!entare 1tili!area dia5ramelor$

4esurse - calculatorG - calculatorG - manualeG - fi-e de lucruG - calculatorG - manualeG - fi-e de lucruG - calculatorG - aplica3ieG

Evaluare - teste ini3ialeG S% - aplica3ii practiceG - aplica3ii practiceG - teste de parcursG - aplica3ii practiceG - teste de parcursG - aplica3ii practiceG - aplica3ii practiceG - aplica3ii practiceG - teste de parcursG - aplica3ii practiceG - teste de parcursG - aplica3ii practiceG - teste de parcursG - aplica3ii practiceG - teste de parcursG

Spt$

S.

S(

($

0$

S0 S? S)

?$

- calculatorG - manualeG - fi-e de lucruG - aplica3ieG - dup crearea unui ta6el se - calculatorG vor reali!a diferite tipuri de - manualeG dia5rameG - fi-e de lucruG - aplica3ieG - inserarea ima5inilor sau a - calculatorG altor o6iecte 2ntr-o - manualeG pre!entareG - fi-e de lucruG - aplica3ieG - inserarea efectelor de anima3ie -i sta6ilirea timpului de tran!i3ie 2ntre diapo!itive$ - sta6ilirea con3inutului -i a formatului pre!entrii" cautarea -i inserarea informa3iilor" sta6ilirea - calculatorG - manualeG - fi-e de lucruG - calculatorG - manualeG - fi-e de lucruG - InternetG

S=

S9"S;

S%/

S%%

anima3iei -i a tran!i3ieiG

1nitatea de 2nv3are: 1tili!area aplica3iilor softWare speciali!ate pentru calculul ta6elar < E:cel$ #r$ @re alocate: %. 7 S%. < S.( 8 #r$ crt$ Con3inuturi Competen3e specifice ctivit3i de 2nv3are 4esurse Evaluare - DescEiderea" salvarea" plicarea opera3iilor de 6a! - e:plicarea opera3iilor de 6a! - calculatorG - aplica3ii practiceG %$ 2ncEiderea unei foi de calculG ale aplica3iei E:cel necesare utili!rii aplica3ieiG folosirea >utor-ului$ Formatarea documentului" a 1tili!area op3iunilor de - reali!area unei foi de calcul - calculatorG - aplica3ii datelor -i a celulelorG formatare -i 5estionare a folosind op3iunile de copiere" - manualeG practiceG Selectarea" copierea" mutarea" datelor din foile de calcul mutare" -ter5ere a unui te:t" - fi-e de lucruG - teste de .$ lipirea -i -ter5erea unei celule -i precum -i reordonarea sEetparcursG a unui 5rup de celuleG urilorG ,odificarea celulelor -i a datelor din celuleG 1tili!area formulelor -i a - e:plicarea necesit3ii - calculatorG - teste de Introducerea formulelor func3iilor utili!rii formulelor -i a seriilor - manualeG parcursG aritmetice -i lo5iceG completarea de dateG - fi-e de lucruG - aplica3ii ($ automat a unei serii de dateG - descrierea func3iilor - ta6ele de operatori practiceG Folosirea func3iilorG elementare -i a func3iei IFG -i func3iiG pro6leme specifice Func3ia IF$ domeniului de activitateG 1tili!area corect a op3iunilor - pre!entarea op3iunilor de - calculatorG - aplica3ii 0$ Fi:area op3iunilor -i tiprirea de tiprire a unei foi de tiprire a foilor de calcul -i a - fi-e de lucruG practiceG unei foi de calculG calcul$ dia5ramelor G - imprimant G 4eali!area dia5ramelor cu 1tili!area unor teEnici -i - pre!entarea no3iunii de - calculatorG - evaluare a>utorul datelor din re5istrul de procedee de reali!are de dia5ram&5rafic" a tipurilor de - fi-e de lucruG sumativ G ?$ calculG 5rafice -i dia5rame$ dia5rame cunoscute -i a - aplica3ii Editarea" modificarea" -ter5erea posi6ilit3ilor de editate a practiceG unei dia5rame$ dia5ramelorG 4eali!area de import o6iecte - pre!entarea tipurilor de - calculatorG - evaluare Importarea de ima5ini"5rafice ima5ini -i 5rafice ce pot fi - fi-e de lucruG sumativ G )$ 2ntr-o foaie de calcul -i inserate 2ntr-o foaie de calcul G - aplica3ii formatarea saG practiceG =$ plica3ii: situa3ia mediilor elevilor" calcule do6'n!i" inventareG 4eali!area unor aplica3ii practice - re!olvarea unor pro6leme care - calculatorG s cuprind toate no3iunile - fi-e de lucruG studiate$ - aplica3ii practiceG - teste de parcurs

Data S%. S%(

S%0 S%?

S%) S%=-S%;

S./-S.%

S.. S.(

1nitatea de 2nv3are: 1tili!area aplica3iilor softWare speciali!ate pentru 6a!e de date < ccess$ #r$ @re alocate: ) 7 S.) < S(. 8 #r$ Con3inuturi Competen3e specifice ctivit3i de 2nv3are 4esurse crt$ plicarea opera3iilor - e:plicarea opera3iilor de 6a! - calculatorG DescEiderea" modificarea" salvarea -i elementare -i a conceptelor necesare utili!rii aplica3ieiG %$ 2ncEiderea unei 6a!e de date -i de 6a! ale aplica3iei folosirea func3iei >utorG ccess$ +roiectarea unei 6a!e de dateG @perarea cu 6a!e de date - e:plicarea modalit3ii de - calculatorG Crearea unei ta6ele" definirea unei creare a unei 6a!e de date -i a - manualeG cEei primare" sta6ilirea unui inde:G caracteristicilor sale precum -i a - fi-e de lucruG .$ Introducerea datelor 2n ta6el" modalit3ilor de populare a vi!uali!area -i modificarea acesteiaG informa3iilorG du5area&-ter5erea de 2nre5istrriG Crearea -i utili!area e:plicarea no3iunii de raport -i - calculatorG formularelor crearea unui raport pentru o - manualeG ($ Crearea -i modificarea unui raportG 6a! de date e:istent - fi-e de lucruG Conectarea la o 6a! de date e:istent1tili!area informa3iilor - e:plicarea no3iunii de - calculatorG -i cutarea unei 2nre5istrriG dintr-o 6a! de date intero5are -i a no3iunilor de 6a! - manualeG 0$ Crearea unei intero5ri ale lim6a>ului SULG - fi-e de lucruG simple&multipleG Crearea -i utili!area- - pre!entarea no3iunii de - calculatorG Crearea unui formular simplu -irapoartelor formular -i a avanta>elor folosite - manualeG introducerea datelor 2n 6a! folosind de acestaG - fi-e de lucruG ?$ formularulG Formatarea te:tului -i a o6iectelor din formularG 4eali!area 6a!ei de date a clasei - re!olvarea unor pro6leme care - calculatorG )$ 4eali!area unei aplica3ii s cuprind toate no3iunile - fi-e de lucruG studiate$

Evaluare - teste ini3ialeG - aplica3ii practiceG - aplica3ii practiceG - teste de parcursG

Spt$ S.)

S.=

- aplica3ii practiceG - teste de parcursG - aplica3ii practiceG - teste de parcursG - aplica3ii practiceG teste de parcursG

S.9

S.;

S(/"S(%

-aplica3ii practiceG - teste finaleG

S(.